of 110 /110
1 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE “S.N.T.F.C. “CFR CĂLĂTORI ”-S.A. PE ANUL 2012 – 2014 Încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2011

LA NIVEL DE UNITATE “S.N.T.F.C. “CFR CĂLĂTORI ”-S.A. PE

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LA NIVEL DE UNITATE “S.N.T.F.C. “CFR CĂLĂTORI ”-S.A. PE

Contract Colectiv de Munca CFR Calatori 2012 - 2014Încheiat în conformitate cu prevederi le Legi i nr .62/2011
CCM AL “ CFR CALATORI “ -SA PE ANUL 2011-2012 CUPRINS
2
C U P R I N S
Cuprins ................................................................................................................................................. 2 Capitolul I: Dispoziii generale .....................................................................................…................... 3 Capitolul II: Sistemul de salarizare ...................................................................................................... 5
A. Dispoziii generale ...................................................................................................... 5 B. Forme de salarizare ................................................................................................... 5 C. Salariul de baz al muncitorilor …………………………………………………………... 6 D. Salariul de baz al personalului de specialitate i administrativ.................................. 6 E. Sistemul de sporuri ..................................................................................................... 6 F. Alte prevederi ............................................................................................................. 7
Capitolul III : Angajarea personalului ................................................................................................. 10 Capitolul IV : Pregtirea, perfecionarea profesional i promovarea personalului............................ 13 Capitolul V : Condiiile de munc....................................................................................................... 15 Capitolul VI : Protecia salariatului ..................................................................................................... 22 Capitolul VII : Delegarea i detaarea ................................................................................................. 29 Capitolul VIII: Faciliti de cltorie ..................................................................................................... 31 Capitolul IX : Dreptul sindical ............................................................................................................. 33 Capitolul X : Comisiile mixte patronat-sindicate ................................................................................ 36 Capitolul XI : Dispoziii finale................................................................................ 37
A N E X E Anexa nr.1: Salariile de baz brute corespunztoare claselor de salarizare........................................ 40 Anexa nr.2: Clasele de salarizare corespunztoare meseriilor i funciilor din SNTFC ...................... 42 Anexa nr.3: Lista lucrrilor necalificate ................................................................................................ 50 Anexa nr.4: Lista meseriilor auxiliare ................................................................................................... 52 Anexa nr.5: Sistemul de sporuri ........................................................................................................... 53 Anexa nr.6: Criteriile care condiioneaz acordarea salariului suplimentar pentru munc prestat
în cursul unui an calendaristic........................................................................................... 61 Anexa nr.7: Contract individual de munc ........................................................................................... 63 Anexa nr.8: Act adiional la contractul individual de munc ................................................................. 67 Anexa nr.9: Funcii i meserii cu durata timpului de lucru mai mic de 8 ore/zi .................................. 71 Anexa nr.10: Lista cuprinzând locurile de munc la care concediul de odihn este diferit fa de cel
prevzut la art.51(1) ....................................................................................................... 72
Anexa nr.11: Lista funciilor care au dreptul la uniform de serviciu i obligaia de a o purta .............. 77 Anexa nr.12: Regulament de organizare i funcionare al comisiei mixte patronat-sindicate la nivelul
SNTFC............................................................................................................................
79 Anexa nr.13: Normativ de acordare i utilizare a echipamentului individual de protecie…………… ... 80 Anexa nr.14: Materiale igienico-sanitare ……………………………………………………………………. 103 Anexa nr.15: Alimentaia de protecie ………………………………………………………………………. 105 Anexa nr.15.1: Lista locurilor de munc vtmtoare existente, încadrate pe criteriile de acordare a
alimentaiei de protecie..................................................................................................
107 Anexa nr.16: Lista locurilor de munc încadrate în condiii deosebite conform H.G. nr.261/2001…… 109
CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE
C A P I T O L U L I
D I S P O Z I I I G E N E R A L E Art.1.-(1) Prile contractante recunosc i accept pe deplin c sunt egale i libere în negocierea Contractului colectiv de munc la SNTFC i se oblig s respecte în totalitate prevederile acestuia. (2) Liderii sindicatelor din domeniu ce reprezint interesele angajailor, semnatari ai acestui contract, s nu fie implicai în relaii comerciale cu unitile din domeniul transporturilor (3) Drepturile salariailor prevzute în prezentul Contract colectiv de munc nu pot fi afectate de nici o tranzacie, renunare sau limitare, indiferent de natura acestora, ele fiind aprate împotriva oricror înclcri, abuzuri, arbitrariu i manifestri de subiectivism.
(4) Prezentul contract colectiv de munc se aplic tuturor salariailor din SNTFC, semnatari ai contractului individual de munc, încadrai în funciile i meseriile din Anexa nr.2 i reprezint izvor de drepturi pentru salariaii din filialele constituite unde SNTFC este acionar unic, respectiv “CFR- SCAD Braov”-SA i „CFR-SCVLC Bucureti”-SA.
Salariatului îi revine obligaia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul contract colectiv de munc.
(5) Contractul colectiv de munc cuprinde clauze referitoare la contractul individual de munc, angajarea, condiiile de munc i salarizare ale personalului, timpul de munc i odihn, drepturile i obligaiile reciproce ale prilor în promovarea unor relaii de munc echitabile, de natur s asigure protecia social a salariailor, drepturile sindicatelor i ale reprezentanilor salariailor, protecia celor alei în organele de conducere ale sindicatelor conform legii, calificarea, recalificarea, pregtirea i perfecionarea profesional i sindical.
(6) In conformitate cu prevederile art.143.-(1) lit.a) din Legea dialogului social nr.62/2011, prezentul contract se înregistreaz prin grija prilor, conform legii, la Inspectoratul Teritorial de Munc Bucureti.
(7) Contractul colectiv de munc se pune la dispoziia salariatilor pentru consultare. Tiprirea se asigur prin grija administraiei, care îl va difuza subunitilor din structura SNTFC, semnatarilor prezentului contract colectiv de munc, precum i liderilor de sindicat din unitate si subuniti. In acelai numr de exemplare se vor difuza i Condiiile minime de pregtire i vechime.
Art.2.-(1) Prezentul contract colectiv de munc devine aplicabil de la data înregistrrii. Fac parte din prezentul contract colectiv de munc i acordurile dintre prile semnatare ale acestuia prin care se soluioneaz eventualele conflicte colective de munc. Prevederile referitoare la drepturile ce se pltesc din fondul de salarizare se vor acorda integral începând cu luna în care se face înregistrarea.
(2) Contractul colectiv de munc se încheie pe o perioad de 24 luni de la data înregistrrii. Cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, prile semnatare se vor întâlni la sediul SNTFC pentru renegocierea acestuia.
La sfâritul trimestrului I 2013, prile se vor întâlni în vederea negocierii drepturilor salariale i a clauzelor referitoare la condiiile de munc.
(3) Executarea prevederilor contractului colectiv de munc este obligatorie pentru pri. Respectarea prevederilor contractului va fi analizat în cadrul comisiilor mixte patronat - sindicate. Regulamentul de funcionare al comisiilor mixte patronat-sindicate este prezentat în Anexa nr. 12 la contractul colectiv de munc.
(4) Prile se oblig ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munc, s nu promoveze i s nu susin proiecte de reglementri a cror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din acesta, s nu susin i s nu promoveze clauze care s stabileasc drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munc la nivel superior, aplicabile la SNTFC, sau prin legislaie.
Dac o prevedere a prezentului contract colectiv de munc va fi în contradicie cu prevederile unui act normativ aprut ulterior semnrii contractului, acesta se va modifica în conformitate cu legislaia, cu acordul prilor semnatare.
(5) Pe parcursul executrii, cu acordul prilor semnatare, clauzele contractului colectiv de munc pot fi modificate, în conformitate cu legea, urmând ca, în termen de 5 zile, modificrile s fie comunicate în scris i înregistrate la instituia public abilitat pentru aceasta.
CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE
4
Cererile de modificare a prezentului contract colectiv de munc vor face obiectul unor negocieri, care nu vor putea începe mai târziu de 15 zile de la data comunicrii i nici mai devreme de 2 zile de la data acestei comunicri, finalizându-se in termen de cel mult 30 de zile. Cererile de modificare se comunic în scris celeilalte pri.
(6) In situaiile în care, în privina drepturilor ce decurg din contractul colectiv de munc, intervin reglementri legale favorabile, ele vor face parte de drept din contract, în condiiile prevzute de acestea.
(7) Prevederile prezentului contract colectiv de munc se vor adapta prevederilor contractului colectiv de munc încheiat la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse, sau ale crui clauze nu se regsesc incluse.
(8) In cazul în care prile îi încalc obligaiile prevzute în prezentul contract, neexercitarea de ctre partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere legal executarea întocmai sau, dup caz, prin echivalent bnesc a obligaiilor respective nu înseamn c ea a renunat la acest drept al su.
Art.3.-(1) Organizarea i conducerea activitii societii pe principii de competen profesional i eficien economic sunt atribute ale administraiei care poart rspunderea, potrivit legii, pentru îndeplinirea acestora. (2) Salariaii SNTFC „CFR Cltori”-SA, împreun cu partenerii sociali (administraie i sindicate), prin activitatea lor vor contribui la eficientizarea serviciului de transport feroviar de cltori, care va avea ca scop reducerea pierderilor societii i îmbuntirea nivelului de venituri ale societii, menionate în acordul cu Fondul Monetar Internaional (3) Organizaiile sindicale reprezentative la nivel SNTFC “CFR Cltori”-SA, semnatare a Contractului colectiv de munc, vor avea reprezentani (desemnai de ctre acestea sau de ctre organizaiile sindicale reprezentative la nivel de sucursale, recunoscute de ctre acestea) în comisiile de angajare, promovare, examinare, reexaminare, autorizare, examinare profesional periodic, cercetare administrativ, concediere de personal, restructurare i reorganizare a sucursalelor, negociere a contractelor individuale de munc, negociere a actelor adiionale la contractele individuale de munc, stabilirea normelor de munc, Consiliul tehnico-economic, Comitetul de Securitate i Sntate în Munc, Comisia Mixt Patronat-Sindicate, Comisia de locuine, edinele de analiza S.C. la nivel de sucursale i la nivel de subuniti.
