26
12. kongres medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja Kardiopulmonalna reanimacija uz korištenje AVD-a Tina Aksić, dr. med. Jurica Toth, dr. med.

KPR AVD prezentacija (5)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KPR AVD prezentacija (5)

12. kongres medicinskih vještaka

zdravstvenog osiguranjaKardiopulmonalna reanimacija uz korištenje AVD-a

Tina Aksić, dr. med.Jurica Toth, dr. med.

Page 2: KPR AVD prezentacija (5)

Ko spasi jedan život kao da je spasio cijeli svijet!!

Page 3: KPR AVD prezentacija (5)

U prezentaciji su korištene slike - vlasništvo European resuscitation council-a (ERC-a)

www.erc.edu

Page 4: KPR AVD prezentacija (5)

– Kako procijeniti žrtvu kolapsa– Kako primijeniti kompresije prsnog koša i umjetno

disanje (KPR)– Kako sigurno koristiti automatski vanjski

defibrilator

Page 5: KPR AVD prezentacija (5)

“Chain of life”

Page 6: KPR AVD prezentacija (5)

Algoritam KPR-a

Pristupite sigurno

Provjerite reakciju

Pozovite pomoć

Otvorite dišni put

Provjerite disanje

Pozovite 194 ili 112

30 kompresija

2 upuha

Page 7: KPR AVD prezentacija (5)

Pristupite sigurno Provjerite reakciju

Page 8: KPR AVD prezentacija (5)

• Nježno protresite ramena i glasno pitajte:”Jeste li dobro ?”

• Ako odgovara:

• Ostavite ju u zatečenom položaju.

• Procijenite što nije u redu.

• Procjenjujte redovito.

Page 9: KPR AVD prezentacija (5)

Pozovite pomoć Otvorite dišni put

Page 10: KPR AVD prezentacija (5)

Provjeri disanjeGledaj, slušaj i osjećaj je li žrtva diše NORMALNO i istovremeno pipaj puls - 10 sekundi

Agonalno disanje

U 40% slučajeva kardijalnog aresta javlja se kratko nakon prestanka rada srcaOpisuje se kao oskudno, naporno, glasno ili dahtajuće disanje

Prepoznajte kao znak kardijalnog aresta

Page 11: KPR AVD prezentacija (5)

Pozovite 194 ili 112• Položite korijen dlana na sredinu

prsnog koša• Položite dlan druge ruke preko već

postavljene ruke • Isprepletite prste - izbjegavajte

pritisak na prsni koš sa strane• Utiskujte prsni koš

– Ritam 100 – 120 min– Dubina 5 – 6 cm– Jednako trajanje kompresije i

relaksacije– Kada je to moguće izmjena

svake 2 min

30 kompresija prsnog koša

Page 13: KPR AVD prezentacija (5)

• Stisnite nosnice• Udahnite normalan udah• Priljubite svoje usne preko

usta žrtve• Upuhnite dok se ne odigne

prsni koš• Upuhnite u trajanju 1 sekunde• Omogućite izdah i spuštanje

prsnog koša• Ponovite

2 upuha Umjetno disanje

Page 14: KPR AVD prezentacija (5)

Nastavite KPR

30 2

Page 16: KPR AVD prezentacija (5)

Defibrilacija

Page 17: KPR AVD prezentacija (5)

• NSR • VF

Page 18: KPR AVD prezentacija (5)

Uključi AVD

Poneki AVD-i se automatski uključuju odizanjem poklopca

Page 19: KPR AVD prezentacija (5)

Priključite elektrode na razodjevena prsa

Page 20: KPR AVD prezentacija (5)
Page 21: KPR AVD prezentacija (5)

Analiza ritma: ne dirajte žrtvu

Page 22: KPR AVD prezentacija (5)

Šok je preporučljivOdmaknuti sveIsporučite šok

Page 23: KPR AVD prezentacija (5)

Šok nije preporučljiv: Slijedite AVD upute

30 2

Page 24: KPR AVD prezentacija (5)

Ako žrtva počne normalno disati okrenite je u bočni položaj

Page 25: KPR AVD prezentacija (5)

www.ozivi.me

Page 26: KPR AVD prezentacija (5)

HVALA!