Click here to load reader

I da imam, odakle mi.doc

  • View
    23

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of I da imam, odakle mi.doc

Sv kbi:

I DA IMAM ODAKLE MI? ( kmdi z drsl )

Lic:

- UK, pnzinr,

- KMB, njgv pritlj,

- NJ, n ukin,

- NT, unuk im,

- RK LJIVI, uvik pin,

- ZRK, udvic,

- MR, kminic, stri dvk.

- IL, knbr.

Vrim i mst rdnj:

Ml urbn srdin, dsn klup u prku i ulin svtiljk, liv trs nk kfnic s pr stlv.

1. Pv

UK, ptm KMB

UK (sdi n klupi i it nvin, zvni mu mbilni, vi s): l, sm, k bi drugi bi n mm tlfnu?... Dbr, dbr, s mim tlfnm, li ti sd lk? , sd mi mirni spvti... Ui ttu kk s dc prv... Rci... N znm ti t, t mr sm dluiti d li g pitti ili n. tu n mgu nit... (pgld liv)... v g id... Kk k, p kmb. km govorimo? Hoe li s njim d rzgvr?... Dbr, dbr. mu nu nit gvriti... `d, zdrv!... (kmbi)... Mi vuku, mgrc n vrt.

KMB (rukuu s): Hvl, tk, t tbi nikd n bihrk.

UK: M, P m pt gnjvi d t ngvrim d mu prd ng kr d tvg ut.

KMB: Ni t nikkv kr, ng dbr i u vznm stnju ut. zt d mu g prdm i k k d g upt i lim prdti?

UK: n tk u.

KMB: t njmu m flcik? N trb mu z dilv, kd n uvik vzi fiu?

UK: Md mu trb z kkinjc, ftini ng d g zid, im i przr, p hrz znti kd svnul i kd trb d budi sv kk.

KMB: M k mi s rug, p ti nm ni bicikl?!

UK: Nmm i n trb mi ...(pk cipl)... Lipi m tbni fikr. M str giljrk m uvik i n vrim dnsu gd trb. t mi vi?

KMB: M, tk i nblj. Pgtv mni, u vim gdinm vi mi ni ni bitn vzil. Gd t putum? Nigd. vk, sv blizu, s vk mlim pnzim tk d g mgu i izdrvti.

UK: Vljd drvti?

KMB: drvti i nkk, li g tk izdrvti; prd griv uvik mu nt trb, gut pr k` um dcu.

UK: Kd spmnu pnzi, mlpri prith dn znimljiv lnk, k d g nm... (list nvin)... M, gd ?... ha, v. v g. Slu ...(it)... Sptmbrsk pnzi biti uvn z dnu ptinu vgustvsk i umnjn z tri smin ulsk pnzi. Uz vu pnziu biti ispln i prstl sdmin msk pnzi iz prl gdin.

KMB (brdvn): M nm?! Stvrn?

UK (zun g pgld): Ti v rzumi?

KMB: t im tu d s rzumi? sn k` dn.

UK: Mni ni nit sn.

KMB: P zr n vidi; t lud zbunjng... d n km t?!

UK: , tu si u prvu.

KMB: vku trb digitrn d bi srun z klik fning primiti vu pnziu ng z prli msc.

UK: i kd dbi, plti v, plti n. D vm, d nm. Vrti vm, vrti tm. Vrl ml ti stn. Ku d ih sd, mislim pr, prviti d gum.

KMB: d gum?!

UK: d gum.

KMB: Zt d gum?

UK: P d bi vk lip mg pnziu rzvui d prvg d prvg.

KMB: Tbi d prdnj, n znm gd d udrm.

UK: Znm i gd trb i kg trb udrti, li n vridi. dgvru k z prvg vk.

KMB: izlz n vidim, nm g.

UK: , t ni tn. Uvik pst br dv izlz.

KMB: Uvik?

UK: Uvik.KMB: N rzumim. Kk t?

UK (sklni nvin): Pzi vm, sd u ti bsniti. Vidi li, n primr n blk gr?... (pk g prstm)... n t viri iz brig?!

KMB: Vidim, p t?

UK: n m i d nsi kiu, m i d n nsi kiu. k nsi kiu, p dbr, li k n nsi blj.

KMB: Svdn.

UK: , ni svdn. k n nsi kiu nm pkisnuti, k nsi, imm dv izlz; d ml pkisnm ili d ssvim pkisnm. k ml pkisnm, u rdu, li k ssvim pkisnm t ni u rdu, li pt imm dv izlz. Mm s rzbljti, i n mrm. k s n rzblim, u rdu, k s ipk rzblim imm dv izlz. Mm s sm ml rzbljti , mm dbiti i uplu plu. k s sm prhldim, dbr , pr spirin i gtv, li k dbim uplu plu imm pt dv izlz: M biti lk upl plu, m biti i t upl plu. Lk upl s lk lii t m svt dniti.

KMB: M png umr d upl plu

UK: t vidi. li, hvl Bgu, n umiru svi ki du u blnicu zbg upl plu. k privim, dbr , k n pt imm dv izlz.

KMB: , vl, nm vi ni dng izlz.

UK: Im, kk d nm. Mm tii u r, bgmi, mm i u pk.

KMB (ptvrdn klimn glvm): !

UK: k dm u r, dbr , k ipk dm u pk i tu imm dv izlz: mm biti suni n vn isptnj svih grih, m ns i v psti. k mrm d isptm vzmljsk grih, dbr , k ns v pd...

KMB (smi s): li pt pst dv izlz?

UK: N. Td psti sm dn izlz! ... (pkzu rukm n strnjicu, smiu s, s dsn im dlzi Nt, n s brdu)... v mni m rdsti!

2. Pv

NT, prnji

NT (prilzi vsl i pljubi dd): , ddic!... Dbr dn, ik kmb, hu ri ik Pr. Kk st?

UK (smi s): t, v t i dc zvu kmb. , m kmb, p kk m d s li d ivt tk kd t, t, vlstiti stmk dmntu.

KMB (pkzu n stmk): v su ti psmrtni stci dbrstg gspdin iz vrmn kd bi drug, i prk sindikt n mr svkg ljt, i prk tg istg sindikt s svk sni lip sndbiv bgtm, ftinm zimnicm. Putvl s, ljudi mi, svud p svitu. D, d.

UK: Kd spmnu putvnj, stih s dn zgdn ngdt. Vrtivi s s Nvg Zlnd, nk nglskinj s s nipdtvnjm brti n k ni putvl: Mi nrzumim tvu tupst, ti nigd n putu. v im hldn dgvri: Zt d putum, p sm v tu?!

NT:Brv, cric, nk si im tk rkl!... , dk, t supr. Mrm zpmtiti, p u u kli t prdti.

KMB: Kk prdti? K t kupiti?

NT:M n, ik Pr, t fzn, tk mi gvrim.

UK: Svk gnrci, nznlic m dbl, im sv rgn. ni ku prdti, mi bi u n vrim rkli plsirti, s li s, gspdin m?

KMB: Kd sm bi gspdin zvli su m drugm, sd kd sm nik i nit zvu m gspdinm.

UK: Gldm nki dn n pici, dvi sljnk prdu t-t, mlik, sir, i slin. P ti dn drug... (krikir)...: Gsp Milk, im li sitn pt mrk?; Nmm, gsp Rdk vli n li pit tu gspu Stnku, tu t prd rkiu, n sigurn im, v utrsk nt pzril.

NT:Sv gsp d gsp, Bg t vidi, vm kd s sbru sv tri nmu ni sdm gdin kl.

UK: kud m gspic pl tk rn? P ti u klu d tk ppdn, klik znm.

NT (li s): Pl sm kd gspic n, krk gsp Sfi i gspdin Rnk d u njihv gstinsk sbi gspdsk ku uim, r ns dns sigurn gsp hmirk pitti, md nm uvli i kntrlni, d prstit gspd.

KMB: Pi vdu k v, n zn t H2O. Sltk ml hmiic, kk gvri m prfsr, im mu zbrvih.

UK: Dvn bi, m dbli gspdin. Dvn.

NT: N znm kk bil u v vrim, li u v m vrim nkksv npk. Mrm d znm nk stvri k nm u ivtu nikd n trbti, d hklm, im i kuhm t m n u. T mrm sm d s snlzim.

KMB: Vl dit, ptpun si u prvu. I u n s vrim mrl ist tk znti pun nptrbnih stvri. U prvm gimnzi sm, n primr, mr znti klik bil bukvih stbl u Bsni i Hrcgvini, tm dvn pdst i nk gdin.

UK: P klik sm sm mrli d znm nih sntnci, ltinskih pslvic?!

KMB: Per aspera ad astra Prk tk d zvizd.

NT: T znm i .

UK (kmbi): Sit tibi tera levis.NT:T n znm. t si mu rk?

KMB (s uzdhm): Nk ti lk crn zmlj.

NT: , dk, nisi fr. Zr tk svm nbljm drugu?

UK: Ni n m nblji drug. Ti si m nblji drug. Npritlj nm Bg d, pritlj smi birm.

KMB: Ni t nit, drg dit m. t sm d njg u, v mil mk.

UK: Sv p zslugm i s ciljm dbrg rsplnj.

KMB (Nti): N k, sin, db n nrd: St put vlj, dn put k nisi vlj, k d nikd nisi ni vlj. , tkv i tv dd.

UK: Nisi trb bvti. nikd n bvm nit t n mgu i d urdim.

KMB: bnj su ti k i prpisi. Prpisi su z t d s kr.

NT: Dk, sd stvrn mrm d idm.

UK: Zr nm n vp?

NT: Nmm vrmn, v ksnim, sm si mi gvri d n vlj ksniti. Ni ti nigd i nikd n ksni.

KMB: Zksni sm kd Bg pmt dili.

UK: P kd sm k tb d idm skup. sm br stig d iml dbim pmti, ti, bgmi, ni zrn.

NT: Mgl bih itv dn sluti v prpucvnj, li nmm vrmn. k m sltk ml hmiic, k t gvri v prfsr... (pljubi ddu)... dk, dvinj ik kmb, prdn, ik Pr.

UK: Ui, sin, ui. N mlim svit st.

NT: Znm.

KMB: st, st, li nkv kkvg g mi stvim, mi vm, sin, bgmi, stvljm kr d svit.

NT:Sv m mi t pt dvsti u rd, nmt d s pun skirt! !/d/

3. Pv

Prnji bz NT, KMB: Sltk i pmtn dit, n kg li sm? Mr d n bbu, n kg bi drug?!... vlju li s?

UK (uzdhn, p irnin): vlju, vlju, st z Nvu gdinu i z njn rndn.

KMB: P gd im du? I t su mi nki rditlji!

UK: Vlim mlu k d mi iz k ispl, li d bil p mm il bi i n s njim u mriku ili n bi nik nikud, p snli bi s nkk. Kk i stli svit? vk, dn dit pti z njim, i ni z njm, sigurn. li n, uku nik n slu, n zn uk nit, vmkd muk hd uk.

KMB: , su ns sinvi udsili, svk im st. Ti br im nu i unuku, im rzgvr u kui, t u sm s smim sbm, k` vuk smtnjk? Usmrdi mi s ust d utnj. D n izm ml mu svit zbrvi bih i gvriti.

UK: P t bi s tvm Srm? n r: Strpi s, stri, pr msci, p u i tb dvsti u vbiu, p t n dvd?

KMB: , sd mu drug psm: Nk tb, vli, tm u kui d n bi stli i bz ku i kuit, psli, kd s sv t srdi, kd s bud mgl dbr prdti, t mn, p m sv lip rgulisti.

UK: Kd rgulisti i kk? Strg u strki dm, kuu prdti i pr u dp? Knn shvtm t rzliku vk d ivtinj: nvn brig!

KMB: LJubv dtt k vd u pltn krpi!, k vicrsk nrdn pslvic. Zn n d t n m z mn ivg, p k d tgnm ppk, d s ptpim ptm, li nk s n zdrv sm k` knj.

UK (s smkm): t ti n k`?

KMB: D bih s rzlikv d tb.

UK: Zglic m ml d s nsmim!

KMB: lu n strnu. D mi d s ubim.

UK:P t s n ubi? Pun um dblih grn.

KMB: , rzmilj sm i tm, li t rzmiljnj pr u mtnj, p lip vidim sb i kk visim, kk m nlz i skidu, p i shrnjuu. Nvlik skup n grblju k mg tvrng kvg. Sm pr pritlj, kmi i rdbin. k d.

UK (kcntu p crngrski): vi li mn?

KMB: , vidh, nrvn. Nit bz tb n m d pr. Ti svkm lncu mr biti pklpc.

UK: sm li ti dr gvr, t vlim?

KMB: Nisi, brt. N znm kk ti t izmkl. St si ndlk, viri iz n dbl Prs, smiulji s i pkziv mi vk ... (pkzu srdnji prst ispd ns).

UK: Nrvn, bil bi ti tk.

KMB: nd mtm i dlj: pl, suz, brtv i sstrin nricnj... (nri)... Kuku mni, dni Pr m, kud n r d n li ivt` sm, p d lip d k nm i ivi s nm...?!

UK (imitir g): ... Imm dst krv p bi mg d ih uv, r drug nit ni n zn d rdi!...

KMB (n svrui s n t, prstn nricti): I nd lip zkucu pklpc, spust m u rku i ztrpu.

UK: I t bi, d li d Bg?

KMB: k, ng nvli crvi n mn, p m grizu i du, ulz mi u i i u ui, p u ust. I nd mi s t s crvim zgdi i prstnm mtti tm. UK (s prikrm): vk din bi k sbi im l miljnj. Sd sm t uhvti, p ti upt n vru u Bg?!

KMB: Vrum!

UK: N vru!

KMB: Vrum, nrvn d vrum, li imm svu vrziu svg tg. N idm u crkvu , r n mgu di n rd d vs nvpnih vrnik.

UK: Kmunjr, ?

KMB: N, ti si bi kmunjr, sm bi iskrn i ptn kmunist.

UK:

Search related