12
Vrste pokreta i vježbi odnosno funkciji voljni pokret njima upravljaju centri u kori velikoga mozga automatski pokret bez utjecaja su svjesne kontrole automatizirani pokret vožnja bicikla, automobila, pisanje složene vježbe koje zahtijevaju sustavni pristup npr. Kabathova, Bobathova i Vojtina prema sudjelovanju bolesnika vježbe mogu biti: aktivne potpomognute aktivne s otporom pasivne s obzirom na cilj vježbe snage istezanja brzine izdržljivosti koordinacije i balansa kondicijske vježbe

Vrste Pokreta i Vježbi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podjela vježbi po vrsti pokreta. Sažetak je rađen po udžbeniku kineziterapije od Ozane Pope - Gajić - Liječenje pokretom (Školska knjiga, 2007. Zagreb)

Citation preview

 • Vrste pokreta i vjebi

  odnosno funkciji voljni pokret

  njima upravljaju centri u kori velikoga mozga

  automatski pokret

  bez utjecaja su svjesne kontrole

  automatizirani pokret

  vonja bicikla, automobila, pisanje

  sloene vjebe koje zahtijevaju sustavni pristup

  npr. Kabathova, Bobathova i Vojtina

  prema sudjelovanju bolesnika vjebe mogu biti: aktivne potpomognute aktivne s otporom pasivne

  s obzirom na cilj

  vjebe snageistezanja brzineizdrljivosti koordinacije i balansa kondicijske vjebe

 • vjebe disanja vjebe u vodi pendularne vjebe

  proprioceptivne vjebe

  AKTIVNE VJEBE

  pokretu i cilju koji eli ostvariti

  jednog ekstremiteta ili cijelog tijela indicirane su kada bolesnik uspije napraviti i najmanji pokret

  pokreta

  a. b. demonstrirat ili objasni svaku vjebu c. d. e. f.

  indikacije

  kontraindikacije loa cirkulacija

  djeca

 • a. b. c. demonstrirat ili pokazat vjebu d. e. f. g. h.

  vjebe provoditi 2 3 puta dnevno, po 10 ponavljanjakontrakcija traje 6 sekundi, a odmor duplo due

  POTPOMOGNUTE VJEBE

  potpomognutim vjebama nastojimo

  indikacije mmt ocjena 2

  gravitacija i trenje

  vrste potpomognutih vjebe koje potpomae fizioterapeut

  prema sudjelovanju bolesnika aktivno potpomognute pasivno potpomognute

  intencijske vjebenastojanje bolesnika da izvede pokret

  postupak a. b. objasniti bolesniku vanost njegova aktivnog sudjelovanja c. objasniti vanost pravilnog disanja d. e. f. g. potovati fizioloku amplitudu pokreta zgloba koji se vjeba h. odravati iroki hvat hvat cijelim dlanom oko dijela ekstremiteta koji se vjeba i. j. k.

  smanjuju samopouzdanje teko je odrediti ljudski faktor

  potpomognute vjebe za rameni zglob

  antefleksija do elevacije abdukcija do 90 i elevacija horizontalna addukcija unutarnja i vanjska rotacija

 • retrofleksija unutarnja i vanjska rotacija

  VPS pokret

  antefleksija, retrofleksija abdukcija do 90, vanjska rotacija pa elevacija horizontalna addukcija i abdukcija unutarnja i vanjska rotacija ramena VPS pokret bolesnom rukom

  potpomognute vjebe za lakat

  fleksija ekstenzija supinacija i pronacija (lakat flektiran 90)

  dorzalna fleksija palmarna fleksija ulnarna i radijalna devijacija cirkumdukcija prsti

  fleksija ekstenzija svake falange abdukcija i addukcija svakog prsta opozicija i repozicija palca pinch pokret

  potpomognute vjebe za kuk

  pokreti zgloba kuka sa ekstendiranim koljenom fleksija, abdukcija, adukcija, unutarnja i vanjska rotacija

  s flektiranim koljenom fleksija natkoljenice

  fleksija kuka i koljena pod 90 unutarnja i vanjska rotacija

  ekstenzija natkoljenice s ekstendiranim koljenom ekstenzija natkoljenice s flektiranim koljenom

