24
ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра 1 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЧитанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе Љиљана Николић, Босиљка Милић 601-04-51/57 од 11.4.1991. 2 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија књижевности за гимназије и стручне школе Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650-297/84 од 26.5.1984. 3 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕГраматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред Живојин Станојчић, Љубомир Поповић 650-135/89 од 15.3.1989. 4 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕТеорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред Иво Тартаља 650-02-8/97-03 од 13.6.1997. 5 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕУвод у општу лингвистику I – IV разред Ранко Бугарски 650- 02-207/89 од 15.3.1989. 6 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕКњижевност и српски језик за први разред гимназије и средњих школа Петар Пијановић 650-02- 24/2008-06 од 31.3.2008. 7 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕОдабране књижевне интерпретације – приручник за гимназије и средње школе ( I – IV разред) Оливера Радуловић 650-02- 64/2009-06 од 11.09.2009. 8 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЧитанка са књижевнотеоријским појмовима за 1. разред гимназија и средњих стручних школа Босиљка Милић, Катарина Вучић 650-02- 498/2015-06 од 26.1.2016. 9 „НИЈАНСАПравопис српског језика - приручник за школе Приручник за основне и средње школе Милорад Дешић 650-02-4/99-02 од 22.01.1999. 10 ШКОЛА ПЛУС“ Школски правопис српског језика – Јован Јерковић, Душанка Вујовић 650-02- 26/2007-06 од 24.05.2007.

lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

  • Upload
    others

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив

издавача

Назив уџбеника или

другог наставног

средства

Име/имена

аутора

Број и датум

решења

министра

1

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Читанка са

књижевнотеоријским

појмовима

за гимназије и стручне

школе

Љиљана

Николић,

Босиљка

Милић

601-04-51/57

од 11.4.1991.

2

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Историја

књижевности

за гимназије и стручне

школе

Јован Деретић,

Марија

Митровић,

Злата Бојовић

650-297/84 од

26.5.1984.

3

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Граматика српскога

језика за гимназије и

стручне школе

I – IV разред

Живојин

Станојчић,

Љубомир

Поповић

650-135/89 од

15.3.1989.

4

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Теорија

књижевности

за гимназије и стручне

школе

I – IV разред

Иво Тартаља 650-02-8/97-03

од 13.6.1997.

5

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Увод у општу

лингвистику

I – IV разред

Ранко Бугарски 650- 02-207/89

од 15.3.1989.

6

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Књижевност и српски

језик за први разред

гимназије и средњих

школа

Петар

Пијановић

650-02-

24/2008-06 од

31.3.2008.

7

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Одабране књижевне

интерпретације –

приручник за

гимназије и средње

школе ( I – IV разред)

Оливера

Радуловић

650-02-

64/2009-06 од

11.09.2009.

8

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Читанка са

књижевнотеоријским

појмовима за 1.

разред гимназија и

средњих стручних

школа

Босиљка

Милић,

Катарина

Вучић

650-02-

498/2015-06 од

26.1.2016.

9

„НИЈАНСА” Правопис српског

језика - приручник за

школе

Приручник за основне

и средње школе

Милорад

Дешић

650-02-4/99-02

од 22.01.1999.

10

„ШКОЛА

ПЛУС“

Школски правопис

српског језика –

Јован Јерковић,

Душанка

Вујовић

650-02-

26/2007-06

од 24.05.2007.

Page 2: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

приручник за основне

и средње школе

11

„ШКОЛА

ПЛУС”

Граматологија,

прегледна граматика

српског језика –

приручник за основне

и средње школе

Душанка

Вујовић

650-02-

26/2007-06

од 24.05.2007.

12

„БИГЗ –

ШКОЛСТВО”

Читанка за први

разред средње школе

Душко Бабић 650-02-

380/2010-06 од

21.09.2010.

13

„KLETT” Читанка, српски језик

и књижевност за први

разред гимназије и

средњих стручних

школа

Миодраг

Павловић

650-02-

124/2012-06 од

13.8.2012.

14

„KLETT” Граматика, српски

језик и књижевност за

први разред гимназије

и средњих стручних

школа

Весна Ломпар 650-02-

134/2012-06 од

13.8.2012.

15

„KLETT” Збирка задатака из

књижевности са

књижевнотеоријским

појмовима, српски

језик и књижевност

за 1. разред гимназија

и средњих стручних

школа

Александра

Кузмић,

Мирјана

Стакић

Савковић

650-02-

446/2015-06 од

3.2.2016.

16

„НОВИ

ЛОГОС”

Граматика за први

разред гимназије и

средњих стручних

школа

Виолета

Кецман,

Јадранка

Милошевић,

Драгана Ћећез

650-02-

274/2012-06 од

13.2.2013.

17

„ЕДУКА” Читанка за први

разред гимназија и

средњих школа

Ана Стишовић

Миловановић,

Оливера

Радуловић,

Вукосава

Живковић

650-02-

215/2012-06 од

20.2.2013.

18

„МЕТОДИКА” Правописни

приручник српскога

језика

Бранислав

Уљаревић

650-02-9/2015-

06 од 23.6.2015.

19

„НОВИ

ЛОГОС”

Читанка за први

разред гимназије и

средњих стручних

школа

Наташа

Станковић

Шошо, Бошко

Сувајџић,

Славко

Петаковић

650-02-

148/2013-06 од

5.9.2013.

20

„ЕДУКА” Српски језик за први

разред гимназија и

средњих стручних

школа

Душка

Кликовац,

Љиљана

Николић

650-02-

770/2013-06 од

26.5.2014.

Page 3: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

СТРАНИ ЈЕЗИК

1

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик

за гимназије и

стручне школе

Катарина

Ковачевић,

Гордана Марковић

650-02-

143/2007-06

од 17.7.2007.

2

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик –

радна свеска

за гимназије и

стручне школе

Катарина

Ковачевић,

Гордана Марковић

650-02-

143/2007-06

од 17.7.2007.

