11
W 750-115 W 750-125 W 850-115 W 850-125 WP 850-115 WP 850-125 Manual de utilizare

Manual de utilizare - AGT METABO...Transmiteti masina altor persoane numai insotita de aceste documente. 4.1 Instructiuni de siguranta comune pentru polizat, slefuit cu hartie abraziva,

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

W 750-115W 750-125W 850-115W 850-125WP 850-115WP 850-125

Manual de utilizare

2

1

1

12

9 B

9 A

1

2

3 4 5 6

WP 850

7 8

10

9

11

8

12

A

B

C

3

W 850-115 W 850-125 WP 850-115 WP 850-125

Dmax mm (in) 115 (4 1/2) 125 (5) 115 (4 1/2) 125 (5)

tmax1; tmax3 mm (in) 6 ; 6 (1/4 ; 1/4 ( 6 ; 6) 1/4 ; 1/4)

M / l - / mm (in) M 14 / 16 (5/8 ( 61 / 41 M) 5/8)

n min-1 (rpm) 11000 11000 11000 11000

P1 W 850 850 850 850

P2 W 610 610 610 610

m kg (lbs) 1,9 (4.2) 1,9 (4.2) 1,9 (4.2) 1,9 (4.2)

ah,SG/Kh,SG m/s2 8 / 1,5 8 / 1,5 8 / 1,5 8 / 1,5

ah,DS/Kh,DS m/s2 6 / 1,5 6 / 1,5 6 / 1,5 6 / 1,5

LpA/KpA dB(A) 87 / 3 87 / 3 87 / 3 87 / 3

LWA/KWA dB(A) 98 / 3 98 / 3 98 / 3 98 / 3

14.

W 750-115 W 750-125

Dmax mm (in) 115 (4 1/2) 125 (5)

tmax1; tmax3 mm (in) 6 ; 6 (1/4 ; 1/4) 6 ; 6 (1/4 ; 1/4)

M / l - / mm (in) M 14 / 16 (5/8) M 14 / 16 (5/8)

n min-1 (rpm) 11000 11000

P1 W 750 750

P2 W 530 530

m kg (lbs) 1,8 (4.0) 1,8 (4.0)

ah,SG/Kh,SG m/s2 10 / 1,5 10 / 1,5

ah,DS/Kh,DS m/s2 5 / 1,5 5 / 1,5

LpA/KpA dB(A) 88 / 3 88 / 3

LWA/KWA dB(A) 99 / 3 99 / 3

14.

*1) Serial Number: 01232..

*1) Serial Number: 01233..

*1) Serial Number: 01234..

*1) Serial Number: 01235..

*1) Serial Number: 01230..

*1) Serial Number: 01231..

*2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC (->19.04.2016), 2014/30/EU (20.04.2016->)*3) EN 60745-1: 2009+A11: 2010, EN 60745-2-3: 2011+A2: 2013+A11:2014+A12:2014

2016-01-07, Volker SiegleDirector ingineria si calitatea produselor*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

4

Dmax = 115 mm (4 1/2“) 6.30351Dmax = 125 mm (5“) 6.30352Dmax = 150 mm (6“) 6.30353

ACLICK

6.30327

B

(9) (10)

(1)

(8)

C (M 14) 6.30706(M 10) 34110205

5

Manual de utilizare

Declaram pe proprie raspundere ca aceste poli-zoare unghiulare, identificate prin tip si serie *1),corespund tuturor precizarilor relevante din direc-tive *2) si norme *3). Documentatia tehnica se gaseste la *4) - vezi pag. 3.

Aceste masini, dotate cu accesorii Metabo origi-nale, sunt destinate polizarii, slefuirii cu hartie ab-raziva, prelucrarii cu perii de sarma si debitarii demetal, beton, piatra si materiale similare, faraapa de racire.Pentru pagubele rezultate in urma utilizarii neco-respunzatoare raspunde numai utilizatorul.Respectati normele recunoscute de protectie im-potriva accidentelor si instructiunile de sigurantaanexate.

Respectati pasajele din text marcate cuacest simbol pentru protectia dvs. per-sonala si protectia masinii dvs.!

AVERTIZARE – Pentru reducerea perico-lului de ranire cititi cu atentie manualul.

