Click here to load reader

2. Nervová soustava: fylogeneze

 • View
  60

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2. Nervová soustava: fylogeneze. Hlavní trendy uplatňující se při fylogenezi NS:. diferenciace nerv.buněk. růst počtu nerv. buněk. centralizace a hierarchizace. zvyšování rychlosti přenosu informace. specializace receptorů na různé podněty. vzrušivé mechanismy PRVOKŮ (Protozoa). - PowerPoint PPT Presentation

Text of 2. Nervová soustava: fylogeneze

 • rst potu nerv. bunkdiferenciace nerv.bunkcentralizace a hierarchizacezvyovn rychlosti penosu informacespecializace receptor na rzn podnty

 • vzruiv mechanismy PRVOK (Protozoa)Amoeba sp.Paramecium caudatumnejprimitivnj prvoci cytoplazma me bt drdna na ktermkoliv mst a vst vzruchy na msta vzdlenj nejdokonalej prvocivytvoeny ji drhy vedouc podrdn z uritch mst bukytzv. neuromotorick apartPesto, e u jednobunnch organism NS jet nen vyvinuta, jsou nkter ji schopny reagovat nap. koordinovanm pohybem brv na svteln i jin podnty a ke zdroji se pibliovat nebo se od nj oddalovat.

 • HOUBY (Porifera)Verongia aerophoba ptomnost prvnch nervovch bunk reakce na vnj podnty: oteven / uzaven oskula oteven / uzaven osti imobilizace choanocyt rychlost penosu vzruchu v tle houby je 20-30 cm/s zpochybnn hypotzy o chemickm en vzruchu

  pedchdce prav nervov soustavyPrav nervov soustava, kter se skld ze st nervovch bunk se vyvinula a u mnohobunnch ivoich (Metazoa) s vjimkou Porifera.rozptlen (difzn) n. soustava

 • Hydra viridissima s spojench bunk bez zeteln koncentrace ve vt shluky vytvoeny ji SYNAPSE polypovci neurony se stejnocennmi vbky vzruchy se vemi smry medzovci, korlnatci vznik neuron s axony, nervov soustava se diferencuje

  AHAVCI (Cnidaria)rozptlen (difzn) n. soustava

 • MEDZY: pohybliv zpsob ivota sloitj NS, smyslov orgnykrom difzn NS vytvoeny 2 kruhov systmy na okraji zvonu (dochz k 1. koncentraci nervovch bunk)

  Aurelia auritaAHAVCI (Cnidaria)rozptlen (difzn) n. soustava

 • Echinus acutus larvy bilaterln soumrn dosplci radiln soumrn ptipaprsit NS: objcnov nervov prstenec 5 radilnch nerv z nho vychzejcch

  radiln symetrie neumouje dal rozvoj NSOSTNOKOCI (Echinodermata)paprsit (radiln) n. soustava

 • PLOTNCI (Plathelminthes)gangliov n. soustavaPostupn pemna difzn soustavy v soustavu centralizovanou. Dokumentace na rznch typech plotnc.bilaterln symetrie tla, pohyb tla smrem dopedu rozvoj pednho konce NS primitivn gangliov soustava z prov hlavov zauzliny vybh nkolik podlnch nervovch pruh mezi pruhy pn spojky sovit strukturaDugesia sp.

 • MKKI (Mollusca)gangliov n. soustava velk rozmanitost v rmci kmene specializace NS v souvislosti s rozdlenm jejich tla na hlavu, nohu a pl PLIprov ganglia vzjemn propojeng. cerebrln, pedln, pleurln, parietln, viscerln MLIsplvn ganglig. cerebropleurln, visceroparietln, pedln HLAVONOCInejsloitj, nejvy stupe koncentrace neuron u bezobratlchmozek, sloit reflexy, vyspl uenJenneria pustulataMurex poppei

 • Octopus vulgarisZrodek mchy lze najt u hlavonoc v podob dutho nervovho provazce bcho po jejich hbetn stran tla.(ivoichov s mchou = spinln .)MKKI (Mollusca)gangliov n. soustava

