Click here to load reader

Lietuvos biomasės energetikos asociacija · PDF file Lietuvos biomas ¡s energetikos asociacija LITBIOMA LIETUVOS ATSINAUJINANI ENERGIJOS IŠTEKLI Ï NAUDOJIMO SKATINIMO VEIKSM Ï

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lietuvos biomasės energetikos asociacija · PDF file Lietuvos biomas ¡s energetikos...

 • Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA

  LIETUVOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO SKATINIMO VEIKSMŲ PLANAS 2010–2020 M.

  (Taikomasis mokslinis tyrimas)

  ATASKAITA (Galutinė)

  Vilnius, 2008 m.

 • 2

  Turinys

  1. Įžanga.................................................................................................................................... 8 2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS ............................................................................................... 10 3. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tendencijų šalies elektros, šilumos ir transporto sektoriuose bendra apžvalga ir įvertinimas................................................................................... 12

  3.1. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tendencijos 1990-2007 m......................... 12 3.2. Atsinaujinančių energijos išteklių platesnio naudojimo 2008-2020 m. įvertinimas......... 26

  4. atsinaujinančių energijos išteklių (aei) naudojimo tendencijų šalies elektros, šilumos ir transporto sektoriuose išsami apžvalga ir įvertinimas pagal nagrinėjamas aei rūšis ...................... 35

  4.1. Hidroenergetika............................................................................................................. 35 4.1.1. Hidroenergetikos potencialas................................................................................. 36 4.1.2. Mažųjų hidroelektrinių (mHE) naudojimas............................................................ 37 4.1.3. Didelių hidroelektrinių (HE) naudojimas .............................................................. 37 4.1.4. Perspektyviniai HE projektai.................................................................................. 38

  4.2. Saulės energija .............................................................................................................. 40 4.3. Geoterminė energetika .................................................................................................. 42

  4.3.1. Hidroterminių išteklių eksploatacija ....................................................................... 42 4.3.2. Seklioji geotermija ................................................................................................. 43 4.3.3. Hidroterminiai resursai........................................................................................... 43 4.3.4. Geoterminės elektros energijos gamybos galimybės Lietuvoje ............................... 45

  4.4. Dabartinė biomasės ir biokuro gamyba bei naudojimas Lietuvoje.................................. 50 4.4.1. Mediena ................................................................................................................. 51 4.4.2. Žemės ūkio produktai ir atliekos............................................................................. 60 4.4.3. Komunalinės atliekos ............................................................................................. 62 4.4.4. Biodegalai.............................................................................................................. 63 4.4.5. Biodujos ir sąvartynų dujos .................................................................................... 67

  4.5. Tendencijų, kaip panaudoti atsinaujinančiųjų energijos išteklių potencialą šalies šilumos ir elektros sektoriuje, apžvalga................................................................................................ 73 4.6. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tendencijų šalies transporto sektoriuje apžvalga ir įvertinimas............................................................................................................. 79

  5. Lietuvos Respublikos teisinės bazės, reglamentuojančios atsinaujinančių energijos išteklių gamybą, tiekimą, ir naudojimą, analizė ........................................................................................ 81

  5.1. Hidroenergetika............................................................................................................. 81 Teisinis pagrindas plėtoti hidroenergetiką kaip atsinaujinančios elektros energijos gamybos rūšį ...................................................................................................................................... 81 Aplinkosaugos teisės sistema dėl užtvankų ir hidroelektrinių plėtros.................................... 82 Laivybos ir hidroenergetikos interesų suderinamumas Nemune ir Neryje............................ 83

  5.2. Biomasė............................................................................................................................ 84 5.3. Biodujos ........................................................................................................................... 89 5.4. Vėjas ................................................................................................................................ 93 5.5. Geotermija........................................................................................................................ 96 5.6. Biodegalai ........................................................................................................................ 98

  6. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslų pagrįstumas transporto, šilumos ir elektros energetikos sektoriuose iki 2020 m., atsižvelgiant į esamą techninį ir ekonominį atsinaujinančių

 • 3

  energijos išteklių panaudojimo potencialą, aplinkosaugos reikalavimus bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo rodiklius, nustatytus pasiūlyme ..................................................... 101

  6.1. Hidroenergetika........................................................................................................... 101 6.2. Biodegalai ................................................................................................................... 101 6.3. Saulės energija ............................................................................................................ 104 6.4. Biodujos...................................................................................................................... 106

  7. Pasiūlyti ir pagrįsti teisines, organizacines, finansines priemones, reikalingas Pasiūlyme Lietuvai nustatytiems atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslams iki 2020 m. pasiekti ir Pasiūlymo nuostatoms įgyvendinti ............................................................................................ 107

  7.1. Hidroenergetika........................................................................................................... 107 7.2. Biomasė ...................................................................................................................... 108 7.3. Biodegalai ................................................................................................................... 114 7.4. Vėjo energetika ........................................................................................................... 115

  7.4.1. Vėjo energetikos sektoriaus formavimosi kliūčių analizė ...................................... 115 7.4.2. Vėjo energetikos sektoriaus strateginės savivaldos sistemos formavimas.............. 121

  7.5. Biodujos...................................................................................................................... 126 8. Statistinių duomenų apie atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) surinkimo sistemos analizė ir pasiūlymai, reikalingi papildomiems duomenims rinkti bei rodikliams apskaičiuoti ... 127

  8.1. Hidroenergetika........................................................................................................... 127 8.1.1. Hidroenergetikos (HE) duomenų sistemos apžvalga ............................................. 128 8.1.1.2. Nacionalinis lygmuo......................................................................................... 130 8.1.1.3. Nauji rodikliai HE elektros gamybos vertinimui ............................................... 131 8.1.1.4. Pasiūlymai ........................................................................................................ 131

  8.2. Biomasė ...................................................................................................................... 132 8.3. Biodegalai ................................................................................................................... 134 8.4. Vėjo energetika ........................................................................................................... 140

  9. Pasiūlymai ir jų pagrindimas dėl kilmės garantijų sistemos šilumai ir elektrai, pagamintai iš atsinaujinančių energijos išteklių, sukūrimo; Išanalizuotos galimybės prekiauti kilmės garantijomis tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių .......................................... 142

  9.1. Pasiūlymai ir jų pagrindimas dėl kilmės garantijų šilumai ir elektrai, pagamintai iš atsinaujinančių energijos išteklių, sistemos sukūrimo............................................................. 143

  9.1.1. Kilmės garantijų tikslas ........................................................................................ 143 9.2. Kilmės garantijų reguliavimas ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje ........................... 143 9.3. Naujos AEI direktyvos įnešamos naujovės .................................................................. 144 9.4. Valstybinės kontroliuojančios įstaigos steigimas siekiant įgyvendinti numatytus tikslus naujojoje AEI direktyvoje........................................