Art.4.- De la nemembrii de sindicat se reine o cot de 1 la sut din venitul brut realizat pentru constituirea unui fond ce va fi utilizat în scopul informrii acestora cu privire la negocierea contractului colectiv de munc, implicaiile economico-financiare ce deriv din procesul de negociere colectiv i individual, precum i asupra drepturilor i obligaiilor coninute în contractele colective de munc încheiate la nivelul SNTFC.
Art.5.- Pentru personalul preluat de SNTFC prin reorganizare, pe perioada valabilitii contractului i ale crui funcii sau meserii nu se regsesc ca sistem de salarizare în prezentul contract colectiv de munc, funciile, meseriile i drepturile salariale se stabilesc prin act adiional. Similar se va proceda i în cazul funciilor noi care rezult din reorganizarea SNTFC.
CAPITOLUL II SISTEMUL DE SALARIZARE
5
C A P I T O L U L I I
S I S T E M U L D E S A L A R I Z A R E
A. DISPOZITII GENERALE
Art.6.- Pentru munca prestat în baza contractului individual de munc fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, stabilit pe baz de negociere, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de munc i a legislaiei în vigoare. Art.7.-(1) Salariul personalului din SNTFC cuprinde: a) salariul de baz care se stabilete în raport cu pregtirea, competena, rspunderea, complexitatea sarcinilor funciei ocupate etc. b) sporuri la salariul de baz; c) adaosuri; d) premii pentru obinerea unor rezultate deosebite in activitatea individual.
Salariile de baz corespunztoare fiecrei clase de salarizare se stabilesc în funcie de coeficienii de ierarhizare i de formula de calcul din Anexa nr.1. Salariul de baz orar sau zilnic se stabilete având în vedere salariul de baz lunar i durata normal a timpului de lucru. Durata normal de lucru din luna respectiv se diminueaz corespunztor, în situaia stabilirii timpului de munc sub 8 ore zilnic, pentru salariaii care au acest drept în conformitate cu prevederile legale.
(2) Salariul este confidenial, angajatorul având obligaia de a lua msurile necesare pentru asigurarea confidenialitii.
(3) In scopul promovrii intereselor i aprrii drepturilor salariailor, confidenialitatea salariilor nu poate fi opus sindicatelor sau, dup caz, reprezentanilor salariailor în strict legtur cu interesele acestora i în relaia lor direct cu angajatorul. Art.8.- (1) Indexarea salariilor i modificarea tarifelor se face conform prevederilor legale. (2) In caz de faliment i lichidare judiciar a unitii, salariaii au calitatea de creditori privilegiai i drepturile lor bneti reprezint creane privilegiate, urmînd a fi pltite integral înaintea celorlali creditori. Administraia va ine evidena în registrul general de eviden a salariailor a activitii desfurate în baza contractului individual de munc i a drepturilor de care salariaii au beneficiat i le vor elibera dovezi despre acestea ori de cîte ori este nevoie.
B. FORME DE SALARIZARE Art.9.- Formele de salarizare care se pot utiliza în subunitile din cadrul SNTFC sunt urmtoarele:
a). In regie, când salariul de baz stabilit pe lun se acord personalului pentru timpul efectiv lucrat la realizarea integral a sarcinilor de serviciu i a normelor de timp, dup caz;
b). In activitatea de alimentaie public, cazare i turism, personalul poate fi salarizat prin remiza exprimat prin cote stabilite din volumul încasrilor
c). În acord direct, pentru salariaii de la locurile de munc unde cantitatea de produse sau volumul de lucrri ce trebuie executate de ctre o persoan sau o echip în unitatea de timp sunt stabilite pe baza normelor de munc.
Pentru salariaii care lucreaz în acord colectiv, repartizarea sumelor cuvenite în acord se face în raport cu salariul de baz corespunztor timpului efectiv lucrat. Art.10.- In cadrul SNTFC , de regul, se utilizeaz forma de salarizare în regie. Folosirea altor forme de salarizare prevzute în prezentul contract este de competena Consiliului de Administraie, la propunerea directorului general al societii, dup o analiz atent a conducerilor sucursalelor de
CAPITOLUL II SISTEMUL DE SALARIZARE
6
transport feroviar de cltori sau ale celorlalte subuniti direct subordonate SNTFC, cu acordul prilor semnatare ale contractului colectiv de munc.
C. SALARIUL DE BAZ AL MUNCITORILOR Art.11.- Salariile de baz pentru muncitorii necalificai se stabilesc pe trei categorii de lucrri, conform listelor de lucrri necalificate din Anexa nr.3 Art.12.- Salariile de baz pentru muncitorii calificai se stabilesc pe grade de încadrare. Gradele de încadrare se stabilesc în raport de cunotine, nivel de calificare i experien. Art.13.- Fiecrei grad de încadrare îi corespund clase de salarizare, conform Anexei nr.2. Art.14.- Muncitorii care se recalific în alte meserii vor fi încadrai, dup absolvirea cursurilor de recalificare, pân la gradul de încadrare avut la meseria din care provin, pe baz de examen susinut în faa comisiei de încadrare i promovare din subunitate, la care va participa obligatoriu reprezentantul sindicatului. Examenul de promovare în grad superior se va ine o dat pe an. Clasa de salarizare în cadrul noului grad se stabilete prin negociere individual, în funcie de rezultatul favorabil obinut la examinare.
D. SALARIUL DE BAZÃ AL PERSONALULUI DE SPECIALITATE SI ADMINISTRATIV Art.15.- Salariile de baz pentru personalul de specialitate i administrativ, de execuie i de conducere, sunt difereniate pe funcii i, în unele cazuri, pe grade profesionale, conform Anexei nr.2. Indemnizaia de conducere face parte din salariul de baz. Art.16.- Incadrarea i promovarea personalului in funcii sau grade profesionale se face prin concurs, examen si/sau alte forme de selecie, cu respectarea condiiilor de pregtire i vechime i a prevederilor legale.
Se consider promovare trecerea personalului într-o funcie al crei nivel maxim de salarizare este superior nivelului maxim al funciei avute. Stabilirea salariului de baz se face prin negociere individual între conductorul unitii sau subunitii cu competena de angajare i salariat, având în vedere propunerea conductorului locului de munc, asigurându-se cel puin o clas de salarizare în plus.
E. SISTEMUL DE SPORURI Art. 17.-(1) Personalul din SNTFC beneficiaz, în afara salariului de baz, de sporurile prevzute în Anexa nr.5.
(2) Sporurile pentru condiii deosebite (vtmtoare, grele i periculoase) se acord proporional cu timpul cât personalul a lucrat în condiiile respective.
(3) Existena condiiilor vtmtoare (nocive) la locurile de munc se stabilete conform legii, de inspectoratele teritoriale de munc, pe baza determinrilor efectuate de personalul încadrat în unitile specializate ale Ministerului Transporturilor i Infrastructurii sau ale altor ministere, în cazul în care la Ministerul Transporturilor i Infrastructurii nu exist dotarea corespunztoare, din care rezult depirea limitelor prevzute de normele de medicina muncii, respectiv a normelor generale de protecie a muncii.
Noi determinri se vor face ori de câte ori se aduc modificri tehnologice în procesul de producie sau se aplic unele msuri care conduc la îmbuntirea condiiilor de munc.
In cazul în care condiiile de munc se normalizeaz, salariaii vor beneficia de alimente antidot înc o lun de zile, fr plata sporului pentru condiii vtmtoare (nocive).
(4) Caracterul permanent al sporului nu este determinat de timpul lucrat în aceste condiii (zilnic sau lunar), ci de acordarea acestuia pe toat perioada anului.
CAPITOLUL II SISTEMUL DE SALARIZARE
7
Sporul pentru condiii grele, vtmtoare (nocive) i sporul pentru condiii periculoase sunt sporuri cu caracter permanent.
F. ALTE PREVEDERI Art.18.-(1) Din profitul net al SNTFC, se constituie pân la 10 la sut ca fond de participare a angajailor la profit. (2) Din fondul constituit potrivit alineatului (1), pân la 50 la sut se acord salariailor în cursul anului, urmtor închiderii exerciiului financiar, iar diferena se acord la sfâritul acestuia.
Art.19.- Fondul de premiere prevzut la art. 18 se constituie centralizat la nivelul SNTFC, iar acordarea sumelor individuale se va face la nivelul unitii i subunitii, în baza repartizrii fondurilor de ctre Consiliul de Administraie al SNTFC.
Art.20.-(1) Absolvenii unei uniti de învmânt, în primul an de activitate, la încadrarea în munc, vor fi salarizai la nivelul minim al funciei sau meseriei respective.
(2) Pentru salariaii societii, absolveni ai învmântului superior de lung i scurt durat la încadrarea pe o funcie corespunztoare studiilor absolvite, salariul de baz se stabilete prin negociere, asigurându-se, dac limitele funciei permit, o cretere de cel puin o clas de salarizare fa de salariul de baz avut.
(3) Dup încheierea perioadei de prob a absolvenilor învmântului superior de lung i scurt durat, salariul de baz se stabilete prin negociere.
(4) Pe durata cursurilor de calificare, recalificare i policalificare, personalul societii va fi salarizat în regie, având sarcini de serviciu stabilite de unitate sau subunitate în legtur cu pregtirea profesional.
In astfel de situaii personalul respectiv beneficiaz de o indemnizaie format din : a) salariul de baz corespunztor clasei de salarizare avut la data admiterii la curs. Dac pe durata cursurilor de calificare, recalificare i policalificare se modific limitele de salarizare ale funciei avut la data admiterii la curs, salariatul va fi încadrat la prima clas de salarizare potrivit noilor limite sau, dup caz, la o clas de salarizare care s îi menin clasa de salarizare avut.
Acest personal beneficiaz de majorrile de salarii acordate personalului societii. b) sporul de vechime i, dup caz, celelalte sporuri la salariu pentru condiii deosebite de munc, cum ar fi: condiii grele de munc feroviar, condiii vtmtoare (nocive), condiii periculoase, condiii de munc feroviar, de antier, care se acord la locurile de munc unde îi desfoar activitatea pe timpul cursului.
