Nahid S±rr± –rik, K±skanmak ve Psikanaliz

 • View
  245

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Nahid S±rr± –rik, K±skanmak ve Psikanaliz

 • Bilkent niversitesi

  Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstits

  NAHD SIRRI RK, KISKANMAK VE PSKANALZ

  ZGE SOYLU

  Trk Edebiyat Disiplininde Master Derecesi Kazanma Ykmllklerinin Bir Parasdr

  TRK EDEBYATI BLM

  Bilkent niversitesi, Ankara

  Aralk 2001

 • Btn haklar sakldr.

  Kaynak gstermek kouluyla alnt ve gnderme yaplabilir.

  zge Soylu

 • Bu tezi okuduumu, kapsam ve nitelik bakmndan Trk Edebiyatnda Master derecesi iin yeterli bulduumu beyan ederim.

  Yrd. Do. Dr. Sha Ouzertem Tez Danman

  Bu tezi okuduumu, kapsam ve nitelik bakmndan Trk Edebiyatnda Master derecesi iin yeterli bulduumu beyan ederim.

  Prof. Talt Halman Tez Jrisi yesi

  Bu tezi okuduumu, kapsam ve nitelik bakmndan Trk Edebiyatnda Master derecesi iin yeterli bulduumu beyan ederim.

  Prof. Dr. erif Akta Tez Jrisi yesi

  Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstits Mdrnn onay

  Prof. Dr. Krat Aydoan Enstit Mdr

 • iii

  ZET

  Cumhuriyet Dneminin yazn akmlar ve topluluklarna katlmayan Nahid Srr rik, yaptlarnda yaratt ktcl nitelikteki karakterlerle dikkat eker. 1894-1960 yllar arasnda yaam olan Nahid Srr, yaptlarn 1928 ylndan sonra yaymlamaya balamtr. Eletiri, gezi yazs, oyun, yk ve roman trlerinde yaptlar veren rikin ilk roman Kskanmak 1946 ylnda yaymlanr. Bu alma yazarn Kskanmak romann psikanalitik eletiri yntemiyle zmlemeyi amalar. Tezin odak noktasn romann ba karakteri Seniha oluturmaktadr. Karakterlerin davran, duygu ve dncelerinin altnda yatan psikolojik nedenler aratlr. Senihann haset duygusu ve kendini irkin alglamas zerinde durulur. Senihann snr kiilik rgtlenmesi sergiledii savunulur. Romandaki erkek karakterlerin kadns zellikler gsterdii, erkek imgesinin yeterince temsil edilmedii iddia edilir. Yazarn kadn karakterleri eytani olarak tanmlanr. Nahid Srr rikin yaratt kadn ve erkek karakterlerde rikin anne ve babasyla yaad ilikinin yansmalar grlr. Kskanmakn baars, yazarn insan ruhunun derinliklerine inerek orada ktcllk tohumlarn bulup yzeye karmasnda yatar. Anahtar szckler: Haset, kskanlk, kadn, narsisizm.

 • iv

  ABSTRACT

  NAHD SIRRI RK, KISKANMAK, AND PSYCHOANALYSIS

  Nahid Srr rik stands apart from other writers in the Republican Era through his ability to portray protagonists evil. rik began to publish in 1928, writing critiques, travel memoirs, plays, stories, and novels. His first novel Kskanmak (Jealousy) appeared in 1946. This study attempts to interpret Kiskanmak using psychoanalysis as a critical tool. It examines the psychological motivations behind the behavior, feelings and thoughts of the characters. The thesis focuses on Seniha, the main character of the novel, analyzing her jealousy and feelings of ugliness, and argues that she demonstrates a borderline personality. In addition I contend that masculinity is not represented in the novel as the male figures behave in a feminine manner. The female characters, on the other hand, are devilish. I argue that this representation of male and female characters reflects riks relationship with his mother and father. Kskanmaks power and poignancy lie in its exposure of the seeds of evil hidden in the depths of the human soul. Keywords: Envy, jealousy, women, narcissism.

