Manual Utilizare Fiat Punto Classicohj

 • View
  89

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

xdx ybmnu

Text of Manual Utilizare Fiat Punto Classicohj

 • Stimate client,Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Punto. Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Punto.Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum.Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]ibeneficia la maxim de calitq]ile sale tehnologice. Acest manual con]ine sfaturi extrem de importante cu privire lacondi]iile de siguran]q \n trafic, \ntre]inerea automobilului [i protejarea mediului \nconjurqtor.

  Mai mult, fiecare componentq a Fiat Punto este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de problemea ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cuurmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq.

  Vq recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itulpaginii.

  siguran]a personalq

  starea bunq de func]ionare

  protec]ia mediului

  Caietul de service FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi : certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ; gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.

  Lecturq placutq [i sigurq la volanul ma[inii dvs !

  |n acest manual de utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Punto. |n consecin]q vq rugqm sq lua]i \n consideraredoar informa]iile referitoare la tipul motorului [i versiunea de caroserie ale vehiculului dvs.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 1

 • FOARTE IMPORTANT!

  COMBUSTIBIL

  Motoare pe baza de benzinq: folosi]i doar benzinq fqrq plumb cu cifra octanicq mai mare de 95.Motoare diesel: folosi]i doar combustibil Diesel care \ndepline[te cerin]ele Specifica]iei Europene EN590.

  PORNIREA MOTORULUI

  Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq; pune]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq; apqsa]i p`nq la capqt pedala deambreiaj fqrq sq atinge]i accelera]ia, din acest moment:

  Motoare pe bazq de benzinq roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul

  Motoare diesel: Roti]i cheia de contact la MAR [i astepta]i stingerea semnalelor luminoase , ; roti]i cheiala AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul.

  PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE

  |n condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Nu parca]i vehiculul pesteiarbq, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu.

  PROTEC}IA MEDIULUI

  Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuq a componentelor sistemului de e[apa-ment asigur`nd \n acest fel o protec]ie mai eficientq a mediului \nconjurqtor.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 2

 • ACCESORII ELECTRICE

  Dacq dupq cumpqrarea vehiculului hotqr`]i sq adquga]i accesorii electrice (care implicq riscul descqrcqriitreptate a bateriei), vizita]i o Reprezentan]q Fiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i verificadacq sistemul electric existent \l poate suporta.

  CARDUL CODE

  Pqstra]i acest card \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. Vq recomandqm sq ave]i \ntotdeauna asupradvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile \n care ve]i avea nevoie de pornireade urgen]q.

  PLANUL DE |NTRE}INERE

  |ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stqri bune de func]ionare,pqstrarea eficacitq]ii mijloacelor de siguran]q, protejarea mediului \nconjurator [i reducerea cheltuielilor de\ntre]inere de-a lungul timpului.

  MANUALUL DE |NTREBUIN}ARE CON}INE...

  Informa]ii, sfaturi [i avertismente importante \n ceea ce prive[te conducerea sigurq [i corectq a ma[inii dvs.[i \ntre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitq simbolurilor (siguran]a personalq), (protec]ia mediului),(buna stare a vehiculului).

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 3

 • BBOORRDD {{II CCOOMMEENNZZII

  BORDUL.............................................................. 5TABLOUL DE BORD........................................... 6SIMBOLURI......................................................... 11SISTEMUL DE COD FIAT................................... 11CHEILE................................................................ 13DISPOZITIVUL DE PORNIRE............................. 16INSTRUMENTE DE BORD ................................ 18DISPLAY-UL DIGITAL......................................... 22DISPLAY MULTIFUNC}IONAL.......................... 24DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONALREPROGRAMABIL............................................. 28SCAUNELE......................................................... 56TETIERE.............................................................. 59REGLARE VOLAN.............................................. 60REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE.............. 60CONTROLUL SISTEMULUIDE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE.......................... 62SISTEM DE |NC~LZIRE {I VENTILA}IE........... 65SISTEMUL DE CONTROLCLIMATIC BIZONAL........................................... 71LUMINILE EXTERIOARE.................................... 78SPQLAREA GEAMULUI...................................... 81CRUISE CONTROL............................................ 86

