of 22 /22
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985 Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 1 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor A Agenția Națională pentru Protecția Mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREŞ Proiect pentru ACORD DE MEDIU Nr. din 25.03.2021 Ca urmare a cererii adresate de GEIGER TRANSILVANIA SRL cu sediul în loc. Cristeşti, str. Geiger, nr. 1E, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 6482 din 23.06.2020, în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, se emite: ACORD DE MEDIU pentru proiectul Exploatare nisip și pietriș cu amenajare piscicolă, deschidere balastieră cu stație mobilă de sortare și spălare” perimetrul OGRA 5, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, comuna Orga, localitatea Ogra extravilan, teren identificat prin CF nr. 51914; CF nr. 51887; CF nr. 51440; CF nr. 51439, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede: I. 1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 1 lit. f) - crescătorii pentru piscicultură intensivă şi la pct. 2 lit. a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate. Perimetrul este localizat în lunca de pe malul stâng, al râului Mureș la cca. 2000 m de acesta și pe malul drept al pârâului Sărata la 530 m de acesta. În prezent, categoria de folosință a terenurilor este arabilă, terenurile fiind libere - neamenajate. Proiectul prevede exploatarea rezervelor de nisip și pietriș din perimetrul minier OGRA 5” având suprafaţa totală de 47.509 mp. Terenurile necesare proiectului sunt terenuri agricole. La finalul lucrărilor de excavare, taluzare și a consolidării malurilor lacurilor va rezulta o suprafață piscicolă de circa 23.428 mp (luciu de apă), împărțită în 4 iazuri piscicole care vor fi populate natural, restul terenului fiind reamenajat și redat circuitului agricol inițial. Cantitatea totală de nisip și pietriș ce se va exploata este de circa 124.156 mc. Localizarea perimetrului de exploatare(Stotală=47.509mp) în coordonate STEREO 70: Nr. pct. x y Nr. pct. x y 1 548850 446486 7 548789 446872 2 549096 446422 8 548925 446841 3 549128 446538 9 548866 446581 4 548876 446603 10 548765 446604

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor A Agenția

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor A Agenția

NrAGENIA PENTRU PROTECIA MEDIULUI MURE
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
1
A Agenia Naional pentru Protecia Mediului
AGENIA PENTRU PROTECIA MEDIULUI MURE
Proiect pentru ACORD DE MEDIU Nr. din 25.03.2021
Ca urmare a cererii adresate de GEIGER TRANSILVANIA SRL cu sediul în loc. Cristeti, str. Geiger, nr. 1E, jud. Mure, înregistrat la Agenia pentru Protecia Mediului Mure cu nr. 6482 din 23.06.2020, în baza prevederilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completrile ulterioare i a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, se emite:
ACORD DE MEDIU
pentru proiectul „Exploatare nisip i pietri cu amenajare piscicol, deschidere balastier cu staie mobil de sortare i splare” – perimetrul OGRA 5, propus a fi amplasat în judeul Mure, comuna Orga, localitatea Ogra – extravilan, teren identificat prin CF nr. 51914; CF nr. 51887; CF nr. 51440; CF nr. 51439, în scopul stabilirii condiiilor i a msurilor pentru protecia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede: I. 1. Proiectul se încadreaz în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 1 lit. f) - cresctorii pentru piscicultur intensiv i la pct. 2 lit. a) – cariere, exploatri miniere de suprafa i de extracie a turbei, altele decât cele prevzute în anexa nr. 1 2. Descrierea proiectului i a tuturor caracteristicilor lucrrilor prevzute de proiect, inclusiv instalaiile, echipamentele i resursele naturale utilizate. Perimetrul este localizat în lunca de pe malul stâng, al râului Mure la cca. 2000 m de acesta i pe malul drept al pârâului Srata la 530 m de acesta. În prezent, categoria de folosin a terenurilor este arabil, terenurile fiind libere - neamenajate. Proiectul prevede exploatarea rezervelor de nisip i pietri din perimetrul minier „OGRA 5” având suprafaa total de 47.509 mp. Terenurile necesare proiectului sunt terenuri agricole. La finalul lucrrilor de excavare, taluzare i a consolidrii malurilor lacurilor va rezulta o suprafa piscicol de circa 23.428 mp (luciu de ap), împrit în 4 iazuri piscicole care vor fi populate natural, restul terenului fiind reamenajat i redat circuitului agricol iniial. Cantitatea total de nisip i pietri ce se va exploata este de circa 124.156 mc. Localizarea perimetrului de exploatare(Stotal=47.509mp) în coordonate STEREO 70:
Nr. pct. x y Nr. pct. x y
1 548850 446486 7 548789 446872
2 549096 446422 8 548925 446841
3 549128 446538 9 548866 446581
4 548876 446603 10 548765 446604
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
2
5 548936 446865 11 548752 446499
6 548791 446897 12 548839 446465
Terenurile necesare proiectului sunt proprietatea Geiger Group Romania SRL i sunt puse la dispoziie, în baza contractului de exploatare încheiat cu Geiger Transilvania SRL, acestea sunt terenuri agricole, iar dup exploatarea nisipurilor i pietriurilor va rezulta o amenajare piscicol compus din 4 iazuri (5A, 5B, 5C, 5D) astfel:
denumire Ogra 5A Ogra 5B Ogra 5C Ogra 5D
suprafa 7373 mp 7143 mp 2000 mp 6912 mp
suprafa luciu ap 6686 mp 6480 mp 1399 mp 6190 mp
adâncime medie ap 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
volum ap 16715 mc 162000 mc 3498 mc 15475 mc
Amenajarea nu va cuprinde alei i ci de acces noi, accesul se va face direct din drumurile de exploatare existente. Accesul pe amplasament se realizeaz din DN15 Târgu Mure – Turda, pe DC77 Ogra – Giulu i pe un drum de exploatare existent, în lungime de cca. 1,0 km. Accesul la buncrul de alimentare al grupului mobil de sortare splare i la stocurile de sorturi se realizeaz din drumul de exploatare. Noile accese vor fi executate din material local, balast brut i vor avea caracter temporar.
Exploatarea agregatelor minerale se va face prin execuia urmtoarelor faze de lucrri:
a. Lucrri de deschidere Se vor executa în avans fa de lucrrile de exploatare i vor include excavarea i depozitarea selectiv, în interiorul perimetrului, a solului fertil i a sterilului din decopert, acestea urmând s fie utilizate la reconstrucia ecologic de la finalul exploatrii. Accesul în perimetrul de exploatare Ogra 5 se va face pe un drum de exploatare existent. Datorit accesului existent la perimetrul de exploatare, a caracteristicilor zcmântului i a dispunerii acestuia fa de suprafa, nu sunt necesare lucrri miniere de deschidere altele decât cele de amenajare a drumurilor de acces.
b. Lucrrile de pregtire - decopertarea coperiului zcmântului cu ajutorul buldozerului sau al
excavatorului;
- întreinerea drumului de exploatare existent, de acces la zcmânt;
- amenajarea platformei balastate necesare amplasrii grupului mobil de sortare (cu anexele lui), a zonelor de stocare temporar a balastului brut i a sorturilor rezultate din prelucrare, se va face prin decopertarea solului vegetal cu ajutorul buldozerului i realizarea platformei balastate cu balast brut din situ.
- amenajarea bazinelor de decantare linitire i limpezire prin excavare i execuia digului protector în jurul bazinului de decantare linitire.
