of 109 /109
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3/31 Nr. formular 01 02 11 13 20 21 22 23 26 27 28 29 CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Proiecte cu finantare nerambursabila Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare pag.2

Macheta cuprins OPC 2020=proiect · 2019. 12. 17. · terorismului si a criminalitatii organizate transfrontaliere care, prin natura si amploare, afecteaza securitatea nationala;

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Macheta cuprins OPC 2020=proiect · 2019. 12. 17. · terorismului si a criminalitatii organizate...

 • SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3/31

  Nr.

  formular

  01

  02

  11

  13

  20

  21

  22

  23

  26

  27

  28

  29

  CUPRINS

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

  ordonatorilor principali de credite pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Proiecte cu finantare nerambursabila

  Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

  Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

  facilitati si instrumente postaderare

  Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

  Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

  instrumente postaderare

  Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Bugetul pe programe

  Sinteza finantarii programelor

  Fisele programelor

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  pag.2

 • DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE

  TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

  pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023

  1. TITULAR: SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  COD TITULAR: 31

  2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

  ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII

  2.1. Serviciul Roman de Informatii este serviciul organizat de stat specializat in

  domeniul informatiilor privitoare la securitatea nationala a Romaniei, parte componenta a sistemului national de aparare (in acord cu dispozitiile Legii nr. 14/1992, cu modificarile si completarile ulterioare). Activitatea Serviciului Roman de Informatii este organizata si coordonata in plan strategic de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si este supusa controlului Parlamentului Romaniei.

  2.2. Serviciul Roman de Informatii contribuie la realizarea securitatii nationale prin

  indeplinirea misiunilor sale strategice, in consonanta cu prevederile Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), pe baza mentinerii si dezvoltarii unor capacitati consolidate, adaptabile si mobile, inclusiv prin cooperarea cu alte institutii nationale si organisme similare din strainatate.

  Misiunile Serviciului Roman de Informatii deriva din competentele acordate prin lege si necesitatile actionale in asigurarea securitatii nationale:

  • protectie - protejarea intereselor nationale de securitate, inclusiv a valorilor democratice ale Romaniei si a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor;

  • prevenire si contracarare - prevenirea si contracararea actiunilor de spionaj, a terorismului si a criminalitatii organizate transfrontaliere care, prin natura si amploare, afecteaza securitatea nationala;

  • promovare - promovarea intereselor de securitate ale Romaniei si ale aliatilor sai, intr-un context geografic fluid al statelor, corporatiilor si amenintarilor asimetrice.

  2.3. Responsabilitatile generale si, implicit, categoriile de atributii institutionale sunt prevazute in Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii (cu modificarile si completarile ulterioare), conform careia Serviciul:

  • desfasoara activitati de culegere, verificare si valorificare a informatiilor necesare pentru cunoasterea, prevenirea si contracararea oricaror actiuni care constituie, potrivit legii, amenintari la adresa securitatii nationale a Romaniei;

  • asigura apararea secretului de stat si prevenirea scurgerii de informatii care, potrivit legii, nu pot fi divulgate;

  • actioneaza pentru descoperirea si contracararea actiunilor de initiere, organizare sau constituire pe teritoriul Romaniei a unor structuri informative care pot aduce atingere securitatii nationale, a activitatilor de aderare la acestea

  pag.3

 • sau de sprijinire a lor in orice mod, de confectionare, detinere sau folosire ilegala de mijloace de interceptare a comunicatiilor, precum si de culegere si transmitere de informatii cu caracter secret sau confidential;

  • executa activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului, respectiv interventia antiterorista / contraterorista asupra obiectivelor atacate sau ocupate de teroristi, in scopul capturarii sau anihilarii acestora, eliberarii ostaticilor si restabilirii ordinii legale;

  • asigura protectia antiterorista a demnitarilor romani si straini, precum si a altor persoane oficiale, conform normelor stabilite de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, si concura la realizarea protectiei antiteroriste a demnitarilor gardati de SPP, in situatia in care acestia sunt vizati de amenintari cu acte de terorism;

  • verifica si ofera date cu privire la persoanele care urmeaza sa ocupe functii in institutii publice, regii autonome sau societati comerciale, ce presupun accesul la informatii si activitati cu caracter secret de stat sau care, potrivit legii, nu pot fi divulgate, la cererea conducatorului respectivei institutii;

  • acorda asistenta de specialitate pentru apararea secretelor aflate in posesia persoanelor fizice si juridice din sectorul privat, care executa comenzi pentru stat, si pentru prevenirea scurgerii de date sau informatii ce nu pot fi aduse la cunostinta publicului, la cererea acestora;

  • organizeaza si executa, pe intreg teritoriul Romaniei, transportul corespondentei cu caracter secret de stat si al corespondentei oficiale neclasificate, adresata reciproc intre autoritatile si institutiile publice, centrale si locale, precum si intre acestea si unitatile din sectorul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala;

  • pentru relatia cu furnizorii de comunicatii electronice destinate publicului, prin Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor, obtine, prelucreaza si stocheaza informatii din domeniul securitatii nationale, la cererea organelor de urmarire penala, Centrul asigurand accesul nemijlocit si independent al acestora la sistemele tehnice, in scopul executarii supravegherii tehnice prevazute la art. 138 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penala.

  In vederea stabilirii existentei amenintarilor la adresa securitatii nationale, prevazute la art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu modificarile ulterioare, serviciile de informatii pot efectua, cu respectarea legii, verificari prin:

  • solicitarea si obtinerea de obiecte, Inscrisuri sau relatii oficiale de la autoritati sau institutii publice, respectiv solicitarea de la persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice;

  • consultarea de specialisti ori experti;

  • primirea unor sesizari sau note de relatii;

  • fixarea unor momente operative prin fotografiere, filmare ori prin alte mijloace tehnice sau constatari personale, cu privire la activitati publice desfasurate in locuri publice, daca nu este efectuata sistematic;

  • obtinerea datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat continutul acestora, si retinute de catre acestia potrivit legii.

  pag.4

 • Serviciul Roman de Informatii efectueaza prin laboratoare de specialitate si specialisti proprii constatari dispuse sau solicitate in conditiile legii.

  2.4. Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, atribuie Serviciului Roman de Informatii:

  • coordonarea generala a activitatii si controlul masurilor privitoare la protectia informatiilor secrete de stat;

  • elaborarea, in colaborare cu autoritatile publice, a standardelor nationale pentru protectia informatiilor clasificate si a obiectivelor de implementare a acestora;

  • exercitarea tuturor indatoririlor ce-i revin ca Autoritate Desemnata de Securitate;

  • supravegherea actiunilor autoritatilor publice din perspectiva aplicarii masurilor de protectie a informatiilor clasificate;

  • acordarea avizelor de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de informatii clasificate, Intocmite de catre autoritatile si institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale detinatoare de asemenea informatii, respectiv revizuirea acestora;

  • verificarea modului in care sunt respectate si aplicate normele legale privind protectia informatiilor clasificate de catre autoritatile si institutiile publice, aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de lege sau sesizarea organelor de urmarire penala, dupa caz.

