12
General Direction for Soil, Subsoil and Waste General Direction for Soil, Subsoil and Waste Management Management Ministry of Environment and Sustainable Ministry of Environment and Sustainable Development Development MINISTERUL MEDIULUI MINISTERUL MEDIULUI Deseurile de echipamente electrice si electronice Directia Gestiune Deseuri si Substante Periculoase Directia Gestiune Deseuri si Substante Periculoase Bucuresti 29 aprilie 2009

MINISTERUL MEDIULUI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MINISTERUL MEDIULUI. Deseurile de echipamente electrice si electronice. Directia Gestiune Deseuri si Substante Periculoase Bucuresti 29 aprilie 2009. CUPRINS. CADRU LEGISLATIV RESPONSABILITATI IMPLEMENTARE AC T IUNI VIITOARE la nivel european ( revizuirea directivei ). 2. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: MINISTERUL MEDIULUI

General Direction for Soil, Subsoil and Waste ManagementGeneral Direction for Soil, Subsoil and Waste Management

Ministry of Environment and Sustainable DevelopmentMinistry of Environment and Sustainable DevelopmentMINISTERUL MEDIULUI MINISTERUL MEDIULUI

Deseurile de echipamente electrice si electronice

Directia Gestiune Deseuri si Substante PericuloaseDirectia Gestiune Deseuri si Substante Periculoase

Bucuresti 29 aprilie 2009

Page 2: MINISTERUL MEDIULUI

22

CUPRINS

1. CADRU LEGISLATIV

2. RESPONSABILITATI

3. IMPLEMENTARE

4. ACTIUNI VIITOARE la nivel european (revizuirea directivei)

Page 3: MINISTERUL MEDIULUI

3

CADRUL LEGISLATIV - I

transpune Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

armonizeaza măsurile naţionale privind gestionarea DEEE cu cele europene .

defineste echipamentele electrice si electronice / introduce o lista exhaustiva de echipamente (anexa 1B);

respecta ierarhia de gestionare a deseurilor acordand importanta reutilizari, reciclarii si altor forme de recuperare in defavoarea depozitarii si incinerarii;

promoveaza conservarea resurselor ; introduce resposabilitatea producatorului;

HG nr. 448/2005 privind privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Page 4: MINISTERUL MEDIULUI

4

CADRUL LEGISLATIV - II

Tinte:• Tinte de colectare (4kg/loc/an);

• Tinte combinate pentru reutilizarea si reciclarea componentelor,

• Tinte minime pentru recuperare.

Introduce cerinte specifice pentru tratarea DEEE-urilor;

Responsabilitatea producătorului pentru finanţarea gestionarii deşeurilor, în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte”;

Dezvoltarea sistemelor de colectare.

Incurajeaza eco-design-ul

Responsabilitate impartita – producatori/importatori autoritati publice locale si populatie;

Page 5: MINISTERUL MEDIULUI

5

RESPONSABILITATI - I

Persoanele fizice/institutiile publice, asociatiile, fundatiile detinatoare de deseuri de echipamente electrice si electronice au obligatia să predea DEEE pe care le deţin numai in locurile special amenajate pentru acest scop (punctele de colectare municipale; spatiile amenajate de distribuitori; in fata locuintelor in zilele desemnate de autoritati pentru colectare).

Administratia publica locala are obligatia:

• sa asigure colectarea separată DEEE de la gospodăriile particulare• sa puna la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru

înfiinţarea punctelor de colectare• sa sigurare funcţionarea punctelor de colectare.

Page 6: MINISTERUL MEDIULUI

6

RESPONSABILITATI - II

Producatorii/importatorii de echipamente electrice si electronice au obligatia:

• sa organizeze colectarea, valorificarea si reciclarea DEEE pentru a indeplinii obligatiile prevazute in HG 448/2005.

• sa participe la asigurarea funcţionalităţii punctelor de colectare - containere în care se realizeaza colectarea selectivă a DEEE si prin preluarea DEEE de la acestea.

Page 7: MINISTERUL MEDIULUI

7

IMPLEMENTARE

Producatorii/importatorii isi pot indeplini oligatiile:

• individualindividual prin crearea propriului sistem de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice ,

• prin transferarea responsabilitatiiprin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat de autoritatile competente– 5 operatori autorizati;

Page 8: MINISTERUL MEDIULUI

ACTIUNI VIITOARE la nivel european (revizuirea directivei)

-I-

Motive:

• Existenta informatiilor privind tratarea DEEE-urilor in spatiul UE fara a se proteja in mod corespunzator mediului;

• Expedierea ilegala catre tari in curs de dezvoltare;

• Bariere administative: procedura de inregistrare si cerinţele de raportare pentru producători;

• Claritate redusa:

- Ce produse intra sub incidenta directivei?

- Incadrarea echipamentelor in categoria “uz casnic” sau “uz industral”.

8

Page 9: MINISTERUL MEDIULUI

ACTIUNI VIITOARE la nivel european (revizuirea directivei)

-II-

Din DEEE-urile introduse pe piata in spatiul comunitar:

• doar 33 % sunt raportate ca si colectate si tratate;

• 13 % ajung in depozitele de deseuri;

• 54 % sunt tratate neconform sau exportate ilegal.

Daune aduse mediului

Rezultat

= pierderea subproduselor care pot inlocui materia prima naturala

= pierderea unor oportunitati de afaceri pentru industria deseurilor

= pierderea unor locuri noi de munca 9

Page 10: MINISTERUL MEDIULUI

10

ACTIUNI VIITOARE la nivel european (revizuirea directivei)

-III-

Modificarea tintei de colectare:

• Rata de colectare de minim 65 %, exprimata ca procent din greutatea medie a echipamentelor introduse pe piata in fiecare SM in doi ani precedenti. (cu incepere din 2016).

Modificarea tintelor de reciclare/reutilizare:• Cresterea tintei cu 5 % pentru reutilizarea echipamentelor intregi.

• Tinte pentru recupearea/reutilizarea dispozitivelor medicale.

Introducerea unor cerinte minime de control si monitorizare in cazul transferurilor de DEEE-uri.

Page 11: MINISTERUL MEDIULUI

ACTIUNI VIITOARE la nivel european (revizuirea directivei)

-IV-

Introducerea recomandarii ca SM sa incurajeze producatorii sa isi asume intreaga responsabilitatea pentru colectarea DEEE-urilor, inclusiv de la gospodariile particulare.

Reducerea barierelor administrative:• Armonizarea inregistrarii si raportarii producatorilor

• Registrele nationale ale producatorilor sa fie inter-operationale; Clarificarea domeniului de aplicare al directivei:• Clarificarea echipamentelor care sunt excluse din domeniul de

aplicare al directivei;

• Reguli comune pentru determinarea echipamentelor de “uz casnic” si a celor de “uz industrial”.

11

Page 12: MINISTERUL MEDIULUI

1212

Contact:

Drd. Ion Nae-Musetoiu

[email protected]

Tel: 021.316.02.15 int. 1204

021.319.25.32

www.mmediu.rowww.deseurielectrice.ro