of 36 /36
Matematika I Inverz matrice i determinanta Katedra za matematiku, FSB Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 1 / 15

Matematika I - unizg.hr...Matematika I Inverz matrice i determinanta Katedra za matematiku, FSB Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 1 / 15 animation by

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Matematika I - unizg.hr...Matematika I Inverz matrice i determinanta Katedra za matematiku, FSB...

 • Matematika IInverz matrice i determinanta

  Katedra za matematiku, FSB

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 1 / 15

 • Ciljevi učenja

  Ciljevi učenja za predavanja i vježbe:Pojam invertiranja-jedinčna matrica kao neutralni elementOperacija nad retcima-algoritam traženja inverza matriceDeterminante-svojstva i efektivno računanjeRegularnost matrice

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 2 / 15

 • Sadržaj

  Sadržaj:

  1 Inverz i determininanta matriceInverzna matricaAlgoritam za traženje inverzaDeterminanta matriceSvojstva determinante

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 3 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Inverzna matrica

  Inverzna matrica

  INVERZNA MATRICA KVADRATNE MATRICE A JE MATRICA A−1

  TAKVA DA JE:AA−1 = A−1A = I

  Inverzna matrica ne mora postojati, a ako postoji jedinstvena je.PRIMJENA:

  Ax = b

  ⇒ A−1Ax = A−1b⇒ x = A−1b

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 4 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Inverzna matrica

  Zadatak 1.

  Je li matrica A =[

  1/3 1/3−2/3 1/3

  ]inverzna matrici

  [1 −12 1

  ]?

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 5 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Inverzna matrica

  Zadatak 2.

  Zadana je matrica A =[

  1 99 1

  ]. Je li neka od sljedećih matrica njezin

  inverz?

  B =[−1 99 −1

  ],C = 180

  [−1 99 −1

  ],D = 181

  [−1 99 −1

  ]

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 6 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Algoritam za traženje inverza

  Primjer.Nadite inverz matrice

  A =

  3 −1 1−15 6 −55 −2 2

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 7 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Algoritam za traženje inverza

  Primjer.Rješenje. 3 −1 1 1 0 0−15 6 −5 0 1 0

  5 −2 2 0 0 1

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 7 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Algoritam za traženje inverza

  Primjer.Rješenje. 3 −1 1 1 0 0−15 6 −5 0 1 0

  5 −2 2 0 0 1

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 7 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Algoritam za traženje inverza

  Primjer.Rješenje. 3 −1 1 1 0 00 1 0 5 1 0

  0 −13 13 −53 0 1

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 7 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Algoritam za traženje inverza

  Primjer.Rješenje. 3 −1 1 1 0 00 1 0 5 1 0

  0 −13 13 −53 0 1

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 7 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Algoritam za traženje inverza

  Primjer.Rješenje. 3 0 1 6 1 00 1 0 5 1 0

  0 0 13 013 1

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 7 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Algoritam za traženje inverza

  Primjer.Rješenje.

  3 0 1 6 1 00 1 0 5 1 0

  0 013

  0 13 1

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 7 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Algoritam za traženje inverza

  Primjer.Rješenje. 1 0 0 2 0 −10 1 0 5 1 0

  0 0 1 0 1 3

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 7 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Algoritam za traženje inverza

  Primjer.Rješenje. 1 0 0 2 0 −10 1 0 5 1 0

  0 0 1 0 1 3

  Inverz matrice A je

  A−1 =

  2 0 −15 1 00 1 3

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 7 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Zadatak 3.

  Nadi inverzne matrice A−1, B−1 ako je

  A =[

  1 23 4

  ], B =

  1 −1 02 −2 −1−2 3 1

  Provjerite dobivene rezultate!

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 8 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Zadatak 4.

  Nadite A−1, B−1, C−1 ako je

  A =[

  1 −10 −1

  ], B =

  1 −2 70 1 −20 0 1

  , C = 2 0 00 3 0

  0 0 −5

  Provjerite dobivene rezultate!

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 9 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Algoritam za traženje inverza

  Zadatak 5.