  2.5. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului (cu modificarile si completarile ulterioare), stabileste:

  • Serviciul Roman de Informatii este autoritate nationala in domeniu si asigura coordonarea tehnica a Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului (SNPCT), cu toate implicatiile ce deriva din aceasta responsabilitate, inclusiv asupra resurselor necesar a fi alocate;

  • Serviciul Roman de Informatii executa interventia contraterorista, independent sau in cooperare cu alte autoritati si institutii publice, pe intreg teritoriul tarii, in cazul unui act de terorism.

  ALTE ACTE NORMATIVE

  2.6. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si

  finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

  In situatia in care se constata existenta unor indicii de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor informeaza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii cu privire la operatiunile suspecte de finantare a terorismului, care declanseaza masuri potrivit competentelor.

  2.7. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al

  operatiunilor cu produse cu dubla utilizare, cu modificarile si completarile ulterioare.

  2.8. Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a

  retelelor si sistemelor informatice.

  pag.5

 • CERT-RO, autoritate competenta la nivel national, se consulta si coopereaza cu Serviciul Roman de Informatii pentru securitatea retelelor si a sistemelor informatice care asigura servicii esentiale a caror afectare aduce atingere securitatii nationale.

  2.9. Hotararea Guvernului nr. 952/2003 privind aprobarea normelor si procedurilor

  In vederea operationalizarii Sistemului Informatic Integrat, componenta a Sistemului Electronic National.

  2.10. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de

  Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, prin care Serviciului i-au fost atribuite sarcini in ceea ce priveste exercitarea unor functii de sprijin privind:

  • monitorizarea pericolelor si riscurilor, precum si a efectelor negative ale acestora;

  • informarea, instiintarea si avertizarea;

  • logistica interventiei.

  2.11. Hotararea Guvernului nr. 793/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de

  lupta antifrauda, pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

  2.12. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a

  sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare. Serviciul Roman de Informatii este parte a Consiliului interinstitutional, infiintat pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale.

  2.13. Hotararea Guvernului nr. 144/2013 pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere dintre Consiliul de Management al Apararii Cibernetice al NATO si

  Serviciul Roman de Informatii privind cooperarea in domeniul apararii cibernetice1.

  2.14. Hotararea Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Roman de

  Informatii si a Ministerului Apararii Nationale la proiectul "Multinational Cyber

  Defence Capability Development 2 - MN CD2", cu modificarile ulterioare.

  In intervalul 2017-2022, Guvernul Romaniei asigura fondurile financiare necesare Serviciului Roman de Informatii pentru plata contributiei nationale (300.000 euro anual) in perioada de continuare a participarii la proiectul "Multinational Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2".

  2.15. Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autoritatilor publice romane cu Agentia

  Uniunii Europene pentru Cooperare in Materie de Aplicare a Legii (Europol),

  care stabileste modul de realizare a schimbului de date si informatii cu Europol si de accesare a datelor stocate la nivelul acestei institutii.

  2.16. Hotararile Comisiei Nationale de auto-evaluare Schengen, in care Serviciul Roman de Informatii este membru, privind angajamentele asumate in vederea indeplinirii conditiilor pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen.

  2.17. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala (cu modificarile si completarile ulterioare) prevede urmatoarele atributii:

  1 Semnat la Bruxelles la 18 octombrie 2011.

  pag.6

 • • ori de cate ori exista o suspiciune rezonabila cu privire la savarsirea unei infractiuni, organele de ordine publica si securitate nationala sunt obligate sa Intocmeasca un proces-verbal despre Imprejurarile constatate, pentru infractiunile constatate in timpul exercitarii atributiilor prevazute de lege. Aceste organe au obligatia de a lua masuri de conservare a locului savarsirii infractiunii si de ridicare sau conservare a mijloacelor materiale de proba;

  • in cazul investigarii infractiunilor Impotriva securitatii nationale si infractiunilor de terorism pot fi folositi ca investigatori sub acoperire si lucratori operativi din cadrul organelor de stat care desfasoara, potrivit legii, activitati de informatii in vederea asigurarii securitatii nationale;

  • organele de cercetare penala speciale efectueaza acte de urmarire penala, prin ofiteri anume desemnati si sub coordonarea si supravegherea procurorului, corespunzator specializarii structurii din care fac parte, in cazul savarsirii infractiunilor de catre militari;

  • organele de cercetare penala speciala pot efectua, in cazul infractiunilor contra securitatii nationale si infractiunilor de terorism, din dispozitia procurorului, punerea in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica, emise in baza Codului de procedura penala;

  • in cazul constatarii unei infractiuni flagrante la regimul securitatii nationale stabilit de lege, a unui atentat sau act terorist ori a unor tentative la asemenea infractiuni, daca sunt pedepsite de lege, cadrele Serviciului Roman de Informatii pot retine pe faptuitor, predandu-l de indata organelor judiciare competente impreuna cu actul de constatare si corpurile delicte.

  ALTE DOCUMENTE / MENTIUNI

  2.18. O serie de Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care prevad:

  • avizarea Strategiei Nationale de Aparare a Tarii 2015-2019; • aprobarea Ghidului, respectiv a Planului de implementare a Strategiei Nationale

  de Aparare a Tarii 2015-2019;

  • aprobarea Strategiei de Informatii a Serviciului Roman de Informatii 2015-2019; • aprobarea Planului National de Prioritati Informative; • operationalizarea programelor nationale in materia informatiilor de securitate

  nationala, la care Serviciul Roman de Informatii a fost desemnat drept coordonator, contribuitor sau beneficiar;

  • apararea Romaniei impotriva amenintarilor din mediul cibernetic; • aprobarea Strategiei nationale in domeniul prevenirii proliferarii armelor de

  distrugere in masa si operationalizarea programului de awareness in domeniul sanctiunilor internationale si controlul exporturilor strategice PROTECTOR;

  • adoptarea unor masuri privind protectia infrastructurilor critice; • aprobarea Planului de actiune pentru gestionarea integrata a amenintarilor

  hibride (format inter-institutional, din care face parte si Serviciul Roman de Informatii);

  • aprobarea Planului pentru implementarea deciziilor adoptate la Summit-ul NATO de la Bruxelles, din luna iulie 2018, cu implicatii pentru Romania;

  • aprobarea Planului de implementare a masurilor de consolidare a profilului Romaniei in NATO;

  pag.7

 • • aprobarea Strategiei Nationale de Securitate pentru Regiunea Marii Negre si a planului de implementare a acesteia.

