of 410 /410
Историја српске књижевности  Милорад Павић Барок Белешка о овом издању За основу овог издања коришћено  је дело: Милорад Павић,  Рађање нове српске књижевности  , Београд  1983. одељак посвећен српској барокној књижевности (стр. 11—253). Текст  је понегде допуњаван, а одељак Зрачење  украјинске и  руске барокне књижевности преузет  је из дела: М. Павић,  Историја српске књижевности барокног доба  , Београд  1970, стр. 62—71, али  је том приликом наслов овог одељка нешто измењен. Милорад Павић Садржај  Књижевне прилике у XVII и XVIII веку (до 1774)  Друштвени оквири  Гео-поетичка слика српске књижевности у доба барока  Зрачења украјинске и  руске барокне књижевности  Однос писаца барока према књижевном  језику  Путеви ширења књиге   Читалачка публика Књижевни токови српског барока  Песништво српског барока  1. Прелазно доба или барокни медиевализам  2. Зрели барок  3. Епско песништво барокних писаца  Рококо  Драмско стварање у време барока  Барокно беседништво  Историјски списи српског барока  Путопис и друге врсте барокне прозе  Напомене и основна литература  Oстала важнија литература о збивањима и писцима овог  раздобља Усмена књижевност  у време барока (до 1774) 

Milorad Pavić - Istorija Srpske Književnosti Baroka, Klasicizma i Predromantizma

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teorija knjizevnostiistorija knjizevnosti

Text of Milorad Pavić - Istorija Srpske Književnosti Baroka, Klasicizma i Predromantizma

 • 6/2/2018 Whoops - Discover Share Present - SLIDEPDF.COM

  http:///reader/full/milorad-pavic-istorija-srpske-knjizevnosti-baroka-klasicizma-i

  About Us Contact Term DMCA Cookie Policy

  Whoops!

  404: We could not find what you were looking for

  Please check the link and try again.

  STARTUP - SHARE TO SUCCESS

  Sign In Register

  http:///about.htmlhttp:///contacts.htmlhttp:///info/terms.htmlhttp:///info/dmca.htmlhttp:///cookie-policy.htmlhttp:///http:///login.htmlhttp:///register.html