of 12 /12
NAJVEČJE PREIZ- ITALIJANSKI VOJVOD. ROK BAN JEZERO KUSNA SLIKAR ROMUNSKI NA PROGA ZA (NICOLO DEL PISATELJ FINSKEM AVTOMOBILE OK1510-71) (ION) ZNAMKA ŠVEDSKIH AVTOMO- BILOV ŽENSKO PORIVALO PRI SLO- VENSKI N. NOŠI ANT. PREBIV. ITALIJE JUŽNOAFR. PISATELJ (PETER) ODDALJEN, MASA STRUPEN KRAJEVNO ODMAKNJEN VSEH ALKALOID NAREČJE KRAJ RASTLIN IN V VOLČJI AVS.SMUČAR ŽIVALI ČEŠNJI (HANS) MESTO S TOPLICAMI V NEMČIJI POTOVALNI IME SMU- RUSKO NAČRT ČARSKEGA ŽENSKO SKAKALCA IME BRENDENSENA SKANDINAV- SKI DROBIŽ POMARANČA MESTECE (ZASAT.) PRI NEAPLJU OSREDNJI OTOŽEN POJEM TONOVSKI HINDUIZMA NAČIN ITALIJANSKA TV UDAREC GRŠKA PRI BOKSU, ČRKA OS SPODAJ SREDINA NAVZGOR ŠČEPA JELEN S LISAMI NA ŠKODLJIVI HRBTU ŽIVI ZAJEDAVCI, NA DALJNEM INSEKTI VZHODU STARI MESTO SLOVANI V ITALIJI www. kriptogram.com naslovnica logotip

naslovnica logotip · 2019-02-22 · najveČje preiz- italijanski vojvod. rok ban jezero kusna slikar romunski na proga za (nicolo del pisatelj finskem avtomobile ok1510-71) (ion)

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of naslovnica logotip · 2019-02-22 · najveČje preiz- italijanski vojvod. rok ban jezero kusna...

 • NAJVEČJE PREIZ- ITALIJANSKI VOJVOD.ROK BAN JEZERO KUSNA SLIKAR ROMUNSKI

  NA PROGA ZA (NICOLO DEL PISATELJFINSKEM AVTOMOBILE OK1510-71) (ION)

  ZNAMKAŠVEDSKIHAVTOMO-

  BILOVŽENSKO

  PORIVALOPRI SLO-VENSKIN. NOŠI

  ANT. PREBIV.ITALIJE

  JUŽNOAFR.PISATELJ(PETER)

  ODDALJEN,MASA STRUPEN KRAJEVNO ODMAKNJENVSEH ALKALOID NAREČJE KRAJ

  RASTLIN IN V VOLČJI AVS.SMUČARŽIVALI ČEŠNJI (HANS)

  MESTO STOPLICAMIV NEMČIJI

  POTOVALNI IME SMU- RUSKONAČRT ČARSKEGA ŽENSKO

  SKAKALCA IMEBRENDENSENA

  SKANDINAV-SKI DROBIŽ

  POMARANČA MESTECE(ZASAT.) PRI

  NEAPLJUOSREDNJI

  OTOŽEN POJEMTONOVSKI HINDUIZMA

  NAČIN ITALIJANSKATV

  UDAREC GRŠKAPRI BOKSU, ČRKAOS SPODAJ SREDINANAVZGOR ŠČEPAJELEN S

  LISAMI NA ŠKODLJIVIHRBTU ŽIVI ZAJEDAVCI,NA DALJNEM INSEKTI

  VZHODU

  STARI MESTOSLOVANI V

  ITALIJI

  www. kriptogram.com

  naslovnica logotip

 • 1 2

  4 3

  5

  8 7 6

  9 10

  12 11

  13 14

  SERPENTINE

  Pagu (O,V,J,N,A,L), 9. ime telovadca Pegana (Ž,J,A,A,L), 10. dro-bna, starejša ženska (ekspr. E,Č,Ž,K,A,N,I), 11. nemški jezikoslovecin leksikograf (Johan Christoph, 1732-1806, D,L,E,N,G,U), 12. shramba za stare knjigein listine v sinagogi (A,E,G,I,N,S), 13. sortajabolk (D,E,R,A,A,J,D), 14. francoski modni kreator (Christian, (I,

