of 24 /24
Zaliad040692 KURSUS: SBA 3013 – PENGANTAR BIOLOGI GROUP: UPSI05-(A121PJJ) NAMA: NOR ZALIA BINTI OMAR NO. MATRIK: D20102040692 TAJUK TUGASAN: TUGASAN MINI PROJEK ( 35% ) PENSYARAH: DR. ROSMILAH BINTI MISNAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900, Tg. Malim, Perak TARIKH PENGHANTARAN: 10 MEI 2013 1

Tugasan Mini Projek SBA 3013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tugasan sains

Text of Tugasan Mini Projek SBA 3013

Page 1: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

KURSUS:SBA 3013 – PENGANTAR BIOLOGI

GROUP: UPSI05-(A121PJJ)

NAMA: NOR ZALIA BINTI OMAR

NO. MATRIK: D20102040692

TAJUK TUGASAN: TUGASAN MINI PROJEK( 35% )

PENSYARAH: DR. ROSMILAH BINTI MISNANUNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

35900, Tg. Malim, PerakTARIKH PENGHANTARAN: 10 MEI 2013

1. MENGKAJI PROSES OSMOSIS

1

Page 2: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

Pendahuluan

Osmosis merupakan proses pergerakan molekul air melalui membran separa telap ke

kawasan pelarut berkepekatan tinggi (kepekatan air rendah) dari kawasan pelarut

berkepekatan rendah (kepekatan air tinggi). Pergerakan molekul air ini akan berterusan

sehingga kedua-dua kawasan mencapai keseimbangan.

Objektif

Menentukan arah pergerakan molekul air merentasi membran telur.

Memerhatikan osmosis dan kebolehtelapan melalui membran telur.

Bahan-bahan / Radas

Sebiji telur Benang

Cuka Pembaris

Gula Penimbang

Air Bekas

Hipotesis

Semakin rendah kepekatan di dalam cecair , semakin banyak cecair berkepekatan rendah boleh

diserap melalui mebran telur. Semakin tinggi kepekatan di luar membran telur, semakin banyak

cecair diserap keluar melalui membran telur.

Prosedur / Kaedah

1. Ukur lilit telur, panjang telur dan timbang berat telur. Catatkan ukuran di dalam jadual yang

disediakan bagi tempoh 3 hari.

2.Rendamkan sebiji telur ke dalam sebuah bekas yang mengandungi cuka selama 24

jam. Biarkan telur tersebut berendam sehingga keseluruhan lapisan kulit telur hilang.

Jika lapisan kulit masih ada selepas 24 jam, gantikan cuka tersebut dengan cuka yang

baru.

3. Membran telur adalah mudah pecah. Pastikan membran telur dikendali dengan cara

berhati-hati. Bilas membran telur dengan air secara perlahan-lahan. Masukkan satu

membran telur ke dalam bekas yang mengandungi gula sahaja (tanpa air). Lakukan

pemerhatian anda selepas 1 hari.

4. Selepas itu, bilas membran telur tersebut dengan air sekali lagi dan masukkannya ke dalam bekas

yang mengandungi air pula. Catatkan pemerhatian anda selepas 1 hari.

Keputusan

2

Page 3: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

Hari pertama Hari ketiga

Jisim telur( g) 50 76

Panjang telur (cm) 6.3 6.8

Ukur lilit telur (L) (cm) 11.8 13.4

Ukur lilit (P) 14.2 15.6

Saiz telur normal lebih besar daripada normal

Langkah – langkah :

Ukur panjang telur Ukur lilit telur Ukur jisim telur

Gelembung gas terhasil di luar kulit telur yang direndaam di dalam cuka

Cangkerang telur telah tertanggal meninggalkan lapisan membran telur

3

Page 4: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

Membran telur di rendam di dalam air

Soalan

1. Apakah fungsi cuka?

Cuka berfungsi sebagai agen yang digunakan bagi menangalkan cangkerang telur dan

membuka ruang kepada membran telur melalui proses osmosis seterusnya membenarkan

molekul air di dalam cuka meresap masuk melalui membran telur menyebabkan saiz telur dan

jisim telur bertambah..