  2.19. Legile, hotararile si actele normative prin care sunt precizate alte competente ale Serviciului Roman de Informatii, in special in calitate de autoritate nationala sau autoritate desemnata, pentru:

  • prevenirea si combaterea terorismului

  Serviciul Roman de Informatii este principala institutie cu atributii de culegere de informatii pentru prevenirea si combaterea fenomenului terorist. Serviciul asigura interventia contraterorista pe intreg teritoriul Romaniei, individual sau coordonand forte specializate din alte institutii. In cadrul Serviciului Roman de Informatii functioneaza Brigada Antiterorista, unitate specializata in: interventia directa in cazul unui atac terorist, interventia pirotehnica prin structuri specializate existente in toate judetele, asigurarea protectiei fizice a unor reprezentante diplomatice si asigurarea protectiei antiteroriste pe toate aeroporturile din Romania si pe aeronave.

  Serviciul Roman de Informatii este coordonatorul tehnic al Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului - SNPCT (in baza Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului), calitate in care asigura: coordonarea si comunicarea operativa intre institutiile componente, in vederea orientarii eficiente a activitatilor specifice; valorificarea integrata a datelor si informatiilor cu relevanta pentru identificarea, prevenirea si contracararea manifestarilor teroriste si activitatilor conexe acestuia.

  Serviciul Roman de Informatii este autoritate competenta pentru implementarea Tratatului de la Prüm, prin desemnarea ca punct de contact pentru informatiile privind prevenirea infractiunilor de terorism, precum si ca punct national de contact si coordonare pentru insotitorii inarmati. Ca efect, in cadrul Brigazii Antiteroriste a Serviciului Roman de Informatii, a fost constituita o structura speciala, formata din personal inalt calificat, care trebuie sa dispuna de pregatirea si dotarile speciale necesare indeplinirii acestui tip de misiuni;

  • protectia informatiilor clasificate

  Potrivit legii, Serviciul Roman de Informatii este autoritate desemnata de securitate in domeniul protectiei informatiilor clasificate nationale, realizeaza coordonarea generala si controlul misiunilor privitoare la protectia informatiilor clasificate din sfera sa de competenta si indeplineste atributiile legale ce-i revin in aceasta calitate.

  Serviciul Roman de Informatii furnizeaza expertiza si contributii punctuale, respectiv avizul de specialitate in procesul de completare si actualizare a legislatiei in materie, acorda sprijin si asistenta de specialitate autoritatilor, organismelor guvernamentale si persoanelor juridice, la solicitarea acestora, si controleaza modul in care sunt aplicate reglementarile privind protectia informatiilor clasificate;

  • transportul corespondentei cu caracter secret de stat si al corespondentei oficiale neclasificate

  Potrivit Legii nr. 14/1992 si Hotararii Guvernului nr. 1349/2002, Serviciul Roman de Informatii asigura colectarea, transportul, distributia si protectia, pe intreg teritoriul Romaniei, a corespondentei clasificate nationale si NATO / UE intre autoritatile si institutiile publice, agentii economici cu capital integral sau partial

  pag.8

 • de stat, precum si alte persoane de drept public ori privat, detinatoare de asemenea informatii;

  • realizarea interceptarilor si relatiile cu operatorii de comunicatii (conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 14/1992)

  La nivelul Serviciului Roman de Informatii au fost luate masurile procedurale necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/20162, in sensul asigurarii prin Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor a accesului nemijlocit si independent al organelor de urmarire penala la sistemele tehnice in scopul executarii supravegherii tehnice prevazute la art. 138 alin. (1) lit. a) CPP;

  • realizarea sarcinilor de contraspionaj radio si identificarea emisiilor radioelectronice ilegale

  Serviciul Roman de Informatii desfasoara activitati tehnice de control ambiental si de supraveghere radio, in scopul asigurarii securitatii tehnice a spatiilor protejate impotriva interceptarii ilegale. Serviciul Roman de Informatii organizeaza si desfasoara activitati specifice de contraspionaj radio si alte activitati tehnice pentru identificarea, documentarea si contracararea amenintarilor la adresa securitatii nationale din spectrul radioelectronic;

  • implementarea Sistemului Informatic Integrat

  Serviciul Roman de Informatii coordoneaza, la nivel national, procesul de implementare a Sistemului Informatic Integrat, destinat sa asigure: accesul concomitent la diverse baze de date complementare si comunicarea rapida a datelor in cadrul fluxurilor informationale intra-institutionale; interoperabilitatea intre bazele de date operative, neoperative si documentare ale Serviciului Roman de Informatii si interconectarea cu cele apartinand altor institutii nationale; compatibilitatea tehnica cu serviciile aliate si partenere;

  • identificarea si contracararea agresiunilor informationale

  In calitate de autoritate nationala, Serviciul Roman de Informatii asigura monitorizarea si analiza informatiilor din surse deschise, realizand produse analitice referitoare la probleme de securitate nationala, destinate factorilor de decizie; identifica si semnaleaza actiunile de dezinformare, propaganda si alte tipuri de agresiuni informationale cu implicatii asupra securitatii nationale;

  • cyber-intelligence

  Serviciul Roman de Informatii este desemnat prin Hotarare CSAT autoritate nationala in domeniul cyber-intelligence in cadrul Sistemului National CYBERINT, avand ca obiectiv consolidarea potentialului de aparare a Romaniei impotriva amenintarilor din mediul cibernetic.

  In cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost dezvoltat Centrul National CyberINT, care asigura colectarea, analiza, reactia, managementul consecintelor si diseminarea informatiilor privind amenintarile si atacurile cibernetice.

  Responsabilitatile in domeniu includ: identificarea amenintarilor cibernetice generate prin intermediul retelelor nationale sau internationale de date; punerea la dispozitia beneficiarilor legali a unor informatii si analize utile pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de criza; contributia la securizarea

  2 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal.

  pag.9

 • infrastructurilor de comunicatii si procesare a datelor; asigurarea suportului tehnic pentru realizarea unor operatiuni de contracarare a atacurilor cibernetice la adresa infrastructurilor IT&C nationale.

  2.20. Necesitatile aferente mentinerii si dezvoltarii capacitatilor asumate ca

  responsabilitati ale Serviciului in cadrul programelor nationale initiate, prin hotarari ale CSAT, la nivelul Comunitatii Nationale de Informatii, la care institutia este coordonator sau contribuitor.

  2.21. Apartenenta Romaniei la NATO si UE implica si asumarea obiectivelor

  strategice ale celor doua organizatii, abordarea, in cooperare, a riscurilor si amenintarilor comune, dar si a celor specifice unui stat aflat la frontiera estica a spatiului euro-atlantic.

  Pentru Serviciul Roman de Informatii, racordarea Romaniei la procesele in domeniul securitatii din cadrul UE si NATO, dinamica riscurilor si amenintarilor actuale a determinat adaptarea conceptuala si functionala pentru a face fata provocarilor noului mediu de securitate.

  Calitatea Serviciului Roman de Informatii de membru al Clubului de la Berna, un important forum al serviciilor europene de informatii, reclama implementarea unor solutii destinate asigurarii interoperabilitatii si derularea unor actiuni in cooperare, cu impact financiar asupra bugetului institutiei.