AVERTIZARE - Cititi toate instructiunile si recomandarile de siguranta. Nerespec-

tarea instructiunilor si recomandarilor de siguran-ta poate duce la electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.Pastrati toate instructiunile si recomandarile de siguranta pentru consultare ulterioara.Transmiteti masina altor persoane numai insotitade aceste documente.

4.1 Instructiuni de siguranta comune pentrupolizat, slefuit cu hartie abraziva, prelu-crat cu perii de sarma si debitat:

Utilizarea) Aceste masini electrice se utilizeaza ca poli-zoare, masini de slefuit cu hartie abraziva, cuperii de sarma si ca polizoare de debitat. Res- pectati toate instructiunile si recomandarile de si-guranta, prezentarile si datele livrate impreuna cu masina. Nerespectarea urmatoarelor instruc-tiuni de siguranta poate duce la electrocutare, in-cendiu si/sau raniri grave.

b) Aceasta masina nu este destinata lustruirii.Utilizarea masinii in alte scopuri decat cele speci-ficate va poate expune la pericole si raniri grave.c) Nu utilizati accesorii care nu sunt produsespecial pentru aceasta masina si care nu suntrecomandate de fabricant. Simplul fapt ca puteti fixa un accesoriu pe masina dvs. nu garanteazautilizarea in siguranta.d) Turatia admisa pentru unealta utilizata trebuie sa fie cel putin egala cu turatia maxima specifi-cata pe masina. Accesoriile care se rotesc cuviteza mai mare decat cea admisa se pot rupe si pot

e) Diametrul exterior si grosimea uneltelor mon-tate trebuie sa corespunda dimensiunilor masiniidvs.. Uneltele de prelucrare de dimensiuni necores-punzatoare nu pot fi acoperite si controlate suficient.f) Uneltele fixate cu filet trebuie sa se potriveasca perfect pe axul de fixare. La uneltele fixate cuflanse, orificul de fixare trebuie sa se potriveasca perfect pe forma flansei. Uneltele care nu se potri-vesc perfect pe dispozitivele de fixare ale masinii serotect neregulat, vibreaza puternic si pot duce la pierderea controlului.g) Nu utilizati unelte deteriorate. Inainte defiecare utilizare verificati daca discurile de po-lizat nu sunt aschiate sau rupte, daca platanelede slefuit nu sunt rupte sau puternic uzate saudaca periile de sarma nu au fire desprinse sau rupte. Daca masina sau unealta de prelucrare cade, verificati daca nu s-a deteriorat sau utili-zati o unealta nedeteriorata. Dupa verificareasi montarea uneltei, indepartati alte persoane din zona de rotatie a uneltei si lasati masina safunctioneze la turatie maxima timp de un minut.Uneltele deteriorate se rup de regula in timpul aces-tui test.h) Utilizati echipament de protectie personala.In functie de aplicatie utilizati masca totala sau partiala pentru fata sau ochelari de protectie.Utilizati dupa caz masca antipraf, antifoane, ma-nusi de protectie sau sorturi speciale care va protejeaza de particulele de material rezultatein urma slefuirii. Protejati-va ochii de corpurile straine care iau nastere in cursul diferitelor proce-duri de slefuire. Masca antipraf sau de respirat trebuie sa filtreze pulberile generate in timpul pre-lucrarii. Daca va expuneti la zgomot timp indelungatva puteti pierde auzul.

1. Declaratie de conformitate

2. Utilizarea corespunzatoare

3. Instructiuni generale de siguranta

4. Instructiuni speciale de siguranta

fi aruncate in jurul masinii.

6

i) Mentineti o distanta sigura intre terte per-soane si zona dvs. de lucru. Orice persoanacare patrunde in zona de lucru trebuie sa uti-lizeze echipament de protectie. Particulele rup-te din materialul prelucrat sau din unealta pot fiaruncate in spatiu si pot provoca raniri si in afarazonei imediate de lucru.j) Tineti masina de suprafetele izolate cand executati lucrari in cursul carora unealtapoate atinge circuite electrice sau propriulcablu de alimentare. Contactul cu un circuitelectric sub tensiune poate pune sub tensiune componentele metalice ale masinii si poate pro-voca soc electric.k) Tineti cablul de alimentare la distanta deuneltele in rotatie. Cand pierdeti controlul ma-sinii, cablul de alimentare poate fi sectionat sau poate fi prins si poate antrena mana sau bratuldvs. spre unealta in rotatie.I) Nu lasati masina din mana inainte deoprirea completa a uneltei. Unealta in rotatie poate veni in contact cu suprafata de sprijin sipoate provoca pierderea controlului asupa masinii.m) Opriti masina in timpul deplasarii.Hainele dvs. poat fi antrenate la contactul acci-dental cu unealta in rotatie si aceasta poate pa-trunde in corpul dvs..

