Mani ČNO - DEPRESIVNA PSIHOZA-bipolarni afektivni poremećaj

  • View
    91

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mani ČNO - DEPRESIVNA PSIHOZA-bipolarni afektivni poremećaj. Krepelin, krajem XIX v. daje naziv psihičkom poremećaju manično - depresivna psihoza. Objašnjava ga kao posledicu poremećaja u mozgu i ističe sledeće karateristike: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mani ČNO - DEPRESIVNA PSIHOZA-bipolarni afektivni poremećaj

ManiNO DEPRESIVNA PSIHOZA-bipolarni afektivni poremeaj

ManiNO - DEPRESIVNA PSIHOZA-bipolarni afektivni poremeajKrepelin, krajem XIX v. daje naziv psihikom poremeaju manino - depresivna psihoza.

Objanjava ga kao posledicu poremeaja u mozgu i istie sledee karateristike:euforino ili depresivno raspoloenje koje je patoloki izmenjeno periodino javljanje depresivnih i maninih faza povoljna prognoza bolesti

Postoje dve oblika mani.-depres. psihoze unipolarna depresija (prisustvo samo depresivnih epizoda)bipolarna depresija (prisustvo maninih i depresivnih ili samo maninih epizoda)EPIDEMIOLOGIJA U svetu je obolelo 4% ljudi.Rasprostranjenost se kree od 0,4% 2,5% u optoj populaciji.Incidenca je 0,2%-0,8%, a prevalenca 0,5%-1,2% na 1000 stanovnika.Najee su unipolarne depresije -66%, bipolarne - 30%, unipolarne manije 4%.Unipolarne depres.su ee kod ena, a bipolarne podjednako rasporeene po polu. Za unipolarnu depresiju faktori rizika su:enski polstarost od 35-45genetikaopsesivna, introvertna premorbidna linostpostpartalni periodstresogeni ivotni dogaaji

Za bipolarnu depresiju faktori rizika su:

starost 20-30 godina adolescencija

genetika

Bioloke teorijeIstiu kao znaajne u nastanku bipolarnog afektivnog poremeaja-

Genetiku

Poremeaj CNS-mozga posebno delova koji reguliu nagonski i afektivni ivot, mentalne aktivnosti i endokrine funkcije. Novija istraivanja istiu povezanost sa hipoaktivnou titne lezde. Genetska istraivanja: Kod bipolarnih depresivnih psihoza rizik za oboljevanje l.porodice je vei.Deca oboljevaju od bipolar. afekt. poreme. u preko 40% sluajeva ukoliko su oba roditelja bolesna.Oboljevanje je 10 puta vee ukoliko postoji genetika u odnosu na optu populaciju.Monozigotni blizanci oboljevaju u 80%od bipolarne depres. i 50% od unipolarne.

Istie se znaaj genetskih markera, i to markera povezanosti i markera vulnerabilnosti

Markeri povezanosti- neke osobine se prenose zajedno sa manino depres.psih. na pr. genotip krvne grupe ABO, znatno ea O krvna grupa od drugih...

Markeri vulnerabilnosti sniena osetljivost postsinaptikih alfa2 receptora, preosetljivost betaadrenergikih receptora.

Neurobiohemijska istraivanja:Depresija je povezana sa manjkom noradrenalina, a manija sa vikomDepresija je povezana sa manjkom serotoninaKremer biotipologija pikniko-ciklotimna telesna graa - nii rast, kratak, debeo vrat, iroko lice, kratke ruke i noge, uska ramena, veliki trbuh, sklonost gojaznosti, elavost. Kremer opisuje i linost piknikog tipa:prijatne naravi, drueljubiv, srdaanhedonista, veseo, ivahanmiran, tih, blag

PSIHOLOKE TEORIJE Istiu kao znaajne sledee karakteristike vane u nastanku bipolar. afekt. poremeaja:vulnerabilnost preosetljivost u odreenim situacijamau periodu razvoja linosti nastaje dispozicija za patoloke afektivne reakcijepostoji povezanost izmeu strukture linosti, situacije i klinike slike Frojd i Abraham istiu sledee osobine linosti koje utiu na razvoj bolesti:

Simbioza i ambivalencija prema znaajnim osobama.

Zastoj (fiksacija) u oralnoj fazi psihosex.razvoja uslovljena doivljajem uskraenosti majine ljubavi i strahom od gubitka. Mehanizam odbrane od gubitka objekta je regresija na oralni stadijum. Agresija usmerena na voljeni objekat se okree ka sebi i konvertuje u depresiju.

Ego se brani od Super Ega samooptuivanjem, krivicom, autodestrukcijom.

