Manualul furnizorului de fier vechi

  • View
    645

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Manualul furnizorului de fier vechi

MANUALUL FURNIZORULUI DE FIER VECHI

2

InTRoDuCeReColectarea deeului de fier vechi este o activitate realizat[ de TenarisSilcotub, companie membr[ a grupului Tenaris, cel mai important produc[tor din Romnia de \evi din o\el f[r[ sudur[ de diametre mici. Acestea sunt utilizate n diverse aplica\ii din industria mecanic[, auto-moto, a petrolului i a gazelor naturale, industria chimic[ i petrochimic[, industria energetic[. Fierul vechi face parte din categoria materiilor prime folosite de TenarisSilcotub pentru fabricarea produselor finite. Acest manual, aflat la prima edi\ie, a fost elaborat pentru a servi ca punct de reper pentru furnizorii de fier vechi. Manualul ofer[ informa\ii de baz[ despre caracteristicile fierului vechi, precum i indica\ii i instruc\iuni privind selec\ia, transportul i livrarea acestuia la facilit[\ile companiei. De asemenea, acesta servete drept ghid pentru prevenirea riscurilor i siguran\a autovehiculelor. n calitate de Furnizor, v[ recomand[m s[ citii acest manual pentru a cunoate i a nelege modul nostru de lucru.

TenarisSilcotub urm[rete s[ v[ ofere cele mai bune servicii i s[ le mbun[t[\easc[ n mod continuu, lund `n considerare sugestiile dvs. cu privire la con\inutul acestui Manual.

3

4

CupRInS1. 2. 3. 4. 5. 6. Ce este deeul de fier vechi? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Care sunt tipurile de deeu de fier vechi? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Clasificare i descriere ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... pag 9 pag 11 pag 12

Informaii utile privind sortarea deeului de fier vechi ... ... ... .. pag 17 Nu toate tipurile de deeu de fier vechi sunt utile ... ... ... ... ... . pag 19 Pentru ca recepia deeului de fier vechi s[ fie ntotdeauna corect[ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . pag 23 Cum se clasific[ deeul de fier vechi la recepie? ... ... ... ... ... . pag 22 Cum se realizeaz[ recepia deeului de fier vechi? ... ... ... ... .. pag 23

7. 8. 9.

M[suri de siguran[ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... pag 25 Comportament... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... pag 27

Informaii utile pentru facturare ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. pag 29

10. Sugestii i comentarii. Documente de referin[ ... ... ... ... ... ... .. pag 31

5

DeSCRIeReDeeurile de fier pot fi livrate la facilit[\ile TenarisSilcotub dedicate colect[rii fierului vechi, localizate n popeti Leordeni (oseaua de centura nr. 91) i n C[l[rai (Str. prelungirea Bucureti nr. 162), unde vor fi procesate n vederea transform[rii lor `n materie prim[ pentru produc\ia de o\el. De asemenea, oferim i servicii de colectare direct de la surs[, cu echipamente profesionale precum camioane echipate cu macara i graifer i containere HARDoX de tip roll on/roll off.

6

7

8

Ce eSTe DeeuL De FIeR VeCHI?

1

Fierul este un material 100% reciclabil. n consecin[, cantit[i impresionante de minereu natural pot fi economisite, cu efecte pozitive asupra consumului de energie i, implicit, asupra mediului. Deeul de fier vechi poate proveni din procese industriale sau din gospod[riile popula\iei. Acesta se reg[sete sub forma unor obiecte din metal uzate, care nu mai pot fi utilizate, sau poate rezulta din dezafect[ri ale cl[dirilor, utilajelor i automobilelor vechi, precum i din diferite procese de produc\ie. Reciclarea fierului vechi are un impact benefic asupra mediului, reducnd consumul de energie i emisiile de gaze cu efect de ser[ n atmosfer[, contribuind astfel la conservarea resurselor naturale, la protec\ia mediului nconjur[tor i la dezvoltarea durabil[. prin transformarea produselor uzate n materii prime necesare pentru fabricarea unor produse noi, reciclarea reduce cantitatea de materie prim[ natural[ consumat[ (minereu de fier, lemn). Colectarea, stocarea, prelucrarea i transportul reprezint[ verigi importante pe lan\ul recicl[rii. niciunul dintre beneficiile de mai sus, rezultate n urma recicl[rii deeurilor metalice, nu ar putea fi ob\inute f[r[ o colectare, stocare, prelucrare i transport corespunz[toare.