n) Curatati periodic fantele de aerisire alemasinii. Suflanta masinii aspira praf in carcasasi o acumulare de pulbere de metal poate danastere la pericole de natura electrica.o) Nu utilizati masina in apropiere de mate-riale inflamabile. Scanteile generate in timpullucrului pot aprinde aceste materiale.p) Nu utilizati unelte care necesita lichide deracire. Utilizarea apei sau altor lichide de racirepoate duce la electrocutare.

4.2 Reculul si instructiunile de sigurantacorespunzatoare

Reculul este reactia brusca provocata de agata-rea sau blocarea uneltei (disc de polizat, platande slefuit, perie de sarma, etc.). Agatarea sau blocarea provoaca oprirea brusca a uneltei in rotatie. In acest moment masina necontrolata este aruncata in sens invers directiei de rotatiea uneltei la locul de blocare.De ex. cand un disc de slefuit se agata sau seblocheaza, marginea sa, care patrunde in material, se poate prinde si discul se poate rupe sau poateprovoca un recul. In acest moment discul se depla-seaza spre utilizator sau in sens invers, in functie

de directia de rotatie a discului in punctul de blocare. Discurile se pot rupe in astfel de situatii.Reculul apare in urma utilizarii gresite sau neco-respunzatoare a masinii. Acesta poate fi evitat prin masuri de prevenire ca cele de mai jos.a) Tineti bine masina si aduceti corpul si bra-tele intr-o pozitie din care sa puteti prelua for-tele de recul. Utilizati intotdeauna manerul su-plimentar, daca este in dotare pentru a puteacontrola cat mai bine fortele de recul sau cup-lul de reactie la viteza marita. Utilizatorul poatecontrola fortele de recul si reactie prin masuri deprevedere adecvate.b) Nu apropiati mainile de uneltele in rotatie.Unealta se poate deplasa peste mana dvs. incazul unui recul.c) Evitati patrunderea corpului dvs. in zonain care masina se poate deplasa in cazul unui recul. Reculul arunca masina in directieopusa miscarii discului de slefuit in punctul deblocare.d) Lucrati cu atentie deosebita in apropierede colturi, muchii ascutite, etc.. Evitati rico-sarea uneltei din sau blocarea in piesa delucru. Unealta in rotatie tinde sa se blochezein colturi, muchii ascutite sau cand ricoseaza.Ca urmare apare reculul sau pierderea contro-lului asupra masinii.e) Nu utilizati panze cu lant sau danturate.Astfel de unelte provoaca frecvent recul saupierderea controlului asupra masinii.

4.3 Instructiuni speciale de siguranta pentru polizat si debitat:

a) Utilizati numai organe de slefuit admise pentru masina dvs. si aparatoarele specialdestinate acestor unelte.Organele de slefuit neadmise pentru aceastamasina nu pot fi acoperite suficient si sunt ne-sigure.b) Discurile de polizat boltite trebuie montateastfel incat suprafata slefuitoare sa se aflesub marginea aparatoarei.

montat gresit si care depaseste marginea apa-Un disc de polizat

ratoarei nu poate fi acoperit suficient.

c) Aparatoarea trebuie sa fie montata in sigu-ranta pe masina si montata astfel incat o partecat mai mica a uneltei de polizat sa fie desco-perita in dreptul utilizatorului si sa asigure o siguranta cat mai mare. Aparatoarea protejeazautilizatorul de fragmente de material, de atingereaaccidentala cu unealta precum si de scantei, carepotaprinde hainele utilizatorului.d) Organele de polizat pot fi utilizate numaipentru aplicatiile recomandate.

7

Ex.: Nu polizati cu partea laterala a unui discde debitat. Discurile de debitat sunt proiectatepentru degrosare cu muchia. Aplicarea unei forte laterale pe aceste unelte le poate rupe.e) Utilizati numai flanse de fixare nedeterio-rate, de dimensiune si forma adecvate pen-tru discul de polizat utilizat. Flansele adecvatesprijina corect discul de polizat si reduc perico-lul de rupere a acestuia. Flansele pentru discuri-le de debitat se pot deosebi de cele pentru alte discuri de polizat.f) Nu utilizati discuri de polizat uzate de la masini mai mari. Discurile de polizat pentrumasini mari nu sunt proiectate pentru turatiilemai mari ale masinilor mici si se pot rupe.