2. Apakah yang berlaku pada membran telur di dalam bekas yang mengandungi gula?

Membran telur di dalam larutan telur kembali mengempis kerana gula yang berkepekatan

tinggi menyerap molekul air keluar dari dalam membran telur.

Ini menjelaskan bahawa kepekatan molekul air di dalam cuka yang rendah telah diserap

keluar melalui mebran telur kepada gula di luar yang mempunyai kepekatan yang lebih

tinggi dan proses ini berterusan sehingga keseimbangan telah tercapai.

3. Apakah yang berlaku pada membran telur di dalam bekas yang mengandungi air?

Membran telur yang dimasukkan semula ke dalam bekas mengandungi air kembali membesar

kerana molukel air yang berkepekatan rendah telah diserap melalui mebran telur masuk ke

dalam bagi mengimbangi kepekatan di dalam telur.

4

Page 5: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

2. MENGKAJI VARIASI GENETIK PADA MANUSIA DAN TUMBUHAN

Pengenalan

Variasi merupakan perbezaan ciri dalam kalangan organisma yang sama spesies dari segi

fenotip dan genotip. Terdapat 2 jenis variasi iaitu variasi selanjar dan variasi tidak selanjar.

Variasi merujuk kepada perbezaan ciri di kalangan individiu dari spesies yang sama. Sifat luaran

sesuatu organisma (fenotip) adalah hasil daripada saling tindakan antara genotipnya  dan faktor-

faktor persekitaran.

Terdapat dua jenis variasi:

(a)        Variasi selanjar ialah variasi yang menunjukkan ciri perantaraan, iaitu tidak 

             ada perbezaan yang ketara di kalangan individu. Contoh: Ketinggian dan 

             berat badan di kalangan individu yang sama umur.

(b)        Variasi tak selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang jelas 

             di antara individu. Contoh: Kumpulan darah, warna iris dan jenis rambut.

Objektif

Memerhati dan membuat analisis tentang beberapa ciri variasi selanjar dan tidak selanjar

pada organisma hidup.

Kaedah

Variasi pada haiwan

1. Buat pemerhatian dan rekodkan tiga ciri variasi selanjar dan tiga ciri variasi tidak

selanjar dalam kalangan semua murid-murid dalam kelas

2. Lakukan pemerhatian dan rekod dapatan anda.

3. Persembahkan data yang anda perolehi dalam bentuk yang sesuai seperti foto dan jadual.

Sampel / Alatan

15 orang murid Tahun 3 Penghulu SK Bukit Lanjan (Asli)

Rekod / Jadual pengkelasan

Hipotesis

Setiap spesis mempunyai variasi dari segi fenotip( sifat luaran) dan genotipny a( sifat yang diwarisi

dari keturunan). 3 variasi selanjar dan 3 variasi tidak selanjar yang menunjukkan perbezaan antara

murid di dalam kelas tahun 3 Penghulu.

5

Page 6: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

Langkah – langkah pemerhatian

10 orang murid perempuan tahun 3

Sepasang kembar seiras yang sangat hampir dari segi wajah, warna kulit, rambut dan ketinggian.

5 orang murid lelaki yang mempunyai variasi selanjar dari segi ketinggian.

6

Page 7: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

3 orang murid lelaki yang ada cuping telinga

2 orang murid lelaki yang tiada cuping telinga

Jadual pengkelasan mengikut ciri – ciri.

Nama Kulit Berat( kg) Tinggi(cm) Rambut Jantina Cuping telinga

Najwa Putih 27 137 ikal P Ada

Nor zita Hitam manis 26 135 keriting P Ada

Arisya cerah 25 134 ikal P Ada

Faradiani Hitam manis 26 132 lurus P Ada

Nor Iza Hitam manis 24 130 keriting P Ada

Nabila Hitam manis 22 128 lurus P Ada

Azira cerah 23 128 ikal P Tiada

Naina cerah 22 127 lurus P Tiada

Jeanyve putih 23 126 lurus P Tiada

Kaniszizie Hitam manis 20 123 keriting P Ada

Adam Hitam manis 29 139 lurus L Ada

Aiman cerah 28 137 lurus L Tiada

Hafiz cerah 27 137 lurus L Ada

Kamarul Hitam manis 26 135 lurus L Ada

Fahmie cerah 23 128 lurus L Tiada

7

Page 8: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

Dapatan Variasi Selanjar

Perbezaan yang diperolehi daripada fenotip sampel yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan

persekitaran.

Tinggi Kekerapan Berat Kekerapan Kulit Kekerapan

120 – 124 1 20 – 22 3 Hitam manis 7

125 – 129 5 23 – 25 5 Cerah 6

130 – 134 3 26 – 28 6 Putih 2

135 – 139 6 29 – 31 1

Dapatan Variasi Tidak Selanjar

Perbezaan yang diperolehi daripada genotip sampel yang diwarisi secara genetik, baka atau

keturunan sahaja.

Jantina Kekerapan Rambut Kekerapan Cuping telinga Kekerapan

Lelaki 5 Keriting 3 Ada 10

Perempuan 10 Ikal 3 Tiada 5

Lurus 9

Soalan

1. Apakah punca berlaku variasi dalam kalangan organisma dalam spesies yang sama?

Punca berlakunya variasi dalam kalangan organism dalam spesies yang sama adalah

disebabkan oleh mutasi semulajadi di mana sesuatu spesies itu beradaptasi untuk bermandiri.

Mutasi juga berlaku secara tidak semulajadi dengan berlakunya pendedahan kepada agen

mutasi, penggunaan bioteknologi dan kultur tisu yang menjadi punca berlakunya variasi.

2. Adakah perbezaan di antara variasi selanjar dan variasi tidak selanjar?

Terdapat dua jenis variasi:

(a)        Variasi selanjar ialah variasi yang menunjukkan ciri perantaraan, iaitu tidak 

             ada perbezaan yang ketara di kalangan individu. Ianya dapat dilihat dari segi

fenotipnya iaitu faktor genetic dan persekitaran yang mempengaruhi ciri – cirinya.

Contoh: Ketinggian dan berat badan di kalangan individu yang sama umur.

(b)        Variasi tak selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang jelas 

             di antara individu berpunca daripada faktor genetic sahaja tanpa dipengaruhi oleh

persekitarannya. Contoh: Kumpulan darah, warna iris dan jenis rambut.

8

Page 9: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

DARI SEGI VARIASI SELANJAR VARIASI TAK SELANJAR

Jenis perbezaan beransur-ansur bagi sesuatu ciri

Perbezaan ketara bagi sesuatu ciri

Ciri perantaraan Terdapat ciri perantaraan Tiada ciri perantaraanJens variasi Variasi kuatitatif Variasi kualitatifBentuk graf Taburan normal Taburan diskritFaktor penyebab Genetik & persekitaran Genetik sahajaPemindahan ciri ke zuriat

Tidak dapat diturun kepada zuriat

Boleh diturunkan kepada zuriat

Bilangan gen yang terlibat

Dikawal oleh sebilangan gen dengan beberapa pasang alel

Dikawal oleh gen tunggal dengan 2 atau lebih alel

contoh Ketinggian,berat badan,warna kulit,kepintaran

Boleh menggulung lidah,kumpulan darah,corak cap ibu jari bentuk cuping telinga.kehadiran lesung pipit

3. Bagaimanakah fenotip sesuatu organisma boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran?

Fenotip sesuatu organism boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran dari segi pemakanan

yang menyumbang kepada berat badan dan ketinggian, kepintaran seseorang yang

dipengaruhi oleh pembelajaran dan juga warna kulit yang dipengaruhi oleh penggunaan

produk kecantikan atau suhu persekitaran tempat tinggal. Semua ini adalah disebabkan

keperluan beradaptasi untuk menyesuaikan diri dan juga kesan daripada amalan keadaan

persekitaran.

4. Sekiranya salah seorang daripada murid anda mempunyai telinga yang bercuping dan

tidak dapat menggulung lidah. Berikan jangkaan-jangkaan fenotip dan genotip ibu

dan bapa murid ini.

