of 62 /62
465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei. circulafiei sI comercia!izarii alimentelor. 12 Ordinul MSF nr. 387/2002 SI MAAP nr. 257/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala. 2 Hotarare de Guvern nr. 106/06.02.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind etichetarea alimentelor. 13 Ordinul MSF nr. 856/28.11.2002, MAAP nr.112/12.03.2002 siCNCAN nr 91/14.03.2002 pentru aprobarea normelor privind alimentele si furajele contaminate radioactiv dupa un accident nuclear sau alta urgenta radiologica. 3 Ordinul MSF nr. 438/18.06.2002 SI MAAP nr. 295/10.07.2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii destinati utilizarii in produsele alimentare destinate consumului uman. 14 Ordinul MSF nr. 338/30.05.2002 si MAAP nr. 252/30.05.2002 pentru aprobarea Normelor privind fixarea nivelului maxim de acid erucic in uleiuri si grasimi vegetale destinate consumului uman, precum si in produsele alimentare cu adaos de uleiuri si grasimi. 4. Ordin MSF nr. 83/13.02.2002 SI MAAP nr. 90/28.02.2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor. 15 Legea nr. 458/29.07.2002 privind calitatea apei de baut. 5. Ordinul MSF nr. 185/09.03.2002 SI MAAP nr. 153/11.04.2002 pentru aprobarea Normelor privind solventii de extractie utilizati in producerea alimentelor si ingredientelor alimentare. 16 Hotarare de Guvern nr. 760/23.08.2002 privind aprobarea Normelor tehnice pentru exploatarea si comercializarea apelor minerale naturale. 6 Ordinul MSF nr. 84/13.02.2002 $I MAAP nr. 91/28.02.2002 pentru aprobarea Normelor privind nivelurile maxime pentru anumiti contaminanti in produsele alimentare. 17 Ordinul MAAP nr. 121/23.04.2001 SI MSF nr 382/11.01.2002 pentru aprobarea Normelor privind natura, confinutui. fabricarea si etichetarea gemurilor de fructe, jeleurilor. marmeladelor si piureului de castane indulcit. 7 Hotarare de Guvern nr. 1897/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele in contact cu alimentele 8 Hotarare de Guvern nr 1198/24/10.2002 pentru aprobarea Normelor de igiena aproduseloralimentare. 9 Hotarare de Guvern nr 1196/24.1072002 pentru aprobarea Normelor privind controlul oficial al alimentelor. 10 Ordinul MSF nr. 932/25.11.2002 Si AAP nr. 649/18.12.2002 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportui, depozitarea. comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid destinate consumului uman. 11 Ordinul MSF nr. 855/23.11.2002. MAAP nr. 98/04.03.2002 si CNCAN nr. 90/14.03.2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele sI ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante.

LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

  • Upload
    others

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR...

Page 1: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

465

LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR

1

Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001

privind reglementarea productiei. circulafiei sI

comercia!izarii alimentelor.

12

Ordinul MSF nr. 387/2002 SI MAAP nr. 257/2002 pentru aprobarea Normelor

privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala.

2

Hotarare de Guvern nr. 106/06.02.2002 pentru

aprobarea Normelor Metodologice privind etichetarea

alimentelor.

13

Ordinul MSF nr. 856/28.11.2002, MAAP nr.112/12.03.2002 siCNCAN nr

91/14.03.2002 pentru aprobarea normelor privind alimentele si furajele contaminate

radioactiv dupa un accident nuclear sau alta urgenta radiologica.

3

Ordinul MSF nr. 438/18.06.2002 SI MAAP nr.

295/10.07.2002 pentru aprobarea Normelor privind

aditivii destinati utilizarii in produsele alimentare

destinate consumului uman.

14

Ordinul MSF nr. 338/30.05.2002 si MAAP nr. 252/30.05.2002 pentru

aprobarea Normelor privind fixarea nivelului maxim de acid erucic in uleiuri

si grasimi vegetale destinate consumului uman, precum si in produsele

alimentare cu adaos de uleiuri si grasimi.

4.

Ordin MSF nr. 83/13.02.2002 SI MAAP nr. 90/28.02.2002

pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in

alimente si sursele materiale pentru producerea lor.

15

Legea nr. 458/29.07.2002 privind calitatea apei de baut.

5.

Ordinul MSF nr. 185/09.03.2002 SI MAAP nr.

153/11.04.2002 pentru aprobarea Normelor privind

solventii de extractie utilizati in producerea alimentelor

si ingredientelor alimentare.

16

Hotarare de Guvern nr. 760/23.08.2002 privind aprobarea Normelor tehnice

pentru exploatarea si comercializarea apelor minerale naturale.

6

Ordinul MSF nr. 84/13.02.2002 $I MAAP nr.

91/28.02.2002 pentru aprobarea Normelor privind

nivelurile maxime pentru anumiti contaminanti in

produsele alimentare.

17

Ordinul MAAP nr. 121/23.04.2001 SI MSF nr 382/11.01.2002 pentru

aprobarea Normelor privind natura,

confinutui. fabricarea si etichetarea gemurilor de fructe,

jeleurilor. marmeladelor si piureului de castane indulcit.

7

Hotarare de Guvern nr. 1897/2002 pentru aprobarea

Normelor privind materialele si obiectele in contact cu

alimentele

8

Hotarare de Guvern nr 1198/24/10.2002 pentru

aprobarea Normelor de igiena aproduseloralimentare.

9

Hotarare de Guvern nr 1196/24.1072002 pentru

aprobarea Normelor privind controlul oficial al

alimentelor.

10

Ordinul MSF nr. 932/25.11.2002 Si AAP nr.

649/18.12.2002 pentru aprobarea Normelor privind

fabricarea, transportui, depozitarea. comercializarea si

controlul temperaturii alimentelor congelate rapid

destinate consumului uman.

11

Ordinul MSF nr. 855/23.11.2002. MAAP nr. 98/04.03.2002

si CNCAN nr. 90/14.03.2002 pentru aprobarea Normelor

privind alimentele sI ingredientele alimentare tratate cu

radiatii ionizante.

Page 2: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

466

18

Ordin MAAP nr. 123/23.04.2001 SI MSF nr.384/11.06.2001

pentru aprobarea normelor privind confinutul, compozitia,

fabricarea si etichetarea sucurilor de fructe si ale anumitor

produse similare.

27

Ordin cornun al MAAP/MSF nr. 278/613/2002 privind modificarea si completarea

Ordinului MAAP/MSF nr.125/383/2001 pentru aprobarea normelor cu privire la

natura. originea. fabricarea. etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolata.

19

Ordinul MAAP nr 122/23.04.2001 si MSF nr.

298/16.04.2001pentru aprobarea Normelor privind

natura, continutul, originea, prezentarea, compozitia,

calitatea si etichetarea mierii.

28

Legea nr. 38/2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.

34/2000 privind produsele ecologice

20

Ordinul MAAP nr. 124/23.04.2001 si MSF nr

297/16.05.2001 pentru aprobarea Normelor privind

natura, confinutul, originea, etichetarea si marcarea

unor zaharuri destinate consumului uman.

29

Ordin comun al MAAP/MSF nr."130/385din 2001 pentru I aprobarea Normelor

privind metodele de analiza si l control aproduseloralimentare.

21

Ordin cornun al MAAP SI MSF nr. 180/374 din

31.06.2001 pentrL aprobarea Normelor privind

stabilirea calitatii tip a produselor de baza din

industria zaharului.

30

Ordin cornun al MAAP/MSF nr. 454/917/2002 pentrl aprobarea Normelor

privind natura, continutui, onginea fabricarea, ambalarea, etichetarea,

marcarea, pastrarea si calitatea uleiurilor vegetale, grasimilor tartinabile si

maionezelor, destinate comercializarii pentru consumul uman.

22

OrdinulMAAP nr. 127/23.04.2001 SI MSF nr.

301/16.05.200-pentru aprobarea Normelor privind natura,

continutui, procedeek

de fabricatie, calitatea si etichetarea lactoproteinelor, cazeine

si cazeinati destinate consumului uman.

31

Ordin cornun al MAAP/MSF nr. 524/2002 pentru aprobarea Norrnei privind

denumirile sub care se vand si conditiile de calitate ale grasimilor tartinabile.

23

Ordinul MAAP nr. 128/23.04.2001 SI MSF nr.

300/16.05.200 pentru aprobarea Normelor privind natura,

continutui, fabricarec si compozitia si etichetarea anumitor

tipuri de lapte conservat, partial sau integral degresat,

destinat consumului uman.

