of 12 /12
Mentori doktorskih radova na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2012. godine (abecedno po prezimenima mentora) Mentor Kandidat i naslov rada Datum obrane Komentor Dvojni doktorat Napomena prof. dr. sc. Giovanni Boschian (Università di Pisa, Italija) Katarina Gerometta: Late Pleistocene to Holocen cave geoarchaeology on the eastern Adriatic coast and in its hinterland 3. 04. 2017. prof. dr. sc. Ivor Karavanić prof. dr. sc. Zdenko Brusić, red. prof. (Sveučilište u Zadru) Mate Parica: Arheološki tragovi kamenarstva u Dalmaciji od prapovijesti do kraja srednjega vijeka 28. 3. 2014. akademik Nenad Cambi (Sveučilište u Zadru) Vendi Jukić Buča: Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arhitektura i skulptura na lokalitetu Sv. Teodor u Puli u kontekstu istodobnih nalaza u Puli i širem području Istre 9. 9. 2015. prof. dr. sc. Mirja Jarak Nikolina Uroda: Arheološka baština pustinjaka i redovničkih zajednica u srednjoj Dalmaciji, od njihovih početaka do 12. stoljeća U izradi dr.sc. Željko Demo, znanstveni savjetnik (Arheološki muzej u Zagrebu) mr. sc. Mirsad Sijarić: Hladno oružje 10.-15. stoljeća iz Bosne i Hercegovine – arheološki kontekst 2. 7. 2013 Ana Pavlović: Brončani novac siscijske kovnice iz razdoblja druge tetrarhije 7. 3. 2013. prof. dr. sc. Marina

Mentori doktorskih radova na Odsjeku za arheologiju ... · Mentori doktorskih radova na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2012. godine (abecedno po prezimenima

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mentori doktorskih radova na Odsjeku za arheologiju ... · Mentori doktorskih radova na Odsjeku za...

 • Mentori doktorskih radova na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2012. godine (abecedno po prezimenima mentora)

  Mentor Kandidat i naslov rada Datum

  obrane

  Komentor Dvojni

  doktorat

  Napomena

  prof. dr. sc. Giovanni

  Boschian

  (Universit di Pisa,

  Italija)

  Katarina Gerometta: Late

  Pleistocene to Holocen cave

  geoarchaeology on the

  eastern Adriatic coast and in

  its hinterland

  3. 04.

  2017.

  prof. dr. sc.

  Ivor

  Karavani

  prof. dr. sc. Zdenko

  Brusi, red. prof.

  (Sveuilite u Zadru)

  Mate Parica: Arheoloki

  tragovi kamenarstva u

  Dalmaciji od prapovijesti do

  kraja srednjega vijeka

  28. 3.

  2014.

  akademik Nenad

  Cambi

  (Sveuilite u Zadru)

  Vendi Juki Bua:

  Kasnoantika i

  ranosrednjovjekovna

  arhitektura i skulptura na

  lokalitetu Sv. Teodor u Puli u

  kontekstu istodobnih nalaza

  u Puli i irem podruju Istre

  9. 9.

  2015.

  prof. dr. sc.

  Mirja Jarak

  Nikolina Uroda: Arheoloka

  batina pustinjaka i

  redovnikih zajednica u

  srednjoj Dalmaciji, od

  njihovih poetaka do 12.

  stoljea

  U izradi

  dr.sc. eljko Demo,

  znanstveni savjetnik

  (Arheoloki muzej u

  Zagrebu)

  mr. sc. Mirsad Sijari: Hladno

  oruje 10.-15. stoljea iz

  Bosne i Hercegovine

  arheoloki kontekst

  2. 7.

  2013

  Ana Pavlovi: Bronani

  novac siscijske kovnice iz

  razdoblja druge tetrarhije

  7. 3.

  2013.

  prof. dr. sc.

  Marina

 • (305-313) u svjetlu ostava iz

  Trijebnja u Bosni i

  Hercegovini i Bjelovara u

  Hrvatskoj

  Milievi

  Brada

  Vinita Ramljak: ivotinjski

  ornament stila Tasilova

  kalea

  prof. dr. sc.

  Kreimir

  Filipec

  U izradi

  dr. sc. Marko Dizdar,

  znan. savj.