3

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик

за филолошке

гимназије

Катарина

Ковачевић,

Гордана Марковић

650-02-

43/2000-03

од 28.6.2000.

4

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик

за гимназије и

стручне школе

Љиљана Матић,

Катарина

Ковачевић,

Стојанка,

Милосављевић

601-04-

51/61 од

11.4.1991.

5

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик

– други страни језик

(прва година учења)

за

гимназије и

угоститељско-

туристичку школу

Јелена Ковачевић

650-02-

20/2001-03

од 12.6.2001.

6

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ“

Граматика

енглеског језика

за средње школе

Борис Хлебец 650-02-

48/93-01 од

18.4.1994.

7

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик –

лектира

за I–IV разред

гимназије

Веселин Костић

632-03-

105/92-03 од

24.12.1994.

8

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Руски језик

за гимназије и

стручне школе

Марија Межински,

Александар Терзић

650-616/88

од 15.3.1989.

9

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Руски језик

– други страни језик

(прва година учења)

за

гимназије и

угоститељско-

туристичку школу

Предраг Пипер,

Марина Петковић,

Вучина Раичевић

650-02-

39/2000-03

од 19.6.2000.

10

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Граматика руског

језика

за средње школе

Радмило

Маројевић

650-3/7 од

26.1.1987.

Page 4: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

11

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Руски језик –

лектира

за I–IV разред

гимназије

Марија Межински

650-02-

7190/96-02

од 25.7.1996.

12

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Руски језик

уџбенички комплет

за први разред

гимназија и стручних

школа

Биљана Вићентић,

Маријана Папрић,

Вера Лазаревић-

Вулевић

650-02-

155/2009-06

од 3.12.2009.

13

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Немачки језик

за гимназије и

стручне школе

Мирица Тома

650-02-1/91

од 28.2.1991.

14

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Немачки језик

– други страни језик

(прва година учења)

за

гимназије и

угоститељско-

туристичку школу

Живота

Филиповић

601-04-

51/68 од

11.4.1991.

15

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Граматика

немачког језика

за средње школе

Јован Ђукановић,

Зоран Жилетић

601-04-

51/63 од

11.4.1991.

16

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Немачки језик –

лектира

за I–IV разред

гимназије

Савица Тома,

Мирко Кривокапић

632-03-

114/92-03 од

9.11.1992.

17

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ“

Граматика

немачког језика за

средње школе

Јован Ђукановић,

Оливера Дурбаба

650-02-

338/2008-06

од 2. 9. 2008.

18

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Француски језик

за гимназије и

стручне школе –

први страни

језик – уџбеник

Снежана Гудурић,

Живана

Баратовић,

Ана Топољски

650-02-

00162/2007-

06 од

31.7.2007.

19

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Француски језик

за гимназије и

стручне школе –

први страни

језик – радна свеска

Снежана Гудурић,

Живана

Баратовић,

Ана Топољски,

650-02-

162/2007-06

од 31.7.2007.

20

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Француски језик –

други страни језик

(прва година учења)

за

гимназије и

угоститељско-

туристичку школу

Миланка Пере,

Вера Костић

650-01-

16/95-03 од

13.4.1995.

21

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Граматика

француског језика

за средње школе

Марко Папић

650-3/7 од

26.1.1987.

22

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Француски језик –

лектира

Бисерка Чорбе,

Весна Кајганић

650-02-

58/96-03 од

23.7.1996.

Page 5: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

I–IV разред

гимназије

23

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Латински језик за

први разред средње

школе

Љиљана

Вулићевић,

Мирјана

Маскарели

601-04-

51/71 од

11.4.1991.

24

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Латински језик

за гимназије – прва

година учења

Марјанца Пакиж,

Драгана

Димитријевић

650-00-

62/2003-03

од

21.10.2003.

25

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Латински језик

за први разред

медицинске,

ветеринарске и

пољопривредне

школе

Оливера

Гемаљевић

650-02-

342/2008-06

од 2. 9. 2008.

26

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Руско-српски и

српско-руски

речник за средњу

школу

Др Богољуб

Станковић

650-02-

00437/2010-

06 од

26.10.2010.

27

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Италијанско-српски

/ српско-

италијански

речник за основну и

средњу школу

Јасмина Стојковић,

Катарина Завишин

650-02-

429/2015-06

од 25.1.2016.

28

„ЗАВЕТ” Граматика енглеског

језика са вежбањима

Граматика енглеског

језика кроз текстове

Љубица Поповић,

Вера Мирић

Љубица Поповић,

Марина Поповић

650-02-

31/2009-06

од

29.12.2009.

29

„ЗАВЕТ” Граматика руског

језика

Предраг Пипер 650-02-

311/2009-06

од

13.05.2010.

30

„АКРОНОЛО” New Opportunities

Pre-Intermediate,

енглески језик за

први разред

гимназија и средњих

стручних школа

Michael Harris,

David Mower, Anna

Sikorzynska,

Patricia Reilly,

Michael Dean,

Hanna Mrozovska

650-02-

662/2010-06

од

29.12.2010.

31

„АКРОНОЛО” Success Pre –

Intermediate,

енглески језик за

први разред

гимназија и средњих

стручних школа

Stuart Mc Kinlay,

Bob Hastings,

Lindsay White, Rod

Fricker

650-02-

702/2010-06

од 3.02.2011.

32

„АКРОНОЛО” Real Life –

elementary,

eнглески језик за

први разред средње

школе

Martyn Hobbs, Julia

Starr Keddle, Liz

Foody, Nick

Dawson, Marta

Uminska, Dominika

Chandler

650-02-699/

2010-06 од

3.02.2011.

Page 6: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

33

„DATA STATUS” English in Mind 1,

енглески језик за

први разред средње

школе

Herbert Puchta, Jeff

Stranks

650-02-

745/2010-06

од 3.02.2011.