  S,J,I,A), 2. nekdanji pastirski praznik (E,U,V,R,J,J,O), 3. jajčasta ali

  Besede vpisujete tako, kot tečejo serpentine in sicer iz polja sštevilko do vključno naslednjega polja s številko. Tako je zadnjačrka prejšnje besede hkrati prva črka naslednje. Pri vsakem opi-

  Jože Kelher

  O,R,D,)

  su so navedene črke, iz katerih je beseda sestavljena. V ozna-čenih poljih dobite slovenski rek o sreči.

  1. grški bog zdravilstva, Apolonov in Koronin sin; Eskulap (P,E,K,L,-

  trioglata lobanja (F,E,O,C,L,J,J,O), 4. kronični bolnik i naduho nadu-šljivec (S,M,A,T,I,A,K,T), 5.doba prvih španskih in portugalskih od-kritij in osvajan v Ameriki (S,O,K,N,K,T,I), 6. zli duh, princip zla, bogtemepri starih Perzijcih, Ahriman (R,I,A,M,N,A), 7. švedska opernapevka, Brigit (S,S,N,N,O,L,I), 8. pristanišče in kopališče na otoku

 • VLADIMIR PREHOD ZA KOS KRAJ ARMENSKI AMERIŠKI AMERIŠKAMILOVA- VOZILA KRUHA, PRI ŠAHIST PISATELJ, IGRALKANOVIĆ POD ŽEL. KRAJEC ŠKOFJI (RAFAEL) HUNTER (YOKO)

  PROGO LOKI

  STROKOVNIPOMENEK

  GLASBENIINTERVAL

  IMEBEOGRAJ-

  SKEGAIGRALCANIKOLIĆAORIJAŠKIKUŠČARJIDELAVEC,KI DELA

  Z BRANO

  ODSTRA- LETALIŠČENJEVALEC PRI

  NEAPLJU

  PREBIVA- PREBIVALECLEC KRAJA ERZELJARSKOVEC REKA IN

  V DRAVINJ- JEZERO SKIH GOR. V KANADI

  REKA V AVST. MEDVEDEK BIH VREČAR

  PRITOK TURŠKONERETVE NADŽ. VIOLI-

  NIST (LIKO)NIZO. SLIK.I

  GLAVNO (JOSEPHMESTO AUGUST)GRČIJE PREBIVALEC

  BRIŠPROSTOR MIHAELZA SHRA- OPEKANJEVANJE VZDEVEK

  ŽIVIL VLADIMIRJABULATOVIĆA

  IME PUBLI-UPRAVNIK CISTEKAŠČE V PEČJAKAFEUDA- TROPSKILIZMU SADEŽ

  ITAL. PRIST.PAS OB JADRAN.

  PRITOK MORJUKIMONU ITAL.SLIKAR

  (ANGOLO)MESTO V

  KRAJ SRBIJIPRITOK LEPOTNA

  LITIJI KRALJICA,MISS

  ZDRAVILNAČAŠA RASTLINA OSEBNIBREZ CARL ZAIMEK

  VOKALA TAUSIG TONEDEMŠAR

  INDUSTRIJ-SKI KRAJ

  SEVERNO ODMANCHE-

  STRA

  TISKARSKO VAS PRIOPRAVILO TETOVU V

  MAKEDO-NIJI

 • BRANKO DIPLOMAT- KRAJ PRI USTALJENA SLADKO- BELGIJSKIMILOVA- SKI BOHINJSKI OBLIKA, VODNA FIZIK INNOVIĆ URADNIK BISTRICI VZOREC RIBA, KEMIK

  KRAP PRIGOGINE

  JUDOVSKIPESNIK

  (SALOMONRAPPAPORT)