  (Institut za arheologiju

  u Zagrebu)

  Asja Tonc: Protopovijesne

  zajednice na sjevernom

  dijelu istone obale Jadrana i

  njezinu zaleu

  5. 3.

  2015.

  prof. dr. sc.

  Aleksandar Durman

  Ina Miloglav: Kasna

  vuedolska kultura u

  Bosutskoj nizini na temelju

  keramikih nalaza :

  doktorska disertacija

  2012.

  mr. sc. Maja Pasari:

  ivotinjski ritualni ukopi i

  idoloplastika u prapovijesti

  kontinentalne Hrvatske.

  2012.

  Andrijana Pravidur: Metal u

  ivotu prapovijesnih

  zajednica na tlu Bosne i

  Hercegovine

  20. 2.

  2014.

  Danijela Roksandi:

  Keramiko posue kao

  pokazatelj ivota u

  kasnoantikim Cibalama

  23. 4.

  2015.

  dr. sc. Zrinka

  imi Kanaet,

  znan.

  suradnica

  Ivana Mileti-akiran:

  Tipoloko kronoloka

  klasifikacija rimske keramike

  iz Siscije

  U izradi

  Mirela Hutinec:

  Prehrambene navike u

  vuedolskoj kulturi

  U izradi

 • prof. dr. sc. Kreimir

  Filipec

  mr. sc. Ana Azinovi Bebek:

  Novovjekovni naboni

  predmeti naeni prigodom

  arheolokih istraivanja na

  lokalitetima sjeverozapadne

  Hrvatske

  2012.

  Marija ia Vivek: Oblici

  kasnosrednjovjekovnog

  posua na primjeru triju

  arheoloki istraenih sela u

  Slavoniji

  2012.

  Vinita Ramljak: ivotinjski

  ornament stila Tasilova

  kalea

  dr.sc. eljko

  Demo,

  znanstveni

  savjetnik

  (Arheoloki

  muzej u

  Zagrebu)

  U izradi

  Boris Magdi: Kasnoantike

  vojne pojasne garniture s

  podruja Hrvatske

  Hrvoje

  Graanin,

  Odsjek za

  povijest,

  Filozofski

  fakultet u

  Zagrebu

  U izradi

  Hrvoje Graanin,

  Odsjek za povijest,

  Filozofski fakultet u

  Zagrebu

  Boris Magdi: Kasnoantike

  vojne pojasne garniture s

  podruja Hrvatske

  prof. dr. sc.

  Kreimir

  Filipec

  U izradi

  dr. sc. Mato Ilki, doc.

  (Sveuilite u Zadru)

  Zrinka Ettinger Stari/

  Optjecaj novca na podruju

  Kvarnera u antikom

  razdoblju

  dr. sc. Ivan

  Mirnik,

  Umirovljeni

  znanstveni

  savjetnik

  U izradi

 • (Arheoloki

  muzej u

  Zagrebu)

  dr. sc. Ivor Jankovi,

  znan. surad.

  (Institut za

  antropologiju u

  Zagrebu)

  Barbara Cvitkui: Osobni

  ornamenti kao sredstvo

  komunikacije u gornjem

  paleolitiku i mezolitiku na

  istonom Jadranu

  11. 5.

  2015.

  prof. dr. sc.

  Ivor

  Karavani

  prof. dr. sc. Mirja

  Jarak

  Vendi Juki Bua:

  Kasnoantika i

  ranosrednjovjekovna

  arhitektura i skulptura na

  lokalitetu Sv. Teodor u Puli u

  kontekstu istodobnih nalaza

  u Puli i irem podruju Istre

  9. 9.

  2015.

  akademik

  Nenad Cambi

  (Sveuilite u

  Zadru)

  Ivana kiljan:

  Srednjovjekovni i

  ranonovovjekovni penjaci

  Slavonije

  23. 9.

  2015.

  Ante Jurevi: Arhitektura i

  skulptura s lokaliteta

  Crkvina u Biskupiji kod

  Knina

  21. 03.

  2017.

  prof. dr. sc. Ivor

  Karavani

  Nikola Vukosavljevi:

  Organizacija litike

  proizvodnje lovako-

  sakupljakih zajednica na

  prijelazu iz pleistocena u

  holocen u Dalmaciji

  28. 12.