9

Balo\i tabl[ nou[

Fier greu

Fier mediu uor

Fier special

Fier special

Scoar\[

Shreded

pan font[

pan o\el

10

CARe SunT TIpuRILe De Deeu De FIeR eXISTenTe?este foarte important s[ cunoate\i tipurile de fier vechi, astfel nct s[ v[ asigura\i c[ livra\i materialul potrivit i c[ ob\ine\i pre\ul corect pentru fiecare tip `n parte. Fierul vechi pe care l colect[m este de mai multe tipuri. o parte au fost clasificate de c[tre euRoFeR (Asocia\ia european[ a produc[torilor de o\el), asocia\ie din care fac parte i produc[torii din Rom]nia. eurofer a definit diferite categorii, n func\ie de mai multe criterii, printre care compozi\ia chimic[ a materialului i dimensiuni. o alt[ parte se ncadreaz[ n categorii stabilite de o\el[ria TenarisSilcotub. pentru mai multe detalii, consulta\i capitolul Clasificare i descriere.

2

11

3 CLASIFICARe I DeSCRIeReCATEGORIA FIER VECHI SPECIALCOD EUROFER TIPUL DE FIER DESCRIERE Fier vechi nou preparat astfel `nc]t s[ poat[ fi `nc[rcat direct `n cuptor. Include ine de cale ferat[, ro\i i osii de tren cu un con\inut de Cu mai mic de 0,10%. nu trebuie s[ con\in[ fier beton, lingouri, fier forjat, \evi sau tuburi, piese mecanice chiar i dac[ sunt noi. Fier vechi nou care include ine de cale ferat[, ro\i i osii de tren, cu un con\inut de Cu mai mic de 0,10%. nu trebuie s[ con\in[ fier beton, lingouri, fier forjat, \evi sau tuburi, piese mecanice chiar i dac[ sunt noi. Fier vechi sub\ire nou preg[tit astfel `nc]t s[ se poat[ `nc[rca direct `n cuptor. nu trebuie s[ fie acoperit de plastic sau vopsea. DIMENSIUNE/ GROSIME Grosime 3 mm Dimensiune pies[: 1,500,50,5 m Densitate > 0,7 ton m3 CHIMIE e2

FIER VECHI SPECIAL

Cu 0,10% Cr+ni+Mo 0,15% Sn 0,01%

e2

FIER VECHI SPECIAL LUNG FIER VECHI TABL{ NOU{ FIER VECHI TABL{ NOU{ LUNG BALOI TABL{ NOU{

Grosime 3 mm Dimensiune pies[: > 1,500,50,5m Grosime < 3 mm pies[ 1,500,50,5 m Densitate > 0,5 ton m3

Cu 0,10% Cr+ni+Mo 0,15% Sn 0,01%

e8

Cu 0,10% Cr+ni+Mo 0,15% Sn 0,01% Cu 0,10% Cr+ni+Mo 0,15% Sn 0,01%

e8

Fier vechi sub\ire nou care nu trebuie s[ fie acoperit de plastic sau vopsea.

Grosime < 3 mm Dimensiune pies[: > 1,500,50,5 m Dimensiune pies[: 0,60,60,6 m Densitate > 1,6 ton m3

e6

Fier vechi sub\ire nou compactat `n form[ de balo\i. Sunt accepta\i numai balo\ii din industria de autovehicule.