4.4 Alte instructiuni speciale de sigurantapentru debitat:

a) Evitati blocarea discului de debitat sauapasarea exagerata a acestuia. Nu executatitaieturi foarte adanci. Suprasolicitarea disculuimareste posibilitatea de rasucire sau blocare sica urmare pericolul de recul sau de rupere adiscului.b) Evitati zona din fata si din spatele disculuiin rotatie. Daca discul de debitat se deplaseazain sens opus dvs., in cazul unui recul masina estearuncata spre dvs. impreuna cu discul in rotatie.c) Cand discul de debitat se blocheaza sau cand intrerupeti lucrul, opriti masina si men-tineti-o in pozitie pana cand discul se oprestecomplet. Nu incercati sa trageti din taietura dis-cul inca in miscare; pericol de recul. Identificatisi eliminati cauza blocajului.d) Nu reporniti masina cat timp discul se maiafla in material. Lasati masina sa atinga tura-tia completa inainte de a continua lucrul.Altfel discul se poate agata, poate sari din mate-rial sau poate provoca un recul.e) Sprijiniti placile sau piesele de mari dimen-siuni pentru a diminua pericolul de recul prinblocarea discului de debitat. Piesele de dimen-siuni mari se por curba sub propria greutate. Pie-sa trebuie sa fie sprijinita pe ambele parti ale dis-cului, respectiv atat in apropierea fantei de taierecat si la margine.f) Lucrati cu atentie deosebita cand execu-tati taieturi "buzunar" in pereti sau alte zonefara vizibilitate. Discul de debitat care patrunde in material poate veni in contact cu circuite electri-ce, de gaze sau apa sau cu alte obiecte ascunse

si poate provoca un recul.

4.5 Instructiuni speciale de siguranta pentruslefuit cu hartie abraziva:

a) Nu utilizati discuri supradimensionate ci res-pectati specificatia fabricantului referitoare ladimensiunea discurilor.Discurile care depasesc platanele de slefuit potprovoca raniri, blocaje, ruperea discurilor sau recul.

4.6 Instructiuni speciale de siguranta pentruprelucrare cu perii de sarma:

a) Periile de sarma pierd fire chiar si in timpulutilizarii normale. Nu suprasolicitati periile prinpresare exagerata. Firele de sarma aruncate potpatrunde foarte usor prin haine subtiri si/sau piele.b) Daca se recomanda utilizarea unei aparatori,asigurati-va ca aceasta nu atinge peria. Periile plate sau tip oala isi pot mari diametrul datorita apa-sarii sau fortei centrifuge.

4.7 Alte instructiuni de siguranta:

AVERTIZARE – Utilizati permanent ochelari de protectie.

Utilizati suporturi intermediare elastice, daca acesteasunt livrate impreuna cu materialele abrazive si dacasunt necesare.Respectati recomandarile fabricantului de unelte siaccesorii! Protejati discurile de grasime si socuri!Depozitati si manevrati cu grija discurile de polizatconform recomandarilor fabricantului.Nu utilizati discuri de debitat pentru polizat si degro-sat! Este interzisa presarea laterala a discurilor dedebitat!Piesa de lucru trebuie sa fie bine sprijinita si asigurataimpotriva alunecarii, de ex. cu dispozitive de fixare saumenghine. Piesele de dimensiuni mari trebuie sprijinitefoarte bine.Daca utilizati unelte cu filet, capatul axului de fixare nutrebuie sa atinga fundul orificiului de fixare al uneltei.Asigurati-va ca filetul din unealta utilizata este suficientde lung pentru a prelua intreaga lungime a axului. File-tul uneltei trebuie sa se potriveasca perfect pe filetulaxului. Lungimea axului si filetul acestuia sunt specifi-cate la pag. 3 si in capitolul 14. Date tehnice.

