Kulturowe nast ؤ™pstwa migracji. Na przykإ‚adzie ... Zbigniew Szmyt Kulturowe nastؤ™pstwa migracji 9

Embed Size (px)

Text of Kulturowe nast ؤ™pstwa migracji. Na przykإ‚adzie ... Zbigniew Szmyt Kulturowe nastؤ™pstwa...

 • Zbigniew Szmyt Kulturowe następstwa migracji

  1

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Historyczny

  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

  Zbigniew Szmyt

  Kulturowe następstwa migracji. Na przykładzie buriackiej

  diaspory w Moskwie i buriackich repatriantów z Chin

  Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Jasiewicza

  Poznań 2011

 • 2

 • Zbigniew Szmyt Kulturowe następstwa migracji

  3

  Pragnąłbym zapewnić, że będę pisał bezstronnie, ale nie ważę się tego przyrzec. Myśl, że mógłbym zawieść ciekawość i oczekiwanie całej Europy, przyprawia mnie o wzburzenie, zdolne zniekształcić mój sąd. Przyłącza się do tego wzgląd na kilka osobistości. Pozostawiam więc moim czytelnikom wyłuskanie prawdy przezierającej spod barwnych osłon namiętności. Podobny los spotka wszystko, cokolwiek zostanie napisane o tej wyprawie: ci, którzy biorą w niej udział, nie zdobędą się nigdy na bezstronność, inni nie są prawdy świadomi.

  Jan Potocki „Podróż do Mongolii” 1805 r.

 • 4

 • Zbigniew Szmyt Kulturowe następstwa migracji

  5

  Spis treści

  1. Wprowadzenie .................................................................................................7

  1.1. Przedmiot, zakres i cele pracy..................................................................10

  1.2. Stan badań ...............................................................................................14

  1.3. Źródła i metody badawcze ......................................................................19

  1.4. Założenia .................................................................................................25

  1.5. Teorie i terminy........................................................................................28

  1.6. Konstrukcja pracy.....................................................................................39

  2. Procesy migracyjne w historii Buriatów..................................................... 42

  2.1. Buriaci – informacje ogólne.................................................................... 42

  2.2. Lokalność, tubylczość, i etnicyzacja przestrzeni..................................... 49

  2.3. Dyskurs etnogentyczny w strategiach zawładnięcia terytorium ............ 66

  2.3.1. Pochodzenie Buriatów..................................................................... 66

  2.3.2. Hunowie, Barguci czy dzieci imperium? Konstruowanie tubylca i

  migranta ............................................................................................76

  3. Buriackie migracje a procesy migracyjne w Federacji Rosyjskiej........... 87

  3.1. Wędrówki ludów po rozpadzie Związku Radzieckiego...........................89

  3.2. Rozbitkowie z sowieckich projektów ......................................................94

  3.3. Migracje zarobkowe. Ruch na zachód, migranci z WNP i ChRL .........100

  4. Buriaci w Moskwie. Diaspora we własnym państwie? ............................115

  4.1. Pierwsi Buriaci w Moskwie - pytanie o początki grupy....................... 115

  4.2. Kontrowersje wokół użycia terminu „diaspora”................................... 122

  4.3.Twierdza Moskwa w imigranckim oblężeniu............................................ 134

  4.3.1. Moskiewski reżym migracyjny i stosunki międzyetniczne ...........134

  4.3.2. Buriaci w stolicznym potoku migracyjnym................................... 138

  4.4. Mechanizmy funkcjonowania diaspory a strategie adaptacji.................142

  4.4.1. Pracownicy najemni....................................................................... 142

  4.4.2. Klasa średnia.................................................................................. 146

  5. Buriaci szenecheńscy – repatrianci z Mongolii Wewnętrznej .................156

  5.1. Proces formowania się grupy Buriatów szenecheńskich.......................157

  5.2. Społeczeństwo wysyłające migrantów – Buriaci w Szenechenie............169

 • 6

  5.3. Powrót na ziemię przodków.................................................................169

  5.4. Z diaspory do diaspory? Rzecz o gościach z przeszłości.....................176

  6. Buriacki model adaptacji?..........................................................................181

  7. Bibliografia.................................................................................................. 184

  8. Aneks............................................................................................................ 200

  8.1. Słowniczek..................................................................................................200

  8.2. Spis map i tabel.......................................................................................... 201

  8.3. Ilustracje......................................................................................................202

 • Zbigniew Szmyt Kulturowe następstwa migracji

  7

  1. Wprowadzenie

  W roku 1913 w zabajkalskim Wierchnieudinsku, przyszłej stolicy Buriacji,

  mieszkało ponad trzystu Polaków i prawie tysiąc dwustu Żydów. W tym samym

  okresie statusem stałego mieszkańca cieszyło się tam trzydziestu sześciu

  Buriatów. Znakomitą większość dwunastotysięcznego miasta stanowili Rosjanie.