Cu 0,10% Cr+ni+Mo 0,15% Sn 0,01%

12

CATEGORIA FIER VECHI DIN DEMOL{RICOD EUROFER TIPUL DE FIER DESCRIERE Fier vechi greu, preg[tit astfel `nc]t s[ poat[ fi `nc[rcat direct `n cuptor. Include font[, lingouri, materiale forjate, \evi i tuburi. Include bare, ine de cale ferat[, ro\i i osii de tren al c[ror con\inut de Cu este peste 0,10 %. exclude fierul beton i piesele mecanice. Fier vechi greu lung. Include font[, lingouri, materiale forjate, \evi i tuburi. Include bare, ine de cale ferat[, ro\i i osii de tren a c[ror con\inut de Cu este peste 0,10 %. exclude fierul beton i piesele mecanice. Fier vechi sub\ire, preg[tit, care asigur[ `nc[rcarea direct[ `n cuptor. exclude fierul beton i piesele mecanice. Fier vechi sub\ire lung. exclude fierul beton i piesele mecanice. DIMENSIUNE/GROSIME CHIMIE

e3

FIER VECHI GREU

Grosime 6 mm Dimensiune pies[: 1,500,50,5 m Densitate > 0,7 ton m3

Cu 0,20% Cr+ni+Mo 0,25% Sn 0,01%

e3

FIER VECHI GREU LUNG

Grosime 6 mm Dimensiune pies[: > 1,500,50,5 m Grosime < 6 mm Dimensiune pies[: 1,500,50,5 m Densitate > 0,5 ton m3 Grosime < 6 mm Dimensiune pies[: > 1,500,50,5 m

Cu 0,20% Cr+ni+Mo 0,25% Sn 0,01%

e1

FIER VECHI MEDIU: UOR FIER VECHI MEDIU: UOR LUNG

Cu 0,30% Cr+ni+Mo 0,30% Sn 0,02% Cu 0,40% Cr+ni+Mo 0,30% Sn 0,02%

e1

13

CATEGORIA SHREDDEDCOD EUROFER e40 TIPUL DE FIER DESCRIERE Fier vechi fragmentat provenit din casarea autovehiculelor. DIMENSIUNE/GROSIME piesa 0,150,150,15 m Densitate min. 1 ton/m3 CHIMIE Cu 0,30% Sn 0,02%

SHREDDED

CATEGORIA PANCOD EUROFER e5H TIPUL DE FIER DESCRIERE DIMENSIUNE/ GROSIME Densitate > 0,6 ton/m3 CHIMIE Cu 0,30% Cr+ni+Mo 1,0% Sn 0,03% Cu < 0,30% ni < 0,50% Sn < 0,03%

PAN DE OEL PAN DE FONT{

Lot omogen de pan din o\el.

e5H

pan rezultat din strunjirea pieselor de font[.

Densitate > 0,1 ton/m3

14

CATEGORIA PRODUSELOR REZULTATE N URMA PROCESELOR DE PRELUCRARE A OELULUICOD EUROFER nA TIPUL DE FIER DESCRIERE Scoar\[ provenit[ din procesul de elaborare a o\elului cu un con\inut minim de Fe de 55%. Lentil[ provenit[ din procesul de prelucrare a o\elului `n o\el[riile cu arc electric cu un con\inut minim de Fe de 90%. Lentil[ lung[ provenit[ din procesul de prelucrare a o\elului `n o\el[riile cu arc electric cu un con\inut minim de Fe de 90%. Lentil[ de font[ provenit[ din procesul de prelucrare a o\elului `n o\el[riile cu furnal cu un con\inut minim de Fe de 90%. Lentil[ lung[ de font[ provenit[ din procesul de prelucrare a o\elului `n o\el[riile cu furnal cu un con\inut minim de Fe de 90%. DIMENSIUNE/ GROSIME pies[ < 0,20,50,5 m Densitate > 3,0 ton m3 pies[ < 0,50,50,5 m Greutate < 500 kg/pies[ CHIMIE Cu < 0,20% ni < 0,15% Cu < 0,20% ni < 0,15% Cu < 0,20% ni < 0,15% Cu < 0,10% ni < 0,15% Cu < 0,10% ni < 0,15%

