Kulturudvalget Sport-, Fritid- og ... Sport-, Fritid- og kulturudvalget. ¢â‚¬¢ Bibliotekspolitik, 2008

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kulturudvalget Sport-, Fritid- og ... Sport-, Fritid- og kulturudvalget....

 • Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - Holder møde onsdage kl. 16.00. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.

  01-02-2018

 • 2

  Center for Kultur og Fritid

 • Kultur og Fritids aktivitetsområde

  3

  Kulturhus Trommen Biblioteket Trommen Fleksible sale Mødelokaler Cafeen

  Museer og udstillingssteder Museum Nordsjælland Fuglsanghus Karen Blixen Museet (samarbejde)

  Hørsholm Musikskole

  Forvaltning iht. folkeoplysningsloven Tilskud til foreninger  Tilskud til oplysningsforbund

  Lokalebooking Koordinering af borgernes brug af  kommunale lokaler

  Hørsholm Idrætspark Svømmehallen Skøjtehallen Træningsskøjtehallen Hørsholmhallen Rådhushallen Ude arealerne Skate-banen

  Selvejende haller Tennishallen Badmintonhallen Squashhallen

  Team Kultur og Idræt Sekretariatsbetjening af udvalg og  institutioner. Events. Folkeoplysningsområdet og puljer.  VFFM og fremtidens bibliotek,  fremtidens rådhus.

  Team Hørsholm Sekretariatsbetjening af Team Hørsholm  – elite-idrætsstøtteordning.

 • Center For Kultur og Fritid, Økonomi 

  4

  Driften 2018 Biblioteket  kr.  11.778.900,00  Folkeoplysning, museer og puljer  kr.  11.214.500,00  Musikskolen  kr.    5.506.200,00  Trommen  kr.    5.351.000,00  Fleksible sale  kr.        500.000,00  Idrætsparken  kr.    8.453.200,00  Turisme  kr.        185.500,00 

   kr.  42.989.300,00 

  Renovering Rungsted Lund  kr.    7.000.000,00  Idrætspuljen  kr.  38.000.000,00  Terasse Birheholt Spejderhytte  kr.        220.000,00  Hørsholm Ridehus tagrenovering  kr.        500.000,00  Billetstruktur - Automatisering  kr.        300.000,00 

   kr.  46.020.000,00 

  27%

  26%13%

  12%

  1%

  20% 0%

  Biblioteket

  Folkeoplysning, museer og  puljer

  Musikskolen

  Trommen

  Fleksible sale

  Idrætsparken

  Turisme

 • Team Kultur og Idræt (rådhus)

  5

  Kerneopgave: Understøtte og skabe rammerne for at det gode kultur og fritidsliv kan  udfolde sig og skabe sammenhængskraft i kommunen.

  Eksempel på opgaver: -Udarbejde politiske dagsordener og sagsbehandling -Overordnet administration og ledelse af centeret -Regnskab- og budgetstyring -Lokalebooking -Dialog med interessenter og borgerinddragelse -Tværgående projekter som Velfærd Fremfor Mursten og Fremtidens  Rådhus -Administration af folkeoplysningsområdet -Udvikling af Idrætsparken -Events som Sankt Hans, Kulturdag, Sommerferieaktiviteter og  Idrætsstjerner -Sekretariat for Team Hørsholm -Taleskrivning

  Værd at vide: -Årsværk: 5,4 stk. -Kultur- og fritidsområdet er karakteriseret ved at være forholdsvist  ureguleret af lovgivning, og der er stor mulighed for at præge området  politisk. - På trods af at centeret har det mindste budget i kommunen, fylder det  relativt mest i dagspressen. 

 • Kerneopgave: Hørsholm Biblioteks kerneopgave er at omsætte viden til handling, eller sagt på en anden  måde, at danne og dygtiggøre borgere så de kan klare sig i samfundet og få et godt liv. 

  Eksempel på opgaver: -Formidle og gøre information og viden tilgængelig, ved både fysiske og digitale materialer. -Tilbyde selvbetjeningsløsninger i et åbent kulturhus.  -Fremme læring og oplysning.  -Samarbejde med børneinstitutioner, skoler og gymnasium. -Skabe lyst til litteratur og læsning via en professionel formidling. -Facilitere debat og møder mellem mennesker ved kulturelle arrangementer.

  Værd at vide: -Årsværk: 14,4 stk. -Hørsholm Kommune indtager en tredjeplads blandt landets kommuner i forhold til antal  læste bibliotekssider pr. borger.  -Biblioteket besøges af ca. 600 borger pr. dag.

  Biblioteket

  6

 • Kerneopgave: Idrætsparken skal give gæsterne den bedst mulige oplevelse. Måden gæsterne får den bedst mulige  oplevelse på, er ved at møde et anlæg, som er rent og pænt og vedligeholdt med optimal funktion.  Idrætsparken skal lytte til ønsker fra gæsterne og tilpasse sig udviklingen i sportens verden.