  Granica pomiędzy kolonialnym miastem i tubylczym stepem była niezwykle

  wyraźna. W danym przypadku wyznaczała ją rzeka Selengą. Zwolniony z

  miejskiego więzienia austriacki jeniec wojenny – Przecław Smolik tak oto

  opisywał przekroczenie tej rzeki: Uwiązany na potwornie grubej, drucianej linie

  prom, przewiózł nas gładko przez ogromną i bystrą Selengę na drugi brzeg [...]

  Za mną pozostało miasto z monumentalną białą „tjurmą” tu ż nad rzeką, z

  brudnemi, śpiącemi jeszcze o tej porze ulicami; za mną pozostał o kilka wiorst

  od miasta odległy obóz jeńców; za mną została Rosja, niewola... Przede mną

  step – bez żandarmów, policji, turm, obozów komendantów i straży, - step nie

  mający końca, zaludniony z rzadka przez miłujących wolność i gościnnych,

  skośnookich koczowników Mongołów (Smolik 1925: 12).

  Dziś, wiek później, granice etniczne i społeczne nie są tak wyraźne. Coraz

  trudniej jest też usytuować je w przestrzeni geograficznej. Dawny, rosyjski

  Wierchnieudinsk został skolonizowany przez tubylczych Buriatów. Most na

  rzece Selendze przekraczają codziennie ciężarówki wiozące belki zrębowe. To

  mieszkańcy wsi przemieszczają się do Ułan-Ude, bo tak dziś nazywa się stolica

  Republiki Buriacji. Ponownie złożone skrupulatnie wiejskie chaty, jak niegdyś

  jurty, zapewniają Buriatom dużą mobilność. Na przedmieściach, w okolicznych

  lasach, powstają nowe buriackie osiedla - nahalovki. Nierzadko spotkać tam

  można pasącą się krowę, prawie każdy uprawia ziemniaki. Doświadczeni

  mieszczanie nazywają ich pogardliwie „golovarami”. Podczas jazdy

  rozklekotanym liniowym koreańskim mikrobusem, marszczą znacząco brwi, za

  każdym razem, gdy usłyszą charakterystyczny buriacko-rosyjski pidżyn

  prowincjusza. To język nowej fali buriackiej migracji. Język, w którym każdy

  mówi trochę inaczej, ale którego nie sposób pomylić z niczym innym.

  Prawdopodobnie już w najbliższych latach większość Buriatów stanowić będą

 • 8

  mieszkańcy miast. Buriackie migracje nie ograniczają się zresztą do terenów

  Zabajkala. Kilkutysięczne buriackie społeczności występują w Irkucku,

  Moskwie i Sankt Petersburgu. Imigranci z Buriacji zakładają organizacje

  ziomkowskie w Chinach, Mongolii, krajach Unii Europejskiej i w Stanach

  Zjednoczonych. Przemiany polityczne i gospodarcze, jakie dotknęły

  społeczności syberyjskie w ostatnich dwóch dekadach wiążą się też w dużej

  mierze ze zmianą statusu granic państwowych. Wcześniejsza silnie

  zmilitaryzowana, nieprzekraczalna granica staje się teraz kapitałem dla ludności

  przygranicznej. W procesie tym ważną rolę odgrywają syberyjskie diaspory

  zamieszkujące terytoria po drugiej stronie granicy. W przypadku Buriatów taką

  społecznością są żyjący w Mongolii Wewnętrznej Buriaci szenecheńscy. Na

  naszych oczach formuje się nowy model etniczności miejskiej - transregionalnej

  i transnarodowej - zasadniczo odmienny od opisów znanych nam z

  dwudziestowiecznych monografii poświęconych rdzennym ludom syberyjskim.

  Bardzo długo w analizach antropologicznych etniczność przypisana była do

  określonego terytorium. Tak zwany „metodologiczny terytorializm” zakładał

  nierozdzielną łączność pomiędzy społeczeństwem, państwem i terytorium (Faist

  2010: 31). Dobrym przykładem tego typu myślenia jest przedmiot akademicki

  „mapa etniczna świata” – jeden z rudymentarnych przedmiotów w edukacji

  początkowej każdego etnologa/antropologa. Zbi