SCOAR{ LENTILE OEL LENTILE OEL LUNGI LENTILE FONT{ LENTILE FONT{ LUNGI

nA

nA

Greutate < 7 ton/pies[

nA

piesa < 0,50,50,5 m Greutate< 500 kg/pies[ Grosime < 0,7 m Greutate < 7 ton/pies[

nA

15

16

InFoRMA|II uTILe pRIVInD SoRTAReA DeeuLuI De FIeR VeCHI Gradul de oxidare a fierului vechi trebuie s[ fie acceptabil, astfel nct acesta s[ poat[ fi refolosit n procesul de produc\ie. Pentru a facilita desc[rcarea, separa\i fierul n func\ie de tip i dimensiuni. Nu amesteca\i mai multe tipuri de fier n aceeai nc[rc[tur[. Nu este acceptat niciun tip de deeu care con\ine praf, p[mnt, gunoi, pietre, hrtie, carton, oxid n cantit[\i exagerate, precum i p[r\i nemetalice. Din motive de siguran[, deeurile metalice feroase nu trebuie s[ con\in[: corpuri cave, materiale radioactive, arme sau muni\ie de r[zboi, substan\e periculoase precum combustibilii, substan\e explozive sau inflamabile, recipiente nchise sau care prin forma lor geometric[ permit stocarea apei, material plastic, petrol, lubrifian\i, azbest sau substan\e organice sau chimice care, prin reac\iile lor chimice, pot produce elemente toxice d[un[toare omului sau mediului. Din motive de calitate, deeurile metalice feroase nu trebuie s[ con\in[ n form[ pur[ sau n aliere materiale precum: cupru, bronz, alam[, cutii de conserve, cositor, plumb, crom, nichel, molibden, aluminiu, mangan etc. Deeurile metalice nu trebuie s[ con\in[ produse secundare precum pulberi sau zgur[. Dac[ se constat[ c[ fierul vechi con\ine elemente dintre cele mai sus men\ionate, materialul poate fi refuzat n totalitate, f[r[ suportarea cheltuielilor aferente colect[rii acestuia. Dac[ ave\i semne de ntrebare cu privire la deeurile de fier ce urmeaz[ a fi livrate, contacta\i personalul punctelor de lucru.

4

17

18

nu ToATe TIpuRILe De Deeu De FIeR VeCHI SunT uTILe

5

exist[ anumite tipuri de deeuri care, prin natura lor, nu pot fi folosite n procesul de produc\ie. Astfel, prezen\a n nc[rc[tur[ a produselor petroliere, cauciucului, pieselor sigilate, barelor de protec\ie, prafului n exces, buc[\ilor de beton sau c[r[mid[, ataate sau nu deeurilor, constituie un motiv de respingere a ntregii nc[rc[turi, cu toate pierderile survenite pentru dvs. Exist[ unele elemente chimice care sunt foarte contaminante n producia de oel, cum ar fi cuprul (simbol chimic Cu), cromul (Cr), nichelul (Ni), staniul (Sn), fosforul (P), plumbul (Pb) i mangan (Mn). prezen\a acestora n fierul vechi, n cantit[\i excesive, genereaz[ dificult[\i n procesul de fabrica\ie a produselor finite i afecteaz[ negativ caracteristicile acestora, precum ductilitatea sau sudabilitatea.

19

20

EXEMPLE DE DEEURI DE FIER CARE NU SUNT UTILE1. Deeu radioactivAcest tip de material este extrem de periculos pentru s[n[tatea oamenilor i trebuie s[ fie manevrat de personal instruit corespunz[tor. n cazul n care se detecteaz[ existen\a de material contaminat, acesta se va izola, semnaliza i se vor anun\a institu\iile competente n acest domeniu. explozie. nainte de livrare, asigura\i-v[ c[ sunt sp[late i perforate (minim o gaur[ de 10 cm n diametru), iar n cazul n care recipientul este de dimensiuni mari, acesta va trebui sec\ionat.

5. Resturi de anvelope, asfalt din cauciuc i ali polimeri. 6. Deeu din material de r[zboi, mortiere, muniie i similareSunt extrem de periculoase, manipularea acestora necesitnd personal calificat.

2. Deeu contaminatAcest tip de material nu poate fi reciclat, fiind un deeu de fier contaminat cu substan\e chimice (de exemplu, recipiente de produse chimice, precum vopseluri, lacuri etc.).

3. Deeuri cu azbestn general, acestea se g[sesc la sistemele de frnare i de ambreiaj ale autovehiculelor. Acest tip de deeu este foarte nociv, iar gestionarea sa greit[ poate cauza afec\iuni pulmonare precum azbestoza.

