of 29 /29
KOD & NAMA KURSUS SBU 3013: BIOLOGI 1 TUGASAN 2 TAJUK: DISEDIAKAN OLEH : NAMA NO. MATRIK SHAHIDAN BIN SIDEK D20112052269 MINI PROJEK : KESAN CAHAYA TERHADAP TUMBUHAN ( PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG )

Mini Projek Biologi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laporan

Text of Mini Projek Biologi

Page 1: Mini Projek Biologi

KOD & NAMA KURSUS

SBU 3013: BIOLOGI 1

TUGASAN 2

TAJUK:

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA NO. MATRIK

SHAHIDAN BIN SIDEK D20112052269

NAMA TUTOR E-LEARNING: DR. NORHAYATI BTE DAUD

TARIKH SERAH: 11 MEI 2013

MINI PROJEK :

KESAN CAHAYA TERHADAP TUMBUHAN

( PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG )

Page 2: Mini Projek Biologi

Pendahuluan

Biologi bermaksud kajian tentang hidupan. Ilmu biologi mementingkan kajian semua

hidupan, dari yang bersaiz mikroskopik seperti bakteria sehinggalah bersaiz makro

seperti tumbuhan tinggi. Ilmu biologi tertumpu kepada memahami struktur dan fungsi

organisma dan bagaimana organisma tersebut berinteraksi antara satu sama lain.

Justeru dalam pertumbuhan atau percambahan tumbuhan dan perkembangan

merupakan proses yang saling berhubungan. Dimana kedua-dua proses tersebut

dipengaruhi oleh faktor dalaman (internal) dan luaran (eksternal). Faktor internal yang

mempengaruhi pertumbuhan, iaitu hormon. Hormon tumbuhan ditemukan oleh F. W.

Went pada tahun 1928. Hormon berasal dari bahasa Yunani hormalin yang bererti

penggiat. Hormon tumbuhan disebut fitohormon. Di mana hormon lebih dikenali

sebagai sebahagian daripada sistem pengaturan pertumbuhan dan perkembangan

tumbuhan. Hormon tumbuhan sendiri dirangsang pembentukannya melalui isyarat

persenyawaan reseptor sebagai tanggapan atas perubahan lingkungan yang terjadi di

luar sel. Kehadiran reseptor akan mendorong reaksi pembentukan hormon tertentu.

Apabila konsentrasi suatu hormon di dalam sel telah mencapai tingkat tertentu, atau

mencapai suatu nisbah tertentu dengan hormon lainnya, sejumlah gen yang semula

tidak aktif akan mulai bertindakbalas. Daripada sudut pandangan evolusi hormon

merupakan proses adaptasi dan pertahanan diri tumbuh-tumbuhan untuk

mempertahankan dan memperjuangkan kehidupan jenisnya. Bagi faktor lingkungan

yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor lingkungan atau

luaran yang meliputi daripada air, cahaya, suhu dan kelembapan. Cahaya matahari

adalah sumber tenaga utama bagi kehidupan didunia. Bagi tumbuhan khususnya yang

berklorofil cahaya matahari sangat penting bagi menentukan proses fotosintesis.

Page 3: Mini Projek Biologi

Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan.

Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan tenaga untuk pertumbuhan

dan perkembangan tumbuhan.

Cahaya matahari juga mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Kekurangan

cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun

keperluan cahaya bergantung pada jenis tumbuhan. Selain itu, kekurangan cahaya

saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, dimana batang

tumbuhan akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, nipis

dan berwarna pucat (tidak hijau). Hal ini kerana kekurangan penerimaan cahaya

sehingga dapat memaksimumkan fungsi auksin untuk menunjangkan sel-sel di mana

pengawalatur tumbuhan digunakan bagi tumbesaran tumbuhan. Pengawalatur

pertumbuhan ialah bahan kimia semula jadi dan sintetik untuk mengawal pertumbuhan

tumbesaran pada kepekatan rendah. Antara salah satunya adalah auksin yang mana

merupakan hormon pertumbuhan yang banyak dikaitkan kesan umum terhadap hujung

akar dan hujung batang seperti fototropisme (pucuk bergerak kearah cahaya).

