of 37 /37
JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA Koprivnica, 25. veljače 2019. godine Razvojna agencija PORA KKŽ

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO...

Page 1: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

JAVNI POZIVI

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJAI FONDOVA EUROPSKE UNIJE

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Koprivnica, 25. veljače 2019. godine

Razvojna agencija PORA KKŽ

Page 2: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2019. GODINU

MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJAI FONDOVA EUROPSKE UNIJE

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Page 3: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

ISKORIŠTENOST SREDSTAVA

GODINA ALOKACIJA ZA KKŽ ISKORIŠTENO

2012. - 110.000,00

2013. 2.200.000,00 2.306.000,00

2014. 2.652.000,00 2.807.000,00

2015. 1.976.000,00 2.470.000,00

2016. 2.129.000,00 2.129.000,00

2017. 4.258.577,41 4.258.000,00

2018. 3.700.000,00 3.700.000,00

UKUPNO: 16.915.577,41 17.780.000,00

Page 4: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

CILJ I PREDMET JAVNOG POZIVA

CILJ PROGRAMA JE PRIDONIJETI ODRŽIVOM RAZVOJULOKALNE ZAJEDNICE U SMISLU POBOLJŠANJADOSTUPNOSTI LOKALNE INFRASTRUKTURE, TEGOSPODARSKOJ, SOCIJALNOJ I DEMOGRAFSKOJREVITALIZACIJI POTPOMOGNUTIH PODRUČJA RADIURAVNOTEŽENOG REGIONALNOG RAZVOJA SVIHKRAJEVA RH

SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURNIH RADOVA NAOBJEKTIMA KOMUNALNE, SOCIJALNE, GOSPODARSKE,JAVNE I OKOLIŠNE INFRASTRUKTURE TE ZAŠTITEOKOLIŠA

Page 5: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

UKUPNI FOND RASPOLOŽIVIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

UKUPAN IZNOS PREDVIĐEN ZA SUFINANCIRANJESVIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NAPODRUČJU RH:

76.000.000,00 KUNA

UNAPREĐENJE KOMUNALNE, SOCIJALNE I JAVNEINFRASTRUKTURE: 60.000.000,00 KUNA

PRIPREMA INFRASTRUKTURE KAO PREDUVJET ZA ULAGANJAI GOSPODARSKI OPORAVAK: 16.000.000,00 KUNA

IZNOS PREDVIĐEN ZA SUFINANCIRANJE SVIHINFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA PODRUČJUKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE IZNOSI(ZA 21 DEFINIRANI JLS):

4.800.000,00 KUNA

Page 6: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA

JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE(REGIONALNE) SAMOUPRAVE KOJE SU USKLADU S ODLUKOM O RAZVRSTAVANJUSTEKLE STATUS POTPOMOGNUTOGPODRUČJA

II. SKUPINA RAZVIJENOSTI: 8 OPĆINA U KKŽ III. SKUPINA RAZVIJENOSTI: 8 OPĆINA U KKŽ IV. SKUPINA RAZVIJENOSTI: 5 OPĆINA U KKŽ

Page 7: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKATA

PRIHVATLJIVA PODRUČJA PROVEDBE SU PODRUČJAJEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE RAZVRSTANA U I., II.,III. I IV. SKUPINU PREMA INDEKSU RAZVIJENOSTI.

II. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: NOVO VIRJE, SOKOLOVAC, SVETI PETAR OREHOVEC,

FERDINANDOVAC, KLOŠTAR PODRAVSKI, GORNJARIJEKA, LEGRAD, GOLA

III. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: RASINJA, SVETI IVAN ŽABNO, HLEBINE, KALNIK,

PODRAVSKE SESVETE, KOPRIVNIČKI BREGI, VIRJE,PETERANEC

Page 8: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKATA

IV. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: DRNJE, ĐELEKOVEC, MOLVE, NOVIGRAD PODRAVSKI,

KOPRIVNIČKI IVANEC

II. SKUPINA RAZVIJENOSTI PODRUČNE (REGIONALNE)SAMOUPRAVE: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Page 9: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

KATEGORIZACIJA JLS U KKŽ PREMA INDEKSU RAZVIJENOSTI

Izvor:web stanica MRRFEU;NN 132/2017

OPĆINA INDEKS RAZVIJENOSTI I SKUPINEINDEKS RAZVIJENOSTI RAZVOJNE SKUPINE

Novo Virje 93,727% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II.