32

Ordinul comun l MAP/MSFIANPC nr. 362/670/107/2002 pentru aprobarea

Normelor cu privire Ia continutul, fabricarea, calitatea. ambalarea.

Etichetarea, marcarea si pastrarea bulionului si pastei de tomate.

24

Ordinul MAAP nr. 230/30.04.2002, MSF nr.

457/21.06.2002 ANPC nr. 76/30.06.2002 pentru

aprobarea Normelor privind denumirea sub care se

vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum.

25

Ordinul comun al MAAP/MSF nr.l 26/302/2002 pentru

aprobarea Normelor privind natura, continutul si etichetarea

extractelor de cafea si cicoare.

26

Ordinul comun al MAAP/MSF nr 125/383/2001 pentru

aprobarea Normelor privind natura, continutul,

originea. Fabricarea, etichetarea si marcarea unor

produse din cacao si ciocolatata destinate consumului

uman.

Page 3: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

467

33

Ordinul cornun al MAAP/MSF/ANPC nr

293/640/1/2002 privind conditiile de securitate si de

calitate pentru legume si fructe proaspete destinate

consumului uman.

34

Ordin cornun MAAP/MSF/ANPC nr

359/671/137/2002 pentru aprobarea Normelor

privind natura, continutul, fabricarea,

calitatea, ambalarea, etichetarea si marcarea si

pastrarea sucurilor de legume

35

Ordinul cornun al MAAP/MSF/ANPC nr

206/447/86/2002 pentru aprobarea Normelor privind

comercializarea carnii de pasare destinata

consumului uman.

36

Ordin cornun MAAP/MSF 494/858/2002 pentru

aprobarea Normelor privind natura, continutul,

originea si comercializarea carnii de porc destinata

consumului uman.

37

Ordinul cornun al MAAP/MSF/ANPC nr

145/270/59/2002 pentru aprobarea Normelor privind

natura, continutul, origine, fabricarea, ambalarea,

etichetarea, marcarea, calitatea vinurilor

aromatizate si bauturilor aromatizate pe baza de vin

si a cocteilurilor aromatizatedin produse

vitivinicole destinate comercializarii pentru

consurnul uman

38

Ordinul MAAP nr 17/17/07.2000 si MSF nr

240/2000 pentru aprobarea Normelor cu privire la

natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea,

etichetarea, marcarea si calitatea bauturilor

alcolice distilate destinate consumului uman

39

Ordinul MAAP nr 387/2001 si MSF nr 160/2001

pentru aprobarea unor masuri privind

comercializarea bauturilor alcolice distilate.

Page 4: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

468

Page 5: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

469

1.Reglementarea nr. 178/2002 privind stabilirea

prmcipiilor generale si

cerintele Legii Alimentului, stabilirea Autoritatii de

Siguranta

a alimentului si stabilirea procedurilor in materie de

siguranta a

alimentului

Etichetarea

2. Directiva 79/112:Etichetarea, prezentarea si

publicitatea produselor alimentare, supuse vanzarii

catre consumatorul final.

3. Directiva 85/7: Amendarea Directivelor privind

armonizarea

legislatiei Statelor Membre.

4. Directiva 86/97:Amendament la Directiva 79/112.

5. Directiva 89/395.Amendament la Directiva 79/112.

6. Directiva 91/72:Amendament la Directiva 79/112.

7. Directiva 93/102:amendament la Directiva 79/112.

8. Directiva 95/72:Amendament la Directiva 79/1 12.

9. Directiva 97/4:Amendament la Directiva 79/112.

10 .Directiva 1999/10:Amendament la Directiva 79/1

12.

11. Directiva 1139/98:Amendament la Directiva

79/112 privind alimentele obtinute din orsanisme

modificate genetic

12. Directiva 49/2000:Amendament la Directiva

1139/98.

13.Directiva 89/396:Marcarea lotului de care apartin

alimentele.

14. Directiva91/238:Amendament la Directiva 89/396.

15.Directiva 92/11 :Amendament la Directiva 89/396.

16.Directiva 90/496:lndicarea valorii nutritive pe

etichetele

produselor alimentare.

17.Directiva 87/250:lndicarea tariei alcoolice pe

etichetele bauturilor.

18.Directiva 94/54:lndicarea obligatorie pe etichetele

alimentelor a altor mentiuni decat cele prevazute in

Directiva 79/112.

19. Directiva 96/21 :Amendament la Directiva 94/54.

20. Directiva 96/281 :Plasarea pe piata a semintelor de

soia modificate genetic.

21.Directiva 50/2000:Etichetarea alimentelor care contin

aditivi si

arome modificate genetic.

22.Directiva 2000/13 :Armonizarea legislatiei Statelor

Membre

privind etichetarea.

23.Directiva 2001/101:Amendament la Directiva

2000/13.

Page 6: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

470

24. Directiva 2002/67. Etichetarea produselor

alimentare care contin chinina si a produselor

alimentare care contin cofeina.

25.Directiva 2002/86. Amendament la Directiva

2001/101.

Aditivi

26.Directiva 89/107. Armonizarea legislatiei Statelor

Membre privind aditivii autorizati pentru consurnul

uman.

27. Directiva 94/34:amendament la Directiva 89/107

28.Directiva 94/35. lndulcitori destinati utilizarii in

produsele alimentare

29.Directiva 96/83 : Amendament la Directiva 94/35.

30.Directiva 94/36: Coloranti utilizati in produsele

alimentare.

31.Directiva 95/2:Aditivi alimentari, altii decat

colorantii si indulcitorii

32.Directiva 96/85 :Amendament la Directiva 95/2.

33.Directiva 98/72:Amendament la Directiva 95/2.

34.Directiva 67/425 :Conservanti pentru tratamentui

superficial al citricelor si masuri de control.

35.Directiva 95/31: Criterii de puritate specifici pentru

indulcitori.

36.Directiva 98/66:Amendament la Directiva 93/31.

37.Directiva 81/712:Metode de analiza privind

controlul criteriilor de puritate.

38 .Directiva 95/45 :Criterii specifice de puritate privind

colorantii utilizati in alimente.

39.Directiva 96/77 :Criterii de puritate pentru aditivi,altii

decat colorantii si indulcitorii.

40. Directiva 98/86:Amendament la Direetiva 96/77.

41.Directiva 292/97:Mentinerea legislatiei nationale de

interzicere a utilizarii anumitor aditivi in fabricarea unor

alimente specifice.

42. Directiva 1999/75 :Amendament la Direetiva 95/45.

43.Directiva 2002/46:Armonizarea legislatiei Statelor

Membre privind aditivii.

44.Direetiva 2001/30:Stabilirea criteriilor specifice de

puritate pentru aditivii alimentari,altii decat colorantii si

indulcitorii.

45.Directiva 2001/50:Modificarea Directivei 95/45

prntru stabilirea criteriilor de puritate specifici

colorantilor utilizati in alimente.

46 .Direetiva 2002/82 :Modificarea Directivei

96/77pentru stabilirea criteriilor de puritate pentru

aditivi,altii decat coloranti si indulcitori.

47.Direetiva 2001/5:Amendament la Direetiva 95/2.

48.Directiva 2000/247

Page 7: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

471

Page 8: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

472

49.Directiva 2000/51: Amendament la Directiva 95/31.

50. Directiva 2000/63. Amendament la Directiva 96/77.

Arome

51.Directiva 88/388:Armonizarea legislatiei Statelor

Membre referitoare la aromele utilizate in alimente.

52.Directiva 91/71 :Amendament la Directiva 88/388.

53.Reglementarea 2232/96: Proceduri pentru

substantele aromate utilizate in sau pe alimente.

54.Directiva 88/389:lnventarul materialelor si

substantelor utilizate la pregatirea aromelor.

55.Directiva 1999/217.'Adaptarea unui registru cu

substantele aromatizate utilizate in sau pe alimente

pentru aplicarea Reglementarii 2232/96.

56.Reglementarea 622/2002 :Stabilirea termenelor de

transmitere a informatiilor pentru evaluarea

substantelor chimice care definesc aromele utilizate

in alimente.

57.Directiva 2000/15.Amendament la Directiva

1999/217.

58.Decizia 2002/1 13:Amendament la Directiva

1999/217.

59. Reglementarea 1565/2000: Program de evaluare.

60.Decizia 2000/489:Amendament la Directiva 1999/217

Solventi de extractie

1

61. Directiva 88/344:Armonizarea legislatiei Statelor

Membre referitoare la solventii de extractie utilizati m

producerea alimentelor si ingredientelor alimentare.

62.Directiva 92/115:Amendament la Directiva 88/344.

63.Directiva 94/52:Amendament la Directiva 88/344.

