Click here to load reader

Kraj ZANIMLJIVOSTI Odakle dolazi?Odakle dolazi? · PDF file 2010-11-30 · 25 Što smo radili ove školske godine Projektni zadatak: Moj kućni ljubimac Nastavna tema iz informatike:

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kraj ZANIMLJIVOSTI Odakle dolazi?Odakle dolazi? · PDF file 2010-11-30 · 25...

 • 25

  Što smo radili ove školske godine

  Projektni zadatak: Moj kućni ljubimac

  Nastavna tema iz informatike: Osnove izrade prezentacija

  U povodu 4. listopada, Međunarodnog dana zaštite životinja ,

  učenicima je zadan projektni zadatak na temu: «Moj kućni

  ljubimac(i)» u kojem su morali primjeniti znanje iz MS

  PowerPointa.

  Učenici koji nemaju kućne ljubimce imali su mogućnost

  odabira neke druge teme iz predmeta po izboru.

  Izgled omota izdanog CD-rom

  ZANIMLJIVOSTI

  Najstarija Mačka na

  svijetu živjela je 27 godina

  Najteža kućna

  mačka imala je 21,5 kg

  Mačke proizvode više od 100

  različitih zvukova, a psi

  samo 10

  Mačke spavaju

  16-18 sati na dan.

  Mačke ne osjećaju

  sladak miris

  Mačke imaju 4 reda brkova.Jeste li znali?

  Moja mačka Mary, Martina Alilović, 7a

  8.6.2007 2

  Od kornjača kao kućnih ljubimaca, najčešće se drže vodene kornjače. Treba

  napomenuti da su vodene kornjače dosta zahtjevne za držanje, jer da bi se one

  normalno razvijale i bile zdrave treba ih držati u stalno čistome terariju.

  Ako se drže rukama bitno je uvijek prije oprati ruke. Od vodenih kornjača

  najzastupljenije su crvenouhe kornjače. Terarij mora imati grijač pošto su one

  hladnokrvne životinje, a temperatuera vode mora biti 25 stupnjeva C, jer je to

  temperatura koju one imaju u prirodnim uvjetima.

  Moje kornjače, Mateo Pavinčić, 7.a

  Moj ljubimac, Aron Radojčić, 6.b

  Kvalifikacija

  • pas pripada grabežljivcima

  • chihuahua ( najmanji pas ) teži 1 kg

  • bernardinac ( najveći pas ) ima 90 kg

  • ima 5-10 mladih u okotu

  • sporazumijeva se pomoću mahanja repom

  i strizanjem ušiju

  Moj pas If, Bernarda Valković, 7.b

  8.6.2007 3

  Odakle dolazi?Odakle dolazi?

   Kako mu i samo ime kaže, K a k o m u i s a m o i m e k a ž e ,

  kanarinac dolazi s Kanarskih kanarinac dolazi s Kanarskih

  otoka, gdje su ga udomaćili o t o k a , g d j e s u g a u d o m a ć i l i

  ŠpanjolciŠpanjolci

   Od 17. stoljeća Talijani, O d 1 7 . s t o l j e ć a T a l i j a n i ,

  Englezi i Francuzi počinju s E n g l e z i i F r a n c u z i p o č i n j u s

  uzgojem različitih vrsta u z g o j e m r a z l i č i t i h v r s t a

  kanarinaca, tako da danas u kanarinaca, tako da danas u

  svijetu postoji oko 320 vrsta svijetu postoji oko 320 vrsta

  različitih kombinacijar a z l i č i t i h k o m b i n a c i j a

  Ptice pjevice, Dalibor Licul, 8.a

  1 2 .6

  .2 0 0 7

  11

  Moj ljubimac

  Pokreni

  Slide 2

  Slide 3

  Foto galerija

  Kraj

  Sadržaj

  X

  Aron Radojčić 6b

 • 26

  Prehrana...

  Ovdje cu, u dva stupca, napisati sto Bullet voli, a sto ne voli jesti...

  • VOLI

  • Whiskas vrecice (one sa slagom)

  • Pedigree krokete za pse

  • Kitekat vrecice

  • Meso kuhano s kupusom

  • Dukat svjeze mlijeko

  • NE VOLI

  • Bijelo meso

  • Ribu

  • Svjeze meso

  • Kuhanu psecu rizu

  • Trajno mlijeko

  Moj kućni ljubimac, Fabiana Giurici, 8.b

  13. studeni 2006. Antonio Mileta 8b 3

  Jako su šutljive

  Mogu živjeti dosta dugo,

  čak i do 40 godina!

  Ima ih mnogo vrsta, u raznim bojama,

  a nekad čak i mijenjaju boju!

  Vjeruje se da mogu ispuniti tri želje,

  o čemu su napisane i mnoge priče

  Moj kućni ljubimac, Antonio Mileta, 8.b

  6. BRIGA O ZDRAVLJU

  ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA KUĆICE I BOKSA

  ČETKANJEZDRAVA HRANA

  SVIJEŽA VODA

  ŠETNJA

  UČENJE

  ODABIR VETERINARA

  CIJEPLJENJE

  IGRA

  ZAŠTITA OD NAMETNIKA

  SOCIJALIZACIJA

  LJUBAV

  12.11.2006. 7/8 Moj kućni ljubimac Žak, Matea Cerovac, 8.a

  Projektni zadatak: Edukativni sadržaji iz nastavnog gradiva

  Nastavna tema iz informatike: Osnove izrade prezentacija

  8.6.20078.6.2007 33

  Cres Cres –– gdje je i kakav je…gdje je i kakav je…

   Otok Cres, najveći jadranski otok, nalazi O t o k C r e s , n a j v e ć i j a d r a n s k i o t o k , n a l a z i

  se na sjevernom dijelu Kvarnerskog se na sjevernom dijelu Kvarnerskog

  zaljevazaljeva

   Cres je brdovit otok dug 66 km i širok od 2 Cres je brdovit otok dug 66 km i širok od 2

  do 12 kmdo 12 km

   Obala otoka je razvedena i duga oko Obala otoka je razvedena i duga oko

  247,7 km i obiluje mnogim uvalama i 247,7 km i obiluje mnogim uvalama i

  šljunkovitim plažama na svom zapadnom š l j u n k o v i t i m p l a ž a m a n a s v o m z a p a d n o m

  i južnom dijelu, dok su sjeverni i istočni i j u ž n o m d i j e l u , d o k s u s j e v e r n i i i s t o č n i

  dio ovjenčani strmim i surovim stijenamad i o o v j e n č a n i s t r m i m i s u r o v i m s t i j e n a m a

  Hrvatski otoci, Vanja Krizmanić, 8.b

  8.6.2007 2

  Bibliografski podaciBibliografski podaci

   Nikola Tesla (1856 – 1943)

   Rođen 10. srpnja 1956 u

  selu Smilijanu kraj Gospića

   Umro između 5. i 8. siječnja u

  New Yorku

   Pohađao gimnaziju u Karlovcu

   Studij za inžinjera nastavio u Zagrebu i Grazu

   Zbog financijskih teškoća ne uspijeva završiti fakultet

   Zapošljava se u Budimpešti pa u Parizu

   1884. god odlazi u Ameriku

  “Ponosim se jednako svojom srpskom majkom i svojom

  hrvatskom domovinom “

  Nikola Tesla, Berljavac Anteo, 8.b

  Park prirode veličine 17,700 ha, od čega Specijalni zoološki rezervat obuhvaća 8,000 ha

  Ramsarsko područje - uvršten u listu područja svjetski zaštićenih Ramsarskom konvencijom (Konvencija o vlažnim područjima od medjunarodnog značaja).

  Uvršten u listu ornitološki značajnih područja - IBA (Important Bird Area)

  Nominacija: UNESCO - Svjetska prirodna baština

  Kopački je rit izuzetno vrijedan prirodni laboratorij u kojem možemo istraživati život. Istodobno nam pruža mogućnosti uživanja u jedinstvenoj prirodi, danas u Europi, rijetkih ekosustava.

  Park prirode Kopački rit, Filip Špionjak, 8.b

 • 27

  JAKOST zvuka

   Razina intenziteta zvuk iskazuje se decibelima; oznaka dB

   *šapat – zvuk razine intenziteta 20 dB

   *glasan govor – zvuk razine intenziteta 40-50 dB

   *velika buka – zvuk razine intenziteta 80 dB

   *zvuk razine intenziteta iznad 130 dB – granica boli

  Zvučni valovi – zvuk, Fabianna Giurici, 8.a

  W. A. Mozart, Emili Zahtila, Ivan Martinčić, 8.a

  POVIJEST ROBOTA

  • Ideja o robotima vrlo je stara, a datira još od Leonarda da Vincija koji je na neki način predvidio moderne robote zamislivši model pokretnog stroja u obliku lava

  • Sam termin robot skovao je 1921. češki dramatičar Karel Čapek, prema češkoj riječi robotnik koja se može prevesti kao rob, radnik i sl. Njegova drama 'R.U.R.' lansirala je uznemirujuću ideju o robotima kao umjetnim humanoidnim robovima koji se bune protiv svojih stvoritelja i poražavaju ih.

  Prvi eksperimentalni primjerci robota napravljeni su na američkim svučilištima četrdesetih godina prošlog stoljeća. Komercijalnu proizvodnju robota započeli su Amerikanci George Devol i Joseph Engelberger početkom 1960-ih. Engelberger je prvi počeo s prodajom Unimate industrijskih robota, a zbog toga je prozvan ocem robotike. Engelbergerovi roboti nisu pobudili preveliko zanimanje u domovini, no srećom je naišao na vrlo dobar prijem u Japanu, gdje je 1970. u funkciju ušao prvi industrijski robot koji je radio kao zavarivač u Nissanovoj tvornici.

  • ROBOT ZAVARIVAČ

  • Tijekom sedamdesetih i osamdesetih robotika je strelovito napredovala zahvaljujući velikim investicijama automobilske industrije, no potkraj osamdesetih industrija je počela propadati. Zbog slabe isplativosti većina američkih proizvoĎača robota je propala. Jedina oaza robotike ostao je Japan, čije tvornice danas 'zapošljavaju' više od polovine svjetskih robota - više od 400.000

  Roboti, Kim Paliska Smoković, 8.b

  Projektni zadatak: Edukativni sadržaji iz nastavnog gradiva

  Nastavna tema iz informatike: Napredna izrada prezentacija u MS Powerpoint-u

  Ogledni primjeri slajdova iz nekih prezentacija:

  BROJEVNI SUSTAVI

  17.11.2006 Autori: Laura Batelić & Karla Gobo 6

  Binarni brojevni sustav

  • Potencije broja 2:

  • Potencije broja 10:

  12827 6426 3225 1624 823 422 221 120

  10000104 1000103 100102

  10101 1100

  Binarni sustav, Laura Batelić i Karla Gobo, 8.a

  petak, 8. lipanj 2007 Matematičke osnove rada

  računala i brojevni sustavi

  2

  RAČUNALO JE:

   naprava za automatsku obradu podataka

   u stanju obraditi vrlo veliku količinu podataka

   podaci za računalo moraju biti u obliku koji ono razumije

   da bi znalo obraditi podatke potreban mu je program koji će

  mu davati upute

Search related