Click here to load reader

Kpt 6054 powerpoint

 • View
  127

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Kpt 6054 powerpoint

 • Penulis:Khairuddin Nisa, Normah Dali, Norasikin Fabil & Ramlah MailokFakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, [email protected], [email protected], [email protected],[email protected]:Jurnal Teknologi Pendidikan MalaysiaJilid 1, Nombor 3, September 2011

 • 1.Untuk membangunkan satu koswer yang dinamakan Peta Pintar RG untuk membantu mengatasi kelemahan pelajar dalam Topik Rujukan Grid2. Untuk mengenalpasti tahap pencapaian pelajar sebelum dan selepas menggunakan Peta Pintar RG3. Untuk melihat perbezaan tahap pencapaian pelajar yang menggunakan Peta Pintar RG berbanding dengan pelajar yang menggunakan Peta Topografi

 • TAJUK JURNAL KEDUAThe Development Of A Web-Based Self-Reflective Learning System For Technological Education.

  Penulis: Min Jou1 and Jaw-Kuen Shiau21 Prof. Dr., Department of Industrial Education, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan 2Assoc. Prof. Dr., Department of Aerospace Engineering, Tamkang University, New Taipei City, Taiwan [email protected]:TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology January 2012, volume 11 Issue 1

 • OBJEKTIF KAJIANUNTUK MENGKAJI PENGARUH PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB TERHADAP PRESTASI PELAJARUNTUK MENGKAJI KEPUASAAN PELAJAR TERHADAP PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB.

 • METODOLOGI KAJIAN

 • KESIMPULAN

  *