of 48 /48
Sedmo predavanje Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 1

Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Embed Size (px)

Text of Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7....

Page 1: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Sedmo predavanje

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 1

Page 2: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

CILJEVI PREDAVANJA

Nastanak zemljišta. Zemljište kao trofazni sistem. Mehanički sastav zemljišta –

tekstura zemljišta. Gustina, poroznost, struktura,

permeabilnost zemljišta. Sastav zemljišta: mineraloški,

organska materija. Profil zemljišta.

ISHODI PREDAVANJA

Na kraju predavanja studentće biti osposobljen da:

objasni i definiše teksturu,sturkturu, poroznost,gustinu i permeabilnostzemljišta

definiše kompletan sastavzemljišta

objasni horizonte zemljišta

Nastanak zemljišta. Zemljište kao trofazni sistem. Mehanički sastav zemljišta –

tekstura zemljišta. Gustina, poroznost, struktura,

permeabilnost zemljišta. Sastav zemljišta: mineraloški,

organska materija. Profil zemljišta.

Na kraju predavanja studentće biti osposobljen da:

objasni i definiše teksturu,sturkturu, poroznost,gustinu i permeabilnostzemljišta

definiše kompletan sastavzemljišta

objasni horizonte zemljišta

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 2

Page 3: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Raspadanjem stena nastaje rastresita masa litosfere.Ova masa dobija mnoge nove osobine: postaje propustljiva za

vodu i vazduh, povećava se ukupna površina čestica kojezato postaju aktivnije, tako da se i hemijski procesi koji seodvijaju u njoj ubrzavaju.

Stenski materijal se može pretvoriti u zemljište, tek učešćemorganizama, pre svega biljaka.

Raspadanjem stena nastaje rastresita masa litosfere.Ova masa dobija mnoge nove osobine: postaje propustljiva za

vodu i vazduh, povećava se ukupna površina čestica kojezato postaju aktivnije, tako da se i hemijski procesi koji seodvijaju u njoj ubrzavaju.

Stenski materijal se može pretvoriti u zemljište, tek učešćemorganizama, pre svega biljaka.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 3

Page 4: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -
Page 5: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Zemljište je prirodno telo nastalo pod uticajem živihorganizama, a sastoji se od čvrste (minerali i organskamaterija), tečne i gasovite faze.

Na površini se graniči sa vazduhom, vodom i biljnimmaterijalom (koji nije započeo razgradnju). Smatra se daneka površina nije zemljište ukoliko je stalno prekrivenavodom (više od 2.5 m).

Donju granicu, koja razdvaja zemljište od nezemljišta, je teškodefinisati. U cilju klasifikacije, donja granica se arbitrarnopostavlja na 200 cm.

Izvor: Soil Science Society of America

Zemljište je prirodno telo nastalo pod uticajem živihorganizama, a sastoji se od čvrste (minerali i organskamaterija), tečne i gasovite faze.

Na površini se graniči sa vazduhom, vodom i biljnimmaterijalom (koji nije započeo razgradnju). Smatra se daneka površina nije zemljište ukoliko je stalno prekrivenavodom (više od 2.5 m).

Donju granicu, koja razdvaja zemljište od nezemljišta, je teškodefinisati. U cilju klasifikacije, donja granica se arbitrarnopostavlja na 200 cm.

Izvor: Soil Science Society of America

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 5

Page 6: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Zemljišnirastvor

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 6

Zemljišnivazduh

Page 7: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Aerisanazona

Čestica zemlje

Higroskopna voda

Vazduh i vodenapara u zemljištu

Vodeni film

drenažna voda

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 7

Zona podzemnihvoda

Nivo podzemnihvoda

Podzemna voda

Zona kapilarnevode

Zasićena kapilarnavoda

Page 8: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

GlinaClay

PrašinaSilt

PesakSand

ŠljunakGravels

sitan grub2 μm 20 μm 200 μm 2 mm

Pesak: lak, dobra drenaža, lako se aeriše. Najvažnije komponentepeska su kvarc i feldspati; relativno su inertni i slab su izvor nutrijenata.Glinovita zemljišta su teška, imaju lošu drenažu i aeraciju.Komponente su: minerali gline, organska materija, primarni minerali ihidratisani oksidi Fe i Al. Velika ukupna površina čestica, učestvuje ujonoizmenjivačkim i/ili adsorpcionim reakcijama.

Adsorptivna sposobnost zemljišta, odnosno, sposobnost zadržavanjanutrijenata je vezana za glinovitu frakciju.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 8

Pesak: lak, dobra drenaža, lako se aeriše. Najvažnije komponentepeska su kvarc i feldspati; relativno su inertni i slab su izvor nutrijenata.Glinovita zemljišta su teška, imaju lošu drenažu i aeraciju.Komponente su: minerali gline, organska materija, primarni minerali ihidratisani oksidi Fe i Al. Velika ukupna površina čestica, učestvuje ujonoizmenjivačkim i/ili adsorpcionim reakcijama.