64.Directiva 97/60:Amendament la Directiva 88/344.

Contaminanti

65.Reglementarea 315/93:Stabilirea procedurilor

Comunitare pentru contaminantii din alimente.

66.Reglementarea 3954/87: Nivelul maxim admis pentru

contaminanarea radioactiva a alimentelor Si furajelor ca

urmare a unui accident nuclear sau orice alta urgenta

radioactiva.

67.Directiva 98/53 :Metode de prelevare a probelor si de

analiza pentru controlul oficial.

68.Reglementarea 194/97:Nivelul maxim admis pentru

anumiti contaminanti din alimente.

69. Reglemenatarea 1525/98: Amendament la

Reglementarea 194/97.

Page 9: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

473

70. .Reglementarea 864/1999:Amendament la

Reglementarea 194/97.

71.Reglementarea 1566 /l 999:Amendament la

Reglementarea 194/97.

72. Directiva 78/663 :Stabilirea critenilor de puritate.

73. Directiva 82/504:Amendament la Directiva 78/663.

74. Directiva 90/612:Amendament la Directiva 78/663.

75. Directiva 92/4:Amendament la Directiva 78/663.

76. Recomandarea Comisiei din 04.04.2002 pentru

reducerea dioxmei,furantilor si P.C.B.-urilor in furaje si

alimente.

77. Reglementarea 466/2001 :Stabilirea limitelor

maxime pentru anumiti contaminanti din produsele

alimentare. Materiale si Obiecte care vin m contact cu alimentele

78.Directiva 89/109: Armonizarea legislatiei Statelor

Membre referitoare la maretialele si obiectele care vin

in contact cu alimentale.

79.Directiva 80/590:Determinarea simbolului care

insoteste materialele si obiectele care vin in contact cu

alimentele.

80: Directiva 90/128:Materialele Si obiectele din

plastic care vin in contact cu alimentele.

81.Directiva 92/39:Amendament la Directiva 90/128.

82. directiva 93/9: amendament la Directiva 90/128.

83.Directiva 95/3:Amendament la Directiva 90/128.

84.Directiva 96/11 :Amendament la Directiva 90/128.

85.Directiva 1999/91 :amendament la Directiva 90/128.

86:Directiva 85/572:Lista de stabilizatori utilizati pentru

testarea migrarii constituentilor materialelor Si obiectelor

din plastic care vin in contact cu alimentele.

87.Directiva 82/711:Regulile fundamentale pentru

testarea migrarii constituentilor materialelor si obiectelor

care vin in contact cu alimentele.

88.Directiva 93/8 :Amendament la Directiva 82/711.

89.Directiva 97/48 :Amendament la Directiva 82/711.

90.Directiva 78/142: Armonizarea legislatiei Statelor

Membre referitoare la materialele si obiectele in contact

cu alimentele care contin monomerul clorura de vinil.

91.Directiva 80/766: Metode Comunitare de analiza

pentru controlul oficial al monomerului clorura de vinil.

92.Directiva 81/432: Metode Comunitare de analiza

pentru controlul oficial al clorurii de vinil eliberata de

materiale si obiecte in alimente

Page 10: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

474

Page 11: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

475

93.Directiva 84/500:Armonizarea legislatiei Statelor

Membre referitor la obiectele din ceramica ce vin in

contact cu alimentele

94.Directiva 93/10:Materialele si obiectele din folie de

celuloza regenerata care vin in contact cu alimentele.

95.Directiva 93/111 :Amendament la Directiva 93/10.

96.Directiva 93/11 :Eliberarea N-nitrozaminelor Si

substantelor N-nitro-zabile din tetinele si suzetele

fabricate din elastomeri sau cauciuc.

97.Directiva 2002/72 '.Materialele si obiectele din

plastic care vin in contact cu alimentele.

98.Directiva 2002/16:Folosirea unor derivate de epoxy

in materialele si obiectele care vin in contact cu

alimentele.

99.Directiva 2002/17:Modifica Directiva 90/128

privind materialele si obiectele din material plastic care

vinin contact cu alimentele.

100.Directiva 2001/61 :Utilizarea unor epoxy in

materialele si obiectele care vin in contact cu

alimentele.

101.Directiva 2001/62:Modificarea Directivei 90/128

privind materia

lele si obiectele din material plastic care vin in contact

cu alimentele.

lgiena produselor alimentare.

102.Directiva 93/43: lgiena produselor alimentare

103.Directiva 96/3:Derogari de la uncle prevederi din

Directiva 93/43 privind transportui m vrac, pe mare,al

uleiului lichid si grasimilor.

104.Directiva 98/28 :Derogari de la uncle prevederi din

Directiva 93/43 privind transportui pe mare al zaharului

brut.

Controlul oficial al alimentelor.

105.Directiva 98/397 :Controlul oficial al alimentelor.

106.Directiva 85/591 :Metode Comunitare de prelevare a

probelor pentru analiza alimentelor destinate consumului

uman.

107.Directiva 93/99:Masuri suplimentare privind

controlul oficial al alimentelor.

108.Directiva 2001/22:Metodele de prelevare a probelor

si metodele de analiza pentru controlul oficial al

nivelului de plumb, cadmiu, mercur Si 3MCPD in

alimente.

109.Directiva 2002/26:Stabilirea metodelor de prelevare

a probelor si metodelor de analiza pentru controlul

oficial al nivelului de ochratoxin A in alimente.

Page 12: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

476

Page 13: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

477

110..Directiva 2002/27:Amendamenr la Directiva

98/53 .pentrustabilirea metodelor de prelevare si

metodelor de analiza pentru controlul oficial al

nivelului anumitor contaminanti in alimente.

112.Directiva 2002/69: Stabilirea metodelor de

prelevare Si metodelor de analiza pentru controlul

oficial al dioxinelor in alimente.

112.Decizia 2001/82:Amendament la Directiva 93/531.

113.Decizia 2001/54:Abrogarea Directivei 79/1006

care stabileste metodele Comunitare de analiza si

testare a extractelor de cafea Si cicoare.

Alimente congelate rapid.

114.Directiva 89/108.Armonizarea legislatiei Statelor

Membre referitoare la alimentele congelate rapid

destinate consumului uman.

115.Directiva 92/l: Monitorizarea transporturilor in

mijioace de transport, depozitarea si stocarea

alimentelor congelate rapid destinate consumului uman.

116.Directiva 92/2:Stabilirea procedurilor de prelevare

a probelor Si metodele Comunitare de analiza pentru

controlul oficial al temperaturii

alimentelor congelate rapid.

Radiatii ionizante.

117.Directiva 1999/2 :Armonizarea legislatiei Statelor

Membre referitoare la alimentele si ingredintele

alimentare tratate cu radiatii ionizante.

118.Directiva 1999/3:Dtabilirea listei cu alimentele si

ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante.

119.Directiva 2002/840: Adoptarea listei pentru

aprobarea facilitatilor in tarile Comunitare pentru

alimentele iradiate.

120.Directiva 2002/c 174/03 :Armonizarea legislatiei

Statelor Membre referitoare la adausuri si ingrediente

tratate cu radiatii ionizante.

Alimente cu destinatie nutritionala speciala

121.Directiva 89/398:Armonizarea legislatiei Statelor

Membre referitoare la alimentele destinate utilizarilor

nutritionale speciale.

122.Directiva 98/84:Amendament la Directiva 89/398.

123.Directiva 99/41:Amendament la Directiva 89/398.

124.Directiva 91/321 :Preparate pentru sugari Si copii in

varsta de pana la un an.

125.Directiva 96/4:Amendament la Directiva 91/321.

126.Directiva 99/50:Amendament la Directiva 91/321

127. Directiva 96/5:Alimente pe baza de cereale

prelucrate si alimente destinate sugarilor si copiilor de

\'arsta mica.

128.Directiva 98/36 :Amendament la Directiva 96/5.

129.Directiva 99/3 9 :Amendament la Directiva 96/5.

Privire la exploatarea si comercializarea apelor

minerale naturale

130.Directiva 96/8:Alimente utilizate in diete cu

valoare energetica redusa pentru scaderea greutatii.

131 .Directiva 99/21:Alimente dietetice destinate

scopurilor medicale speciale.

132.Directiva 2001/15:Substantele ce pot fi adaugate in

scopul nutritiei specifice in alimentele folosite la

nutritia speciala.

Contaminare radioactiva.

133.Reglementarea 3954/83 :Nivelurile maxime admise

pentru contaminarea radioactiva a alimentelor si

furajelor.

