5
Media Kit Minimalno invazivna estetska i anti-age medicina

Media Kit...Distribucija časopisa planirana je za početak za Hrvatsko trži-šte, a kasnije i šire u regiji. ... marketinških alata, kako tiskanih tako i elektronskih, pronaći

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Media Kit...Distribucija časopisa planirana je za početak za Hrvatsko trži-šte, a kasnije i šire u regiji. ... marketinških alata, kako tiskanih tako i elektronskih, pronaći

Media Kit

Mi n im a l n o i n v a z i v n a e s t e t s k a i a n t i - a g e m e d i c i n a

Page 2: Media Kit...Distribucija časopisa planirana je za početak za Hrvatsko trži-šte, a kasnije i šire u regiji. ... marketinških alata, kako tiskanih tako i elektronskih, pronaći

Medijski alat s kojim na direktan i učinkovit način prenosite Vašu marketinšku promociju ciljanoj grupi potencijalnih klijenata!

Kao dodatna ekstenzija dugogodiš-njeg rada agencije Dental Media Grupe d.o.o, kao partnera Hrvat-

skog društva za estetiku lica (HDEL) u organizaciji kongresa, edukacija i raznih marketinških aktivnosti vezanih za estet-sku medicinu, nastao je novi časopis za estesku medicinu – Esthetic Design.

Vizija časopisa Esthetic Design je publi-ciranje članka isključivo vezanih za mi-nimalno invazivne, nekirurške i anti-age metode u estetici lica i tijela.

Tekstovi i članci tematski će biti vezani za svjetske aktualnosti i novosti u estetskoj medicini, pisani od strane domaćih i

stranih autora, doktora medicine.

Uz stručne teme, ostali sadržaj u časopisu biti će također vezan za estetiku kroz član-ke i ponude vezane za zdravlje, ljepotu, rejuvenaciju i unutarnju obnovu.

Časopis, kao takav, jedini je u Hrvatskoj. Distribuirati će se isključivo liječnicima raznih specijalnosti koji se bave ovom granom medicine. Distribucija časopisa planirana je za početak za Hrvatsko trži-šte, a kasnije i šire u regiji.

Dodatne pogodnosti i ponude isključivo će biti usmjerene za doktore medicine, a kasnije i pretplatnike na časopis.

O nama:

Dental Media Grupa d.o.o. jedina je specijalizirana marketinška agencija u dentalnoj djelatnosti s jasnom vizijom pružanja potpune i kvalitetne usluge krajnjem korisniku, doktoru dentalne medicine, kao i njegovu pacijentu. U ponudi atraktivnih i jedinstvenih marketinških alata, kako tiskanih tako i elektronskih, pronaći će te zasigurno najbolju opciju za promoviranje Vaše tvrtke ciljanoj grupi klijenata:

• Dental Tribune International - stručni časopis za doktore dentalne medicine• Jedinstveni dentalni E-newsletter ( više od 4.500 e-mail adresa doktora dentalne medicine)• E-Blast - službeni e-newsletter s materijalom klijenta• www.dentalbazaar.hr - web portal za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare• FB profili Dental Media Grupa i Dentalbazaar• Ostale društvene mreže• Medijsko pokroviteljstvo• Sajamsko izdanje časopisa DTI (svake dvije godine)• Kongresi, Simpoziji• Estetika lica (tematski Specijal u časopisu DTI)• Časopis Dental Design za dentalne tehničare• Časopis Smile (informativni časopis za pacijente u stomatološkim ordinacijama)

// Č

ASO

PIS

ESTE

THIC

DES

IGN

//

Page 3: Media Kit...Distribucija časopisa planirana je za početak za Hrvatsko trži-šte, a kasnije i šire u regiji. ... marketinških alata, kako tiskanih tako i elektronskih, pronaći

Marketing i oglašavanje // Marketing and advertising

Sanela Drobnjak, PR Manager, tel.: +385(0)91 6370 042, e-mail: [email protected]

Frekvencija izlaženja 3 izdanja godišnje

Frequency 3 issues per year

Distribucija / Distribution

Doktori medicine i klinike,

dermatolozi, estetski kirurzi,

doktori dentalne medicine

Nakladnik // Publisher

DENTAL MEDIA GRUPA Direktor: Sanela Drobnjak, dipl.oec.

tel: +385(0)1 6251 990 fax: +385(0)1 7897 008

Frekvencija izlaženja // Dates and frenquency

Rok dostave materijala

Ad delivery date

Rok tiska

Print date

Rok distribucije

Distribution date

God.1 - broj 1 // Year 1 - Issue 1 13.04. 2018.