 • v

  NDEKLER

  sayfa

  1. Giri . . . . . . . . . 1

  2. Kskanmakn Esiri Seniha . . . . . . 6

  3. Psikanaliz ve Kskanmak . . . . 30

  A. Hasetin Yakcl . . . . . . . 33

  B. Senihann Snr Kiilii . . . . . . 37

  C. ki Kutup: Gzellik ve irkinlik . . . . . 46

  4. Sonu . . . . . . . . . 62

  5. Seilmi Bibliyografya . . . . . . 65

  6. zgemi . . . . . . . . 70

 • 1

  BLM I

  GR

  Nahid Srr rik, Kskanmak ve Psikanaliz baln tayan bu

  almann amac Cumhuriyet dnemi yazarlarndan Nahid Srr rikin

  Kskanmak adl romann psikanalitik eletiri yntemiyle zmlemektir. Bu

  amala ncelikle romann olay rgs belirlenecek, karakterlerin serimlemesi

  yaplacaktr. almann nc blmnde, romandaki karakterler

  psikanalitik eletiri yntemiyle incelenecek, davran, duygu ve

  dncelerinin altnda yatan psikolojik nedenler aratrlacaktr. Tezin odak

  noktasn romann ba karakteri olan Seniha oluturmaktadr. Seniha esas

  alnarak romandaki dier karakterlerin davran, duygu ve dnceleri

  incelenecektir. Odak noktas olarak Seniha karakterinin seilmesinin balca

  nedeni ise Senihann, yazarn roman kiisi yaratmadaki baarsn en iyi

  temsil eden karakter olmasdr. Yazarn, karakterlerinin ruhsal yaplarn

  ortaya koymadaki ustal, zellikle Senihann kiiliinde bir araya getirdii

  kskanlk, haset, kin ve nefret gibi duygular, romann psikanalitik eletiri

  yntemiyle incelenmesine olanak salamaktadr.

  Kskanmak romann psikanalitik eletiri yntemiyle incelemeyi

  amalayan bu alma u sorulara yant arayacaktr: Seniha gibi kt bir

  karakter izmekle yazar neyi amalamtr?; romanda erkek kimlii temsil

  edilmi midir?; anne imgesi nasl temsil edilmitir?; rikin romanda ileri

  srd ak anlay nedir?

 • 2

  Nahid Srr rik (1894-1960), birok yapt yaymlamasna karn

  yaarken yeterince ilgi grmeyen yazarlarmzdan biridir. 1994 ylndan

  itibaren, zellikle M. Kayahan zgl sayesinde, Nahid Srrnn yaptlar

  yeniden baslmaya balanm, birok edebiyat dergisinde tantm ve eletiri

  yazlar yaymlanmtr. Gnmzde de Nahid Srr rik ve yaptlarna ilgi

  devam etmekte, eitli dergilerde eletiri yazlar yaymlanmaktadr.

  Nahid Srr rik, 1894 ylnda stanbulda dnyaya gelir. Maarif

  Nezareti mektupularndan Mabeyn mtercimi ve Hukuk Fakltesi retmeni

  Srr Beyin oludur. rik, ilk eitimini evde zel retmenlerden alr. Daha

  sonra, Beiktata Aftab- Maarif Rtyesine girer ve buradan mezun olur.

  Merutiyetin ilnndan sonra baz yabanc okullara ve Galatasaray Lisesine

  devam eder, ancak renimini tamamlayamaz. Babasnn sraryla bir sre

  Berlin bykeliliinde memur olarak alr. 1915-1928 yllar arasnda Paris

  bata olmak zere Avrupann birok byk merkezinde yaar.

  Nahid Srr, 1928 ylnda, Cumhuriyet iln edilip yeni kurumlar

  yerlemeye baladktan sonra yurda dner. M. Kayahan zgl, Nahid Srr

  rikin Sanatkrlar adl yaptna yazd Bir nter-Mezzoya Preld balkl

  nszde, yazarn stanbula dnyle ilgili olarak unlar syler: Bu

  dnnn Hasan Srr Beyin 1933te lmnden sonraya rastlamas

  gerekten bir tesadf mdr? Babaocan tttrecek son fert olduunu

  farkediine mi yoksa salnda babasyla geinemeyiine mi yorulmal,

  bilinmez (10). Cumhuriyet gazetesinde ksa bir sre yazarlk yaptktan sonra

  Ankarada Maarif Vekleti Matbuat Umum Mdrlnde evirmen olarak

  alr. Ankarada bulunduu dnemde, 1933 ylnda Yaar Nabi Nayr ile

  birlikte Varlk dergisini karrlar.