Art.21.-(1) In mod excepional, conductorul care are competena de angajare poate aproba nominal reducerea cu pân la jumtate a vechimii minime necesare în vederea prezentrii la concurs sau examen pentru promovarea într-o funcie, grad profesional, grad de încadrare sau pentru admiterea la cursurile de calificare sau recalificare. Directorul general al societii are competena de angajare în cadrul societii i poate delega aceasta personalului din subordine.
In situaii deosebite determinate de necesitile activitii, la propunerea sucursalelor de transport feroviar de cltori sau a subunitilor, directorul general poate aproba reducerea cu mai mult de 50 la suta a vechimii minime necesare în vederea admiterii la cursurile de calificare sau recalificare, cu condiia ca încadrarea persoanei respective pe postul pentru care a efectuat pregtirea s se fac numai dup îndeplinirea cel puin a vechimii minime prevzute la paragraful precedent.
(2) Pentru absolvenii învmântului superior de lung i scurt durat sau de subingineri care au ocupat funcii în specialitatea studiilor absolvite pentru care se prevede pregtire liceal sau postliceal, la stabilirea vechimii minime necesare promovrii se poate lua în calcul i cel mult jumtate din timpul cât au lucrat în funciile respective.
(3) Pentru absolvenii învmântului superior de lung durat care au ocupat, în aceeai specialitate, funcii ce necesit pregtire superioar de scurt durat sau de subinginer, la stabilirea vechimii minime necesare promovrii se pot lua în calcul i cel mult dou treimi din timpul cât au lucrat în funciile respective.
CAPITOLUL II SISTEMUL DE SALARIZARE
8
(4) Prin vechime în specialitate se înelege perioada de timp lucrat de persoana respectiv în activiti corespunztoare specialitii funciei sau meseriei în care urmeaz s fie încadrat sau promovat. Art.22.- Salariaii încadrai, fr îndeplinirea condiiilor de studii, anterior datei de 1 iulie 1991, sunt considerai cu derogare de studii. Art.23.- La trecerea, conform prevederilor legale, a personalului într-o funcie cu nivel de salarizare mai mic, salariul de baz se va stabili pân la cel mult clasa de salarizare avut. Salariaii SNTFC care lucreaz la sigurana circulaiei i care din motive neimputabile lor, nu mai sunt api medical pentru serviciu la instalaii de sigurana circulaiei, vor fi tratai potrivit prevederilor art.60(12).
Art.24.- Salariaii de la recepiile tehnice (locomotive i vagoane) care îi desfoar activitatea la furnizori vor fi salarizai la nivelul funciilor similare din aparatul central al sucursalelor de transport feroviar de cltori, iar muncitorii pe grade de încadrare.
Art.25.- Munca prestat în zilele de sâmbta, duminica i srbtori legale(zile festive), se pltete cu spor de 100 la sut din salariul de baz. Aceste ore nu se compenseaz cu timp liber corespunztor.
La SNTFC se consider srbtori legale în care nu se lucreaz urmtoarele: - 1 i 2 ianuarie; - prima i a doua zi de Pati; - 23 aprilie , "Ziua ceferitilor"; - 1 mai; - prima i a doua zi de Rusalii; - Adormirea Maicii Domnului; - 1 decembrie; - prima i a doua zi de Crciun; - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 srbtori religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele cretine, pentru persoanele aparinând acestora.
Art.26.-(1) Timpul cât personalul de locomotiv i de tren st la cap de secie la dispoziia administraiei, de la predarea i pân la luarea în primire a serviciului, se pltete cu 75 la sut din salariul de baz aferent timpului respectiv.
(2) Timpul de staionare la cap de secie a personalului care efectueaz în program ordonat însoiri de tren se pltete cu 75 la sut din salariul de baz aferent timpului respectiv.Timpul cât personalul de deservire a mijloacelor de intervenie (vagon ajutor) este obligat, pe baz de dispoziie scris, s stea încazarmat pentru intervenii se pltete cu 75 la sut din salariul de baz aferent timpului de munc respectiv.
(3) Numrul de ore corespunztoare timpului de la predarea pân la luarea în primire a serviciului, precum i cel de încazarmare pentru intervenii nu intr în programul normal de lucru lunar.
(4) Pe seciile de circulaie cu activitate suspendat i în staiile cf în care se emit legitimaii de cltorie unde exist pauze de circulaie mai mari de patru ore, personalul rmas în post peste norma lunar de lucru va fi pltit cu 75 la sut din salariul de baz, cu sporurile aferente: spor pentru condiii grele de munc feroviar, spor pentru timpul lucrat în cursul nopii, spor de 100 la sut pentru ore festive, spor pentru condiii vtmtoatre(nocive).
Orele cât activitatea este suspendat nu fac parte din norma lunar de lucru.
(5) Timpul cât personalul de tren asigur paza garniturilor de tren la cap de secie se consider timp normal de lucru i se pltete cu 100 la sut, iar când se depete durata normal a programului de lucru, orele respective nu sunt considerate ore suplimentare. La fel se va proceda i cu personalul de locomotiv cât menine în stare cald locomotiva. Art.27.-(1) Stabilirea clasei de salarizare în cadrul aceleai funcii sau alteia echivalente, cu ocazia aplicrii noului contract colectiv de munc, sau a unui act adiional de prelungire a valabilitii acestuia pe o perioad de cel puin un an, se va face prin negociere individual între conductorul unitii sau subunitii cu competen de angajare i salariat, având în vedere propunerea conductorului locului de munc, în prezena reprezentantului organizaiei sindicale.
CAPITOLUL II SISTEMUL DE SALARIZARE
9
(2) Pentru absolvenii cursurilor de calificare, recalificare sau policalificare, care la data aplicrii noului contract colectiv de munc aveau calitatea de “cursant”, la repartizarea lor în producie stabilirea clasei de salarizare se va face în condiiile alineatului (1).
Art.28.- Pentru evitarea evenimentelor de cale ferat, preîntâmpinarea producerii pagubelor
etc, din veniturile realizate, se constituie lunar, în cadrul fondului de salarii, un fond, de pân la 0,01 la sut, care poate fi utilizat pentru acordarea de salarii suplimentare în sum de cel mult zece salarii de baz lunare corespunztoare clasei 1 de salarizare. Aceste salarii suplimentare se acord la propunerea subunitii, cu aprobarea directorului general al SNTFC.
Art.29.-(1) Plata salariilor se face chenzinal. Data plii chenzinei a doua nu va putea depi data de 15 a lunii urmtoare.
(2) Drepturile de personal cuvenite angajatului se pltesc înaintea oricror obligaii bneti ale unitii.
(3) Salariul nu poate fi urmrit sau reinut decât în cazurile i condiiile prevzute de lege. (4) Drepturile bneti care se stabilesc în funcie de salariul de baz, în cazul aplicrii unei
sanciuni de diminuare a acestuia, se determin corespunztor salariului de baz diminuat. (5) In cazul decesului salariatului, drepturile bneti care i se cuvin pân la data la care s-a
produs decesul se pltesc soului supravieuitor, copiilor sau prinilor, iar în lipsa acestora se pltesc celorlali motenitori legali.
(6) Salariaii aflai în grev care, pe durata acesteia, au desfurat activitate conform programului stabilit de administraie cu organizatorii grevei, astfel încât s asigure serviciile eseniale, dar nu mai puin de o treime din activitate, sunt pltii corespunztor prestaiei i timpului efectiv lucrat.
Art.30.- Personalul care, datorit specificului activitii, se deplaseaz temporar în staii de frontier ale cilor ferate vecine, pe o durat care nu însumeaz 24 ore/zi, beneficiaz de diurna în valut în conformitate cu prevederile legale.
Art.31.-(1) Statele de funcii se întocmesc în conformitate cu organigrama i planul forelor de munc pe funcii i vor cuprinde denumirea compartimentelor i a funciilor, numrul de posturi pe compartimente i funcii, nivelul studiilor necesare încadrrii în funcie, limitele minime i maxime de salarizare. (2) Statele de funcii se întocmesc i se aprob dup cum urmeaz : - în subunitile sucursalei, pentru personalul de specialitate i administrativ i vor fi aprobate de directorul sucursalei; - în centralul sucursalelor, pentru întreg personalul cu : partea I-a central propriu-zis i partea a II-a compartimentele exterioare i vor fi aprobate de directorul general; - în centralul societii, pentru întreg personalul : cu partea I-a central propriu-zis i partea a II-a subuniti/compartimentele exterioare i va fi aprobat de directorul general. (3) In baza statului de funcii se întocmete situaia nominal a personalului care cuprinde denumirea compartimentului i a funciei, poziia din statul de funcii, nivelul studiilor necesare încadrrii în funcie, limitele minime i maxime de salarizare ale funciilor, numele i prenumele, clasa, salariul de baz, sporurile în procente i în valori absolute i total salariu. Art.32.- Salariaii SNTFC care predau la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare vor avea salariul de baz, corespunztor orelor predate, mai mare cu 100 la sut. Art.33.- Serviciul Resurse Umane,Salarizare,Social poate elabora instruciuni de aplicare a contractului colectiv de munc, care vor fi propuse spre aprobare directorului general al SNTFC, cu acordul scris al delegailor alei ai sindicatelor. Reprezentanii organizaiilor sindicale reprezentative, semnatare a prezentului CCM, din cadrul sucursalelor, vor fi invitai s participe la discutarea problemelor de interes social, profesional, cultural, sportiv etc., în cadrul consiliilor de conducere ale sucursalelor sau filialelor SNTFC.
CAPITOLUL III ANGAJAREA PERSONALULUI
10
C A P I T O L U L I I I
A N G A J A R E A P E R S O N A L U L U I
Art.34.-(1) Angajarea personalului la SNTFC se face în conformitate cu prevederile „Condiiilor minime de angajare i promovare a personalului SNTFC CFR Cltori -SA” pe baz de concurs, examen i/sau alte forme de selecie. Prin alte forme de selecie se înelege: interviu, chestionar-test, test-gril i altele asemenea.