Adsorptivna sposobnost zemljišta, odnosno, sposobnost zadržavanjanutrijenata je vezana za glinovitu frakciju.

Page 9: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Može se videti golim okom. Prilikom uzorkovanja rukom ne zadržava se u ruci.

Prašina Suva: praškasta i daje puderast osećaj - poput brašna. Mokra: mekan i klizav osećaj. Nije lepljiva i nema plastična svojstva. Može se videti lupom ili mikroskopom. Prilikom uzorkovanja rukom stvara prevlaku na ruci, može se

ostrugati sa ruke.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 9

Suva: praškasta i daje puderast osećaj - poput brašna. Mokra: mekan i klizav osećaj. Nije lepljiva i nema plastična svojstva. Može se videti lupom ili mikroskopom. Prilikom uzorkovanja rukom stvara prevlaku na ruci, može se

ostrugati sa ruke.

Glina Suva: tvrda. Mokra: Lepljiva, plastični osećaj. Može se videti elektronskim mikroskopom. Prilikom uzorkovanja rukom lepi se za prste.

Page 10: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Predstavlja odnosdisperznih frakcijaizraženih u % u uzorkusuvog zemljišta.

Određuje se na osnovutrokomponentnogdijagrama.

Važno svojstvo jer određujeprimenu zemljišta.

Predstavlja odnosdisperznih frakcijaizraženih u % u uzorkusuvog zemljišta.

Određuje se na osnovutrokomponentnogdijagrama.

Važno svojstvo jer određujeprimenu zemljišta.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković)10

Page 11: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Poroznost Permeabilnost Bubrenje-skupljanje Kapacitet

zadržavanja vode Erodabilnost

Poroznost Permeabilnost Bubrenje-skupljanje Kapacitet

zadržavanja vode Erodabilnost

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 11

Page 12: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Velika količina prašine i gline,što ih čini “blatnjavim” kadasu mokra.

Veličina pora je mala, ali ihima mnogo pa zadržavajuvodu.

Kada glinovita zemljištapočnu da se suše, ona i daljemogu da zadrže velikukoličinu vode, ali adhezivna ikohezivna svojstva vode, činevodu nedostupnom za biljku.

Velika količina prašine i gline,što ih čini “blatnjavim” kadasu mokra.

Veličina pora je mala, ali ihima mnogo pa zadržavajuvodu.

Kada glinovita zemljištapočnu da se suše, ona i daljemogu da zadrže velikukoličinu vode, ali adhezivna ikohezivna svojstva vode, činevodu nedostupnom za biljku.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 12

Page 13: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Veličina pora je veća, štodopušta vodi da lako otičekroz zemljište, van zonekorena.

Sklona isušivanju. Mala specifična površina

čestica redukuje plodnostzemljišta.

Veličina pora je veća, štodopušta vodi da lako otičekroz zemljište, van zonekorena.

Sklona isušivanju. Mala specifična površina

čestica redukuje plodnostzemljišta.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 13

Page 14: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Smeša peska, prašine i gline koja je optimalna za agrokulturu.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 14

Page 15: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Primer: 35% gline 30% prašine 35% peska

Glinovita ilovača

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 15

Primer: 35% gline 30% prašine 35% peska

Glinovita ilovača

Page 16: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Osobina/Ponašanje Pesak Prašina Glina

Kapacitet zadržavanjavode

Nizak Srednje visok Visok

Aeracija Dobra Srednja NiskaAeracija Dobra Srednja Niska

OM razlaganje Brzo Srednje Sporo

Potencijal erozijevodom

Nizak Visok Nizak

Snabdevanje nutrijentima Siromašno Srednje visoko Visoko

Izluživanje polutanata Izraženo Srednje Nisko

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 16

Page 17: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Smanjenjem veličine čestica, raste specifična površina. Glina ima oko 10 000 puta veću površinu od peska.

Specifična površina ima veliki uticaj na: kapacitet zadržavanja vode, hemijske reakcije, koheziju zemljišta, sposobnost održavanja mikroorganizama.

Smanjenjem veličine čestica, raste specifična površina. Glina ima oko 10 000 puta veću površinu od peska.

Specifična površina ima veliki uticaj na: kapacitet zadržavanja vode, hemijske reakcije, koheziju zemljišta, sposobnost održavanja mikroorganizama.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 17

Page 18: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

ukazuje na sastav zemljišta, tj. na relativan odnos organskematerije i minerala.

