of 99 /99
1 a. Nyatakan jenis matawang yang digunakan pada zaman pemerintahan Gupta. F1 F2 F3 Dinara Perak Cengkerang Siput 2markah 

Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

Embed Size (px)

Text of Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

Page 1: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 1/99

1 a.  Nyatakan jenis matawang yang digunakan

pada zaman pemerintahan Gupta. 

F1 

F2 

F3 

Dinara 

Perak 

Cengkerang Siput 

2markah 

Page 2: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 2/99

b. Apakah peranan yang dimainkan oleh

Persatuan Perdagangan dan Perusahaan

atau sresthin. 

F1 F2 

F3 

Mengawal harga Kualiti barangan 

Gaji pekerja 

2markah 

Page 3: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 3/99

c.  Jelaskan kesan positif yang diterima oleh sesebuah

negara sekiranya sistem ekonomi dirancang dengan

baik. 

F1

F2 

F3 

F4 

F5 

Dapat meningkatkan kemasukan pelaburan daripada

luar  

Mengurangkan kadar pengangguran 

Menambah peluang pekerjaan 

Dapat bersaing dengan negara luar  

Meningkatkan pendapatan negara 

3markah

Page 4: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 4/99

d.  Sekiranya anda seorang pemimpin negara yang

berwibawa, nyatakan tindakan anda untuk

meningkatkan lagi pembangunan ekonomi negara? 

F1 

F2 F3 

F4 

F5 

Merancang ekonomi negara dengan lebih sistematik 

Mengadakan sistem percukaian yang lebih baik Mengadakan hubungan perdagangan antarabangsa 

Meneroka bidang baru untuk dimajukan 

Menggunakan teknologi moden 

3markah

Page 5: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 5/99

  2. Dalam tamadun Yunani, khususnya di Athens,

pendidikan bertujuan untuk melahirkan manusia yang

seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani. 

a. Apakah aspek yang dititikberatkan dalam pendidikan

di Athens? 

F1 F2 

F3 

F4 

F5 

pendidikan sukan pendidikan muzik 

pendidikan seni berpidato 

pendidikan kesusasteraan 

pendidikan membaca, menghafal, menulis 2 markah 

Page 6: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 6/99

b.  Dalam tamadun India, peningkatan dalam bidang

pendidikan bermula pada Zaman Vedik. Nyatakan ciri-

ciri pendidikan zaman Vedik di India. 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

didominasikan oleh kaum lelaki 

mementingkan keagamaan 

pembelajaran kitab veda 

kaedah penghafalan kitab 

diajar dalam bahasa Sanskrit 

karya saintifik dan falsafah yang dipelajari 

2markah 

Page 7: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 7/99

c.  Pada pandangan anda, mengapakah negara perlu

memberi penekanan dalam pembangunan pendidikan? 

F1 

F2 F3 

F4 

F5 

F6 F7 

melahirkan warganegara yang patriotic 

berdisiplinalat perpaduan 

berilmu pengetahuan 

menguasai kemahiran 

membangunkan negara melahirkan manusia yang seimbang dari segi rohani dan

 jasmani 

3markah

Page 8: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 8/99

F1 

F2 

F3 F4 

F5 

F6 

sukatan pelajaran yang sama 

bahasa pengantar yang sama

sistem persekolahan yang sama penglibatan semua pelajar dalam kegiatan kokurikulum 

menerap nilai-nilai murni 

perkenalkan sekolah wawasan

3markah

d   Apakah peranan sistem pendidikan Malaysia dalam

mewujudkan perpaduan kaum? 

Page 9: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 9/99

3.  Tamadun China telah memberikan banyak sumbangan

terhadap kemajuan pertanian 

a. 

Senaraikan dua sumbangan tamadun China dalam bidang

pertanian  2 markah 

F1

F2

F3

F4

F5

F6F7

F8

Memperkenalkan tenggala

Penggunaan batas tanaman

Menggunakan kolar kuda

Tanaman bergilir

Teres untuk pertanian

Pembinaan terusanPenciptaan cangkul

Penciptaan sabit

Page 10: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 10/99

b.  Apakah kesan kemajuan pertanian tersebut kepada tamadun

China?

2 markah 

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

Memudahkan pembinaan

Membolehkan kuda menarik tenggala kayu

Membolehkan penggunaan kereta sorong beroda

Penggunaan penyisir tanah

Menjaga kesuburan tanah

Dapat mengawal banjir

Menjamin sumber air

Meningkatkan hasil pertanian

Page 11: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 11/99

c. 

Pada pandangan anda, mengapakah tamadun China

mampu mencapai kemajuan tersebut? 

