of 4 /4
111111111111111111111111111111111111111111111 Pt2375740 REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture KLASA: 421-01/14-01/11 URBROJ: 530-03-2-14-304 Zagreb, 31. listopad 2014. godine Temeljem točke V Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 421-01/14-01/11, Urbroj: 530-03-2-14-1 od 10. lipnja 2014. godine, Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 421-01/14-01/11, Urbroj: 530-03-2-14-2 od 10. lipnja 2014. godine, kao i zaključaka sa sjednica Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2014/2015, održanih dana 24. i 29. listopada 2014. godine, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi Privremenu rang listu studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj kako slijedi: STUDENTI- PRIVREMENA RANG LISTA - BRODOSTROJARI BODOVI ECTSbodovi + zbroj redni IME PREZIME Fakultet GODINA SA ocijena iz broj DRŽAVNE predhodne MATURE akademske godine 1 HRVOJE MARINOVIĆ RIJEKA lo 886,20 2 MATKO DONADIĆ ZADAR lo 715,70 3 MATEJ TONKOVIĆ RIJEKA lo 712,30 4 LEO KLARIN RIJEKA lo 671,00 5 LUKA BUGARIN SPLIT lo 660,25 6 HRVOJE ĆURČIĆ ZADAR 1. 641,63 7 RENATO ŠiKIĆ SPLIT 1. 606,14 8 MARKO RASPOVIĆ ZADAR lo 591,31 9 ANTONIO BLAŽiNA RIJEKA lo 579,17 10 FILIP VIDAS RIJEKA lo 576,87 11 MATEO TUNJIĆ RIJEKA lo 575,98 12 JOSIP JUKIĆ ZADAR lo 565,01 13 JAKOV ZUBČiĆ ZADAR 1. 551,33 14 RINO ŠiKIĆ SPLIT lo 543,39

Ministarstvo pomorstva, prometa KLASA · 2014-11-04 · 15 vedran radiĆ rijeka 1. 539,01 16 ante papiĆ rijeka 1. 505,20 17 josip cucullĆ rijeka 1. 499,10 18 ivan majetiĆ rijeka

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ministarstvo pomorstva, prometa KLASA · 2014-11-04 · 15 vedran radiĆ rijeka 1. 539,01 16 ante...

 • 111111111111111111111111111111111111111111111Pt2375740

  REPUBLIKA HRVATSKAMinistarstvo pomorstva, prometa

  i infrastruktureKLASA: 421-01/14-01/11URBROJ: 530-03-2-14-304Zagreb, 31. listopad 2014. godine

  Temeljem točke V Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentimapreddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicimakoji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkogsmjera, Klasa: 421-01/14-01/11, Urbroj: 530-03-2-14-1 od 10. lipnja 2014. godine, Natječajaza dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog ibrodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanjenautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 421-01/14-01/11, Urbroj:530-03-2-14-2 od 10. lipnja 2014. godine, kao i zaključaka sa sjednica Povjerenstva zapripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskogsveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađajusrednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera uakademskoj odnosno školskoj godini 2014/2015, održanih dana 24. i 29. listopada 2014.godine, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi Privremenu rang listu studenatakoji su podnijeli prijavu na natječaj kako slijedi:

  STUDENTI- PRIVREMENA RANG LISTA - BRODOSTROJARI

  BODOVI ECTSbodovi + zbrojredni

  IME PREZIME Fakultet GODINASA ocijena iz

  broj DRŽAVNE predhodneMATURE akademske godine

  1 HRVOJE MARINOVIĆ RIJEKA lo 886,202 MATKO DONADIĆ ZADAR lo 715,703 MATEJ TONKOVIĆ RIJEKA lo 712,304 LEO KLARIN RIJEKA lo 671,005 LUKA BUGARIN SPLIT lo 660,256 HRVOJE ĆURČIĆ ZADAR 1. 641,637 RENATO ŠiKIĆ SPLIT 1. 606,148 MARKO RASPOVIĆ ZADAR lo 591,319 ANTONIO BLAŽiNA RIJEKA lo 579,1710 FILIP VIDAS RIJEKA lo 576,8711 MATEO TUNJIĆ RIJEKA lo 575,9812 JOSIP JUKIĆ ZADAR lo 565,0113 JAKOV ZUBČiĆ ZADAR 1. 551,3314 RINO ŠiKIĆ SPLIT lo 543,39