  3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

  Prioritatile Serviciului Roman de Informatii pentru anul 2020 si in perspectiva 2021-2023 vizeaza indeplinirea responsabilitatilor ce ii revin, pe urmatoarele directii de actiune3:

  3.1. Subsumat dimensiunii de INFORMATII, CONTRAINFORMATII Sl DE SECURITATE (Serviciul Roman de Informatii avand responsabilitati directe):

  • apararea ordinii si valorilor constitutionale;

  • semnalarea disfunctiilor sistemice in asigurarea serviciilor vitale pentru populatie, precum si a deficientelor in marile sisteme publice;

  • identificarea si semnalarea disfunctiilor, riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii energetice, gestionarii fondurilor europene, functionarii pietelor financiare, securitatii alimentare a populatiei, securitatii mediului, obiectivelor de dezvoltare regionala si a infrastructurii de transport;

  • identificarea imixtiunilor de natura sa afecteze decizia economico-financiara de nivel strategic si combaterea actelor de evaziune de amploare;

  • asigurarea mecanismelor de prevenire si contracarare a atacurilor cibernetice la adresa infrastructurilor informationale de interes strategic, asociata cu promovarea intereselor nationale in domeniul securitatii cibernetice;

  • identificarea si contracararea actiunilor asimetrice si de tip hibrid;

  • identificarea si semnalarea deficientelor In functionarea optima a infrastructurii critice;

  • prevenirea si combaterea terorismului;

  3 Potrivit Strategiei Nationale de Aparare a Tarii 2015-2019. In perspectiva emiterii unei noi strategii, incepand cu anul 2020, Serviciul Roman de Informatii va actualiza / completa / modifica prioritatile sale de actiune in consecinta.

  pag.10

 • • cunoasterea, prevenirea si inlaturarea riscurilor si amenintarilor generate de actiunile informative ostile, asigurarea protectiei contrainformative a intereselor nationale, precum si a informatiilor clasificate;

  • identificarea si contracararea retelelor de crima organizata transfrontaliera ce desfasoara activitati cu grad sporit de risc economic si social si prevenirea accesului acestora la mecanismele de decizie in stat si la resursele economice nationale;

  • cunoasterea obiectivelor, resurselor si directiilor de dezvoltare a programelor clandestine de inarmare conventionala sau cu arme de distrugere In masa si vectori purtatori, precum si contracararea transferurilor ilegale de produse strategice;

  3.2. Aferent celorlalte dimensiuni ale securitatii nationale (Serviciul Roman de Informatii avand functie de sprijin):

  pe dimensiunea de APARARE

  • dezvoltarea capabilitatilor necesare pentru a reactiona in cazul unor amenintari asimetrice si de tip hibrid;

  • adaptarea industriei de securitate la cerintele de inzestrare ale fortelor armate si la mediul concurential;

  • dezvoltarea cooperarii in domeniul industriei de securitate cu statele din spatiul euro-atlantic, prin valorificarea oportunitatilor de cooperare multinationala, in contextul initiativelor NATO si ale UE;

  pe dimensiunea de ORDINE PUBLICA

  • cresterea gradului de siguranta a cetatenilor prin protejarea vietii, integritatii corporale si a dreptului de proprietate a acestora;

  • identificarea si contracararea activitatilor derulate de retele de crima organizata transfrontaliera si destructurarea gruparilor infractionale;

  • prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si a altor forme ale criminalitatii economico-financiare;

  • securizarea frontierei, in special a celei care este frontiera externa a Uniunii Europene, in vederea combaterii migratiei ilegale, traficului de persoane si a altor riscuri cu impact asupra securitatii nationale;

  • asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare si informationale necesare mentinerii si dezvoltarii capacitatii operationale a institutiilor abilitate in baza unui proces riguros de planificare;

  pe dimensiunea ECONOMICA Sl ENERGETICA

  • promovarea liberei initiative si protejarea proprietatii private;

  pe dimensiunea DIPLOMATICA

  • consolidarea dialogului strategic in cadrul Uniunii Europene, NATO si al altor forme de cooperare internationala;

  • aprofundarea parteneriatelor strategice prin extinderea cooperarii in domeniul economic;

  • intensificarea cooperarii cu state din flancul estic al NATO in formate tri- si bilaterale;

  pag.11

 • • promovarea valentelor strategice ale Marii Negre si a formatelor de cooperare in acest areal;

  • implicarea Romaniei in procesul de reflectie privind rolul viitor al OSCE;

  • sustinerea unor actiuni de diplomatie publica pentru promovarea intereselor nationale de securitate si in sprijinul obiectivelor asumate in cooperare cu alte institutii publice sau din mediul privat;

  pe dimensiunea de MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE CRIZA

  • perfectionarea sistemului national de management integrat al situatiilor de criza;

  • pregatirea institutiilor si a populatiei pentru situatii de criza si de urgenta civila, inclusiv prin exercitii si antrenamente de mobilizare, dar si prin cooperare internationala;

  pe dimensiunea EDUCATIONALA, DE SANATATE, SOCIALA, DEMOGRAFICA SI DE PATRIMONIU

  • dezvoltarea culturii de securitate, inclusiv prin educatie continua, care sa promoveze valorile, atitudinile sau actiunile care sa permita asimilarea conceptului de securitate nationala.

  4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

  Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

  Surse de finantare: Pondere in total (%)

  Buget de stat 99,73 Venituri proprii 0,27 Total surse 100,00

  5. MENTIUNI SPECIALE

  5.1. Prioritatile activitatii Serviciului in perioada de referinta sunt corelate cu prevederile Strategiei Nationale de Aparare a Tarii 2015-2019, iar, din punct de vedere managerial, Sistemul de Planificare Integrata asigura instrumentele necesare adaptarii efortului institutional, in timp real, la dinamica provocarilor si oportunitatilor mediului de securitate.

  5.2. Fondurile alocate Serviciului Roman de Informatii au fost judicios si corect

  gestionate, cu respectarea stricta a prevederilor normative.

  6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

  6.1. Programul de investitii este finantat exclusiv din alocatii de la bugetul de stat. Proiectele de investitii pe anul 2020 urmaresc, cu prioritate, continuarea obiectivelor aflate in derulare, strict necesare mentinerii si adaptarii capacitatilor operationale la dinamica situatiei de securitate.

