of 80/80
KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM3117) 1.0 PENGENALAN Dalam kehidupan sehari-harian, kita menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk berkomunikasi dengan orang di sekeliling kita. Bahasa menjadikan urusan kita menjadi mudah dan tanpa bahasa, kita tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain bagi menyampaikan kehendak, perasaan, pendapat, pengalaman, buah fikiran, pengalaman, pengetahuan, mendapatkan informasi dan menambahkan ilmu pengetahuan serta memahami orang lain di sekeliling kita. Tanpa bahasa siapalah kita, kerana bahasa melambangkan bangsa. Secara formalnya, pembelajaran bahasa berlaku di sekolah. Pendidikan menjadi wadah utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini menyebabkan penguasaan bahasa adalah lebih ketara dalam bidang pendidikan yang penuh dengan cabaran ini. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid. Ini jelas dibuktikan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah. Aspek- aspek kemahiran bahasa amatlah ditekankan melalui aktiviti-aktiviti dan kemahiran yang dilaksanakan oleh guru-guru. Objektifnya ; untuk memastikan setiap pelajar dapat menguasai kebolehan mendengar, bertutur, membaca dan menulis dengan baik dan lebih mantap bagi melahirkan barisan generasi baru yang celik ilmu selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh yang demikian, sudah tentu sekali guru bahasa Melayu memainkan peranan yang penting bagi menggalas tanggungjawab menyampaikan pengajaran bahasa dengan berkesan agar pelajar dapat menguasai bahasa dengan baik. Guru juga menjadi medium penentu kejayaan pelajar dalam penguasaan bahasa. Ab. Rahman Ab. Rashid, Yap Kim Fatt dan Ab. Rahim Selamat (1997) menggariskan empat peranan guru bahasa Melayu iaitu sebagai perancang pengajaran dan pembelajaran; penggerak dan pendorong pengajaran dan pembelajaran; pembimbing murid; dan pemupuk semangat dan pembentuk sahsiah murid. Justeru, pembentukan guru-guru bahasa yang dikehendaki dan dapat melaksanakan peranan dan tanggungjawab seperti yang disebutkan hendaklah bermula daripada peringkat institut. Guru-guru pelatih hendaklah didedahkan dengan pelbagai kaedah pengajaran bahasa yang sesuai untuk diaplikasikan di dalam pengajaran dan pembelajaran apabila mereka sudah 1

kaedah pengajran BMSR

  • View
    5.208

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugasan kerja kursus bmm3117 pismp sem 1

Text of kaedah pengajran BMSR

Invalid document format