(2) Cu cel puin 15 de zile înainte de data inerii concursului sau examenului, vor fi fcute publice locurile vacante scoase la concurs, data i locul de desfurare, condiiile de înscriere, tematica i bibliografia necesare. (3) Pentru absolvenii instituiilor de învmânt superior, cu excepia consilierilor juridici, primele 6 luni dup debutul în profesie se consider perioad de stagiu. In termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de stagiu, absolvenii vor susine un examen în vederea definitivrii în meserie sau funcie. Cei care nu vor reui la examenul respectiv au dreptul s se prezinte la reexaminare, o singur dat, dup o perioad de cel mult 15 zile, perioad în care sunt salarizai. Dup absolvirea examenului de stagiu, angajatorul elibereaz obligatoriu o adeverin, care este vizat de inspectoratul teritorial de munc în a crei raz teritorial de competen acesta îi are sediul. Absolvenilor care nu promoveaz examenul de definitivare în meserie sau funcie li se va desface contractul individual de munc, în temeiul art.61 lit.d) din Codul Muncii, pentru necorespundere profesional. Consilierii juridici, la debutul exercitãrii profesiei, efectueazã obligatoriu un stagiu de pregãtire profesionalã cu durata de 2 ani, perioadã în care au calitatea de consilieri juridici stagiari. Examenul de definitivare se susine în conformitate cu prevederile legale care reglementeaz statutul profesiei de consilier juridic. (4) Condiiile de angajare sunt urmtoarele:
a) s fie cetean roman, strin sau apatrid; b) s cunoasc limba român, inclusiv termenii de specialitate; c) s aib vârsta de cel puin 16 ani împlinii, excepie fcând funciile legate direct de
sigurana circulaiei i cele cu gestiune, pentru care vârsta nu poate fi mai mic de 18 ani, respectiv 21 de ani împlinii; Categoriile de gestiuni la care funcia de gestionar poate fi ocupat i de persoane care au împlinit vârsta de 18 ani se aprob de Consiliul de administraie al SNTFC.
d) s fie apt pentru serviciu din punct de vedere al sntii, în baza avizului organelor medicale ce deservesc sistemul SNTFC;
e) s aib studiile, pregtirea i vechimea minim necesare funciei; f) s prezinte referine asupra activitaii i comportrii de la locul de munc de unde
provine; g) s depun la dosarul de angajare declaraia pe proprie rspundere c nu sufer de
epilepsie; h) s nu aib antecedente penale de natur s-l fac incompatibil angajrii în funcia
respectiv; i) s aib avizul de aptitudine medical, psihologic sau medical-psihologic "apt" pentru
funciile legate de sigurana circulaiei. Art.35.-(1) Sunt atribuii de competena exclusiv a administraiei urmtoarele: organizarea
activitii prin stabilirea unei structuri organizatorice raionale, repartizarea salariailor pe locuri de munc cu precizarea atribuiilor i rspunderilor, fundamentarea din punct de vedere tehnic a normelor de munc, precum i exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaiilor de serviciu de ctre salariai.
Normele de munc, elaborate cu avizul sindicatelor i aprobate de conductorul unitii, se fac cunoscute salariailor cu cel puin 5 zile înainte de aplicare.
Elaborarea normelor de munc este un proces continuu, în concordan cu schimbrile care au loc în organizarea i nivelul dotrii tehnice a muncii.
Reexaminarea normelor de munc este impus de situaiile în care acestea nu asigur un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiv sau nu corespund condiiilor pentru care au fost elaborate. Aceasta poate fi cerut atât de administraie, cât i de sindicate.
CAPITOLUL III ANGAJAREA PERSONALULUI
11
Reexaminarea normelor de munc nu va putea conduce la diminuarea salariului de baz negociat.
Normativele de personal rezultate din aplicarea normelor de munc, a instruciilor de serviciu i a reglementrilor privind sigurana circulaiei vor fi conforme condiiilor specifice fiecrei subuniti.
(2) Angajarea se face numai pe posturi vacante stabilite pe baza normrii, a normativelor de personal sau a statului de funcii.
(3) Concursul sau examenul se desfoar în limba român numai din bibliografia i tematica publicate i const din probe teoretice, practice, dup caz. Examenul pentru personalul necalificat va consta, de regul, dintr-o prob practic.
(4) Concursul sau examenul se vor desfura în prezena unei comisii aprobate de organul care are competena de angajare. (5) Angajarea se face în ordinea clasificrii. In cazul în care se obin rezultate egale, membrii de familie (so, soie, copii) ai salariailor SNTFC au prioritate la ocuparea postului. Rezultatul concursului sau al examenului este valabil numai pentru posturile vacante pentru care s-a organizat.
(6) La angajare se vor întocmi dosare personale cuprinzând, în principal, urmtoarele:
a) curriculum vitae; b) recomandare; c) acte de studii i calificare; d) avizul de aptitudine medical, psihologic sau medical-psihologic din care s rezulte c
este apt pentru funciile legate de sigurana circulaiei; e) cazier judiciar, dup caz; f) documentaia întocmit la susinerea concursului sau a examenului; g) orice act necesar angajrii, prevzut de legislaia în vigoare.
(7) Angajarea fcut fr respectarea art.34 atrage rspunderea disciplinar, patrimonial sau penal, dup caz, conform culpei fiecruia, pentru personalul cu atribuii în legtur cu angajarea, precum i nulitatea contractului individual de munc în caz de culp grav a celui angajat.
Art.36.-(1) La angajare se vor negocia i încheia contracte individuale de munc pe durat nedeterminat.
(2) Contractul individual de munc se poate încheia i pe durat determinat în condiiile expres prevzute de lege.
(3) Contractul individual de munc va cuprinde cel puin clauzele prevzute în Anexa nr.7 la Contractul colectiv de munc.
(4) Contractul individual de munc se încheie în scris, în câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaz.
(5) In caz de modificare a contractului individual de munc se vor încheia prin negociere acte adiionale conform Anexei nr.8.
(6) Contractul individual de munc nu poate s conin clauze contrare contractului colectiv de munc i legilor în vigoare.
(7) Contractul individual de munc se poate modifica prin acordul prilor sau din iniiativa uneia dintre pri, în cazurile prevzute de lege.
(8) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor din contractul individual de munc nu d dreptul celui care angajeaz de a proceda la desfacerea unilateral a contractului individual de munc din acest motiv, cu excepia cazurilor prevzute de lege.
(9) Contractul individual de munc poate înceta astfel: a) de drept; b) ca urmare a acordului prilor, la data convenit de acestea; c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, în cazurile si în conditiile limitativ
prevzute de lege. (10) In situaia în care contractul individual de munc înceteaz prin demisia salariatului,
acesta este obligat s acorde angajatorului un termen de preaviz, astfel : a) 20 de zile lucrtoare pentru salariaii cu funcii de execuie; b) 45 de zile lucrtoare pentru salariaii care ocup funcii de conducere.
CAPITOLUL III ANGAJAREA PERSONALULUI
12
In acest caz, contractul individual de munc înceteaz la data expirrii termenului de preaviz sau la data renunrii totale sau pariale de ctre angajator la termenul respectiv.
(11) Desfurarea de activiti sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munc din iniiativa unitii.
(12) In cazul în care clauzele actului adiional respect contractul colectiv de munc, dar salariatul nu este de acord cu acestea, ele rmân valabile i se aplic atâta timp cât salariatul accept s presteze serviciu.
(13) ) Persoanele care au întrerupt activitatea la SNTFC pentru efectuarea obligaiilor militare prevzute de lege, îi menin contractul de munc dac revin la locul de munc în termenul prevzut de lege i pân la reluarea activitii, nu au mai desfurat o activitate pe baza unui contract individual de munc. Pe perioada efecturii obligaiilor militare prevzute de lege, contractul individual de munc se suspend de drept.
(14) In cazul întreruperii activitii la SNTFC ca urmare a pensionrii de invaliditate, persoanele care au redevenit capabile de munc vor fi repuse în munca deinut anterior sau într-o munc corespunztoare cu pregtirea lor, dac, pân la reîncadrare, nu au mai desfurat activitate pe baza unui contract individual de munc.
(15) In vederea punerii de acord cu prevederile prezentului contract colectiv de munc, în termen de cel mult 30 zile de la intrarea în vigoare a acestuia, se vor încheia acte adiionale la contractele individuale de munc.
(16) In cazurile în care unitatea este obligat, potrivit legii, s acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de munc, durata acestuia nu va fi mai mic de 20 zile lucrtoare.
Art.37.-(1) Salariailor care absenteaz nemotivat de la serviciu mai mult de trei zile consecutiv sau cinci zile pe an, li se desface disciplinar contractul individual de munc în baza art. 248.-(1) lit e) din Codul Muncii. (2) Sanciunea disciplinar se radiaz de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dac salariatului nu i se aplic o nou sanciune disciplinar în acest termen. Radierea sanciunilor disciplinare se constat prin decizie a angajatorului emis în form scris.
CAPITOLUL IV PREGÃTIREA, PERFECTIONAREA PROFESIONALÃ SI PROMOVAREA PERSONALULUI
13
C A P I T O L U L I V
P R E G Ã T I R E A , P E R F E C T I O N A R E A P R O F E S I O N A L I P R O M O V A R E A P E R S O N A L U L U I
Art.38.-(1) Pregtirea profesional i perfecionarea pregtirii salariailor se va realiza prin:
a) cursuri de calificare i recalificare; b) învmântul profesional, liceal, postliceal i tehnic de maitri; c) subuniti, prin centre de instruire proprii; d) Centrul Naional de Calificare i Instruire Feroviar - CENAFER;
(2) Admiterea candidailor la cursurile de calificare i recalificare se face prin concurs,
examen i/ sau alte forme de selecie. Candidaii trebuie s fie api medical i psihologic, dup caz, pentru meseria sau funcia în
care urmeaz s fie pregtii. (3) Perfecionarea pregtirii profesionale a salariailor este obligatorie i are ca obiectiv
principal însuirea cunotinelor, formarea i dezvoltarea deprinderilor i a aptitudinilor necesare meninerii competenei profesionale la nivelul cerinelor postului.
