of 9 /9
Narodziny teatru

Narodziny teatru

  • Upload
    daktari

  • View
    75

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Narodziny teatru. Teatr grecki. Wywodzi się z tradycji obrzędów religijnych, zwłaszcza związanych z obchodami ku czci Dionizosa. Pierwsze sztuki wystawiano więc na wytyczonym u stóp wzgórza placu zwanym orchestra , a na jego środku ustawiano - PowerPoint PPT Presentation

Text of Narodziny teatru

Page 1: Narodziny teatru

Narodziny teatru

Page 2: Narodziny teatru

Wywodzi się z tradycji obrzędów religijnych, zwłaszczazwiązanych z obchodami ku czci Dionizosa. Pierwszesztuki wystawiano więc na wytyczonym u stóp wzgórzaplacu zwanym orchestra , a na jego środku ustawianoołtarz. Początkowo orchestra miała kształt zbliżony doprostokąta, koła albo elipsy, ostatecznie przyjął siękształt koła. Widzowie zasiadali na zboczu góry,początkowo bezpośrednio na ziemi, później nadrewnianych ławkach. Tak powstała widownia w kształciedużego (większego od półkola) wycinka koła, czyli

theatron.

Teatr grecki

Page 3: Narodziny teatru

Budowa teatru

Page 4: Narodziny teatru

Skene- ściana dzięki, której głosy aktorów odbijały się i rozchodziły się na całą widownie.

Orchestra- miejsce występów i popisów tanecznych chóru.

Proskenion- miejsce, na którym grali aktorzy.

Theatron- widowniaParodos- przejście pomiędzy theatronem a

proskenionem

Page 5: Narodziny teatru

Rytuały w kulturach tradycyjnych przybierały postaćudramatyzowanych widowisk. Odgrywano je np. wtrakcie uroczystości związanych ze świętami agrarnymi,a także inicjacyjnymi, czy pogrzebowymi. Składa się nańokreślonym scenariuszu, używane przez uczestnikówprzebrania i maski, obowiązkowe rekwizyty, jak na przykładnaczynia, grzechotki, ziarna. Najważniejszym elementem rytuałujest niemal zawsze taniec- zestaw powtarzających się ruchów igestów, które ,,opowiadają” stosowną do okoliczności,wyprowadzoną na ogół z mitu- a więc łączącą świat ludzi zeświatem- historię. Co ciekawe, tego typu widowiska towarzyszyły itowarzyszą społecznością tradycyjnym nie tylko w trakcieszczególnych uroczystości, ale też w życiu codziennym.

Rytuał

Page 6: Narodziny teatru

Rytualne malowidło naskalne z okresu prehistorycznego, Fremont (USA)

Page 7: Narodziny teatru

Zjawisko nazywane teatrem pojawia się, kiedy nie ma jużwspólnoty uczestników, kiedy wyraźnie podzieli na tych,którzy grają, i tych, którzy ich oglądają. Aktorzy i widzowiebiorą udział w czymś, co pozostaje fikcyjną opowieścią. Nieposiada ona jednak magicznej mocy praktycznegooddziaływania na rzeczywistość i nie taka jest jej rola.

Przedewszystkim ma ona dostarczać rozrywki i wywoływaćwzruszenia. Trudno określić jakiego typu doznaniatowarzyszyły widzom greckiego teatru. Było to m.in. katharsis, oznaczające doświadczenie „ litości i trwogi” i oczyszczenie się z tych emocji.

Przedstawienie teatru

Page 8: Narodziny teatru

Rekonstrukcja teatru Dionizosa w Atenach

Page 9: Narodziny teatru

Wykonali: Bartosz Bednarek i Michał Żmudowski

Koniec