geotropisme (akar bergerak kearah graviti), kedominanan apeks (pucuk utama lebih

dominan daripada tunas sisi), pembentukan bunga, kejadian dan pembentukan buah,

pembentukan akar adventitus (akar sisi). Oleh sebab itu tanaman akan lebih cepat

tumbuh dan panjang. Auksin bertindakbalas pada tumbuhan yang sering terkena

cahaya matahari, sehingga tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan keadaan relatif

pendek, daun berkembang, lebih lebar, lebih hijau, tampak lebih segar dan batang

tumbuhan lebih kukuh. Justeru eksperimen dijalankan bagi mengetahui pengaruh

cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji benih jagung dengan

mempelbagaikan variasi cahaya matahari yang berbeza terhadap tanaman jagung.

Page 4: Mini Projek Biologi

Foto Tanaman Jagung di Sekolah Saya ( Pemerhatian di Kawasan Kajian )

1.0 Teori dan Pemerhatian Alam Semulajadi

Berikut merupakan teori yang dijadikan garis panduan terhadap ujikaji/ eksperimen

pertumbuhan tanaman jagung iaitu:

1.1 Ekosistem

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh cabang sains yang

mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Ekosistem

dikatakan juga suatu penyusunan secara bersepadu dan menyeluruh antara segenap

Page 5: Mini Projek Biologi

unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Di mana

ekosistem merupakan gabungan daripada setiap unit biosistem yang melibatkan

hubungan antara organisma dan lingkungan fizik sehingga aliran tenaga menuju

kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus hubungan antara

organisma dan anorganisma. Matahari sebagai sumber daripada sumber yang

sediaada. Istilah ekosistem pertama kali dikenalkan oleh Tansley 1935 yang

mengemukakan bahwa hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor

lingkungan alam, sebenarnya membentuk suatu sistem yang tidak dapat di pisahkan.

Sedangkan ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem adalah ekologi, yang di

kemukakan oleh seorang pakar biologi jerman , iaitu Ernst Haekel 1866. Ekologi

berasal dari bahasa yunani, iaitu okios yang bermaksud rumah dan logos bermaksud

ilmu. Kini, istilah ekologi ini telah digunakan secara meluas dan merujuk kepada kajian

saling hubungan antara organisma dengan persekitaran dan juga suap-balik di

kalangan kumpulan organisma itu sendiri. Sistem dengan ekosistem yang tersusun

atas makhluk hidup disebut dengan komponen biotik. Setiap makhluk hidup

memerlukan tempat untuk tinggal yang disebut dengan habitat. Misalnya semut,

mempunyai habitat di tanah. Namun, selain semut tanah juga merupakan habitat bagi

cacing tanah dan makhluk hidup lainnya. Komponen biotik yang menyusun ekosistem

mencakupi seluruh makhluk hidup, baik yang sejenis ataupun berbeza jenis, yang

hidup di tempat tertentu. Komponen biotik dalam ekosistem tidak dipelajari secara

individual, tetapi dalam satuan populasi dan ekosistem. Manakala komponen abiotik

merupakan aspek benda bukan hidup yang ada dalam ekosistem. Antaranya adalah

seperti berikut:

Page 6: Mini Projek Biologi

a) Cahaya

Matahari merupakan sumber tenaga yang ada di muka bumi ini. Cahaya

matahari yang sampai ke bumi sangat diperlukan oleh makhluk hidup.

b) Udara

Udara terdiri daripada pelbagai gas iaitu nitrogen, oksigen, karbon

dioksida, dan gas-gas lainnya. Oksigen diperlukan oleh makhluk-makhluk

yang hidup untukpernafasan. Karbon dioksida dalam udara diperlukan

oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Angin dapat

membantu proses penyebaran biji benih.

c) Air

Air sangat diperlukan oleh seluruh makhluk hidup baik yang berhabitat di

darat mahupun perairan. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas.

d) Tanah

Tanah merupakan tempat hidup bagi makhluk-makhluk hidupan mengikut

pelbagai bentuk samaada dimulai daripada yang berukuran renik, seperti

bakteri dan protozoa, hingga yang berukuran besar, seperti gajah.

