Jazykové kurzy v zahraničí

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog zahraničních jazykových kurzů pro rok 2011

Text of Jazykové kurzy v zahraničí

 • Jazykov kurzyv zahrani

  www.chc.czChannel Crossings

  Lazarsk 8/13E, PRAHA 2tel.: 210 215 3401e-mail: zahranici@chc.cz

  Vrsk 238, PRAHA 5tel.: 210 215 3501

 • 2 59

  angl

  itin

  aPiktogramy

  Obsah

  Dospl

  Manaei

  Dti a mlde

  Rodiny

  Generace 50+

  Vhodn cena

  Se sportem

  Tip CHC

  Velk Britnie 11, 53 Londn, Brighton St Giles 11 Londn Language Studies International 12 Eastbourne St Giles 12 Worthing Centre of English Studies 13 Cambridge Eurocentres Cambridge 13 Oxford Regent Oxford 14 Cheltenham Inlingua Cheltenham 14 Edinburgh EAC 15 Exeter Exeter Academy 15 Bournemouth Bournemouth Business School International 16 Bristol The English Language Centre 16 Cardiff Celtic School 43 Bridge of Earn Holme Park at Kilgraston

  43 Plymouth Mayower College 44 Sidmouth Sidmouth International School 44 Londn Kingston a Hampstead Language Studies International 53 Worcester Kingsway English Centre 54 Cambridge, Torquay OISE, Torquay International School

  Irsko 17 Dublin Emerald Cultural Institute, iStudy International 18 Cork Cork English College 18 Galway Galway Cultural Institute

  Malta 21, 45, 55 St. Julians European Centre 21 San Gwan Gateway School of English 45 Sliema Inlingua

  USA 22 New York Rennert 22 Miami Open Hearts International College 23 Los Angeles Costa Mesa GEOS English Academy 23 San Francisco, Boston ELS 46, 55 Fort Lauderdale The Language Academy 46 New York European Centre

  Kanada 24 Vancouver Tamwood International 24 Toronto Language Studies International 25 Canmore Banff Education Centre 25 Kelowna International Gateway Kelowna

  Austrlie 26 Sydney, Cairns, Brisbane Eurocentres, LSINov Zland 27 Auckland, Christchurch ad. Worldwide, LSNZ, New HorizonJAR 28 Kapsk Msto Good Hope Studies, European Centre

  Dosp

  l

  Dti

  a m

  lde

  Man

  ae

  i

  Rodi

  ny

  Se s

  porte

  m

  Prac

  ovn

  st

  Gene

  race

  50

  +

  kol

  n ro

  k

  stra

  na

  Sluby poskytujeme v nsledujcch oblastech:

  jazykov kola n kurzy pro rmy i veejnostn individuln i skupinov vuka n e-learningn jazykov audit n jazykov zkouky (City & Guilds)

  peklady a tlumoen n peklady odbornch text n konsekutivn tlumoenn simultnn tlumoen n jazykov korektury n konferenn servis

  studium v zahrani n kurzy pro dospln kurzy pro manaeryn profesn zamen vukan kurzy v kombinaci se sportemn kurzy pro dti a mlde

  projekty EUn realizace vzdlvacch projektn pprava projekt ESF a LLPn konzultace projektovch zmrn projektov poradenstvn kolen v oblasti dotanch

  pleitost

  Fotograe vcarska poskytl Switzerland Tourism.

  Partnei:

 • 3Ven ptel,

  pan

  lt

  ina

  franc

  ouz

  tina

  nm

  ina

  osta

  tn j

  azyk

  y

  Dosp

  l

  Dti

  a m

  lde

  Man

  ae

  i

  Rodi

  ny

  Se s

  porte

  m

  Prac

  ovn

  st

  Gene

  race

  50

  +

  kol

  n ro

  k

  stra

  na

  do katalogu zahraninch jazykovch kol, jeho est vydn prv drte v rukou, jsme pro Vs vybrali ta nejzajmavj msta, nejkvalitnj koly a nejlep nabdky zahraninch jazy-kovch kurz. Zveme Vs k prochzce po celm svt, na msta, kde mete zdokonalit sv jazykov schopnosti.I tentokrt pro Vs mme novinku, kterou je rozdlen katalogu do t hlavnch sekc. Prvn z nich jsou kurzy pro dospl, kde najdete irokou nabdku kol poskytujcch standardn, vce nebo mn intenzivn jazykov kurzy. Druhou sekc jsou kurzy pro dti a mlde, kter kadm rokem zskvaj na oblib. Tet sekci tvo kurzy pro manaery, kter se zamuj na specick jazykov poteby nronj klientely.A se Vm nov katalog zahraninch jazykovch kol lb!