34

„DATA STATUS” Optimal A1, немачки

језик за први разред

средње школе

Martin Muler, Theo

Scherling, Paul

Rusch, Lukas

Wertenschlag

650-02-

754/2010-06

од 3.02.2011.

35

„DATA STATUS”

Optimal A2, немачки

језик за први и други

разред средње школе

Martin Muler, Theo

Scherling, Paul

Rusch, Lukas

Wertenschlag

650-02-

750/2010-06

од 4.02.2011.

36

„DATA STATUS” Belleville 1,

француски језик за

први и други разред

средње школе – прва

и друга година

Flore Cuny, Anne-

Marie Johnson,

Audrey Ndata,

Sylvia Lair

650-02-

839/2010-06

од 7.02.2011.

37

„KLETT” Version Originale 1,

француски језик за

први разред средње

школе (прва година

учења)

Monique

Denyer,Agustin

Garmendia, Marie-

Laure Lions-Olivieri

650-02-

875/2010-06,

од

10.02.2011.

38

„KLETT” Direkt 1,

немачки језик за

први разред

гимназије – пета

година учења

Ђорђе Мото

Весна Николовска

Леонора

Ракићевић

650-02-

866/2010-06

од 7.02.2011.

39

„KLETT” Version originale 2,

француски језик за

први разред средње

школе (пета година

учења)

Monigue Denyer,

Agustin

Garmendia,Corinne

Royer, Marie-Leure

Lions-Olivieri

650-02-

869/2010-06

од

11.03.2011.

40

„EDUCATIONL

CENTRE”

Innovations

Elemantary Pre-

intermediate,

Intermediate, Upper

– intermediate –

уџбеник за

филолошке

гимназије

Thomson 650-02-

215/2007-06

од

27.08.2006.

41

„OXFORD CENTAR” Upstream Advanced

– уџбеник за

филолошке

гимназије

Еxpress Publishing 650-02-

222/2007-06

од 3.09.2007.

42

„EDUCATIONL

CENTRE”

Elevator 2, енглески

језик за први разред

средње школе,

девета година учења

Linda Edvards,

Annie Taylor,

Lucy Norris

650-02-

521/2010-06

од 4.4.2011.

43

„EDUCATIONL

CENTRE”

Just Right

Intermediate,

енглески језик за

први и други разред

Jeremy Harmer,

Ana Acavedo,

Cerol Lethaby,

Ken Wilson

650-02-

519/2010-06

од 5.4.2011.

Page 7: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

средње школе,

девета и десета

година учења

44

„EDUCATIONL

CENTRE”

Alltag Beruf&Co,

немачки језик за

први разред средње

школе

Norbert Becker,

Jörg Braunert

650-02-

524/2010-06

од 4.4.2011.

45

„EDUCATIONL

CENTRE”

Ungiorno in Italia 1,

италијански језик за

први и други разред

средње школе – прва

и друга година учења

Loredana Chiappini,

Nuccia De Filippo

650-02-

533/2010-06

од 5.4.2011.

46

„EDUCATIONL

CENTRE”

Nuovo progetto

italiano 1,

италијански језик за

први разред средње

школе

T. Marin,

S. Magnelli

650-02-

517/2010-

06/2010-06

од 4.4.2011.

47

„EDUCATIONAL

CENTRE”

@Work A2, енглески

језик за први разред

средње стручне

школе, девета година

учења

aутор уџбеника:

Louis Rogers

аутор радне

свеске: Marion

Grussendorf

650-02-

67/2015-06

од 23.6.2015.

48

„THE ENGLISH

BOOK”

Solutions pre

intermediate,

енглески језик за

први разред

средњих школа

(девета година

учења)

Tim Falla,

Paul A Davies

650-02-

291/2011-06

од 12.1.2012.

49

„THE ENGLISH

BOOK”

Solutions

elementary,

енглески језик у

првом разреду

средњих школа

Tim Falla,

Paul A Davies

650-02-

290/2011-06

од 12.1.2012.

50

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Eine kleine

übungsgrammatik -

граматичка вежбања

из немачког језика за

средње школе

Весна Николовска 650-02-

415/2011-06

од 6.3.2012.

51

„THE ENGLISH

BOOK”

Gateway A2,

енглески језик за

први разред

гимназије и средњих

стручних школа

(пета година учења)

– уџбеник

David Spencer 650-02-

419/2011-06

од 30.3.2012.

52

„THE ENGLISH

BOOK”

Gateway A2,

енглески језик за

први разред

гимназије и средњих

стручних школа

Annie Cornford 650-02-

419/1/2011-

06 од

30.3.2012.

Page 8: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

(пета година учења)

– радна свеска

53

„THE ENGLISH

BOOK”

Gateway B1,

енглески језик за

први разред

гимназије и средњих

стручних школа

(девета година

учења) – уџбеник

David Spencer 650-02-

420/2011-06

од 27.3.2012.

54

„THE ENGLISH

BOOK”

Gateway B1,

енглески језик за

први разред

гимназије и средњих

стручних школа

(девета година

учења) – радна

свеска

David Spencer 650-02-

420/1/2011-

06 од

27.3.2012.

55

„KLETT” Way up 1, енглески

језик за први разред

гимназије и средњих

стручних школа –

уџбенички комплет

Joanna Collie,

Злата Васић,

Марија Лазовић

650-02-

461/1/2011-

06 од

23.4.2012.

56

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Тачно и течно –

граматика енглеског

језика са вежбањима

за гимназије и

средње стручне

школе ( I – IV разред)

Јелена Ковачевић 650-02-

120/2012-06

од 17.8.2012.

57

„DATA STATUS” Привет 2, руски

језик за први и други

разред средње школе

Iris Adler, Maike

Heinz, Hans Georg

Kallerhoff, dr

Tatjana Lischitzki,

Maria Manewitsch,

Elena Nadchuk, dr

Cristina Schindler I

Imgard Wielandt

650-02-

233/2012-06

од

20.11.2012.