Gustina individualnih čestica - gustina čvrste faze (particledensity). Manja od 1 g/cm3 za OM, veća od 5 g/cm3 za nekemetalne okside ili 7 g/cm3 za manje česte minerale kao štosu metalni sulfidi.

Zapreminska gustina zemljišta (bulk density) je gustina uprirodnom, neporemećenom sklopu, uključuje prostorpora između čestica; manja je od gustine čvrste faze.

ukazuje na sastav zemljišta, tj. na relativan odnos organskematerije i minerala.

Gustina individualnih čestica - gustina čvrste faze (particledensity). Manja od 1 g/cm3 za OM, veća od 5 g/cm3 za nekemetalne okside ili 7 g/cm3 za manje česte minerale kao štosu metalni sulfidi.

Zapreminska gustina zemljišta (bulk density) je gustina uprirodnom, neporemećenom sklopu, uključuje prostorpora između čestica; manja je od gustine čvrste faze.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 18

Page 19: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 19

Page 20: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Površinski sloj zemljišta, sa dovoljnom količinom peska,pokazuje zapreminsku gustinu od 1,2 do 1,8 g/cm3.

Zemljišta sa višim sadržajem humusa, pokazuju manjuzapreminsku gustinu, od 1,0 do 1,6 g/cm3, zbog manječestične gustine i zbog veće ukupne poroznosti kojanastaje između i unutar strukturnih agregata poduticajem humusa.

Površinski sloj zemljišta, sa dovoljnom količinom peska,pokazuje zapreminsku gustinu od 1,2 do 1,8 g/cm3.

Zemljišta sa višim sadržajem humusa, pokazuju manjuzapreminsku gustinu, od 1,0 do 1,6 g/cm3, zbog manječestične gustine i zbog veće ukupne poroznosti kojanastaje između i unutar strukturnih agregata poduticajem humusa.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 20

Page 21: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Kada je poznata gustina čvrste faze i zapreminska gustina, možese izračunati poroznost zemljišta:

Zemljišta sa velikom zapreminskom gustinom imaju niskuporoznost, pa samim tim nisku permeabilnost.

Po pravilu peskovita zemljišta pokazuju poroznost od 35 do 50%,zemljišta sa većim sadržajem OM pokazuju veću poroznostod oko 60%.

Sa porastom dubine zemljišta, zemljište postaje kompaktnije odpovršinskog zemljišta i obično sadrži nizak % OM, tako da sei poroznost smanjuje.

100gustinačestična

gustinaazapreminskgustinačestična%)(volzemljištaPoroznost

Kada je poznata gustina čvrste faze i zapreminska gustina, možese izračunati poroznost zemljišta:

Zemljišta sa velikom zapreminskom gustinom imaju niskuporoznost, pa samim tim nisku permeabilnost.

Po pravilu peskovita zemljišta pokazuju poroznost od 35 do 50%,zemljišta sa većim sadržajem OM pokazuju veću poroznostod oko 60%.

Sa porastom dubine zemljišta, zemljište postaje kompaktnije odpovršinskog zemljišta i obično sadrži nizak % OM, tako da sei poroznost smanjuje.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 21

Page 22: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Mehaničke frakcije se međusobno povezuju u strukturneagregate različite forme i veličine.

Skup agregata predstavlja strukturu zemljišta.Prirodni lepak zemljišta (cementna materija) su koloidi

organskog i neorganskog sastava (Ca-humat).Koloidi slepljuju čestice gline, praha i peska u

mikroagregate.Mikroagregati se međusobno lepe u makroagregate.

Mehaničke frakcije se međusobno povezuju u strukturneagregate različite forme i veličine.

Skup agregata predstavlja strukturu zemljišta.Prirodni lepak zemljišta (cementna materija) su koloidi

organskog i neorganskog sastava (Ca-humat).Koloidi slepljuju čestice gline, praha i peska u

mikroagregate.Mikroagregati se međusobno lepe u makroagregate.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 22

Page 23: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -
Page 24: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 24

Page 25: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

ili hidraulična provodljivost je mera sposobnosti zemljišta dapropušta vodu naniže.

Stepen lateralnog kretanja podzemnih voda u dubljim slojevimazemljišta, takođe je određen permeabilnošću.

Brzina kretanja vode naniže je obično 1 – 5 cm3/h(0,5 cm3/h – veoma sporo, 15 cm3/h veoma brzo).

Zavisi od teksture zemljišta (grub pesak u pustinjama ima velikupermeabilnost, dok aluvijalna zemljišta fine strukture mogupokazati veoma nisku permeabilnost).

Zemljišta sa razvijenom strukturom su propustljivija od onih bezdefinisane strukture.