134.Reglementarea 1938/88: Reguli detaliate pentru

aplicarea Reglementarii 3954/87 privind conditiile

stabilite pentru importui de produse agricole din terte

tari. dupa un accident nuclear.

135.Reglementarea 944/89 :Nivelurile maxime admise

de contaminare

radioactiva a alimentelor de mica importanta.

136. Reglementarea 2219/89:Conditiile speciale de

export de produse agricole

137.Reglementarea 737/90:Conditiile speciale de import

de produse agricole

138.Reglementarea 686/95 :Extinderea Reglementarii

737/90.

139.Reglementarea 727/97 :Lista produselor excluse

de la Reglementarea 737/90.

140.Reglementarea 1661/99:Reguli de aplicare a

Reglementarii 737/90.

141.Reglementarea 2218/89: Amendament la

Reglementarea 3954/83

142.Reglementarea 770/90: Nivelurile maxime admise

pentru contaminarea radioactiva a furajelor.

Acidul erucic.

143.Directiva 76/621: Fixarea nivelului maxim de acid

erucic in uleiuri si grasimi destinate consumului uman

si in produsele alimentare cu adaos de uleiuri si grasimi.

144.Directiva 80/891: Metode de analiza Comunitara

pentru determinarea continutului de acid erucic in uleiuri

si grasimi destinate consumului uman si in produsele

alimentare cu adaos de Uleiuri si grasimi.

Page 14: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

478

Page 15: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

479

Apa de baut.

145.Directiva 98/83 :Calitatea apei destinata

consumului uman.

Apa minerala

146.Directiva 80/777: Armonizarea legislatiei Statelor

Membre cu anumite zaharuri destinate consumului

uman.

147.Directiva 96/70:Amendament la Directiva 80/777.

Gemuri din fructe

148.Directiva 79/693 :Armonizarea legislatiei Statelor

Membre privind gemurile din fructe, jeleurile,

marmeladele Si piureurile din castane indulcit.

149. Directiva 88/593: Amendament la Directiva

79/693.

150.Directiva 2001/1 13:Gemuri din fructe, jeleuri,

marmelade Si piureu de castane indulcit.

Sucuri din fructe.

151.Directiva 93/77: Sucuri din fructe Si alte produse

similare destinate consumului uman.

152.Directiva 93/45 :Fabricarea nectarurilor fara adaos

de zahar sau miere.

153.Directiva 2001/112:Sucurile din fructe si anumite

produse similare destinate consumului uman.

Mierea.

154.Directiva 74/409:Armomzarea legislatiei Statelor

Membre cu privire la miere.

155.Directiva 2001/110: Mierea.

Zaharuri

156.Directiva 73/437: Armonizarea legislatiei Statelor

Membre privind anumite zaharuri destinate consumului

uman.

157.Directiva 79/796: stabilirea metodelor Comunitare

pentru analiza si testarea zaharurilor destinate

consumului uman.

158.Directiva 2001/111 :Anumite zaharuri destinate

consumului uman.

Lactoproteine si cazeine si cazeinati.

159.Directiva 83/417: Armonizarea legislatiei Statelor

Membre cu privire la uncle lactoproteine-eazeine Si

cazeinati-destinateconsumului uman.

160.Directiva 85/503 :Metode de analiza pentru cazeine

Si cazeinati.

161.Directiva 86/424:Metode de prelevare pentru analize

chimice ale Cazeinelor si cazeinatilor comestibili.

Page 16: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

480

Page 17: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

481

Lapte conservat.

162.Directiva 76/118:Armomzarea legislatiei Statelor

Membre cu privire la anumite tipuri de lapte

conservat,pattial sau integral deshidratat,destmat

consumului uman.

163.Directiva 78/630:Amendament la Directiva 76/118.

164.Directiva 86/635 :Amendament la Directiva

76/118.

165.Directiva 87/524: Stabilirea metodelor de prelevare

166-Directiva 79/1067:Stabilirea metodelor

Comunitare de analiza pentru testarea laptelui

conservat,destinat consumului uman.

167.Directiva 2001/114:Anumite tipuri de lapte

conservat, partial sau integral deshidratat,destmat

consumului uman.

Cafea si cicoare

168.Directiva 79/1066:Stabilirea metodelor Comunitare

pentru testarea extractelor de cafea.

169.Directiva 1999/4:Extractele de cafea Si cicoare.

Cacao sI ciocolata.

170.Directiva 73/241 :Armonizarea legislatiei Statelor

Membre cu

privire la produsele din cacao si ciocolata destinate

consumului uman

171.Directiva 74/41 I .Amendament la Directiva 73/241

172.Directiva 74/644:Amendament la Directiva 73/241.

173.Directiva 75/115:Amendament la Directiva 73/241.

174.Directiva 76/628:Amendament la Directiva 73/241.

175.Directiva 78/609:Amendament la Directiva 73/241.

176.Directiva 78/842:Amendament la Directiva 73/241.

Reglementarea 2092/91.

177.Directiva 80/608 :Amendament la Directiva 73/241

178.Directiva 85/7;Amendament la Directiva 73/241.

179.Directiva 89/344:Amendament la Directiva 73/241.

180.Directiva 2000/36:Produsele din cacao Si ciocolata

destinate consumului uman.

Produse ecologice.

181.Reglementarea 2092/91 :Modul de productie

ecologica a produse lor agricole

182.Reglementarea 94/92 :Stabilirea regulilor detaliate

pentru implementarea aranjamentelor pentru importurile

in Comunitate a produselor ecologice din terte tari

.intocmite pentru aplicare prevederilor Reglementarii

2092/91.

183.Reglementarea 94/92: Stabilirea regulilor detaliate

pentru implementarea aranjamentelor pentru importurile

in Comunitate a produselor ecologice din terte tari

intocmite pentru aplicarea prevederilor Reglementarii

2092/91.

Page 18: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

482

Page 19: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

483

184. Reglementarea 2083/92: Amendament la

Reglementarea 2092/91.

185.Reglementarea 3457/92:Stabilirea regulilor

detaliate privind certificatele de inspectie pentru

importurile din terte tari in Comumtate,mtocmite

pentru aplicarea Reglementarii 2092/91.

186.Reglementarea 207/93 :Definirea continutului

Anexei VI la Reglementarea 2092/31.

187.Reglementareea 2608/93 :Amendarea Anexelor I,

II, III la Reglementarea 2092/91.

188-Reglementarea 468/94 :Amendarea Anexei VI la

Reglementarea 2092/91.

189.Reglementarea 2381/93:Amendarea Anexei II a

Reglementarii 2092/91.

190.Reglementarea 529/95 :lntarzierea datei de aplicare

a prevederilor articolului II din Reglementarea 2092/91.

191.Reglementarea 1201/95 :Amendarea Anexei VI a

Reglementarii 2092/91.

192.Reglementarea 1202/95 :Amendarea Anexelor I, II,

III ale Reglemenatrii 2092/91.

193.Reglementarea 1935/95: Amendament la

Reglementarea 2092/91.

194.Reglementarea 1488/97:Amendament la

Reglementarea 2092/91.

Reglementarea 330/99:Amendarea sectiunii "C" a

Anexei VI a Reglementarii 2092/91.

195.Reglementarea 1900/98 :Amendarea Anexei I a

Reglementarii 2092/91.

196.Reglementarea 331/ 2000:Amendarea Anexei V a

Reglementarii 2092/91.

Metode de analiza

197. Directiva 79/796:Metode Comunitare pentru

testarea unor zaharuri pentru cosurnul uman.

198.Directiva 79/1067 :Stabilirea metodelor Comunitare

de Analize si testare a laptelui conservat,partial sau

integral deshidratatdestinat consumului uman.

199.Directiva 87/524:Metode Comunitare de prelevare a

probelor pentru analize chimice in vederea monitorizarii

laptelui conservat.

200.Directive 7971066: Stabilirea metodelor Comunitare

de analiza pentru controlul oficial al extraselor de cafea

si cicoare

201.Directiva 85/503 :Metode de analiza pentru cazeine

Si cazeinati.

202.Directiva 86/424 :Stabilirea metodelor de prelevare

pentru analizele chimice cazeine Si cazeinati comestibili.

Page 20: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

484

Lista produselor pentru care trebuie adoptat acquis-ul comunitar

1. Carne si produse din came

2. Lapte si produse din lapte

3. Paine, produse de patiserie, fainoase

4. Conserve de legume

5. Conserve de peste

6. Vin, bere, glucoza si amidon

7. Bauturi alcoolice

8. Bauturi racoritoare

9. Uleiuri si grasimi vegetale

10. Zahar si produse zaharoase

11. Alimente noi

Page 21: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

485

Nr. Legislatia romaneasca Nr. Legislatie U.E. Comentariu

I

1.