Manija nastaje mehanizmom poricanja depresije kao primarnog afektivnog stanja osobe.

Novije psiholoke teorije objanjavaju nastanak depresivne epizode kao Bilbring - reakciju Ega na neuspele pokuaje da se dostignu previsoko postavljeni ciljevi. Na ovaj nain pogoen je narcizam osobe, to dovodi do niskog samopotovanja.

Beck - Negativna kognitivna shema- samopotcenjivanje, beznadenost (odnosi na budunost) bezvrednost (svet).

Bihejvioristi (Seligman, Costelo...) nepostojanje pozitivnog potkrepljivanja, nauena bespomonost.Tellenbah govori o premorbidnoj linosti nazivajui je typus melancholicusKarakterie ga - inkludencija pedantnost, savesnost, tanost, izraeno oseanje dunosti, portvovanost. remanencija - visoko postavljeni radno-profesionalni i etiki ciljevi.

Teorija o ivotnim dogaajima kao precipitirajuim za depresiju.Paykel istraivanje pokazalo da je kod depresivnih pac.bilo 3 puta vie ivotnih dogaaja u odnosu na kontrolnu grupu. Izdvojila su se 8 najea ivotna dogaaja smrt l.porodice, ozbiljna bolest l.porodice, bolest pac., razvod...Gubitak je znaajan za razvoj depresije, ali i supstituti zamene za gubitak i efikasnost i trajnost zamena.SOCIOKULTURNE TEORIJESve vei porast depresija u savremenom svetu objanjava se sociokulturnim (demografskim) promenama, a navode se:

raspad viegeneracijskih porodica potroako, takmiarsko drutvo kao posledica takvog drutva - suparnitvo, otuenost migracije, urbanizacija promena sistema vrednosti starenje stanovnitva

Depresija se ee javlja u sredinama u kojima ljudi imaju razvijeno oseanje zajednitva, odgovornosti, krivice kulturna krivica kod Jevreja i drutvima sa budistikom tradicijom.KLINIKA SLIKAU razvijenoj klinikoj slici dominiraju:

Depresivno raspoloenje:

tuga, oajanksioznostzabrinutostbespomonostgria savesti, krivicaanhedonijaoseanje bezoseajnostiizlaz iz situacije samoubistvo.Gubitak ivotne energije:

psihomotorna inhibicijausporeni misaoni tokinhibicija voljnih funkcijaumor, malaksalostkardiovaskularne, gastrointestilne smetnjeporemeaj sna...

Depresivne sumanute misli:Pac.misli da je veliki zloinac, kriv je za rat, poplavu, zemljotres, sitnu la ili krau u detinjstvu, da zasluuje najteu kaznu, smrt, neizleivo je bolestan, umree od gladi, nema oi ili glavu... Maninu fazu bipolarnog afektivnog poremeaja, karakteristie:euforino raspoloenje stalni osmeh, veselost bez povoda, sklonost alama, napadno oblaenje, minkanje, neprestano traenje osoba za razgovor.razdraljivo raspoloenje bes, agresija, sarkazam.porast ivotne energije i nivoa aktivnosti.Hiperaktivnost - rasipnitvo, pozajmljivanje, duga telefoniranja, izlaganje opasnostima, ne oseaju umor, nemaju potrebu za snom.Manina pomama napetost, nemir, nerazumljiv govor, poremeaj svesti.Povean apetit, uzimanje velikih koliina alkohola, promiskuitet, hvalisavost, ideje svemoi.Ubrzani misaoni tok, logoreja do nepovezanog govora.MKB X Bipolarni afektivni poremeajBAP sadanja epizoda hipomaninaBAP sadanja epizoda manina bez psihotinih simptomaBAP manina sa psihotinim simptomimaBAP sadanja epizoda blaga ili umereno jaka depresijaBAP teka depresija bez psihotinih simptomaBAP teka depresija sa psihotinim simptomimaBAP sadanja epizoda meovitaFaze - depresivne traju od 4-6 meseci i do 1 godine, manine od 2 nedelje do 3-5 meseci.

Oko 15% obolelih od afektivnog bipolarnog poremeaja izvri suicid. LEENJE Faramakoterapija antidepresivi, neuroleptici, psihostabilizatori, sedativi...Psihoterapija, posebno grupna smanjuje oseanje usamljenosti, poveava samopotovanje, doivljaj pripadnosti, razumevanja, prihvatanja.Muzikoterapija, psihodramaSocioterapija rekreativna, okupaciona, Jedina razlika izmeu mene i njih je to LUDACI NE ZNAJU DA SU LUDI, A JA ZNAM DA SAM LUD Salvador Dali