9

Page 10: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

3. MENGKAJI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HAIWAN

Pengenalan

Pertumbuhan dan perkembangan haiwan bermula dengan pembentukan zigot. Seterusnya,

zigot akan terus berkembang bagi membentuk embrio. Pertumbuhan terus berlaku dan

menyebabkan terjadinya perubahan pada keadaan fizikal haiwan daripada peringkat embrio

sehinggalah mencapai peringkat matang atau dewasa. Metamorfosis adalah proses

pembentukan fizikal yang melibatkan perubahan yang mudah dilihat dan agak mendadak

dalam struktur badan haiwan. Proses ini berlaku disebabkan oleh pertumbuhan dan

pembezaan sel. Serangga dan amfibia adalah antara contoh haiwan yang menjalani

metamorfosis.

Objektif

Memerhati dan membuat analisa pertumbuhan dan perubahan morfologi haiwan.

Arahan

1. Pilih satu jenis haiwan yang bersesuaian untuk dilakukan pemerhatian terhadap

pertumbuhan dan perkembangannya. Haiwan yang dipilih adalah rama – rama Monarch.

3. Letakkan haiwan tersebut ditempat yang sesuai.

4. Lakukan pemerhatian dan rekodkan perubahan morfologi haiwan tersebut dari masa

ke semasa.

5. Pemerhatian perlu dilakukan sehingga haiwan tersebut mencapai peringkat matang.

Sampel / Bahan/ Alatan

Telur rama – rama Monarch

Kamera

Pokok

FASA METAMORFOSIS FIZIKAL RAMA – RAMA

Peringkat 1 : Telur / Embrio

10

Peringkat 1 : Telur

Page 11: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

Pada peringkat pertama pertumbuhan rama – rama adalah bermula dengan rama – rama yang

telah matang melakukan persenyawaan dan mengahsilkan telur.

Telur rama – rama adalah sangat nipis, kecil, berkilat dan kekuningan. Terdapat seperti

tulang – tulang halus pada permukaan telur (struktur mikroskopik).

Kebiasaannya, telur rama – rama ini akan menempel pada permukaan daun atau dahan pokok.

Fasa ini merupakan fasa pertama berlakunya perubahan fizikal dalam proses metamorfosis.

Peringkat 2 : Beluncas / Larva

Pada peringkat kedua ini, telur yang menempel pada daun tadi telah matang dan pecah

lalu keluar sebagai beluncas.

Beluncas yang baru keluar berukuran kira – kira 2mm dengan bulu – bulu halus di

sekeliling badan yang berbentuk panjang seakan –akan cacing dan membentuk seperti

badan rama – rama tetapi tidak bersayap.

Ia juga mempunyai corak – corak dan jalur – jalur yang menarik. Corak ini mempunyai

kesinambungan kepada corak rama – rama dewasa mengikut spesisnya.

Peringkat ini dinamakan perkembangan melalui pemakanan. Setelah menetas, beluncas

ini akan memakan sarung telurnya yang kaya dengan nutrient. Sepanjang

perkembangannya, ia menanggalkan kulitnya sebanyak empat kali untuk membaluti dan

menyelaputi badannya yang membesar.

Nafsu makannya juga amat besar dengan melahap daun tanpa henti bagi memenuhi

proses pertumbuhannya.

11

Peringkat 2: Beluncas / Larva

Page 12: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

Peringkat 3 : Kepompong / Pupa

Pupa ( krisalis) adalah peringkat transformasi dalaman yang mana – tisu – tisu beluncas

mengalami penggantian membentuk struktur serangga dewasa.

Beluncas akan menggantungkan dirinya pada bahagian ranting dan membentuk kepompong

di sekeliling badannya sebagai ruang melengkapkan transformasi bentuknya.

Warna pupa adalah kelabu keperangan yang seakan – akan sama dengan warna ranting kayu

dan persekitarannya bagi tujuan perlindungan dan penyamaran.

Mengambil masa kira – kira satu setengah minggu untuk metamorfosis terakhirnya di dalam

kepompong di mana struktur badan rama – rama dewasa mula terbentuk seperti kaki, sayap

dan sesungut serta bahagian – bahagian badan yang lain .