e) Suhu

Suhu lingkungan merupakan faktor penting bagi makhluk hidup. Suhu

merupakan faktor penting dalam proses metabolisme makhluk hidup, suhu

tubuh optimal untuk metabolisme tubuh adalah 37oC. Untuk dapat

Page 7: Mini Projek Biologi

menjaga suhu tubuh tetap stabil, manusia tidak biasa berada di lingkungan

dengan suhu ekstrim dingin atau panas tanpa perlindungan.

f) Topografi

Topografi adalah keadaan tinggi atau rendahnya permukaan bumi pada

suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu lingkungannya

akan semakin rendah.

1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan diantaranya ada

faktor dalaman (internal) dan faktor luaran (eksternal).

a) Faktor Dalaman (Internal)

(i) Gen

Setiap jenis tumbuhan membawa gen untuk sifat-sifat tertentu, seperti

berbatang tinggi atau berbatang rendah. Tumbuhan yang mengandungi

gen ‘baik’ dan disokong oleh persekitaran yang sesuai

akan.memperlihatkan pertumbuhan yang baik.

(ii) Hormon

Hormon pada tumbuhan juga memainkan peranan penting dalam proses

perkembangan dan pertumbuhan.

Auksin : membantu perpanjangan sel

Giberelin : untuk pemanjangan dan pembelahan sel

Page 8: Mini Projek Biologi

Sitokinin : menggiatkan pembelahan sel

Etilen : mempercepat buah menjadi matang

Asid traumalin : Merangsang pembelahan sel di bahagian

tumbuhan yang luka

Kalin :Merangsang pembentukan organ tumbuhan seperti :

Rizokalin : Untuk pembentukan akar

Aulokalin : Untuk pembentukan batang

Filokalin : Untuk pembentukan daun

Antokalin : Untuk pembentukan bunga

b) Faktor Luaran (Eksternal)

(i) Air

Fungsi air antara lain ialah :

Untuk Fotosintesis

Mengaktifkan reaksi-reaksi enzim

Membantu proses perkecambahan biji

Mengekalkan kelembapan

Untuk transpirasi

Meningkatkan tekanan turgor sehingga merangsang pembelahan

sel

Melarutkan asid

(ii) Suhu

Tinggi rendah suhu menjadi salah satu faktor yang menentukan

pertumbuhan, perkembangan dan kelangsungan hidup tanaman. Suhu

yang baik bagi tumbuhan adalah antara 22°C-37°C. Suhu yang di luar

Page 9: Mini Projek Biologi

lingkungan had tersebut mengakibatkan pertumbuhan yang lambat atau

menyebabkan tumbuhan mati.

(iii) Kelembapan

Kadar air dalam udara dapat mempengaruhi pertumbuhan serta

perkembangan tumbuhan. Tempat yang lembap adalah baik bagi

tumbuhan di mana tumbuhan dapat mendapatkan air lebih mudah

serta berkurangnya proses penyejatan yang akan memberi kesan pada

pembentukan sel.

(iv) Nutrien

Tumbuhan memerlukan nutrien untuk kelangsungan hidupnya. Nutrien

yang diperlukan dalam jumlah banyak disebut unsur makro

(makronutrien). Unsur makro misalnya karbon, oksigen, hidrogen,

nitrogen, sulfur, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Manakala

nutrien yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah sedikit disebut unsur

mikro (Mikronutrien). Contoh unsur mikro adalah zink, besi, boron,

mangan,, tembaga, dan molibdenum.

Kekurangan nutrien di dalam tanah atau medium tempat tumbuhan

hidup menyebabkan tumbuhan mengalami defisiensi. Defisiensi

mengakibatkan tumbuhan menjadi tumbuh dan berkembang dengan

tidak sempurna.

(v) Cahaya

Page 10: Mini Projek Biologi

Cahaya berperanan sebagai sumber tenaga dalam proses fotosintesis.

