Click here to load reader

JUOS ''TURIJA'' RANG LISTA KANDIDATA POZICIJA: 43.10 ... · PDF file JUOS ''TURIJA'' POZICIJA: PREZIME (IME OCA) IME ADRESA TELEFON M A AVE RSA ao) Radna obaveza (10%) Porodice branioca

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JUOS ''TURIJA'' RANG LISTA KANDIDATA POZICIJA: 43.10 ... · PDF file JUOS ''TURIJA'' POZICIJA:...

 • JUOS ''TURIJA'' POZICIJA:

  PREZIME (IME OCA) IME ADRESA

  TELEFON

  D A

  TU M

  D IP

  LO M

  IR A

  N JA

  D A

  TU M

  O B

  JA V

  E

  K O

  N K

  U R

  SA

  R ad

  n i s

  ta z/

  C ek

  an je

  n a

  p o

  sa o

  B O

  D O

  V I A

  )

  Radna obaveza (10%)

  Porodice branioca od12-24

  mjeses.(19%)

  Porodice branioca 24 I vise mjes.

  (20%)

  Ucesce u Armiji BiH 12-24 mjes. (21%)

  Porodica RVI (22%)

  Ucesce u Armiji BiH 24 I vise mjes.

  (23%)

  RVI do 60 % (24%)

  RVI 60% I vise (25%)

  Porodica sehida (30%)

  B O

  D O

  V I B

  ) D

  o b

  it n

  ik p

  ri zn

  an ja

  5

  D ije

  te d

  o b

  . P ri

  zn an

  ja 4

  m en

  to rs

  tv o

  + 1

  b o

  d

  sa vj

  et n

  is tv

  o +

  2 b

  o d

  IN TE

  R V

  JU

  U K

  U P

  N O

  R A

  N G

  Imširović(Muhamed) Amela Gnojnica 18.12.2001 1.8.2016 175 35 0 1 36 1 Čičkušić(Mustafe) Selma Šerići 8.10.2001 1.8.2016 177 35,4 0 35,4 2 Nuhanović(Vehid) Edin Dobošnica

  23.9.2002 1.8.2016 166 33,2 0 1 34,2 3 Softić(Osman) Izet Kalesija 17.6.2002 1.8.2016 169 33,8 0 33,8 4 Osmanović(Iljaz) Aida Lukavac 24.6.2003 1.8.2016 157 31,4 0 31,4 5 Čolić(Sulje) Sead Banovići 5.7.2004 1.8.2016 144 28,8 0 28,8 6 Salkić(Ramiz) Mirela Živinice 11.12.2004 1.8.2016 139 27,8 0 27,8 7 Hajdarbegović(Irfan) Mersiha Živinice 1.7.2005 1.8.2016 133 26,6 0 26,6 8 Demirović(Refik) Denisa Banovići 15.5.2007 1.8.2016 110 22 20% 4,4 26,4 9 Kovačević(Omer) Elvir Gnojnica 9.9.2005 1.8.2016 130 26 0 26 10 Pilavdžić(Kasim) Elvir Poljice 28.9.2005 1.8.2016 130 26 0 26 10 Suljkanović(Abdulah) Jasmin Rainci Gornji 11.7.2006 1.8.2016 120 24 0 24 12 Mahovkić(Rasim) Eldina Lukavac 6.6.2008 1.8.2016 97 19,4 20% 3,88 23,28 13 Nuhanović(Kadir) Eldina Srebrenik 29.1.2008 1.8.2016 102 20,4 0 20,4 14

  RANG LISTA KANDIDATA 43.10 INFORMATIKA 3 CASA NA ODR.

 • Hasanhodžić(Bilal) Adnan Tabaci 25.1.2010 1.8.2016 78 15,6 0 15,6 15 Puzić(Zaim) Halid Živinice 24.3.2012 1.8.2016 52 10,4 0 10,4 16 Tufekčić(Fikret) Adnan Lukavac 21.12.2012 1.8.2016 43 8,6 0 8,6 17 Džinić(Sadik) Anadin Tuzla 17.10.2013 1.8.2016 33 6,6 20% 1,32 7,92 18 Musić(Ešef) Elvira Đurđevik 30.4.2013 1.8.2016 39 7,8 0 7,8 19 Zaketović(Ibrahim) Mirela Gračanica 19.7.2013 1.8.2016 36 7,2 0 7,2 20 Bojić(Meho) Denis Tuzla 26.11.2013 1.8.2016 32 6,4 0 6,4 21 Jahić(Enver) Selver Tuzla 24.6.2014 1.8.2016 25 5 20% 1 6 22 Čajić(Šefik) Elvir Bokavići 17.7.2014 1.8.2016 24 4,8 10% 0,48 5,28 23 Hodžić( Mevludin) Enisa Srebrenik 27.6.2015 1.8.2016 13 2,6 20% 0,52 3,12 24

  Rang lista objavljena: ____________ godine u _________ sati.

  Primjedbe komisiji za bodovanje ističu dana: ______________ 2016. godine u _________sati.

  KOMISIJA: __________________________

  __________________________

  __________________________

 • N A

  P O

  M EN

  A

  nema potvrdu

  s biroa 20% 10% 4 1

  19% 5 2 nema potvrdu

  s biroa 20% 20% nema potvrdu

  s biroa 20% 21%

  22% nema potvrdu

  s biroa 20% 23% nema potvrdu

  s biroa 19% 24%

  25%

  30% nema potvrdu

  s biroa 10%

  nema potvrdu

  s biroa 20%

  nema potvrdu

  s biroa 20%

  43.10 INFORMATIKA 3 CASA NA ODR.

 • nema diplomu uvjerenje nije ovjereno nema potvrdu

  s biroa 10%

  civilna zastita nema potvrdu

  s biroa 19%

 • 43.1 MATEMATIKA NA NEODR.

  43.2 MATEMATIKA 8 CASOVA NA ODR.

  43.3 ENGLESKI JEZIK 7 CASOVA NA ODR.

  43.4 NJEMACKI JEZIK 12 CASOVA NA NEODR.

 • 43.5 FIZIKA 9 CASOVA NA NEODR.

  43.6 RAZREDNA NASTAVA PUNA NORMA NA ODR.

  43.7 PEDAGOG 70% DO POVRATKA ZAPOSL.

  43.8 TJELESNI ODGOJ 4 CASA NA ODR.

  43.9 TJELESNI ODGOJ 10 CASOVA DO POVRATKA ZAPOSL.

  43.10 INFORMATIKA 3 CASA NA ODR.

  43.11 TEHNICKA KULTURA 3 CASA DO POVRATKA ZAPOSLEN.

  43.12 ISLAMSKA VJERONAUKA 13 CASOVA NA NEODREDJ.

  43.13 PRAVOSLAVNA VJERONAUKA 4 CASA NA ODREDJ.

  43.14 KULTURA ZIVLJENJA 2 CASA NA ODREDJ.

Search related