(4) Activitatea de formare profesional cuprinde i perfecionarea în domeniul relaiilor sociale i de munc. Nevoile de formare profesional vor fi stabilite de ctre administraie, inând cont i de propunerile sindicatelor.
Administraia va asigura, în limita fondurilor prevzute în bugetul de venituri i cheltuieli, efectuarea de ctre salariai a unor deplasri în ar sau strintate pentru schimburi de experien, documentare, cunoterea legislaiei muncii i a legislaiei privind problemele sociale.
Art.39.- Personalul care a absolvit un curs de calificare sau recalificare va fi încadrat în noua meserie sau funcie în condiiile prevederilor prezentului contract colectiv de munc. Dac taxele de colarizare au fost suportate de ctre societate vor fi încheiate contracte cu salariaii respectivi.
Contractele încheiate vor conine prevederi privind obligaia persoanelor în cauz de a lucra la SNTFC cel puin cinci ani dup promovarea cursurilor precum i obligaia ca, în cazul în care li se desface contractul individual de munc pentru motive imputabile lor, s despgubeasc SNTFC proporional cu timpul rmas nelucrat din cei cinci ani prevzui în contract.
In situaia în care, la absolvire, nu se poate asigura post pentru noua meserie sau funcie obinut, absolventul va continua activitatea la vechiul loc de munc, iar trecerea în noua meserie sau funcie se va face atunci când va fi posibil.
Art.40.-(1) Salariaii societii, absolveni ai învmântului superior de lung i scurt durat,
cu excepia consilierilor juridici, care vor fi încadrai într-o funcie corespunztoare studiilor absolvite, i care, în activitatea anterioar, au lucrat în funcii sau meserii în cadrul crora au desfurat activiti prevzute în programul stabilit pentru aceast perioad, pot fi scutii, la cerere, de efectuarea activitilor respective, durata perioadei de stagiu reducându-se corespunztor, dar nu la mai puin de trei luni. Aprobarea de reducere va fi dat de directorul general. Cei care nu vor reui la examenul de definitivare în funcie, organizat în condiiile art.34(3), vor reveni în funciile deinute anterior sau în altele similare, pe posturi vacante la data respectiv.
(2) In situaia în care salariatul societii, absolvent al învmântului superior de lung sau scurt durat, cu excepia consilierilor juridici, ocup o funcie cu studii medii i are salariul de baz superior salariului de baz corespunztor funciei cu studii superioare în care poate fi încadrat, pe perioada de stagiu îi pstreaz funcia i salariul avute anterior.
Art.41.- In cazuri excepionale, se admite îndeplinirea, pe o durat limitat, a unei funcii
superioare de ctre un salariat, ca urmare a faptului c postul a devenit vacant sau a imposibilitii titularului de a-i exercita funcia, numai dac perioada de înlocuire depete 30 de zile calendaristice. Pe perioada înlocuirii, se va emite o delegaie, de ctre persoana cu competen de
CAPITOLUL IV PREGÃTIREA, PERFECTIONAREA PROFESIONALÃ SI PROMOVAREA PERSONALULUI
14
angajare pentru funcia respectiv, unui salariat care îndeplinete condiiile cerute de post, acesta primind salariul i sporurile corespunztoare postului; delegaia se poate acorda i salariailor prevzui în instruciile de serviciu ca înlocuitori de drept.
CAPITOLUL V CONDITIILE DE MUNCÃ
15
C A P I T O L U L V C O N D I T I I L E D E M U N C Ã
Art.42.-(1) Timpul de munc reprezint orice perioad în care salariatul presteaz munca, se
afl la dispoziia angajatorului i îndeplinete sarcinile i atribuiile sale, conform prevederilor contractului individual de munc, contractului colectiv de munc aplicabil i/sau ale legislaiei în vigoare.
(2) Durata normal a timpului de munc este de 40 ore pe sptmâna, iar durata normal a zilei de munc este de 8 ore. Acestea pot fi mai mici în cazurile prevzute de reglementrile legale aplicabile la SNTFC, conform Anexei nr.9.
(3) Regimul de munc în turnus este sistemul de lucru al personalului de drum (de locomotiv i de tren) din exploatarea cf, stabilit pe baza programului de circulaie a trenurilor, cu asigurarea normei lunare de lucru.
(4) Regimul de munc de exploatare cf este impus de necesitatea prezenei la serviciu a salariatului în anumite perioade ale zilei, în funcie de cerinele activitii. El const dintrun program zilnic de 8 ore, în fraciuni stabilite de eful direct (maxim dou fraciuni).
(5) Programul de lucru reprezint timpul în care salariatul presteaz munca, se afl la dispoziia angajatorului i îndeplinete sarcinile i atribuiile sale conform prevederilor contractului individual de munc, contractului colectiv de munc aplicabil i/sau ale legislaiei în vigoare, pe durata normal a timpului de lucru (zilnic, zilnic pe baz de grafic de serviciu, tur, turnus, exploatare cf).
(6) Durata normal a timpului de lucru poate fi depit pentru:
a) preîntâmpinarea sau înlturarea efectelor calamitilor naturale sau a altor cazuri de for major, precum i în situaii care pericliteaz sntatea sau viaa unor persoane;
b) înlturarea efectelor unor situaii neprevzute care ar duna continurii sau bunei funcionri a transporturilor feroviare;
c) efectuarea reparaiilor la instalaii i dispozitive din dotare, dac defeciunea provoac întreruperea sau împiedic desfurarea normal a activitii feroviare.
(7) Munca peste durata normal a timpului de lucru poate fi prestat i în alte situaii
deosebite impuse de necesitile serviciului, la solicitarea scris a conductorului unitii sau subunitii, cu consimmântul salariatului. Consimmântul scris devine obligaie de serviciu.
(8) Orele în care salariatul presteaz munca peste durata normal a programului de lucru sunt ore suplimentare. Pentru persoanele care lucreaz zilnic pe baz de grafic de serviciu, în tur, turnus sau program de exploatare cf, se consider munc suplimentar toate orele efectiv lucrate peste numrul de ore normale din luna respectiv.
Munca suplimentar se compenseaz prin ore libere pltite în urmtoarele 60 de zile calendaristice dup efectuarea acesteia, egal ca durat cu timpul efectiv prestat suplimentar, fr a se perturba activitatea i inându-se o eviden strict a acestora. Dac aceast compensare nu este posibil, orele în cauz se vor plti obligatoriu cu sporul prevzut în prezentul contract colectiv de munc în urmtoarele 30 de zile de la data expirrii termenului de compensare.
Plafonul maxim de ore suplimentare ce se efectueaz anual de o persoan este de 120 de ore.
Persoanele cu funcii de conducere i alte persoane care, din motive imputabile lor, au dispus în mod nejustificat efectuarea de ore suplimentare, nu au asigurat compensarea cu timp liber corespunztor a orelor suplimentare efectuate sau au dispus depirea plafonului anual de 120 de ore, rspund material sau disciplinar conform reglementrilor în vigoare.
(9) Femeile gravide beneficiaz, la cerere, de adaptri ale programului de munc ce se vor stabili de conductorul unitii sau subunitii.
(10) Femeile care au în îngrijire copii în vârst de pân la 6 ani pot lucra cu jumtate de norm dac nu beneficiaz de cre sau cmin, fr s li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul cît au fost încadrate în aceste condiii se considera la calculul vechimii în munc, timp lucrat cu norm întreaga. De aceste drepturi beneficiaz i salariaii care au în îngrijire - prin hotrâre judectoreasc, divor, deces - copii în vârst de pân la 6 ani.
CAPITOLUL V CONDITIILE DE MUNCÃ
16
(11) Salariaii care renun la concediul pltit pentru creterea copilului beneficiaz de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fr s le fie afectate salariul de baz i vechimea în munc cu avizarea conductorului sucursalei sau unitii.
Art.43.- In cazuri deosebite se poate utiliza consemnul. Acesta const în obligaia salariatului de a fi la dispoziia unitii sau a subunitii, în interesul serviciului, în afara programului su normal de lucru.
Funciile i meseriile supuse consemnului, precum i condiiile sale de aplicare se stabilesc prin regulament cu acordul sindicatelor.
Art.44.-(1) Salariaii au dreptul la repaus sptmânal care se acord în zilele de sâmbt i duminic. Zilele nelucrtoare în cursul anului sunt cele stabilite prin prezentul contract i alte reglementri legale.
(2) In regimul de munc zilnic pe baz de grafic de serviciu, în schimburi, tur, turnus, exploatare cf, repausul sptmânal poate fi acordat i în alte zile ale sptmânii, cu condiia asigurrii, în cursul unei luni, a dou repausuri în zilele de sâmbt sau duminic.
(3) Timpul liber între dou ture de lucru este de cel puin 24 ore consecutive, cuprinse între sfâritul programului de lucru al unei ture i începutul programului de lucru al turei urmtoare.
(4) In regim de turnus, timpul minim de odihn la domiciliu este de 16 ore, iar la cap de secie este egal cu jumtate din timpul în serviciu prestat anterior, dar nu mai puin de 2 ore. In situaii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcionri a unitii sau subunitii timpul minim de odihn la domiciliu poate fi de cel puin 12 ore.
(5) Orele efectuate pentru coala personalului, analiza de sigurana circulaiei, recensmintele i scontrrile ordonate, încheierea situaiilor de cas, examinarea medical i psihologic periodic i ordonat, examinarea profesional, instruirea periodic conform prevederilor legale, când depesc durata normal a programului de lucru, nu sunt considerate ore suplimentare i se vor plti ca timp normal de lucru.
Durata afectat pentru efectuarea examinrii medicale i psihologice, periodice i ordonate, este de 8 ore pentru fiecare examinare.
Pentru încheierea situaiilor zilnice de cas durata afectat este de una or, iar pentru încheierea situaiilor lunare de cas este de 8 ore. La casele electronice duratele vor fi la jumtate. In situaia în care casierul cf deine pe lâng gestiunea de baz i gestiunea uneia sau a mai multor halte afiliate, durata afectat pentru încheierea situaiilor lunare de cas va fi de 8 ore pentru fiecare gestiune afiliat în parte, fr a se depi norma lunar de lucru.