  2012.

  Barbara Cvitkui: Osobni

  ornamenti kao sredstvo

  komunikacije u gornjem

  paleolitiku i mezolitiku na

  istonom Jadranu

  11. 5.

  2015.

  dr. sc. Ivor

  Jankovi,

  znan. surad.

  (Institut za

  antropologiju

  u Zagrebu)

 • Katarina Gerometta: Late

  Pleistocene to Holocen cave

  geoarchaeology on the

  eastern Adriatic coast and in

  its hinterland

  3. 04.

  2017.

  Prof. dr. sc.

  Giovanni

  Boschian

  (Universit di

  Pisa, Italija)

  Dunja Marti: Rekonstrukcija

  svakodnevnih djelatnosti u

  naseljima starevake

  kulture kroz analizu tragova

  upotrebe lomljenog kamenog

  orua

  U izradi

  dr. sc. Snjeana

  Karavani, via

  znanstvena

  suradnica

  (Institut za arheologiju

  HAZU)

  Andreja Kudeli: Tehnoloki

  i socijalni aspekti keramikih

  nalaza grupe Virovitica u

  sjeverozapadnoj Hrvatskoj i

  njihov arheoloki kontekst

  20. 2.

  2015.

  dr. sc. Branko

  Kirigin, umirovljeni

  znanstveni suradnik

  (Arheoloki muzej u

  Splitu)

  Marina Ugarkovi: Pogrebni

  obiaji grke Isse na temelju

  arheolokih iskopavanja

  nekropole na poloaju Vlaka

  njiva u Visu

  9. 3.

  2015.

  dr. sc. Petar Kos mr. sc. Tomislav eparovi:

  Optjecaj novca u sjevernoj

  Dalmaciji od 5. stoljea prije

  Krista do 1102. godine.

  2012.

  prof. dr. sc. Bruna

  Kunti-Makvi

  Jelena Marohni: Stanovnici

  polisa srednjeg Jadrana od 4.

  do 1. st. pr. Kr.

  2012. prof. dr. sc.

  Helena Tomas

 • prof. dr. sc. Irena

  Lazar (Fakulteta za

  humanistine tudije

  Univerze na

  Primorskem,

  Slovenija)

  Mia Leljak: Rimsko staklo s

  podruja hrvatskog dijela

  provincije Panonije

  29. 1.

  2015.

  dr. sc. Branka

  Migotti

  dr. sc. Darija Lonjak

  Dizdar, znanstvena

  suradnica

  (Institut za arheologiju

  u Zagrebu).

  Marijana Krmpoti: Pojava

  transdanubijske inkrustirane

  keramike u sjevernoj

  Hrvatskoj.

  14. 7.

  2014.

  prof. dr. sc.

  Hrvoje

  Potrebica

  Zrinka

  Premui: Antropoloka

  perspektiva pogrebnih

  obiaja poetka kasnoga

  bronanoga doba u

  sjevernoj Hrvatskoj

  27. 06.

  2016.

  dr.sc. Petra

  Raji -

  ikanji, via

  znanstvena

  suradnica

  (Institut za

  antropologiju

  u Zagrebu

  dr. sc. Branka Migotti Jakov Vui: Topografija

  naronitanske biskupije

  2012.

  Morana auevi-Bully: Le

  nord de l'Adriatique

  (Kvarner) dans l'Antiquit

  Tardive

  (Sjeverni Jadran (Kvarner) u

  kasnoj antici)

  7. 2.

  2013.

  prof.dr. sc.

  Franoise

  Prevot

  Sveuilite

  Paris Est,

  Francuska

  Mia Leljak: Rimsko staklo s

  podruja hrvatskog dijela

  provincije Panonije

  29. 1.

  2015.

  prof. dr. sc.