Važna osobina zemljišta jer utiče na hemijske procese. Tako,zemljišta sa malom permeabilonšću, mogu da postanupoplavljena, što dovodi do stvaranja potencijalno redukcionihuslova. Zatim, permeabilnost utiče na transport hemikalijakroz zemljište.

ili hidraulična provodljivost je mera sposobnosti zemljišta dapropušta vodu naniže.

Stepen lateralnog kretanja podzemnih voda u dubljim slojevimazemljišta, takođe je određen permeabilnošću.

Brzina kretanja vode naniže je obično 1 – 5 cm3/h(0,5 cm3/h – veoma sporo, 15 cm3/h veoma brzo).

Zavisi od teksture zemljišta (grub pesak u pustinjama ima velikupermeabilnost, dok aluvijalna zemljišta fine strukture mogupokazati veoma nisku permeabilnost).

Zemljišta sa razvijenom strukturom su propustljivija od onih bezdefinisane strukture.

Važna osobina zemljišta jer utiče na hemijske procese. Tako,zemljišta sa malom permeabilonšću, mogu da postanupoplavljena, što dovodi do stvaranja potencijalno redukcionihuslova. Zatim, permeabilnost utiče na transport hemikalijakroz zemljište.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 25

Page 26: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Reflektuje sastav Zemljine kore: O, Si, Al.U sastav zemljišta ulaze svi poznati elementi(10-15 elemenata najzastupljeniji).Elementarni sastav zavisi od:o vrste zemljišta (različit sastava stena od kojih je zemljište

nastalo)o zemljišnog horizonta (starost zemljišta).

Pedosfera je bogatija Si, C, O, H, N od litosfere,ali je siromašnija Ca, Mg, Na, K od litosfere.

ukupni elementi dostupni elementiDostupni elementi su onaj deo elemenata koji mogu da

učestvuju u hemijskim i biološkim reakcijama.

Reflektuje sastav Zemljine kore: O, Si, Al.U sastav zemljišta ulaze svi poznati elementi(10-15 elemenata najzastupljeniji).Elementarni sastav zavisi od:o vrste zemljišta (različit sastava stena od kojih je zemljište

nastalo)o zemljišnog horizonta (starost zemljišta).

Pedosfera je bogatija Si, C, O, H, N od litosfere,ali je siromašnija Ca, Mg, Na, K od litosfere.

ukupni elementi dostupni elementiDostupni elementi su onaj deo elemenata koji mogu da

učestvuju u hemijskim i biološkim reakcijama.Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 26

Page 27: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 27

Page 28: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Živi organizmi(edafon)

Zemljišnaorganskamaterija

Neizmenjenmaterijal

Transformisaniproizvodi(humus)

Nehuminskesupstance

Huminskesupstance

Organska materija zemljišta

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 28

Živi organizmi(edafon)

Zemljišnaorganskamaterija

Neizmenjenmaterijal

Transformisaniproizvodi(humus)

Nehuminskesupstance

Huminskesupstance

Organska materija zemljišta

Page 29: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Definicije ZOM i HSIzraz Definicija

Organski ostaci Neraspadnuta biljna i životinjska tkiva i proizvodinjihove delimične dekompozicije.

Zemljišna biomasa Organska materija u formi živog mikrobialnog tkiva.Humus Sva organska jedinjenja u zemljištu, izuzev neraspad-

nutih biljnih i životinjskih tkiva, njihovih proizvodadelimične dekompozicije i zemljišne biomase.

Zemljišna organska materija Isto što i humus.Huminske supstance Grupa visokomolekularnih braon do mrko obojenih sup-

stanci, nastalih tokom sekundarnih reakcija sinteze.Izraz se koristi kao generičko ime da bi se opisaoobojeni materijal ili njegove frakcije dobijene nabazi njihove rastvorljivosti.

Nehuminske supstance Jedinjenja koja pripadaju poznatim klasama jedinjenja ubiohemiji, kao što su aminokiseline, ugljeni hidrati,masti, voskovi, smole i organske kiseline. Humusverovatno sadrži većinu, ako ne i sva, biohemijskajedinjenja koja živi organizam može da sintetiše.

Humin U alkalijama nerastvorna frakcija humusa.

Huminska kiselina Materija mrke boje koja se može ekstrahovati iz zem-ljišta različitim reagensima i koja je nerastvorna urazblaženim kiselinama.

Fulvo kiselina Materija svetle boje koja ostaje u rastvoru nakon udalja-vanja huminske kiseline, acidifikacijom.

Himatomelanska kiselina Deo huminske kiseline koji je rastvoran u alkoholu.

Izraz Definicija

Organski ostaci Neraspadnuta biljna i životinjska tkiva i proizvodinjihove delimične dekompozicije.

