Lukina jama – sifon 2013

 • View
  235

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Lukina jama – sifon 2013

 • ISSN 0354-0650

  GODITE 105 izlazi od 1898. godine

  ASOPIS HRVATSKOGA PLANINARSKOG SAVEZA

  PROSINAC

  201312

 • a s o p i s H r v a t s k o g a p l a n i n a r s k o g s a v e z a

  IMPRESUM

  h t t p : / / w w w . h p s . h r

  Suradnja u asopisuPrilozi se mogu slati posredstvom e-maila ili potom. Prednost imaju prilozi sa zanimljivim temama koji su popraeni boljim izborom ilustracija. Slike se mogu slati potom ili u digi talnom formatu (e-mailom, na CD-u ili DVD-u, ali ne unutar Word dokumenata). Urednitvo zadrava pravo krae nja i urednike obrade tekstova. Stavovi i miljenja suradnika iznesena u asopisu nisu nuno stajalita Hrvatskog pla ni narskog saveza i Urednikog odbora.

  Pretraiva i digitalni arhivStari brojevi Hrvatskog planinara u PDF formatu te trailica s bibliografijom asopisa dostupni su na internetskoj stranici asopisa te na DVD-u u izdanju HPS-a.

  NakladnikHrvatski planinarski savezKozareva 2210000 ZagrebOIB 77156514497

  Pretplata i informacijeUred Hrvatskoga planinarskog savezatel. 01/48-23-624tel./fax 01/48-24-142e-mail: hps@hps.hrhttp://www.hps.hr

  UrednitvoE-mail adresa za zaprimanje lanaka:hrvatski.planinar@hps.hr

  Grafika pripremaUrednik d.o.o., Zagreb

  TisakEkoloki glasnik d.o.o. Donja Lomnica

  ISSN 0354-0650

  Glavni i odgovorni urednikAlan aplarPalmotieva 2710000 Zagrebe-mail: caplar@hps.hrtel.: 091/51-41-740

  Uredniki odborDamir BajsDarko BerljakVlado BoiGoran Gabriprof. dr. Darko GrundlerFaruk IslamoviBranko MetriKrunoslav Milasprof. dr. eljko PoljakVanja RadovanoviRobert Smolec

  Lektura i korekturaeljko PoljakRobert SmolecRadovan MiliGoran Gabri

  Hrvatski planinar asopis je Hrvatskoga planinarskog saveza. Prvi je broj izaao 1. lip nja 1898. Od 1910. do 1913. tiskao se kao podlistak naziva Planinarski list u asopisu Vijenac. Od 1915. do 1921. i od 1945. do 1948. asopis nije izlazio, a od 1949. do 1991. godine izlazio je pod imenom Nae planine. asopis izlazi u jedanaest brojeva godinje (za srpanj i kolovoz kao dvobroj).

  Pretplata

  Godinja pretplata za Hrvatsku iznosi 150 kuna. Pretplata se uplauje na iro-raun Hrvatskoga planinar skog saveza HR4123600001101495742, pri emu na uplatnici ili u obrascu za plaanje putem interneta, u rubrici Poziv na broj, mora biti upisan Va pretplatniki broj.

  Godinja pretplata za inozemstvo iznosi 35 eura, a uplauje se na raun SWIFT: ZABA-HR2X 25731-3253236, uz poziv na pretplat niki broj.

  Cijena pojedinanog primjerka je 15 kuna (+ potarina).

  Va pretplatniki broj otisnut je uz Vau adresu, koja je na lijepljena na omotnici za sla nje asopisa. Nakon uplate i evidentiranja u HPS-u, na naljepnici moete vidjeti na znaku o obavljenoj uplati.

  Kako se pretplatiti Zainteresirani za pretplatu na aso pis trebaju se telefonom, e-mailom ili pismom javiti u Ured Hrvatskoga planinarskog saveza (hps@hps.hr, 01/48-23-624, 01/48-24-142). Pretplata se odnosi na kalendarsku godinu, pa novi pretplatnik nakon uplate dobiva sve brojeve tiskane u tekuoj godini. Pretplata se automatski produuje na sljedeu godinu, do opoziva. Uz prvi broj u novoj godini pretplatnicima fizikim osobama alje se uplatnica za pretplatu, a pretplatnicima pravnim osobama raun.