  Irena Lazar

  (Fakulteta za

  humanistine

  tudije

  Univerze na

  Primorskem,

  Slovenija)

 • dr. sc. Ivan Mirnik,,

  Umirovljeni znanstveni

  savjetnik

  (Arheoloki muzej u

  Zagrebu)

  Zrinka Ettinger Stari/

  Optjecaj novca na podruju

  Kvarnera u antikom

  razdoblju

  Dr. sc. Mato

  Ilki

  (Sveuilite u

  Zadru)

  U izradi

  Miroslav Na: Optjecaj novca

  na podruju Gornje Panonije

  juno od rijeke Mure i Drave

  od 193. godine do kraja

  Zapadnog Rimskog carstva

  U izradi

  prof. dr. sc. Marina

  Milievi Brada

  Dino Demichelli: Dalmatinci

  u rimskome carstvu izvan

  matine provincije prema

  epigrafikim spomenicim

  2012.

  Marko Sinobad: Jupiterov

  kult na podruju Hrvatske

  2012.

  Ana Pavlovi: Bronani

  novac siscijske kovnice iz

  razdoblja druge tetrarhije

  (305-313) u svjetlu ostava iz

  Trijebnja u Bosni i

  Hercegovini i Bjelovara u

  Hrvatskoj

  7. 3.

  2013.

  dr.sc. eljko

  Demo,

  znanstveni

  savjetnik

  (Arheoloki

  muzej u

  Zagrebu)

  Tatjana Loli: Urbanizam

  antike Siscije na temelju

  analiza i interpretacije

  povijesne i moderne nacrtne

  dokumentacije

  28. 5.

  2014.

  prof. dr. sc.

  Mirjana

  Sanader

  izv. prof. Hrvoje

  Petri

  (Institut za arheologiju

  u Zagrebu)

  Robert imin / Razvoj i

  prostorna organizacija

  srednjovjekovnih posjeda na

  podruju Gornje Komarnice

  Tatjana

  Tkalec,

  (Institut za

  arheologiju u

  Zagrebu)

  U izradi

  prof. dr. sc. Hrvoje

  Potrebica

  Marijana Krmpoti: Pojava

  transdanubijske inkrustirane

  14. 7.

  2014.

  dr. sc. Darija

  Lonjak

 • keramike u sjevernoj

  Hrvatskoj.

  Dizdar,

  znanstvena

  suradnica

  (Institut za

  arheologiju u

  Zagrebu).

  Janja Mavrovi Mokos:

  Poetak srednjega

  bronanoga doba na

  prostoru zapadne Slavonije

  geneza i utjecaji

  22. 9.

  2014.

  Borut Kri: Nain pokapanja

  starejeg eleznog doba na

  grobiu Kapiteljska njiva v

  Novem mestu (Pogrebni

  ritual starijega eljeznoga

  doba na nekropoli

  Kapiteljska njiva u Novom

  mestu)

  U izradi

  Damir Dorai:

  Konzervatorsko-

  restauratorski proces u

  interpretaciji tehnologija

  ranog eljeznog doba

  U izradi

  prof. dr. sc. Mirjana

  Sanader

  mr. sc. Ivana Oani:

  Klasifikacija i tipologija

  rimske keramike s lokaliteta

  Crikvenica Igralite

  proizvodi keramiarske

  radionice Seksta Metilija

  Maksima

  2012.

  Domagoj Perki: Antike

  nekropole u speleolokim

  objektima u kontekstu

  ostalih antikih nalaza s

  podruja Korduna

  2012.

  Iva Kai: Rimski svijet u

  malome. Geme kao

  svjedoanstva svakodnevnog

  ivota

  7. 3.

  2013.

 • Tatjana Loli: Urbanizam

  antike Siscije na temelju

  analiza i interpretacije

  povijesne i moderne nacrtne

  dokumentacije

  28. 5.

  2014.

  prof. dr. sc.

  Marina

  Milievi-

  Brada

  Hrvoje Manenica:

  Urbanizacija izmeu Rae i

  Krke u vrijeme ranog

  principata.

  3. 02.

  2016

  Vinka Bubi: Tipologija i

  topografija kasnoantikih

  grobova u arheolokom

  krajoliku srednje

  Dalmacije

  15. 06.

  2016.

  mr. sc. Zrinka Buljevi:

  Ranorimsko salonitansko i

  tilurijsko stakleno posue

  u kontekstu nalaza

  staklenoga posua s

  podruja provincije

  Dalmacije.

  11. 07.

  2016.

  mr. sc. Sanja Ivevi:

  Tipologija i kronologija

  rimske vojne opreme u

  doba principata na

  podruju izmeu rijeka

  Krke i Cetine

  18. 07.