Zemljišna biomasa Organska materija u formi živog mikrobialnog tkiva.Humus Sva organska jedinjenja u zemljištu, izuzev neraspad-

nutih biljnih i životinjskih tkiva, njihovih proizvodadelimične dekompozicije i zemljišne biomase.

Zemljišna organska materija Isto što i humus.Huminske supstance Grupa visokomolekularnih braon do mrko obojenih sup-

stanci, nastalih tokom sekundarnih reakcija sinteze.Izraz se koristi kao generičko ime da bi se opisaoobojeni materijal ili njegove frakcije dobijene nabazi njihove rastvorljivosti.

Nehuminske supstance Jedinjenja koja pripadaju poznatim klasama jedinjenja ubiohemiji, kao što su aminokiseline, ugljeni hidrati,masti, voskovi, smole i organske kiseline. Humusverovatno sadrži većinu, ako ne i sva, biohemijskajedinjenja koja živi organizam može da sintetiše.

Humin U alkalijama nerastvorna frakcija humusa.

Huminska kiselina Materija mrke boje koja se može ekstrahovati iz zem-ljišta različitim reagensima i koja je nerastvorna urazblaženim kiselinama.

Fulvo kiselina Materija svetle boje koja ostaje u rastvoru nakon udalja-vanja huminske kiseline, acidifikacijom.

Himatomelanska kiselina Deo huminske kiseline koji je rastvoran u alkoholu.

Page 30: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Osobina Primedba Uticaj na zemljišteBoja Tipična tamna boja mnogih zemljišta je

uzrokovana organskom materijom.M ože olakšati i ubrzati zagrevanje.

Zadržavanjevode

Organska materija može da zadrži 20 puta viševode od svoje težine.

Sprečava sušenje i skupljanje zemljišta.M ože značajno poboljšati moć zadrža-vanja vlage peskovitih zemljišta.

Veza samineralimagline

Dolazi do cementiranja zemljišnih čestica ustrukturne jedinice – agregate.

Omogućava razmenu gasova. Stabilizujestrukturu. Povećava permeabilnost.

Helatizacija Formira stabilne komplekse sa Cu 2+, M n2+,Zn2+ i drugim polivalentnim katjonima.

M ože povećati dostupnost mikronutrienatavišim biljkama.

Rastvorljivostu vodi

Nerastvorljivost organske materije prouzro-kovana je njenom asocijacijom sa glinom.Takođe, i soli dvo- i trovalentnih katjona saorganskom materijom su nerastvorne. Izolo-vana organska materija je delimično rastvor-na u vodi.

M alo organske materije se gubi izluži-vanjem.

Puferskikapacitet

Organska materija pokazuje puferske osobineu blago kiselom, neutralnom i alkalnomopsegu.

Omogućava održavanje približno konstan -tne pH vrednosti zemljišta.

Izmenakatjona

Ukupna kiselost izolovanih frakcija humusa sekreće od 3 do 14 molkg -1.

M ože povećati kapacitet izmene katjonazemljišta. Od 20 do 70% katjonskogkapaciteta mnogih zemljišta potiče odorganske materije.

M ineralizacija Dekompozicijom organske materije nastaje

CO 2, 24

3434 SO,PO,NO,NH .

Izvor nutritivnih elemenata za rast biljaka.

Vezivanje saorganskimjedinjenjima

Utiče na bioaktivnost, perzistenciju i b iodegra-dabilnost pesticida i drugih organskih jedi-njenja.

M odifikuje aplikativnu količinu pesticida.

Osobine humusa i njegov uticaj na zemljišteOsobina Primedba Uticaj na zemljište

Boja Tipična tamna boja mnogih zemljišta jeuzrokovana organskom materijom.

M ože olakšati i ubrzati zagrevanje.

Zadržavanjevode

Organska materija može da zadrži 20 puta viševode od svoje težine.

Sprečava sušenje i skupljanje zemljišta.M ože značajno poboljšati moć zadrža-vanja vlage peskovitih zemljišta.

Veza samineralimagline

Dolazi do cementiranja zemljišnih čestica ustrukturne jedinice – agregate.

Omogućava razmenu gasova. Stabilizujestrukturu. Povećava permeabilnost.

Helatizacija Formira stabilne komplekse sa Cu 2+, M n2+,Zn2+ i drugim polivalentnim katjonima.

M ože povećati dostupnost mikronutrienatavišim biljkama.

Rastvorljivostu vodi

Nerastvorljivost organske materije prouzro-kovana je njenom asocijacijom sa glinom.Takođe, i soli dvo- i trovalentnih katjona saorganskom materijom su nerastvorne. Izolo-vana organska materija je delimično rastvor-na u vodi.

M alo organske materije se gubi izluži-vanjem.