Ordonanata de urgenta a

Guvernului nr. 97/2001 privind

reglementarea productiei,

circulatiei si comercializarii

alimentelor.

Etichetarea

Hotararea de Guvern nr.

106/2002 pentru aprobarea

Normelor Metodologice privind

etichetarea alimentelor.

I

1.

Reglementarea nr. 178/2002 privind

stabilirea principiilor generale si cerintele

Legii Alimentului, stabilirea Autoritatii de

Siguranta a alimetului si stabilirea

procedurilor in materie de siguranta a

alimentului.

Directiva 79/112 Etichetarea, prezentarea

si publicitatea produselor alimentare

destinate vanzarii catre consumatorul final.

Act

normativ

romanesc

De

armonizar

Armonizate.

Page 22: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

486

Page 23: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

487

13..

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Directiva 91/238:Amendament la Directiva

89/396.

Directiva 92/11 :Amendament la

Directiva 89/396.

Directiva 90/496:lndicarea valorii

nutritive pe etichetele produselor

alimentare.

Directiva 87/250:lndicarea tariei

alcoolice pe etichetele bauturilor.

Directiva 94/54: Indicarea obligatorie pe

etichetele alimentelor a altor mentiuni

decat cele prevazute

Directiva 79/112. Directiva 96/21

:Amendament la Directiva 94/54.

Directiva 96/281 :Plasarea pe piata a

semintelor de soia modificate genetic.

Reglementarea 50/2000:Etichetarea

alimentelor care contin aditivi si arome

modificate genetic.

Directiva 2000/13:Armonizarea legilor

Statelor Membre privind etichetarea.

Directiva 2001/101 :Amendament la

Directiva 2000/13.

Directiva 2002/67:Etichetarea

produselor alimentare care contin chinina

si a celor care contin cofeina.

Page 24: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

488

2.

ADITIVI

Ordinul M.S.F. nr. 438/2002 ~

M.A.A.P nr.295/2002 pentru

aprobarea Normelor privind

aditivii destinati consumului

alimentar.

24.

1..

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Directive publicate ulterior armonizarii

Directiva 2002/86:Amendament la Directiva

2001/101

Directiva 89/107:Armonizarea legislatiei Statelor

Membre privind aditivii autorizati pentru

consurnul uman.

Directiva 94/34:Amendament la Directiva 89/107.

Directiva 94/35:lndulcitori destinati utilizarii

produsele alimentare.

Directiva 96/83:Amendament la Directiva 94/35.

Directiva 94/36:Coloranti utilizati in alimente.

Directiva 95/2:Aditivi alimentari,altii decat

colorantii

si mdulcitorii.

Directiva 96/85:Amendament la Directiva 95/2

De armonizat

Page 25: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

489

Page 26: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

490

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

.Directiva 98/72:Amendament la Directiva

95/2.

Directiva 67/425:Conservanti pentru

tratamentul superficial al citricilor si

masuri de control.

Directiva 95/31 :Criterii de puritate

specifici pentru indulcitori.

Directiva 98/66:Amendament la Directiva

95/31.

Directiva 81/712:Metode de analiza

privind controlul criteriilor de puritate.

Directiva 95/45:Criterii specifice de

puritate privind colorantii utilizati in

alimente.i

Directiva 96/77:Criterii de puritate

pentru aditivi,altii decat colorantii si

indulcitorii.

Directiva 98/86:Amendament la Directiva

96/77.

Decizia 292/97:Mentinerea legislatiei

nationale de interzicere a utilizarii

anumitor aditivi in fabricarea

unor alimente specifice.

Directiva 1999/75:Amendament la

Directiva 95/45

Page 27: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

491

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Directive publicate ulterior armonizarii

Directiva 2002/46:Armonizarea legilor

Statelor Membre privind aditivii.

Directiva 2001/30:Amendament la

Directiva 96/77 privind stabilirea

criteriilor specifice de puritate pentru

aditivii alimentari, altii decat colorantii si

indulcitorii.

Directiva 2001/50:Modificarea Directive!

95/45 pentru stabilirea criteriilor de

puritate specifici colorantilor utilizati m

alimente.

Directiva 2002/82:Modificarea Directivei

96/77 pentru stabilirea criteriilor de

puritate pentru aditivi,altii decat colorantii

Si indulcitorii.

Directiva 2001/5:Amendament la

Directiva 95/2.

Decizia 2002/247

Directiva 2000/51 :Amendament la

Directiva 95/31.

Directiva 2000/63:Amendament la

Directiva 96/77.

De armonizat

Page 28: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

492

3.

AROME

Ordinul M.S.F nr. 83/2002 ~

M.A.A.P nr. 90/2002 pentru

aprobarea Normelor privind

aromele utilizate in alimente

s~i sursele materiale pentru

producerea lor.

1..

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Directiva 88/388:Armonizarea legislatiei Statelor

Membre referitoare la aromele utilizate in

alimente.

Directiva 91/71 :Amendament la Directiva

88/388.

Reglementarea 2232/96:Proceduri pentru

substantele aromate utilizate in sau pe alimente.

Directiva 88/389:lnventarul materialelor §i sub-

stantelor utilizate la pregatirea aromelor.

Decizia 1999/217:Adoptarea unui registru cu

substantele aromatizante utilizate in sau pe

alimente, pentru apicarea Reglementarii 2232/96.

Directive publicate ulterior armonizarii

Reglementarea 622/2002:Stabilirea termenelor de

transmitere a informatiilor pentru evaluarea

substantelor chimice care definesc aromele

utilizate in alimente.

Directiva 2000/15:Amendament la Directiva

1999/217.

Directiva 2002/113:Amendament la Directiva

1999/217.

Armonizate

De

armonizat

Page 29: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

493

Page 30: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

494

4.

SOLVENT! DE EXTRACTIE

Ordinul M.S.F nr. 185/2002 §i

M.A.A.P nr. 153/2002 pentru

aprobarea Normelor privind

solventii de extractie utilizati in

producerea alimentelor Si

ingredientelor alimentare.

CONTAMINANTI

Ordinul M.S.F nr. 84/2002 §i

M.A.A.P nr. 91/2002 pentru

aprobarea Normelor privind

contaminantii din alimente.

9.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Decizia 2000/489:Amendament la Directiva

1999/217.

Directiva 88/344:Armonizarea legilor Statelor

Membre referitoare la solventii de extractie

utilizati in producerea alimentelor Si

ingredientelor alimentare.

Directiva 92/115:Amendament la Directiva

88/344.

Directiva 94/52:Amendament la Directiva 88/344.

Directiva 97/60:Amendament la Directiva 88/344.

Reglementarea 315/93:Stabilirea

procedurilor

Comuni tare pentru contaminantii din

alimente.

Reglementarea 3954/87:Nivelul maxim

admis

pentru contaminarea radioactiva a

alimentelor Si

furajelor ca urmare a unui accident nuclear

sau

altor urgente radiologice. Directiva 98/53:Metode de prelevare a probelor

Si

de analiza pentru controlul oficial.

Armonizate

De

armonizat

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Reglementarea 194/97:Nivelul maxim

admis pentru anumiti contaminanti din

alimente.

Reglementarea 1523/98: Amendament

la Reglementarea 194/97.

Reglementarea 864/1999: Amendament

la Reglementarea 194/97.

Reglementarea 1566/1999: Amendament

la Reglementarea 194/97.

Directiva 78/663:Stabilirea criteriilor de

puritate.

Directiva 82/504:Amendament la Directiva

78/663.

Directiva 90/612:Amendament la Directiva

78/663.

Directiva 92/4:Amendament la Directiva

78/662.

Directive publicate ulterior armonizarii

Recomandarea Comisiei din 04.04.2002

pentru reducerea dioxinei, furantilor si

P.C.B.-urilor din alimente Si furaje.

Reglementarea 466/2001 :Stabilirea

limitelor

maxime pentru anumiti contaminanti din

produsele alimentare.

De

armonizat

Page 31: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

495

6.

MATERIALE Si OBIECTE

CARE VIN IN CONTACT CU

ALIMENTELE

Hotarare de Guvem nr.

1897/2002 pentru aprobarea

Normelor privind materialele

si obiectele care vin in contact

cu alimentele.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Reglementarile 221/2002, 472/2002;

257/2002; 563/2002; 2375/2001, pentru

modificarea Reglementarii 466/2001.

Directiva 89/109: Armonizarea legilor

Statelor Membre privind materialele si

obiectele care vin in contact cu alimentele.

Directiva 80/590: Determinarea

simbolului care insoteste materialele si

obiectele care vin in contact cu alimentele.