2 markah 

F1

F2

F3

F4

F5

Tanah yang subur

Tanah yang luas

Iklim yang sesuai

Sistem pengairan

Penggunaan alatan logam

Mana-mana yang munasabah

Page 12: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 12/99

d. 

Berdasarkan pemerhatian anda, apakah yang boleh diperoleh

daripada kemajuan tamadun China dalam bidang pertanian? 

2 markah 

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

Pentingnya ilmu pengetahuan

Menguasai pelbagai kemahiran

Kreatif

Inovatif

Gigih berusaha

Rajin

Berdisiplin

Berdedikasi

Mana_mana yang munasabah

Page 13: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 13/99

e.  Andaikan anda menjadi pemimpin sebuah negara, cadangkan

langkah-langkah untuk menjadikan negara tersebut sebagainegara pertanian yang maju?

F1 

F2 F3 

Sentiasa bersikap inovatif

Sentiasa berusaha untuk meningkatkan kehidupanMenjaga keamanan Negara

Meningkatkan kemahiran

Menambah ilmu pengetahuan

Meneroka bidang baru

Mana-mana yang munasabah

3markah

Page 14: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 14/99

1 Pengaruh Hindu Buddha telah bertapak di Asia Tenggara

sejak abad ketiga Masihi 

a. 

Berikan dua cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke

atas Asia Tenggara  2 markah 

F1

F2

F3

F4

Dibawa oleh golongan Ksyatria/ tentera /

golongan penakluk.

Dibawa oleh pedagang/ Vaisya.

Dibawa oleh golongan Brahmin/ pendeta.

Pengambilan unsur budaya

Page 15: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 15/99

b.  Nyatakan dua pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam

sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara 

2 markah 

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Penggunaan gelaran raja

Raja berkuasa mutlak.

Perintah raja menjadi undang-undang yang wajib

dilaksanakan.Penderhaka akan dihukum

Wujud kepercayaan raja bayangan tuhan

Lahir konsep dewa-raja

Raja mempunyai kuasa sakti

Konsep Orde-kosmos ibu kota sebagai pusat alam

Pelbagai adat untuk mengukuhkan kedudukan raja

Upacara pertabalan

Page 16: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 16/99

c.  Mengapakah masyarakat awal di Asia Tenggara membina

candi? 

2 markah 

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

memperingati orang ternama

mengingati peristiwa penting

Candi lambang agama Hindu Buddha

Rumah ibadat.

kubur raja dan keluarga (menyimpan abu mayat)

Candi tempat meyimpan patung dewa utama.

Candi lambang keagungan seseorang pemerintah

Page 17: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 17/99

d. 

Apakah kepentingan bahasa Sanskrit kepada agama Hindu

dan Buddha? 

2 markah 

F1

F2

F3F4

F5

F6

F7

meningkatkan pencapaian intelektual masyarakat.

Batu bersurat mengandungi maklumat tentang

agama, pemerintahan, raja dan undang-undangmenunjukkan arahan dan pemberitahuan

pemerintah kepada rakyat.

merupakan bahasa keagamaan

berkembang menjadi bahasa ilmu

Bahasa komunikasi kerajaan awal di Asia Tenggara

Page 18: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 18/99

e. 

Sebagai rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu

memelihara bangunan bersejarah? 

2 markah 

F1

F2

F3F4

F5

Khazanah budaya bangsa

Rasa bangga dengan warisan bangsa

Lambang kemajuan negaraKeagongan zaman zilam

Iktibar dan pengajaran kepada generasi muda

Mana-mana yang munasabah

Page 19: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 19/99

1. Perjanjian Aqabah menjadi pendorong kepada berlakunya

penghijrahan orang Islam dari Kota Makkah ke Kota Madinah 

a. 

Siapakah yang menandatangani Perjanjian Aqabah?

1 markah 

F1

F2

Nabi Muhammad s.a.w

Suku Aus/ Suku Khasraj/ orang Madinah

Page 20: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 20/99

b.  Senaraikan tiga isi kandungan perjanjian aqabah yang pertama

3 markah 

F1

F2

F3F4

Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah

s.w.t dan Rasul.

Berjanji membantu perjuangan Nabi s.a.w

Tidak akan melakukan amalan JahiliyahTidak mencuri, minum arak dan membunuh

bayi perempuan.

Page 21: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 21/99

c. 

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah

perjanjian aqabah penting dalam sejarah perkembangan

agama Islam. 

3 markah 

F1

F2

F3

F4

Penghijrahan nabi Muhammad ke kota Madinah

Penyebaran Islam secara meluas

Konsep persaudaraan Islam

Strategi penyebaran Islam

Page 22: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 22/99

d. 