58

„НОВИ ЛОГОС” New Horizons 1,

енглески језик за

први разред средње

стручне школе

Paul Radley, Daniela

Simons

650-02-

240/2012-06

од

20.11.2012.

59

„DATA STATUS” Club prisma A2,

шпански језик за

први разред средње

школе

Paula Cerdeira, Ana

Romero

650-02-

73/2012-06

од 9.1.2013.

60

„DATA STATUS” Le Nouveau Taxi,

француски језик за

први и други разред

средње школе

Robert Menand,

Laure Hutchings,

Nathalie

Hirschprung

650-02-

75/2012-06

од 18.2.2013.

61

„KLETT” Chill out 1, енглески

језик за први разред

средњих стручних

Карла

Ткадлечкова,Тазем

Манесорали Парне,

650-02-

249/2012-06

од 18.2.2013.

Page 9: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

школа (девета

година учења)

Дана Крушилова,

Љиљана Поша

62

„НОВИ ЛОГОС“ Solutions Pre-

Intermediate (2nd

edition), енглески

језик за први разред

средње школе

Tim Falla,

Paul A. Davies

650-02-

241/2013-06

од 6.3.2013.

63

„THE ENGLISH

BOOK”

New Headway Pre-

Intermediate 4th

edition, енглески

језик за први разред

гимназије и средњих

стручних школа

Liz Soars,

John Soars

650-02-

54/2012-06

од 7.3.2013.

64

„THE ENGLISH

BOOK”

New Headway

Elementary 4th

edition, енглески

језик за први разред

гимназије и средњих

стручних школа

Liz Soars,

John Soars

650-02-

55/2012-06

од 7.3.2013.

65

„THE ENGLISH

BOOK”

New Inside Out Pre-

Intermediate,

енглески језик за

први разред

средњих школа

Sue Kay, Vaughan

Jones, Philip Kerr,

Helena Gomm, Chris

Dawson

650-02-

139/2012-06

од 7.3.2013.

66

„THE ENGLISH

BOOK”

New Inside Out

Elementary,

енглески језик за

први разред средње

школе (пета година

учења)

Sue Kay, Vaughan

Jones, Peter Maggs,

Catherine Smith

650-02-

146/2012-06

од 26.3.2013.

67

„THE ENGLISH

BOOK”

New Matrix Pre-

Intermediate,

енглески језик за

први и други разред

гимназије и средњих

стручних школа

Kathy Gude, Michael

Duckworth,

Rosemary Nixon

650-02-

141/2012-06

од 26.3.2013.

68

„OXFORD CENTAR” Upstream 1,

енглески језик за

први разред

гимназије и средњих

стручних школа

Virginia Evans,

Jenny Dooly

650-02-

434/2012-06

од 19.4.2013.

69

„EDUCATIONAL

CENTRE”

CHIARO! Corso di

italiano A1,

италијански језик за

први разред средње

школе (прва година

учења)

Giulia de

Savorgnani,

Beatrice Bergero

650-02-

291/2013-06

од

18.11.2013.

70

„DATA STATUS” Латински језик,

уџбеник за први

разред средње

медицинске школе

Вера Марковић,

Јаворка Вагић

650-02-

543/2013-06

од 27.1.2014.

Page 10: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

71

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Improving English,

енглески језик за

први разред

гимназије и средњих

стручних школа

(девета година

учења) – уџбеник и

тонски запис

Катарина

Ковачевић,

Гордана Марковић

650-02-

473/2013-06

од 22.1.2014.

72

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Improving English,

енглески језик за

први разред

гимназије и средњих

стручних школа –

радна свеска

Катарина

Ковачевић,

Гордана Марковић

650-02-

471/2013-06

од 27.1.2014.

73

„DATA STATUS” Traveller Pre-

Intermediate,

енглески језик за

први разред

гимназије и средњих

стручних школа

H. Q. Mitchell 650-02-

440/2013-06

од 18.2.2014.

74

„EDUCATIONL

CENTRE”

Close-up B1,

енглески језик за

први разред

гимназије (девета

година учења)

Angela Healan,

Katrina Gormley,

Diana Shotton

650-02-

422/2013-06

од 13.2.2014.

75

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Mittendrin, немачки

језик за први разред

гимназије и средњих

стручних школа, пета

година учења

(уџбеник, радна

свеска и ЦД)

Немања Влајковић 650-02-

450/2013-06

од 18.2.2014.

76

„THE ENGLISH

BOOK”

Insight Pre-

Intermediate,

енглески језик за

први разред

гимназије (први

страни језик), други

разред гимназије

(други страни језик)

и други разред

средњих стручних

школа

Jayne Wildman,

Fiona Bedall,

Rachael Roberts,

Mike Sayer

650-02-

235/2014-06

од 1.10.2014.

77

„THE ENGLISH

BOOK”

Insight Elementary,

енглески језик за

први разред

гимназије и средњих

стручних школа

Fiona Bedall,

Kate Haywood

650-02-

23372014-06

од 1.10.2014.

78

„DATA STATUS” Le nouveau Taxi 1,

француски језик за

први разред средње

школе

Gay Capelle,

Robert Menand

650-02-

245/2014-06

од

17.11.2014.

Page 11: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

79

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Ideen 1, немачки

језик за први и други

разред гимназије и

стручних школа

(прва и друга година

учења)

Herbert Puchta,

Wilfried Krenn,

650-02-

287/2014-06

од

15.12.2014.

80

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Ideen 2, немачки

језик за први и други

разред гимназије

(пета и шеста година

учења) и за трећи и

четврти разред

средње стручне

школе и гимназије

(трећа и четврта

година учења)

Wilfried Krenn,

Herbert Puchta

650-02-

288/2014-06

од

26.12.2014.

81

„DATA STATUS” Prima 5, немачки

језик за први разред

средње школе, пета

година учења

Frederike Jin,

Magdalena

Michalak,

Lutz Rohrmann

650-02-

569/2014-06

од 9.3.2015.