  2016.

  Marina Kova: Tipologija i

  tehnologija izrade rimskih

  kotanih predmeta na

  podruju Donje Panonije na

  primjeru nalaza iz Murse

  10. 05.

  2017.

  Igor Vukmani: Dunavski

  limes u Hrvatskoj

  07.

  2017.

  Mirna Vukov: Izmeu

  tradicije i modifikacije.

  Rimski zavjetni rtvenici u

  Hrvatskoj kao indikatori

  gospodarstva i drutva u

  provincijama

  U izradi

 • dr. sc. Petra Raji -

  ikanji, via

  znanstvena suradnica

  (Institut za

  antropologiju u

  Zagrebu

  Zrinka Premui:

  Antropoloka perspektiva

  pogrebnih obiaja poetka

  kasnoga bronanoga doba

  u sjevernoj Hrvatskoj

  27. 06.

  2016

  dr.sc. Daria

  Lonjak

  Dizdar, znan.

  suradnica

  (Institut za

  arheologiju u

  Zagrebu)

  dr. sc. Zrinka imi

  Kanaet, znan.

  suradnica

  Danijela Roksandi:

  Keramiko posue kao

  pokazatelj ivota u

  kasnoantikim Cibalama

  23. 4.

  2015.

  prof. dr. sc.

  Aleksandar

  Durman

  dr. sc. Jasna imi,

  Odsjek za povijest,

  Filozofski fakultet u

  Osijeku

  Slavko Galiot: Gradine na

  podruju Unca i oko

  Grahovskoga polja

  U izradi

  dr. sc. Mario laus,

  znan. savj.

  (Odsjek za arheologiju

  HAZU)

  Snjeana Schuster:

  Uestalost i distribucija

  patolokih promjena na

  kraljenici starohrvatske i

  suvremene hrvatske

  populacije

  13. 6.

  2014.

  Jozo Peri Perui: Pojava i

  uestalost sifilisa u

  arheolokom kontekstu

  srednjovjekovnih populacija

  na prostoru dananje

  Hrvatske

  U izradi

  Marijana Lukaevi:

  Uestalost i distribucija

  kotanih patolokih

  promjena kod

  kasnosrednjovjekovnih i

  novovjekovnih arheolokih

  U izradi

 • populacija kontinentalne

  Hrvatske

  dr. sc. Tatjana

  Tkalec

  (Institut za arheologiju

  u Zagrebu)

  mr. sc. Sinia Krznar:

  Arheoloka slika

  kasnosrednjovjekovnih

  groblja na prostoru sjeverne

  Hrvatske

  2012.

  Robert imin: Razvoj i

  prostorna organizacija

  srednjovjekovnih posjeda na

  podruju Gornje Komarnice

  izv. prof.

  Hrvoje Petri

  (Institut za

  arheologiju u

  Zagrebu)

  U izradi

  prof. dr. sc. Tihomila

  Teak Gregl

  Dinko Radi: Materijalna

  kultura srednjega neolitika

  na otocima srednjega i

  junoga Jadrana

  16. 11.

  2012.

  Marija Mihaljevi: Sopotska

  kultura u zapadnoj Slavoniji

  s posebnim osvrtom na

  nalazite Slava-Nova

  Gradika

  25. 3.

  2013.

  Katarina Boti: Neolitika

  naselja na prostoru sjeverne

  Hrvatske

  1. 09.

  2017.

  Dragana Rajkovi: Glaane

  kamene izraevine u ivotu

  starevake i sopotske

  populacije na prostoru

  istone Hrvatske

  U izradi

  Matea Hulina: Prehrambene

  navike neolitikog

  stanovnitva na podruju

  Hrvatske

  U izradi

 • prof. dr. sc. Helena

  Tomas

  Jelena Marohni: Stanovnici

  polisa srednjeg Jadrana od 4.

  do 1. st. pr. Kr.

  2012. prof. dr. sc.

  Bruna Kunti-

  Makvi

  dr. sc. Ante Uglei,

  Odjel za arheologiju,

  Filozofski fakultet u

  Zadru

  Edita Vui:

  Kasnosrednjovjekovne

  nekropole steaka zapadne

  Hercegovine

  U izradi