Directiva 90/128: Materialele si

obiectele din plastic care vin in contact cu

alimentele.

Directiva 92/39: Amendament la Directiva

90/128.

Directiva 93/9: Amendament la Directiva

90/128.

Directiva 95/3: Amendament la Directiva

90/128.

Directiva 96/11: Amendament la Directiva

90/128.

Directiva 1999/91: Amendament la

Directiva 90/128.

Armonizat

Page 32: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

496

Page 33: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

497

9.

10.

.

11.

12.

13.

14.

15.

Directiva 85/572: Lista de stabilizatori

utilizati pentru testarea migrarii

constituentilor materialelor si obiectelor

din plastic care vin in contact cu

alimentele.

Directiva 82/711: Regulile fundamentale

pentru testarea migrarii constituentilor

materialelor si obiectelor care vin m

contact cu alimentele.

Directiva 93/8: Amendament la Directiva

82/711.

Directiva 97/48: Amendament la

Directiva 82//11.

Directiva 78/142 : Armonizarea legislatiei

Statelor Membre referitoare la materialele

si obiectele care contin monomerul

clorura de vinil,care vin in contact cu

alimentele. Directiva 80/766: Metode Comunitare de analiza

pentru controlul oficial al monomerului clorura de

vinil.

Directiva 81/432: Metode Comunitare de analiza

pentru controlul oficial al clorurii de vinil eliberata

de materialele Si obiectele care vin in contact cu

alimentele.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Directiva 84/500: Armonizarea legislatiei

Statelor

Membre referitoare la obiectele din

ceramica ce

vin m contact cu alimentele.

Directiva 93/10: Materialele §i obiectele

din folie

de celuloza regenerata care vin Tn contact

cu alimentele.

Directiva 93/111: Amendament la

Directiva 93/10

Directiva 93/11: Eliberarea N-itrozaminelor

§i a substantelor N-nitrozabile din tetinele

Si suzetele fabricate din estomeri sau

cauciuc

.

Directive publicate ulterior armonizarii

Directiva 2002/72: Materialele Si

obiectele din plastic care vin m contact cu

alimentele.

Directiva 2002/16: Folosirea unor

derivate de epoxy Tn materialele si

obiectele care vin in contact cu alimentale.

Directiva 2002/17: Amendament la

Directiva 90/128.

De

armonizat

Page 34: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

498

IGIENA

PRODUSELORALIMENTARE Horarare de Guvem nr.

1198/2002 pentru aprobarea

Normelor de igiena a

produselor alimentare.

CONTROLUL OFICIAL AL

ALIMENTELOR.

Hotarare de Guvern nr.

1196/2002 pentru aprobarea

Normelor generale privind

Controlul Oficial al

Alimentelor.

23.

24.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Directive 2001/61: Utilizarea unor epoxy

in materialele si obiectele care vin in

contact cu alimentele.

Directiva 2001/62: Amendament la

Directiva 90/128.

Directiva 93/43: lgiena produselor

alimentare.

Directiva 96/3: Derogari de la unele

prevederi din Directiva 93/43 privind

transportuli in vrac, pe mare, al uleiului

lichid si grasimilor.

Directiva 98/28: Derogari de la unele

prevederi din Directiva 93/43 privind

transportuli in vrac al zaharului, pe mare.

Directiva 89/397: Controlul Oficial al

alimentelor.

Directiva 85/591: Metode Comunitare de

prelevare a probelor pentru analiza

alimentelor destinate consumului uman.

Directiva 93/99: Masuri suplimentare

privind Controlul Oficial al alimentelor.

Page 35: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

499

4.

5.

6.

7.

8.

Directive publicate ulterior armonizarii

Directiva 2001/22: Metode de prelevare a

probelor si metodele de analiza pentru

controlul oficial al nivelului de plumb,

cadmiu, mercur si 3MCPD din

alimente.

Directiva 2002/26: Stabilirea metodelor

de prelevare a probelor si metodele de

analiza pentru controlul oficial al

nivelului de ochratoxin din alimente.

Directiva 2002/27: Amendament la

Directiva 98/5 pentru stabilirea metodelor

de prelevare a probelor si metodele de

analiza pentru controlul oficial al

nivelului anumitor contaminanti in

alimente.

Directiva 2002/69: Stabilirea metodelor

de prelevare si metodele de analiza pentru

controlul oficial al dioxinelorm alimente.

Directiva 2001/82: Amendament la

Directiva 93/51.

Page 36: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

500

Page 37: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

501

TRANSPORTUL,

DEPOZITAREA SI

CONTROLUL

TEMPERATURII PENTRU

ALIMENTELECONGELATE

RAPID

Ordinul M.S.F.nr.932/2002 ~

M.A.A.P.nr. 649/2000 pentru

aprobarea Normelor privind

fabricarea ,transportul,

depozitarea, comercializarea si

controlul temperaturii

alimentelor congelate rapid,

destinate consumului uman.

9.

1.

2.

3.

Directiva 2001/54: Abrogarea Directive!

79/1006 care stabileSte metodele

Comunitare de analiza Si testare a

extractelor de cafea si de cicoare.

Directiva 89/108: Armonizarea legislatiei

Statelor Membre referitoare la alimentele

congelate rapid, destinate consumului

uman.

Directiva 92/1: Monitorizarea

transporturilor in mijioace de transport,

depozitarea si stocarea alimen telor

congelate rapid destinate consumului

uman.

Directiva 92/2: Stabilirea procedurilor de

prelevare a probelor si metodele

Comunitare de analiza pentru controlul

oficial al temperaturii alimentelor

congelate rapid.

Page 38: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

502

RADIA-TII IONIZANTE

Ordinul M.S.F.nr 85,

M.A.A.P.nr 98 si C.N.C.A.N.

nr.90/2002 pentru aprobarea

Normelor privind alimentele si

ingredientele alimentare tratate

cu radiatii ionizante

1.

2.

3.

4.

Directiva 1999/2: Armonizarea legislatiei

Statelor Membre privind alimentele si

ingredientele tratate cu radiatii ionizante.

Directiva 1999/3: Stabilirea listei cu

alimentele siingredientele alimentare

tratate cu radiatii ionizante.

Directive publicate ulterior armonizarii

Directiva 2002/840:Adoptarea listei

pentru aprobarea facilitatilor Tn tarile

Comunitare pentru alimente iradiate.

Directiva 2002/c 174/2002: Armonizarea

legislatiei Statelor Membre privitoare la

alimente si ingrediente alimentare tratate

cu radiatii ionizante.

Page 39: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

503

ALIMENTE CU

DESTINATIE

NUTRITIONALA

SPECIALA

Ordinul

M.S.F.nr.387/2002 si

M.A.A.P.nr.251/2002 pentru

aprobarea Normelor privind

alimentele cu destinatie

nutritionala speciala

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Directiva 89/398: Armonizarea legislatiei

Statelor Membre referitoare la alimentele

destinate nutritiei speciale.

Directiva 98/84: Amendament la Directiva

89/398.

Directiva 99/41: Amendament la Directiva

89/398.

Directiva 91/321: Preparate pentru sugari si

copii in varsta de pana la un an.

Directiva 96/4: Amendament la Directiva

91/321.

Directiva 99/50: Amendament la Directiva

91/321.

Directiva 95/5:Alimentele pe baza de

cereale prelucrate si alimentele destinate

sugarilor Si copiilor cu varsta mica.

Directiva 98/36: Amendament la Directiva

96/5.

Directiva 99/39: Amendament la Directiva

96/5.

Directiva 96/8: Alimente utilizate m

diete cu valoare energetica redusa,

pentru scaderea greutatii.

Directiva 99/21: Alimente dietetice

destinate scopurilor mediacale speciale.

Page 40: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

504

12.

.

CONTAMINARE PRIN

IRADIERE

Ordin M.S.F.nr. 856/2001,

M.A.A.P.nr 112/2001 si

C.N.C.A.N.nr.91/2001 pentru

aprobarea Normelor privind

alimentele Si furajele

contaminate radioactiv, dupa

un accident nuclear sau alta

situatie de urgenta radiologica

12.

13.

14.

15

Directive publicate ulterior armonizarii

Directiva 2001/15:Substantele ce pot fi

adaogate in scopul nutritiei specifice in

alimentele utilizate in nutritia speciala.

Reglementarea 3954/83: Nivelurile

maxime admise pentru contaminarea

radioactiva a alimentelor Si furajelor.

Reglementarea 1938/88: Reguli detaliate

pentru aplicarea Reglementarii 3955/87

privind conditiile pentru importuri de

produse agricole din terte tari dupa un

accident nuclear.