Salariatul chemat la anchet din ordinul conducerii unitii sau subunitii va fi retribuit corespunztor timpului necesar anchetei.
Art.45.-(1) Salariaii SNTFC au dreptul, în fiecare an calendaristic, în condiiile legii, la un concediu de odihn pltit de minim 24 de zile lucrtoare, indiferent de vechimea în munc.
Durata concediului de odihn este corespunztoare activitii desfurate timp de un an. In primul an de activitate la SNTFC, durata concediului de odihn va fi proporional cu timpul
efectiv lucrat în cadrul societii, acesta urmând a fi efectuat pân la sfâritul anului respectiv. In cazul în care salariaii sunt în incapacitate temporar de munc sau în concediu pltit
pentru creterea copiilor, pe o perioad ce nu cuprinde întregul an calendaristic, durata concediului de odihn nu este afectat.
Salariaii care presteaz munci grele feroviare, periculoase sau vtmtoare (nocive), ori lucreaz în locuri de munc cu conditii deosebite sau speciale, au dreptul, în fiecare an, la un concediu de odihn suplimentar.
(2) Locurile de munc pentru care numrul zilelor de concediu de odihn este diferit de cel menionat la alineatul (1) sunt prevzute în Anexa nr.10 care cuprinde, dup caz, i concediul suplimentar.
(3) Salariaii încadrai în grade de invaliditate au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihn suplimentar de 3 zile lucrtoare.
(4) Durata concediului de odihn pentru personalul care beneficiaz de concediu fr plat mai mare de 30 de zile calendaristice va fi proporional cu timpul efectiv lucrat. Aceast prevedere nu se aplic pentru perioadele de concedii de studii fr plat prevzute la art. 53 din prezentul contract.
(5) Concediul de odihn cuvenit salariailor detaai la alte uniti se acord de unitile sau subunitile la care acetia îi desfoar activitatea.
CAPITOLUL V CONDITIILE DE MUNCÃ
17
Salariaii detaai la o alt unitate sau subunitate având sediul în alt localitate au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport dus-întors din localitatea unde sunt detaai în localitatea unde se afl unitatea sau subunitatea la care sunt angajai, pentru cazul în care concediul de odihn se efectueaz în timpul detarii.
(6) Salariaii care sunt încadrai cu fraciuni de norm au dreptul la concediu de odihn cu durata integral în condiiile prezentului articol.
(7) In cazul în care salariaii sunt în incapacitate temporar de munc, sau contractele individuale de munca le sunt suspendate în conformitate cu art.52, alin.(1), lit c) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, durata concediului de odihn nu este afectat.
Art.46.- Concediul de odihn poate fi acordat i fracionat dac interesele serviciului o cer sau la solicitarea celui în cauz, atunci când intersele serviciului permit, cu condiia ca una dintre fraciuni s fie de cel puin 10 zile lucrtoare.
Administraia nu va abuza de posibilitatea fracionrii concediului de odihn. Se interzice cu desvârire completarea normei lunare de lucru cu zile de concediu de
odihn, fr acordul scris al salariatului. Art.47.-(1) Programarea efecturii concediilor de odihn se stabilete anual de conducerea
unitii sau subunitii, împreun cu reprezentanii sindicatelor, având în vedere i opiunea salariailor.
(2) Programarea concediilor de odihn va fi modificat, la cererea salariatului, în urmtoarele cazuri:
a) salariatul se afl în concediu medical; b) salariata cere concediu de odihn înainte sau în continuarea concediului de
maternitate; c) salariatul este chemat s îndeplineasc îndatoriri publice; d) salariatul este chemat s satisfac obligaii militare; e) salariatul urmeaz sau trebuie s urmeze un curs de calificare, recalificare,
perfecionare sau specializare; f) salariatul are recomandare medical pentru a urma un tratament într-o staiune
balneoclimateric; g) salariatul se afl în concediu pltit pentru creterea copilului.
(3) Programarea concediului de odihn poate fi modificat de conducerea unitii sau a
subunitii, dac salariatul solicit acest lucru. (4) Dac, în timpul concediului de odihn, intervine una dintre situaiile menionate la alineatul
(2) lit. a, c, d i e, efectuarea acestuia se întrerupe. (5) Efectuarea concediului de odihn se întrerupe i în cazul în care salariata într în
concediu pentru maternitate, precum i în cazul în care salariatul este rechemat, prin dispoziia scris a conducerii unitii sau a subunitii, numai pentru nevoi de serviciu neprevzute, care fac necesar prezena salariatului în unitate sau subunitate. In situaia rechemrii, cel în cauz are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport i a celor legate de efectuarea concediului în alt localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestaia de care nu a mai putut beneficia datorit rechemrii.
(6) Pentru cazurile de întrerupere a concediului menionate la alineatele anterioare, salariaii au dreptul s efectueze restul zilelor de concediu dup ce situaiile respective au încetat sau, când aceasta nu este posibil, la data stabilit printr-o nou programare în cursul aceluiai an calendaristic.
Art.48.- Pentru personalul care beneficiaz de bilete de tratament, se va acorda concediul de odihn pe perioada valabilitaii acestor bilete. In cazul apariiei unor astfel de cereri ulterioare programarii concediilor de odihn, salariaii îi pot procura bilete de tratament numai dup obinerea acordului conducerii unitii sau subunitii respective.
Art.49.-(1) Pe durata concediului de odihn salariaii au dreptul la o indemnizaie format din salariul de baz la data plecrii în concediu, corespunztor numrului de zile de concediu, majorat cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioad de 3 luni lucrate înaintea plecrii în concediu.
La stabilirea acestor venituri salariale nu se iau în calcul urmtoarele :
CAPITOLUL V CONDITIILE DE MUNCÃ
18
a) venituri realizate din ajutoarele materiale acordate cu ocazia srbtorilor de Pati, de Crciun i cel pentru recuperarea forei de munc;
b) venituri realizate din premierea efectuat cu ocazia “ Zilei Ceferitilor” ; c) venituri realizate din drepturile cuvenite pentru zilele de concediu de odihn; d) venituri realizate din alte ajutoare materiale acordate conform CCM; e) venituri realizate din acordarea sumelor individuale din fondul de participare a
angajailor la profit; Indemnizaia de concediu nu poate fi mai mic decât salariul de baz, sporul de vechime i
indemnizaia pentru funcia de conducere, luate împreun, corespunztor numrului de zile de concediu.
(2) Media zilnic a veniturilor prevzute la alineatul (1) se stabilete în raport cu numrul zilelor lucrtoare din fiecare lun în care se efectueaz zilele de concediu. (3) Salariaii vor beneficia de un ajutor material pentru recuperarea forei de munc egal cu un salariu de baz corespunztor clasei 8 de salarizare valabil la data începerii concediului de odihn. Ajutorul material pentru recuperarea forei de munc se va acorda începând cu data de 01 ianuarie 2013, în funcie de aprobarea sumelor necesare cu aceast destinaie prin bugetul de venituri i cheltuieli i prin încheierea unui act adiional la contractul colectiv de munc. In cazul în care concediul de odihn se acord fracionat, ajutorul material respectiv se pltete pentru o fraciune de cel puin 10 zile, la solicitarea salariatului. Dreptul de a beneficia de ajutor material pentru recuperarea forei de munc se menine i în cazul în care concediul de odihn sau fraciunea de concediu de cel puin 10 zile au fost întrerupte datorit situaiilor prevzute la art. 47(2) lit. a), b), c), d) i e) i (5), dac zilele rmase se efectueaz imediat dup încetarea cauzei care a determinat întreruperea. Dreptul de a beneficia de ajutor material pentru recuperarea forei de munc se menine i în cazul în care fraciunea de concediu de cel puin 10 zile nu mai poate fi efectuat ca efect al suspendrii contractului individual de munc în baza art. 52 alin. (1), lit. c) din Codul Muncii. (4) Pentru cei încadrai cu fraciuni de norm, indemnizaia de concediu de odihn se calculeaz avându-se în vedere veniturile prevzute la alineatul (1) cuvenite pentru fraciunea sau fraciunile de norm care se iau în calcul. In aceeai proporie se acord i ajutorul material pentru recuperarea forei de munc. (5) La solicitarea salariatului, indemnizaia de concediu se pltete cu cel mult 5 zile înaintea plecrii în concediu. In acelai mod se va proceda i cu ajutorul material pentru recuperarea forei de munc. Art.50.-(1) Compensarea în bani a concediului de odihn neefectuat este permis numai în cazul încetrii contractului individual de munc.
In astfel de cazuri se acord i ajutorul material pentru recuperarea forei de munc personalului care are dreptul la cel puin 10 zile de concediu de odihn, dac, în anul respectiv, nu a mai beneficiat de acesta.
(2) In cazurile în care, dup ce salariatul a efectuat concediul de odihn, contractul su de munc a încetat din motivele prevzute la art. art.55 lit b), 61 lit. b) i d), art.81 i art.248 lit.e) din Codul Muncii, acesta este obligat s restituie unitii partea din indemnizaia de concediu corespunztoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acest concediu, precum i contravaloarea ajutorului material pentru recuperarea forei de munc în situaia în care nu are dreptul la cel puin 10 zile de concediu de odihn pentru perioada lucrat. (3) Prevederile alineatului (2) nu se aplic : a) salariailor crora li s-a desfcut contractul de munc în baza art.55 lit.b), art.61 lit.c) din Codul Muncii din cauza strii de sntate, constatate prin certificat medical, iar unitatea nu i-a putut oferi o alt munc corespunzatoare strii sntii i calificrii profesionale;
b) salariatelor care au contractul de munc desfcut în baza art.55 lit.b) din Codul Muncii pentru creterea i îngrijirea copilului în vârst de pân la 7 ani;
c) salariailor pentru care, dup desfacerea contractului de munc în temeiul art.61 lit.b) din Codul Muncii, au intervenit achitarea, suspendarea urmririi penale sau încetarea procesului penal ori a urmririi penale.
(4) Salariatul care se pensioneaz dup ce a efectuat concediul de odihn conform programrii nu este obligat s restituie unitii partea din indemnizaia de concediu de odihn corespunztoare perioadei nelucrate.