  Za tm jazykov koly Channel Crossings

  Vtzslav Bicanvkonn editel

  Nmecko 29 Berln, Mnichov Eurocentres, Inlingua 30 Heidelberg F+U Academy of Languages 30 Drany Kstner Kolleg 47 Berln GLS 47 Koln n. Rnem, Norimberk DID Deutsch-Institut 56 Heidelberg OISE

  Rakousko 31 Salzburg Inlinguavcarsko 31 Curych Language Studies InternationalFrancie 32 Pa Language Studies International

  32, 48 Antibes Centre International dAntibes 33 Montpellier Institut Linguistique du Peyrou 48 Nice Sprachcaffe 56 Pa OISE

  vcarsko 33 Lausanne EurocentresKanada 34 Montreal GEOSGuadeloupe 34 Sainte Anne Media Langues Caraibespanlsko 35, 49 Barcelona don Quijote

  35 Malaga Malaca Instituto 49 Benalmdena Colegio Maravillas

  Latinsk Amerika 36 Guanajuato, Flamingo Beach ad. don QuijoteItlie 37 m, Florencie Dilit, Linguaviva Portugalsko 38 Lisabon Centro de LinguasRusko 38 Moskva a Petrohrad Liden & DenzSingapur 39 Singapur GEOS Language CentreJaponsko 39 Tokio Kudan Institute

 • 4Nabzme vm sv zkuenosti a radu pi vbru vhodnho studijnho programu a tak pomoc pi zajitn vech slueb souvisejcch s vycestovnm do zahra-ni. Srden vs zveme na nezvaznou informativn schzku v na kanceli.

  Jak co nejlpe zvolit jazykov kurz?

  Jazykovch kurz je cel ada, ped samotnm vbrem je tedy vhodn si ujasnit oekvn.

  Mete si vybrat z kurz veobecnho jazyka, kurz s rznm odbornm zame-nm, ppravou na mezinrodn uznvan jazykov zkouky a samozejm tak zvolit formu vuky mete studovat ve skupince, individuln nebo v kombinaci obojho.

  Dalm dleitm bodem pi rozhodovn jsou as a penze. Dlku studia a termn si obvykle vol student sm, jen v ppa-dech nap. odborn zamench kurz i ppravy na zkouku muste potat s pevnmi nstupnmi daty a stanovenm potem tdn.

  Od druhu kurzu se odvj i jeho cena, nejlevnj variantou jsou vdy kurzy veobecnho jazyka, naopak odborn zamen kurz me bt nann n-ronj. Rdi vm pipravme pobyt dle vaich pedstav a asovch a nannch monost.

  Kter jazykov kola je ta prav?

  Nabdka jazykovch kol a jejich lokalit je velice pestr. Ti, kdo upednostuj rodinnj atmosfru, osobn pstup, monost dojt tm vude pky a vt klid na studium, by mli volit sp men msto. Ve velkch mstech je prosted daleko runj, ale zrove lze oekvat pestej nabdku kulturnho a spole-enskho vyit. Je vak teba potat s asem na dojdn do koly a nklady na mstn dopravu, vt nronost na orientaci v novm prosted a tak vt anonymitou.

  Co je dobr jet zvit?

  Vtinu svtovch jazyk lze studovat v nkolika rznch zemch. Do nkterch z nich je poadovno vzum opravujc ke vstupu a ke studiu. Nleitosti poteb-n k podn dosti i lhta potebn k vyzen se li podle destinace.