  Neka je A =

  1 2 11 1 02 0 −1

  , B = −1 3 20 2 −1

  3 1 0

  .Ako je A−1 =

  1 −2 1−1 3 −12 −4 1

  nadite matricu X tako da vrijediAX = B. Takoder, nadite matricu Y tako da je YA = B.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 10 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Determinanta matrice

  Neka je A kvadratna matrica.detA (takoder se označava i s |A|) je tada broj koji se računarekurzivno:

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 11 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Determinanta matrice

  Neka je A kvadratna matrica.detA (takoder se označava i s |A|) je tada broj koji se računarekurzivno:2×2 matrice

  det(

  a bc d

  )=

  ∣∣∣∣ a bc d∣∣∣∣= a ·d −b ·c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 11 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Determinanta matrice

  Neka je A kvadratna matrica.detA (takoder se označava i s |A|) je tada broj koji se računarekurzivno:3×3 : razvoj po 1 retku matrice∣∣∣∣∣∣a b cd e fg h i

  ∣∣∣∣∣∣=a(−1)1+1∣∣∣∣ e fh i

  ∣∣∣∣+b(−1)1+2 ∣∣∣∣ d fg i∣∣∣∣+c(−1)1+3 ∣∣∣∣ d eg h

  ∣∣∣∣

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 11 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Determinanta matrice

  Neka je A kvadratna matrica.detA (takoder se označava i s |A|) je tada broj koji se računarekurzivno:3×3 : razvoj po 1 retku matrice∣∣∣∣∣∣

  a b cd e fg h i

  ∣∣∣∣∣∣= a∣∣∣∣ e fh i

  ∣∣∣∣−b ∣∣∣∣ d fg i∣∣∣∣+c ∣∣∣∣ d eg h

  ∣∣∣∣

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 11 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Determinanta matrice

  Neka je A kvadratna matrica.detA (takoder se označava i s |A|) je tada broj koji se računarekurzivno:3×3 matrice: razvoj po drugom stupcu∣∣∣∣∣∣a b cd e fg h i

  ∣∣∣∣∣∣=b(−1)1+2∣∣∣∣ d fg i

  ∣∣∣∣+e(−1)2+2 ∣∣∣∣ a cg i∣∣∣∣+h(−1)3+2 ∣∣∣∣ a cd f

  ∣∣∣∣

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 11 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Determinanta matrice

  Neka je A kvadratna matrica.detA (takoder se označava i s |A|) je tada broj koji se računarekurzivno:3×3 matrice: razvoj po drugom stupcu∣∣∣∣∣∣

  a b cd e fg h i

  ∣∣∣∣∣∣= −b∣∣∣∣ d fg i

  ∣∣∣∣+e ∣∣∣∣ a cg i∣∣∣∣−h ∣∣∣∣ a cd f

  ∣∣∣∣

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 11 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Determinanta matrice

  Neka je A kvadratna matrica.detA (takoder se označava i s |A|) je tada broj koji se računarekurzivno:4×4 matrice: npr. razvoj po trećem retku∣∣∣∣∣∣∣∣

  a b c de f g hi j k lm n o p

  ∣∣∣∣∣∣∣∣= i(−1)3+1

  ∣∣∣∣∣∣b c df g hn o p

  ∣∣∣∣∣∣+ j(−1)3+2∣∣∣∣∣∣

  a c de g hm o p

  ∣∣∣∣∣∣+

  +k(−1)3+3∣∣∣∣∣∣

  a b de f hm n p

  ∣∣∣∣∣∣+ l(−1)3+4∣∣∣∣∣∣

  a b ce f gm n o

  ∣∣∣∣∣∣Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 11 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Determinanta matrice

  Neka je A kvadratna matrica.detA (takoder se označava i s |A|) je tada broj koji se računarekurzivno:4×4 matrice: npr. razvoj po trećem retku∣∣∣∣∣∣∣∣

  a b c de f g hi j k lm n o p

  ∣∣∣∣∣∣∣∣= i∣∣∣∣∣∣

  b c df g hn o p

  ∣∣∣∣∣∣− j∣∣∣∣∣∣

  a c de g hm o p

  ∣∣∣∣∣∣+

  +k

  ∣∣∣∣∣∣a b de f hm n p

  ∣∣∣∣∣∣− l∣∣∣∣∣∣

  a b ce f gm n o

  ∣∣∣∣∣∣Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 11 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Primjer.Izračunajte determinantu:∣∣∣∣∣∣∣∣

  4 0 0 0−2 3 0 05 −6 −2 04 4 1 5

  ∣∣∣∣∣∣∣∣

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 12 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Rješenje. ∣∣∣∣∣∣∣∣4 0 0 0−2 3 0 05 −6 −2 04 4 1 5

  ∣∣∣∣∣∣∣∣= 4∣∣∣∣∣∣

  3 0 0−6 −2 04 1 5

  ∣∣∣∣∣∣

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 12 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Rješenje. ∣∣∣∣∣∣∣∣4 0 0 0−2 3 0 05 −6 −2 04 4 1 5