Sokolovac 93,950% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II.

Sveti Petar Orehovec 94,283% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II.

Ferdinandovac 94,300% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II.

Kloštar Podravski 94,378% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II.

Gornja Rijeka 94,517% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II.

Legrad 95,362% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II.

Gola 95,445% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II.

Rasinja 95,837% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.

Sveti Ivan Žabno 95,864% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.

Hlebine 95,966% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.

Kalnik 96,317% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.

Podravske Sesvete 96,977% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.

Koprivnički Bregi 97,333% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.

Virje 97,493% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.

Peteranec 97,793% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III.

Drnje 98,002% prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.

Đelekovec 98,071% prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.

Molve 98,251% prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.

Novigrad Podravski 98,346% prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.

Koprivnički Ivanec 98,881% prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV.

Kalinovac 101,041% zadnja četvrtina iznadprosječno rangiranih V.

Đurđevac 102,002% zadnja četvrtina iznadprosječno rangiranih V.

Križevci 102,822% treća četvrtina iznadprosječno rangiranih VI.

Koprivnica 108,851% prva četvrtina iznadprosječno rangiranih VIII.Izvor:MRRFEU, NN 132/2017

Page 10: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

IZNOS SUFINANCIRANJA PROJEKTI SE MOGU KRETATI OD MINIMALNO

100.000,00 KN S PDV-om DO MAKSIMALNO700.000,00 KN S PDV-om

POSTOTAK SUFINANCIRANJA PROJEKATA OVISI OINDEXU RAZVIJENOSTI: JLS I. SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 90% JLS II. SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 85% JLS III. SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 80% JLS IV. SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 75% JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ I.

SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 90% JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ II.

SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 80%

Page 11: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

INFRASTRUKTURNI RADOVI NA OBJEKTIMAKOMUNALNE, GOSPODARSKE, SOCIJALNE I JAVNEINFRASTRUKTURE: IZGRADNJA NADOGRADNJA REKONSTRUKCIJA OBNOVA ADAPTACIJA

Page 12: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVI OBJEKTI –SOCIJALNA/DRUŠTVENA

INFRASTRUKTURA PREDŠKOLSKI OBJEKTI (JASLICE, DJEČJI VRTIĆ, MALE

ŠKOLE) ŠKOLSKI OBJEKTI (OSNOVNE ŠKOLE, SREDNJE ŠKOLE,

SPECIJALNE ŠKOLE, ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE IIGRALIŠTA)

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OBJEKTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I

SOCIJALNE ZAŠTITE

Page 13: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVI OBJEKTI –JAVNA INFRASTRUKTURA

OBJEKTI ZA ZADOVOLJENJE DRUŠTVENIH I KULTURNIHPOTREBA (DOMOVI KULTURE, DRUŠTVENI DOMOVI,KNJIŽNICE, MUZEJI I SLIČNI OBJEKTI DRUŠTVENENAMJENE)

DJEČJA IGRALIŠTA I IGRAONICE PARKOVI I TRGOVI U NASELJIMA DRUGI OBJEKTI JAVNE NAMJENE (OBJEKTI JAVNE UPRAVE,

SPORTSKI OBJEKTI, MRTVAČNICE)

Page 14: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVI OBJEKTI –KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SEKUNDARNE (LOKALNE) VODOVODNE MREŽE ZA

OPSKRBU PITKOM VODOM UZ UVJET DA JE MREŽASPOJENA NA VODOOPSKRBNI SUSTAV U FUNKCIJI

SUSTAVI OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE MALOGPROMJERA UZ UVJET DA JE SUSTAV SPOJEN NA GLAVNUKANALIZACIJSKU MREŽU

NERAZVRSTANE CESTE I ULICE U NASELJIMA(UKLJUČUJUĆI MALE MOSTOVE, ODVODNJUPROMETNICA, POTPORNE I ZAŠTITNE ZIDOVE, KRUŽNETOKOVE)

PARKIRALIŠTA, UGIBALIŠTA I STAJALIŠTA JAVNOGPRIJEVOZA

NOGOSTUPI I BICIKLISTIČKE STAZE U/IZMEĐU NASELJA PLINSKE MREŽE I NISKONAPONSKE MREŽE

Page 15: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVI OBJEKTI – ZAŠTITA OKOLIŠA, ENERGETSKA

UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

SANACIJA KLIZIŠTA I SPRJEČAVANJE EROZIJE JAVNA RASVJETA (PROŠIRENJE MREŽE, ZAMJENA

POSTOJEĆE RASVJETE EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOM) POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBJEKATA

(POBOLJŠANJE FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE;VANJSKA OVOJNICA, ZAMJENA OTVORA I KROVIŠTA;POBOLJŠANJE SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA;UREĐENJE KOTLOVNICA)

PUNIONICE ELEKTRIČNIH VOZILA

Page 16: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVI OBJEKTI –GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

PRISTUPNE CESTE DO POSTOJEĆIH POSLOVNIH ZONA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (VODOVOD, ODVODNJA,

ENERGETSKE I KOMUNIKACIJSKE MREŽE) DO POSTOJEĆEPOSLOVNE ZONE

PRENAMJENA OBJEKATA U VLASNIŠTVU PODNOSITELJAZA OBAVLJANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

OBJEKTI NAMIJENJENI PROMOCIJI I PLASMANULOKALNOG PODRUČJA (TRŽNICE, ETNO I TEMATSKEKUĆE)

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI U SVRHU JAČANJATURISTIČKE PONUDE (ŠETNICE, POUČNE STAZE,VIDIKOVCI, ŽIČARE, BICIKLISTIČKE STAZE IZVANNASELJA, TEMATSKI PARKOVI, MALA PRIOBALNAINFRASTRUKTURA)

Page 17: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVI PARTNERI PODNOSITELJ ZAHTJEVA MOŽE DJELOVATI

SAMOSTALNO ILI UZ PARTNERE

PARTNERI MOGU BITI PRAVNI SUBJEKTI ČIJISU OSNIVAČI PODNOSITELJ ZAHTJEVA I UNJEGOVOM SU VEĆINSKOM VLASNIŠTVU IDRUGA TIJELA JAVNE VLASTI ČIJA AKTIVNOSTNA RELIZACIJI PROJEKTA DOPRINOSI CILJUPROGRAMA

TROŠKOVI PARTNERA SU PRIHVATLJIVI

Page 18: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

OSNOVNI PREDUVJETI ZA PRIJAVU I PRIHVATLJIVOST

PROJEKATA ULAGANJE VLASTITIH SREDSTAVA (% OVISNO O

INDEXU RAZVIJENOSTI) PRIPREMLJENA PROSTORNO-PLANSKA

DOKUMENTACIJA PRIPREMLJENA SVA PROJEKTNO-TEHNIČKA

DOKUMENTACIJA IZDANE POTREBNE DOZVOLE I SUGLASNOSTI REALIZACIJA PROJEKATA ĆE PRIDONIJETI POVEĆANJU

STANDARDA KOMUNALNIH I SOCIJALNIH USLUGA SVAKI PODNOSITELJ MOŽE PRIJAVITI NAJVIŠE 2

PROJEKTA, DOK UKUPNO MOŽE OSTVARITI POTPORU OD STRANE MRRFEU DO MAKSIMALNO 700.000,00 KN

Page 19: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

TRAJANJE PROJEKTA

ROKOVI: DO 15. STUDENOGA 2019. GODINE DOSTAVA

ZAHTJEVA ZA PLAĆANJE/NADOKNADU SREDSTAVA,ZA UDIO FINANCIRANJA MINISTARSTVA

ZAVRŠETAK SVIH AKTIVNOSTI KORISNIKA NAPROJEKTU DO KRAJA TEKUĆE GODINE

DOSTAVA ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA DO 31. OŽUJKA2020.

