21

Microsoft · Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hr-vatsku i za sigurnost Republike Hrvatske. 1. PROCJENA UGROŽENOSTI 1 PLANOVI ZAšTlTE I SPAšAVANJA Procjena ugroženosti

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)