Click here to load reader

J&W_versie_1

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sdasdas sd erw f fb

Text of J&W_versie_1

 • 1

 • 2A global law firm & The Hague & more than lawyers & specialist experience & business thinkers & surprisingly colourful offices & that feeling you get when all the hard work pays off & thatsBird & Bird is een snelgroeiend, internationaal advocatenkantoor dat verschillende disciplines verenigt onder n dak. Onze vestiging in Den Haag telt ongeveer 80 juristen. Wereldwijd zijn dat er ruim 1000. Onze advocaten, fiscalisten en (kandidaat-) notarissen zijn actief in hightech en gereguleerde markten als: telecom, IT, life sciences, media, energy, internet en electronics. Net als onze clinten ontwikkelen we ons voortdurend en is onze blik altijd op de toekomst gericht. Daarom zijn we continu op zoek naar talenten die hogerop willen.

  Meer weten? Neem contact op met onze recruiter, Chantal van der Meeren, via tel. 070-353 88 00 of per e-mail: [email protected]

  www.werkenbijbirdenbird.nl

  Abu Dhabi & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Dsseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & Shanghai & Singapore & Stockholm & Warsaw

 • 3Sinds 1987 wordt het Jurist en Werk congres georganiseerd. Het doel van Jurist en Werk is het vergemakkelijken en bevorderen van het contact tussen rechten-studenten en potentile werkgevers. Het congres bestaat uit een hele dag, die in het teken zal staan van een bepaald thema. Dit thema zal door verschillende sprekers worden belicht tijdens het symposium. Verder worden er verschillende workshops gegeven, is er een banenborrel en kan de student deelnemen aan een diner. Tijdens de workshops, de banenborrel en het afsluitende diner kan de student op een informele en ontspannen manier kennis maken met grote kantoren uit de juridische wereld.

  Het congres is een goede balans tussen een informatief symposium met vooraan-staande sprekers en een sociaal, toekomstgericht aspect door verschillende bedrijven met een juridische inslag beter te leren kennen.

  Wij heten u welkom in het Mediaplaza in Utrecht en wensen u een mooie dag toe.

  Het landelijke Jurist en Werk Congres 2013

 • 4

 • 509:30 uur: Ontvangst

  10:00 uur: Symposium deel 1

  11:00 uur: Pauze

  11:30 uur: Symposium deel 2

  12:30 uur: Lunch

  13:45 uur: Workshopronde 1

  15:00 uur: Pauze

  15:30 uur: Workshopronde 2

  16:45 uur: Banenborrel

  18:00 uur: Diner

  21:15 uur: Afsluiting diner

  Het landelijke Jurist en Werk Congres 2013

 • 7Na het succes van afgelopen jaar zijn wij vol enthousiasme begonnen aan de voorbereidingen van het 26e Jurist en Werk Congres 2013. Een jaar van inspanning heeft geresulteerd in dit landelijk juridisch congres, waarin de ambitieuze en talentvolle rechtenstudent centraal staat. Een selectie van de meest vooraan-staande juristen zal ons vandaag meenemen in hun kijk op het thema De kracht van de vierde macht. Jullie zijn de generatie studenten die zijn opgegroeid met een steeds grotere invloed van de media. Facebook, Twitter en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Alle actualiteiten, ontwikkelingen en informatie zijn vrijwel per direct beschikbaar door de steeds verder groeiende kracht en macht van de (social) media. De klassieke machten-scheiding van Montesquieu moet wellicht meer rekening gaan houden met macht van de media.

  Deze steeds verder groeiende macht roept bij mij veel vragen op. Hoe verhoudt zich de macht van media ten aanzien van het recht? Worden verdachten ondanks vrijspraak niet toch veroordeeld door de beeldvorming van de media en hoe verhoudt zich dit met de onschuldpresumptie? Hoe moet worden omgegaan met het recht op privacy, mogen alle gegevens standaard openbaar gemaakt worden op Facebook? Hoe reageert het bedrijfsleven op de macht van de media, hebben zij de juridische mogelijkheden de media van onjuiste beeldvorming te weerhouden? Allemaal vragen waarop we vandaag hopelijk een antwoord krijgen van de juridische specialisten die zich maar al te bewust zijn van de kracht van de vierde macht.

  Na het ochtendprogramma biedt het congres de mogelijkheid om op informele wijze in contact te komen met de grote spelers op de juridische arbeidsmarkt. De bedrijven die het Jurist en Werk Congres al jaren mogelijk maken, bieden jullie studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen in de praktijk, zoals business courses, bijbanen en stage mogelijkheden. Kortom: ik raad je aan om tijdens het congres met zoveel mogelijk kantoren en instanties in contact te komen. De kan-toren willen zich graag aan jou presenteren en zullen graag je vragen beantwoor-den. Maak gebruik van de informele sfeer en probeer een beeld te schetsen van waar je wellicht je universitaire kennis in de praktijk wilt brengen!

  Ik wens jullie een ontzettend leuke en informatieve dag toe en hoop jullie wellicht volgend jaar weer te zien op het Jurist en Werk Congres.