Page 20: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

KRITERIJI ZA BODOVANJE RELEVANTNOST I OBUHVAT PROJEKTA

KRITERIJ/OPIS BODOVI NAJVEĆI BROJ BODOVA

Područje provedbe

20 – projekt se provodi na području JLS-a razvrstane u I. skupinu15 – projekt se provodi na području JLS-a razvrstane u II. skupinu10 – projekt se provodi na području JLS-a razvrstane u III. skupinu5 – projekt se provodi na području JLS-a razvrstane u IV. skupinu

20

Page 21: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

KRITERIJI ZA BODOVANJE OPRAVDANOSTKRITERIJ BODOVI NAJVEĆI BROJ

BODOVA

Ciljana područja

25 – predškolski objekti, školski objekti, objekti primarne zdravstvene i socijalne zaštite20 – domovi za starije i nemoćne, sekundarne vodovodne mreže, sustavi oborinske i fekalne odvodnje, nerazvrstane ceste i ulice u naseljima, pristupne ceste i komunalna infrastruktura do postojećih poslovnih zona, objekti namijenjeni promociji i plasmanu lokalnog područja15 – objekti za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba, nogostupi i biciklističke staze u/između naselja, sanacija klizišta i sprečavanje erozije, javna rasvjeta, povećanje energetske učinkovitosti objekata, prenamjena objekata u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude10 – dječja igrališta i igraonice, parkovi i trgovi u naseljima, parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza, plinske mreže i niskonaponske mreže5 – drugi objekti javne namjene, punionice električnih vozila

25

Utjecaj na lokalnu zajednicu

10 – projektni prijedlog ima izravan utjecaj na više od 50% lokalnog stanovništva5 – projektni prijedlog ima izravan utjecaj na više od 30% do 50% lokalnog stanovništva3 – projektni prijedlog ima izravan utjecaj na više od 10% do 30% lokalnog stanovništva

10

Page 22: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

KRITERIJI ZA BODOVANJE FINANCIJSKA I OPERATIVNA

SPOSOBNOST

KRITERIJ BODOVINAJVEĆI BROJ

BODOVA

Financijska sposobnost podnositelja zahtjeva

15 – podnositelj zahtjeva osigurava više od 40%10 – podnositelj zahtjeva osigurava više od 25% do 40% 5 – podnositelj zahtjeva osigurava više od minimalnog udjela sufinanciranja do 25%, izuzev JLS IV. skupine

15

Iskustvo podnositelja u provedbi projekata

5 – podnositelj je u zadnje tri godine proveo 5 ili više sličnih projekata 5

Page 23: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

KRITERIJI ZA BODOVANJE FINANCIJSKA I INSTITUCIONALNA

ODRŽIVOST

KRITERIJ BODOVINAJVEĆI BROJ

BODOVA

Zrelost projekta

15 – radovi na projektu su u tijeku10 – proveden postupak nabave i sklopljen ugovor sa izvoditeljem radova5 – postupak nabave u pripremi (pripremljena tehnička dokumentacija i dokumentacija za provedbu postupaka nabave)2 – projektno-tehnička dokumentacija u pripremi

15

Održivost očekivanih rezultata projekta

5 – projekt će po završetku projektnih aktivnosti biti u funkciji 5

Proračun projekta

5 – proračun projekta (Dodatak C) ima točno kvantificirane troškove prema specifikaciji (ne samo ukupni iznosi) i uključuje troškove jasno vezane uz aktivnosti koje se provode

5

Page 24: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

POTREBNA DOKUMENTACIJA

DODATAK A U PISANOM OBLIKU DODATAK B U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU (NA CD-u) DODATAK C U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU (NA CD-u) PRESLIKA PRORAČUNA SA STAVKOM VLASTITOG UDJELA

SUFINANCIRANJA (OZNAČENA MARKEROM) ILI POTPISANA IPEČATOM OVJERENA IZJAVA DA PODNOSITELJ OSIGURATISREDSTVA UKOLIKO PROJEKTNI PRIJEDLOG BUDE ODABRAN

FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA OBJEKTA(NAJVIŠE TRI KARAKTERISTIČNE FOTOGRAFIJE)

Page 25: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIJAVA I PODNOŠENJE ZAHTJEVA

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:11. OŽUJKA 2019. GODINE DO 16:00 SATI

PREPORUČENO POŠTOM S POVRATNICOM NA ADRESU:

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

UPRAVA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJAMIRAMARSKA CESTA 22

10 000 ZAGREB

Page 26: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJE

KOMUNALNOG STANDARDA U 2019. GODINI

MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

JAVNI POZIV

Page 27: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

CILJ JAVNOG POZIVA

CILJ JAVNOG POZIVA JE POTICANJE ILI DOPRINOSBOLJEM OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTII PRUŽANJU KOMUNALNIH USLUGA TE PODIZANJERAZINE JAVNIH USLUGA I VEĆA KVALITETAŽIVOTA STANOVNIKA NA PODRUČJU POJEDINOGJLS-a