Puferskikapacitet

Organska materija pokazuje puferske osobineu blago kiselom, neutralnom i alkalnomopsegu.

Omogućava održavanje približno konstan -tne pH vrednosti zemljišta.

Izmenakatjona

Ukupna kiselost izolovanih frakcija humusa sekreće od 3 do 14 molkg -1.

M ože povećati kapacitet izmene katjonazemljišta. Od 20 do 70% katjonskogkapaciteta mnogih zemljišta potiče odorganske materije.

M ineralizacija Dekompozicijom organske materije nastaje

CO 2, 24

3434 SO,PO,NO,NH .

Izvor nutritivnih elemenata za rast biljaka.

Vezivanje saorganskimjedinjenjima

Utiče na bioaktivnost, perzistenciju i b iodegra-dabilnost pesticida i drugih organskih jedi-njenja.

M odifikuje aplikativnu količinu pesticida.

Page 31: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Sastav zemljišta jakovarira kako uhorizontalnom takoi u vertikalnompravcu.

Spoljašnja i unutrašnjamorfologijazemljišta.

Serija horizontalnihslojeva koji serazlikuju po boji i/iliteksturi – horizonti.

Skup zemljišnihhorizonata činizemljišni profil.

Sastav zemljišta jakovarira kako uhorizontalnom takoi u vertikalnompravcu.

Spoljašnja i unutrašnjamorfologijazemljišta.

Serija horizontalnihslojeva koji serazlikuju po boji i/iliteksturi – horizonti.

Skup zemljišnihhorizonata činizemljišni profil.

Page 32: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Fizičke i hemijske osobine zemljišta nisu jedinstvene zazemljište, zemljište ne predstavlja monolitnu masunepromenjenog sastava.

Sastav zemljišta jako varira kako u horizontalnom tako i uvertikalnom pravcu.

Ako se posmatra zemljište u svom horizontalnom pravcu(neki predeo) očigledne su razlike u reljefu, boji zemljišta,strukturi. Tada govorimo o spoljašnjoj morfologiji zemljišta.

Mada manje vidiljive, značajne su i razlike u fizičkim ihemijskim osobinama zemljišta u vertikalnom pravcu. Tadagovorimo o unutrašnjoj morfologiji zemljišta kojapodrazumeva izgled vertikalnog preseka ili profila zemljišta.

Na tom vertikalnom preseku zemljišta mogu se uočiti serijahorizontalnih slojeva koji se razlikuju po boji i/ili teksturi.Takvi slojevi se zovu horizonti, a skup zemljišnih horizonatačini zemljišni profil.

Fizičke i hemijske osobine zemljišta nisu jedinstvene zazemljište, zemljište ne predstavlja monolitnu masunepromenjenog sastava.

Sastav zemljišta jako varira kako u horizontalnom tako i uvertikalnom pravcu.

Ako se posmatra zemljište u svom horizontalnom pravcu(neki predeo) očigledne su razlike u reljefu, boji zemljišta,strukturi. Tada govorimo o spoljašnjoj morfologiji zemljišta.

Mada manje vidiljive, značajne su i razlike u fizičkim ihemijskim osobinama zemljišta u vertikalnom pravcu. Tadagovorimo o unutrašnjoj morfologiji zemljišta kojapodrazumeva izgled vertikalnog preseka ili profila zemljišta.

Na tom vertikalnom preseku zemljišta mogu se uočiti serijahorizontalnih slojeva koji se razlikuju po boji i/ili teksturi.Takvi slojevi se zovu horizonti, a skup zemljišnih horizonatačini zemljišni profil.

Page 33: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Horizonti u tlu

- svi horizonti ne moraju biti razvijeni- nezrela tla nemaju horizont B- erozija može ukloniti horizont O, A,itd.- detaljnim proučavanjem horizonti semogu podeliti na podhorizonte (A1,A2, A3,…)- prema nekim podelama O = A0, A =A1 i E = A2- R=matični supstrat

R

- svi horizonti ne moraju biti razvijeni- nezrela tla nemaju horizont B- erozija može ukloniti horizont O, A,itd.- detaljnim proučavanjem horizonti semogu podeliti na podhorizonte (A1,A2, A3,…)- prema nekim podelama O = A0, A =A1 i E = A2- R=matični supstrat

Page 34: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Horizont O

- gotovo čista, delom raspadnuta, organskamaterija

Page 35: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Horizont A

-tamno obojeni horizont, sastoji se od humusa imineralnih zrna

-horizont karakterističan po delomičnomizluživanju/ispiranju.

-Ispiranje je praćeno proceđivanjem vode s površine udublje slojeve. Neke vrste se ispiru u jonskom obliku urastvoru (Ca, Na, K, Mg,…), a neke se transportuju u vidukoloida (Fe,Al-hidroksidi, H4SiO4).