  6.2. Strategia de Inzestrare a Serviciului Roman de Informatii, parte a Sistemului de Planificare Integrata, contribuie la armonizarea procesului de asigurare a tehnicii necesare desfasurarii activitatilor de informatii, in proiectie multianuala, cu standardele internationale, metodele si procedeele utilizate de partenerii din NATO si UE.

  pag.12

 • SIN

  TE

  ZA

  PO

  LIT

  ICIL

  OR

  SI

  A P

  RO

  GR

  AM

  EL

  OR

  BU

  GE

  TA

  RE

  FIN

  AN

  TA

  TE

  PR

  IN B

  UG

  ET

  I. C

  redite d

  e a

  nga

  jam

  ent

  II. C

  redite b

  ugeta

  re

  m

  ii le

  i

  SIN

  TE

  ZA

  PO

  LIT

  ICIL

  OR

  SI A

  PR

  OG

  RA

  ME

  LO

  R B

  UG

  ET

  AR

  E F

  INA

  NT

  AT

  E P

  RIN

  BU

  GE

  T

  Ca

  pitolu

  l bu

  geta

  r fina

  nţa

  t pri

  n

  pro

  iectu

  l de b

  uget

  /pro

  gra

  me

  bu

  geta

  re

  Co

  d

  CA

  /CB

  R

  ealiz

  ari

  2018

  Executie

  pre

  limin

  ată

  201

  9

  Pro

  pun

  eri

  2020

  202

  1

  Estimări

  20

  22

  E

  stimări

  20

  23

  E

  stimări

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Cap

  ito

  le f

  inan

  tate

  to

  tal

  I II

  2

  .496.3

  39

  2.8

  96.7

  60

  2

  .847.7

  33

  2.9

  95.2

  66

  2.9

  29.1

  84

  2.3

  32.8

  22

  2

  .422.3

  52

  2.6

  83.9

  66

  2

  .741.2

  05

  2.9

  14.5

  69

  2.9

  33.8

  81

  Cap

  ito

  lul

  61-

  "O

  rd

  ine p

  ub

  lica s

  i

  sig

  uran

  ta n

  ati

  on

  ala

  ", d

  in c

  are:

  I II

  1

  .753.9

  63

  2.1

  28.3

  27

  2

  .061.1

  77

  2.1

  88.8

  22

  2.1

  04.2

  91

  1.6

  31.9

  58

  1

  .679.9

  76

  1.9

  20.6

  77

  1

  .954.6

  74

  2.1

  08.1

  25

  2.1

  08.9

  88

  "Obtinere

  a

  info

  rmatiilo

  r necesare

  m

  entineri

  i sta

  rii

  de

  legalit

  ate

  , echili

  bru

  si

  sta

  bili

  tate

  socia

  la,

  polit

  ica s

  i econom

  ica"

  00

  I II

  1

  .753.9

  63

  2.1

  28.3

  27

  2

  .061.1

  77

  2.1

  88.8

  22

  2.1

  04.2

  91

  1.6

  31.9

  58

  1

  .679.9

  76

  1.9

  20.6

  77

  1

  .954.6

  74

  2.1

  08.1

  25

  2.1

  08.9

  88

  Cap

  ito

  lul

  65-

  "In

  vata

  man

  t"

  I II

  54.1

  07

  62.0

  30

  65.5

  02

  6

  6.6

  90

  66.6

  90

  3

  0.2

  43

  54.1

  07

  61.8

  86

  65.4

  77

  6

  6.6

  90

  66.6

  90

  Cap

  ito

  lul

  66-

  "S

  an

  ata

  te"

  I II

  3.0

  00

  10.0

  00

  1.0

  00

  1

  .00

  0

  1.0

  00

  5

  .100

  3.0

  00

  500

  0

  1.0

  00

  1

  .00

  0

  1.0

  00

  Cap

  ito

  lul

  68-

  "A

  sig

  urari si

  asis

  ten

  ta s

  ocia

  la"

  I II

  685.2

  69

  696.4

  03

  720.0

  54

  738.7

  54

  757.2

  03

  6

  65.5

  21

  685.2

  69

  696.4

  03

  720.0

  54

  738.7

  54

  757.2

  03

  pag.13

 • Denumire indicator

  SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  pe anii 2018-2023

  Anexa nr. 3 / 31 / 01 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5000

  6100

  01

  10

  20

  51

  55

  57

  58

  59

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  2.332.822

  2.248.039

  1.195.818

  211.098

  84.423

  649

  664.823

  87.832

  3.396

  87.833

  87.833

  -3.050

  -3.050

  1.631.958

  1.551.405

  1.195.818

  2.496.339

  2.422.352

  2.414.581

  2.394.837

  1.379.265

  1.379.265

  203.678

  203.678

  108.023

  108.023

  515

  515

  684.524

  684.524

  38.576

  18.832

  81.758

  27.515

  81.758

  27.515

  1.753.963

  1.679.976

  1.675.205

  1.655.461

  1.379.265

  1.379.265

  2.896.760

  2.683.966

  2.771.413

  2.608.619

  1.521.518

  1.521.518

  215.175

  215.175

  114.874

  114.874

  1.413

  1.413

  695.603

  695.603

  221.830

  59.036

  1.000

  1.000

  125.347

  75.347

  125.347

  75.347

  2.128.327

  1.920.677

  2.012.980

  1.850.330

  1.521.518

  1.521.518

  16,04

  10,80

  14,78

  8,93

  10,31

  10,31

  5,64

  5,64

  6,34

  6,34

  174,37

  174,37

  1,62

  1,62

  475,05

  213,49

  53,31

  173,84

  53,31

  173,84

  21,34

  14,33

  20,16

  11,77

  10,31

  10,31

  2.847.733

  2.741.205

  2.723.342

  2.730.823

  1.673.669

  1.673.669

  205.693

  205.693

  115.827

  115.827

  515

  515

  719.254

  719.254

  8.384

  15.865

  124.391

  10.382

  124.391

  10.382

  2.061.177

  1.954.674

  1.937.786

  1.945.292

  1.673.669

  1.673.669

  2.995.266

  2.914.569

  2.909.729

  2.904.149

  1.841.035

  1.841.035

  206.263

  206.263

  118.360

  118.360

  531

  531

  737.954

  737.954

  5.586

  6

  85.537

  10.420

  85.537

  10.420

  2.188.822

  2.108.125

  2.104.285

  2.098.705

  1.841.035

  1.841.035

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  2.929.184

  2.933.881

  2.923.419

  2.923.419

  1.841.219

  1.841.219

  206.888

  206.888

  118.360

  118.360

  543

  543

  756.403

  756.403

  6

  6

  5.765

  10.462

  5.765

  10.462

  2.104.291

  2.108.988

  2.099.526

  2.099.526

  1.841.219

  1.841.219

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.14

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 01 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6500

  6600

  20

  51

  55

  58

  59

  70

  71

  84

  85

  01

  51

  58

  84

  85

  70

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  INVATAMANT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  210.357

  53.353

  649

  87.832

  3.396

  82.733

  82.733

  -2.180

  -2.180

  30.243

  31.047

  31.047

  -804

  -804

  5.100

  202.933

  202.933

  53.924

  53.924

  515

  515

  38.568

  18.824

  78.758

  24.515

  78.758

  24.515

  54.107

  54.107

  54.107

  54.107

  54.099

  54.099

  8

  8

  3.000

  3.000

  3.000

  214.375

  214.375

  52.988

  52.988

  1.413

  1.413

  221.686

  59.036

  1.000

  1.000

  115.347

  70.347

  115.347

  70.347

  62.030

  61.886

  62.030

  61.886

  61.886

  61.886

  144

  10.000

  5.000

  10.000

  5,64

  5,64

  -1,74

  -1,74

  174,37

  174,37

  474,79

  213,62

  46,46

  186,95

  46,46

  186,95

  14,64

  14,38

  14,64

  14,38

  14,39

  14,39

  1.700,00

  233,33

  66,67

  233,33

  204.893

  204.893

  50.350

  50.350

  515

  515

  8.359

  15.865

  123.391

  9.382

  123.391

  9.382

  65.502

  65.477

  65.502

  65.477

  65.477

  65.477

  25

  1.000

  1.000

  1.000

  205.463

  205.463

  51.670

  51.670

  531

  531

  5.586

  6

  84.537

  9.420

  84.537

  9.420

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  1.000

  1.000

  1.000

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  206.088

  206.088

  51.670

  51.670

  543

  543

  6

  6

  4.765

  9.462

  4.765

  9.462

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  1.000

  1.000

  1.000

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.15

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 01 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6800