 • 15 VEDRAN RADIĆ RIJEKA 1. 539,0116 ANTE PAPIĆ RIJEKA 1. 505,2017 JOSIP CUCULlĆ RIJEKA 1. 499,1018 IVAN MAJETIĆ RIJEKA 3. 12419 ANTONIO MLINAR RIJEKA 2. 9320 MATE RAKELA SPLIT 2. 81

  21 MARIN LACKOVIĆ RIJEKA 1. 488,0022 SANDRO LEON BUŠUETA ZADAR 1. 459,8023 JURE PRIMORAC SPLIT 1. 451,3924 JOSIP KOKAN SPLIT 1. 445,5625 ANTE ZEUKOVIĆ SPLIT 1. 422,8926 IVAN RADAN SPLIT 1. 405,6127 MARKO SAPUNAR SPLIT 1. 400,5328 ANDREA JUHAS RIJEKA 2. 7929 IVAN KREMENIĆ RIJEKA 2. 71

  STUDENTI - PRIVREMENA RANG LISTA - NAUTIČARI

  BODOVI ECTSbodovi + zbrojredni

  IME PREZIME Fakultet GODINASA ocijena iz

  broj DRŽAVNE predhodneMATURE akademske godine

  1 MATEJ MIOČIĆ RIJEKA 1. 888,2502 PAVAO BORNA PUPAK RIJEKA 1. 802,253 MATE BRIŽIĆ RIJEKA 1. 758,40

  4 DINO KRNETA RIJEKA 1. 748,47

  5 TONKA BRNARDIĆ RIJEKA 1. 746,706 DINO RENKO ZADAR 1. 693,727 IVAN UUBIĆ SPLIT 1. 649,148 TOMISLAV JURETIĆ RIJEKA 1. 644,859 MARIN PAVIĆ SPLIT 1. 628,7710 LEO DRPIĆ SPLIT 1. 626,0611 KARLO JAMBREKOVIĆ RIJEKA 1. 594,8912 ŠiME ZELENČIĆ ZADAR 1. 590,9413 STIVEN BEG RIJEKA 1. 589,75

  14 ANTE MAGLICA RIJEKA 1. 573,6115 DARIO BOGDAN ZADAR 1. 564,0616 ANTONIO BEGIĆ ZADAR 1. 561,46

  17 IVAN BUZOV SPLIT 1. 561,0118 IVO PESTIĆ RIJEKA 1. 556,9419 LORA LEGAC RIJEKA 1. 544,8920 MATEO ŠKAPUL RIJEKA 1. 542,2221 IVAN ĆUSTIĆ ZADAR 1. 537,0822 DOMAGOJ GOTOVAC SPLIT 1. 534,9523 DAVID ĐURIĆ RIJEKA 3. 129

 • 24 MARIO HUPOLlN RIJEKA 3. 12925 STIPE BUUUBAŠIĆ RIJEKA 3. 12526 IVICA MARTINIĆ SPLIT 2. 12327 DAVID MEDIĆ RIJEKA 2. 12128 DENIS BARiŠiĆ RIJEKA 3. 12029 DINO GRANIĆ RIJEKA 3. 11930 KARLO DEVČiĆ RIJEKA 2. 119