Peringkat 4 : Rama – rama dewasa / Imago

Peringkat terakhir ini merupakan metamorfosis lengkap bagi seekor rama – rama yang telah

matang dan berada pada peringkat reproduktif.

12

Peringkat 3 : Kepompong / Pupa

Peringkat 4 : Rama – rama / Imago

Page 13: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

Ia bebas bergerak dan terbang mencari nektar. Rama – rama dewasa telah bersedia untuk

proses memikat, mengawan dan bertelur bagi mengembangkan koloni spesisnya.

Peringkat ini juga memungkinkan rama – rama bermigrasi dan mengkoloni sesuatu habitat

tertentu.

Soalan

1. Adakah terdapat perubahan fizikal pada haiwan tersebut? Kenalpasti setiap fasa

pertumbuhannya.

Ya, terdapat perubahan fizikal yang berlaku pada rama – rama tersebut. Terdapat 4 fasa

semuanya iaitu bermula daripada telur, beluncas / larva, kepompong / pupa dan rama – rama

dewasa/ imago.

2. Adakah haiwan tersebut mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna?

Rama – rama ini mengalami metamorfosis sempurna.

Apakah perbezaan antara kedua-dua jenis metamorfosis tersebut?

Perbezaan antara metamorphosis sempurna dan metamorphosis tidak sempurna adalah seperti

berikut :

Metamorfosis sempurna merupakan proses metamorfosis yang melalui 4 tahap perubahan

iaitu Telur – Larva – Pupa – Dewasa.

Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang hanya melalui 3 tahap iaitu

Telur – Larva/nimfa – Dewasa .

3. Apakah faktor-faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi pertumbuhan dan

perubahan morfologi haiwan tersebut?

Faktor dalaman ( internal ) yang mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan morfolgi rama –

rama tersebut adalah gen dan hormone.

Faktor luaran ( ekstenal) pula ialah air, cahaya dan makanan.

13

Page 14: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

4. MENGKAJI TROPISME DALAM TUMBUHAN

Pengenalan

Tumbuhan memberikan gerakbalas terhadap ransangan yang berbeza yang dikenali sebagai

tropisme. Terdapat tiga jenis tropisme iaitu fototropisme (gerak balas terhadap cahaya),

gravitropisme (gerakbalas terhadap graviti) dan tigmotropisme (gerak balas terhadap objek

keras).

Objektif

Mengkaji geotropism pada biji benih kacang hijau.

Mengkaji fototropisme pada biji benih/ anak pokok kacang hijau.

Arahan

1. Sebelum anda menjalankan eksperimen, tentukan objektif, hipotesis dan rekabentuk

eksperimen yang anda akan jalankan.

2. Di dalam kajian ini anda perlu menggunakan sama ada biji benih kacang hijau,

kacang panjang atau jagung sahaja.

3. Cambahkan biji benih di dalam kedaan yang sesuai sehingga anak cambah mencapai

saiz, contohnya di antara 3-5 cm panjang batang. Pastikan anda mempunyai bilangan

anak cambah yang mencukupi untuk keseluruhan eksperimen yang telah anda

rancangkan.

4. Gunakan anak cambah ini di dalam eksperimen untuk menguji mana-mana dua jenis

tropisme yang telah anda tentukan.

5. Tentukan apakah faktor yang akan anda kaji dan sampel perlu direplikasi. Pastikan

juga kawalan ditentukan bagi setiap eksperimen yang dijalankan.

6. Tentukan beberapa pembolehubah yang sesuai untuk mengukur tropisme yang

berlaku.

7. Anda perlu menghuraikan kaedah dengan terperinci bermula daripada percambahan

biji benih sehinggalah kajian tropisme.

8. Lakukan pemerhatian dan rekod dapatan, contohnya setiap hari sepanjang tempoh

kajian dijalankan.

14

Page 15: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

GEOTROPISME dan FOTOTROPISME

TUJUAN : Mengkaji gerakbalas tumbuhan terhadap graviti dan cahaya

HIPOTESIS : Tumbuhan bergerak balas terhadap graviti dan cahaya.