  5001

  71

  01

  20

  51

  57

  84

  85

  01

  10

  20

  51

  55

  57

  58

  59

  70

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEII.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  5.100

  5.100

  665.521

  665.587

  741

  23

  664.823

  -66

  -66

  2.332.020

  2.247.237

  1.195.606

  210.630

  84.423

  649

  664.823

  87.710

  3.396

  3.000

  3.000

  3.000

  685.269

  685.269

  685.269

  685.269

  745

  745

  684.524

  684.524

  2.489.931

  2.415.944

  2.408.488

  2.388.744

  1.377.885

  1.377.885

  198.973

  198.973

  108.023

  108.023

  515

  515

  684.524

  684.524

  38.568

  18.824

  5.000

  10.000

  5.000

  696.403

  696.403

  696.403

  696.403

  800

  800

  695.603

  695.603

  2.889.554

  2.676.926

  2.764.554

  2.601.926

  1.520.000

  1.520.000

  210.000

  210.000

  114.874

  114.874

  1.413

  1.413

  695.603

  695.603

  221.664

  59.036

  1.000

  1.000

  66,67

  233,33

  66,67

  1,62

  1,62

  1,62

  1,62

  7,38

  7,38

  1,62

  1,62

  16,05

  10,80

  14,78

  8,92

  10,31

  10,31

  5,54

  5,54

  6,34

  6,34

  174,37

  174,37

  1,62

  1,62

  474,74

  213,62

  1.000

  1.000

  1.000

  720.054

  720.054

  720.054

  720.054

  800

  800

  719.254

  719.254

  2.839.958

  2.733.461

  2.715.949

  2.723.461

  1.672.000

  1.672.000

  200.000

  200.000

  115.827

  115.827

  515

  515

  719.254

  719.254

  8.353

  15.865

  1.000

  1.000

  1.000

  738.754

  738.754

  738.754

  738.754

  800

  800

  737.954

  737.954

  2.986.734

  2.906.051

  2.901.617

  2.896.051

  1.839.200

  1.839.200

  200.000

  200.000

  118.360

  118.360

  531

  531

  737.954

  737.954

  5.572

  6

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  1.000

  1.000

  1.000

  757.203

  757.203

  757.203

  757.203

  800

  800

  756.403

  756.403

  2.919.809

  2.924.512

  2.914.506

  2.914.512

  1.839.200

  1.839.200

  200.000

  200.000

  118.360

  118.360

  543

  543

  756.403

  756.403

  6

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.16

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 01 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6000

  6101

  01

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  51

  55

  58

  59

  70

  71

  84

  85

  01

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  87.833

  87.833

  -3.050

  -3.050

  1.631.156

  1.550.603

  1.195.606

  209.889

  53.353

  649

  87.710

  3.396

  82.733

  82.733

  -2.180

  -2.180

  1.631.156

  81.443

  27.200

  81.443

  27.200

  1.747.563

  1.673.576

  1.669.120

  1.649.376

  1.377.885

  1.377.885

  198.228

  198.228

  53.924

  53.924

  515

  515

  38.568

  18.824

  78.443

  24.200

  78.443

  24.200

  1.747.563

  1.673.576

  125.000

  75.000

  125.000

  75.000

  2.121.265

  1.913.637

  2.006.265

  1.843.637

  1.520.000

  1.520.000

  209.200

  209.200

  52.988

  52.988

  1.413

  1.413

  221.664

  59.036

  1.000

  1.000

  115.000

  70.000

  115.000

  70.000

  2.121.265

  1.913.637

  53,48

  175,74

  53,48

  175,74

  21,38

  14,34

  20,20

  11,78

  10,31

  10,31

  5,54

  5,54

  -1,74

  -1,74

  174,37

  174,37

  474,74

  213,62

  46,60

  189,26

  46,60

  189,26

  21,38

  14,34

  124.009

  10.000

  124.009

  10.000

  2.053.427

  1.946.930

  1.930.418

  1.937.930

  1.672.000

  1.672.000

  199.200

  199.200

  50.350

  50.350

  515

  515

  8.353

  15.865

  123.009

  9.000

  123.009

  9.000

  2.053.427

  1.946.930

  85.117

  10.000

  85.117

  10.000

  2.180.290

  2.099.607

  2.096.173

  2.090.607

  1.839.200

  1.839.200

  199.200

  199.200

  51.670

  51.670

  531

  531

  5.572

  6

  84.117

  9.000

  84.117

  9.000

  2.180.290

  2.099.607

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  5.303

  10.000

  5.303

  10.000

  2.094.916

  2.099.619

  2.090.613

  2.090.619

  1.839.200

  1.839.200

  199.200

  199.200

  51.670

  51.670

  543

  543

  6

  4.303

  9.000

  4.303

  9.000

  2.094.916

  2.099.619

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.17

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 01 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6500 01