CAPITOLUL V CONDITIILE DE MUNCÃ
19
Concediul de odihn neefectuat de salariatul cruia îi înceteaz activitatea ca urmare a pensionrii înainte de perioada programat pentru efectuarea acestuia se compenseaz în bani proporional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv.
(5) Persoanele care nu au efectuat integral concediul de odihn la care aveau dreptul în anul calendaristic respectiv deoarece în ultimele dou luni, salariatul a fost în concediu medical, a fost chemat s îndeplineasc îndatoriri publice sau s satisfac obligaii militare, în cazurile i în condiiile prevzute de lege, a urmat sau trebuie s urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecionare sau specializare, are recomandare medical pentru a urma un tratament într-o staiune balneo-climateric, se afl în concediu pltit pentru creterea copilului sau a fost reinut la serviciu pentru interese deosebite ale societii, cu aprobarea scris a conductorului sucursalei de transport feroviar de cltori sau a conductorului subunitii, iar pentru aparatul central SNTFC, cu aprobarea scris a directorului general al SNTFC, vor putea efectua diferena zilelor de concediu de odihn neefectuate pân la sfâritul anului urmtor.
Art.51.-(1) In afara concediului de odihn, salariaii au dreptul la zile libere pltite, în condiiile art. 49(1), în cazurile urmtoarelor evenimente familiale deosebite, dovedite cu acte:
a) cstoria salariatului.............................................................................. 5 zile; b) cstoria unui copil, .............................................................................. 5 zile; c) cstoria unui frate sau sor................................................................ 4 zile; d) decesul soului, soiei, copiilor, prinilor, socrilor, ginerilor, nurorilor,
frailor, surorilor, cumnailor, cumnatelor...............................................
donrii
Zilele libere pltite pentru naterea copilului se acord tatlui salariat SNTFC. Momentul acordrii acestora nu este strict condiionat de data producerii evenimentului.
Aceste zile se vor nota în pontaj cu codul ZLP (zile libere pltite). (2) Zilele libere pltite prevzute la alineatul (1) se acord, la cererea solicitantului, de
conducerea unitii sau a subunitii, dar nu mai târziu de 60 de zile de la producerea evenimentului.
Art.52.-(1) Pentru rezolvarea unor probleme deosebite care nu pot fi amânate, dac interesele serviciului permit, salariaii pot beneficia de un concediu fr plat de pân la 5 zile calendaristice pe an, ce se aprob de conducerea unitii sau subunitii.
(2) Dac interesele serviciului permit, concediul fr plat se poate acorda pân la 60 de zile calendaristice, cu aprobarea directorilor sucursalelor de transport feroviar de cltori pentru personalul subordonat acestora, directorul general pentru celelalte subuniti, structura central i compartimentele exterioare acesteia i directorii filialelor SNTFC, dup caz.
(3) In cazuri excepionale, cu aprobarea directorului general, respectiv a directorilor filialelor SNTFC, se pot acorda mai mult de 60 de zile concediu fr plat, dar nu mai mult de ase luni.
Art.53.-(1) Salariaii studeni ai învmântului superior au dreptul la concedii de studii fr plat de pân la 60 de zile calendaristice într-un an pentru sesiuni de examene, proiecte i lucrri practice. Aceast perioad va fi considerat vechime în munc, proporional cu numrul de ore pe care îl prestau anterior cererii pentru concediul fr plat.
Cu aprobarea conductorului care are competena de angajare, salariailor studeni ai învmântului superior seral sau fr frecven li se poate stabili un program zilnic de lucru între 4 i 8 ore de munc.
(2) Salariaii au dreptul într-un an la 30 de zile calendaristice fr plat pentru susinerea sesiunilor de examene în învmântul liceal i de maitri i 30 de zile calendaristice concediu pltit pentru susinerea, o singur dat, a examenului de diplom de maitri, dac au fost trimii la coal de SNTFC.
CAPITOLUL V CONDITIILE DE MUNCÃ
20
Art.54.-(1) SNTFC va aplica în mod obligatoriu prevederile legale în legtur cu munca femeilor.
(2) Conducerea SNTFC va adopta msuri pentru evitarea practicrii funciilor sau meseriilor în condiii nocive ori periculoase de ctre femeile gravide prin schimbarea, la cerere, a locului de munc într-un post corespunztor pregtirii, cu meninerea aceluiai salariu.
Femeile gravide vor beneficia zilnic de o pauz cu durata maxim de 30 de minute, ce poate fi divizat în dou pri a cîte 15 minute, fr diminuarea salariului.
Art.55.- Tinerii în vârst de pâna la 18 ani nu pot fi folosii la munci în condiii deosebite
(vtmtoare, grele de munc feroviar sau periculoase), precum i în timpul nopii. De asemenea, acetia nu pot fi folosii în munc peste durata normal a timpului de lucru decât în situaiile prevzute expres de lege.
Art.56.-(1) Regulamentul Intern se întocmete de administraie cu consultarea delegailor
alei ai sindicatelor i va fi aprobat de ctre Consiliul de administraie al SNTFC. (2) Regulamentul Intern cuprinde, în principal:
a) obligaiile specifice societii i subunitilor componente cu privire la organizarea muncii ;
b) reguli privind protecia, igiena i securitatea în munc în cadrul unitii i subunitii; c) reguli privind respectarea principiului nediscriminrii i al înlturrii oricrei forme de
înclcare a demnitii; d) drepturile i obligaiile angajatorului i ale salariailor; e) obligaiile specifice ale salariailor în legtur cu disciplina muncii ; f) abaterile disciplinare i sanciunile aplicabile pentru abaterile de la Regulamentul
Intern; g) reguli referitoare la procedura disciplinar; h) procedura de soluionare a cererilor sau reclamaiilor individuale ale salariailor; i) organizarea timpului de lucru;
Salariaii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Conducerea unitii sau subunitii va analiza cererea i, în funcie de posibiliti, o va aproba.
j) modul de organizare a serviciului pe unitate sau subunitate; k) modul în care se ine evidena prezenei personalului (pontaj, condic de prezen sau
altele asemenea), precum i evidena orelor efectuate peste program; l) modul în care se ine evidena concediilor de odihn, a concediilor de boal, a
învoirilor, a concediilor fr plat i a concediilor de studii; m) regulile privind accesul în unitate sau subunitate, circulaia personalului i a
persoanelor strine în cadrul acesteia, determinarea locului de munc unde accesul sau circulaia sunt permise numai în condiii anume stabilite, asigurarea exercitrii controlului asupra respectrii acestor reguli;
n) modalitatea de aplicare a altor dispoziii legale sau contractuale specifice; o) interzicerea faptelor sau manifestrilor care pot avea ca efecte accidente umane,
defectri sau avarii ale instalaiilor, utilajelor, mainilor etc.; p) criteriile i procedurile de evaluare profesional a salariailor.
(3) Pentru uniti/subuniti, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare, Regulamentul Intern se va adapta la specificul acestora de ctre conducerea unitii/subunitii respective, cu consultarea reprezentanilor sindicatelor, în ceea ce privete :
a) Documentul cu precizarea regimului de munc(zilnic, zilnic pe baz de grafic de serviciu, tur, turnus, exploatare cf) al activitii desfurate în unitate/subunitate i numrul condicilor de ptrezen cu menionarea compartimentelor în care se gsesc, semnat de director/eful subunitii;
b) Capitolul referitor la accesul în unitate/subunitate din Planul de paz al unitii/subunitii, întocmit conform legii sau, dup caz, documentul cu regulile privind accesul în unitate/subunitate semnat de director/eful subunitii;
c) Lista faptelor i manifestrilor interzise salariailor, specifice fiecrui loc de munc din unitate/subunitate care pot avea ca efecte accidente umane, defectri sau avarii ale
CAPITOLUL V CONDITIILE DE MUNCÃ
21
instalaiilor, utilajelor, mainilor etc., semnat de director sau de eful subunitii, dup caz.
(4) Regulamentul intern intr în vigoare în termen de 10 zile de la aprobare i poate fi modificat potrivit procedurii prevzute pentru întocmirea lui.
(5) Dup aprobarea Regulamentului Intern, conducerea societii sau a subunitii va lua msuri pentru a-l aduce la cunotin tuturor salariailor sub semnatur.
Art.57.- Personalul din activitatea de exploatare care lucreaz în formaii de lucru incomplete
fa de normativele i instruciile în vigoare, i care, datorit acestui fapt va crea probleme în exploatare (întârzieri de trenuri, depiri de procese tehnologice), nu poate fi considerat vinovat.
Art.58.-(1) Lista cuprinzând locurile de munc care se încadreaz în condiii deosebite este
prevzut în Anexa nr.16. Aceast anex poate fi completat unilateral de administraie în cazul obinerii avizelor legale
pe parcursul duratei de valabilitate a contractului colectiv de munc. (2) Incepând cu data de 1 aprilie 2001 este încadrat în condiii speciale, în conformitate cu
prevederile legale, activitatea desfurat de personalul de sigurana circulaiei, care îndeplinete funcia de mecanic de locomotiv i automotor, mecanic ajutor i mecanic instructor.
CAPITOLUL VI PROTECTIA SALARIATULUI
22
C A P I T O L U L V I
P R O T E C T I A S A L A R I A T U L U I
Art.59.- SNTFC acioneaz în vederea proteciei salariatului în procesul muncii prin organizarea ergonomic a muncii, asigurarea condiiilor de mediu în limitele prevzute în normele generale de protecie a muncii, prin traducerea în fapt a msurilor de prevenire a accidentelor de munc i a bolilor profesionale, precum i a msurilor recomandate de specialitii în igiena i medicina muncii.
Art.60.-(1) Protecia social i a strii de sntate este asigurat prin sistemul de salarizare, indemnizaii i sisteme de învmânt i medico-sanitare specifice cii ferate.