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil

daripada peristiwa perjanjian Aqabah 

3 markah 

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Amalkan sikap tolong menolong / bekerjasama

Pentingnya pengorbanan utk mencapai kejayaan

Menepati janji

Kesetiaan kepada pemimpin

Mementingkan sikap berdisiplin

Mewujudkan persefahaman

Keikhlasan

Semangat setia kawan

Bersifat terbuka

Tolak ansur / diplomasi

Page 23: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 23/99

2. Sejak tahun 622 M sehinggalah pembukaan semula kota

Makkah tahun 630M, telah berlaku beberapa siri peperangan

antara orang Quraisy Makkah dengan orang Islam Madinah 

a. 

Senaraikan peperangan yang berlaku di antara orang IslamMadinah dengan orang Arab Quraisy

 

2 markah 

F1

F2

F3

F4

Perang Badar

Perang Uhud

Perang Khandak

Perang Tabuk

Page 24: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 24/99

b. 

Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera

Islam dalam sesuatu peperangan yang disertai 

2 markah 

F1

F2

F3

F4F5

F6

F7

F8F9

dilarang membunuh orang yang lemah

Dilarang membunuh orang tua

Dilarang membunuhkanak-kanak

Dilarang membunuh wanitaDilarang membunuh orang sakit dilarang membunuh

orang yang menyerah diri

Dilarang membunuh binatang ternakan

Dilarang memusnahkan tanam-tanamanDilarang merobohkan tempat ibadat

Page 25: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 25/99

Page 26: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 26/99

d.  Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk

mengelakkan peperangan daripada berlaku? 

2 markah 

F1

F2

F3

F4

F5

Mengamalkan akhlak yang mulia

Saling bertolak ansur

Kepimpinan melalui teladan

Menghormati hak asasi

Mengelakkan isu-isu sensitif

Mana-mana yang munasabah

e Andaikan anda dilantik sebagai pemimpin Pertubuhan Bangsa-

Page 27: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 27/99

e. 

Andaikan anda dilantik sebagai pemimpin Pertubuhan Bangsa-

Bangsa Bersatu, apakah yang boleh anda lakukan untuk

menamatkan sesuatu peperangan yang sedang berlaku antara

dua buah negara? 

2 markah 

F1

F2

F3

F4

Menyelesaikan masalah di meja rundingan

Mengajak kedua-dua negara mengamalkan sikap

tolak ansur

Menggesa negara terbabit mengamalkan sikap

menghormati hak orang lain

Menghantar pasukan pengaman

Mana-mana yang munasabah

Page 28: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 28/99

F1

F2F3

F4

Musyawarah/ Syura

Cadangan 1 nama daripada khalifah

terdahulu

Pemilihan daripada beberapa calon

Pencalonan oleh sekelompok masyarakat

1. a. Jelaskan dua cara pemilihan khalilfah 2 markah

b Nyatakan dua punca perpecahan masyarakat

Page 29: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 29/99

F1

F2

F3

Wujud orang islam murtad

Enggan membayar zakat

Gerakan golongan al-Riddah yang

salah tafsir ayat al-Quran

b. Nyatakan dua punca perpecahan masyarakat

Islam semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar

al-Siddik.

2markah

c Pada pandangan anda apakah faktor yang

Page 30: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 30/99

F1

F2F3

F4

F5

F6

Khalifah berwibawaPerancangan rapi

Sedia melaksanakan pembaharuanBerwawasanMengikut hukum Islam

Kekuatan tentera

Mana-mana yang munasabah

c.Pada pandangan anda, apakah faktor yang

menyebabkan kerajaan di bawah pimpinan khalifah

Islam mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang?

3markah

Page 31: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 31/99

Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan selepas gerakan

Page 32: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 32/99

F1

F2

F3

Gerakan ditaja oleh Ali bin Abdullah

Bergerak secara sulit

Gerakan dikendalikan secara terbuka bermula

dari zaman khalifah Umar abdul Aziz

Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan selepas gerakan

menjatuhkan kerajaan Bani Umaiyah.

a. Jelaskan tentang gerakan yang ditubuhkan untuk

menjatuhkan kerajaan Bani Umaiyah2markah

b Nyatakan dua sumbangan Khalifah Harun al

Page 33: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 33/99

F1

F2

F3

Menjadikan kota Baghdad sebagai pusat

intelektual

Baghdad menjadi pusat penyebaran ilmu

Membina baitulhikmah, iaitu sebuah institusi

keilmuan

b. Nyatakan dua sumbangan Khalifah Harun al-

Rasyid

2markah

c Senaraikan dua tahap yang terlibat dalam kegiatan

Page 34: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 34/99

F1

F2

F3

Mencatat segala idea atau percakapan

Mengumpul idea yang serupa atau hadis Nabi

Muhammad SAW ke dalam buku

Mengarang- segala yang dicatat diatur ke dalam

bahagian dan bab yang tertentu,

c. Senaraikan dua tahap yang terlibat dalam kegiatan

penulisan zaman kerajaan Bani Abbasiyah.

