of 78 /78
Endoprotezoplastyka pierwotna z użyciem elementów rewizyjnych w znacznych zaburzeniach osi stawu kolanowego dr n. med. Marek Czerner, lek. med. Krzysztof Marguła, Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Katowice, 02 kwietnia 2011

kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi...

Page 1: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Endoprotezoplastyka pierwotna z użyciem elementów rewizyjnych w znacznych zaburzeniach osi stawu kolanowego dr n. med. Marek Czerner, lek. med. Krzysztof Marguła, Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Katowice, 02 kwietnia 2011

Page 2: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Znaczne zaburzenia osi anatomicznej stawu kolanowego są spowodowane :

Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym osi ponad 30 stopni.

Ubytkami kłykcia bocznego występującymi zwłaszcza w RZS - kolano koślawe z zagięciem osi ponad 30 stopni.

Page 3: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Deformacjami pourazowymi nasady dalszej kości udowej, nasady bliższej kości piszczelowej.

Deformacjami nasady i przynasady dalszej kości udowej, nasady i przynasady bliższej kości piszczelowej po zabiegach operacyjnych (osteotomie, stabilizacja złamania).

Page 4: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Ogólny schemat postępowania w takich przypadkach obejmuje: Planowanie przedoperacyjne Zabieg operacyjny Usprawnianie pooperacyjne.

Page 5: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Planowanie przedoperacyjne: Obejmuje badanie

przedmiotowe Badanie obrazowe

Page 6: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Planowanie przedoperacyjne: Wyznaczamy osie anatomiczne kości udowej i

piszczelowej, przy deformacjach nasad pourazowych lub po osteotomiach oceniam oś nasady i części trzonowej kości piszczelowej i udowej- systemy rewizyjne posiadające off-set lub systemy posiadające kołnierze bezcementowe osadzane w przynasadzie

Oceniamy kształt i średnicę kanałów szpikowych

kości udowej i piszczelowej.

Page 7: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Wyznaczamy zakres resekcji powierzchni stawowych, augmentacji defektu lub ubytku kostnego.

Dobieramy rozmiary implantów przy

pomocy przymiarów

Oceniamy ubytki kostne

Page 8: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Ubytki kostne: Sposób zaopatrzenia ubytków kostnych

można zaplanować przed zabiegiem ale operator musi być przygotowany na znalezienie większych ubytków kostnych od widocznych w badaniu obrazowym !

Należy zawsze przygotować szeroki zakres elementów uzupełniających ubytki, dostępnych w rozbudowanych systemach endoprotez rewizyjnych.

Page 9: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Systemy rewizyjne:

Page 10: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Zaopatrzenie ubytków w zależności od wielkości ubytku kostnego powierzchni stawowych: Przy małych ubytkach wypełnienie przeszczepami gąbczastymi ubijanymi (geody i niewielkie ubytki brzeżne). Duże ubytki – wykorzystanie elementów systemów rewizyjnych: podkładki oraz trzpienie śródszpikowe, off-set, kołnierze –TC3.

Page 11: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

System Triathlon TS:

Page 12: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Od 2005 roku operowaliśmy 36 chorych (38 stawów kolanowych), u których wykonano endoprotezoplastykę całkowitą z wykorzystaniem systemów rewizyjnych. Zastosowano systemy rewizyjne Scorpio TS, Triathlon TS, Triarthlon Universal Baseplate, PFC Sigma TC3. Częściej stosowano system rewizyjny Scorpio TS, Triathlon TS z powodu konieczności zastosowania off-setu mimośrodowego.

Page 13: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

W 35 przypadkach wykonano uzupełnienie ubytków kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej podkładkami uzupełniającymi, w 1 przypadku uzupełniono ubytek kłykcia bocznego kości piszczelowej, w 1 plastykę kłykcia bocznego kości udowej, w 1 zastosowano system rewizyjny TC3 z powodu ubytku kłykcia przyśrodkowego z towarzyszącym przodowygięciem kości piszczelowej.

Page 14: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Po przygotowaniu chorych operowano w znieczuleniu podpajęczynówkowym, w niedokrwieniu kończyny, stosowano profilaktykę choroby zakrzepowo-zatorowej wg ogólnego schematu, profilaktykę antybiotykową do 3 dni, u chorych z RZS antybiotykoterapię utrzymywano przez 5-7 dni.

Page 15: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

W 37 przypadkach dostęp operacyjny po stronie przyśrodkowej, w 1 z powodu konieczności odbudowania kłykcia bocznego kości piszczelowej po stronie bocznej aparatu wyprostnego. U 37 chorych kość piszczelowa opracowywana była śródszpikowo, u 1 chorego zewnątrzszpikowo. Resekowano piszczel na dwóch poziomach kłykieć boczny 7-10mm, kłykieć przyśrodkowy dodatkowo obniżono slot piszczelowy zależnie od wielkości ubytku 10mm lub 5 mm.

Page 16: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Schemat zabiegu: Dostęp operacyjny Mierzenie śródszpikowe, Ocena płaszczyzn cięcia z uwzględnieniem

zastosowania elementów rewizyjnych Osadzenie próbnych i ostatecznych

implantów Zamknięcie rany operacyjnej

Page 17: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Dostępy operacyjne: Przednio-

przyśrodkowy Przednio-boczny Pośrodkowe subvastus

Page 18: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Dostęp operacyjny. przednio –

przyśrodkowy plastyka kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej.

