KNJIGA VJEŽBI

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  1/15

  KNJIGA VJEBI

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  2/15

  VJEBA 1

  Da li je kuhanje kafe projekat?

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  3/15

  Svaki jednokratni ljudski poduhvat koji ima jasno odreen cilj, a izvodi se po fazama unutar

  zadanog vremena uz troenje ili koritenje velikog broja razliitih i ogranieno raspoloivihresursa nazivamo projektom.

  S obzirom na prethodnu definiciju, moemo zakljuiti da se kuhanje kafe, iako predstavlja

  naizgled veoma jednostavnu aktivnost, se moe, u odreenim okolnostima, smatrati

  projektom. Da bi kuhanje kafe bilo projekat, ono mora sadravati odreene osobine.

  Razmatrajmo tri situacije:

  1. Rutinska operacija koja se na isti nain ponavlja svakodnevno i ne predstavlja izazov

  Svako jutro, osoba A kuha kafu bez razmiljanja o pojedinim fazama u pripremi, o

  koliini sastojaka, potencijalnim rizicima i vremenskim ogranienjima. Kuhanje kafe

  je rutinska operacija koja se na isti nain ponavlja svakodnevno i ne predstavlja

  izazov.

  2. Osoba B je u situaciji da prvi put kuha kafu za veliku grupu ljudi. Svaka osoba ima

  posebne zahtjeve u pogledu sastava kafe i eli biti posluena u najkraem moguem

  roku. Osoba A mora da razmilja o fazama pripreme, koliinama, sastojcima, rizicima

  i vremenskim ogranienjima (da bi dostavila kafu to prije)

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  4/15

  VJEBA 2

  Navesti i opisati po jedan projekat, program i portfolio u naoj okolini.

  Komentarisati razloge svrstavanja u jednu od kategorija.

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  5/15

  Odabrani projekat za daljnju razradu : Izgradnja vodovodnog sistema

  Cilj projekta je izgradnja vodovodnog sistema za regiju Gornje Podrinje, ije snabdijevanje

  pitkom vodom je trenutno oteano Usljed ratnih devastacije dolo je do oteenja u

  PROJEKT

  Izgradnja vodovodnog sistema

  Izgradnja kanalizacionog sistema Ureaji za prerau pitke i otpane voe

  PROGRAM

  Snabijevanje voom i ovoenje otpanih voa iz regije Gornje Porinje

  Izgradnja infrastrukture

  Iskoritenje vonih potencijala

  PORTOFELJ

  Razvoj regije Gornje Porinje uz povedanje ivotnog stanara i zatiteokolia

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  6/15

  Program : Snabdijevanje vodom i odvoenje otpadnih voda iz regije Gornje Podrinje

  Program se sastoji od skupa povezanih projekata i organizacijskih promjena kojim se

  postie strateki cilj i planirane poslovne koristi. Program se pokree za postizanje

  stratekog cilja.

  Cilj ovog programa jeste da se pravilo isprojektuje i izgradni vodovodni sistema, da bi

  stanovnitvo regije Gornjeg Podrinja bilo uredno snabdijeveno vodom, bez uestalih redukcija

  u pojedinim periodima godine, te da se sve upotrijebljene vode pravilno prikupe te najbrim

  nainom odvedu do recipijenta, ili ureaja za tretman otpadne vode.

  Portofelj: Razvoj regije Gornje Podrinje uz poveanje ivotnog standarda i zatite

  okolia

  Portfolio je skup projekata i/ili programa koji nisu nuno povezani ali su ujedinjeni radi

  kontrole, koordinacije i optimalizacije. Portfolio je vaan radi informisanja viih razina

  upravljanja i njihovog odluivanja.

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  7/15

  VJEBA 3

  Za odabrani projekat prema izboru nacrtati faze projekta i dijagram

  hijerarhije ciljeva.

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  8/15

  Faze projekta, koje ine ivotni ciklus projekta, podrazumijevaju skup srodnih aktivnosti

  koje e na zavretku producirati zajednike ciljeve. Projekat je sloen, privremen, neponovljiv

  i jedinstven poduhvat, koji donosi promjenu unutar pridruenih resursa, a za cilj ima da

  odreenu aktivnost, bilo da je proizvod ili usluga, realizuje uspjeno.

  FAZE PROJEKTA :

  ODABIR IZVOAA I SKLAPANJE UGOVORA

  IZRADA GLAVNOG PROJEKTA

  IZRADA IDEJNOG PROJEKTA

  ISTRANI RADOVI

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  9/15

  DIJAGRAM HIJERARHIJE CILJEVA

  4. NIVO

  Uklapanje

  projekta u

  program

  Zadovoljenjepotreba

  stanovnitva zapitkom vodom

  Poveanje

  3. NIVO

  Projekat

  2. NIVO

  Dijelovi projekta

  Pripremaprojektne

  dokumentacije

  Imenovanjeodgovarajue

  osobe za voenjeprojekta i dijelova

  1. NIVO

  Akt ivnost i

  Istrani radovi

  Sklapanje

  ugovora

  Odabir PM

  Odabirprojektanata

  Odabir revidenta

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  10/15

  VJEBA 4

  Za va projekat nacrtajte WBS orijentiran ili na proizvod ili na faze sa

  3 razine podjele!

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  11/15

  11

  IZGRADNJA VODOVODNOG SISTEMA

  PROJEKTOVANJE

  ISTRANI RADOVI PROJEK.DOKUMENTACIJA

  Analiza koliina

  Analiza kvaliteta

  Geoloki raovi

  Analiza potroaa

  Geodetske podloge

  Idejni projekat

  Glavni projekt

  Izvedbeni projekat

  GRAENJE PRIMOPREDAJA

  LJUDSKI RESURSI IZVOA KOOPERANTI

  Projektanti

  PM

  Geodeta

  Geolog

  Tehnolozi

  CJEVOVODI OSTALI OBJEKTI

  Trasiranje

  Isko rova

  Posteljica

  Polaganje cijevi

  Testiran e

  Zatr avane

  Vradanje terena

  u prvobitni

  oblik

  Zemljani radovi

  Tesarski radovi

  AB radovi

  Mainski raovi

  Betonara

  Fabrika pumpi

  Vodovodno

  reuzede

  Kontrola kvaliteta

  izgradnje

  Kontrola

  vodonepropusnosti

  Kontrola kvaliteta

  kod zadnjeg korisnika

  Predaja objekata naupravljanje

  vodovodnom

  preuzedu

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  12/15

  VJEBA 5Nacrtajte OBS za va projekat.

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  13/15

  13

  INVESTITOR

  PM za tehniku

  dokumentaciju

  PM za izvoenje

  radova

  Projektanti

  Pravno-ekonomski

  poslovi

  Rukovodilac

  istranih raova

  Rukovodilac

  zemljanih radova

  Rukovodilac

  izvedbenih radova

  Rukovodilac

  zavrnih raova

  Sektor za

  projektovanje

  Sektor za reviziju i

  kontrolu

  Pravni sektor

  Ekonomski sektor

  Geolozi

  Geotehniari

  Hirotehniari

  Tehnolozi

  Pripremni radovi

  iskop

  Cjevovod

  Pratedi objekti

  Polaganje

  Spajanje

  Tesari

  Armirai

  Betonirci

  Mainci

  Laboranti

  Tehnolozi

  Nadzor

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  14/15

 • 8/11/2019 KNJIGA VJEBI

  15/15