-glavni katalizator izluživanja je humus (kompleksna i vrlootporna smesa smeđih do tamnosmeđih amorfnih ikoloidnih supstanci nastalih uglavnom raspadom biljaka.Neke sastojke humusa mogu sintetisati i organizmi koji živeu tlu).

-organske kiseline i organski kompleksi koji nastaju uhumusu bakterijskom aktivnošću te CO2 nastaoraspadom humusa takođe doprinose izluživanju uhorizontu A.

-sniženi pH doprinosi raspadu minerala te mobilizacijimetala adsorbovanih na mineralima glina, Fe i Al-okside/hidrokside te organsku materiju.

-tamno obojeni horizont, sastoji se od humusa imineralnih zrna

-horizont karakterističan po delomičnomizluživanju/ispiranju.

-Ispiranje je praćeno proceđivanjem vode s površine udublje slojeve. Neke vrste se ispiru u jonskom obliku urastvoru (Ca, Na, K, Mg,…), a neke se transportuju u vidukoloida (Fe,Al-hidroksidi, H4SiO4).

-glavni katalizator izluživanja je humus (kompleksna i vrlootporna smesa smeđih do tamnosmeđih amorfnih ikoloidnih supstanci nastalih uglavnom raspadom biljaka.Neke sastojke humusa mogu sintetisati i organizmi koji živeu tlu).

-organske kiseline i organski kompleksi koji nastaju uhumusu bakterijskom aktivnošću te CO2 nastaoraspadom humusa takođe doprinose izluživanju uhorizontu A.

-sniženi pH doprinosi raspadu minerala te mobilizacijimetala adsorbovanih na mineralima glina, Fe i Al-okside/hidrokside te organsku materiju.

Page 36: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Horizonti nastaju kao rezultat kompleksnih interakcija koji seodvijaju tokom alteracije, tj. površinskog raspadanja. Kišnicakoja perkolira kroz zemljište nosi sa sobom rastvorene ikoloidne čvrste čestice ka nižim horizon­tima u kojima se onitalože. Biološki procesi (kao što je bakterijsko razlaganjeostataka biljaka), dovode do stvaranja slabo kiselog CO2,organskih kiselina, i kompleksinh jedinjenja koji se takođeprenose kišnicom ka nižim horizontima gde interaguju saglinama i drugim mineralima, pri čemu dovode do njihovogpreobražaja, tj. alteracije.

Površinski sloj zemljišta, nekoliko desetina santimetaradebljine, je poznat kao A horizont - površinski sloj. Ovaj slojje sloj maksimalne biološke aktivnosti u zemljištu i sadržinajviše ZOM. Metalni joni i čestice gline u ovom A horizontupodležu značajnom izluživanju.

Horizonti nastaju kao rezultat kompleksnih interakcija koji seodvijaju tokom alteracije, tj. površinskog raspadanja. Kišnicakoja perkolira kroz zemljište nosi sa sobom rastvorene ikoloidne čvrste čestice ka nižim horizon­tima u kojima se onitalože. Biološki procesi (kao što je bakterijsko razlaganjeostataka biljaka), dovode do stvaranja slabo kiselog CO2,organskih kiselina, i kompleksinh jedinjenja koji se takođeprenose kišnicom ka nižim horizontima gde interaguju saglinama i drugim mineralima, pri čemu dovode do njihovogpreobražaja, tj. alteracije.

Površinski sloj zemljišta, nekoliko desetina santimetaradebljine, je poznat kao A horizont - površinski sloj. Ovaj slojje sloj maksimalne biološke aktivnosti u zemljištu i sadržinajviše ZOM. Metalni joni i čestice gline u ovom A horizontupodležu značajnom izluživanju.

Page 37: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Horizont E

-svjetlo obojeni horizont s malo organskematerije-horizont karakterističan po intezivnomizluživanju/ispiranju.-ovaj horizont može nedostajati u suvimklimama ili mladim zemljištima.

Page 38: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Horizont B

-smeđe do narančasto obojen horizont.-rastvorene i koloidne vrste (gline,hidroksidi, silicijumova kiselina) mogu bitiodložene u ovom horizontu.-crvena boja ukazuje na prisustvo Fe-oksida-moguće su i manje količine organskematerije.

-smeđe do narančasto obojen horizont.-rastvorene i koloidne vrste (gline,hidroksidi, silicijumova kiselina) mogu bitiodložene u ovom horizontu.-crvena boja ukazuje na prisustvo Fe-oksida-moguće su i manje količine organskematerije.

Page 39: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Horizont C

-svjetliji od horizonta B

-malo ili potpuno bez org. materije.