  FILMSKIIZREZ

  NARAVNEVELIKOSTI

  A VSTRIJSKIPISATELJ

  (JEAN,1912-1978)HIMALAJSKI

  GORDKINOSAČ

  EVROPSKIVELETOK

  CEJENJE VRSTAV PRE- AKVARIJ-

  SLEDKIH SKERIBICE

  PLETENOODDAJA V VZREJA SIMBOL ŽENSKO

  ZAKUP OVAC, CERIIJA OBLAČILOTRETI OVČAR- LORENZ MAORSKO IMEOSEBI STVO EITNER G. MOUNT COOK

  TULEC,KRAJ PRI ETUIMURSKI KRAJ PRISOBOTI PRI

  CELJUČLOVEKU

  KONJSKA PODOBNAZOB ŽIVAL

  UDEL.KRIŽ-ARSKI VOJN

  STROJ ZADRAGICA PREVAŽANJE

  ČADEŽ ZEM.MATERIJALANEGDAJ SO-DNI SLUGA

  DEL, STREL- JOŽENEGA ABRAM

  OROŽJA, AZIJSKAZAKLEP DRŽAVA

  MORSKI ANTIČNIDEŽEVNIK, PREBIVALEC

  ŽIVI V BEOTIJE,PESKU AONEC

  OBLIKADLAKSTA ŽEN. IMENA

  KOŽA ŽIVAMLADIH DOMENICO

  KOZLIČEV INDUNO

  PTICA IZ PRASTARADRUŽINE IGRAČAROPARIC

  PRIPADNIKDELOVODJA JUDOVSKE

  LOČINE IZ 12.ST. PR.N.Š

  1968

  NOBELOV NAGRAJENEC

  NAGRAJEN

 • BRANKO IME STARO NOGOMETNI MARE PLAHA UTELEŠENJE NAPE- UŠESNI PRIPRAVA HUDAMILOVA- PEVCA IME ZA KLUB IZ BREZ GOZDNA BOG TOST KAMEN- ZA MERJENJE NESREČANOVIĆ PREDINA ETIOPIJO BORČE PRI VOKALA ŽIVAL VIŠNUJA V ČEK ZVOKOV,

  BEOGRADU HINDUIZMU ZVOKOMER

  ZAOILNJE-NOST, ZAMA-

  ŠENOST

  OPATOVA-LEC

  ZVEZD

  VRV, KIPREGOVOR, DRŽI JAMBOR

  REKLO KRAJ NAOTOKUBRAČ

  STROVNJAKANTON ZA PATAO-

  SLODNJAK LOGIJONAMZANA

  JEDRR. JAPONSKA

  IME RISANKAPEVCA GRŠKI JUNAKROBIĆA SIN ZEVSA

  IN AJGINEKAR JE IME AMER.

  NAVARJENO IGRALCAČETRTO DANSONA

  ZNAMENJE ZAKOVICA,ŽIV. KROGA KOVICA

  PREBIVALEC OSEBNIVEČNEGA ZAIMEK

  MESTA PETERUSTINOV

  OTOK GRADITELJČAROVNICE TROJAN-

  KIRKE SKEGAKONJA

  DALJŠE GORSKIVRHNO IZLET.

  OBLAČILO VSPON

  retvi, 6. eden izmed rimskih gričev.

  MAGIČNI LIK

  Branko Milovanović

  VODORAVNO IN NAVPIČNO: 1.

  va ženska, vihravka, 3. kar se upo-

  rablja z polnjenje strelnega orožja,

  4. kdor se ukvarja z analizo, raz-

  členjevalec, 5. staro mesto ob Ne-

  razumljivost, zaznavnost, 2. vihra-

 • MČK

  JŽC

  MTČR

  RK

  LVK

  RD

  MLCTT

  VCJ

  LKS

  LMT

  HLT

  BRN

  KYB

  SVTPSM

  K

  T

  SLKT MJS TS

  BSKJ KVTR RY NT

  STENOGRAFSKA SKANDINAVKANamesto opisov so v pravemredu podani soglasniki iskanih besed. Besede oživite tako, da

  STRS

  MR

  GR

  ML

  HG

  DLK

  HB TR

  ŽLTV

  SB

  pred ali za soglasnikve vrineteustrezne samoglasnike.