Pertumbuhan kecambahan di tempat yang teduh akan berlangsung

cepat, tetapi tidak normal dan seimbang. Daun tanaman yang terkena

cahaya lebih kecil dan mesofilnya lebih tebal dibandingkan yang sedikit

mendapat cahaya.

Stomata tanaman yang terkena cahaya ukurannya kecil dengan jumlah

yang banyak dibandingkan yang sedikit mendapat cahaya. Akar

tanaman yang terkena cahaya lebih lebat dibandingkan yang sedikit

mendapat cahaya.

Cahaya merupakan faktor penting terhadap berlangsungnya fotosintesis,

untuk menghasilkan tenaga. Kekurangan cahaya akan mengganggu

proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun keperluan cahaya

bergantung pada jenis tumbuhan. Kekurangan cahaya pada saat

pertumbuhan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana

batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya

berukuran lebih kecil, nipis dan pucat.

Page 11: Mini Projek Biologi

2.0 Pernyataan Masalah

Antara pernyataan masalah yang dapat dikenalpasti adalah seperti berikut:

(i) Bagaimanakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan

tanaman jagung?

(ii) Adakah perbezaan pertumbuhan jagung yang diletakkan pada dua tempat yang

berbeza, iaitu di tempat yang terkena cahaya matahari secara langsung, dan di

tempat yang gelap (tidak terkena cahaya matahari secara langsung)?

2.1 Tujuan Eksperimen

Ujikaji atau eksperimen yang dijalankan adalah bertujuan seperti berikut :

(i) Mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan jagung (interaksi antara

komponen dalam ekosistem)

(ii) Mengetahui perbezaan pertumbuhan jagung pada dua tempat yang berbeza

iaitu samaada tumbuhan tersebut mendapat cahaya matahari secara langsung

dan tidak mendapat pencahayaan matahari (tempat gelap).

Page 12: Mini Projek Biologi

2.2 Pembolehubah Eksperimen

1. Pembolehubah dimanipulasi : Jenis biji jagung

: Kuantiti air

: Medium penanaman tumbuhan

2. Pembolehubah bergerak balas : Pertumbuhan jagung

3. Pembolehubah dimalarkan : Cahaya matahari

3.0 Hipotesis

Jika tumbuhan jagung diletakkan di ruang yang terdedah kepada cahaya maka

pertumbuhannya akan lebih lambat namun daunnya bersaiz lebih lebar, berwarna hijau

dan batangnya kelihatan kukuh. Tanaman jagung akan bergerakbalas ke arah cahaya

(fototropisme).

Jika tumbuhan jagung diletakkan di ruang yang kekurangan cahaya (teduh) atau gelap

maka batang jagung akan tumbuh dengan lebih cepat tetapi kelihatan lemah, saiz

daunnya lebih kecil, nipis dan berwarna pucat.

Page 13: Mini Projek Biologi

4.0 Kaedah Eksperimen

Kaedah eksperimen dilakukan dengan membahagikan kepada beberapa faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan seperti cahaya dimana

cahaya merupakan tenaga utama dalam menjalankan proses fotosintesis.

4.1 Alat dan Bahan

(i) 10 biji benih jagung

(ii) Tanah gembur

(iii) Lidi secukupnya

(iv) 2 bekas

(v) Skop kecil

(vi) Label,pen, gunting.

4.2 Langkah Kerja

a) Sediakan 2 bekas dan labelkan bekas tersebut dengan nama bekas A dan B.

b) Isi kedua bekas dengan tanah.

Page 14: Mini Projek Biologi

c) Letakkan dalam setiap bekas 5 biji benih jagung. Kedudukan biji benih diatur dan

timbus dengan tanah sehingga 2 cm. Jangan terlalu dalam agar biji jagung dapat

tumbuh.

d) Penanda aras diletakkan dengan lidi berskala bagi memudahkan pengukuran dan

pengiraan. Ukur dan catatkan ketinggian tanaman bekas A dan bekas B setiap

hari.

e) Siram air setiap hari agar tanah tersebut dalam keadaan lembap.

f) Sekiranya kelihatan biji sudah tumbuh, letakkan bekas A di tempat yang terkena

cahaya matahari secara langsung, dan bekas B di tempat teduh atau gelap.