Excavarea rocilor sterile se vor realiza în dou subtrepte: - subtreapta superioar va avea o grosime medie de 0,3 m i va reprezenta
excavarea solului vegetal; - subtreapta a doua va avea o grosime medie de cca 0,7 m i va reprezenta
excavarea sterilului reprezentat de argile nisipoase; Rocile sterile se vor depozita temporar pe dou amplasamente situate în perimetrul de exploatare, un amplasament pentru solul fertil i un amplasament pentru argile nisipoase. Lucrrile de decopertare se vor executa în avans fa de lucrrile de
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
3
exploatare i vor include excavarea i depozitarea selectiv a solului fertil i a sterilului, necesar reconstruciei ecologice.
c. Lucrrile de exploatare Caracteristicile geologico-miniere în care se prezint rezervele de nisip i pietri permit aplicarea eficient a „exploatrii la zi” prin lucrri convenionale, specifice balastierelor amplasate în terasele cursurilor de ap. Metoda de exploatare care se aplic resurselor de nisip i pietri din perimetrul „"OGRA 5" este: „Metoda de exploatare mecanic i depozitarea rocilor sterile pe taluzurile iazurilor piscicole”. Varianta de baz care se aplic zcmântului de nisip i pietri este „balastier cu trepte extrase în ordine descendent, derocare mecanic i depozitarea sterilului i a solului vegetal din copert pe taluzurile iazurilor piscicole.” Exploatarea nisipului i pietriului se va face cu excavatoare de capacitate mare, în dou subtrepte (o subtrept emers i una submers).
d. Direcia i sensul de înaintare al exploatrii Direcia general de exploatare a nisipului i pietriului în amenajarea piscicol proiectat în perimetrul permisului de exploatare "OGRA 5" în cadrul feliei este de la E ctre V, iar în cadrul fâiilor de exploatare transversale de la N spre S.
e. Încrcarea materialului extras Materialul extras va fi încrcat de ctre excavator, direct în autobasculante prevzute cu bene etane, fiind transportat la punctele de utilizare sau la staia de splare sortare a societii.
f. Transportul Utilul extras se va încrca în autobasculante i se va transporta la beneficiari, sau la staia de splare sortare a societii cu mijloacele auto ale firmei. Transportul în balastier se realizeaz pe drumuri de acces, care vor fi balastate, nivelate i compactate.
g. Haldarea materialului steril Decoperta format din sol vegetal i steril se va depune pe taluzurile iazurilor piscicole, pentru consolidarea acestora. Nu sunt prevzute amenajarea de halde de steril i de sol vegetal.
Lucrri de prelucrare Acestea se vor efectua pe amplasament în zona destinat ca locaie pentru
grupul mobil de sortare splare i bazinele de decantare respectiv limpezire i va cuprinde:
Grupul mobil de sortare i splare de tip Powerscreen Chieftain 1400 cu motor termic diesel, consum orar 12 l/or, capacitate de producie de cca. 80 t/h (40mc/h), 640 t/zi (320mc/zi), va fi alctuit din: buncr de alimentare, band transportoare alimentare cu covor de cauciuc, ciur vibrator cu 2 nivele, band transportoare principal cu covor de cauciuc, band transportoare sort fin, cu covor de cauciuc, band transportoare sort mediu, cu covor de cauciuc, band transportoare refuz de ciur, cu covor de cauciuc, instalaie compact tip CAB pentru extragere nisip cu hidrociclon (compus din ciur desecator model DS 1236, bazin decantor cu pomp alimentare hidrociclon, hidrociclon tip 630 HD/TZ/RE, pomp alimentare cu ap industrial acionat electric 15 kW).
Container metalic cu rol de vestiar i magazie, amplasat pe o platform de balast compactat;
Platform balastat pentru stocarea sorturilor i balastului brut;
Toalet ecologic;
Bazin de decantare executat în sptur în apropierea bazinului de linitire
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
4
având: h=1,5m fr interceptare strat freatic, S=1.646 mp, Volum ap Vt=2.027 mc i Vu=1500mc;
Bazin de linitire executat în sptur având: h=5m cu interceptarea pânzei freatice, S=2.514 mp, Volum ap V=5340 mc (este utilizat ca surs de ap pentru staia de sortare) . Etapele procesului de producie
Balastul brut (pietri i nisip), este transportat cu ajutorul camioanelor i apoi descrcat în buncrul de alimentare, de unde printr-un alimentator vibrant se alimenteaz banda transportoare spre sistemul de sitare i splare. Buncrul de alimentare este prevzut cu un grtar înclinat la 15°, ce colecteaz agregatele cu diametrul mai mare de 120 mm.
Din banda transportoare principal, balastul ajunge în ciurul vibrator cu dou nivele i apoi gravitaional în sistemul de splare. Splarea agregatelor se face pe cele dou nivele ale ciurului, echipat cu duze de splare, robinei de reglare a debitului. Apa este pompat în sistem cu ajutorul unei pompe cu capacitate de 80 mc/h fiind asigurat din bazinul de limpezire (este alimentat din freatic i din bazinul de decantare linitire), apa tehnologic se recircul, procentul de recuperare a apei fiind de 80 %.
Apa rezultat din procesul de splare a agregatelor este dirijat ctre instalaia compact tip CAB pentru extragere nisip cu hidrociclon prin centrifugare partea nisipoas din suspensiile din ap.
Sorturile preluate de jgheaburi de pe fiecare ciur sunt transportate cu ajutorul unor benzi transportoare pe platforma balastat destinat stocurilor de sorturi. Produsele obinute în urma procesrii în grupul mobil de sortare i splare vor fi agregate minerale naturale i concasate în urmtoarele sorturi: sort I nisip 0 – 4 mm, sort II nisip mare 4 – 8 mm, sort III 8 - 16 mm, sort IV pietri 16 - 31,5 mm i sort V bolovni (refuz de ciur) > 31,5 mm.
Organizarea de antier se va amenaja pe amplasamentul staiei de sortare- splare: se va utiliza containerul metalic cu rol de vestiar - magazie i toaleta ecologic. Întreaga suprafa aferent staiei de sortare-splare va fi balastat.
Utilajele folosite pentru realizarea obiectivului sunt: excavatoare Volvo, încrctor frontal, buldozer pentru descopert, respectiv autobasculante. Alimentarea cu carburant a utilajelor se va realiza în incinta organizrii de antier, pe o platform betonat.
Limita maxim de vitez pentru circulaia în incinta staiei, a autovehiculelor i utilajelor va fi de 10 Km/h. În spaii înguste, unde manevrabilitatea este limitat, viteza de circulaie este de 5 Km/h, iar în prezena lucrtorilor, sau când vizibilitatea este redus, circulaia se va face numai cu pilotaj.
Asigurare utiliti Alimentarea cu ap potabil pentru angajai se va realiza prin grija angajatorului, care va pune la dispoziia angajailor un dozator cu ap tip ”fântâna”. Apa tehnologic necesar funcionrii staiei de sortare-splare va fi asigurat prin pompare dintr-un bazin realizat în sptur (bazin de linitire). Personalul care va deservi grupul mobil de sortare i perimetrul de exploatare vor folosi toaleta ecologic de pe amplasamentul grupului mobil de sortare. Evacuarea apelor menajere, colectate în bazinul toaletei ecologice, se va face prin vidanjare i transportare la o staie local de epurare, de ctre o firm autorizat.
Refacerea amplasamentului perimetrului minier ”Ogra 5” se va face prin amenajarea iazurilor piscicole ”Ogra 5A, Ogra 5B, Ogra 5C, Ogra 5D”. Coperta va fi depus pe taluzurile iazurilor piscicole, pentru consolidarea acestora i reducerea
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
5
suprafeelor acoperite cu luciu de ap. Solul vegetal depus pe maluri i taluzuri se va geometriza la o pant de 1:1,5, cu o berm intermediar cu limea de 1 m, la o cot situat la 0,50 m deasupra nivelului hidrostatic. Dup stabilizarea pilierului, se vor demara construcia pe aceasta a drumurilor de acces (din piatr sortat i compactat), mrginite de zone verzi. Taluzurile consolidate i stabilizate vor fi semnate cu ierburi perene pentru protecia acestora împotriva ravenrilor. La finalizarea lucrrilor de exploatare, respectiv încheierea amenajrii iazurilor piscicole ”Ogra 5A, Ogra 5B, Ogra 5C, Ogra 5D”, vor fi dezafectate rampele de acces la iazuri, platformele organizrii de antier i platformele de garare a utilajelor. Toate utilajele i echipamentele vor fi relocate la alte puncte de lucru. Suprafeele dezafectate vor fi ecologizate, resolificate i vor fi înierbate cu specii de graminee fr potenial invaziv.
