Click here to load reader

KATEGORIZACIJA GRADSKIH CESTOVNIH PROMETNICA · PDF fileKategorizacija gradskih prometnica se vrši prema prometnom značaju i funkciji prometnice. Razlikujemo tri grupe cestovnih

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KATEGORIZACIJA GRADSKIH CESTOVNIH PROMETNICA · PDF fileKategorizacija gradskih prometnica se...

 • KATEGORIZACIJA GRADSKIH CESTOVNIH PROMETNICA

  Gradske ceste – Predavanje 6

 • Kategorizacija gradskih prometnica se vrši prema prometnom značaju i funkciji prometnice. Razlikujemo tri grupe cestovnih prometnica:

  1. Zemaljske – kategorizirane ceste u gradu

  - ceste koje po svojoj funkciji ne pripadaju gradskoj uličnoj mreži, ali

  prolaze rubnim/središnjim dijelom grada

  - funkcija ovih cesta je povezivanje grada s okolnom regijom

  - projektni elementi u potpunosti odgovaraju normativima za ceste izvan

  naselja

  - 3 su kategorije ovih prometnica: lokalne, županijske i državne ceste

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Načini povezivanja auto-putova sa gradskom mrežom prometnica

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • 2. Primarna gradska ulična mreža

  • prometna funkcija ove grupe ulica je povezivanje pojedinih gradskih područja međusobno i priključivanje na zemaljske ceste

  • obilježje ovih prometnica je visoki standard i bogati građevinsko-projektni elementi

  U ovu kategoriju spadaju: gradske magistralne ulice, gradske primarne ulice gradske sekundarne ulice

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • 3. Sekundarna gradska ulična mreža

  • prometna funkcija ovih ulica je kombinirana s funkcijom opsluživanja sadržaja uz ulicu,

  • obilježje ovih cesta je nizak prometni standard uz bogata rješenja pratećih sadržaja

  Sekundarna ulična mreža obuhvaća: - sabirne ulice - interzonalne ulice : stambene, poslovne, industrijske ulice

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Mreža prometnica u gradu Rijeci (planiranih 80-tih godina)

   Gradske ceste – Predavanje 6

 •  Gradske ceste – Predavanje 6

 • Definirajte na mreži prometnica kategorije tih prometnica!

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Detaljni opis kategorija ulica

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • 1. Zemaljske ceste u gradu

  • lokalne, županijske i državne ceste služe tranzitnom prometu te

  izvorno-odredišnom prometu koji povezuje grad s okolnom regijom i

  širim područjem

  Obilježja zemaljskih cesta u gradu:

  - z.c. su odvojene od gradskog tkiva pojasom zelenila i/ili objektima za zaštitu od buke - na njima se obavlja isključivo promet osobnih i teretnih vozila – ceste rezervirane za motorni promet - nema linija javnog gradskog prometa - nema pješačkog prometa niti prilaza zgradama - nema parkiranja - komunalne instalacija samo u funkciji ceste

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Projektni elementi:

  - ovisno o kategoriji ceste računska brzina : - 60-80 km/h - lokalna, županijska - 80-100km/h – državna cesta

  Državna cesta: - najmanje 4 vozna traka, fizički odvojena - maksimalni uzdužni nagib 6 (7) % - raskrižja denivelirana, razmak prosječno 3,0 km

  Županijska/lokalna cesta: - broj trakova se određuje prema prometnom opterećenju - maksimalni uzdužni nagib 8 (9) % - raskrižja denivelirana ili semaforizirana - razmak prosječno 1,5 km

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Državna cesta – maksimalni profil

  Državna cesta – minimalni profil

  K : udaljenost do granice

  koridora

  S : udaljenost do najbližih

  zgrada – stambenih, škola,

  zdravstvo, kultura

  P : udaljenost do poslovnih,

  trgovačkih ili uredskih zgrada

  R : udaljenost od radionica,

  ind. zgrada i sl.

  G : udaljenost do granice

  katastarske parcele

  prometnice

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Županijska/lokalna cesta – maksimalni profil

  Županijska/lokalna cesta – minimalni profil

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • 2. Primarna ulična mreža

  • služi priključivanju gradske prometne mreže na zemaljske ceste i povezivanju gradskih zona

  Obilježja GMP:

  - obavlja se motorni promet svih vrsta vozila

  - postoje linije JGP, bez stajališta

  - pješački prijelazi denivelirni

  - nema prilaza zgradama, uličnog parkiranja

  - od komunalnih instalacija – instalacije u funkciji ulice, glavni vodovi

  2.1. Gradska magistralna prometnica - GMP

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Projektni elementi:

  - računska brzina : 60-100 km/h - broj trakova prema prometnom opterećenju - obavezno odvajanje trakova na privozu - maksimalni uzdužni nagib 6 (7) % - raskrižja denivelirana ili semaforizirana, razmak 1,0 km