In timpul prelucrarii, in special a meta-lelor, in interiorul masinii se poate acu-

mula o pulbere conductoare. Aceasta poate transmite energia electrica la carcasa masinii. Ca urmare poate aparea temporar pericolul unui soc electric. Curatatiperiodic masina, sufland aer comprimat prin fantele

8

posterioare de aerisire. Tineti bine masina intimpul acestei operatii.Se recomanda utilizarea unei instalatii stationarede aspirare si montarea unui intrerupator cu dis-junctor (FI). Cand polizorul unghiular se deconec-teaza prin interventia intrerupatorului FI, verificatisi curatati masina. Pentru curatarea motoruluivezi capitolul 9. Curatare.Cand lucrati in mediu cu mult praf, asigurati-vaca fantele de aerisire nu sunt obturate. Daca tebuie sa indepartati praful, deconectati mai intaimasina de la reteaua de alimentare (utilizati numaiobiecte nemetalice) si evitati deteriorarea compo-nentelor interioare.Nu utilizati unelte deteriorate, deformate si carevibreaza.Evitati deteriorarea circuitelor electrice, de apasau gaze si a peretilor portanti.

Scoateti stecherul din priza inainte de orice ope-ratie de reglare, montare de accesorii sau intre-tinere.Inlocuiti manerul suplimentar deteriorat sau rupt.Nu utilizati masina fara maner suplimentar.Inlocuiti aparatoarea deteriorata sau rupta. Nu utilizati masina cu aparatoarea defecta.Aceasta masina electrica nu este destinata lus-truirii. Utilizarea necorespunzatoare duce la pier-derea garantiei! Motorul se poate supraincalzi si masina se poate deteriora. Pentru lustruit serecomanda masinile de lustruit unghiulare.Fixati piesele mici cu menghine.Reduceti expunerea la praf:

Particulele rezultate in timpul utilizarii aces-tei masini pot contine substante care pot

provoca reactii alergice, cancer, afectiuni aleaparatului respirator, deficiente la nastere si alteafectiuni ale aparatului reproducator. Unele dinaceste substante sunt: plumbul (din vopselele pe baza de plumb), praful mineral (din caramizi,beton, s.a.), aditivii pentru prelucrarea lemnului(crom, materiale de protectie a lemnului), unele esente de lemn (ca stejar sau fag), metalele, azbestul.Riscul depinde de durata expunerii utilizatoruluisau a persoanelor aflate in apropiere la aceste substante.Nu permiteti patrunderea acestor particule in corp. Pentru a reduce expunerea la aceste sus- stante: asigurati o buna aerisire a spatiului de lucru si utilizati echipament de protectie adecvat,de ex. masca de respirat care poate filtra particule microscopice.Respectati prevederile referitoare la materialulprelucrat, aplicatie si spatiul in care se desfasoa-

ra activitatea (ex. norme de protectia muncii,debarasare).Colectati particulele rezultate in punctul in care sunt generate si evitati depunerea acestora inzona.Pentru lucrari speciale utilizati accesorii adecvate(vezi capitolul 11.). Numai astfel pot ajunge maiputine particule necontrolat in mediu.Utilizati o instalatie de aspirare adecvata.Reduceti expunerea la praf:- nu indreptati particulele generate si aerul evacuat

din masina spre dvs., spre persoanele aflate in apropiere sau spre praful depus,

- utilizati un exhaustor si/sau o instalatie de puri-ficare a aerului,

- aerisiti bine locul de munca si curatati prin aspi-rare. Maturatul sau suflatul ridica praful.

- aspirati sau spalati hainele de lucru. Nu suflati,nu scuturati si nu periati.

Vezi pagina 2.1 Flansa suport2 Ax3 Buton de blocare a axului4 Intrerupator glisant pentru pornire/oprire *5 Intrerupator tragaci *6 Blocaj intrerupator *7 Maner suplimentar8 Aparatoare9 Piulita de fixare

10 Cheie pentru doua orificii11 Inel de fixare12 Surub de fixare* in functie de dotare / neinclus in furnitura

Inainte de punerea in functiune asigurati-vaca tensiunea si frecventa inscrise pe placuta

de identificare a masinii corespund valorilor dinreteaua de alimentare.

Montati in circuit un intrerupator cu disjunctorcu curent max. de declansare de 30 mA.

6.1 Montarea maneruluiLucrati numai cu manerul suplimentar (7) montat! Insurubati bine manerul suplimentar

pe masina.6.2 Montarea aparatorii

Pentru siguranta dvs. utilizati numai apara-toarea special destinata uneltei de slefuit

utilizate! Vezi si capitolul 11. Accesorii.