  unutarnje i vanjske rotacije

  potpomognute vjebe za koljeno

 • fleksija ekstenzija

  fleksija ekstenzija

  fleksija ekstenzija

  fleksija ekstenzija

  potpomognute vjebe za noni zglob

  fleksija ekstenzijainverzija everzija rotacija noni prsti

  fleksija ekstenzija abdukcija addukcija

  uklanjanja teine za segmentsuspenzijska sredstva

  suspenzijasuspenzijska daska odnosno glatka podlogavoda

  vjebe na glatkoj podlozi olakani pokret zbog smanjenog trenja (talk ili materijal daske)

  takvim vjebama bolesnik razvija samopouzdanje i motivaciju

  i. ii. iii. talkiv. v. demonstrirati ili objasniti bolesniku svaku vjebuvi.

  potrebnovii. postaviti kosinu daske tako da se pokret izvodi antigravitacijski, to je otean pokretviii. ix. pravilno disanjex. xi.

  potpomognute vjebe u suspenzijiminimalna snaga maksimalna amplituda pokretavjebe za:

  vratnu kraljenicugornje i donje ekstremitete

  i. pripremiti leaj za bolesnika i suspenzijsku napravuii. objasniti cilj i svrhu vjebiiii.

 • iv. okomito na zglob koji se vjeba

  v. demonstrirati ili objasniti svaku vjebuvi. stabilizirati proksimalne dijelove tijelavii.

  viii. ix. x. pravilno disanjexi.

  potpomognute vjebe u vodi

  samopotpomognute vjebe

  Aktivne vjebe uz otpor

  mmt ocjena 4

  ponovimo

  dob

  na os kosti

  silu

  otpor je funkcionalno primijenjena sila na jedinicu povrinekao otpor slui sila gravitacije te manualni otpor, otpor dijelova tijela, otpor uz primjenu pomagala, otpor

  medija

 • 2-4 tjedana

  mmt za ocjenu 3postupak

  i. objasniti cilj i svrhu vjebiii. iii. demonstrirati ili objasniti svaku vjebuiv. v. pravilno disanjevi. vii.

  vrste otpora koji se primjenjujemanualni otporprimjena pomagala

  otpor medija parafin

  a. objasniti cilj i svrhu vjebib. pripremiti bolesnika i prostor koji doputa punu amplitudu pokretac. fizioterapeut se postavlja ovisno o bolesnoj strani i o dijelu tijela koji se vjebad. demonstrirati ili objasniti svaku vjebue. f. pravilno disanje g. h. i. j. izvoditi vjebe uz manualni otpork. izvoditi niz ponavljanja istog pokreta uz otporl.

  vjebe maksimalno otporammt za ocjenu 5potrebno je odrediti parametre:

 • 30% na pragu su podraaja20-30% - usporavaju nastanak atrofije

  trajanje kontrakcijefrekvencija kontrakcije

  Pasivne vjebe

  pasivan pokret je pokret bez bolesnikova aktivna sudjelovanja

  kretnjeindikacije

  mmt za ocjenu 0 ili 1potpuna paraliza

  glavni ciljevi

  odravanje propriocepcije osjetapriprema za aktivne vjebe

  relaksiran pasivni pokret kad nema kontraktureforsiran pasivni pokret kontrakturapasivne vjebe s trakcijom

  kontraindicirano je nakon prijeloma ili kirurkih zahvata na tom zglobu i kod osteoporoze

  a. b. postupnost u raduc. granica bolad. amplituda pokreta referentna vrijednoste.

  a. objasniti bolesniku cilj i svrhu vjebi ako je pri svijestib. objasniti vanost aktivnog sudjelovanja intencijske vjebec. pravilno disanjed. e. f. demonstrirati ili objasniti pacijentu svaku vjebug. stabilizacija proksimalnih segmenatah. provoditi vjebe od distalnog dijela prema proksimalnom dijelui. izvoditi pasivni pokret bolesnoga zgloba u svim smjerovimaj. izvesti trakciju ako je potrebnok. odravati irok hvatl.