  10

  20

  51

  55

  58

  59

  70

  71

  84

  85

  01

  20

  51

  57

  70

  71

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  1.550.603

  1.195.606

  209.889

  53.353

  649

  87.710

  3.396

  82.733

  82.733

  -2.180

  -2.180

  700.864

  696.634

  741

  31.070

  664.823

  5.100

  1.669.120

  1.649.376

  1.377.885

  1.377.885

  198.228

  198.228

  53.924

  53.924

  515

  515

  38.568

  18.824

  78.443

  24.200

  78.443

  24.200

  742.368

  742.368

  739.368

  739.368

  745

  745

  54.099

  54.099

  684.524

  684.524

  3.000

  3.000

  3.000

  2.006.265

  1.843.637

  1.520.000

  1.520.000

  209.200

  209.200

  52.988

  52.988

  1.413

  1.413

  221.664

  59.036

  1.000

  1.000

  115.000

  70.000

  115.000

  70.000

  768.289

  763.289

  758.289

  758.289

  800

  800

  61.886

  61.886

  695.603

  695.603

  10.000

  5.000

  10.000

  20,20

  11,78

  10,31

  10,31

  5,54

  5,54

  -1,74

  -1,74

  174,37

  174,37

  474,74

  213,62

  46,60

  189,26

  46,60

  189,26

  3,49

  2,82

  2,56

  2,56

  7,38

  7,38

  14,39

  14,39

  1,62

  1,62

  233,33

  66,67

  233,33

  1.930.418

  1.937.930

  1.672.000

  1.672.000

  199.200

  199.200

  50.350

  50.350

  515

  515

  8.353

  15.865

  123.009

  9.000

  123.009

  9.000

  786.531

  786.531

  785.531

  785.531

  800

  800

  65.477

  65.477

  719.254

  719.254

  1.000

  1.000

  1.000

  2.096.173

  2.090.607

  1.839.200

  1.839.200

  199.200

  199.200

  51.670

  51.670

  531

  531

  5.572

  6

  84.117

  9.000

  84.117

  9.000

  806.444

  806.444

  805.444

  805.444

  800

  800

  66.690

  66.690

  737.954

  737.954

  1.000

  1.000

  1.000

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  2.090.613

  2.090.619

  1.839.200

  1.839.200

  199.200

  199.200

  51.670

  51.670

  543

  543

  6

  4.303

  9.000

  4.303

  9.000

  824.893

  824.893

  823.893

  823.893

  800

  800

  66.690

  66.690

  756.403

  756.403

  1.000

  1.000

  1.000

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.18

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 01 Pag. - mii lei -6

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6501

  6601

  6801

  5008

  84

  85

  01

  51

  84

  85

  70

  71

  01

  20

  51

  57

  84

  85

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  INVATAMANT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEII.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  5.100

  -870

  -870

  30.243

  31.047

  31.047

  -804

  -804

  5.100

  5.100

  5.100

  665.521

  665.587

  741

  23

  664.823

  -66

  -66

  122

  3.000

  54.099

  54.099

  54.099

  54.099

  54.099

  54.099

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  685.269

  685.269

  685.269

  685.269

  745

  745

  684.524

  684.524

  8

  8

  5.000

  61.886

  61.886

  61.886

  61.886

  61.886

  61.886

  10.000

  5.000

  10.000

  5.000

  10.000

  5.000

  696.403

  696.403

  696.403

  696.403

  800

  800

  695.603

  695.603

  166

  66,67

  14,39

  14,39

  14,39

  14,39

  14,39

  14,39

  233,33

  66,67

  233,33

  66,67

  233,33

  66,67

  1,62

  1,62

  1,62

  1,62

  7,38

  7,38

  1,62

  1,62

  1.975,00

  1.000

  65.477

  65.477

  65.477

  65.477

  65.477

  65.477

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  720.054

  720.054

  720.054

  720.054

  800

  800

  719.254

  719.254

  31

  1.000

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  738.754

  738.754

  738.754

  738.754

  800

  800

  737.954

  737.954

  14

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  1.000

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  66.690

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  757.203

  757.203

  757.203

  757.203

  800

  800

  756.403

  756.403

  6

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.19

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 01 Pag. - mii lei -7

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6108

  6508

  5010

  6110

  01

  58

  01

  58

  01

  58

  01

  10

  20

  70

  71

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  INVATAMANT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  122

  122

  122

  122

  122

  680

  680

  212

  468

  680

  680

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  6.400

  6.400

  6.085

  6.085

  1.380

  1.380

  4.705

  4.705

  315

  315

  315

  315

  6.400

  6.400

  6.085

  6.085

  166

  166

  22

  22

  22

  144

  144

  144

  7.040

  7.040

  6.693

  6.693

  1.518

  1.518

  5.175

  5.175

  347

  347

  347

  347

  7.040

  7.040

  6.693

  6.693

  1.975,00

  1.975,00

  1.700,00

  1.700,00

  1.700,00

  10,00

  10,00

  9,99

  9,99

  10,00

  10,00

  9,99

  9,99

  10,16

  10,16

  10,16

  10,16

  10,00

  10,00

  9,99

  9,99

  31

  31

  6

  6

  6

  25

  25

  25

  7.744

  7.744

  7.362

  7.362

  1.669

  1.669

  5.693

  5.693

  382

  382

  382

  382

  7.744

  7.744

  7.362

  7.362

  14

  14

  14

  14

  14

  8.518

  8.518

  8.098

  8.098

  1.835

  1.835

  6.263

  6.263

  420

  420

  420

  420

  8.518

  8.518

  8.098

  8.098

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  6

  6

  6

  6

  6

  9.369

  9.369

  8.907

  8.907

  2.019

  2.019

  6.888

  6.888

  462

  462

  462

  462

  9.369

  9.369

  8.907

  8.907

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.20

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 01 Pag. - mii lei -8

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  10

  20

  70

  71

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  212

  468

  1.380

  1.380

  4.705

  4.705

  315

  315

  315

  315

  1.518

  1.518

  5.175

  5.175

  347

  347

  347

  347

  10,00

  10,00

  9,99

  9,99

  10,16

  10,16

  10,16

  10,16

  1.669

  1.669

  5.693

  5.693

  382

  382

  382

  382

  1.835

  1.835

  6.263

  6.263

  420

  420

  420

  420

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  2.019

  2.019

  6.888

  6.888

  462

  462

  462

  462

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.21

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2018-2023

  (sume alocate din bugetul de stat)

  Anexa nr. 3 / 31 / 02 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5001

  01

  10

  20

  51

  55

  30

  01

  02

  02

  06

  03

  26

  59

  12

  44

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri curente

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Actiuni de sanatate

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiII.Credite bugetare

  Transferuri de la bugetul de stat catre instituii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationalaI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri de capital

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru finantarea investitiilorI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)

  2.332.020

  2.247.237

  1.195.606

  210.630

  741

  741

  84.423

  83.963

  52.953

  23

  30.987

  460

  400

  60

  649

  2.489.931

  2.415.944

  2.408.488

  2.388.744

  1.377.885

  1.377.885

  198.973

  198.973

  745

  745

  745

  745

  108.023

  108.023

  107.767

  107.767

  53.704

  53.704

  54.063

  54.063

  256

  256

  220

  220

  36

  36

  515

  515

  2.889.554

  2.676.926

  2.764.554

  2.601.926

  1.520.000

  1.520.000

  210.000

  210.000

  800

  800

  114.874

  114.874

  114.621

  52.988

  61.633

  253

  253

  1.413

  1.413

  16,05

  10,80

  14,78

  8,92

  10,31

  10,31

  5,54

  5,54

  7,38

  7,38

  6,34

  6,34

  6,36

  -1,33

  14,00

  -1,17

  602,78

  174,37

  174,37

  2.839.958

  2.733.461

  2.715.949

  2.723.461

  1.672.000

  1.672.000

  200.000

  200.000

  115.827

  115.827

  515

  515

  2.986.734

  2.906.051

  2.901.617

  2.896.051

  1.839.200

  1.839.200

  200.000

  200.000

  118.360

  118.360

  531

  531

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  2.919.809

  2.924.512

  2.914.506

  2.914.512

  1.839.200

  1.839.200

  200.000

  200.000

  118.360

  118.360

  543

  543

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.22

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 02 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  57