  PHLC C

  ROK BAN

 • Rešitve iz te številke. Stran 1. saab, avba, ital, samota, baden baden, itinerar, oranža, oer, mol, ahimsa, aperkat,pi, sika, mrčes, anti, sena, Stran 2. asklepij, jur-jevo, oocefalija, astmatik, konkista, ariman, nilsson, novalja, alja, ženička, aden-lung, gnuleda, akčisa, ajdared, dior, Stran 3. žvarcet, džungla, rezerva, demirel,dr, perje, pošast, ana, sokolar, hk, nord, palir, leon, armada, ib, tikva, ime, stiren,

  tel: 040 229 105, e-mail: [email protected]

  ja, paničar, jastreb, rl, jereka, lee, sovik, čv, farmar, ijen, ukana, savo, zk, klarino,riž, antena, tetka, am, vonina, akronim, omikron, Stran 4. posvet, oktava, dragan, varani, bojan, erzeljec, rama, koala, atena, knip, shramba, mo, kaščar, vid, obi, ri-mini, vače, šabac, čs, rman, ti, accrington, natis, odri, Stran 5. anski, total, amery,šerpa, rene, ce, jopa, polana, tok, oves, opica, dč, skreper, zapirač, ja, arenikola,kid, živana, ujeda, jojo, palir, esen, Stran 6. anubis, seroza, krasta, isac, ter, pro-gar, por, lepotičenje, oker, senčar, carra, piave, namok, nac, akademik, vapiti, ahat,imenik, vole, pv, srečnik, lokator, acs, bravina, net, Stran 7. polkar, prvaki, obreza,roeder, žreci, bedro, e,ida, polič, tn, rja, potok, kra, ie, čadrg, gleb, š, bavha, zlata,čreslo, plasma, evklid, mostar, Stran 8. zabasanost, observator, rek, napona, as,

  Edi Klasinc

  nusmir, fantazem, prati, neda, rojina, mau, etik, et, ms, kać, proces, ac, boone,

  pirit, azot, izotop, ade, nepokornež, amalasunta, razstresek

  REBUS

  patolog, nino, anime, navar, ted, rimljan, ti, ajaja, epej, kazak, tura, magični: oči-tanost, vihračka, strelivo, analitik, počitelj, eskvilin, Stran 9. bern, akyab, sveto pi-smo, ka, ovacija, itu, eholt, jožica, ise, arad, lukas, limita, amilacetat, matičar, ho,areka, ugar, levak, sabo, Stran10. potočna mrena, Stran 11. ozara, galon, opera,roven, bert, selnina, valonci, iz, odets, kono, kiklop, ban, an, anestis, bekr, slovo,ugo, otočac, lososovina, arena, alin, romar, kočo, Stran 12, bočani, abaton, kireta,

  Izhaja od 30.3 2006

  PROBLEM? Internetna izdajaIzhaja mesečno (20. v mesecu)

  Založnik in odgovorni urednik Branko MilovanovićUredništvo: Osenjakova 4. 1000 Ljubljana

 • VLADIMIR SLOVENSKI OSEBA, KI VULKANSKO NEMŠKI BIVŠI GE-MILOVA- GEOLOG BIVA V OTOČJE SLIKAR ERALINOVIĆ (BOJAN) ZAPORU, MED ALJASKO (ROBERT SEKREKAR

  JETMIK IN KAMČATKO CYRIAC) OZN (KOFI)TRAVNATSVET NA

  KONCU NJIVEKJER SE OB-RAČA PLUG

  ANGLEŠKAVOTLAMERA,

  GALONA

  SPEVOIGRA,GLASBENO

  ODRSKODELO

  MESTO VFRANCIJIOB SENI

  AM. PISTE-LJICA(STELLA)