  ∣∣∣∣∣∣∣∣= 4 ·3∣∣∣∣ −2 01 5

  ∣∣∣∣

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 12 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Rješenje. ∣∣∣∣∣∣∣∣4 0 0 0−2 3 0 05 −6 −2 04 4 1 5

  ∣∣∣∣∣∣∣∣= 4 ·3 · (−2) ·5 =−120

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 12 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Rješenje. ∣∣∣∣∣∣∣∣4 0 0 0−2 3 0 05 −6 −2 04 4 1 5

  ∣∣∣∣∣∣∣∣= 4 ·3 · (−2) ·5 =−120Dakle, determinantu trokutaste matrice računamo tako da pomnožimoelemente na dijagonali.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 12 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Determinanta matrice

  Rješenje. ∣∣∣∣∣∣∣∣4 0 0 0−2 3 0 05 −6 −2 04 4 1 5

  ∣∣∣∣∣∣∣∣= 4 ·3 · (−2) ·5 =−120Dakle, determinantu trokutaste matrice računamo tako da pomnožimoelemente na dijagonali.

  Sada ćemo navesti svojstva determinate koja nam olakšavaju njezinoračunanje, naprimjer svodenjem na determinantu trokutaste matrice.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 12 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Svojstva determinante

  Svojstva determinante

  1 Ako za kvadratnu matricu A vrijedi det(A) 6= 0 onda A ima inverznumatricu. Ako je det(A) = 0 onda A nema inverznu matricu

  2 Množenjem retka (stupca) brojem i dodavanjem nekom drugomretku (stupcu) ne mjenja se vrijednost determinante

  3 Zamjenom dva retka (stupca) mijenja se predznak determinante4 Determinantu množimo brojem c tako da samo jedan njezin redak

  (ili stupac) pomnožimo brojem c5 det(AB) = detAdetB, posebno det(Ak ) = (detA)k , k ∈ N6 Determinanta koja ima dva jednaka retka ili stupca jednaka je nuli

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 13 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Svojstva determinante

  Primjer.Izračunajte determinantu: ∣∣∣∣∣∣

  1 125 −80 −250 20−9 375 12

  ∣∣∣∣∣∣

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 14 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Svojstva determinante

  Rješenje.

  ∣∣∣∣∣∣1 125 −80 −250 20−9 375 12

  ∣∣∣∣∣∣= 125∣∣∣∣∣∣

  1 1 −80 −2 20−9 3 12

  ∣∣∣∣∣∣== 125 ·3·

  ∣∣∣∣∣∣1 1 −80 −2 20−3 1 4

  ∣∣∣∣∣∣= 125 ·3 ·4 ·∣∣∣∣∣∣

  1 1 −20 −2 5−3 1 1

  ∣∣∣∣∣∣= 1500·

  (1 ·∣∣∣∣ −2 51 1

  ∣∣∣∣−3 · ∣∣∣∣ 1 −2−2 5∣∣∣∣)

  =1500 · (−7−3 ·1) =−15000

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 14 / 15

 • Inverz i determininanta matrice Svojstva determinante

  Zadatak 6.Izračunaj determinatu ∣∣∣∣∣∣∣∣

  1 5 −1 13 −2 2 2−1 3 2 34 3 2 1

  ∣∣∣∣∣∣∣∣

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika I 27. rujna 2018. 15 / 15

  Inverz i determininanta matriceInverzna matrica Algoritam za traženje inverzaDeterminanta matrice Svojstva determinante

  0.0: 0.1: 0.2: 0.3: 0.4: 0.5: 0.6: 0.7: 0.8: 0.9: 0.10: 0.11: 0.12: 0.13: 0.14: 0.15: 0.16: 0.17: 0.18: 0.19: 0.20: 0.21: 0.22: 0.23: 0.24: 0.25: 0.26: 0.27: 0.28: 0.29: 0.30: 0.31: 0.32: 0.33: 0.34: 0.35: 0.36: 0.37: 0.38: 0.39: 0.40: 0.41: 0.42: 0.43: 0.44: 0.45: 0.46: 0.47: 0.48: 0.49: 0.50: 0.51: 0.52: 0.53: 0.54: 0.55: 0.56: 0.57: 0.58: 0.59: 0.60: 0.61: 0.62: 0.63: 0.64: 0.65: 0.66: 0.67: 0.68: 0.69: 0.70: 0.71: 0.72: 0.73: 0.74: 0.75: 0.76: 0.77: 0.78: 0.79: 0.80: 0.81: 0.82: 0.83: 0.84: 0.85: 0.86: 0.87: 0.88: 0.89: 0.90: 0.91: 0.92: 0.93: 0.94: 0.95: 0.96: 0.97: 0.98: 0.99: 0.100: anm0: