Click here to load reader

Kuliah 2- Kitaran Perkembangan Keluarga

 • View
  589

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of Kuliah 2- Kitaran Perkembangan Keluarga

 • KITARAN PERKEMBANGAN KELUARGA (Family Life Cycle)KULIAH 2 Fauziah Hanim Jalal Ph.D

 • Objektif Mengetahui konsep perkembangan Mengetahui kitaran kehidupan individu dan keluargaMembincangkan 6 tahap perkembangan keluarga Membezakan tugas-tugas pada setiap tahap kitaran

 • Konsep Perkembangan Lily Mastura( 2006) perkembangan merujuk kepada perubahan fizikal, mental dan sosial yang dijangkakan berlaku kepada individu dalam keluarga. Ia adalah satu perjalanan kehidupan yang meliputi masa dan tahap. Terdapat tiga dimensi waktu iaitu waktu peribadi, waktu sosial dan waktu sejarah

 • Dimensi Waktu Kehidupan (Gladding, 1995)

  Waktu individu X Waktu sosial

  Waktu sejarah

 • Kitaran KehidupanSchwartz (1999) kitaran kehidupan individu berkembang dalam keadaan saling berkait, saling mempengaruhi dan melibatkan interaksi dengan orang lain.Contoh dalam keluarga

 • Kitaran kehidupan individuErickson (1950, 1959, 1968) Lima peringkat pertama iaitu peringkat perkembangan kemahiran dan identiti (perkembangan interpersonal) Lihat m.s 32 ( Lily mastura,2006)

 • ANAK ADALAH BUAH HATI

 • Erickson Perkembangan intrapersonal

  Peringkat Percaya-tidak percaya Umur 0-1 TugasMenekankan kepada kepuasan fizikal dan keperluan emosi Kebebasan-rasa malu 2-3Menekankan penerokaan dan mengembangkan sifat berdikariInisiatif-rasa bersalah 4-5Menekankan pencapaian dan usahaRajin-rasa rendah diri6-12Menekankan kepada keperibadian yang bermatlamatIdentiti- kekeliruan peranan12-18Menekankan kepada had sesuatu batasan, membentuk identiti diri

 • Erickson peringkat perkembangan Interpersonal

  PeringkatUmur Tugas Intim-pengasinga19-35Menekankan kepada pencapaian keakraban dalam perhubungan interpersonal Generativti- pendaman 36-65Menekankan kepada ingin membantu generasi yang lain dan menjadi produktifKeutuhan-putus asa 66 ke atasMenekankan kepada integrasi aktiviti kehidupan dan perasaan yang berharga

 • Kitaran kehidupan Keluarga (Carter and McGoldrick 1999) Peringkat 1 Generasi muda yang belum berkahwin dan ingin meninggalkan rumahPeringkat 2 Pasangan yang baru berkahwinPeringkat 3 Keluarga dengan anak yang masih kecil Peringkat 4 Keluarga dengan anak remajaPeringkat 5 - Pelepasan anak-anak- sarang kosong Peringkat 6 - Keluarga diperingkat tua

 • Peringkat 1- Generasi muda yang belum berkahwin dan ingin meninggalkan rumahTugas perkembanganKerjaya atau sambung belajarMencari pasanganMembeli kenderaan Tanggungjawab kepada ibubapaMeningkatkan taraf Menimba pengalaman baru

  Isu timbul Penyesuaian diriPengurusan diriKejutan budayaKomunikasiKonflik Ketahanan diri

  Ibu bapa menerima perpisahan di antara generasi. Anak-anak membina perhubungan dengan rakan sebya dan membentuk corak kerjaya

 • Peringkat 2 perkahwinan percantuman dua keluarga Tugas perkembanganMengenali pasangan sebelum kahwin.Perkongsian kehidupan.( status baru berkahwin)

  Isu timbulCinta sebelum dan selepas berkahwin.Konflik dalam keluarga baru.Pasangan tidak serasi.

  2) Kehidupan berasingan selepas berkahwin.

  Anak-anak mula melibatkan di dalam satu sistem keluarga baru melalui perkahwinan.

 • Peringkat 3 Keluarga dengan anak-anak kecil Tugas perkembangan:Ubah sistem keluarga ruang kepada anak-anak dan tingkat peranan Penjagaan anak.Menyesuaikan diri dengan kehadiran ahli keluarga baru.Isu timbul:1. Suami tersisih.2. Isteri tidak terurus.3. Bebanan bertambah.4. Campurtangan pihak ketiga (datuk&nenek- menyesuaikan diri dengan status ).Mempertingkatkan peranan tanggungjawab keibubapaannya dan penyesuaian perhubungan mereka suami isteri

 • Peringkat 4- Keluarga dengan anak-anak remaja Tugas perkembanganMeningkatkan perhubungan dan memahami perkembangan dan keperluan anak remaja Bapa perlu berkomunikasi dengan remaja.Tidak terlalu mengongkong/beri kebebasanMembentuk identiti remaja. Isu timbulRemaja suka memberontakPerbezaan antara keinginan keluarga, ibu bapa dan keperluan sendiri.Ibu bapa berhadapan dengan isu-isu kerjaya pertengahan umur dan menjaga ibu bapa yang berumurPeringkat ribut pertembungan nilai dan autonomi Ibu bapa dan remaja

 • Peringkat 5- Pelepasan anak-anak sarang kosong Tugas perkembanganMendalami ilmu agamaMelibatkan diri dalam aktivitiMelakukan aktiviti harianMenjaga kesihatan fizikalMenumpukan perhatian kepada hubungan $Isu timbulIbubapa kesunyianMasalah kewanganBebanan kepada keluargaPasangan membantu anak-anak meninggalkan keluarga untuk membina keluarga baru. Kini sistem dua orang tanpa anak-anak. Penyesuaian mempunyai menantu, besan, anak cucu, pada masa yang sama mempunyai ibu bapa yang kurang upaya, dan kematian

 • Peringkat 6- Keluarga di peringkat tuaTugas perkembangan- menjadi penasihat- bertindak dalam mengukuhkan perhubungan- Penyempurnaan kendiriIsu timbul -penurunan kecergasan fizikal-tahap pemikiran yang lemah-kesihatan menurun-bimbang tentang kewangan-bimbang tentang kematian-takut kehilangan pasangan-sensitif-dekatkan diri kepada Tuhan-suka melakukan aktiviti

  Pasangan berhadapan dengan realiti penuruan tahap kesihatan dan kekuatan fizikal. Memberi sokongan kepada pembentukan keluarga anak-anaknya tanpa terlalu mengawal. Realti kehilangan dan kematian.

 • Faktor-faktor mempengaruhi kitaran kehidupan keluarga Budaya/etnik Bahasa Penyakit KemiskinanTahap pendidikanEmosi Tanggungjawab ibubapa

 • Peranan Kaunselor 1. Memahami Kesesuaian antara kitaran kehidupan keluarga dan kaunselor Kaunselor belum berpengalaman dalam peringkat kitaran hayat keluarga klienKaunselor sama-sama berada pada peringkat kitaran hayat keluarga klien Kaunselor telah melalui peringkat-peringkat berbanding klien

 • Peranan KaunselorSifat kaunselor perlu sensitif kepada klien agar tidak mempengaruhi kaunseling yang bakal dijalankanKenali klien dengan lebih dekat Tingkatkan kemahiran kaunseling.

 • Latihan 1Asmah dan Johan, 40 tahun dan sudah 18 tahun berkahwin. Mempunyai 3 orang anak, Mulia (16 thn), Fifi ( 14 thn), Azim ( 8 thn). Keluarga ini tidak kekal lama pada satu tempat, setiap 4 thn berpindah disebabkan tugasan kerja sebagai tentera. Mereka merasa terputus hubungan dengan orang lain. Hubungan Asmah dan Johan tidak gembira. Anak-anak tidak mengetahuinya. Sebarang pertikaian tidak diketahui oleh orang lain. Satu hari mereka bercerai. Anak-anak terkejut. Anak-anak akan bersama Asmah.

 • Soalan 1: Dengan perkembangan individu dan model perkembangan Erikson, apakah peringkat yang di lalui oleh individu itu? Apakah isu yang di alami?Mulia:______________________

  Fifi:________________________

  Azim:_______________________

  Johan:_______________________

 • Latihan 2 Bagaimana latarbelakang (budaya) anda mempengaruhi kitaran kehidupan? Senaraikan satu atau tiga?

 • RUMUSAN Sistem keluarga berkembang dari segi pertambahan bilangan ahli dan juga peningkatan tanggungjawab sebagai ayah, ibu, datuk, nenek dan anak-anak. Setiap peringkat mempunyai tugas perkembangan dan isu yang perlu di hadapi dengan bijaksana sehingga setiap individu merasai keharmonian kehidupan dan perlaksanaan ibadah dengan sempurna.