82

„EDUCATIONAL

CENTRE”

@Work A2 (уџбеник,

радна свеска и

тонски запис),

eнглески језик за 1.

разред средње

стручне школе,

девета година учења

aутор уџбеника:

Louis Rogers

aутор радне

свеске:

Marion Grussendorf

650-02-

67/2015-06

од 23.6.2015.

83

„ФИЛОЛОШКИ

ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТА У

БЕОГРАДУ”

Корак по корак,

јапански језик за

гимназије и средње

школе, прва година

учења

Љиљана

Марковић,

Дивна Тричковић

650-02-

520/2015-06

oд 29.3.2016.

84

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Link

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate

Upper-mediate

Уџбеник за

гимназије

Thomson 650-02-

215/2007-06

од 27.8.

2006.

85

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Planet 1, 2, 3,

уџбеник за средње

школе за ученике –

почетнике

Hueber Verlag 650-02-

147/2005-06

од 18.4.

2005.

86

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Delfin 1, 2, 3 Hueber Verlag 6-00-

212/2006-06

од 6. 12.

2006.

87

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Themen aktuell 1

Themen aktuell 2

Themen aktuell 3

Hueber Verlag 6-00-

212/2006-06

Page 12: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

од 6. 12.

2006.

88

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Tangram 1A Hueber Verlag 6-00-

212/2006-06

од 6. 12.

2006.

89

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Tangram 1B Hueber Verlag 6-00-

212/2006-06

од 6. 12.

2006.

90

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Tangram 2 A Hueber Verlag 6-00-

212/2006-06

од 6. 12.

2006.

91

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Tangram 2 B Hueber Verlag 6-00-

212/2006-06

од 6. 12.

2006.

92

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Tangram Z Hueber Verlag 6-00-

212/2006-06

од 6. 12.

2006.

93

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Schritte International

за гимназије и

средње школе

Hueber Verlag 650-02-

121/2009-06

94

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Deutsch.com за

гимназије и средње

школе

Hueber Verlag 650-02-

121/2009-06

95

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Ausblick – допуњено

издање за средњу

школу

Hueber Verlag 6-00-

147/2005-06

од 18.4.2005

96

„EDUCATIONAL

CENTRE”

Espresso 1,2,3 – за

наставу

италијанског језика

у гимназијама и

средњим стручним

школама

Luciana Ziglio

Giovanna Rizzo

680-02-

254/2008-06

од

24.10.2008.

97

„OXFORD

CENTAR”

Enterprise I Express Publishing 650-02-

222/2007-06

од 3.9.2007.

98

„OXFORD

CENTAR”

Enterprise II Express Publishing 650-02-

222/2007-06

од 3.9.2007

99

„OXFORD

CENTAR”

Enterprise plus Express Publishing 650-02-

222/2007-06

од 3.9.2007.

100 „OXFORD

CENTAR”

Upstream pre-

intermediate

Express Publishing 650-02-

222/2007-06

Page 13: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

од 3.9.2007.

101

„OXFORD

CENTAR”

Upstream

interintermediate/B1+

Express Publishing 650-02-

222/2007-06

од 3.9.2007.

102

„OXFORD

CENTAR”

Upstream upper

intermediate/B1+

Express Publishing 650-02-

222/2007-06

од 3.9.2007.

ИСТОРИЈA

Назив издавача

Назив уџбеника

или другог

наставног средства

Име/имена

аутора

Број и датум

решења

министра

1

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Историја

за трогодишње

стручне школе

Милутин

Перовић,

Новица Бојовић

601-04-66/91

од 20.6.1991.

2

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Историја

за четворогодишње

стручне школе

Драгољуб Кочић 650-02-

79/2005-06 од

12.7.2005.

3

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Историјска читанка

за гимназије и

стручне школе

Маријана Рицл,

Раде Михаљчић

632-03-4/92-03

од 21.1.1992.

4

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Историја

за гимназије (сви

смерови)

Татјана Катић,

Снежана

Ферјанчић

650-00-

29/2003-03 од

4.7.2003.

5

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Европа у раном

средњем веку

(додатак уз уџбеник

историје за I разред

гимназије природно-

математичког смера)

Смиља

Марјановић

Душанић

650-02-

53/2002-03 од

24.9.2002.

6

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Историјски атлас за

наставу у основним и

средњим школама

Милош

Благојевић,

Слободан

Душанић,

Љубомир

Максимовић,

Борислав

Јовановић и др.

650-02-

414/2011-06 од

1.2.2012.

7

„KLETT” Историја 1 за први

разред гимназије

Мирко

Обрадовић

650-02-

129/2012-06 од

13.8.2012.

8

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Историја за први

разред гимназије

свих смерова

Татјана Катић,

Душан Илијин

650-02-

10/2012-06 од

4.12.2012.

9

„ФРЕСКА” Историја за први

разред општег,

друштвено-језичког

и природно-

математичког смера

Снежана

Ферјанчић,

Данијела

Стефановић,

Радивоје Радић,

650-02-

118/2012-06 од

28.1.2013.

Page 14: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

Зорица

Недељковић

10

„НОВИ ЛОГОС” Историја 1, уџбеник

историје за први

разред гимназије

општег, друштвено-

језичког и природно-

математичког смера

Душко

Лопандић,

Владимир

Петровић, Ивана

Петровић

650-02-

290/2012-06 од

18.2.2013.

11

РЕПУБЛИЧКИ

ГЕОДЕТСКИ

ЗАВОД

Први светски рат

1914-1918, зидна

историјска карта, Р

1:4.150.000, за осми

разред основне

школе и

одговарајуће разреде

гимназије и средњих

стручних школа

Никола

Самарџић

650-02-

78/2013-06 од

11.7.2013.

12

РЕПУБЛИЧКИ

ГЕОДЕТСКИ

ЗАВОД

Други светски рат

1939-1945, зидна

историјска карта Р

1:4.700.000, за осми

разред основне

школе и

одговарајуће разреде

гимназије и средњих

стручних школа

Никола

Самарџић

650-02-

79/2013-06 од

11.7.2013.