Reglementarea 944/89: Nivelurile maxime

admise de contaminare a alimentelor de

mai mica

importanta

Page 41: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

505

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

. Reglementarea 2219/89: Conditiile

speciale de export de produse agricole.

Reglementarea 737/90: Conditiile speciale

de import de produse agricole.

Reglementarea 686/95: Extinderea

Reglementarii 737/90

Reglementarea 727/97: Lista produselor

excluse de la Reglementarea 737/90.

Reglementarea 1661/99: Reguli de aplicare

a Reglementarii 737/90.

Reglementarea 2218/89: Amendament

la Reglementarea 3954/83.

Reglementarea 770/90: Nivelurile maxime

admise pentru contaminarea radioactiva a

furajelor.

Page 42: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

506

Page 43: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

507

FIXAREA NIVELULUI

MAXIM DE ACID ERUCIC.

Ordin M.S.F nr. 388/2002 §i

M.A.A.P nr. 252/2001 pentru

aprobarea Normelor privind

fixarea nivelului maxim de acid

erucic in uleiuri si grasimi

destinate consumului uman,

precum si in produsele

alimentare cu adaos de uleiuri

si grasimi.

APA DE BAUT

Legea nr.458/2002 privind

calitatea apei de

baut.

1.

2.

3.

Directiva 76/621: Fixarea nivelului maxim

de acid erucic in uleiuri si grasimi destinate

consumului uman si in produsele

alimentare cu adaos de uleiuri si grasimi.

Directiva 80/891: Metode de analiza

Comunitare pentru determinarea

continutului de acid erucic in

uleiuri si grasimi destinate consumului

uman si in produsele alimentare cu adaos

de uleiuri si

grasimi.

Directiva 98/83: Calitatea apei

destinata consumului uman.

Armonizate

Armonizate

Page 44: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

508

15.

16.

APA MINERALA

Hotarare de Guvern

nr.760/2001 pentru aprobarea

Normelor tehnice privind

exploatarea si comercializarea

apelor minerale naturale.

GEMURI DIN FRUCTE

Ordinul

M.A.A.P.nr.121/2001 si

M.S.F.nr.382/2001 pentru

aprobarea Normelor privind,

natura, continutui, fabricarea

si etichetarea gemurilor din

fructe, jeleurilor,

marmeladelor Si piureurilor

de castane

indulcite.

1.

2.

1.

2.

3.

Directive 80/777: Armonizarea legislatiei

Statelor Membre cu privire la

exploatarea si comercializarea apelor

minerale naturale.

Directiva 96/70: Amendament la Directiva

80/777.

Directiva 79/693: Armonizarea legislatiei

Statelor Membre privind gemurile din

fructe, jeleuri, marmelade si piureuri de

castane indulcite.

Directiva 88/593:Amendarea Directivei

76/693

Directive publicate ulterior armonizarii

Directiva 2001/113: Cu privire la gemuri,

jeleuri, marmelade si piure de castane

mdulcit, destinate consumului uman.

Armonizate

Armonizate

Armonizate

Page 45: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

509

17.

SUCURI DIN FRUCTE

Ordinul

M.A.A.P.nr.123/2001 si

M.S.F.nr,384/2001 pentru

aprobarea Normelor privind

natura continutul,

compozitia, fabricarea si

etichetarea sucurilor din fructe

si anumitor produse similare.

MIEREA

Ordinul M.A.A.P nr. 122/2001

§i M.S.F nr. 298/2001 pentru

aprobarea Normelor

privindnatura, continutul,

originea, prezentarea,

compozitia, calitatea Si

etichetrea mierii.

1.

2.

3.

1.

2.

Directive 93/77: Sucuri din fructe SI

anumite produse similare.

Directiva 93/45: Fabricarea nectarurilor

fara adaos de zahar sau miere.

Directive publicate ulterior armonizarii.

Directiva 2001/112: Cu privire la sucurile

din fructe si anumite produse similare

destinate consumului uman.

Directiva 74/409: Armonizarea legislatiei

Statelor Membre privind mierea.

Directive punlicate ulterior armonizarii.

Directiva 2001/110: Miere

Armonizate

De

armonizat

Armonizate

De

Armonizate

Page 46: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

510

19.

20.

ZAHARURI DESTINATE

CONSUMULUI

Ordinul M.A.A.P nr. 124/2001

Si M.S.F nr. 297/2001 pentru

aprobarea Normelor privind

natura, continutul, originea,

etichetarea si marcarea unor

zaharuri destinate consumului

uman.

Ordinul M.A.A.P nr. 180/2001

§i M.S.F nr. 374/2001 pentru

aprobarea Normelor privind

stabilirea calitatii tip a

produselor de baza din

industria zaharului.

1.

2.

3.

1.

Directiva 73/437: Armonizarea legislatiei

Statelor Membre privind anumite

zaharuri destinate consumului uman.

Directiva 79/796: Stabilirea metodelor

Comunitare pentru analiza si testarea

zaharurilor destinate consumului uman.

Directive publicate ulterior armonizarii.

Directiva 2001/111: Anumite zaharuri

destinate consumului uman.

Reglementarea 1260/2001: Organizarea

comuna a pietei, in domeniu

zaharului.(Include in anexe prevederile

Reglementarilor 785/1968,431/1968 si

793/1972).

Armonizate

De

armonizat

Armonizate

Page 47: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

511

21.

22.

LACTOPROTEINE-

CAZEINE,CAZEINATI

Ordinul M.A.A.P nr. 127/2001

M.S.F nr 301/2001 pentru

aprobarea Normelor privind

natura, continutul, procedeele

de fabricatie, calitatea si

etichetarea lactoproteinelor -

cazeine Si cazeinati- destinate

consumului uman.

LAPTE CONSERVAT

Ordinul M.A.A.P nr. 28/2001

Si M.S.F nr. 300/2001 pentru

aprobarea Normelor privind

natura, continutul, fabricarea,

compozitia si etichetarea

anumitor tipuri de lapte

conservat, partial sau integral

deshidratat, destinat

consumului uman.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Directiva 83/417: Armonizarea legislatiei

Statelor Membre privind unele

lactoproteine- cazeine Si cazeinati-

destinate consumului uman.

Directiva 85/503: Metode de analiza

pentru cazeina Si cazeinatii comestibili.

Directiva 86/424: Metode de prelevare

pentru analiza chimica a cazeinelor si

cazeinatilor.

Directiva 76/118: Amortizarea legislatiei

Statelor Membre referitoare la anumite

tipuri de lapte conservat, partial sau integral

deshidratat, destinat consumului uman.

Directiva 78/630: Amendament la

Directiva 76/118..

Directiva 86/635: Amendament la

Directiva 76/118.

Armonizate

Armonizate

Page 48: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

512

Page 49: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

513

LAPTE PENTRU

CONSUM Ordinul

M.A.A.P.nr.230/2002,

M.S.F nr.457/2002 §i A.N.P.C

nr.76/2002 pentru aprobarea

Normelor privind denumirea

sub care se vinde si conditiile

de calitate ale laptelui de

consum.

4.

5.

6.

1.

2.

Directiva 87/524: Stabilirea metodelor

de prelevare pentru analize chimice,

pentru monitorizarea laptelui conservat.

Directiva 79/1067:Stabilirea metodelor

Comunitare a analizelor pentru testarea

laptelui conservat, partial sau total

deshidratat, destinat consumului

uman.

Directive publicate ulterior armonizarii.

Directiva 2001/114:Cu privire la anumite

tipuri de lapte conservat, partial sau total

deshidratat, destinat consumului uman.

Reglementarea 1601/91: Reguli de

organizare a pietei laptelui Si produselor

lactate.

Reglementarea 2597/ 97: Reguli

suplimentare ale organizarii comune a

pietei in domeniul laptelui si produselor

lactate

De

Armonizate

Armonizate

Page 50: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

514

24.

25.

26.

CAFEA 31 CICOARE

Ordinul M.A.A.P nr. 126/2002

~ M.S.F nr. 302/2002 pentru

aprobarea Normelor privind

natura, continutui gi etichetarea

extractelor de cafea Si cicoare.

CACAO Si CIOCOLATA

Ordinul M.A.A.P nr.

125/2001~ M.S.F nr. 383/2001

pentru aprobarea Normelor

privind natura, continutul

originea, fabricarea,

etichetarea si marcarea unor

produse din cacao si

ciocolata,destinate consumului

uman.