  GMP – minimalni profil

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • GMP – maksimalni profil

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • 2.2. Primarna prometnica - GPP

  • služi međusobnom povezivanju gradskih zona • služi loklanom prometu među udaljenijim dijelovima područja iste zone • sekundarna namjena – opsluživanje gradskih sadržaja uz ulicu

  Obilježja GPP: - normalno odvijanje svih oblika prometa bez ograničenja - prilazi zgradama koncentrirani za manje grupe zgrada - parkiranje na organiziranim parkiralištima - nema ograničenja za komunalne instalacije - jednosmjeran / dvosmjeran promet

  Projektni elementi: - računska brzina: 60-80 km/h - broj voznih trakova: prema opterećenju - maksimalni uzdužni nagib : 8 (9) % - raskrižja u razini, semaforizirana, razmak 500 m

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Primarna ulica – maksimalni profil

  Primarna ulica – minimalni profil

  Primarna ulica – jednosmjerni promet

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • 2.3. Sekundarna prometnica - GSP

  • služi međusobnom povezivanju gradskih zona • služi lokalnom prometu među udaljenijim dijelovima područja iste zone • opsluživanje gradskih sadržaja uz ulicu

  Isto kao primarna gradska prometnica uz jače izraženu funkciju opsluživanja objekata uz ulicu

  Obilježja SPP: - normalno odvijanje svih oblika prometa bez ograničenja - prilazi zgradama koncentrirani za manje grupe zgrada - parkiranje na organiziranim parkiralištima - nema ograničenja za komunalne instalacije - jednosmjeran / dvosmjeran promet

  Projektni elementi: - računska brzina: 50-60 km/h - broj voznih trakova : u pravilu dva - maksimalni uzdužni nagib : 8 (9) % - raskrižja u razini, semaforizirana, razmak 350 m

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • 3. Sekundarna ulična mreža

  3.1. Sabirna prometnica

  • gradske sabirne prometnice prikupljaju promet iz mreže interzonalnih prometnica i upućuju ga na primarnu mrežu (i obrnuto) • imaju ulogu stambene, poslovne ili industrijske ulice (ili kombinaciju ovih funkcija) • osnovna im je funkcija izvorišno-odredišni promet i opsluživanje uličnih sadržaja

  Obilježja SPP: - normalno odvijanje svih oblika prometa bez ograničenja - prilazi zgradama koncentrirani za manje grupe zgrada - parkiranje na organiziranim parkiralištima - nema ograničenja za komunalne instalacije - jednosmjeran/dvosmjeran promet

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Projektni elementi: - računska brzina: 40-50 km/h - broj voznih trakova : u pravilu dva - maksimalni uzdužni nagib : 11 (13) % - raskrižja u razini, semaforizirana, razmak 200 m

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • 3.2. Interzonalne prometnice

  ...prema namjeni mogu biti:

  3.2.1. Stambena ulica

  3.2.2. Poslovna ulica

  3.2.3. Industrijska ulica

  - projektni elementi moraju biti prilagođeni funkciji

  - služe lokalnom izvorišno-odredišnom prometu

  - prometna funkcija je podređena funkciji zadovoljavanja sadržaja

  - raskrižja u razini, semaforizirana, razmak 200 m

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • 3.2.1. Stambena ulica

  • ima funkciju povezivanja stambenih četvrti, blokova i pojedinačnih zgrada i parkirališta unutar stambene četvrti

  Obilježja :

  - opstrukcija prolaza tranzitnog prometa

  - bogate prateće površine za pješake i parkiranje

  - velike parkovne površine

  - nema JGP, teretni promet samo dostava

  - nema ograničenja za komunalne instalacije

  - posebna briga za sigurnost pješaka i djece

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Projektni elementi:

  - računska brzina: < 30 km/h - broj voznih trakova : u pravilu dva, za jednosmjerne ulice jedan: 4,50 m - maksimalni uzdužni nagib : 14 (16) % - raskrižja : nema ograničenja

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • 3.2.2. Poslovna ulica

  • je namijenjena svim prometnim radnjama oko trgovačkih i poslovnih djelatnosti, dopreme ljudi i dobara

  Obilježja :

  - opstrukcija prolaza tranzitnog prometa

  - bogate prateće površine za pješake i parkiranje

  - usporavanje kretanja vozila

  - JGP, teretni promet samo dostava

  - nema ograničenja za komunalne instalacije

  - posebna briga za sigurnost pješaka i djece

  - preporučaju se pasaži za pješake

   Gradske ceste – Predavanje 6

 • Projektni elementi:

  - računska brzina: < 40 km/h - broj voznih trakova : u pravilu dva - maksimalni uzdužni nagib : 14 (16) % - raskrižja : nema ograničenja

   Gradske ceste –

Search related