13

РЕПУБЛИЧКИ

ГЕОДЕТСКИ

ЗАВОД

Србија 1804-1833,

зидна историјска

карта Р 1:350.000, за

седми разред

основне школе и

одговарајуће разреде

гимназије и средњих

стручних школа

Даница

Лепојевић

650-02-

80/2013-06 од

11.7.2013.

14

РЕПУБЛИЧКИ

ГЕОДЕТСКИ

ЗАВОД

Србија 1876-1885,

зидна историјска

карта Р 1:350.000, за

седми и осми разред

основне школе и

одговарајуће разреде

гимназије и средњих

стручних школа

Даница

Лепојевић

650-02-

395/2013-06 од

14.12.2013.

15

РЕПУБЛИЧКИ

ГЕОДЕТСКИ

ЗАВОД

Велика географска

открића, зидна

историјска карта Р

1:30.000 000, за

седми разред

основне школе и

одговарајуће разреде

гимназије и средњих

стручних школа

Даница

Лепојевић

650-02-

394/2013-06 од

14.12.2013.

Page 15: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

16

РЕПУБЛИЧКИ

ГЕОДЕТСКИ

ЗАВОД

Србија у

Балканским

ратовима 1912-

1913, зидна

историјска карта Р

1:350 000, за осми

разред основне

школе и

одговарајуће разреде

гимназије и средњих

стручних школа

Даница

Лепојевић

650-02-

397/2013-06 од

14.12.2013.

17

РЕПУБЛИЧКИ

ГЕОДЕТСКИ

ЗАВОД

Римско царство у

доба Трајана, зидна

историјска карта

Р1:4.500.000, за пети

разред основне

школе и

одговарајуће разреде

гимназије и средњих

стручних школа

Слободан

Душанић,

Жарко Петковић

650-02-

396/2013-06 од

14.12.2013.

18

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Историја за први

разред трогодишњих

стручних школа

Данило Шаренац 650-02-

348/2014-06 од

14.1.2015.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

или другог

наставног средства

Име/имена

аутора

Број и датум

решења

министра

1

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Географија за први

разред гимназије

Томислав

Ракићевић,

Душан Дукић

601-04-150/91

од 20.6.1991.

2

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Географија

за гимназије

Љиљана

Гавриловић,

Душан

Гавриловић

650-02-

33/2003-03 од

27.6.2003

3

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Географија

за I или II разред, за

стручне школе

Мирко Грчић 650-02-

12/2006-06 од

7.6.2006.

4

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Географски атлас

за средње школе

Група аутора 650-02-

11/2003-03 од

18.4.2003.

5

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Географски атлас

за основну и

средњу школу

Горан Јовановић 650-02-

784/2010-06

од 7.3.2011.

6

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Физичко-

географска карта

Србије за основну и

средњу школу

Горан Јовановић 650-02-

787/2010-06

од 7.3.2011.

Page 16: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

7

„KLETT” Географија за први

азред гимназије

Винко

Ковачевић,

Босиљка

Младеновић

Кљајић

650-02-

178/2012-06

од 4.2.2013.

8

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Географска зидна

карта Аустралија и

Океанија, за

употребу у основном

и средњем

образовању

Ивана

Аврамовић

650-02-

476/2015-06

од 13.1.2016.

9

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Географска зидна

карта Европа, за

употребу у основном

и средњем

образовању

Ивана

Аврамовић

650-02-

477/2015-06

од 13.1.2016.

10

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Географска зидна

карта Свет, за

употребу у основном

и средњем

образовању

Ивана

Аврамовић

650-02-

478/2015-06

од 13.1.2016.

11

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Географска зидна

карта Азија, за

употребу у основном

и средњем

образовању

Ивана

Аврамовић

650-02-

479/2015-06

од 13.1.2016.

12

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Политичка зидна

карта Свет, за

употребу у основном

и средњем

образовању

Ивана

Аврамовић

650-02-

480/2015-06

од 13.1.2016.

13

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Географска зидна

карта Северна

Америка, за

употребу у основном

и средњем

образовању

Ивана

Аврамовић

650-02-

481/2015-06

од 13.1.2016.

14

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Географска зидна

карта Јужна

Америка, за

употребу у основном

и средњем

образовању

Ивана

Аврамовић

650-02-

482/2015-06

од 13.1.2016.

15

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Географска зидна

карта Африка, за

употребу у основном

и средњем

образовању

Ивана

Аврамовић

650-02-

483/2015-06

од 13.1.2016.

16

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Географска зидна

карта Србија, за

употребу у основном

Ивана

Аврамовић

650-02-

484/2015-06

од 13.1.2016.

Page 17: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

и средњем

образовању

17

„ИНТЕР

СИСТЕМ”

Политичка зидна

карта Европа, за

употребу у основном

и средњем

образовању

Ивана

Аврамовић

650-02-

530/2015-06

од 13.1.2016.

18

„РЕПУБЛИЧКИ

ГЕОДЕТСКИ

ЗАВОД”

Маричка битка и

последице, зидна

историјска карта, Р

1:1.600.000, за 6.

разред основне

школе и

одговарајуће разреде

гимназије и средњих

стручних школа

Љиљана Раковић 650-02-

338/2015-06

од 13.1.2016.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника или

другог наставног

средства

Име/имена

аутора

Број и датум

решења

министра

1

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Биологија

за гимназије и

пољопривредну

школу

Нада Шербан,

Мирко Цвијан,

Радиша Јанчић

650-02-

45/2003-03 од

28.8.2003.

2

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Биологија за

четворогодишње

стручне школе осим

медицинске,

пољопривредне и

економске

Драгослав

Маринковић,

Вељко Терзија,

Катица

Пауновић

601-04-218/91

од 20.6.1991.