Pastikan pemantauan dilakukan setiap hari agar kelembapan tanah sentiasa

lembap, dan bekas tidak diganggu oleh binatang.

g) Seminggu kemudian, ukur ketinggian tanaman bekas A dan bekas B. Dapatkan

ukuran tersebut dan isikan ke dalam bentuk jadual.

Page 15: Mini Projek Biologi

5.0 Hasil Pemerhatian

Daripada pemerhatian dan pengamatan yang dibuat dapat disimpulkan bahawa :

(i) Pada hari pertama penelitian, tanaman belum tumbuh

(ii) Hari ke 2 belum memperlihatkan pertumbuhannya

(iii) Hari ketiga daun mulai muncul dari permukaan tanah

(iv) Hari keempat-terakhir (6) benih jagung sudah menjadi tanaman yang stabil

.

5.1 Gambar Hasil Pemerhatian (setelah tanaman tumbuh)

(a) Tanaman Jagung di Bekas A (terkena Cahaya Matahari secara langsung)

Hari ke-2

Hari ke-3

Page 16: Mini Projek Biologi

Hari ke-5

(b) Tanaman Jagung di Bekas B (tidak terkena Cahaya Matahari secara

langsung)

Page 17: Mini Projek Biologi

Hari ke 2

Hari ke-3

Page 18: Mini Projek Biologi

Bekas A dan B hari ke-5

Page 19: Mini Projek Biologi

Bekas A dan B hari ke-6

Bekas A dan B hari ke-7

Page 20: Mini Projek Biologi

5.2 Analisis Pemerhatian / Data

Jadual pemerhatian disediakan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung.

Bekas Bilangan Hari dan Tinggi Tanaman (mm) Purata

1 2 3 4 5

A 21 25 22 21 18,5 21.5

B 29 26 18.5 22 30 25.1

Jadual 1: Jadual pemerhatian selama 5 hari.

Tanaman 1 2 3 4 50

5

10

15

20

25

30

35

GRAF BAGI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TANAMAN JAGUNG

Bekas ABekas B

Panj

ang

Tana

man

(cm

)

Rajah1: Graf pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung.

Page 21: Mini Projek Biologi

5.2.1 Persoalan

a) Tanaman di bekas mana yang lebih tinggi ? Mengapa ?

Tanaman di bekas B lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman di bekas

A. Ini kerana pada tanaman di bekas B, tanaman tidak terkena cahaya

matahari secara langsung, sehingga hormon auksin bekerja secara

maksimum. Hormon ini bekerja dalam perkembangan hujung meristem

(batang dan pucuk), sehingga tumbuhan akan tumbuh memanjang.

Hormon ini akan aktif pada keadaan gelap atau tidak ada cahaya

matahari, kerana jika terkena cahaya matahari dapat memperlambatkan

pengaruh hormon auksin, kerana itu tumbuhan yang berada ditempat

terang lebih cenderung lambat pertumbuhannya.

b) Tanaman akan tumbuh memanjang jika kekurangan cahaya, akan tetapi

lama kelamaan akan mati. Mengapa ?

Di tempat gelap tumbuhan akan cepat memanjang, namun daun

berwana pucat atau kekuningan kerana tiada sinaran cahaya matahari

(disebut etiolasi), sehingga tanaman ini akan kekurangan nutrien, kerana

proses fotosintesis yang menghasilkan makanan bagi tumbuhan yang

sangat memerlukan cahaya matahari, dan batang tanaman ini lama

kelamanan menjadi lemah dan pada akhirnya tanaman ini akan mati.

c) Apakah fungsi cahaya matahari bagi tanaman ?

