łowniczek pojęć łacińsko-angielsko-polski dla studentw ... stomatitis zapalenie jamy ustnej . 6 ... (allergica) bronchopulmonary (allergic) aspergillosis aspergiloza oskrzelowo

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of łowniczek pojęć łacińsko-angielsko-polski dla studentw ... stomatitis zapalenie jamy ustnej . 6...

 • patomorfologia.lublin.pl

  1

  Sowniczek poj acisko-angielsko-polski dla studentw Wydziau Lekarskiego

  ZAPALENIA rubor redness zaczerwienienie calor heat podwyszona temperatura dolor pain bl tumor swelling guz (obrzmienie) functio laesa impaired function upoledzenie czynnoci inflammatio inflammation zapalenie inflammatio focalis focal inflammation zapalenie ogniskowe inflammatio circumscripta circumscribed inflammation zapalenie ograniczone inflammatio diffusa diffuse inflammation zapalenie rozlane, rozlege inflammatio superficialis superficial inflammation zapalenie powierzchowne inflammatio profunda deep inflammation zapalenie gbokie inflammatio interstitialis interstitial inflammation zapalenie rdmiszowe inflammatio parenchymatosa parenchymal inflammation zapalenie miszowe i. non specifica/specifica non-specific/specific i. zapalenie nieswoiste/swoiste inflammatio acuta acute inflammation zapalenie ostre inflammatio subacuta subacute inflammation zapalenie podostre inflammatio chronica chronic inflammation zapalenie przewleke inflammatio chronica exacerbata chronic exacerbated i. zapalenie przewleke zaostrzone resolutio resolution rozejcie ulcus, ulceratio ulcer, ulceration wrzd, owrzodzenie fistula fistula przetoka inflammatio exsudativa exudative inflammation zapalenie wysikowe exsudatio exudation wysikanie exsudatum exudate wysik transsudatum transudate przesik inflammatio serosa serous inflammation zapalenie surowicze inflammatio catarrhalis catarrhal inflammation zapalenie nieytowe catarrhus catarrh nieyt inflammatio fibrinosa fibrinous inflammation zapalenie wknikowe i. fibrinosa superficialis superficial fibrinous i. z. w. powierzchowne i. fibrinosa profunda deep fibrinous i. z. wknikowe gbokie

 • patomorfologia.lublin.pl

  2

  i. pseudomembranosa (i. diphteroides)

  pseudomembranous i. (diphteroid i.)

  z. rzekomoboniaste (zapalenie bonicowate)

  inflammatio escharotica escharotic inflammation zapalenie zestrupiajce inflammatio purulenta (inflammatio suppurativa)

  purulent inflammation (suppurative inflammation)

  zapalenie ropne

  pus pus ropa suppuratio suppuration ropienie inflammatio purulenta superficialis

  superficial fibrinous inflammation

  zapalenie ropne powierzchowne

  empyema empyema ropniak empyema pleurae (pyothorax)

  pleural empyema (pyothorax)

  ropniak opucnej

  pyoarthrosis pyoarthrosis ropniak stawu pyometra pyometra ropniak jamy macicy pyosalpinx pyosapinx ropniak jajowodu pyonephrosis pyonephrosis roponercze pyocephalus internus internal pyocephalus

  (cerebral ventricular empyema)

  ropogowie wewntrzne (obecno ropy w ukadzie komorowym mzgu)

  pyorrhoea pyorrhea ropotok inflammatio purulenta profunda

  deep purulent inflammation zapalenie ropne gbokie

  abscessus abscess ropie abscessus immaturus immature abscess ropie niedojrzay abscessus maturus mature abscess ropie dojrzay a. metastaticus metastatic abscess ropie przerzutowy furunculus furuncle (furunculus) czyrak carbunculus carbuncle czyrak mnogi

  (karbunku) hordeolum hordeolum jczmie phlegmone phlegmon ropowica panaritium panaris (whitlow) zastrza paronychia paronychia zanokcica inflammatio gangraenosa (inflammatio ichorosa)

  gangrenous inflammation (ichorous inflammation)

  zapalenie zgorzelinowe (zapalenie posokowate)

 • patomorfologia.lublin.pl

  3

  gangraena gangrene zgorzel ichor ichor posoka inflammatio haemorrhagica hemorrhagic inflammation zapalenie krwotoczne inflammatio alterativa destructive inflammation zapalenie uszkadzajce alteratio damage uszkodzenie inflammatio proliferativa (inflammatio productiva)

  proliferative inflammation (productive inflammation)

  zapalenie rozplemowe (zapalenie wytwrcze)

  proliferatio proliferation rozplem granulatio granulation tissue ziarnina, ziarninowanie granulatio non specifica unspecific granulation t. ziarnina nieswoista fibrosis fibrosis wknienie organisatio organization organizacja cicatrix scar blizna adhaesiones (synechiae) adhesions zrosty adhaesiones funiculares cohesive a. (dense a.) zrosty powrzkowate adhaesiones planiformes filmy adhesions zrosty paszczyznowe obliteratio obliteration zaronicie cirrhosis hepatis liver cirrhosis marsko wtroby inflammatio granulomatosa granulomatous inflammation zapalenie ziarniniakowe granuloma granuloma ziarniniak tuberculosis tuberculosis grulica sarcoidosis sarcoidosis sarcoidoza

 • patomorfologia.lublin.pl

  4

  Przykady nazw zapale w rnych lokalizacjach Uwaga: studentw obowizuje znajomo oglnych zasad nomenklatury aciskiej zapale i umiejtno tworzenia nazw zapale od nazw okrelonych narzdw lub struktur. Podano gwnie przykady tych nazw, ktre nie wywodz si od aciskich nazw narzdw lub struktur. cholangitis cholangitis zapalenie drg ciowych cholecystitis cholecystitis zapalenie pcherzyka ciowego cholecystitis calculosa/ acalculosa

  calculous/acalculous cholecystitis

  kamicze/bezkamicze zapalenie pcherzyka ciowego

  colitis colitis zapalenie jelita grubego (okrnicy)cystitis (urocystitis) cystitis zapalenie pcherza moczowego dermatitis dermatitis zapalenie skry encephalitis encephalitis zapalenie mzgu encephalomyelitis encephalomyelitis zapalenie mzgu i rdzenia

  krgowego endocarditis endocarditis zapalenie wsierdzia enteritis enteritis zapalenie jelita cienkiego gastritis gastritis zapalenie odka leptomeningitis leptomeningitis zapalenie opon mikkich lymphadenitis (lymphonodulitis) lymphadenitis (lymphonodulitis) zapalenie wzw chonnych lymphangitis lymphangitis zapalenie naczy chonnych myocarditis myocarditis zapalenie minia sercowego nephritis nephritis zapalenie nerek glomerulonephritis glomerulonephritis kbuszkowe z. nerek pyelonephritis pyelonephritis odmiedniczkowe z. nerek pancarditis pancard