Ordinul M.A.A.P nr. 278/2002

§i M.S.F nr 613/2002 pentru

modificarea si completarea

Ordinelor 125/385 care

amendeaza Ordinul nr 125/2002

al MAAF si Ordinul nr

83/2002 al MSF.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

. Directiva 79/1066: Stabilirea

metodelor Armonizate Comunitare pentru

testarea extractelor de cafea si cicoare.

Directiva 1999/4: Extractele de cafea si

cicoare.

Directiva 73/241: Armonizarea legislatiei

Statelor Membre privind produsele din

cacao si ciocolata destinate consumului

uman.

Directiva 74/411: Amendament la

Directiva 74/644: Amendament la

Directiva 73/241

Directiva 75/155 Amendament la

Directiva 73/241

Directiva 76/628 Amendament la

Directiva 73/241

Directiva 78/609 Amendament la

Directiva 73/241

Armonizate

Armonizate

Page 51: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

515

Page 52: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

516

.

27.

PRODUSE ALIMENTARE

ECOLOGICE

Legea nr.38/2001 pentru

aprobarea Hotarari de Guvern

nr.917/2000 pentru aprobarea

Normelor Metodologice si

aplicarea prevederilor

Ordonantei de Urgenta a

Guvernului nr. 34/2000

privind produsele

agroalimentare ecologice

7.

8.

9.

10

11

1.

2.

Directiva 78/42: Amendament la Directiva

73/241.

Directiva 80/608: Amendament la

Directiva 73/241.

Directiva 85/7: Amendament la Directiva

73/241.

Directiva 89/344: Amendament la

Directiva 73/241.

Directiva 2000/36: Produse din cacao Si

ciocolata

destinate consumuli uman.

Directive publicate ulterior armonizarii

Reglementarea 2092/91: Modul de

productie ecologica a produselor agricole

Si indicatiile referitoare la

acesteaJnscrise pe produsele

agricole si alimentare.

Reglementarea 94/92: Stabilirea regulilor

detaliate pentru implementarea

aranjamentelor pentru importurile din terte

tari in Comunitate, intocmite

pentru Reglementarea 2092/91

De

Armonizate

Armonizate

Page 53: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

517

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Reglementarea 1535/92: Amendarea

Anexelor I Si III la Reglementarea

2092/91.

Reglementarea 2083/92: Amendament

la Reglementarea 2092/91.

Reglementarea 3457/92: Stabilirea

regulilor detaliate privind certificatele de

inspectie pentru importurile din terte tari in

Comunitate, intocmite pentru

Reglementarea 2092/91

Reglementarea 207/93: Definirea

continutului Anexei VI la Reglementarea

2092/91.

Reglementarea 2608/93:Amendarea

Anexelor 1,II si III a Reglementarii

2092/91.

Reglementarea 468/94: Amendarea Anexei

VI a Reglementarii 2092/91.

Reglementarea 2381/93: Amendarea

Anexei II la Reglementarea 2092/91

Reglementarea 529/95: Tntarzierea datei

de aplicare a prevederilor Art.11 din

Reglementarea 2092/91. mentarea

1201/95:.

Page 54: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

518

28.

METODE DE ANALIZA

Ordinul M.A.A.P nr. 130/2000

si M.S.F nr. 385/2001 pentru

aprobarea Normelor privind

metodele de analiza si control a

produselor alimentare.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Directiva 79/796: Metode Comunitare

pentru testarea unorzaharuri destinate

consumului uman.

Directiva 79/1067: Stabilirea

metodelor Comunitare de analiza si

testare a laptelui conservat, partial sau

total deshidratat, destinat consumului

uman.

Directiva 87/524: Metode Comunitare de

prelevare a probelor pentru analize

chimice,pentru monitorizarea laptelui

conservat,

Directiva 79/1066: Stabilirea

metodelor Comunitare de analiza pentru

continutui extraselor de cafea si cicoare.

Directiva 85/503: Metode de analiza

pentru cazeine si cazeinati comestibili.

Directiva 86/424: Stabilirea metodelor

de prelevare pentru analizele chimice

pentru cazeine

si cazeinati comestibili.

Page 55: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

519

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Reglementarea 1201/95: Amnedarea anexei

VI la Reglementarea 2092/91.

Reglementarea 1202/95: Amendarea

Anexelor I si III la Reglementarea

2092/91.

Reglementarea 1935/95: Amendament

la Reglementarea 2092/91.

Reglemenarea 1488/97: Amendament la

Reglementarea 2092/91.

Reglementarea 330/1999: Amendarea

sectiunii "C" a Anexei VI la Reglementarea

2092/91.

Reglementarea 1900/98: Amendarea

Anexei I la Reglementarea 2092/91

Reglementarea 331/2000: Amendarea

Anexei V la

Reglementarea 2092/91.

Page 56: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

520

Page 57: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

521

29.

30.

ULEIURI VEGETALE

Ordinul M.A.A.P.nr.454/2002

M.S.F.nr.917/2002 pentru aprobarea

Normelor privind natura, continutui,

originea, fabricarea, ambalarea,

etichetarea, marcarea pastrarea si

calitatea uleiurilor vegetale,

grasimilor tartinabile si

maionezelor, destinate

comercializarii pentru consurnul

uman.

Ordinul M.A.A.P.nr.524/2002 §i

M.S.F/2002 pentru aprobarea

Normelor privind denumirile

sub care se vand si conditiile de

calitate ale grasimilor tartinabile.

BULION SI PASTA DE TOMATE

Ordinul M.A.AP. nr. 362/2002,

M.S.F. nr. 670/2002 ~ A.N.P.C. nr.

107/2002 pentru aprobat Normele

privind continutul, fabricarea,

calitatea ambalarea, etichetarea,

marcarea si pastrarea bulionului si

pastei de tomate.

Act

Normativ

National.

Act

Normativ

National

Act

Normativ

National

Page 58: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

522

32.

33.

LEGUME SI FRUCTE

Ordinul M.A.A.P. nr.

293/2002, M.S.F. nr.

640/2002 §i A.N.P.C. nr.

1/2002 privind conditiile de

securitate §i calitate pentru

legume si fructe proaspete

destinate consumului uman.

Ordinul M.A.A.P. nr

359/2002, M.S.F. nr.

671/2002 ~ A.N.P.C. nr.

137/2002 privind

natura, continutui,

fabricarea, calitatea,

ambalarea etichetarea, marcarea

si pastrarea

sucurilorde legume.

1. Reglementarea 2200/1996

Armonizate

Act

Normativ

National

Page 59: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

523

34.

35.

BAUTURI ALCOOICE

Ordinul M.A.A.P. nr. 17/2000

SI M.S.F. nr. 240/2000 pentru

aprobarea Normelor privind

natura, continutui, originea,

fabricarea, ambalarea,

etichetarea, marcarea si

calitatea bauturilor alcoolice.

Ordinul

M.A.A.P.nr.38/2001 si

M.S.F.nr.160/2001 pentru

aprobarea unor masuri privind

comercializarea bauturilor

alcoolice distilate.

1.

Reglementarea 157/1989: Reguli

detaliate Privind continutul, originea,

fabricarea, etichetarea, marcarea si calitatea

bauturilor alcoolice destinate

comercializarii.

Armonizate

Page 60: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

524

Page 61: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

525

34.

35.

Carne.

Ordinul M.A.A.P. nr.

293/2002, M.S.F. nr.

640/2002 §i A.N.P.C. nr.

1/2002 privind conditiile de

securitate si calitate pentru

legume si fructe proaspete

destinate consumului uman.

Ordinul M.A.A.P. nr

359/2002, M.S.F. nr. 671/2002

A.N.P.C. nr. 137/2002 privind

natura, continutul, fabricarea,

calitatea, ambalarea etichetarea,

marcarea si pastrarea

sucurilorde legume.

VINURI AROMATIZATE

ALCOOLICE

Ordinul M.A.A.P. nr 145/2002,

M.S.F. nr. 270/2002 si A. N.

P.C. nr. 59/2002 privind natura

continutul, fabricarea, originea,

ambalarea, etichetarea marcarea

si calitatea vinurilor

aromatizate, bauturilor

aromatizate pe baza de vin si a

cocteilurilor aromatizate

vitivinicole destinate

comercializarii pentru consumul

uman.

1.

2.

1

Reglementarea 1906/1990

Reglementarea 1538/1991

Reglementare 1601/1991: Stabilirea

regulilor generale privind definirea,

desemnarea si prezentarea vinurilor

aromatizate si bauturilor aromatizate,

Armonizate

Act

Normativ

National

Page 62: LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTARd.pdf · 465 LEGISLATIA ROMANEASCA IN DOMENIUL ALIMENTAR 1 Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 97/21.06.2001 privind reglementarea productiei

526