Page 28: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OD I. DO VI.SKUPINE

II. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: NOVO VIRJE, SOKOLOVAC, SVETI PETAR OREHOVEC,

FERDINANDOVAC, KLOŠTAR PODRAVSKI, GORNJARIJEKA, LEGRAD, GOLA

III. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: RASINJA, SVETI IVAN ŽABNO, HLEBINE, KALNIK,

PODRAVSKE SESVETE, KOPRIVNIČKI BREGI, VIRJE,PETERANEC

Page 29: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA

IV. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: DRNJE, ĐELEKOVEC, MOLVE, NOVIGRAD PODRAVSKI,

KOPRIVNIČKI IVANEC V. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: ĐURĐEVAC, KALINOVAC

VI. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: KRIŽEVCI

Page 30: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

IZNOS SUFINANCIRANJA NAJVIŠI IZNOS SUFINANCIRANJA KUMULATIVNO

450.000,00 KUNA S PDV-om PO KORISNIKU

POSTOTAK SUFINANCIRANJA PROJEKATA OVISI OINDEXU RAZVIJENOSTI: JLS I. SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 80% JLS II. SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 70% JLS III. SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 60% JLS IV. SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 50% JLS V. SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 40% JLS VI. SKUPINE RAZVIJENOSTI – SUFINANCIRANJE 30%

Page 31: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

IZRADA PROJEKTNE I DRUGE TEHNIČKEDOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE OBJEKATA I UREĐAJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE I IZVOĐENJE VEĆIHZAHVATA NA INVESTICIJSKOM ODRŽAVANJUKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IZVOĐENJE RADOVA I UGRADNJA UREĐAJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE, IZVOĐENJE RADOVANA INVESTICIJSKOM ODRŽAVANJU KOMUNALNEINFRASTRUKTURE TE UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA,NERAZVRSTANIH CESTA, JAVNE RASVJETE I DRUGIHJAVNIH PROSTORA I OBJEKATA

Page 32: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NABAVA OPREME I STROJEVA KOJOM ĆE SE ZNATNO

POBOLJŠATI KVALITETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGETE NABAVA DRUGE KOMUNALNE OPREME ZA JAVNEPOVRŠINE NASELJA

PRIHVATLJIVO RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKATA:1. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINCA 2019.

Page 33: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

POTREBNA DOKUMENTACIJA

OBRAZAC PRIJAVE - CJELOVITO POPUNJEN TE POTPISAN IOVJEREN PEČATOM

OBRAZAC PRIJAVE U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (EXCEL) PRESLIKA DIJELA PRORAČUNA SA OZNAČENOM STAVKOM

VLASTITOG UDJELA SUFINANCIRANJA ILI IZJAVA OOSIGURANJU VLASTITIH SREDSTAVA – POTPISANA OD STRANEODGOVORNE OSOBE I OVJERENA PEČATOM

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA -POTPISANA OD STRANE ODGOVORNE OSOBE I OVJERENAPEČATOM

PODNOSITELJ MOŽE PODNIJETI NAJVIŠE 2 ZAHTJEVA ZASUFINANCIRANJE

Page 34: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

PRIJAVA I PODNOŠENJE ZAHTJEVA

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:30 DANA OD DANA OBJAVE POZIVA

ODNOSNO 22. OŽUJKA 2019. GODINE

NA ADRESU E-POŠTE:[email protected]

Page 35: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

VAŽNE INFORMACIJE

JAVNI POZIVI ZA ISKAZ INTERESA DOSTUPNI SU NA WEB STRANICIMA MINISTARSTVA:

www.mrrfeu.hrwww.mgipu.hr

KAO I NA WEB STRANICI RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ:

www.pora.com.hr

Page 36: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

OSOBE ZA KONTAKT:Melita Birčić, tel: 048/621-978e-mail: [email protected]

Tihana Kraljić, tel: 048/621-978e-mail: [email protected]

Page 37: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA … · 2019-02-26 · JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA

INFO: RAZVOJNA AGENCIJA

PORA KKŽFlorijanski trg 4

48000 KoprivnicaTel: 048/621-978 Fax: 048/621-957

E-mail: [email protected]

Web: www.pora.com.hr