PEMBOLEHUBAH:

1. Dimalarkan : Tumbuhan yang sama jenis ( benih kacang panjang )

2. Dimanipulasikan : Arah kedudukan tumbuhan diletakkan dan sumber cahaya.

3. Bergerakbalas : Arah akar dan pucuk tumbuhan

RADAS DAN BAHAN:

1. Bekas

2. Biji benih kacang hijau

3. Tisu/kapas

4. Air

5. Pelekat.

LANGKAH – LANGKAH:

Tisu diletakkan /dilekatkan pada dasar bekas.

Kemudian kapas/ tisu dibasahkan dengan air.

Langkah – langkah di atas diulangi.

Bekas pertama dilabel sebagai A dan Bekas kedua dilabel sebagai B.

5 biji benih kacang hijau diletakkan di atas kapas yang dibasahkan dalam kedua – dua bekas

dan dibiarkan bercambah selama 3 hari.

Bekas A dan Bekas B diletakkan di tepi dinding berhampiran pintu.

Kemudian bekas B disandarkan pada dinding untuk mendapatkan kedudukan melintang.

Arah pucuk dan akar diperhatikan selama 3 hari.

Pemerhatian dicatatkan di dalam rajah 1.

15

Page 16: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

BEKAS HARI 1 – 3 HARI 3 – 6

BEKAS A

Geotropisme

Pertumbuhan pucuk pokok

menghala ke atas.

Akar pokok terus memanjang ke bawah

dan menembusi kapas.

BEKAS A

Fototropisme

Pertumbuhan akar pokok menghala

ke bawah menembusi kapas.

Pucuk pokok condong ke arah pintu

(cahaya) dengan ketinggian 8 cm

BEKAS B

Geotropisme

Pertumbuhan pucuk pokok menghala

ke atas .

Akar pokok membengkok dan menghala

ke bawah.

BEKAS B

Fototropisme

Pertumbuhan akar pokok menghala

ke bawah menembusi kapas

Pucuk pokok membengkok dan condong

ke arah pintu ( cahaya )dengan ketinggian

6 cm

RAJAH 1. Arah kedudukan tumbuhan dalam bekas A dan bekas B.

PERBINCANGAN DAN ANALISIS.

Pucuk tumbuhan dalam bekas A dan B menghala ke atas dan condong menuju ke arah

sumber cahaya.

Akar tumbuhan dalam bekas A dan bekas B menghala ke arah graviti dan menembusi kapas.

Daya tindakan gravity mengarah akar pokok tumbuh ke bawah.

Pucuk menunjukkan gerakbalas geotropisem negatif tetapi gerakbalas fototropisme positif.

Akar menunjukkan gerakbalas geotropism positif tetapi gerakbalas fototropisme negatif.

Geotropisme penting bagi tumbuhan mendapatkan nutrient daripada medium.

Fototropisme penting bagi tumbuhan untuk mendapatkan cahaya yang diperlukan dalam

fotosintesis.

KESIMPULAN

Akar tumbuhan bergerakbalas terhadap graviti ( geotropism positif) dan pucuk tumbuhan

bergerakbalas terhadap sumber cahaya ( fototropisme positif ).

Soalan

1. Nyatakan apakah pembolehubah yang ditetapkan dan dimanipulasi dalam eksperimen

yang dijalankan

Pembolehubah dimalarkan : Tumbuhan yang sama jenis ( benih kacang panjang )

Pembolehubah dimanipulasikan : Arah kedudukan tumbuhan diletakkan dan sumber cahaya.

2. Nyatakan eskperimen kawalan yang digunakan di dalan kajian ini.

16

Page 17: Tugasan Mini Projek SBA 3013

Zaliad040692

Pertumbuhan akar dan pucuk biji benih kacang hijau.

3. Apakah yang menyebabkan pembengkokan pucuk ke arah cahaya?

Ianya disebabkan oleh keperluan tumbuhan terhadap cahaya bagi fotosintesis menyebabkan

berlakunya gerakbalas tropisme.

4. Apakah yang menyebabkan akar tumbuhan bergerak ke arah gravity?

Akar tumbuhan bergerak kea rah gravity disebabkan keperluan akar tumbuhan untuk

mendapatkan bekalan nutrien yang berada di dalam medium penanaman.

17