  58

  01

  02

  01

  02

  08

  01

  01

  01

  02

  03

  01

  02

  01

  02

  03

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii si cotizatii la organisme internationale

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Asigurari sociale

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Ajutoare sociale

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Ajutoare sociale in numerar

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Fondul pentru securitate interna

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  649

  649

  664.823

  656.642

  8.181

  8.181

  87.710

  85.273

  13.355

  71.918

  836

  79

  677

  80

  515

  515

  515

  515

  684.524

  684.524

  674.537

  674.537

  9.987

  9.987

  9.987

  9.987

  38.568

  18.824

  28.305

  4.375

  2.969

  688

  16.733

  3.685

  8.603

  2

  1.358

  1.358

  216

  216

  1.142

  1.142

  4.744

  8.930

  413

  763

  3.655

  6.812

  676

  1.355

  1.413

  1.413

  695.603

  695.603

  684.672

  10.931

  10.931

  221.664

  59.036

  44.797

  5.332

  30.133

  9.332

  10.486

  1.681

  8.805

  2.749

  240

  2.107

  402

  174,37

  174,37

  1,62

  1,62

  1,50

  9,45

  9,45

  474,74

  213,62

  923,93

  675,00

  717,72

  466.500,00

  672,16

  678,24

  671,02

  -69,22

  -68,55

  -69,07

  -70,33

  719.254

  719.254

  8.353

  15.865

  737.954

  737.954

  5.572

  6

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  756.403

  756.403

  6

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.23

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 02 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6000 01

  59

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  51

  55

  58

  14

  17

  01

  01

  02

  03

  03

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta TehnicaI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Despagubiri civile

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

  Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

  1.601

  244

  1.357

  3.396

  3.396

  87.833

  87.833

  -3.050

  -3.050

  -3.050

  -3.050

  1.631.156

  1.550.603

  1.195.606

  209.889

  53.353

  649

  4.161

  4.161

  549

  549

  3.079

  3.079

  533

  533

  81.443

  27.200

  81.443

  27.200

  1.747.563

  1.673.576

  1.669.120

  1.649.376

  1.377.885

  1.377.885

  198.228

  198.228

  53.924

  53.924

  515

  515

  1.004

  117

  659

  228

  1.000

  1.000

  1.000

  125.000

  75.000

  125.000

  75.000

  2.121.265

  1.913.637

  2.006.265

  1.843.637

  1.520.000

  1.520.000

  209.200

  209.200

  52.988

  52.988

  1.413

  1.413

  -75,87

  -78,69

  -78,60

  -57,22

  53,48

  175,74

  53,48

  175,74

  21,38

  14,34

  20,20

  11,78

  10,31

  10,31

  5,54

  5,54

  -1,74

  -1,74

  174,37

  174,37

  124.009

  10.000

  124.009

  10.000

  2.053.427

  1.946.930

  1.930.418

  1.937.930

  1.672.000

  1.672.000

  199.200

  199.200

  50.350

  50.350

  515

  515

  85.117

  10.000

  85.117

  10.000

  2.180.290

  2.099.607

  2.096.173

  2.090.607

  1.839.200

  1.839.200

  199.200

  199.200

  51.670

  51.670

  531

  531

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  5.303

  10.000

  5.303

  10.000

  2.094.916

  2.099.619

  2.090.613

  2.090.619

  1.839.200

  1.839.200

  199.200

  199.200

  51.670

  51.670

  543

  543

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.24

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 02 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6101

  59

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  51

  55

  01

  02

  02

  03

  12

  01

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri curente

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Actiuni de sanatate

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri de capital

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii si cotizatii la organisme internationale

  87.710

  3.396

  82.733

  82.733

  -2.180

  -2.180

  1.631.156

  1.550.603

  1.195.606

  209.889

  53.353

  52.953

  52.953

  400

  400

  649

  649

  38.568

  18.824

  78.443

  24.200

  78.443

  24.200

  1.747.563

  1.673.576

  1.669.120

  1.649.376

  1.377.885

  1.377.885

  198.228

  198.228

  53.924

  53.924

  53.704

  53.704

  53.704

  53.704

  220

  220

  220

  220

  515

  515

  515

  515

  221.664

  59.036

  1.000

  1.000

  115.000

  70.000

  115.000

  70.000

  2.121.265

  1.913.637

  2.006.265

  1.843.637

  1.520.000

  1.520.000

  209.200

  209.200

  52.988

  52.988

  52.988

  52.988

  1.413

  1.413

  1.413

  474,74

  213,62

  46,60

  189,26

  46,60

  189,26

  21,38

  14,34

  20,20

  11,78

  10,31

  10,31

  5,54

  5,54

  -1,74

  -1,74

  -1,33

  -1,33

  174,37

  174,37

  174,37

  8.353

  15.865

  123.009

  9.000

  123.009

  9.000

  2.053.427

  1.946.930

  1.930.418

  1.937.930

  1.672.000

  1.672.000

  199.200

  199.200

  50.350

  50.350

  515

  515

  5.572

  6

  84.117

  9.000

  84.117

  9.000

  2.180.290

  2.099.607

  2.096.173

  2.090.607

  1.839.200

  1.839.200

  199.200

  199.200

  51.670

  51.670

  531

  531

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  6

  4.303

  9.000

  4.303

  9.000

  2.094.916

  2.099.619

  2.090.613

  2.090.619

  1.839.200

  1.839.200

  199.200

  199.200

  51.670

  51.670

  543

  543

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.25

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 02 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  58

  59

  01

  02

  08

  14

  01

  02

  03

  01

  02

  01

  02

  03

  01

  02

  03

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Fondul pentru securitate interna

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta TehnicaI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  649

  87.710

  85.273

  13.355

  71.918

  836

  79

  677

  80

  1.601

  244

  1.357

  3.396

  515

  515

  38.568

  18.824

  28.305

  4.375

  2.969

  688

  16.733

  3.685

  8.603

  2

  1.358

  1.358

  216

  216

  1.142

  1.142

  4.744

  8.930

  413

  763

  3.655

  6.812

  676

  1.355

  4.161

  4.161

  549

  549

  3.079

  3.079

  533

  533

  1.413

  221.664

  59.036

  44.797

  5.332

  30.133

  9.332

  10.486

  1.681

  8.805

  2.749

  240

  2.107

  402

  1.004

  117

  659

  228

  1.000

  1.000

  174,37

  474,74

  213,62

  923,93

  675,00

  717,72

  466.500,00

  672,16

  678,24

  671,02

  -69,22

  -68,55

  -69,07

  -70,33

  -75,87

  -78,69

  -78,60

  -57,22

  8.353

  15.865

  5.572

  6

  A B

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  6

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Propuneri 2020

  Crestere / descrestere2020/2019

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.26

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 31 / 02 Pag. - mii lei -6

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6500

  6501

  04

  25

  01

  70

  71

  84

  85

  01

  20

  51

  57

  70

  71

  84

  85

  17

  01

  03

  Despagubiri civile

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

  P