Przednio – boczny plastyka kłykcia bocznego.

Page 19: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Mierzenie śródszpikowe kości udowej i piszczelowej.

Page 20: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Schemat mierzenia śródszpikowego według techniki operacyjnej:

Page 21: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Ocena i opracowanie kości piszczelowej.

Page 22: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Przycięcie powierzchni piszczelowej w schemacie techniki operacyjnej:

Page 23: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Offset w systemie TS:

Page 24: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Opracowanie powierzchni kości udowej z uwzględnieniem offsetu:

Page 25: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Osadzenie endoprotezy.

Page 26: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Okres obserwacji operowanych chorych wynosi od 6 lat po zabiegu do 7 miesięcy. Z uwagi na krótki okres obserwacji przedstawiamy wyniki wczesne. Wyniki oceniliśmy wg skali punktowej CRS. Ocenie poddano 15 chorych.

Page 27: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Sumaryczna ocena wyników wg skali punktowej CRS: 12 stawów (40%) wynik bardzo dobry -

średnio 95 pkt. 14 stawów (47%) wynik dobry - średnio

75 pkt. 3 staw zadawalający (10%) - 64 pkt. 1 staw wynik zły (3%) - 31 pkt.

Page 28: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

12

14

3

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

b dobry 40% dobry 47% zadawalający 10% zły 3%

Page 29: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Najciekawsze przykłady kliniczne: osteotomie

Page 30: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka G.K. po osteotomii:

Page 31: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Mierzenie osi śródszpikowo:

Page 32: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Opracowanie uda:

Page 33: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Opracowanie piszczeli:

Page 34: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Osadzenie endoprotezy:

Page 35: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.G. staw kolanowy prawy po osteotomii:

Page 36: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.G. staw kolanowy prawy.

Page 37: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.G. po roku od zabiegu.

Page 38: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Złamania okołostawowe:

Page 39: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.J. po złamaniu powolnym kości piszczelowej

Page 40: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.J. zabieg operacyjny:

Page 41: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Wynik radiologiczny po zabiegu:

Page 42: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Wynik kliniczny:

Page 43: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.J. staw kolanowy prawy po złamaniu kłykcia bocznego k. udowej:

Page 44: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.J. po zabiegu 16 miesięcy od zabiegu.

Page 45: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Gonartroza z zagięciem szpotawym osi ponad 30 stopni:

Page 46: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.Ł. Staw kolanowy szpotawy: RTG przedoperacyjne

Page 47: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

RTG na stojąco z obciążeniem:

Page 48: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Po 24 miesiącach od zabiegu:

Page 49: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka M.M. 74 lata prawy staw kolanowy szpotawy:

Page 50: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

RTG pooperacyjne: W dniu zabiegu Po dwóch latach

Page 51: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

RTG obu stawów po dwóch latach:

Page 52: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjent Z. K. z postępującą destrukcją kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej (RTG w odstępie roku):

Page 53: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Wyznaczanie płaszczyzn pod implant piszczelowy:

Page 54: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Opracowanie powierzchni pod augmentację:

Page 55: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Kontrola tensometrem:

Page 56: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Implanty ostateczne:

Page 57: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Po implantacji:

Page 58: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjent S.F. staw kolanowy prawy.

Page 59: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjent S.F. staw kolanowy prawy.

Page 60: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjent S.F. po zabiegu prawego stawu kolanowego:

Page 61: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjent S.F. staw kolanowy lewy.

Page 62: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjent po alloplastyce stawu kolanowego lewego.

Page 63: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Po trzech latach wynik RTG:

Page 64: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjent G.R. staw kolanowy prawy.

Page 65: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjent G.R. staw kolanowy prawy.

Wynik pooperacyjny po roku od zabiegu

Page 66: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.B. lat 66

Page 67: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.B. zabieg:

Page 68: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka K.B. rok po zabiegu:

Page 69: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Gonartroza z koślawym zagięciem osi ponad 30 stopni:

Page 70: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Pacjentka M.L. z koślawym stawem kolanowym:

Page 71: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Rtg ap standardowe oraz pod obciążeniem:

Page 72: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Dostęp operacyjny przednio – boczny:

Page 73: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Dobór implantów:

Page 74: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Rtg pooperacyjne:

Page 75: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Wczesny wynik kliniczny:

Page 76: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Wnioski: Zastosowanie elementów rewizyjnych

w pierwotnej alloplastyce stawu kolanowego w przypadkach znacznego zagięcia osi kończyny umożliwia uzupełnienie ubytków kostnych, osadzenie endoprotezy całkowitej z zachowaniem stabilności stawu i osi mechanicznej kończyny.

Page 77: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Zastosowanie elementów rewizyjnych umożliwia osadzenie endoprotezy przy minimalnym zakresie resekcji kości piszczelowej co daje gwarancję odtworzenia linii stawu.

Pierwotne zastosowanie augmentacji i trzpieni daje dobrą funkcję podporową umożliwiając szybkie usprawnianie i dobry wynik kliniczny.

Page 78: kolanowego - poitr.plpoitr.pl/attachments/article/366/endo_kolana_katowice.pdf · Ubytkami kostnymi kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej – gonartroza z zagięciem szpotawym

Dziękuję za uwagę.