5. Descriere

6. Punerea in functiune

9

Aparatoare pentru polizatPentru discuri de degrosat, platane de slefuit cu lamele, discuri de debitat diamantateVezi pag. 2, fig. C.- Desurubati surubul de fixare (12) pentru ca

inelul de fixare (11) al aparatorii sa se deschida suficient.

- Asezati aparatoarea (8) in pozitia indicata.- Rotiti aparatoarea astfel incat zona inchisa sa

fie indreptata spre utilizator. - Strangeti bine surubul de fixare (12). Verificati

fixarea sigura - aparatoarea (8) nu trebuie sa poata fi rotita.

Utilizati numai unelte pecare aparatoarea sa ledepaseasca cu minimum3,4 mm.

Inainte de orice operatie de montaj: scoatetistecherul din priza. Masina trebuie sa fie

oprita si axul de slefuire in repaus.Cand lucrati cu discuri de debitat, utilizati,pentru siguranta dvs., aparatoarea speciala

pentru discuri de debitat (vezi capitolul 11. Acce-sorii).7.1 Blocarea axului- Apasati butonul de blocare a axului (3) si rotiti

manual axul (2), pana cand butonul de blocare a axului prinde in pozitie.

7.2 Montarea discului de slefuitVezi pag. 2, fig. A.- Asezati flansa suport (1) pe ax. Flansa este

montata corect cand nu poate fi rotita pe ax.- Asezati discul de slefuit pe flansa suport (1).

Discul de slefuit trebuie sa se sprijine uniformpe flansa suport. Flansa din tabla a discurilorde debitat trebuie sa se pe flansa suport.

7.3 Montarea/demontarea piulitei de fixareMontarea piulitei de fixare (9):

Cele doua fete ale piulitei de fixare sunt diferite.Insurubati piulita de fixare pe ax dupa cum urmeaza:Vezi pag. 2, fig. B.- A) Pentru discurile de slefuit subtiri:

marginea piulitei de fixare (9) este indreptata in sus pentru a asigura fixarea sigura a disculuide slefuit subtire.B) Pentru discurile de slefuit groase:

marginea piulitei de fixare (9) este indreptata in jos pentru a asigura fixarea sigura a disculuide slefuit gros.

- Blocati axul. Insurubati piulita de fixare (9) in sensorar cu cheia pentru doua orificii (10).

Desurubarea piulitei de fixare:- Blocati axul (vezi capitolul 7.1). Desurubati piulita

de fixare (9) in sens antiorar cu cheia pentru douaorificii (10).

8.1 Pornirea/oprireaTineti masina intotdeauna cu ambele maini.

Porniti mai intai masina si apoi aduceti unealtain contact cu piesa de lucru.Evitati ca masina sa aspire suplimentar spansi rumegus. Porniti si opriti masina la distanta

de depuneri de praf. Dupa oprire lasati masina dinmana numai dupa oprirea completa a motorului.

Evitati pornirea accidentala a masinii: opritimasina de la intrerupator cand scoateti ste-

cherul din priza sau cand apare o pana de curent.In modul de functionare continua, masina func-tioneaza in continuare daca este scapata din

mana.De aceea tineti bine masina cu ambele maini de manerele din dotare, adoptati o pozitie sigura silucrati cu multa atentie.Masini cu intrerupator glisant:

Pornire: Impingeti intrerupatorul glisant (4) sprefata. Pentru functionare continua apasati in jos in- trerupatorul glisant pana se fixeaza in pozitie.Oprire: Apasati capatul posterior al intrerupato-rului glisant (4) si eliberati-l.

Masini cu intrerupator de siguranta(cu functie “mana moarta”):(Masini cu indicativul WP...)

Pornire: Impingeti blocajul de pornire (6) in directiasagetii si apasati intrerupatorul tragaci (5).Oprire: Eliberati tragaciul (5).

8.2 Recomandari de lucruSlefuire:Apasati moderat masina si deplasati-o intr-o miscarede du-te/vino pe zona prelucrata pentru ca suprafatapiesei de lucru sa nu se incinga.Polizare: pentru rezultate optime lucrati in unghi de 30° - 40° fata de suprafata de prelucrat.