3

JP „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Екологија и

заштита животне

средине

за стручне школе са

једним часом

недељно

Иво Савић,

Вељко Терзија

611-02-

259/92-03 од

13.7.1992.

4

„НОВИ ЛОГОС” Биологија 1,

уџбеник биологије за

1. Разред гимназије

Тања Берић,

Гордана

Субаков Берић,

Пеђа Јанаћковић

650-02-

610/2013-06

од 26.2.2014.

5

„KLETT” Биологија 1,

уџбеник за први

разред гимназије

Владимир

Ранђеловић

650-02-

525/2014-06

од 26.3.2015.

Page 18: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

МАТЕМАТИКА

Назив

издавача

Назив уџбеника

или другог

наставног средства

Име/имена

аутора

Број и датум

решења

министра

1

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Математика

за гимназије и

стручне школе са

четири часа

наставе недељно

Павле

Миличић и др.

601-04-92/91

од 20.6.1991.

2

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Математика

за стручне школе са

три часа наставе

недељно

Радивоје

Деспотовић,

Ратко Тошић,

Бранимир

Шешеља

630-431/87 од

23.9.1987.

3

JП„ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених

задатака из

математике 1

Вене

Богославов,

650-02-

278/2008-06 од

21.7.2008.

4

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из

математике

за гимназије и

стручне школе

Владимир

Стојановић,

Велимир

Сотировић,

Душан

Липовац

601-04-120/91

од 20.6.1991.

5

„КРУГ” Математика 1 –

збирка задатака и

тестова за први

разред гимназија и

техничких школа

Живорад

Ивановић,

Срђан

Огњановић

650-02-

353/2010-06 од

21.7.2010.

6

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Математика са

збирком задатака

за први разред

гимназије

Јован Кечкић 650-02-

588/2010-06 од

26.10.2010.

7

„КРУГ” Анализа са

алгебром 1 –

уџбеник са збирком

задатака за први

разред математичке

гимназије

Ариф Золић,

Зоран

Каделбург,

Срђан

Огњановић

650-02-80-

1/2008-06 од

30.5.2008.

8

„КРУГ” Геометрија –

уџбеник са збирком

задатака за први

разред математичке

гимназије

Милан

Митровић,

Михаило

Вељковић,

Срђан

Огњановић,

Љубинка

Петковић,

Ненад

Лазаревић

650-02-80-

5/2008-06 од

30.5.2008.

9

„KLETT” Математика –

уџбеник са збирком

задатака за први

разред гимназије и

Небојша

Икодиновић

650-02-

174/2012-06 од

24.1.2013.

Page 19: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

средњих стручних

школа

ФИЗИКА

Назив

издавача

Назив уџбеника

или другог

наставног

средства

Име/имена

аутора

Број и датум

решења

министра

1 JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Физика

за гимназије

Милан Распоповић 650-02-3043/03

од 17.11.2003.

2

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака

из физике са

лабораторијским

вежбама

Mилан

Распоповић,

Бранислав

Цветковић,

Горан Кековић

650-02-

16/2006-06 од

9.6.2006.

3

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Физика за

четворогодишње

стручне школе

Татјана Бобић,

Милан Распоповић

650-02-

280/2008-06 од

21.7.2008.

4

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака

из физике са

приручником

за

лабораторијске

вежбе за

четворогодишње

стручне школе

Татјана Бобић,

Милан Распоповић

650-02-

280/2008-06 од

21.7.2008.

5

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Физика са

збирком

задатака и

приручником

за

лабораторијске

вежбе за

трогодишње

стручне школе

Јеврем Јањић,

Мирослав Павлов,

Станоје Стојановић

601-04-181/91

од 20.6.1991.

6

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Физика са

збирком

задатака и

приручником

за

лабораторијске

вежбе за

четворогодишње

стручне школе

осим

медицинске и

текстилне школе

и ветеринарског

техничара

Драгиша Ивановић

и др.

650-296/87 од

11.6.1987.

Page 20: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

7

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Физика са

збирком

задатака и

приручником

за

лабораторијске

вежбе

за медицинску,

текстилну и

ветеринарску

школу

Јеврем Јањић,

Мирослав Павлов,

Бранко

Радивојевић

650-420/87 од

30.6.1987.

8

„КРУГ” Физика 1 –

збирка задатака

и тестова за први

разред гимназије

Наташа Чалуковић 650-02-

364/2010-06 од

21.9.2010.

9

„КРУГ” Физика 1 за први

разред гимназије

Наташа Чалуковић 650-02-

00374/2010-06

од 21.9.2010.

10

„КРУГ” Физика 1 – за

први разред

математичке

гимназије

Наташа Чалуковић 650-02-80-

8/2008-06 од

30.5.2008.

11

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ“

Физика – збирка

задатака са

лабораторијским

вежбама за први

разред гимназије

Бранислав

Цветковић, Милан

Распоповић

650-02-

120/2012-06 од

24.1.2013.

12

„НОВИ

ЛОГОС”

Физика 1,

уџбеник за први

разред гимназије

Милена

Богдановић, Горан

Попарић

650-02-

292/2012-06 од

24.1.2013.

13

„KLETT” Физика 1,

уџбеник за први

разред гимназије

Љубо Ристовски 650-02-

379/2014-06 од

26.3.2015.

ХЕМИЈА

Назив

издавача

Назив уџбеника

или другог

наставног

средства

Име/имена

аутора

Број и датум

решења

министра

1

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Општа хемија

за општу

гимназију и

гимназију

природно-

математичког

смера, медицинску

и

пољопривредну

школу

Розалија Хорват,

Милоје Ракочевић

650-506/88 од

2.6.1988.

Page 21: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

2

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Општа хемија

за гимназију

друштвено-

језичког смера и

четворогодишње

стручне школе

Славољуб Ђукић,

Радивој

Николајевић,

Милена

Шурјановић

601-04-51/119

од 11.4.1991.