Amenajarea piscicol ”OGRA 5” va avea urmtoarele caracteristici:
Deeuri
Deeurile generate în etapa de construire sunt: deeuri municipale amestecate, anvelope, uleiuri minerale i piese uzate (fier vechi). În etapa de funcionare a obiectivului deeurile generate sunt: deeuri de mortaliti piscicole, deeuri de ambalaje i deeuri municipale amestecate. Deeurile tehnologice reprezentate prin solul vegetal care va fi decopertat vor fi depozitate pe suprafaa prevzut pentru amplasarea haldei de sol. Deeurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv în spaii amenajate din zona organizrii de antier din staia de sortare splare, urmând s fie eliminate prin valorificare de ctre firme autorizate. Materiale utilizate Pentru realizarea proiectului de investiii se vor utiliza cantiti importante de combustibili precum motorin, uleiuri minerale i materiale consumabile (cauciucuri, acumulatori auto, piese de schimb, etc.). Consumurile estimate de materiale sunt: - motorina – 500 l/zi respectiv 100.000 l/an; - uleiuri - 300 l / an; - anvelope - 6 buc / an; - acumulatori auto - 2 buc / an.
Specificaie
Suprafaa exploatabil 31.039 m2
Grosime medie a stratului vegetal i steril 1 m
Nivel freatic între 3-3,2m (NH=284,5mdM)
Adâncime de exploatare 6,5 m(cot talp: 281,5 mdM)
Adâncime ap Hm=2,5m; H max=3m
Taluzuri Minim 1:1,5
Decopert (strat vegetal + argil nisipoas) 35.979 m3 din care:
Sol vegetal 14.252 m3
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
6
Alimentarea utilajelor de extracie i transport se va face la uniti specializate. Utilajele netransportabile vor fi alimentate, din butoaie metalice, pe platforma organizrii de antier din apropierea perimetrului de exploatare, cu luarea msurilor corespunztoare de protecie a solului (utilizare de tvi pentru reinerea eventualelor scurgeri). Schimburile de ulei la utilajele din dotare se vor face de ctre firme specializate de mentenan, care vor executa i reviziile i reparaiile utilajelor, în ateliere proprii, urmând ca uleiurile uzate i piesele neconforme s fie preluate i valorificate de aceste firme. II. MOTIVELE I CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU Proiectul se afl în extravilanul comunei Ogra, conform reglementrilor Documentaiei de urbanism faza PUG/PUZ/PUD aprobat prin Hotrârea Consiliului Local Ogra nr. 19/05.11.2003, i prelungit prin Hotrârea Consiliului Local Ogra nr. 30/29.07.2013, HCL nr. 8/26.07.2016 i HCL nr. 44/18.12.2018. Folosina actual a terenului: „arabil”. Motivele/criteriile pe baza crora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologic i de amplasament: Titularul proiectului a analizat trei variante de realizare a proiectului, plecând de la amplasarea perimetrului licenei în care se vor amenaja iazurile piscicole i implicaiile realizrii proiectului asupra factorilor de mediu. Un alt criteriu important este ca transportul acestor roci s se fac pe drumuri care s ocoleasc localitile din zon. i nu în ultimul rând un alt element important este ca amplasamentul proiectului s genereze cât mai puine deeuri, iar influena activitii asupra factorilor de mediu s fie minim. Alegerea variantei optime de amplasare a obiectivului s-a fcut plecând de la delimitarea perimetrului de exploatare, care trebuie s întruneasc condiiile prevzute mai jos: - asigur un volum mare de balast i un luciu de ap important; - condiii de exploatabilitate uoare; - soluie pertinent pentru valorificarea solului prin depunerea pe taluzuri; - ruta de transport cât mai scurt i care nu afecteaz alte drumuri sau
construcii/case (nu trece prin localiti); - costuri reduse cu exploatarea i transportul; - terenul este proprietatea firmei.
Au fost luate în considerare 3 alternative: alternativa 0, respectiv alternativele 1 i 2- variante de amplasare a perimetrului de exploatare a nisipurilor i pietriurilor din terasa mal stâng a râului Mure:
Alternativa 0 meninerea amplasamentului în stadiul de folosin actual Prin alternativa 0, amplasamentul selectat pentru investiie nu va suferi nici o modificare. Nu va fi modificat nicio component a mediului. Avantajele acestei alternative: - scderea riscului polurilor accidentale cu carburani i lubrifiani
Dezavantaje: - pierderea oportunitilor pentru valorificarea resursei minerale existente pe
amplasament; - pierderea unui numr posibil de locuri de munc pe plan local; - pierderea unor investiii în sprijinul economiei locale;
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
7
duce la o poluare a pânzei freatice; - biodiversitate sczut – aferent unei culturi agricole – monocultura; - pierderi de venituri la bugetul de stat prin necolectarea de redevene miniere; - valoarea terenului rmâne sczut; Alternativa 1 admite implementarea proiectului „Exploatare nisip i pietri cu
amenajarea iazurilor piscicole ”Ogra 5A, Ogra 5B, Ogra 5C i Ogra 5D”, localitatea Orga, judeul Mure”.
Avantajele implementrii proiectului sunt: - asigurarea locurilor de munc; - creterea probabilitii de a atrage noi investiii; - utilizarea eficient a terenurilor; - valorificarea rezervelor identificate; - asigurarea de materii prime pentru staia de prelucrare i splare; - dezvoltarea unei activiti de turism prin atragerea pescarilor în zon;
Dezavantajele implementrii proiectului sunt: - amplificarea riscului apariiei polurilor accidentale cu produse petroliere; - afectarea temporar a solului prin excavare Alternativa 2 extracia balastului pân la cota pilierului de protecie (cota +
285,5 m) al nivelului hidrostatic i refacerea mediului prin umplerea excavaiei rezultate cu aducerea nivelului terenului pân la cota terenurilor înconjurtoare.
Avantajele implementrii proiectului sunt: - nu se schimb categoria de folosin a terenului; - probabilitatea afectrii apelor subterane este mult diminuat;
Dezavantajele implementrii proiectului sunt: - cantitile de rezerve care vor fi exploatate vor fi reduse; - poluarea cu materialele de umplutur; - emisii suplimentare de poluani rezultate de la rambleierea excavaiilor; - este posibil poluarea solului i a freaticului prin utilizarea materialelor de
umplutur cu proprieti chimice diferite; - lucrrile de rambleiere au un efect negativ asupra biodiversitii zonei umede; - cresc costurile lucrrilor pentru refacerea mediului. Criteriile alegerii alternativei 1 sunt: - statutul actual al terenului al crui proprietar este firma GEIGER Group Romania; - existena drumurilor tehnologice; - distana mic fa de staia de prelucrare splare; - existena unor rezerve importante de nisip i pietri; - topografia terenului;
Încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile, dup caz – nu este cazul; Respectarea cerinelor comunitare transpuse în legislaia naional Se vor respecta, atât în perioada de implementare a proiectului cât i în perioada de operare:
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurtor;
- STAS 12574/1987 privind „Aer din zone protejate. Condiii de calitate”;
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
8
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002, privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinzând deeurile, inclusiv deeurile periculoase;
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificrile i completrile ulterioare;
- O.U.G. 68/2007 privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului aprobat cu modificri prin Legea nr. 249/2013, cu completrile i modificrile ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier i a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii i categorii de proiecte;
- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului;
- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaia privind mediul;
- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conveniei privind accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziei i la accesul în justiie în probleme de mediu, semnat la Aarhus la 25.01.2000;
- SR 10009/2017 – Acustica urban – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igien i sntate public privind mediul de via al populaiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Utilajele i mijloacele de transport folosite la lucrri vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maini mobile nerutiere i a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marf i stabilirea msurilor de limitare a emisiilor gazoase i de particule poluante provenite de la acestea, în scopul proteciei atmosferei, cu modificrile i completrile ulterioare.