7. Deeuri din oel inoxidabil, cupru (rotoare motoare electrice), plumb (baterii de autovehicule) i staniu (conserve alimentare)Acestea se pot detecta destul de uor prin aspect i culoare.

4. Deeu din recipiente folosite la combustibiliAceste recipiente sunt foarte periculoase dac[ nu au fost sp[late n prealabil, existnd riscul de

8. Deeuri inerte: ciment, beton, c[r[mizi i alte agregate (nisip, pietri etc.)Acestea prezint[ pericol din punct de vedere al securit[\ii i s[n[t[\ii n munc[.

21

CUM SE CLASIFIC{ DEEUL DE FIER VECHI LA RECEPIE?Deeurile de fier vechi sunt verificate i clasificate vizual de c[tre personalul nostru calificat. Aceast[ verificare preliminar[ ne permite s[: Identific[m i confirm[m/infirm[m tipul de deeu de fier vechi ce urmeaz[ a fi livrat Identific[m prezen\a impurit[\ilor sau al altor materiale contaminante Stabilim locul de desc[rcare a camionului Dup[ finalizarea desc[rc[rii, se realizeaz[ clasificarea final[ care poate fi diferit[ fa[ de clasificarea preliminar[.

22

penTRu CA ReCep|IA DeeuLuI De FIeR VeCHI S{ FIe nToTDeAunA CoReCT{CUM SE REALIZEAZ{ RECEPIA DEEULUI DE FIER VECHI

6

Atunci cnd ajunge\i la punctul de are, trebuie s[ respecta\i urm[torii pai pentru a folosi timpul n mod eficient: Asigura\i-v[ c[ ave\i toate documentele de transport conform legii n vigoare i c[ nu dep[i\i greutatea maxim[ admis[ prev[zut[ de Hot[rrea Guvernului nr. 432/ 2011. ncadra\i-v[ n timp astfel nct s[ pute\i fi desc[rcat n timpul programului de func\ionare a punctului de lucru. Intrarea camioanelor la desc[rcare se face lund n considerare mai multe criterii: ordinea sosirii, tipul de material ce urmeaz[ a fi livrat, disponibilitatea pentru desc[rcare, precum i capacitatea depozitului de fier vechi. Asigura\i-v[ c[ respecta\i toate normele de siguran\[ pentru a evita accidentarea Dvs. i a celor din jur i c[ starea tehnic[ a camionului este corespunz[toare i nu prezint[ riscuri. Dup[ intrare, respecta\i toate indica\iile personalului calificat al TenarisSilcotub. nainte de a p[r[si incinta, asigura\i-v[ c[ documentele de transport (CMR, aviz de nso\ire a m[rfii) sunt completate n conformitate cu legisla\ia n vigoare i c[ documenta\ia referitoare la recep\ie (nota de cntar, nota de desc[rcare) este ntocmit[ corect.

23

Accesul persoanelor aflate sub influena alcoolului i consumul de alcool n incinta societ[ii sunt strict interzise. n cazul n care este necesar sa v[ deplasa\i n interiorul societ[\ii, asigura\i-v[ c[ sunte\i nso\it de personalul nostru.

24

M{SuRI De SIGuRAn|{

7

principala preocupare a companiei noastre este de a asigura siguran\a persoanelor care desf[oar[ activit[\i n interiorul societ[\ii. n acest sens, am stabilit standarde de securitate n munc[ exigente, a c[ror respectare este o condi\ie obligatorie. principalele norme de siguran\[ sunt redate n continuare: Purtarea echipamentului individual de protec\ie - casc[, vesta reflectorizant[, ochelari de protec\ie i nc[l\[minte de protec\ie este obligatorie. Intrarea va fi permis[ doar pentru conduc[torul auto nregistrat n documentele de transport, nu i pasagerilor. Intrarea minorilor (sub 18 ani) este interzis[. Nu deschide\i obloanele autovehiculului dect la locul de desc[rcare. Cobor\i din autovehicul n timpul desc[rc[rii cu graiferul. Cobor\i din autovehicul atunci cnd se face cnt[rirea. Cobor\i din autovehicul atunci cnd se face controlul de c[tre agen\ii de securitate. Respecta\i indicatoarele rutiere din interiorul societ[\ii. P[stra\i distan\a de siguran\[ (minim 15 metri) fa\[ de macarale i graifere in micare. Fi\i atent la micarea vehiculelor. Respecta\i semnaliz[rile de siguran\[ rutier[ i de securitate n munc[. Urma\i instruc\iunile personalului companiei.

