LJUBAVNA REŽANJA

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  1/28

  Ljubavna režanja

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  2/28

   

  1.  ljubljah te

  ljutom životinjom u sebi i to režanje što sad čuješsamo je davna ušutkana nježnost 

    2.bje tren kad ti ode zubi mi u zamuknuti krik obrastoše

  ispružih ruke

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  3/28

  ruke mi bjehu prekratke I preslabe

   3.

  ostala si skupljena u prozorugledala si megledao si me

  svesmo doticali do u samu sržizmeu te dvije kose tačkekoje se polako udaljiše

    !.

    izmicala si polakou prorezu mojih očiju

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  4/28

   zamicala si korak  po korak  prostor se zanosio

  sve do one bolne crtekada se raa I zatvarade"nitivna praznina

  #. pričao sam ti o golubovima

  koji su se vidjeli s tvog prozorašivala si onomade haljinu za svadbuhaljina $e zacijelo istrti ali golubovi $e zanavijek  proletati 

  kroz ovu jutarnju čaroliju

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  5/28

    %. psukoga nismo imali dadosmo smiješno ime

  ti si još htjela mačkakoga nismo imali a ja vrt za nas četveročudno je toda svakakvih se pasa I mačakai vrtovačovjeku I ženi u ljubavi 

  ho$e

  &.

  mogao sam zbog tebe počiniti  prekrasne zločine

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  6/28

  samo da nisam za milijoniti dio sekundeu tvoj život  prekasnio

  '.sve se u meni stanjujedo tanke strunekoja više ne možeiscviliti ni jauk 

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  7/28

  (.ne znam kako da u zid gledamkad zid jetobom zidan

  1).

   javim ti se takonekim svojim živcem

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  8/28

  iz kuta u kojem crnujem

  11.ovako bih mogao re$i uhao sam te ušimaokao očimarukao rukama

  kožio kožommračio te mrakovima

  12.kad bi me neko upitaošta voljeh najviše na tebi 

  rekao bih murekao bih mu

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  9/28

  rekao bih mučoečekako da ti reknem u jednu riječ ono za što je i meni bilo premalosvih mojih 3) godina

  13.imala si bolesne bubregevolio sam tvoje bubregeimala si bolesnu slezenuvolio sam tvoju slezenu

  nisi dobro vidjela na jedno okovolio sam te jednookuvolio sam te svuvolio takvu kakva jesi i kad bi leptir sletio na tei in"cirao tevolio

  i više od toga

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  10/28

  1!.sve svoje rukeostavihu tvojoj kosi 

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  11/28

  1#.star sams licem tvoje mladosti 

  1%.tvoje moje k$eri  ja raah samo u stravi no$i danju ih pokapah

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  12/28

    1&.kiše na onoj zemlji samo još slaeutisnušetvoja stopala

  1'.trava uz onu rijeku jezom

  stalno rasteu meni 

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  13/28

  1(.evo me ispred hnk ostavljašprocijepanu autobusku kartuna brisače mog autaauto se moj tad vozi mojimautobusomupravljan tvojom rukom

  koja je negdje u gradu

  2).

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  14/28

  iznenada si sa nekim pobjegla na moreali more je tuu kavkazu

    dragane možeš me preveslati preko moga mora

  21.

   podne jeti sad negdje na moruspremaš svom novom čovjeku ranuve$ danima podnevimanemam apetit 

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  15/28

  22.to more nak te saddodirom kazni to morenek te bivšim dodirommojimtakne

  23.osposobljavam stare riječi 

  kako bih te domamiou ovaj strašni utorak 

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  16/28

  stare riječi tek nove rane otvaraju

  2!.ispisujem te na

  glatkom stolukockast notesolovka kapa moju krv 

    2#.kada bih te barem mogaouvu$i u ovaj papir 

   pokušavam pozvati u pomo$ irmu poljak 1'&%*1(#1

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  17/28

  operna pjevačica+ soprantako pišena ,otogra"ji u kavkazu znam da bi mi tažena pomoglada se samo malo višenagnula prema meni  preko ruba svoje strpljive smrti 

    2%.

  u kavkazuglumac josi, gosti$ meni sdesne straneiz ,otogra"je zaviruje u ove vavijek novostare ranei smr$u mi sesvojom smije

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  18/28

   2&.

  neki moj bože padnutom mei ti gurnu

  2'.

  govoriosam tistalnomoram te isprati 

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  19/28

  moram te se iščistiti kroz ove trpke pjesmeali sve bje uzalud uzalud 

  2(.u mirisu me sobe zabolišu knjizi koja još ježi tvoj dodir televizor mi stalno vrca tvoje oči 

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  20/28

   

  3).dojutriš mi tako jutromotvoriš dan

  dan je tad tad vascijeli kaodobro staro štivoljepotom nanovo kazivano

    31.s večeri  ponekad u istu te uruočekujem

  napet osluškujem

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  21/28

  to samo pletenice starog zvukahuješupljim stepeništem

  32.spašavam se krhkim dosjetkamasvih napuštenih iz prošlosti i budu$nosti primjericekazaljke na mom satu pokrivaju jedna drugu

  dakleti zacijelo sad misliš na me zaustavljam satnek što duže potrajetaj slatkogorki mehanizam opsjene

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  22/28

  33.kad bivala si uza medalekom sam te $inio

    3!. jednom te no-uu dubrovnikugodine te i tedugo nije bilonisam te tražio plaše$i se

  da ne poremetimonu dragocjenu tajnu igre

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  23/28

  izgubiti tene izgubiti te

  3#.a lijepo mi kazivahuda u znaku si hirovita

  roenjaa ja se ne čivahdobrovoljno se utopih

  3%.

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  24/28

  i dok danas sahranjujumoju sestričnusnujem ja neprestancetebe nagunaizgled paradoksalnoa nije

  3&.  tvoje tiho

  tijelo

  tvoja samozatajnakožatvoji strpljivi prstitvoji itdbudem li naabrajao svešto je dobro na tebi

   je,tino -u te rasprodati 

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  25/28

  3'. prislonili smo licana zrak ljetne večerikucnu čas rastanka puste su godine pred namatvrdi nas čekaju zaboravi 

    3(.london usred zimebeč nekog prolje$abudimpešta nekog ljetavirovitica kad umrijemoj aleksa s jeseni

   zagreb kad sahranismotvoju baku

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  26/28

  sve bi to moglo bitigraom za jedne netopljiveuspomene

    !).govorahu mita šta -$e ti ta

  mala krasoticanosite jeodgovorih ja sam ionako mo$an zadržati je u riječima

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  27/28

  !1.sobakoju živjeh s tobomsad je zaključananek tako iostane

  !2.uzmanjkala mi je posljednja pjesmasad

  tiispiši

 • 8/18/2019 LJUBAVNA REŽANJA

  28/28

   posmrtno slovo