  Eksempel på opgaver: -Drift af svømmehal. -Indvendig drift af øvrige haller. -Borgerkontakt og billetsalg. -Foreningsservice. -Fordeling af baner, koordinering af elite- og bredde idræt.

  Værd at vide: -Årsværk: 8 stk. -Ca. halvdelen af idrætsparkens budget bruges til el, vand og varme.  -Idrætsparken tilbyder en lang række muligheder og sportslige discipliner lige fra baneskydning til  svømning, basket, ishockey til bowl-skating hvilket er specielt for en danske kommune.

  Idrætsparken

  7

 • Kerneopgave: Trommen og Fleksible sale har til formål at producere og arrangere et bredt udvalg af kulturoplevelser for  alle generationer. Trommen skal udvikle og samskabe kreative og kunstneriske forestillinger og løsninger,  der bevæger, berører og beriger.  

  Eksempel på opgaver: -Kulturelle arrangementer, herunder teater, musik, stand-up, nycirkus, biograffilm -Kulturdag i samarbejde med Kultur og Idræt, institutioner og erhvervsliv. -Musical hvert andet år i samarbejde med musikskolen. -Musikalsk Potopurri i samskabelse med ældre borgere og frivilligcentret. -Tværgående arrangementer og aktiviteter i kulturhuset med biblioteket. -Afholdelse af biograffunktion.

  Værd at vide: -Årsværk: 7,4 stk. -Ca. halvdelen af Trommens budget kommer fra indtægter.  -Trommen tilbyder kulturelle oplevelser til alle aldre i et kulturelt krydsfelt lige fra Starwars til Michala  Petri.  

  Trommen og Fleksible Sale

  8

 • Kerneopgave: At udbrede glæden ved aktiv musikudøvelse som en livslang kompetence. Musikudøvelse er udover at være alment dannende udviklende for evnerne til koncentration og  fordybelse. Den sproglige og matematiske udvikling og  ikke mindst de sociale kompetencer og evnen til  samarbejde er ligeledes en kerneopgave på musikskolen. Alt sammen underbyggende for borgernes  mulighed for det gode liv.

  Eksempler på opgaver: -Instrumentalundervisning i de fleste instrumenter -Sangundervisning, kor, undervisning i musikteori og hørelære mm. -Hertil tilbyder musikskolen holdundervisning for elever i førskolealderen og gennemfører en del  aktiviteter på byens skoler blandt andet i samarbejde med DOS. -Koncertaktiviteter mange steder i og udenfor kommunen.

  Værd at vide: -Årsværk: 18,7 stk. -Musikskolen blev grundlagt i 1967 og havde i 2017 50´års jubilæum.  -Musikskolen har siden 1993 haft til huse i det gamle rådhus på Rungstedvej 1. -Musikskolen har ca. 700 elever.

  Musikskolen

  9

 • • Der er omkring 70 foreninger i  Hørsholm

  • Der er 6200 børn og unge i alderen 0-24 år i Hørsholm kommune. I 2017 var der optalt 4000 medlemskaber i foreningerne.

  • Der er 6 oplysningsforbund i  Hørsholm 

  • Hørsholm Kommune har en lang tradition for at huse flere oplysningsforbund, der engagerer en stor del af 70+ segmentet. Hørsholm Kommune samarbejder med MOF, AOF, LOF, DOF, FOF og Hørsholm Seniordanserforening

  I følge folkeoplysningsloven skal en kommune støtte og  samarbejde med folkeoplysende foreninger og  oplysningsforbund

  10

 • Folkeoplysningsloven

  Folkeoplysningsområdet - Foreningerne

  11

  Energitilskud

  • Ketcherhallerne i Idrætsparken  modtager et årligt tilskud ifht.  deres regnskab/forbrug.

  Lokaletilskud

  • Godkendte foreninger kan søge 

  om tilskud til egne eller lejede 

  lokaler, hvis ikke Hørsholm 

  Kommune kan stille egnede 

  ledige lokaler til rådighed.

  Aktivitetstilskud

  • Foreninger kan søge om tilskud 

  til aktiviteter og uddannelse af 

  trænere ifht. fastsatte regler.

 • Folkeoplysningsloven

  Folkeoplysningsområdet - Oplysningsforbundene

  12

  Undervisningstilskud • Godkendte 

  oplysningsforbund i  Hørsholm kan søge om  tilskud til undervisning.

  • Bevillingen dækker over  tilskud til lærerløn,  lederhonorar samt  afholdelse af debatskabende  arrangementer og fleksible  tilrettelæggelsesformer

  Lokaletilskud

  • Godkendte oplysnings-

  forbund i Hørsholm kan søge 

  om tilskud til egne eller 

  lejede lokaler, hvis ikke 

  Hørsholm Kommune kan 

  stille egnede ledige lokaler til 

  rådighed

 • Ledige puljemidler til stimulering af kultur-  og fritidslivet

  13

  Kultur- og Fritidspuljen  • Disponeres frit af Sport- Fritid- og Kulturudvalget

  Puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter • Disponeres frit af Sport- Fritid- og Kulturudvalget • Høres ved Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet

  Kulturhus