 • Sadraj

  105 BrojNumberGoditeVolume 2013 SvezakIssueC r o a t i a n M o u n t a i n e e r - J o u r n a l o f t h e C r o a t i a n M o u n t a i n e e r i n g a s s o C i a t i o n

  saDraJ

  C r o a t i a n M o u n t a i n e e r J o u r n a l o f t h e C r o a t i a n M o u n t a i n e e r i n g a s s o C i a t i o n

  Otoe, volim te!543

  528

  535 Po Slovenskoj planinskoj potu

  Speleoloka ekspedicija Lukina jama - sifon 2013.

  524 Kongres IKAR-CISA 2013. u Bolu na Brau

  lanci

  524 Kongres IKAR-CISA 2013. u Bolu na BrauDarko Berljak

  528 Speleoloka ekspedicija Lukina jama sifon 2013.Tamara Mihoci

  535 Po Slovenskoj planinskoj potiDean Juri i Kristina Juri

  543 Otoe, volim te!Matej Perkov

  info546 bevnica (1014 m)

  548 Labinski planinarski put

  548 Planinarska kua Mlaka (552 m)

  549 Kneieve velebitske ceste

  549 www.pkhlz.hr

  549 Vremeplov

  550 Naruite planinarski kalendar za 2014. godinu!

  Rubrike552 Planinarski vodii: Zbor vodia HPS-a

  na Platku premaio oekivanja, Vodika sluba HPS-a u 2013. godini

  555 Speleologija: Pouna staza Tounjica, Struni seminar o posebnim tehnikama speleolokih istraivanja

  558 Alpinizam: Hrvatska ledna i dry-tooling reprezentacija, Memorijalni penjaki skup Glavno da se klajmba u Brelima

  561 Vijesti: HPS i PZS primljeni u punopravno lanstvo BMU-a, Sajam planinarske opreme u Varadinu, Otvorena prva markirana staza na Golu Pljeivicu

  Tema brojaSpeleoloka istraivanja

  NaslovnicaSpeleoloko istraivanje jamskog sustava Lukina jama - Trojama ovoga ljeta, foto: Mladen Jeki

  818ProsinacDecember12

  12, 2013 | 523

 • Meunarodna asocijacija za gorsko spaavanje IKARCISA (Internatio-nale Kommisia fr Alpines Rettingwe-sen Commission Internatonale de Secours Alpin) okuplja najkvalitetnije spasilake slube koje djeluju u najteim vremenskim i reljefnim uvjetima, kakvi vladaju u planinskim podru-jima. Osnovana je 1948. godine i od tada redo-vito odrava svoje godinje kongrese. Na njima se analiziraju neke od specifinih akcija gorskog spaavanja u protekloj godini, prezentiraju novi-teti u opremi i tehnici spaavanja, obrauju teme u etiri strune komisije te raspravljaju i donose zakljuci uobiajeni na godinjim skuptina takvih asocijacija.

  Ove je godine 65. kongres IKAR-CISA odran od 16. do 19. listopada u Bolu na Brau. Bilo je to prvi put da je kongres odran na nekom otoku, a u 12 godina bio je to ve drugi takav sastanak u Hrvatskoj (prvi je bio 2001. u Makarskoj). To je svojevrsno priznanje ne samo organizacijskih

  sposobnosti, ve i uvaava-nja izvrsnosti koje Hrvatska gorska sluba spaavanja ima u toj organizaciji.

  Pripreme tog skupa vrlo su sloene. Odluka o domainstvu donosi se dvije godine unaprijed, a obvezni su odreeni standardi (dvorana za 350 400 osoba, nekoliko manjih dvorana za zasjedanje komisija, mogunost terenskih pokaznih vjebi u blizini i sl.), a predstavnici IKAR-a prije konane odluke nekoliko puta na licu mjesta obavljaju nadzor potrebnih uvjeta.

  Ovogodinji kongres odran je pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive Josipovia, a njegov izaslanik zapovjednik HRM-a, komodor Robert Hranj i Nikola Gae, zamjenik ravnatelja DUZS-a, pozdravili su sve sudionike prilikom sveanog otvaranja skupa.