  IME INPRIIMEK ŠPANSKISLOVEN- SLIKAR

  SKE (1601-1667)IGRALKE

  INDONE- STROŠKIZIJSKI ZA

  SLOVAR, PISATELJ SELITEVBESEDNJAK (JAMALADIN ZDRAVILO,

  (REDKO) 1904-1967) MEDIKAMENTPREBIVALCI IVAN

  JUŽNE LAHBELGIJE, ORGAN ZAVALONIJE OBTOK

  KRVIAMERIŠKI AM.DVIGOVA-

  PISATELJ IN LEC UTEŽIDRAMATIK (THOMMY)(CLIFFORD, OSREDNJI1906-1963) DEL KOLESA

  SLOVENSKIVELIKA, IGRALECKOLOS, (IVO)ORJAK PREBIVALEC

  SLOVAŠKEIME AVST.

  SKLADATALJAANTUN LOGOTHETISANANUT VELIKA CUNJ-

  STASNEŽINKAPRVI POZDRAV-

  MUSLIMAN- LJANJE PRISKI ODHODU

  KALIF PT. UJEDA(ABU..) SRŠENAR

  MESTO NAIME ITA- HRVAŠKEM

  LIJANSKEG V LIKIPESNIKA OSEBNIBETIJA ZAIMEK

  LOSOSOVOMESO

  ŠVEDSKIBORIŠČE ZGODOVINAR

  V CIRKUSU IN POLITIK(OSCAR JOSEF)

  MIME MA-ČLOVEK NA KEDON-

  BOŽJI SKEGAPOTI, BOŽJE- PESNIKA

  POTNIK RACINA

 • RUSKI RE-RVOLUCIONAR, LEDVICA STAREŠI BEZBOŠ- ZNANA IME AM-

  ROK ANARHIST SLOVENSKI TVO CERKEV ERIŠKEBAN (MIHAIL, SMUČ. TEKAČ V PARIZU IGRALKE

  1814-1876) (IVO) CLAIRE

  PREBIVALCIKRAJA

  BOČN PRIG. GRADUNAJSVET-LEJŠI DEL

  V PRA-VOSLVNICERKVI

  KIRUŠKASTRGALKANASADILO

  ZAORODJE

  FRANCOSKISOCIOLOG(MARCEL,1872-1950)

  Z DESTILA- REZULTATCIJO FANTAZIJE

  DOBLJENA NEPRAVBILNISNOV, IGIVARJANJE

  DESTILAT ČRKE RIME

  ITALIJANSKI PEVKEPESNIK UKRADEN

  (GIOVANNI) TOVARNAV CELJU

  VRSTASLOVENSKI KAIRSKEČEBELAR MAČKE

  (FRANTIŠEK) TISOČKILOGRAMOV

  ERNEST MAKSANRAVO- TIRAN SAMSASLOVEC, KAŽIPOT, FRANCOSKI

  MORALIST SMEROKAZ SLIKAR(PAUL)

  KRAJ PRI POTEKNOVEM BOLEZNISADU MESTO V

  MAKEDONIJIAMERIŠKI AMERIŠKI

  ANDREJ PEVEC PISATELJ DELAVEC,CAPUDER (PAT) (CLIFFORD, KI OPRAVLJA

  NASILEN 10906-1963) TEŽKATAT DELAVEC,

  LAVOISER-ŽVEPLASTA IJEVO IMEŽELEZOVA ZA DUŠIK

  RUDA VZDRŽEVANJEOD HRANE

  ELEMENT, KI AMERIŠKISE POATOM- PISATELJ

  SKI MASI (GEORGE)RAZLIKUJE DRAMAOD DRUGIH E K. ČAPKA

  NEPOKORENČLOVEK

  HČITEODORIKAVELIKEGA

  RAZPOČENJE,

  EKSPLODI-RANJEMINE

  List1STR2.pdfList1

  STR-3 Krizanka Zvarcet Erman.pdfPage 2

  STR4.pdfList1

  STR5.pdfList1

  STR-6-Skandinavka Smole Igor Radin.pdfPage 2

  STR-7-Simetricna krizanka Poklar.pdfPage 2

  STR8.pdfList1

  STR9.pdfList1

  STR10.pdfList1

  STR11.pdfList1

  STR12.pdfList1