Page 22: Mini Projek Biologi

Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sebagai

sumber tenaga utama bagi ekosistem. Bagi tumbuhan khususnya yang

berklorofil cahaya matahari sangat berperanan dalam proses

fotosintesis. Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan untuk

menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan

ketersediaan tenaga untuk pertumbuhan dan perkembangan

6.0 Perbincangan

Daripada jadual dan graf hasil dapatan kajian dapat dibincangkan bahawa :

Satu tanaman dengan tanaman lain di dalam medium tanaman yang sama dapat dilihat

bahawa ada yang pertumbuhannya lebih cepat dan ada yang lambat. Hal ini kerana

adanya persaingan pertumbuhan antara tanaman jagung satu dengan yang lainnya di

mana semasa menabur biji benih jagung adalah berhampiran antara satu sama lain

pada saat penanaman. Faktor gen juga sangat mempengaruhi hal tersebut, kerana

tidak semua biji membawa gen yang baik sehingga ada tanaman yang lebih cepat

pertumbuhannya dan ada juga yang lambat. Tanaman jagung yang ditanam di tempat

terang, terbukti tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Hal ini

kerana terdapat faktor cahaya. Cahaya bersifat inhibitor (penghambat) pertumbuhan

tanaman jagung kerana cahaya matahari menghambat hormon auksin (hormon

pertumbuhan). Sehingga auksin akan terurai (tidak aktif). Sebaliknya hormon auksin

akan aktif dalam keadaan gelap (tidak terkena cahaya), sehingga tanaman jagung yang

tumbuh di tempat gelap tumbuh lebih cepat (etiolasi). Namun tanaman jagung yang

dihasilkan memiliki diameter batang yang kecil (kurus), pucat, dan daun tidak

berkembang. Keadaan ini lama-kelamaan akan membuat tanaman jagung mati kerana

proses fotosintesis tidak terjadi, sehingga tanaman kekurangan nutrien.

Page 23: Mini Projek Biologi

7.0 Kesimpulan

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa tanaman jagung yang diletakkan di

kawasan yang gelap akan tumbuh dengan lebih cepat kerana berlakunya etiolasi dan

hormon auksin tidak terurai secara normal sehingga akan terus memaksa pertumbuhan

batang jagung. Meskipun tanaman jagung ini tumbuh lebih tinggi, tetapi dengan

keadaan secara fizikal tanaman yang kurang baik, batang terlihat kurus dan tidak sihat,

warna batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil sehingga daun kelihatan pucat

atau berwarna kekuningan.

Manakala tanaman jagung yang diletakkan di tempat terang dan menerima

cahaya matahari secara langsung tumbuh lebih pendek kerana hormon auksin ini akan

terurai dan terhalang kerana terkena cahaya dan rosak sehingga kadar percambahan

tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Meskipun tanaman jagung ini tumbuh lebih lambat,

tetapi dengan keadaan secara fizikal tanaman adalah sihat dan subur, justeru batang

kelihatan agak gemuk serta daun lebih segar dan berwarna hijau dan memiliki cukup

klorofil. Justeru dapat ditekankan bahawa cahaya merupakan faktor luaran yang

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan

memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Ianya menggunakan

cahaya untuk menukarkan air dan karbon dioksida kepada bahan makanan.

Eksperimen ini menunjukkan bahawa fotosintesis hanya berlaku ketika terdapatnya

cahaya matahari. Selain itu dengan adanya eksperimen ini terbukti bahawa adanya

interaksi antara komponen ekosistem, iaitu abiotik (cahaya) dan biotik (tumbuhan

jagung). Hipotesis diterima.

Page 24: Mini Projek Biologi

LAMPIRAN PANDUAN AMALI

Eksperimen 1 : Cahaya sebagai salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan

tumbuhan.

Tajuk : Pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung

Pengenalan :

Semua benda hidup mempunyai keperluan asas yang tersendiri.Salah satu keperluan

asas yang diperlukan oleh tumbuhan untuk terus hidup ialah cahaya matahari. Dimana

melalui cahaya matahari, proses fotosisntesis dapat dijalankan oleh tumbuhan.

Objektif :

Di akhir eksperimen pelajar akan dapat:

(1) mengetahui faktor cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan

dan perkembangan tanaman jagung.

(2) Menguasai dan mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi

pertumbuhandan perkembangan tumbuhan dengan tepat semasa

menjalankan ujikaji atau eksperimen ini.