Cum rspunde/respect zonele de protecie sanitar, obiectivele de protecie a mediului din zon pe aer, ap, sol etc. În zona de influen a proiectului nu sunt evideniate zone de protecie sanitar i distana pân la zona rezidenial este de peste 1,0 km. Când va fi finalizat amenajarea piscicol aceasta va deveni un loc de agrement pentru pescuit i petrecerea timpului liber i nu vor fi surse de zgomote sau vibraii. Compatibilitatea cu obiectivele de protecie a siturilor Natura 2000, dup caz: Amplasamentul nu se suprapune peste situri Natura 2000. Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt ROSCI0367 Râul Mure între Moreti i Ogra situat la distan minim de 1,7 km i ROSCPA0041 Eleteele Iernut-Cipu la distan minim de 2,2 km. Nu se modific compoziia de specii de plante. Pe amplasamentul obiectivului i în vecintate nu sunt habitatele speciilor de animale incluse în Cartea Roie. Nu sunt afectate speciile i populaiile de psri, mamifere, peti, amfibii, reptile, nevertebrate. Nu este afectat dinamica resurselor de specii de vânat i a speciilor rare de peti. Nu se modific/distrug rutele de migrare. Emisiile de poluani i nivelul de zgomot generate de activitatea proiectat nu vor afecta zborul psrilor pe deasupra obiectivului.
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
9
Activitatea propus a se desfura nu poate afecta arii protejate, ecosisteme terestre i acvatice. Luarea în considerare a impactului direct, indirect i cumulat cu al celorlalte activiti existente în zon etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente i/sau aprobate. - Proiectul propus nu conduce la fenomene erozive, pe amplasament nu pot fi evideniate elemente de impact negativ cu aciune ireversibil decât asupra morfologiei. - Schimbarea folosinei terenurilor în zon – din teren agricol în iaz piscicol, prin apariia unei zone cu luciu de ap, va forma un punct de atracie pentru turiti, sau amatori de pescuit – pe termen mediu i lung. - Folosina zonei este deja afectat ca urmare a exploatrilor istorice de balast abandonate ca bli, odat cu realizarea amenajrii piscicole aceast suprafa cu luciu de ap va crete cu 2,34 ha; este favorizat apariia de habitate acvatice extinse – atragerea de specii de psri care prefer habitatele acvatice (pe termen mediu i lung); - Creterea evaporaiei în zon i schimbarea nesemnificativ a microclimatului local, crearea unor zone favorabile pentru formarea ceii (prezente i de – a lungul cursului de ap Mure – în sezonul rece); - Nu este afectat semnificativ nivelul apei subterane deoarece pânza freatic este direct influenat de precipitaii i mai puin de nivelul râului. Nu se capteaz forat apa din freatic i nu se evacueaz ape uzate. Nu este cazul unor lucrri suplimentare pentru meninerea echilibrului ecologic în zon. - În situaia nefurajrii petilor din amenajarea piscicol, nu se poate prognoza un impact cumulativ semnificativ asupra calitii freaticului în zon i asupra cursului râului Mure; - Pe suprafaa iazurilor pot aprea depuneri atmosferice de poluani inclusiv pulberi, care în condiii de meninere a calitii aerului atmosferic în zon, nu genereaz pe termen lung un impact semnificativ, asupra calitii apei freatice i asupra calitii cursului de ap Mure; - Prin amenajarea zonei pentru producie piscicol i pescuit de agrement se pot înregistra efecte legate de gestiunea improprie a deeurilor menajere i trafic rutier, îns la nivel nesemnificativ. Aceasta, în condiiile în care operatorii din zon vor amenaja spaii corespunztoare de depozitare a deeurilor, pentru parcare i de utiliti sociale. III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI I ALE STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE AP I MSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA I, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI: Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului Lucrrile de amenajare a celor 4 iazuri din perimetrul OGRA 5 nu sunt surse semnificative de poluare a factorilor de mediu, în condiiile respectrii tuturor msurilor prevzute în Raportul privind impactul asupra mediului i a actelor / avizelor din documentaia care a stat la baza emiterii prezentului acord. Concluziile Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de ap Perimetrul delimitat de coordonate se afl pe corpurile de ap subteran cod ROMU03 „Lunca i terasele Mureului superior" – corp de ap subteran aflat la RISC din punct de vedere calitativ i în stare cantitativ BUN.
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
10
Conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mure 2016- 2021 corpul de ap subteran cod ROMU03 „Lunca i terasele Mureului superior" este în stare slab, având depiri la indicatorul nitrai. Perimetrul delimitat de coordonate se afl pe corpul de ap de suprafa ”Srata (Giulu) i Cucerdea” cod RORW4.1_B1A, corp de ap nepermanent, având tipologie RO18a, care, conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mure 2016-2021 este corp de ap puternic modificat, în stare chimic BUN i la potenial ecologic MODERAT. Parametrii cantitativi ai corpului de ap subteran, respectiv nivelul apei subterane, va fi afectat temporar prin scderea nivelului hidrostatic, din cauza creterii evaporrii în urma deschiderii acviferului freatic. Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de ap, deoarece scderea nivelului hidrostatic în perioadele secetoase va fi compensat de creterea acestuia în perioadele cu precipitaii abundente, prin alimentarea direct a luciului de ap. Parametrii calitativi ai corpului de ap subteran (cloruri, sulfai, oxigen dizolvat, pH-ul, nitrai, amoniu, pesticide) nu vor fi afectai prin creteri, sau scderi ale valorilor sau concentraiilor. Exist un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de ap subteran ROMU03 „Lunca i terasele Mureului superior”, prin deschiderea acviferului freatic, aciune care nu are efect asupra strii cantitative a corpului de ap, cât i asupra celei calitative. Nu exist un mecanism cauzal indirect asupra corpului de ap subteran ROMU03 „Lunca i terasele Mureului superior”. Efectul construirii amenajrii piscicole prin excavare agregate minerale asupra corpului de ap subteran ROMU03 „Lunca i terasele Mureului superior” va fi temporar i nesemnificativ, la nivelul acestuia. Efectul nu va fi cumulativ, deoarece singurul corp de ap care poate fi afectat este corpul de ap subteran ROMU03 „Lunca i terasele Mureului superior”. Msuri pentru prevenirea i reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului propuse prin Raportul privind impactul asupra mediului Factorul de mediu ap - respectarea proiectului tehnic i a limitelor perimetrului; - se interzice splarea mijloacelor de transport/utilajelor pe malurile iazurilor; - nu se permit evacuri de ape uzate din organizarea de antier; - se vor utiliza mijloace de transport i utilitare corespunztoare din punct de vedere
tehnic, cu verificarea tehnic efectuat la zi, pentru combaterea oricror posibiliti de producere a unor scurgeri de carburani, uleiuri, sau alte lichide de la motor;
- aprovizionarea cu motorin i alimentarea mijloacelor de transport i a utilajelor se va face de firme autorizate în spaii special amenajate (platforme betonate);
- se interzice abandonarea deeurilor în zona iazurilor; - se interzice abandonarea substanelor periculoase în zona iazurilor; - se vor respecta condiiile impuse prin Avizul de Gospodrire a Apelor; - se va întocmi un plan de prevenire i combatere a polurilor accidentale; - se va face instruirea personalului angajat asupra modului de exploatare a utilajelor
i de acionare în cazuri de defeciuni accidentale, precum i asupra modului de intervenie în cazul polurii accidentale;
- în timpul exploatrii iazurilor piscicole se vor amplasa WC – uri ecologice pentru pescarii din zon, a cror rezervoare vor fi golite doar de o societate autorizat, în baza unui contract de servicii;
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
11
- se va încheia un contract de salubritate i se va asigura colectarea deeurilor menajere rezultate în timpul exploatrii iazurilor piscicole;
- se va consulta un specialist pentru programarea produciei piscicole în timpul exploatrii iazurilor piscicole.
