Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  1/21

  Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

  1

  KeanjalanKeanjalan PermintaanPermintaan dandan

  KeanjalanKeanjalan PenawaranPenawaran

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  2/21

  Definisi Keanjalan

  Ekonomi Dalam PengurusanAwam

  2

  Satu pengukuran tentang tindak balas

  pengguna/pengeluar terhadap kuantiti

  yang diminta/kuantiti yang ditawarkankepada penentu-penentunya.

  Dua jenis keanjalan:

  Keanjalan permintaan

  Keanjalan penawaran

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  3/21

  Keanjalan Harga Permintaan (PED)

  Satu pengukuran tentang berapa banyak

  kuantiti yang diminta bagi suatu

  barangan yang bertindak balas denganperubahan dalam harga bagi barangan

  tersebut.

  Ekonomi Dalam PengurusanAwam

  3

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  4/21

  Keanjalan Harga Permintaan

  Ekonomi Dalam PengurusanAwam

  4

  Dikira sebagai peratus perubahan dalam

  kuantiti yang diminta dibahagi dengan peratus

  perubahan dalam harga.

  Rumus:

  harga(P)dalam%

  diminta(Q)yangkuantitidalam%(PED p

  (

  (I !)

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  5/21

  Contoh Pengiraan PED

  Andaikan bahawa 10 peratus peningkatandalam harga aiskrim menyebabkan jumlahaiskrim yang dibeli jatuh kepada 20 peratus.

  Didapati keanjalan adalah sebanyak 2,

  menunjukkan 1% perubahan dalam hargamenyebabkan berlaku perubahan sebanyak2% dalam kuantiti yang diminta.

  Ekonomi Dalam PengurusanAwam

  5

  2%10

  %20!!pI

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  6/21

  Rumus PED

  Titik keanjalan harga

  Titik tengah bagi keanjalan harga:

  Ekonomi Dalam PengurusanAwam

  6

  Q

  P

  P

  Qp

  y

  ? A

  ? A/2PP/PP/2QQ/QQ

  1212

  1212

  p

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  7/21

  Contoh Pengiraan PED

  ? A

  ? A13!

  !

  /267/67

  /220/20p

  Ekonomi Dalam PengurusanAwam

  7

  P($) Q

  7 0 13.0

  6 2 3.7

  5 4 1.8

  4 6 1.0

  3 8 0.6

  2 10 0.3

  1 12 0.1

  p

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  8/21

  Keanjalan Harga Permintaan

  Ekonomi Dalam PengurusanAwam

  8

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  9/21

  Keanjalan Harga Permintaan

  Ekonomi Dalam PengurusanAwam

  9

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  10/21

  Keanjalan Harga Permintaan

  Ekonomi Dalam PengurusanAwam

  10

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  11/21

  Keanjalan Harga Permintaan

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam

  11

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  12/21

  Keanjalan Harga Permintaan

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam

  12

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  13/21

  Keanjalan Harga dan Jumlah Hasil

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam

  13

  Jumlah hasil adalah satu jumlah yang dibayaroleh pembeli untuk mendapatkan baranganyang diterima oleh penjual.

  Dikira dengan mendarabkan harga bagibarangan dengan kuantiti yang dijual.

  TR berubah bila harga berubah. Perubahan dalam TR bergantung pada darjah

  keanjalan harga.

  QPTR v!

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  14/21

  Jumlah Hasil

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam

  14

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  15/21

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam

  15

  Bagaimana TRBerubah Bila P Berubah: PermintaanTak Anjal

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  16/21

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam

  16

  Bagaimana TRBerubah Bila P Berubah:Permintaan Anjal

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  17/21

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam

  17

  Keanjalan Keluk Permintaan Linear

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  18/21

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam

  18

  Keanjalan Keluk Permintaan Linear

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  19/21

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam

  19

  Keanjalan Keluk Permintaan Linear

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  20/21

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam

  20

  Jumlah Hasil, Hasil Purata dan Hasil Sut

 • 8/7/2019 Keanjalan Permintaan & Keanjalan Penawaran

  21/21

  Ekonomi Dalam Pengurusan

  Awam21

  Hubungan Antara Keanjalan

  Harga dengan Hasil Sut, Hasil

  Purata dan Jumlah Hasil.