3

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Хемија

за трогодишње

стручне школе

осим хемијске и

фризерске

Розалија Хорват,

Милоје Ракочевић

601-04-95/91

од 20.6.1991

4

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Неорганска

хемија

за гимназију

друштвено-

језичког смера и

рударскo-

геолошку и

кожарску школу

Момчило Јоветић 601-04-51/12

од 11.4.1991.

5

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака

из хемије

за I и II разред, за

гимназију

природно-

математичког

смера, медицинску

и пољопривредну

школу

Милена

Шурјановић,

Радивој

Николајевић

650-404/87 од

30.6.1987.

6

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених

задатака из

опште и

неорганске

хемије

за гимназије и

средње стручне

школе

Лија Стефан 650-02-

14/2003-03 од

2.6.2003.

7

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Практикум за

лабораторијске

вежбе из опште и

неорганске

хемије за први

разред средње

школе

Ђорђе Ћетковић,

Миленко Тријић

650-02-

496/2008-06 од

25.3.2009.

8

„НОВИ

ЛОГОС”

Општа хемија 1,

за први разред

средње школе

Татјана

Недељковић

650-02-

291/1/2012-06

од 22.4.2013.

9

„KLETT” Хемија, уџбеник

за први разред

гимназије

природно-

математичког

смера

Драгица Тривић,

Милош Милчић

650-02-

587/2013-06 од

5.2.2014.

Page 22: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

10

„KLETT” Хемија – збирка

задатака с

лабораторијским

вежбама за први

разред гимназије

природно-

математичког

смера

Драгица Тривић,

Милош Милчић,

Вук Вуковић

650-02-

573/2013-06 од

13.2.2014.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Назив

издавача

Назив уџбеника

или другог

наставног

средства

Име/имена

аутора

Број и датум

решења

министра

1

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и

информатика

за гимназије и

стручне школе

Никола Клем 650-02-30/99-

03 од 20.8.1999.

2

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и

информатика за

први разред

гимназија и

средњих стручних

школа

Мирсад Имамовић 650-02-

681/2010-06 од

27.1.2011.

3

„KLETT” Информатика,

уџбеник за први

разред гимназије

Филип Марић 650-02-

589/2013-06 од

12.2.2014.

4

„КРУГ” Рачунарство и

информатика 1 –

уџбеник за први

разред гимназије

Милан Чабаркапа 650-02-

393/2013-06 од

6.1.2014.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив

издавача

Назив уџбеника

или другог

наставног

средства

Име/имена

аутора

Број и датум

решења

министра

1 JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за гимназије

Соња Маринковић 632-03-9/93-03

од 16.7.1993.

2

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за средње школе

Томислав Братић,

Миливоје

Драгутиновић

632-03-89/92-

03 од 13.8.1992.

3

„ДОМИНАНТА” Водич кроз

историју музике

за средње школе

( I – IV разред)

Оливера Ђурић 6-00-744/2005-

06 од 14.3.2006.

Page 23: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

4

„МИСАО” Упознајмо

музику – музичка

збирка за

реализацију

наставе музичке

културе у

гимназијама

Невенка Здјелар

Бањац –

приређивач

650-02-

305/2009-06 од

13.5.2010.

5

„УДРУЖЕЊЕ

МУЗИЧКИХ И

БАЛЕТСКИХ

ПЕДАГОГА

СРБИЈЕ”

Мала историја

музике – уџбеник

музичке

уметности за

средње школе

Бранка Радовић 650-02-

724/2010-06 од

7.3.2011.

6

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Техника

свирања на

виолончелу за

основне и средње

музичке школе

Бранислав

Петровић

650-02-

238/2011-06 од

10.10.2011.

7

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за први разред

гимназије

природно-

математичког

смера и гимназије

општег типа

Соња Маринковић 650-02-

472/2013-06 од

19.2.2014.

8

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за први разред

гимназије

друштвено-

језичког смера

Соња Маринковић 650-02-

480/2013-06 од

18.2.2014.

9

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура

1, уџбеник

музичке културе

за први разред

гимназије

друштвено-

језичког смера

Александра

Паладин

650-02-198/2014

од 8.10.2014.

10

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура

1, уџбеник

музичке културе

за први разред

гимназије

природно-

математичког

смера и гимназија

општег типа

Александра

Паладин

650-02-

400/2015-06 од

19.2.2016.

Page 24: lista udzbenika I razred opsteobrazovni · Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650 -297/84 од 26.5.1984. 3 jП „ЗАВОД ЗА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив

издавача

Назив уџбеника

или другог

наставног

средства

Име/имена аутора

Број и датум

решења

министра

1

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура

за гимназије и

стручне школе

Видосава Галовић

Бранка Гостовић

601-04-51/74

од 20.12.1990.

2

„KLETT” Ликовна култура

1 – уџбеник за

први разред

гимназије

друштвено-

језичког смера и

специјализовано-

филолошка

одељења

Марина Чудов 650-02-381/2013

од 13.1.2014.

3

„KLETT” Ликовна култура

1, уџбеник за

први разред

гимназије општег

типа и природно-

математичког

смера

Марина Чудов 650-02-414/2014

од 4.2.2015.

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Назив

издавача

Назив уџбеника

или другог

наставног

средства

Име/имена аутора Број и датум

решења

министра

1

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Православни

катихизис

за I и II разред

средњих школа

Игњатије Мидић

650-02-

38/2002-03 од

12.7.2002.

2

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Упознај самога

себе –

католички

вјеронаук

за I разред

средње школе

Јанош Пензес,

Андрија Копиловић

650-02-

45/2005-06 од

19.4.2005.

3

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Увод у ислам,

Илмудин

за I и II разред

средњих школа

Мухамед

Хамидулах

650-02-

49/2002-03 од

12.8.2002.

4

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Увод у ислам,

Ilmudini – на

албанском језику

за I и II разред

средњих школа

Мухамед

Хамидулах

650-02-

49/2002-03 од

12.8.2002.