 • KROUKOVCI (Anellida)Lumbricus terrestris homonomn segmentace tla homonomn uspodn gangli ebovit NSnadhltanov + podhltanov uzlinanervov pruhy na bin stran spojujc prov ganglia tlnch lnk + pn spojkygangliov n. soustava

 • Postupn splvn ventrlnch nervovch pruh do neprov bin psky.KROUKOVCI (Anellida)gangliov n. soustava

 • LENOVCI (Arthropoda) NS odvozena od ebkovit NS kroukovc

  TRENDY:

  Homonomn segmentace heteronomn segmentace.

  Larvy maj mn koncentrovan nervov systm ne dosplci.

  Splvn gangli tho segmentu i sousednch segment.

  Ganglia bin nervov psky dosplc se bhem fylogeneze posouvaj k hlavovmu konci tla.gangliov n. soustava

 • nadjcnov (mozkov) ganglion = senzorick a dc centrum podjcnov ganglion inervuje stn stroje ni oddly bin nervov psky progresivn zmny u hmyzu omezuje mal tlo s malm potem neuronNS LENOVC NA PKLADU HMYZUzadekovgangliahrudngangliapodjcnovganglionmozkovganglionLENOVCI (Arthropoda)gangliov n. soustava

 • Postupn centralizace centrln nervov soustavy u hmyzu.LENOVCI (Arthropoda)gangliov n. soustava

 • n. soustava POLOSTRUNATC (Hemichordata)Glossobalanus minutus ptomnost tzv. NOTOCHORDU zpevujc vychlpenina hltanu stavba podobn strun hbetn nervov soustava v podob dut nervov uzliny, z n vystupuj dva podln nervov pruhy siln nerv na dorzln stran: zklad budouc trubicovit nervov soustavy strunatc

 • ptomnost tzv. CHORDY (struny hbetn) primitivn vnitn kostra dobe zachovna u nich strunatc u ostatnch redukovna do podoby meziobratlovch destiekstavba chordy na pnm ezuSTRUNATCI (Chordata)trubicovit n. soustava

 • Branchiostoma lanceolatum NERVOV TRUBICE (na pkladu kopinatce)le tsn nad chordouvznik vchlpenm dorzln strany ektodermuv pedn sti nevrazn rozenina = MOZEKzbytek pokraujc do zadn sti tla = MCHAobvodov mn nervy

  nervov trubicechordatlo kopinatce na pnm ezu pltnci a kopinatci nedochz k vyslovenmu oddlen na mozek a mchu obratlovci tyto 2 sti ji zeteln oddlenySTRUNATCI (Chordata)trubicovit n. soustava

 • trvic trubicetrvic trubicenervov trubicenervov trubicechorda strunatci = bezobratl vzhru nohamaPro CNS strunatc plat, e je opatena temi plenami. Centrln dutina je vyplnn mozkomnm mokem, v me m podobu centrlnho kanlku, v mozku se roziuje v systm mozkovch komor. Nervov tk je tvoena edou a blou hmotou. Pn prez tlem bezobratlho ivoicha a strunatce

 • Schma mnch nerv a jejich perifernch zakonen u strunatc.voln nervov zakonenkestevomotorick zakonenvegetativn gangliaarterievoln nervov zakonenmn nervkemchachordadorzln svaly trupuspinln ganglionventrln koendorzln koenventrln svaly trupuAAAEEA =aferentn dostediv vlknaE =eferentn (odstediv) vlkna

 • S nejsloitjm nervovm systmem se setkvme u obratlovc. Je to do znan mry dno tm, e obratlovci maj vt tlo s vtm potem nervovch bunk, ne bezobratl. Nervov regulace se u obratlovc uskuteuj prostednictvm nervov soustavy centrln (CNS) a perifern (PNS).

 • Brontosaurus sp.Vvojov zvltnost u vymelch plaz.

Search related