  U IKAR-CISA udruena je 71 spaavateljska sluba, sa svih kontinenata (osim Antarktike), a u Bolu ih je bilo nazono 54, s ukupno 377 pred-

  Kongres iKAr-CiSA 2013.u Bolu na Brau Darko Berljak, Zagreb

  Sudionici kongresa IKAR-CISA ispred hotela

  GORSKO SPAAVANJE

  HG

  SS

  524 | 12, 2013

 • stavnika. Smjetaj i zasjedanje odrani su u hotelu Elaphusa u Bolu.

  Prvog radnog dana, u srijedu, na Vidovoj gori na rasporedu su bile prezentacije zajednike povezanosti operativnih toaka izmeu klasinog (zemaljskog) i spaavanja helikopterom. Izuzetno loi vremenski uvjeti (jaka kia i magla) prijetili su da sve pokazne vjebe s helikopterima budu otkazane, jer se sljedeih dana trebao potivati unaprijed najavljeni program rada po komisijama i drugih zasjedanja.

  Prijepodne su sve vjebe na stijeni blizu vrha odrane po kinom vremenu bez helikoptera, no sreom, u ranim popodnevnim satima vrijeme se poboljalo i prema programu u vjebu su ukljuena tri helikoptera, hrvatski MI-8 iz eskadrile Divulje, Bell 429 Air Zermatta, koji je za tu priliku ve prije doletio iz vicarske, i njemaki Eurocopter EC 135.

  Na stijeni stotinjak metara ispod vrha Vidove gore, gorski spaavatelji prikazali su sputanje

  uetom iz helikoptera do unesreenog koji je visio u prevjesu te njegovo spaavanje putem dugog ueta (long line) te istom tehnikom evakuaciju jo etvorice osoba koje su zapele na tekom planinskom terenu.

  Nakon toga, Bell 429 na stijeni grebena istono od vrha izveo je upotrebom vitla navoenje, sputa-nje i osiguravanje trojice spaavatelja na tri razliita mjesta do unesreenih te njihovo pojedinano podizanje u letjelicu. Posebno treba istaknuti da su svi sudionici vjebi bili hrvatski gorski spaavatelji, ukljuujui i pilote, tako da je i vicarskim Bellom upravljao na pilot, ujedno lan HGSS Stanice Split. To najbolje pokazuje kakvo povjerenje uiva naa Sluba od strane IKAR-a i Air Zermatta. Treba naglasiti da je Air Zermatt svjetski uzor helikop-terskog spaavanja te da je ta sluba do sada izvela najzahtjevnije akcije spaavanja u Himalaji.

  Na Kongresu je sudjelovalo, odnosno izlagalo i 21 proizvoaa opreme za spaavanje - od poseb-

  Svi slubeni predstavnici Kongresa, uzvanici i gosti imali su samo rijei pohvale kako za organizaciju tog skupa, vjebe i pratee dogaaje, tako i za rezultate koje u svom radu postie Hrvatska gorska sluba spaavanja

  Sudionici kongresa IKAR-CISA ispred hotela

  Snimak iz helikoptera MI-8

  prije podizanja unesreenog

  HG

  SS

  12, 2013 | 525

 • nih vozila za spaavanje dipova Steinbock (GSS Njemake), novih modela Ortovoxa za pronalaenje zatrpanih i Piepsa (zranih jastuka u ruksaku) u snjenim lavinama, do ostalih novih vrsta opreme.

  U etvrtak i petak odrani su sastanci i preda-vanja u etiri IKAR-CISA komisije (za zemaljsko spaavanje, spaavanje iz lavina, helikoptersko spaa-

  vanje i medicinska komisija), s ukupno 53 teme. Za vrijeme odravanja kongresa odrane su praktine vjebe i prezentacijski rad vodia potranih pasa.

  U petak predveer odran je prigodan domje-nak na plai blizu Zlatnog rata, no prije toga, ponovno s MI-8 helikopterom HRZ-a, HGSS je prikazao spaavanje ljudi iz mora te vrlo atrak-

  Long line t