  31 TONI VUCIĆ RIJEKA lo 532,3732 MAURO ZDRILlĆ RIJEKA lo 526,6733 TONI IVANČiĆ RIJEKA lo 524,5434 MATE SALAMA ZADAR lo 521,6235 NIKOLA ZLOKIĆ SPLIT 1. 507,6036 FRANCO UNI RIJEKA 1. 505,2337 SANDRO HRVATIN RIJEKA lo 487,3638 ANTE MATAS SPLIT lo 479,6639 FRANE DVORNIK SPLIT lo 475,8240 KEVIN BABIĆ RIJEKA lo 472,5141 KLEMENTINA DODIG SPLIT lo 468,3442 MARIO KRiŽANOVIĆ RIJEKA lo 454,6443 ANDRIJA SELESTRIN SPLIT lo 449,9344 SLAVKO ŠAIN SPLIT 1. 448,0045 STIJEPAN BLAŽiNČiĆ SPLIT lo 441,7446 PATRIK BOTIĆ RIJEKA lo 438,6047 TONI ŠERIĆ SPLIT lo 431,6948 LORENCO VIDAS RIJEKA lo 422,7449 NIKOLA GAVRANIĆ DUBROVNIK lo 421,7550 PAVO SLAVIĆ DUBROVNIK lo 362,0851 DUJE MITROVIĆ ZADAR 3. 11552 TIN LOBOREC ZADAR 3. 11353 ŠPIRO BOSANČiĆ SPLIT 2. 11254 MATE GRBEŠA SPLIT 2. 10855 MARINO ZUBČiĆ ZADAR 3. 10456 PETAR LUKIN RIJEKA 2. 9957 DINO STANIĆ RIJEKA 2. 98

  NEPOTPUNI I VAN ROKA

  I MATIJA I MRŽUAK NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA

  Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture je rješenjem, (Klasa: 421-01/14-01/11,Ur.broj: 530-03-2-14-20) od 23. rujna 2014. godine imenovao Povjerenstvo za pripremu iprovedu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentimapreddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima kojipohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkogsmjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2014/2015.

 • Povjerenstvo je nakon održane dvije sjednice 24. i 29. listopada 2014. godine utvrdiloda je pristiglo sveukupno 241 zahtjev, od toga 154 učenički, a 87 studenskih.

  Od ukupno 87 studentskih zahtjeva 57 je nautičkog smjera (42 zahtjeva - 1. godinastudija, 15 zahtjeva -2. i 3. godina studija), a 29 je brodostrojarskog smjera (24 zahtjeva - 1.godina studija, 5 zahtjeva- 2. i 3. godina) , a jedan zahtjev je pristigao s nepotpunomdokumentacijom.

  Sukladno broju zaprimljenih zahtjeva kao i omjeru zaprimljenih zahtjeva nautičkog ibrodostrojarskog smjera, Povjerenstvo je odlučilo da se od 50 stipendija koje se dodjeljujustudentima 20 stipendija dodjeljuju studentima brodostrojarskog smjera i 30 stipendija zastudente nautičkog smjera.

  Povjerenstvo je odlučilo i da se 30 stipendija za studente nautičkog smjera dodjeli uomjeru 22 stipendija za studente 1. godine studija, a 8 stipendija za studente 2. i 3. godinestudija, a 20 stipendija za studente brodostrojarskog smjera i to u omjeru 17 stipendija zastudente 1. godine studija, a 3 stipendije za studente 2. i 3. godine studija i to iz razloga štoobije skupine nisu u istom položaju što se tiče broja bodova, jer studenti prve godine prilažupotvrdu pomorskog fakulteta u uspjehu na državnoj maturi sa zbrojem bodova u rubrici"bodovi u srednjoj školi" i rubrici "bodovi u ispitima državne mature", dok studenti 2. i 3.godine prilažu presliku indeksa sa ocjenama iz položenih ispita, i ETCS bodovima izprethodne akademske godine, da je razina ocjenjivanja na fakultetima u pravilu znatno višanego u srednjim školama, te bi u slučaju kada bi svi studenti bili u istoj skupni svih 50stipendija dobili studenti prve godine a niti jedan sa druge ili treće godine.

  Na predmetu Privremenu rang listu kandidati mogu podnijeti pismeni prigovorMinistarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u roku od osam dana od objavljivanjaPrivremene rang liste na oglasnim pločama odnosno na web stranicama pomorskihfakulteta,a ista će biti objavljena i na službenoj web stranici Ministarstva.

  Nakon proteka roka za podnošenje prigovora i razmatranja istih od stranePovjerenstva, ministar sastavlja konačnu rang listu za studente nautičkog i brodostrojarskogsmjera koja se objavljuje na oglasnim pločama odnosno na web stranicama pomorskihfakulteta,a a ista će biti objavljena i na službenoj web stranici Ministarstva.