 • mikrotraumefrakture cjevastih kosti

  Kinetek kontinuirani pasivni pokret, izvodi se neprekidano u zadanom opsegu i vremenskom intervalu

  Vjebe prema cilju

  vjebe istezanja, vjebe disanja, vjebe relaksacije, vjebe u vodi, vjebe balansa, pendularne vjebe, sustav

  mobilizacija, manipulacija, trakcija, facilitacija

  vjebe istezanja

  dva su osnovna tipa istezanja:

  antagonista

  vjebe istezanja

  poboljavaju cirkulaciju

  poboljavaju koordinaciju pokreta

  smanjuju rizik od nastanka bolnih kriatrajanje najvie 30 sekundiistezanje nakon kth slui za relaksaciju

  i. ii. objasniti bolesniku svrhu istezanjaiii. zagrijati muskulaturuiv.

  distalnim dijelom ekstremiteta u srednjem poloajuv.

 • vi. napetost, ali ne bol

  vii. uputiti bolesnika da zadri taj poloaj 10-30 sekundi izbjegavati trzajeviii. ix. ponoviti vjebu 5-10 puta

  vjebe disanja

  vjebe disanja provode se aktivnim radom bolesnika bilo pri inspiracijskoj bilo pri ekspiracijskoj fazi disanja

  krvlju i bolje eliminacija tetnih produkata metabolizma

  torakalno ili abdominalno disanje

  i. objasniti bolesniku vanost vjebi disanjaii. iii. iv. uputiti bolesnika da udahne na nosv. vi. uputiti bolesnika da izdah izvodi kroz usta i traiti od njega da izvodi glasove s ili fvii. uputiti bolesnika da nakon 4 duboka udisaja napravi stanku hiperventilacija

  a. objasniti bolesniku vanost vjebi disanjab. c. uputiti bolesnika da postavi dlanove sa prstima spletenima na trbuhud. uputiti bolesnika da udahne na nos, te da pokua zrak udahnuti to vie u trbuhe. f. uputiti bolesnika da izdah izvodi kroz usta i traiti od njega da izvodi glasove s ili fg. uputiti bolesnika da nakon 4 duboka udisaja napravi stanku hiperventilacija

  inspirij abdukcija, elevacija, retrofleksija, horizontalna abdukcijaekspirij addukcija, horizontalna addukcija i fleksijaspecijalne vjebe disanja

  bolesnika postoji respiratorni terapeut

  vjebe relaksacije

 • lokalne

  i. objasniti bolesniku vanost vjebi relaksacijeii. iii. iv. v. vi. provjeriti uspjenost provedene relaksacijevii.

  cijelo tijelo u stanju relaksacije

  provodi se u kombinaciji s vjebama istezanja i snage, te vjebama disanja i kod trudnicai. ii. iii. iv. rasteretiti bolesnikovo tijelo jastucima i podlocimav. vi.

  proksimalnomvii. viii. ix. x. xi. provjeriti uspjenost provedene terapije

  xii. vjebe u vodi

  hidroterapija je primjena vode u terapijske svrhehidrogimnastika

  svojstva vode koje se primjenjuju pri hidrogimnasticiuzgon

  tijelo uronjeno u vodu, prividno gubi toliko od svoje teine kolika je teina

  djeluje suprotno od sile teehidrostatski tlak

  tlak stupca vode na cm2 povrine tijela

  povrinska napetost

  podjela i svrha vjebi u vodiza poboljanje i pokretljivost

  za relaksacijuindividualne vjebeskupne vjebe

 • individualne vjebe u Habbardovoj kadi a. objasniti bolesniku vanost vjebi u vodi b. c. regulirati temperaturu na oko 35 38 C d. e. f. asistirati pri ulasku u kadu g. pitati za temperaturu vode h. postaviti bolesnika u pravilan poloaj za segment koji je potrebno vjebati i provoditi pasivne vjebe,

  asistirane ili aktivne i. izvoditi vjebe u trajanju od 15 min o segmentu j. asistirati bolesniku pri izlasku iz kade k. isprazniti vodu iz kade l.

  a. b. bazen je prethodno pripremljen c. d. uputiti bolesnika o potrebi stavljanja kape a kupanje prije ulaska u bazen e. asistirati, po potrebi, pri ulasku bolesnika u bazen ili ih upozoriti na oprezf. g. h. pratiti znakove umora i. asistirati pri izlasku iz bazena j.

  vjebe balansa

  pendularne vjebe

  do trakcije