25

26

CoMpoRTAMenT

8

Serviciile pe care le primi\i din partea TenarisSilcotub sunt nso\ite de un comportament exemplar. La rndul nostru, atept[m din partea dumneavoastr[, a furnizorilor i transportatorilor de fier vechi, acelai tip de comportament, astfel nct s[ cre[m mpreun[ un mediu de lucru profesionist. TenarisSilcotub supravegheaz[ permanent atitudinea i comportamentul persoanelor delegate de furnizori i transportatori i ia m[suri mpotriva celor care nu au o conduit[ adecvat[. printre faptele considerate inacceptabile de companie se num[r[: Insultarea personalului companiei Nerespectarea normelor de securitate n munc[ Conducerea autovehiculului ntr-un mod care prezint[ risc ridicat de accidentare sau de distrugere a echipamentelor sau bunurilor Consumul de alcool n incinta societ[\ii Inducerea n eroare, n mod deliberat, cu privire la con\inutul i clasificarea deeurilor n urm[toarele cazuri, vor fi anun\ate imediat institu\iile competente: Insultarea, atacarea i agresarea fizic[ a personalului companiei Conducerea autovehiculului n stare de ebrietate sau sub influen\a b[uturilor alcoolice Sustragerea de bunuri sau materiale Aminti\i-v[ s[ ne notifica\i orice schimbare a datelor de identificare i de contact, astfel nct s[ putem p[stra leg[tura i s[ v[ inform[m cu privire la evolu\ia colabor[rii dintre societ[\ile noastre.

27

28

InFoRMA|II uTILe penTRu FACTuRAReDup[ ce recepia fierului vechi a fost realizat[, trebuie s[ ntocmii factura i s[ o trimitei la adresa punctului de lucru unde s-a f[cut livrarea. pentru a asigura corectitudinea facturii, g[si\i mai jos elementele de identificare ale companiei:

9

CUMP{R{TOR: SC SILCoTuB SA ADReSA: B-dul Mihai Viteazu, nr. 93, 450131, Zal[u, jud. S[laj nr. oRC: J31/363/ 2006 CIF: Ro15117182

ORARorar de func\ionare: 6 - 22 ConTACT: Telefon: +40. 242.306.600 email: [email protected] www.colectarefiervechi.ro

PUNCTE DE COLECTARE jud C[l[rai, C[l[rai, str. prelungirea Bucureti, nr. 162, cod 910125 jud Ilfov, Popeti-Leordeni, oseaua de Centur[, nr. 91

29

30

SuGeSTII I CoMenTARII

10

Dac[ dori\i s[ face\i o sugestie sau un comentariu, v[ pute\i adresa verbal efului punctului de lucru sau pute\i trimite un mesaj la adresa de e-mail: [email protected] n cazul incidentelor, v[ rug[m s[ v[ adresa\i efului punctului de lucru nainte de a p[r[si incinta societ[\ii n vederea constat[rii evenimentului i ntocmirii documenta\iei necesare.

n vederea unei bune colabor[ri, trebuie s[: urma\i instruc\iunile i recomand[rile con\inute n Manual respecta\i toate m[surile legate de transportul i livrarea de fier vechi detaliate `n Manual v[ asigura\i c[ la livrarea fierului vechi acesta nu con\ine materiale care pot contamina sau afecta procesele de recep\ie i preg[tire respecta\i procedurile, instruc\iunile i sugestiile personalului companiei

DoCuMenTe De ReFeRIn|{ Proceduri interne TenarisSilcotub Clasificarea european[ a fierului vechi

31

Contact: Telefon: +40. 242.306.600 email: [email protected] www.colectarefiervechi.roToate drepturile rezervate Rev 01, noiembrie 2011

32