Factorul de mediu aer - umectarea drumurilor tehnologice în perioada secetoas; - verificarea tehnic periodic a utilajelor folosite; - reducerea vitezei de deplasare a utilajelor; - se interzice incendierea vegetaiei uscate de pe malurile iazurilor; - încetarea activitii în situaii de condiii meteo neprielnice – vânt puternic i luarea
tuturor msurilor pentru prevenirea împrtierii materialelor. Factorul de mediu sol i subsol - se va evita înlturarea inutil a vegetaiei erbacee de pe amplasament; - decopertarea se va face în limita strictului necesar, fiind ulterior redepus pe
amplasament, pentru refacerea terenului i integrarea peisagistic a zonei; - se va urmri permanent starea terenului în zona de execuie a lucrrilor pentru
identificarea i împiedicarea formrii unor fenomene toreniale, scurgeri, iroiri pe taluzuri, eroziuni, care ar putea antrena materialul mineral pe sol i în cursul de ap;
- terenurile afectate de lucrri i care nu sunt acoperite de luciul de ape vor fi redate cadastrului natural, imediat dup ce au devenit libere de sarcini tehnologice, prin racordul la relieful i peisajul natural;
- se vor asigura condiiile pedologice, pentru dezvoltarea biodiversitii prin reconstrucia ecologic a zonei, aternerea de sol fertil i eventual plantare de ierburi perene specifice zonei;
- verificarea periodic a utilajelor pentru prevenirea polurii solului cu substane petroliere;
- se interzice repararea de orice fel a utilajelor pe amplasamentul supus reglementrii de mediu;
- interzicerea abandonrii deeurilor, respectiv se impune utilizarea spaiului din zona organizrii de antier pentru depozitarea temporar a deeurilor generate;
- se recomand utilizarea toaletei din organizarea de antier ; - se interzice executarea lucrrilor în condiii meteo extreme; - alimentarea cu carburant se realizeaz în spaii special amenajate, din incinta
organizrii de antier; - se impune utilizarea materialelor absorbante în cazul unor scurgeri de produse
petroliere. Geologie Msurile de diminuare se pot aplica dup finalizarea amenajrii piscicole, în cadrul programului de refacere ecologic a zonei, i anume: - se vor monitoriza continuu starea terenurilor de pe amplasament i din imediata
vecintate a iazurilor, pentru a identifica i trasa zonele susceptibile la accidente – de exemplu iroiri, formare de toreni, eroziuni, etc., pentru aplicarea unor msuri specifice de refacere; se va face consolidarea zonelor sensibile prin plantare de vegetaie erbacee;
- taluzurile create se vor menine i se vor înierba; - se va face reabilitarea ecologic a zonei conform recomandrilor din Raportul
privind impactul asupra mediului i conform Proiectului de refacerea mediului. Factorul de mediu biodiversitate
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
12
- se interzice orice form de recoltare, capturare, distrugere, vtmare sau ucidere a exemplarelor de faun i flor aflate în mediul lor natural;
- se interzic distrugerea, deteriorarea, culegerea intenionat a cuiburilor i a oulor din natur;
- se interzice deteriorarea, distrugerea locurilor de reproducere ori de odihn din proximitatea amplasamentului;
- se interzice executarea lucrrilor pe timpul nopii; - interzicerea utilizrii substanelor periculoase pentru speciile de flor sau faun
aflate în vecintatea amplasamentului; - se interzice incendierea vegetaiei uscate de pe malul iazurilor; - se interzice abandonarea deeurilor; - se recomand întreinerea corespunztoare a iazurilor pentru prevenirea
eutrofizrii. Sntatea i sigurana populaiei
Cu privire la protecia populaiei din localitile învecinate proiectului, nu se propun msuri de protecie specifice, având în vedere activitatea redus, fr aport de substane nocive, care se manifest numai în perioada de amenajare a iazurilor piscicole, de doi ani de zile i distanele, relativ mari, fa de zonele rezideniale. Msuri de reducere a impactului proiectului asupra climei i/sau, dup caz, msurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbrile climatice.
Funcionarea amenajrii piscicole nu genereaz efecte asupra factorilor climatici, poate fi generat o uoar cretere a umiditii aerului strict în zona iazurilor, datorit evapotranspiraiei.
Prin studiul SEICA se menioneaz c efectul asupra nivelului hidrostatic din zon este nesemnificativ, pierderile de ap prin evapotranspiraie fiind completate din precipitaii. Msuri pentru închidere/demolare/dezafectare i reabilitarea terenului în vederea utilizrii ulterioare, precum i efectul implementrii acestora.
Refacerea amplasamentului perimetrului minier ”OGRA 5” se va face prin amenajarea iazurilor piscicole ”OGRA 5”. Coperta va fi depus pe taluzurile iazurilor piscicole, pentru consolidarea acestora i reducerea suprafeelor acoperite cu luciu de ap. Solul vegetal depus pe maluri i taluzuri se va geometriza la o pant de 1:1,5, cu o berm intermediar cu limea de 1 m, la o cot situat la 0,50 m deasupra nivelului hidrostatic. Dup stabilizarea pilierului, se va demara construcia pe aceasta a drumurilor de acces (din piatr sortat i compactat), mrginite de zone verzi.
Taluzurile consolidate i stabilizate vor fi semnate cu ierburi perene pentru protecia acestora împotriva ravenrilor. Suprafeele rezultate din depunerea solului i sterilului vor fi nivelate pentru a fi aduse la cotele iniiale i însmânate cu ierburi perene, pentru a preîntâmpina eroziunea i impactul vizual.
La finalizarea lucrrilor de exploatare, respectiv încheierea amenajrii iazurilor piscicole ”OGRA 5” vor fi dezafectate rampele de acces, platformele organizrii de antier i platformele de garare a utilajelor. Suprafeele dezafectate vor fi ecologizate, resolificate i însmânate cu ierburi perene.
În etapa premergtoare funcionrii iazurilor piscicole se vor comercializa/evacua de pe amplasament toate sorturilor de agregate minerale, deeurile generate în etapa de construire a iazurilor piscicole, respectând legislaia privind gestionarea i transportul deeurilor.
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
13
Toate utilajele, respectiv echipamentele indispensabile în etapa de construire a iazurilor piscicole vor fi relocate la alte puncte de lucru, iar zonele afectate de depozitarea stratului de sol vegetal, zona malurilor i a pilierilor vor fi înierbate cu specii de graminee fr potenial invaziv.
Se vor monitoriza continuu starea terenurilor de pe amplasament i din imediata vecintate a iazurilor, pentru a identifica i trasa zonele susceptibile la accidente – de exemplu iroiri, formare de toreni, eroziuni, etc., pentru aplicarea unor msuri specifice de refacere; se va face consolidarea zonelor sensibile prin plantare de vegetaie erbacee.
Conform Legii minelor nr. 85/2003 actualizat i a normelor pentru aplicarea legii minelor nr. 85/2003, în perioada de derulare a activitii de exploatare i pân la încetarea acesteia, beneficiarul are obligaia de a executa lucrri de conservare, dezafectare i închidere a exploatrii, care, în final, s asigure reconstrucia ecologic a zonei.
Beneficiarul de exploatare va colabora la întocmirea Planului de aprare împotriva inundaiilor i va convoca comandamentul local pentru aplicarea msurilor planului în caz de depire a cotei de atenie pe râul Mure. În acest caz utilajele vor fi retrase de pe amplasament pentru a evita poluri ale apei cu hidrocarburi i uleiuri.
Administratorul societii va întocmi un plan de prevenire i combatere a polurii accidentale dup începerea exploatrii în conformitate cu prevederile legale. Msuri suplimentare de atenuare/reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat asupra corpurilor de ap prevzute în Avizul de gospodrire a apelor emis cu nr. 41 din data de 04.03.2021 de ctre Administraia Naional „APELE ROMÂNE” – Administraia Bazinal de Ap Mure a) În perioada de realizare a investiiei (a amenajrii piscicole „OGRA 5” prin lucrri de excavare): - constructorul va realiza un plan de management al mediului care va identifica
sursele de poluare i msurile necesare de protecie a apelor subterane i de suprafa, pentru întreaga perioad de realizare a investiiei;
- utilajele utilizate la realizarea lucrrilor sau la transportul materialelor vor fi performante i vor respecta normele europene privind emisiile de poluani, pentru a evita generarea de particule poluante în atmosfer, care pot ajunge în apa subteran prin procesul de infiltrare în subsol al precipitaiilor;
- în fiecare zi, la începerea lucrului, utilajele i mijloacele de transport auto vor fi verificate pentru identificarea scurgerilor de combustibili, uleiuri. Dac se constat defeciuni, acestea vor fi retrase din antier i trimise la ateliere specializate în vederea remedierii deficienelor constatate.
- lucrrile de reparaii i întreinere a utilajelor i autovehiculelor se vor realiza numai în cadrul unitilor autorizate sau în zone amenajate;
- alimentarea cu carburant se realizeaz în spaii special amenajate (platforma betonat) din incinta organizrii de antier;
- la organizarea de antier este obligatorie existena, pe toat perioada de execuie a lucrrilor, a unui stoc de materiale absorbante i de neutralizare a produselor petroliere;
- în perimetru se vor amplasa WC-uri ecologice; pentru întreinerea periodic a acestora se va încheia un contract cu o unitate autorizat;
- deeurile menajere, vor fi colectate, temporar, în containere selective, depozitate temporar în zona organizrii de antier i transportate de operator autorizat la depozite de deeuri autorizate;
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
14
- se va întocmi Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale; în caz de poluare accidental se vor lua msuri corespunztoare care s conduc la: prevenirea extinderii polurii; limitarea rspândirii; colectarea i neutralizarea poluanilor; restabilirea situaiei normale i refacerea echilibrului ecologic.
b) Msuri în timpul funcionrii amenajrii piscicole; - se recomand ca lacurile s nu fie populate cu specii de peti, popularea s se
produc natural i s nu se administreze furaje pentru alimentarea speciilor dezvoltate.
- din amenajarea piscicol nu vor fi evacuate ape în cursuri de ap de suprafa; golirea heleteului se va face doar în situaii speciale, prin pomparea apei în râul Srata(Giulu), prin intermediul unui ansamblu de furtune demontabile;
- deeurile menajere, vor fi colectate în europubele amplasate pe platforme betonate i transportate de operator autorizat la depozite de deeuri autorizate;
- nu se vor utiliza substane din familia i grupele de substane periculoase din Lista I i Lista II i substane prioritare/prioritar periculoase aa cum sunt ele definite de HG nr. 351/2005 cu modificrile i completrile ulterioare i nici îngrminte chimice sau pesticide. c) Msuri pentru închidere/demolare/dezafectare – nu este cazul.
IV. CONDIII CARE TREBUIE RESPECTATE, INCLUSIV CELE PREVZUTE ÎN AVIZUL DE GOSPODRIRE APELOR nr. 41 din 04.03.2021 emis de ctre Administraia Naional „APELE ROMÂNE” – Administraia Bazinal de Ap Mure 1. Condiii necesare a fi îndeplinite în timpul realizrii proiectului: Condiii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (naionale sau comunitare):
- se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completri ulterioare;
- se vor respecta prevederile OUG nr. 68/2007 privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului aprobat prin Legea nr. 19/2008, cu modificrile i completrile ulterioare;
- se vor respecta limitele prevzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurtor;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare;
- se vor lua msuri în vederea respectrii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate;
- se vor lua msuri în vederea respectrii SR 10009/2017 – Acustica urban – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- se vor respecta prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
- nu se vor depi limitele pentru terenuri de folosin sensibile prevzute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementrii privind evaluarea polurii mediului, respectiv hidrocarburi din petrol – prag de alert 200 mg/kg substan uscat, prag de intervenie 500 mg/kg substan uscat;
- se vor respecta prevederile Ordinului comun nr. 202 / 2881 / 2348 al A.N.R.M / MMSC / ME din 4 decembrie 2013 pentru aprobarea Instruciunilor tehnice privind
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
15
aplicarea i urmrirea msurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deeurilor extractive i în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum i modul de operare cu garania financiar pentru refacerea mediului afectat de activitile miniere;
- se vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maini mobile nerutiere i a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marf i stabilirea msurilor de limitare a emisiilor gazoase i de particule poluante provenite de la acestea, în scopul proteciei atmosferei, cu modificrile i completrile ulterioare;
- se vor respecta prevederile HG nr. 856/2008 privind gestionarea deeurilor din industriile extractive; Condiii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului: - proiectul se va realiza în condiiile, prevederile i dotrile tehnice precizate în documentaia depus la Agenia pentru Protecia Mediului Mure; - se va limita impactul asupra factorilor de mediu prin respectarea legislaiei specifice privind protecia mediului în vigoare i prin încadrarea emisiilor în limitele maxime admise; - lucrrile de construcie se vor efectua numai dup obinerea de ctre titularul proiectului a autorizaiei de construire; - Refacerea pilierilor de protecie pentru obiectivele prezente în zon
Calea ferat CF 405 – Deda – Tg. Mure - Rzboieni, zona km:305 + 145 m; Fa de acest obiectiv este prevzut pstrarea unui pilier de protecie în faza de excavare de 30 m la care se adaug o rambleiere post – excavaie pe o seciune suplimentar de înc 65 – 70 m cu material rezultat din decopertarea zcmântului plus pierderi din excavare, rezultând în final, dup reabilitarea excavaiei, un pilier final la calea ferat de 100 m.
Autostrada Transilvania A3 – proiect în construcie; Fa de acest obiectiv este prevzut crearea unui pilier de protecie în faza de excavare de 50 m, la care se adaug în faza de reabilitare a excavaiei/stabilizarea taluzurilor, rambleierea cu material din copert pe o seciune de înc aproximativ 5m, rezultând un pilier final la autostrada A3 de 55 m.
Conduct subteran transport gaze naturale; Fa de acest obiectiv este prevzut pstrarea unui pilier de protecie în faza de excavare de 20 m, la care se adaug în faza de reabilitare a excavaiei/stabilizarea taluzurilor, rambleierea cu material din copert pe o seciune de înc aproximativ 5 m, rezultând un pilier final la conducta de transport gaze naturale de 25 m;
Linie electric aerian LEA 20 kV; Fa de acest obiectiv este prevzut pstrarea unui pilier de protecie în faza de excavare de 20 m, la care se adaug în faza de reabilitare a excavaiei/stabilitatea taluzurilor, rambleierea cu material din copert pe o seciune de înc aproximativ 5 m, rezultând un pilier final la LEA 20 kV de 25 m; Remarc: zonele de protecie i pilierii la conducta de transport gaze naturale i respectiv LEA 20 kV sunt alturai, în consecin pilierul final al acestor dou obiective cumuleaz, ajungând la dimensiuni care variaz între 50 m i 100 m. - organizarea de antier va fi minim, pe amplasamentul staiei de sortare-splare i va funciona numai pe perioad de amenajare a iazurilor; - întreinerea corespunztoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere;
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
16
- se interzice splarea mijloacelor auto în incinta organizrii de antier; - accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfura cu msuri de protecie i/sau ocolire a zonelor rezideniale; - se vor asigura utilitile necesare pentru realizarea lucrrilor în bune condiii (surs de ap potabil, faciliti igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal); - stropirea pe timp secetos a drumului de acces la amplasament, pentru evitarea antrenrii de pulberi sedimentabile; - drumul de acces (existent) în exploatare se va întreine i repara de ctre beneficiar; - circulaia autovehiculelor se va face cu respectarea restriciei de vitez; - perimetrul de exploatare se va picheta i se vor monta plcue de avertizare; - nu vor fi permise lucrri de întreinere sau reparaii a utilajelor i mijloacelor de transport la punctul de exploatare, în vederea eliminrii posibilitii polurii freaticului, cu produse petroliere; - exploatarea agregatelor minerale se va face numai cu utilaje, în stare perfect de funcionare, fr scurgeri de ulei sau combustibil; - instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacurilor accidentale de poluani în mediu i a depozitrii necontrolate de deeuri de orice fel, i instruirea personalului în vederea interveniei, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente; - la terminarea lucrrilor titularul are obligaia currii zonelor afectate de orice materiale i reziduuri, a refacerii solului în zona în care acesta a fost afectat de lucrrile de excavare, depozitare de materiale, staionare utilaje, în scopul readucerii în circuit la categoria de folosin deinut iniial. Condiiile i obligaiile prevzute în avizul de gospodrire a apelor nr. 41 din data de 04.03.2021 emis de ctre Administraia Naional APELE ROMÂNE – Administraia Bazinal de Ap Mure. - pentru evidenierea volumelor de ap / debitelor utilizate în instalaia de sortare- splare se va monta un mijloc de msurare; - meninerea permanent a pilierilor de siguran:
- min. 600 m fa de malul drept al pârâului Srata (Giulu); - respectarea distanelor minime prevzute de normativele în vigoare fa de
obiective existente în zon (LEA, drumuri, vecinti, etc) sau aflate în curs de execuie;
- amenajarea i consolidarea taluzelor bazinelor piscicole pe toat lungimea laturilor, în vederea evitrii prbuirii acestora; - pentru perioada de exploatare a agregatelor minerale, se va solicita i se va obine autorizaia de gospodrire a apelor pentru aceast activitate; - pentru perioada de funcionare a staiei de sortare-splare mobil, se va solicita i se va obine autorizaia de gospodrire a apelor conform prevederilor legale în vigoare; - în cazul producerii unor accidente la heletee, daunele produse riveranilor sau persoanelor fizice i juridice din aval vor fi suportate în totalitate de beneficiar; - amenajarea locului de depozitare temporar a materialului rezultat din decoperta stratului vegetal; - în zona amenajrii se interzice folosirea substanelor prioritare-prioritare periculoase aa cum sunt ele definite de HG nr. 351/2005 i a oricror substane care pot produce poluarea de orice natur a solului/apei freatice;
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
17
- nu se permite alimentarea cu carburani a utilajelor i mijloacelor de transport, precum i activiti de schimb de ulei sau reparaii mecanice pe amplasamentul amenajrii; - beneficiarul are obligaia s anune Administraia Bazinal de Ap Mure i S.G.A. Mure începerea lucrrilor, iar la finalizarea lor s solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere al gospodririi a apelor. 2. Condiii necesare a fi îndeplinite în timpul exploatrii amenajrii piscicole: - respectarea legislaiei de mediu în vigoare; - vor fi prevzute toalete ecologice vidanjabile (meninerea celor din organizarea de antier); - din amenajarea piscicol nu se vor evacua ape uzate în cursuri de ap de suprafa. Golirea heleteului se va face doar în situaii speciale, prin pomparea apei, prin intermediul unui ansamblu de furtune demontabile, în pârâul Srata(Giulu); - nu se va face furajarea petilor, nu vor rezulta ape uzate poluate cu nutrieni. 3. În timpul închiderii, demolrii, dezafectrii, refacerii mediului i post închidere – nu este cazul. V. INFORMAII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITILOR CU RESPONSABILITI ÎN DOMENIUL PROTECIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZ TEHNIC) Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i a Procedurii de aplicare a acesteia s-au consultat, prin pota electronic, autoritile participante în Comisia de Analiz Tehnic, respectiv: Instituia Prefectului-Jud. Mure, Consiliul Judeean Mure, GNM - Comisariatul Judeean Mure, Administraia Bazinal de Ap Mure, Filiala Teritorial de Îmbuntiri Funciare Mure, Direcia pentru Agricultur Mure, Primria comunei Ogra, astfel:
- în etapa de încadrare a proiectului - edina CAT încheiat cu PV nr. 45 din 17.11.2020;
- analizare propuneri coninut raport privind impactul asupra mediului i studiu privind evaluarea impactului asupra corpurilor de ap (urmare adresei A.P.M. Mure nr. 6482/11.12.2020);
- analizare raport privind impactul asupra mediului i studiu privind evaluarea impactului asupra corpurilor de ap (urmare adresei A.P.M. Mure nr. 6482/14.01.2021).
Nu s-au solicitat informaii suplimentare necesare a fi tratate în Raportul privind impactul asupra mediului i nici în studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de ap. - edina CAT pentru luarea deciziei de emitere a Acordului de mediu, încheiat cu PV nr. 11/16.03.2021. VI. INFORMAII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULAT:
Când i cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate: - APM Mure a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informaie i participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, conform prevederilor legislaiei în vigoare; - documentaia de susinere a solicitrii a fost accesibil spre consultare pe toat durata derulrii procedurii pe pagina de internet http://apmms.anpm.ro; Când i cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul: - APM Mure a publicat pe pagina de internet http://apmms.anpm.ro urmtoarele documente: anun solicitare acord de mediu, memoriu de prezentare, anun privind
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
18
decizia etapei de încadrare i proiectul deciziei etapei de încadrare, îndrumar cu probleme de mediu, anun privind desfurarea consultrii publicului – dezbaterea public, Raportul privind impactul asupra mediului i Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de ap, anunul privind emiterea acordului de mediu i proiectul acordului de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. a) depunerea solicitrii - titularul a adus la cunotina publicului interesat solicitarea acordului de mediu prin publicare în presa local (ziarul „Zi de Zi” din 02.07.2020) afiare la Primria comunei Ogra (în data de 01.07.2020); - APM Mure a adus la cunotina publicului interesat solicitarea acordului de mediu prin postare pe pagina proprie de internet i afiare la sediul instituiei (la data de 10.07.2020). b) etapa de încadrare - titularul a adus la cunotina publicului interesat anunul privind decizia etapei de încadrare prin publicare în presa local (ziarul „Cuvântul Liber” din 19.11.2020) afiare la Primria comunei Ogra (în data de 18.11.2020); - APM Mure a adus la cunotina publicului interesat anunul privind decizia etapei de încadrare prin afiare la sediul APM Mure i postare pe pagina proprie de internet împreun cu proiectul deciziei etapei de încadrare, la data de 20.11.2020; - APM Mure a postat pe pagina proprie de internet Îndrumarul cu aspectele de mediu ce urmau s fie tratate în Raportul privind impactul asupra mediului i Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de ap, în data de 21.12.2020; - titularul proiectului a depus la APM Mure Raportul privind impactul asupra mediului i Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de ap înregistrat cu nr. 335/12.01.2021, postate de APM Mure pe pagina proprie de internet la data de 15.01.2021. c) dezbaterea public Având în vedere Decretele Preedintelui României nr. 195/2020 i nr. 240/2020 privind instituirea strii de urgen pe teritoriul României, Hotrârea Comitetului Naional pentru Situaii de Urgen nr. 6/19.03.2020 privind aprobarea unor msuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, Ordonanele militare ulterioare privind msuri de prevenire a rspândirii COVID-19, Legea nr. 55/2020 privind unele msuri pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a actelor normative privind declararea strii de alert i msurile care se aplic pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a fost modificat modalitatea de desfurare a dezbaterii publice, aceasta nemaifiind desfurat la sediul Primriei comunei Ogra ci realizându-se în format electronic în data de 22.02.2021. - APM Mure a adus la cunotina publicului interesat anunul cu privire la modalitatea de desfurare a consultrii publicului / dezbatere public prin postare pe pagina proprie de internet în data de 22.01.2021 i afiare la sediul su (nr. 816 / 22.01.2021); - titularul proiectului a adus la cunotina publicului interesat, anunul cu privire la desfurarea edinei de dezbatere public prin mediatizarea în presa local (ziarul „Cuvântul Liber” din 20.01.2021), afiare la Primria comunei Ogra în data de 20.01.2021, la sediul i pe pagina de internet a societii Geiger Transilvania SRL în 20.01.2021; d) decizia de emitere a acordului
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
19
- APM Mure a adus la cunotina publicului interesat anunul cu privire la decizia de emitere a acordului de mediu, prin afiare la sediul propriu i postare pe pagina de internet la data de 25.03.2021; - titularul proiectului a adus la cunotina publicului interesat decizia de emitere a acordului de mediu prin publicare în presa local (ziarul „Cuvântul Liber” din 19.03.2021), afiare la Primria comunei Ogra cu nr. 2018 în data de 18.03.2021, la sediul i pe pagina de internet a societii Geiger Transilvania SRL cu nr. 244 din data de 18.03.2021. Publicul interesat a avut posibilitatea exprimrii opiniilor pe toat perioada derulrii procedurii de reglementare a proiectului cât i pe întreg parcursul zilei de 22.02.2021 (telefonic, prin fax sau prin e-mail), data dezbaterii publice. Nu s-au solicitat completri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului.
Cum au fost luate în considerare propunerile/observaiile justificate ale publicului interesat: nu au existat propuneri sau sugestii din partea publicului în nicio etap procedural
VII. CONCLUZIILE CONSULTRILOR TRANSFRONTALIERE – nu este cazul. VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI În cadrul aciunilor de monitorizare a mediului se vor avea în vedere:
urmrirea strii de calitate a factorilor de mediu;
urmrirea gradului de stabilitate al terenuri din zona de lunc i evoluia acestuia;
se vor observa manifestarea oricror fenomene (iroiri, fenomene toreniale, ravenri etc.) care ar putea duce ulterior la fenomene mai grave;
se vor urmri stadiile de refacere a zonei, pe o perioada de 12 luni dup terminarea lucrrilor de execuie.
Indicatorii de monitorizare pe factorii de mediu: Factor de mediu
Program de monitorizare
Ap Program de monitorizare a apelor subterane
Calitate: indicatorii specifici de calitate a apelor care s permit compararea cu condiiile i identificarea tendinelor de evoluie, doar în situaii de poluare accidental. Concentraii de poluani în apa subteran conform avizului de gospodrire a apelor nr. 41 din data de 04.03.2021.
Aer Program de monitorizare a calitii aerului
Calitate: indicatorii specifici de calitate a aerului care s permit compararea cu condiiile i identificarea tendinelor iniiale i identificarea tendinelor de evoluie. Concentraii de poluani în imisie – pulberi i gaze de eapament, doar în situaii de sesizri din partea populaiei. - tehnic: caracteristicile tehnice ale echipamentelor staionare i mobile.
Sol - subsol Program de monitorizare a calitii solului
Calitate: monitorizarea calitii solului i încadrarea în normativelor de calitate, doar în situaii de poluare accidental. Concentraii de poluani: produse petroliere Tehnic/procedural: monitorizarea gestionrii materialului din decopert
Managementul deeurilor
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
20
a deeurilor documente de expediie i facturi emise/pltite pentru deeurile expediate de pe amplasament.
Biodiversitate Program de monitorizare a biodiversitii
Nu este cazul
Zgomotul i vibraiile
Tehnic/calitativ: msuri implementate pentru reducerea nivelului de zgomot; nivelul de zgomot la receptori (zone rezideniale), doar în situaii de sesizri din partea populaiei.
Mediul social - economic
Numr de locuri de munc create, nivel impozite/redevene pltite, sume câtigate/cheltuite în comunitate.
Infrastructura rutier transportul
Program de monitorizare a riscurilor poteniale legate de transport
Indicatorii cu privire la starea drumurilor, sume cheltuite pentru lucrri de amenajare/întreinere drumuri.
Pentru a urmri dac activitatea desfurat influeneaz în timp calitatea factorilor de mediu se impune urmtorul program de monitorizare: Factor de mediu
Locul de prelevare
Frecven a
Aerul atmosferic Emisii
Incintele de exploatare i transport la staia de sortare i organizarea de antier
NO2
50 50 0,350
Deseuri Amplasament iazuri piscicole de agrement
Deseuri menajere Deseuri pisciole (mortalitate piscicola)
Trim. lunar
Monitorizarea prevzut în avizul de gospodrire a apelor nr. 41 din data de 04.03.2021 emis de ctre Administraia Naional APELE ROMÂNE – Administraia Bazinal de Ap Mure. Pentru monitorizarea apei freatice sunt executate prin foraj dou puuri de monitorizare a calitii apelor subterane amplasate fa de ansamblul de lacuri în amonte, respectiv în aval pe direcia de curgere a apelor subterane, astfel:
F1 amonte:
Adâncime foraj H=6,00 m;
Diametru filtru PVC – 110 mm;
Cota buza burlan – 288,10 m;
Nivel hidrostatic – cota 285,80m.
Adâncime foraj H=6,00 m;
Diametru filtru PVC – 110 mm;
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
21
Cota buza burlan – 287,80 m;
Nivel hidrostatic – cota 284,80m. Rapoartele de încercare executate de Wessling România SRL din probele de ap prelevate din punctele locale de monitorizare foraj amonte (F1 - Raport Nr. 2016413/1/28.07.2020) i foraj aval (F2- Raport Nr. 2016414/1/18.05.2020), sunt prezentate în tabelul urmtor i vor fi considerate ca valori de referin pentru monitorizrile ulterioare:
Indicator Valoare determinat F1 amonte
Valoare determinat F2 aval
Consum chimic de oxigen CCO - Cr 31,6 mg/l 41,4 mg/l
Azotii NO2 - 0,025 mg/l (LOQ) 0,025 mg/l(LOQ)
Azotai NO3 - 8,79 mg/l 9,07 mg/l
Fosfai PO4 3- 0,1 mg/l 0,1 mg/l
Azot amoniacal NH4 + 0,061 mg/l 0,060 mg/l
Programul de monitorizare se va desfura pe parcursul lucrrilor de excavare, a celor de amenajare heleteu i pe perioada de funcionare a acestuia i se refer la: - observaii zilnice ale stabilitii taluzurilor - prelevarea de probe de ap din punctele de monitorizare foraje amplasate amonte i aval de heleteu i de efectuare de analize cu o frecven anual pentru urmtorii parametrii:
- nivel hidrostatic având ca reper bordura tubului;
- pH-
- CCOCr
- NH4 –
- NO2-
- NO3-
- PO4 3-
Scopul acestei monitorizri este de a urmri evoluia calitii apei freatice în zona amplasamentului folosinei. În cazul în care apare o înrutire a calitii apei freatice datorat folosinei, beneficiarul va lua toate msurile i va executa toate lucrrile care se vor considera necesare pentru remedierea situaiei, pe cheltuiala proprie. Ca i referin se vor considera rezultatele obinute la evaluarea iniial.
Rspunderea pentru corectitudinea informaiilor puse la dispoziia autoritilor competente pentru protecia mediului i a publicului revine titularului proiectului, iar rspunderea pentru corectitudinea lucrrilor revine autorului acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Prezentul acord de mediu este valabil pe toat perioada de realizare a proiectului, iar în situaia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modific condiiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligaia de a notifica autoritatea competent emitent.
Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, Anexa nr. 5, Art. 43, la
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mure, jud. Mure, cod 540253 E-mail: [email protected]; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
22
finalizarea proiectului APM Mure verific respectarea prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal se anexeaz i face parte integrant din procesul- verbal de recepie la terminarea lucrrilor.
Pentru punerea în funciune a obiectivului, titularul va solicita i obine
autorizaia de mediu.
Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea i anularea acestuia, dup caz. Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Director executiv,
ef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaii, Responsabil biodiversitate, geogr. Cristina Pui ing. Abran Peter Întocmit, Întocmit, biochim. Carmen Trifan geogr. Nagy Hajnal