Click here to load reader

L E G E Codul de procedură penală al Republicii . Codul... Legalitatea procesului penal Articolul 8. Prezumţia nevinovăţiei Articolul 9. Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of L E G E Codul de procedură penală al Republicii . Codul... Legalitatea procesului penal Articolul...

 • L E G E

  Codul de procedură penală al Republicii Moldova

  (Partea generală)

  nr. 122-XV din 14.03.2003

  Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.248-251/699 din 05.11.2013

  Monitorul Oficial al R.Moldova nr.104-110/447 din 07.06.2003

  * * * C U P R I N S

  PARTEA GENERALĂ

  TITLUL I

  DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL

  Capitolul I

  PRINCIPII DE BAZĂ Articolul 1. Noţiunea şi scopul procesului penal

  Articolul 2. Legea procesuală penală

  Articolul 3. Acţiunea legii procesuale penale în timp

  Articolul 4. Acţiunea legii procesuale penale în spaţiu

  Articolul 5. Aplicarea legii procesuale penale faţă de cetăţenii străini şi apatrizi

  Articolul 6. Termeni şi expresii utilizate în prezentul cod

  Capitolul II

  PRINCIPIILE GENERALE ALE PROCESULUI PENAL Articolul 7. Legalitatea procesului penal

  Articolul 8. Prezumţia nevinovăţiei

  Articolul 9. Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor

  Articolul 10. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane

  Articolul 11. Inviolabilitatea persoanei

  Articolul 12. Inviolabilitatea domiciliului

  Articolul 13. Inviolabilitatea proprietăţii

  Articolul 14. Secretul corespondenţei

  Articolul 15. Inviolabilitatea vieţii private

  Articolul 16. Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret

  Articolul 17. Asigurarea dreptului la apărare

  Articolul 18. Publicitatea şedinţei de judecată

  Articolul 19. Accesul liber la justiţie

  Articolul 20. Desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil

  Articolul 21. Libertatea de mărturisire împotriva sa

  Articolul 22. Dreptul de a nu fi urmărit sau judecat de mai multe ori

  Articolul 23. Asigurarea drepturilor victimei în urma infracţiunilor, abuzurilor de serviciu şi erorilor

  judiciare

  Articolul 24. Principiul contradictorialităţii în procesul penal

  Articolul 25. Înfăptuirea justiţiei – atribuţie exclusivă a instanţelor judecătoreşti

  Articolul 26. Independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii

  Articolul 27. Libera apreciere a probelor

  ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 1. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 2. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 3. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 4. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 5. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 6. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 7. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 8. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 9. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 10. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 11. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 12. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 13. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 14. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 15. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 16. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 17. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 18. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 19. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 20. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 21. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 22. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 23. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 24. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 25. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 26. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 27.

 • Articolul 28. Oficialitatea procesului penal

  TITLUL II

  INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI ŞI COMPETENŢA LOR

  Capitolul I

  INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI Articolul 29. Instanţele care înfăptuiesc justiţia în cauzele penale

  Articolul 30. Compunerea instanţei de judecată

  Articolul 31. Schimbarea completului de judecată

  Articolul 32. Locul judecării materialelor şi cauzelor penale

  Articolul 33. Incompatibilitatea judecătorului

  Articolul 34. Abţinerea sau recuzarea judecătorului

  Articolul 35. Procedura soluţionării cererii de recuzare şi a declaraţiei de abţinere

  Capitolul II

  COMPETENŢA INSTANŢEI JUDECĂTOREŞTI Articolul 36. Competenţa judecătoriei

  Articolul 37. Abrogat

  Articolul 38. Competenţa Curţii de Apel

  Articolul 39. Competenţa Curţii Supreme de Justiţie

  Articolul 40. Competenţa teritorială în materie penală

  Articolul 41. Competenţa judecătorului de instrucţie

  Articolul 42. Competenţa în caz de indivizibilitate sau conexitate a cauzelor penale

  Articolul 43. Instanţa competentă de a conexa cauzele penale

  Articolul 44. Declinarea de competenţă a instanţei de judecată

  Articolul 45. Conflictul de competenţă

  Articolul 46. Strămutarea judecării cauzei penale de la instanţa competentă la o altă instanţă egală în

  grad

  Articolul 47. Cererea de strămutare şi efectele ei

  Articolul 48. Procedura de înştiinţare a părţilor şi de examinare a cererii de strămutare

  Articolul 49. Soluţionarea cererii de strămutare

  Articolul 50. Repetarea cererii de strămutare

  TITLUL III

  PĂRŢILE ŞI ALTE PERSOANE PARTICIPANTE LA PROCESUL PENAL

  Capitolul I

  PARTEA ACUZĂRII Articolul 51. Procurorul

  Articolul 52. Atribuţiile procurorului în cadrul urmăririi penale

  Articolul 53. Atribuţiile procurorului în instanţa de judecată

  Articolul 531. Procurorul ierarhic superior

  Articolul 54. Abţinerea sau recuzarea procurorului

  Articolul 541. Consultantul procurorului

  Articolul 55. Organul de urmărire penală şi atribuţiile lui

  Articolul 56. Conducătorul organului de urmărire penală şi atribuţiile lui

  Articolul 57. Ofiţerul de urmărire penală şi atribuţiile lui

  Articolul 571. Abţinerea sau recuzarea ofiţerului de urmărire penală

  Articolul 58. Victima

  Articolul 59. Partea vătămată

  Articolul 60. Drepturile şi obligaţiile părţii vătămate

  Articolul 61. Partea civilă

  Articolul 62. Drepturile şi obligaţiile părţii civile

  Capitolul II

  ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 28. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 29. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 30. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 31. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 32. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 33. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 34. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 35. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 36. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 37. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 38. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 39. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 40. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 41. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 42. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 43. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 44. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 45. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 46. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 47. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 48. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 49. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 50. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 51. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 52. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 53. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 531. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 54. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 541. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 55. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 56. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 57. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 571. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 58. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 59. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 60. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 61. ../moldlex/moldlex/DataLex/Legi_Rom/LP/A03/1122b.076#Articolul 62.

 • PARTEA APĂRĂRII Articolul 63. Bănuitul

  Articolul 64. Drepturile şi obligaţiile bănuitului

  Articolul 65. Învinuitul, inculpatul

  Articolul 66. Drepturile şi obligaţiile învinuitu

Search related