 • 3

  yk, roman, oyun, eletiri ve gezi yazs trlerinde yaptlar veren

  rikin ilk hikyesi Zeynep, la Courtisanne 1927 ylnda Pariste Les Ouvres

  Libres adl dergide yaymlanr. lk makalelerini Hayat mecmuas (1928-1930)

  iin yazar. Daha sonralar genellikle Trk Yurdu (1930-1931), lk (1937-

  1941), Varlk (1933-1936) gibi dergilerde ve Tanin, Vakit gibi gazetelerde

  yazlar yaymlanr. 1928 ylndan 1945 ylna kadar srekli olarak yazan

  Nahid Srr, 1945 ylndan sonra zellikle tarihsel konularda yazlar kaleme

  almaya balar. rik, tarihi konu alan yazlarn Dnya, Hrriyet ve Vatan gibi

  gazeteler ile Resimli Tarih ve Tarih Dnyas gibi dergilerde yaymlar. Yazar,

  18 Ocak 1960ta stanbulda lr. lm basnda pek yer almayan Nahid

  Srr, Sabih zzet Alaamn 1971 ylnda yaymlanan uzun bir iirinde yle

  anlr:

  Birden aklma geldi bak Nahit Srr rik

  Taklrdk ona hep Merhabalar Bay Erik!

  ten kukulu, sessiz, kapank bir insand

  Bilmem teyi burdan daha iyi mi sand?

  Ben olsam etmezdim, onun kadar acele

  Bu da bo lf ya . . . Kimler kar km ecele? (alntlayan

  zgl 10)

  Nahid Srr rikin yaymlanan ilk roman Kskanmaktr. Yazar,

  Kskanmaktan nce eitli yklerini kitap halinde yaymlamtr. Bunlar

  yaym tarihlerine gre yledir: Krmz ve Siyah (1929), Sanatkrlar (1932),

  Eski Resimler (1933), Eve Den Yldrm (1934).

  Kskanmak, ilk olarak Kskanlk adyla 1937 ylnda Tan

  gazetesinde tefrika edilir. Romann kitap olarak yaymlanmas 1946 ylnda

 • 4

  gerekleir. Roman 1994 ylnda yeniden yaymlandnda 1946 yl

  basmnn dili korunmu, sadeletirme yaplmamtr. Bu almada

  Kskanmakn 1994 yl basm esas alnmtr. Kskanmak, Senihann

  aabeyine duyduu haset ve bu haset nedeniyle aabeyinden almaya

  almasnn romandr. Yazarn, Kskanmak adl romanndan sonra, 1944

  ylnda Tanin gazetesinde Yldz Olmak Kolay m? adl yapt tefrika edilir.

  Yldz Olmak Kolay m? ilk defa kitap olarak M. Kayahan zgln abalaryla

  1995 ylnda yaymlanr. Romanda, annesi tarafndan yldz olmaya zorlanan

  bir gen kzn bu srete yaadklar anlatlr. Yazarn, nc roman olan

  Tersine Giden Yol, 1948 ylnda Tasvir-i Efkr gazetesinde tefrika edilir.

  Roman, kitap olarak 1995 ylnda Arma Yaynlar tarafndan baslr. Yazarn

  dier romanlarndan farkl olarak, bu romann ba karakteri bir erkektir.

  Roman, ba karakter Cezminin ailesinden ayrlarak kendi bana hayatn

  kurabilme mcadelesini konu edinir. rik, Tersine Giden Yolda

  Kskanmakta olduu gibi gl bir dramatik yap kuramam, Kskanmakn

  karakterleri gibi gl kiilikler yaratamamtr.

  Yazarn son roman olan Sultan Hamid Derken, 1957 ylnda

  yaymlanr. Roman, kinci Merutiyetin ilnndan sonra yaanan siyasi

  bunalmlar ve bu bunalmlar iinde iktidar hrsyla hareket eden, kocasnn

  daha iyi mevki edinmesine alan Nimetin