7. Montarea discului de slefuit

8. Utilizare

0

I

4

0I

5 65 6

10

Debitare:Pentru debitat lucrati intotdeauna insens invers (vezi fig.). Altfel masinapoate sari necontrolat din fanta detaiere. Lucrati cu avans moderat,adaptat materialului prelucrat. Nu

inclinati, nu apasati si nu vibrati.Slefuire cu hartie abraziva:Apasati moderat masina si deplasati-o intr-o mis-care de du-te/vino pe zona prelucrata pentru ca suprafata piesei de lucru sa nu se incinga.Prelucrare cu perii de sarma:Apasati moderat masina.

Curatarea motorului: Curatati masina periodic,sufland aer comprimat prin fantele e aerisire pos-terioare. Tineti bine masina in mana in timpul ope-ratiei de curatare.

Protectie pornire accidentala. Masina nu func-tioneaza. A intervenit protectia la pornire acciden-tala. Daca ati scos stecherul din priza cu masinapornita sau daca revine curentul in retea dupa opana, masina nu porneste. Opriti si reporniti ma-sina de la intrerupator.

Utilizati numai accesorii Metabo originale.Vezi pag. 4.Utilizati numai accesorii care indeplinesc cerintelesi datele tehnice din acest manual.A Aparatoare de debitat Clip / Aparatoare

pentru debitatPentru lucrul cu discuri de debitat si discuri de debitat diamantate. Cu aparatoarea de debitatclip montata, aparatoarea normala se transformain aparatoare de debitat.B Aparatoare pentru slefuit cu hartie

abraziva si cu perii de sarmaPentru lucrul cu platane suport, platane de slefuit,perii de sarma.Montati protectia de mana sub manerul suplimen-tar lateral.C Piulita de fixare (9)

Programul complet de accesorii se gaseste incatalogul general Metabo.

Masinile electrice defecte pot fi reparatenumai de personal calificat autorizat!

Prezentati masinile electrice defecte la un atelierservice autorizat Metabo sau la un distribuitor.Lista pieselor de schimb se afla la distribuitoriiautorizati.

Praful rezultat in urma slefuirii poate contine sub-stante nocive: nu aruncati in deseurile meajere cicolectati corespunzator si predati la un centru decolectare pentru deseuri speciale.Respectati normele nationale referitoare la deba-rasarea ecologica si reciclarea masinilor,ambalaje-lor si accesoriilor uzate.

Numai pentru statele UE: nu aruncati masi-nile electrice in gunoiul menajer! ConformDirectivei europene 2002/96/CE pentru ma-

sini electrice si electronice uzate si transpunerea in legislatia nationala masinile electrice uzate tre-buie colectate diferentiat si supuse unui procesecologic de revalorificare.

Explicatii la datele de la pag. 3. Sub rezerva modificarilor tehnice.Dmax =diametru max. unealta de prelucrare

tmax,1 =grosime max. admisa a uneltei in zonade fixare la utilizarea piulitei de fixare(9)

tmax,3 =grosime max. admisa a uneltei de prelucrare

M =filet axl = lungime ax de slefuiren = turatie la mers in gol (turatie maxima)P 1 =putere absorbitaP 2 =putere nominalam =greutate fara cablude alimentareValori masurate exprimate conform EN 60745.

masina cu clasa protectie II~ curent alternativDatele tehnice mentionate au tolerante conformstandardelor utilizte.

Valori de emisiiAceste valori permit evaluarea emisiilor ma-

sinii si compararea diferitelor masini intre ele. Infunctie de conditiile de utilizare, de starea masiniisau uneltelor de prelucrare, solicitarea reala patefi mai mare sau mai mica decat valorile mentio-nate. Pentru evaluare luati in calcul pauzele delucru si fazele cu solicitare redusa. Pe baza valo- rilor estimative adaptate luati masuri de protectiepentru utilizator, de ex. masuri organizatorice.

9. Curatare

10. Depanare (in functie de dotare)

11. Accesorii

12. Reparatii

13. Protectia mediului

14. Date tehnice

11

Valoare totala vibratii (suma vectoriala pe treicoordonate) exprimata conform EN 60745:ah, SG = valoare emisie vibratii

(slefuire de suprafata)ah, DS = valoare emisie vibratii

(slefuire cu platan de slefuit)Kh,SG/DS = incertitudine (vibratie)Nivele acustice tipice evaluate in A:LpA = nivel presiune acusticaLWA = nivel presiune acusticaKpA, KWA = incertitudine

Utilizati antifoane!