9

Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a. 1. Îndreptarea sârmelor. 2. 1. Ac de trasat 2. Punctator. L7. Realizarea produselor din materiale metalice. Produsele realizate din materiale metalice se pot obţine prin: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a
Page 2: Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a

L7. Realizarea produselor din materiale metalice

Produsele realizate din materiale metalice se pot obţine prin:1. Turnarea materialului topit într-o formă care are conturul şi dimensiunile identice cu ale

piesei finite.2. Prelucrarea semifabricatelor obţinute prin turnare (lingouri), forjate, laminate, matriţate.

În vederea realizării unui produs se ţine cont de următoarele tipuri de operaţii:

I. Operaţii de pregătire ca:1. CURĂŢAREA – este operaţia tehnologică prin care se îndepărtează impurităţile depuse pe suprafeţele semifabricatelor.2. ÎNDREPTAREA – este operaţia tehnologică de eliminare a deformaţiilor semifabricatului în vederea pregătirii pentru prelucrare.3. TRASAREA – este operaţia tehnologică de transpunere corectă a cotelor de pe desenele de execuţie pe pisa brută, în vederea prelucrării.

1. Ac de trasat

2. Punctator

1

2

Îndreptarea sârmelor

Page 3: Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a

II. Operaţii de prelucrare ca:

1. DEBITAREA – este operaţia tehnologică de îndepărtare a unei părţi din material prin tăiere, în scopul prelucrării.2. ÎNDOIREA – este operaţia tehnologică prin care se modifică forma iniţială a unui semifabricat, fără îndepărtare de material.3. PILIREA – este operaţia tehnologică de prelucrare în vederea obţinerii formei şi dimensiunilor prescrise, precum şi asigurării calităţii suprafeţelor interioare şi exterioare.4. BURGHIEREA (Găurirea) – este operaţia tehnologică de executare a unei găurii într-un material.5. FILETAREA – este operaţia tehnologică de prelucrare în urma căreia se obţine un filet. Filieră

Tarozi

Page 4: Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a

Maşină de găurit portabilă

Page 5: Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a

III. Operaţii de finisare ca :

1. RĂZUIREA – este operaţia tehnologică prin care se îndepărtează un strat subţire de material, din anumite porţiuni ale suprafeţei piesei cu ajutorul unei scule numită RĂZUITOR

2. 2. RODAREA – este operaţia tehnologică de finisare simultană a două suprafeţe metalice conjugate, cu ajutorul pulberilor sau pastelor abrazive în scopul obţinerii unui grad înalt de netezire.

3. ŞLEFUIREA - este operaţia tehnologică de finisare a pieselor cu ajutorul pulberilor abrazive, pentru îmbunătăţirea calităţii suprafeţelor – se execută cu maşini de şlefuit sau manual cu hârtie sau pânză de şlefuit.

4. LUSTRUIREA - este operaţia tehnologică de superfinisare a suprafeţelor, executată după şlefuire, în scopul obţinerii pieselor estetice, cu caracteristici mecanice ridicate.

5. SUPERFINISAREA - este operaţia tehnologică de prelucrare finală pentru obţinerea suprafeţelor oglindă, se execută cu prisme abrazive foarte fine. – la avioane.

Page 6: Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a

FIŞĂ DE LUCRU – OPERAŢII DE PREGĂTIRE.1. Identificaţi, din lista dată, sculele, dispozitivele şi verificatoarele folosite la operaţiile pregătitoare şi

treceţi-le în tabelul următor, ca în exemplul dat.

Listă : ciocan, compas, ferăstrău, menghină, pilă, perie de sârmă, punctator, riglă gradată, foarfecă, şubler, echer, ac de trasat, raşchetă.

Nr.

crt.

Denumirea

1 Scule : Ciocan, pilă, ferăstrău, punctator, ac de trasat. Perie de sârmă, foarfecă

2 Dispozitiv: menghină,

3 Verificatoare : riglă gradată, şubler, echer, compas

4

2. Selectaţi, din lista de la exerciţiul anterior, sculele folosite pentru fiecare dintre operaţiile pregătitoare şi treceţi-le în tabelul de mai jos.

Nr.

Crt.

Scule folosite la :

Curăţire Îndreptare Trasare

1 Peri de sârmă ciocan Ac de trasat

2 Punctator, ciocan,

3 Riglă gradată, şubler, echer, compas

Page 7: Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a

3. Precizaţi care este scopul efectuării fiecărei operaţii de pregătire.

Nr. crt.

Denumire operaţie Scopul efectuării ei

1 Curăţare De a îndepărta oxizii, grăsimile, impurităţile de pe suprafaţa piesei

2 Îndreptare Constă în aducerea materialului la forma, de obicei plană, dinaintea deformării.

3 Trasare Constă în trasarea conturului piesei pe suprafaţa materialului.

4. Indicaţi pentru fiecare operaţie de pregătire câte o normă de protecţia muncii şi una de calitate sau protecţia mediului.

Nr.

crt.

Denumire operaţie Norme de

Protecţia muncii Calitate / protecţia mediului

1 Curăţire Halat, mănuşi, ochelari

2 Îndreptarea Scule cu cozi netede, ne sparte, halat

3 Trasare

Page 8: Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a

EVALUAREPentru fiecare din exerciţiile notate cu a, b, c să se realizeze următoarele sarcini:

- selectează sculele, dispozitivele, instrumentele de măsură şi control, utilajele necesare;

- execută operaţia sau operaţiile necesare;

- întocmeşte fişa tehnologică a produsului;

- apreciază calitatea produsului obţinut, folosind instrumentele adecvate;

- respectă norme de protecţia muncii specifice operaţiilor executate.a. Dintr-o bară de oţel cu ∅ 10 şi l = 100 mm să se obţină două produse egale cu lungime şi diametru.

Nr.

Crt.

Denumirea operaţiei tehnologice

SDV-uri Maşini şi utilaje

U / M Calitatea produsului

Norme de securitatea muncii

buc Kg

1 Trasare Ac de trasat

Riglă gradată

Masa de îndreptat

şubler

Halat, sculele sa aibă mânere ne crăpate, fără aşchii,

2 Debitare Menghina

Ferăstrău

Cuţite de strung

strung Halat încheiat,

3 Pilire Pile, menghină,

4 Finisare

50

Fig. a

∅50

60

Page 9: Lecţia Realizarea produselor din materiale metalice Clasa a VII-a

∅50

b. Respectând ordinea de execuţie a operaţiilor tehnologice, din tablă subţire, cu dimensiunile din figura a, obţinem produsul din figura b.

Fig. b

Completaţi frazele următoare astfel încât enunţul să devină corect ştiinţific.

a. Sârmele se taie cu ……

b. Cu burghiul se execută operaţia de ……..

c. Stratul de metal îndepărtat prin pilire se numeşte ………..de prelucrare.

d. Filetul …..se obţine cu ajutorul filierei.

În coloana A sunt precizate operaţiile de prelucrare, iar în coloana B sunt date SDV-urile folosite la aceste operaţii. Realizaţi corelaţia între elementele din cele două coloane:

A B

1. debitare a. burghiere

2. îndoire b. daltă

3. pilire c. dorn

4. găurire d. piatră abrazivă

5. filetare e. pilă

f. tarod.