  Je dobr zamyslet se tak nad dopravou a jej cenou. Cesta do vzdlenjch des-tinac a vt poet pestup znamenaj del as a asto i vt nklady. U vt-ch mst je vhodou snadn dostupnost z letit a ndra, u mench muste potat s nvaznm spojem do msta stu-dia. Vyzvednut na letiti nebo vlakovm i autobusovm ndra lze zajistit ji pi rezervaci kurzu. Zstupce zahranin koly vs tak bezpen doprav a do msta ubytovn.

  Dleit je i zvolen termn. V letnm obdob muste potat s vt obsazenost

  skupin a s nim vkovm prmrem student. Pes zimu jsou skupiny men a student asto za stejnou cenu dostane intenzivnj vuku.

  S jak velkm pedstihem kurz objednat?

  Pi studiu v evropskch zemch je dobr potat s piblin tymi tdny, pi cestch do zmo me vyzen trvat a nkolik msc. Vdy se vyplat objed-nat kurz s velkm pedstihem. Zejmna v letnch mscch bv ada kol pln obsazen, omezen jsou i monosti uby-tovn. Tak cena letenek me s blcm se termnem odjezdu i nkolikansobn vzrst.

  Dlka studia a intenzita vuky

  Zahranin jazykov koly nabzej irok spektrum kurz. Minimln dlka pobytu bv dva tdny. Krtkodob intenzivn kurzy mohou bt ale i vkendov i tden-n a naopak tematicky zamen progra-my asto trvaj nkolik tdn i msc.

  Ve vtin ppad lze zvolit i poet hodin vuky. Bn jsou nabzeny kurzy o 15, 20, 25 a 30 vyuovacch lekcch tdn. Vuka probh ve skupinch student na piblin stejn rovni znalost. Roza-zen je vdy zleitost prvnho kolnho dne a probh formou psemnho testu a vtinou i stnho pohovoru.

  Ubytovn a strava

  Doporuujeme vyut monosti ubytov-n v hostitelskch rodinch, kter jsou kolami peliv vybrny a prbn

  Channel Crossings je tu pro vs!Nae jazykov agentura psob na eskm trhu ji vce jak 18 let. Osobn znme vtinu kol, kter vm na nsledujcch strnkch pedstavujeme. Mme tak k dispozici reference student, kte v tchto kolch jazykov kurz absolvovali.

 • 5kontrolovny, aby dokzaly vytvoit pjemnou atmosfru a dobr zzem ke studiu. Rodiny zajiuj tak stravu s pe-dem dohodnutm potem jdel. Nkter koly nabzej ubytovn v hostitelskch rodinch nadstandard, kde je zajitn vt komfort (vlastn sociln zazen, vt prostor).

  Studenti, kte upednostuj vt volnost a soukrom, mohou vyut nabdku studentskch ubytoven, spolench byt nebo penzion a hotel, kter koly doporu a rezervuj.

  Voln as

  koly pro studenty organizuj rzn spor-tovn i kulturn aktivity a vlety do okol. ada z nich je zdarma, nkter za reijn poplatek. Clem bv nejen aktivn vyuit volnho asu, ale tak vytvoen novch pleitost ke komunikaci, a tm k dalmu procvien studovanho jazyka.

  Kapesn

  Pestoe je ada slueb spojench s v-jezdem do zahrani ji pedplacen, je zapoteb potat s uritm obnosem na drobn osobn vdaje.

  Na pokryt obd, mstn dopravy, krt-kch vlet, sportovnch a spoleenskch aktivit koly se na kad tden pobytu doporuuj nsledujc stky:

  Austrlie AUD 150

  Francie EUR 180

  Irsko EUR 150

  Itlie EUR 180

  Japonsko JPY 25 000

  Jihoafrick republika EUR 100

  Kanada CAD 150

  Malta EUR 140

  Nmecko EUR 120

  Nov Zland NZD 170

  Rusko EUR 150

  panlsko EUR 150

  vcarsko CHF 200

  USA USD 150

  Velk Britnie GBP 120

  Ve kapesnho se me podstatn liit v zvislosti na ivotnm stylu jednotlivch student. Vdaje bvaj zpravidla vy ve vtch nebo turisticky atraktivnch mstech.

  Pi vjezdu do zahrani dopor