(2) Salariaii definitivai se bucur de stabilitate în munc. (3) Elaborarea programelor de restructurare, reorganizare i eficientizare a SNTFC, precum i aplicarea acestora, se vor face cu consultarea reprezentanilor sindicatelor. (4) In cazul în care angajatorul intenioneaz s efectueze concedieri colective, acesta are obligaia de a iniia, în timp util i în scopul ajungerii la o înelegere, în condiiile prevzute de lege, consultri cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor, cu privire cel puin la : a) metodele i mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numrului de salariai care vor fi concediai;
b) atenuarea consecinelor concedierii prin recurgerea la msuri sociale care vizeaz, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesional a salariailor concediai; (5) In perioada în care au loc consultri, potrivit alin.(4) pentru a permite sindicatului sau reprezentanilor salariailor s formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaia s le furnizeze toate informaiile relevante i s le notifice, în scris, urmtoarele :
a) numrul total i categoriile de salariai angajai; b) motivele care determin concedierea preconizat; c) numrul i categoriile de salariai care vor fi afectai de concediere; d) criteriile avute în vedere potrivit legii i/sau contractelor colective de munc pentru
stabilirea ordinii de prioritate la concediere; e) msurile avute în vedere pentru limitarea numrului concedierilor; f) msurile pentru atenuarea consecinelor concedierii i compensaiile ce urmeaz a fi
acordate salariailor supui concedierii, conform dispoziiilor legale i contractului colectiv de munc aplicabil;
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile; h) termenul înuntrul cruia sindicatul sau, dup caz, reprezentanii salariailor pot face
propuneri pentru evitarea ori diminuarea numrului salariailor concediai. (6) La aplicarea efectiv a reducerii numrului de personal dup evaluarea profesional a salariailor, conform prevederilor din Regulamentul Intern al SNTFC i dup anularea posturilor vacante de natura celor desfiinate, msurile vor afecta în condiii de competen egale, în ordine: a) competena profesional rezultat în urma evalurii profesionale a salariailor;
b) salariaii care sunt asociai la alte societi comerciale cu capital privat sau mixt; c) salariaii care au un alt loc de munc sau care cumuleaz pensia cu salariul; d) salariaii care îndeplinesc condiiile de pensionare la limit de vârst; e) persoanele care îndeplinesc condiiile de pensionare la cererea lor; f) salariaii care au fost sancionai pentru consum de buturi alcoolice. g) salariaii care au fost sancionai pentru abateri de la regulile de sigurana circulaiei. h) salariaii care au fost sancionai pentru svârirea de abateri care au cauzat prejudicii
societii; i) salariaii care au obinut rezultate slabe la verificarea profesional periodic. La desfacerea contractului de munc datorit reducerii de posturi, simultan vor fi avute în
vedere urmtoarele criterii: - dac msura ar afecta doi soi care lucreaz în aceeai unitate, se va desface contractul
de munc al unuia din soi; - msura s afecteze numai salariaii care nu au copii.
- msura s afecteze numai salariaii care nu au copii sau alte persoane în întreinere;
CAPITOLUL VI PROTECTIA SALARIATULUI
23
- msura s afecteze numai în ultim instan salariaii care sunt singurii susintori ai familiei, precum i salariaii care au mai puin de 3 ani pân la pensionarea la cererea lor.
(7) Persoana concediat beneficiaz, de la data încetrii contractului individual de munc, ca urmare a concedierii colective, de o sum lunar brut de 670 lei pe timp de ase luni.
Incepând cu data de 01.01.2013, persoana concediat beneficiaz, de la data încetrii contractului individual de munc, ca urmare a concedierii colective sau individuale din motive neimputabile salariatului, de o sum lunar brut egal cu salariul prevzut la casa 10 de salarizare pe timp de ase luni.
(8) În cazul în care msura desfacerii contractului de munc ar afecta un salariat care a urmat o form de calificare sau de perfecionare a pregtirii profesionale, inclusiv coala profesional, i a încheiat cu unitatea un contract sau act adiional la contractul de munc, prin care s-a obligat s presteze o activitate într-o anumit perioad de timp, unitatea nu-i va putea pretinde acestuia despgubiri pentru perioada rmas nelucrat pân la împlinirea termenului.
(9) Unitatea care îi extinde sau îi reia activitatea are obligaia s întiineze în scris despre aceasta organizaiile sindicale i s fac public msura.
(10) Unitatea este obligat s reangajeze salariaii crora li s-a desfcut contractul de munc pentru motivele prevzute la alineatele (6) i (7), care au pregtirea necesar pentru ocuparea posturilor vacante i care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data apariiei anunului.
(11) Alocaia de stat pentru copii se acord în condiiile prevzute de lege. (12) Salariaii SNTFC care lucreaz la sigurana circulaiei i care, din motive neimputabile
lor, nu mai sunt api medical, psihologic sau ca urmare a producerii unui eveniment de cale ferat, pentru serviciul de sigurana circulaiei vor fi trecui într-o funcie corespunztoare nivelului de salarizare avut.
In cazul în care nu este posibil, administraia, de comun acord cu sindicatul, va gsi o soluie de încadrare pe o funcie acceptat de ambele pri.
(13) In cazul pensionrii pentru invaliditate de gradul III i dac salariatul nu mai poate fi meninut în funcia avut, SNTFC îi va asigura loc de munc în condiiile legii i prezentului contract colectiv de munc.
(14) Femeile au dreptul la concediu pentru sarcin, lehuzie i creterea copilului, la reducerea programului zilnic de lucru, în conformitate cu prevederile legale.
In afara concediului legal pltit pentru sarcin, lehuzie i creterea copilului, salariata mam poate beneficia de înc un an concediu fr plat, pân la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, care se aprob de conductorul unitii sau subunitii cu competen de angajare. Femeile gravide i cele care alpteaz nu pot fi obligate s presteze munca de noapte.
Conform legii, salariatul tat poate beneficia opional de un concediu pltit pentru creterea copilului pîn la împlinirea vârstei de doi ani i de înc un an concediu fr plat, pân la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, care se aprob de conductorul unitii sau subunitii cu competen de angajare.
Pe perioada în care salariata se afl în concediile prevzute la acest punct, nu i se va putea desface contractul de munc, iar pe postul ei vor putea fi angajate persoane numai cu contract de munc pe durata determinat.
Unitatea este obligatã ca în conformitate cu prevederile legale privind protecia maternitãii sã adopte mãsurile necesare pentru protecia sãnãtãii i/sau a securitãii salariatelor gravide i/sau mame, la locurile lor de muncã.
(15) Asistena medico-sanitar se asigur gratuit tuturor salariailor SNTFC, precum i elevilor i ucenicilor cuprini în formele proprii de învmânt.
Asistaii beneficiaz de urmtoarele servicii gratuite, conform legii: a) asisten medical; b) medicamente i întreinere pe timpul internrii; c) concediu medical pltit conform legislaiei în vigoare. (16) SNTFC va organiza, potrivit legii, la angajare i, ulterior o dat pe an, examinarea
medical a salariailor,în mod gratuit, în scopul de a constata dac sunt api pentru desfurarea activitii, în posturile pe care ar urma s le ocupe sau pe care le ocup, precum i pentru prevenirea îmbolnvirilor profesionale.
CAPITOLUL VI PROTECTIA SALARIATULUI
24
(17) Salariaii sunt obligai s se supun examenelor medicale în condiiile organizrii potrivit prevederilor alin.(16). Refuzul salariatului de a se supune examinrilor medicale constituie abatere disciplinar.
(18) SNTFC se oblig s asigure egalitatea de anse i tratament între angajai, femei i brbai, în cadrul relaiilor de munc de orice fel, potrivit legii. (19) In cazul întreruperii temporare, totale sau pariale, inclusiv de reducere temporar a activitii societii, în condiiile prevederilor art.52, alin.(1), lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare i a celorlalte prevederi legale, contractul individual de munc poate fi suspendat din iniiativa angajatorului. (20) Pe durata întreruperii temporare, totale sau pariale, inclusiv de reducere temporar a activitii societii, fr încetarea raportului de munc, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, salariaii „CFR Cltori”-SA ale cror contracte individuale de munc sunt astfel suspendate, beneficiaz, în condiiile legii, de o indemnizaie, pltit din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baz corespunztor locului de munc ocupat.
(21) Pe lâng indemnizaia de 75% din salariul de baz, salariaii „CFR Cltori”-SA beneficiaz i de drepturile prevzute de celelalte dispoziii legale ce reglementeaz suspendarea contractului individual de munc în cazul întreruperii temporare, totale sau pariale, inclusiv de reducere temporar a activitii societii, în vigoare în momentul aplicrii efective a acestor msuri.
(22) Pe durata întreruperii temporare, totale sau pariale, inclusiv de reducere temporar a activitii societii conform alineatului (20), salariaii „CFR Cltori”-SA ale cror contracte individuale de munc au fost suspendate, se vor afla la dispoziia conducerii societii, aceasta având oricând posibilitatea s dispun reînceperea activitii.
Art.61.-(1) Asigurrile sociale se realizeaz prin: a) indemnizaie pentru incapacitatea temporar de munc cauzat de boli obinuite, boli
profesionale, de accidente de munc sau de accidente survenite în timpul deplasrii la i de la locul de munc i pe traseul normal al deplasrii;
b) ajutor de deces; c) pensii pentru limit de vârst conform legislaiei în vigoare; d) pensii pentru invaliditate conform legislaiei în vigoare; e) pensii de urma, care se acord conform legislaiei în vigoare; f) suportarea de ctre SNTFC a contravalorii integrale a biletelor acordate salariailor trimii
în staiuni pentru tratarea unor boli profesionale, inclusiv transportul auto în comun; administraia SNTFC va elabora i stabili, împreun cu organele de specialitate, bolile profesionale specifice tuturor locurilor de munc din SNTFC;
g) suportarea de ctre SNTFC a contravalorii protezelor i a mijloacelor de locomoie pentru salariaii care au suferit accidente, precum i pentru cei pensionai ca urmare a unor accidente, cu aprobarea Consiliului de Administraie la care particip i delegaii alei ai sindicatelor;
h) Consiliul de Administraie i delegaii alei ai sindicatelor invitai la edinele acestuia vor analiza i stabili posibilitatea de a asigura fondurile necesare tratamentului în strintate pentru cazurile de boal deosebite ce nu se pot trata în ar sau pent