11.05.2018. 18.05.2018.

God. 1 - broj 2 // Year 1 - Issue 2 10.09.2018.

27.09.2018. 01.10.2018.

Sve navedene cijene su neto, bez PDV-a 25%

Cijene u eurima preračunavaju se po srednjem tečaju HNB- a na dan izdavanja računa.

// Č

ASO

PIS

ESTE

THIC

DES

IGN

// O

SNO

VNE

INFO

RMAC

IJE

//

Naklada 3.000 primjeraka

Print run 3.000 copies

Cijela stranica Whole page

7.500 kn (1.000 EUR)

Zadnja stranica ovitka Last page - Outer Layer

9.000 kn (1.200 EUR)

Unutarnja zadnja strana ovitka Last page - Inner Layer

8.000 kn (1.100 EUR)

Unutarnja prednja strana ovitka Last page - Inner Layer

10.000 kn (1.350 EUR)

Duplerica Last page - Inner Layer

12.750 kn (1.700 EUR)

1/1

200 x 130 mm+ 3 mm napusta / bleed

Položena polovina 1/2 page landscape

5.000 kn (650 EUR)

1/21/3

200 x 255 mm + 3 mm napusta / bleed

166 x 80 mm+ 3 mm napusta / bleed

Položena trećina 1/2 page landscape

3.500 kn (450 EUR)

TXTTXT200 x 255 mm Objava PR članka

4.000 kn (500 EUR)

Page 4: Media Kit...Distribucija časopisa planirana je za početak za Hrvatsko trži-šte, a kasnije i šire u regiji. ... marketinških alata, kako tiskanih tako i elektronskih, pronaći

Najučinkovitiji način multimedijske komunikacije direktno na e-mail adrese doktora dentalne medicine i doktora medicine koji se bave estetskom medicinom u RH. Frekvencija objava - 1 x mjesečno. Više od 5000 e-mail adresa ciljanih klijenata.

Banner 580 x 286 px.

Cijena – 2.000,00 kn

Banner 580 x 143 px.

Efektan i učinkovit marketinški alat koji omogućuje klijentu objavu i slanje samo svog promotivnog materijala putem jedinstvenog dentalnog E-newslettera kroz ažuriranu bazu e-mail adresa doktora dentalne medicine i doktora medicine koji se bave estetskom medicinom.

Cijena – 3.000,00 kn

E-newsletter

E-Blast

Oglasi se objavljuju na temelju narudžbe u pisanom obliku najmanje 21 dan prije izlaska broja ili se potpisuje Ugovor o oglašavanju na godišnjoj bazi gdje se klijent obavezuje na objavu određenog broja oglasa u kalendarskoj godini. Količinski popust se odobrava sukladno ljestvici popusta za objavljivanje oglasa, a klijenti sa Ugovorom o oglašavanju ostvaruju prava na posebne popuste i pogodnosti.

Advertisements are being published based on the written order signed by the client, no less than 21 day before printing day or singing Advertising contract based for present year to publish certain number of ads during the year. Quantity discount is approved according to the table within this Media kit. For the contractual advertisers we approve a special discount.

Materijali se dostavljaju putem sljedećih medija

// Layouts should be delivered on the following media

CD/DVD-Rom E-mail FTPUSB

Flashdisk

Formati datoteke // File formats

pdf tiff jpg eps

CMYK, 300 dpi, CMYK,300 dpi,

CMYK, 300 dpi, bez layera

CMYK,300 dpi, without layers

CMYK, 300 dpi

CMYK, 300 dpi, sav tekst u krivuljama

CMYK, 300 dpi, with text made into curves

// E

-NEW

SLET

TER

/ E-B

LAST

//

Sve navedene cijene su neto, bez PDV-a

Page 5: Media Kit...Distribucija časopisa planirana je za početak za Hrvatsko trži-šte, a kasnije i šire u regiji. ... marketinških alata, kako tiskanih tako i elektronskih, pronaći

Dental Media Grupa d.o.o.

Sjedište: Kolodvorska 1a, 10410 Velika Gorica

Ured: Horvaćanska 31b, 10000 Zagreb

T: +385(0)1.6251.990

E mail: [email protected]

MB: 02293749

OIB: 82547088036

Zagrebačka banka d.d.

SWIFT: ZABAHR2X

IBAN 1: HR4523600001101986296

IBAN 2: HR9025030071114000134

www.dentalmedia.hr

www.dentalbazaar.hr