Hipotesis :

(1) Tumbuhan jagung yang diletakkan di ruang yang terdedah kepada cahaya

maka pertumbuhannya akan lebih lambat namun daunnya bersaiz lebih lebar,

berwarna hijau dan batangnya kelihatan kukuh. Tanaman jagung akan

bergerakbalas ke arah cahaya (fototropisme).

(2) Tumbuhan jagung yang diletakkan di ruang yang kekurangan cahaya (teduh)

atau gelap maka batang jagung akan tumbuh dengan lebih cepat tetapi

kelihatan lemah, saiz daunnya lebih kecil, nipis dan berwarna pucat.

Page 25: Mini Projek Biologi

Pembolehubah Eksperimen :

(1) Pembolehubah dimanipulasi : Jenis biji jagung, Kuantiti air, Medium

penanaman tumbuhan

(2) Pembolehubah bergerak balas : Pertumbuhan jagung

(3) Pembolehubah dimalarkan : Cahaya matahari

Bahan dan alat :

(a) 10 Biji Benih jagung

(b) Tanah gembur

(c) Lidi secukupnya

(d) 2 bekas

(e) Skop kecil

(f) Label,pen, gunting.

Langkah Kerja:

(1) Sediakan 2 bekas dan labelkan bekas tersebut dengan nama bekas A dan B.

(2) Isi kedua bekas dengan tanah.

(3) Letakkan dalam setiap bekas 5 biji benih jagung. Kedudukan biji benih diatur

dan timbus dengan tanah sehingga 2 cm. Jangan terlalu dalam agar biji jagung

dapat tumbuh.

(4) Penanda aras diletakkan dengan lidi berskala bagi memudahkan pengukuran

dan pengiraan. Ukur dan catatkan ketinggian tanaman bekas A dan bekas B

setiap hari.

Page 26: Mini Projek Biologi

(5) Siram air setiap hari agar tanah tersebut dalam keadaan lembap.

(6) Sekiranya kelihatan biji sudah tumbuh, letakkan bekas A di tempat yang terkena

cahaya matahari secara langsung, dan bekas B di tempat teduh atau gelap.

Pastikan pemantauan dilakukan setiap hari agar kelembapan tanah sentiasa

lembap, dan bekas tidak diganggu oloeh binatang.

(7) Lima hari kemudian, ukur ketinggian tanaman bekas A dan bekas B. Dapatkan

ukuran tersebut dan isikan analisa dapatan eksperimen kedalam bentuk jadual.

Hasil Pemerhatian dan analisa eksperimen :

Pemerhatian Inferens

Warna daun bertukar kepada coklat dan

kekuning-kuningan

Kawasan gelap telah menghalang

daripada tanaman jagung menerima

cahaya matahari.

Pertumbuhan tanaman jagung bekas A

agak lambat berbanding bekas B.

Bekas A menerima cahaya matahari

dan proses fotosintesis dapat dijalankan

oleh tumbuhan dan hormon auksin

terurai bagi melambatkan proses

kelajuan ketinggian percambahan.

Bekas Tinggi Tanaman (mm) Purata

1 2 3 4 5

A

B

Page 27: Mini Projek Biologi

Soalan:

(1) Tanaman di bekas mana yang lebih tinggi ? Mengapa ?

(2) Tanaman akan tumbuh memanjang jika kekurangan sinar, akan tetapi lama

kelamaan akan mati. Mengapa ?

(3) Apa fungsi cahaya matahari bagi tanaman ?

Kesimpulan :

Page 28: Mini Projek Biologi

RUJUKAN

1. Alters, S. & Alters, B., 2006. Biology: Understanding Life. New Jersey: John

Wiley and Sons,Inc.

2. Johnson, G.B., 2009. The Living World. New York: McGraw Hill Higher

Education.

3. Mader, S.A., 2007. Essentials of Biology. Singapore: McGrawHill Higher

Education (Asia).

4. Teh L.H., 2005. Fokus Masteri Biologi Tingkatan 4. Malaysia : Penerbit Fajar

Bakti Sdn. Bhd.

5. The L.H., 2010. Essential Biology Form 4. Petaling Jaya : Longman.