Click here to load reader

Nervová soustava - úvod

 • View
  72

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nervová soustava - úvod. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Kateřina Čermáková Datum: 12. 4. 2013 Cílový ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Orgánové soustavy Téma: Nervová soustava - úvod - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nervová soustava - úvod

 • Nervov soustava - vodivot jako leporelo, registran slo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

  Autor: Mgr. Kateina ermkovDatum: 12. 4. 2013Clov ronk: 8.

 • Vzdlvac oblast: lovk a prodaVzdlvac obor: ProdopisTematick okruh: Orgnov soustavyTma: Nervov soustava - vodMetodick list/anotace: Prce seznamuje se zkladn stavbou nervov soustavy a jej funkc v organismu, se zkladnm kamenem nervov soustavy neuronem a popisuje reflexn oblouk.Jazyk: etinaOekvan vstup: ci zvldnou popsat zkladn stavbu nervov soustavy a jej funkci v organismu, neuron a reflexn oblouk.Speciln vzdlvac poteby: dnDruh uebnho materilu: prezentaceClov skupina: kStupe a typ vzdlvn: zkladn vzdlvn druh stupe Typick vkov skupina: 13 14 let

 • d innost vech orgn vtleUmouje vnmat okolProdukuje tak hormony

  Skld se:Centrln nervov soustava CNS (mozek a mcha)Obvodov (perifern) nervy

  Funkce nervov soustavy

 • Zkladnm stavebnm kamenem je nervov buka NEURON Dendrity Jdro neuronuTlo neuronuSynapse (zpoj)Axon (neurit)Myelinov pochva

 • Dendrity krtk vbkyAxon (neurit) dlouh vbekMyelinov pochva obaluje neurit

  Neurony jsou nervov buky speciln vytvoen tak, aby vedly nervov vzruchy v podob elektrickch a chemickch proces.Rychlost penosu vzruchu me bt a 120 m/s (432km/h)

  Neuron

 • Jednotliv vbky maj speciln zakonen tzv. synapseZa synaps me nsledovat dal neuron nebo pslun svalov vlknoMezi vbkem a dalm neuronem nebo svalovm vlknem se vdy nachz synaptick trbina (zde dochz k penesen signl pomoc vyplaven chemickch ltek)Nervov drhy vznikaj propojenm neuron za sebou Synapse

 • Synapse - zpojSynapse: neurit - neurit Synapse: neurit svalov vlknoChemick ltkySvalov vlknoNeurit Synaptick trbina

 • Vzruchy jsou peneny dostedivmi drahami do mozku zde na n vznik odpov kter je odstedivmi drahami vedena do vkonnch orgn Cel tento okruh se nazv reflexn obloukReflexn oblouk

 • Reflexn oblouk Zadn koeny mn(dostediv drhy)Pedn koeny mn (odstediv drhy)Mcha Receptor, zachyt podnt z vnjkuVkonn pslun sval provede odpov

 • Reflexy dlme na:Nepodmnn jsou nemnn, lovk se s nimi narod. Pat sem nap. reflex dchac, sac, polykac, kalac, zvracec...Centrum tchto reflex je v prodlouen mePodmnn vytv se v prbhu ivota, jsou to reakce na urit opakujc se podnty. (Pokud nedochz k pravidelnmu opakovn, reflex vyhasn, nap. tvorba slin pi spaten oblbenho jdla.) Reflexy

 • Fyziolog, zabval se reflexy (zskal Nobelovu cenu)Zkoumal reflexy na psechVdy ped tm, ne nesl psm jdlo, rozsvtil svtlko, asem u ps vypstoval reflex. Po rozsvcen svtla, psi zaali slintat. Pak pestal s rozsvcovnm a reflex se vytratil.

  I. P. Pavlov

 • Opakovn kovka

 • Vrozen reflexy se jmenuj..Dlouh vbek neuronuDrhy vedouc informace do mozku a mchyPokud podmt nen opakovn asemKrtk vbky neuronuZkladn reflex, se kterm se rodmeZpoj jinakLegenda

 • Sprvn eenNajdi v uebnici, co je to pesn mozkov mrtvice a co ji zpsobuje

  nepodmnnneuritdostedivvyhasndendritysacsynapse

 • Vankov, I., et al. Prodopis 8 uebnice pro zkladn koly a vcelet gymnzia. 1. vydn. Plze: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-428-7Obrzky vlastn tvorbaPOUIT ZDROJE

Search related