  Namens de Commissie Jurist en Werk 2013,

  Caspar Bonnemaijer

  Voorwoord Caspar Bonnemaijer

 • 9Vrouwe Justitia heeft op haar alleroudste weergaves haar ogen onbedekt. Pas aan het eind van de vijftiende eeuw zou zij voor het eerst zijn afgebeeld met een blind-doek. Want, echt onafhankelijke rechtspraak vindt, zoals welbekend, plaats zonder aanzien des persoons.

  We zijn nu vier eeuwen verder en het is de vraag of slechts een blinddoek nog volstaat als waarborg voor volledig objectieve rechtspraak. Die vraag heeft alles te maken met de fors toegenomen macht van televisie, internet en vooral ook sociale media. Onze rechters staan voortdurend bloot aan al deze informatie met soms breed gedragen sentimenten, n journalistieke twijfel over hun objectiviteit tot gevolg. Bovendien kan deze macht van de media het lot van verdachten ernstig verzwaren. Mensen, die via Twitter aan de virtuele schandpaal zijn genageld, kunnen daarover meepraten.

  We onderzoeken en bespreken daarom de rol en de macht van de media in relatie tot onze rechtspraak. Hoe gaan we om met het feit dat communicatie op dit moment zoveel eenvoudiger, zoveel effectiever en soms zoveel desastreuzer is? Houden onze wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht elkaar nog wel in evenwicht, of is er sprake van een vierde macht: die van de media?

  Juristen en advocaten van vandaag zullen zich hoe dan ook, naast hun eigen vakgebied, moeten bekwamen in deze materie: hoe communiceer je effectief, hoe gebruik je nieuwe media in je voordeel, hoe bescherm je je clint, zo nodig ook langs deze weg? Een proactieve en, waar nodig, communicatieve houding is daar-voor cruciaal. Het juridische vakgebied wordt hierdoor mogelijk complexer, maar zonder meer ook rijker.

  En het antwoord lijkt me: Ja, er is sprake van een vierde macht. Ik juich het dan ook van harte toe dat jullie je, op een dag zoals vandaag, uitvoerig verdiepen in deze materie. Vrouwe Justitia heeft haar beide handen vol en legt wat mij betreft de macht van de media op haar weegschaal, om deze zorgvuldig mee te wegen bij haar beslissing.

  Ik wens jullie een inspirerend congres toe. Deel, toets en verrijk je eigen inzich-ten en leg waardevolle nieuwe contacten. Want alle nieuwe media ten spijt: een persoonlijke bijeenkomst zoals vandaag met voor allen een open vizier - blijft natuurlijk de rijkste vorm van communicatie.

  Rector magnificus & voorzitter College van BestuurUniversiteit Leiden

  voorwoord prof. mr. c.j.j.m. stolker

 • 11

  Voorzitter: Caspar Bonnemaijer

  Penningmeester: Christiaan van Gastel

  Acquisitie: Roxana de Bruin

  Acquisitie: Guido Heunen

  Acquisitie: Bart Vlasveld

  Logistiek: Charlotte Jacobs

  Logistiek: Vincent Verhulst

  Symposium: Paulien van Bottenburg

  Symposium: Mazdak Soltani

  Public Relations: Isabella Leeuwaarden

  Public Relations: Julius Kahn

  Commissie Jurist en Werk 2013

 • 12

  Mr. H. van den Broek

  prof. dr. P.B. Cliteur

  prof. drs. V. Halberstadt

  prof. mr. A.G. Castermans

  prof. mr. C.J.J.M Stolker

  prof. mr. dr. J.H.A. Lokin

  prof. mr. E.H. Hondius

  prof. mr. H. Franken

  prof. mr. J. Hijma

  prof. mr. M.V. Polak

  prof. mr. T. Hartlief

  prof. mr. W.J. Zwalve

  Comit van aanbeveling

 • 13

  Yskje van SchelvenVoorzitter

  Pieter van TilburgPenningmeester

  Freek Eveleens MaarseBestuurslid

  Daan SchuringaBestuurslid

  Caspar BonnemaijerBestuurslid

  Christiaan van GastelBestuurslid

  Stichting Jurist & Werk

 • 15

  Anno 2013 hebben de media een rol gekregen in onze samenleving die niet langer onderschat kan en mag worden. Ons dagelijks leven wordt steeds meer benvloed door televisie, internet en andere social media. Waar Montesquieu met zijn Trias Politica destijds drie machten onderscheidde die elkaar in evenwicht hielden door onderlinge controle, zou tegenwoordig wellicht de media als vierde macht kunnen worden aangemerkt. Er moeten echter vraagtekens bij deze nieuwe rol worden gezet. De steeds groter wordende invloed van de media heeft consequenties voor alle facetten van rechtspraak en deze zijn lang niet altijd positief.

  Is de rechtspraak nog wel zo onafhankelijk als zij lijkt en behoort te zijn? Deze vermeende doch vereiste onafhankelijkheid lijkt door de steeds groter wordende rol van de media te worden aangetast; Vrouwe Justitia dreigt haar blinddoek te verliezen. De publieke opinie wordt steeds sterker gevormd door de media omdat zij bijvoorbeeld een eentonig beeld schetsen van verdachten. Feit is dat rechters zelf uiteindelijk ook gewone mensen zijn die bloot worden gesteld aan al deze invloeden. Hierdoor kan