  LUMINI DE INTERIOR........................................ 89COMENZI............................................................ 91ECHIPAMENT INTERIOR.................................. 93TRAPA GLISANTQ ACOPERIS.......................... 96U{ILE.................................................................. 98GEAMURILE AC}IONATE ELECTRICE ........... 100PORTBAGAJUL.................................................. 101CAPOTA MOTOR............................................... 107SUPORT SCHIURI ACOPERI{.......................... 109FARURILE........................................................... 111SISTEMUL ABS.................................................. 113SISTEMUL ESP.................................................. 115SISTEMUL ASR.................................................. 116SISTEMUL EOBD............................................... 119SISTEMUL AUDIO................................................ 120SETAREA TELEFONULUI MOBIL..................... 123ACCESORII ACHIZI}IONATEDE PROPRIETAR............................................... 125SISTEMUL DE DIRECTIE SERVOASISTATQELECTRIC - DUALDRIVE................................ 126SENZORII DE PARCARE................................... 128SENZORII DE PARCARE................................... 130PROTEC}IA MEDIULUI NCONJURATOR........ 133

  4

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 4

 • BORDUL

  Prezen]a [i pozi]ia instrumentelor [i lampilor de avertizare poate diferi, \n func]ie de versiune

  1. Aerator lateral reglabil [i orientabil - 2. Aerator fix spre geamurile laterale - 3. Maneta de comandq lumini externe -4. Claxon - 5. Indicatoare de bord si lumini de avertizare - 6. Aerator central reglabil [i orientabil - 7. Aerator centeralfix - 8. Comenzi centrale - 9. Compartimentul inferior pt. mqnu[i - 10.Intrerupator lumini de avarie - 11. Controlul\ncqlzirii, ventila]iei [i al climatizqri - 12.Bricheta - 13. Scrumiera - 14. Contactul de pornire - 15. Levierul pentrureglarea \nql]imii volanului - 16 Air bag pasager - 17.Clapeta de deschidere a capotei motorului ;

  5

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 5

 • TABLOUL DE BORD

  6

  Punto 1.28v 1.3 Multijet

  (A) - indicatorul nivel combustibil cu lampa indicatoare a rezervei

  (B) - vitezometru(C) - indicatorul temperaturi lichidului de

  rqcire [i lampa avertizare temperaturq criticq

  (D) - display multifunc]ional

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 6

 • Versiunile ACTIVE, SOUND,DYNAMIC, CLASS

  (A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de com-

  bustibil cu lampa indicatoare a rezervei

  (C) - indicatorul temperaturi lichiduluide rqcire [i lampa avertizaretempeaturq criticq

  (D) - tahometru(E) - display multifunc]ional

  semnale de avertizare pen-tru versiunile diesel.

  7

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 7

 • Versiunea EMOTION

  (A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de combustibil

  cu lampa indicatoare a rezervei(C) - indicatorul temperaturi lichidului de

  rqcire [i lampa avertizare tempertu-rq criticq

  (D) - tahometru(E) - display multifunc]ional reconfigurabil

  Semnal de avertizare pentru versiunile Speedgear sau Dualtronic

  Semnal de avertizare pentr ver-siunile diesel.

  8

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 8

 • Versiunea SPORTING

  (A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de combustibil

  cu lampa indicatoare a rezervei(C) - indicatorul temperaturi lichidului de

  rqcire [i lampa avertizare temper-atura criticq

  (D) - tahometru(E) - display multifunc]ional reconfigurabil

  Semnal de avertizare pentru versiu-nile Speedgear sau Dualtronic

  9

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 9

 • 10

  Versiunea HGT

  (A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de combustibil

  cu lampa indicatoare a rezervei(C) - indicatorul temperaturi lichidului de

  rqcire [i lampa avertizare temper-aturq criticq

  (D) - tahometru(E) - display multifunc]ional reconfigurabil

  Semnal de avertizare pen-tru versiunile diesel.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 10

 • SIMBOLURI

  Ve]i gqsi etichete specifice, colorate, l`ngq sau chiar pe suprafa]a unorcomponente Fiat Punto. Ele poartq simboluri pentu a vq reaminti mqsurilecare trebuie luate cu privire la piesele respective.

  Plqcu]a reprezintq o legendq pentru simbolurile care pot fi gqs