-rastresiti deo matiĉnog supstrata bez znakovapedogenetskih procesa karakterističnih za ostale horizonte-može predstavljati trošeni stenski materijal in situ ilimaterijal transportovan vodenim tokovima, vetrom,gravitacijom,…

- neorganski procesi trošenja stena uvek su izraženi navećim dubinama od dubina formiranja tla.

-svjetliji od horizonta B

-malo ili potpuno bez org. materije.

-rastresiti deo matiĉnog supstrata bez znakovapedogenetskih procesa karakterističnih za ostale horizonte-može predstavljati trošeni stenski materijal in situ ilimaterijal transportovan vodenim tokovima, vetrom,gravitacijom,…

- neorganski procesi trošenja stena uvek su izraženi navećim dubinama od dubina formiranja tla.

Važnost razlikovanja horizonata prilikom uzorkovanja:

-ukoliko radimo prospekciju metala koji su sadržani urezidualnim mineralima (Ti, Cr, Zr,…) tada ćemo uzorkovatihorizont A.

-ukoliko radimo prospekciju mobilnih metala tada ćemouzorkovati horizont B u kojem su se ti metali nataložili.

Page 40: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Sledeći sloj je B horizont ili iluvijalni horizont. Ovaj horizontprima sve materije koje su isprane (izlužene) iz A horizonta, ito OM, soli i čestice gline. U procesu zagađivanja zemljištadrugi horizont je posebno važan, zbog povišenog sadržajaglina koje jonoizmenjivački vezuju mnoge materije. U njemuse najviše koncentruju štetni metali kao što su Pb, Cd, Hg,Co, Ni, radioaktivni Cs i dr. Znači, oni se vezuju za gline, tj.fiksiraju se glinama.

C horizont predstavlja rastresiti deo matične stene, a R ječvrsta stena. C i R sloj ne pripadaju zemljištu.

Sledeći sloj je B horizont ili iluvijalni horizont. Ovaj horizontprima sve materije koje su isprane (izlužene) iz A horizonta, ito OM, soli i čestice gline. U procesu zagađivanja zemljištadrugi horizont je posebno važan, zbog povišenog sadržajaglina koje jonoizmenjivački vezuju mnoge materije. U njemuse najviše koncentruju štetni metali kao što su Pb, Cd, Hg,Co, Ni, radioaktivni Cs i dr. Znači, oni se vezuju za gline, tj.fiksiraju se glinama.

C horizont predstavlja rastresiti deo matične stene, a R ječvrsta stena. C i R sloj ne pripadaju zemljištu.

Page 41: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 41

Page 42: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Razlog razlike u sastavu atmosferskog izemljišnog vazduha leži u biološkimprocesima koji se odvijaju u zemljištu.

Tačno Netačno

Razlog razlike u sastavu atmosferskog izemljišnog vazduha leži u biološkimprocesima koji se odvijaju u zemljištu.

Tačno Netačno

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 42

Page 43: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Glinovita frakcija zemljišta se sastoji izminerala gline, organske materije, finoraspoređenih primarnih minerala ihidratisanih oksida Fe i Al.

Tačno Netačno

Glinovita frakcija zemljišta se sastoji izminerala gline, organske materije, finoraspoređenih primarnih minerala ihidratisanih oksida Fe i Al.

Tačno Netačno

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 43

Page 44: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Zemljišta kod kojih je odnos peska, prašine igline optimalan za agrokulturu se nazivaju___________________________.

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 44

Page 45: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Smanjenjem veličine čestica zemljišta,smanjuje se i specifična površina zemljišta.

Tačno Netačno

Smanjenjem veličine čestica zemljišta,smanjuje se i specifična površina zemljišta.

Tačno Netačno

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 45

Page 46: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Izluživanje polutanata iz zemljišta će bitiveće ukoliko je udeo gline u zemljištu veći.

Tačno Netačno

Izluživanje polutanata iz zemljišta će bitiveće ukoliko je udeo gline u zemljištu veći.

Tačno Netačno

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 46

Page 47: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Kapacitet zadržavanja vode u zemljištu ćebiti veći ukoliko je udeo gline visok.

Tačno Netačno

Kapacitet zadržavanja vode u zemljištu ćebiti veći ukoliko je udeo gline visok.

Tačno Netačno

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 47

Page 48: Nastanak, sastav i osobine zemljišta. - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/746/7. Nastanak, sastav i osobine... · - erozija može ukloniti horizont O, A, itd. -

Pedosfera je bogatija Si, C, N od litosfere,ali je siromašnija Ca, Mg, Na, K odlitosfere.

Tačno Netačno

Pedosfera je bogatija Si, C, N od litosfere,ali je siromašnija Ca, Mg, Na, K odlitosfere.

Tačno Netačno

Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 48