2markah

d Pada pendapat anda bagaimanakah Malaysia

Page 35: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 35/99

F1

F2F3

F4

Tenaga pendidik pakar

Prasarana pendidikan lengkap

Program berkembar dengan universiti luar

Budaya ilmu dalam kehidupan

Mana-mana yang munasabah

d. Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia

mampu menjadi pusat pendidikan antarabangsa?

2markah

e Sebagai rakyat Malaysia apakah sumbangan

Page 36: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 36/99

F1

F2F3

F4

F5

InovatifKreatif

Berpandangan jauhMemelihara keamananMenghormati antara satu sama lainMemupuk semangat perpaduan

Mana-mana yang munasabah

e. Sebagai rakyat Malaysia, apakah sumbangan

anda untuk meningkatkan kegemilangan negara?

2markah

Page 37: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 37/99

1a

Apakah maksud zaman Reformation? 

2 markah 

F1

F2

F3

Pembaharuan terhadap sesuatu untuk

menghasilkan sesuatu yang baik.

Pembaharuan agama kristian di Eropah Barat.

Page 38: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 38/99

b.  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah

reformation berlaku di Eropah pada abad ke-16? 

2 markah 

F1

F2

F3

F4

Kritikan terhadap gereja Katolik

Kepincangan, rasuah/ penyelewengan gereja Katolik.

Penguasa Gereja cenderung mengamalkan gayahidup pemerintah.

Berlaku penyelewengan penjualan sijil Indulgences

(surat pengampunan dosa).

Page 39: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 39/99

c. 

Senaraikan dua tokoh reformation di Eropah? 

2 markah 

F1

F2

F3

Martin Luther

Zwingli

John Calvin

Page 40: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 40/99

d. 

Apakah kesan penting reformation terhadap Eropah? 

2 markah 

F1

F2

F3

F4

Agama Kristian berpecah kepada Mazhab

Katolik dan Protestan.

Masyarakat Eropah berperang mengikut

mazhab

Muncul sikap toleransi antara penganut

mazhab Kristian.

Kuasa Gereja telah dicabar secara terbuka.

Page 41: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 41/99

e.  Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil

daripada zaman Reformation? 

2 markah 

F1

F2

F3

Pentingnya perpaduan

Tolak ansur

Mengadakan permuafakatan

k h h d lk d h

Page 42: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 42/99

1a

Apakah sistem pemerintahan yang diamalkan di Tanah

Melayu sebelum penjajahan kuasa barat?

1markah 

F1

F2

F3

sistem pemerintahan berajaSistem MonarkiSistem Feudal

A k h t j b j k d k t d l i t

Page 43: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 43/99

b

Apakah tanggungjawab raja kepada rakyat dalam sistem

pemerintahan tradisional?

2 markah

F1

F2

F3

Memberi perlindungan politik

Menjamin keselamatan rakyat

Mewujudkan suasana yang aman

Page 44: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 44/99

c. 

Senaraikan dua aspek asas yang perlu ada dalam

pembentukan negara bangsa di Negeri-negeri Melayu

sebelum penjajahan kuasa Barat

2 markah 

F1

F2

F3

F4

Negara

Perlembagaan

Bangsa

kerajaan

Page 45: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 45/99

d. 

Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini

dapat mempertahankan sistem pemerintahan yang sedia ada

di negara kita ?

3 markah 

F1

F2F3

F4

F5

menolak campur tangan asing

Hidup bersatu paduMemelihara keamanan

Toleransi

Menghormati pemimpin negara

Mana-mana yang munasabah

S b i i i k h d t k

Page 46: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 46/99

e.  Sebagai seorang pemimpin, apakah peranan anda untuk

memastikan keamanan dan keharmonian negara terus

berkekalan?

2 markah 

F1

F2

F3

F4

Memerintah dengan adil

ketelusan

Berusaha untuk membawa kemajuan

kepada rakyat

Mengamalkan konsep muafakat

Mana-mana yang munasabah

Page 47: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 47/99

Senaraikan tiga ciri Sistem Jemaah Menteri

Page 48: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 48/99

b Senaraikan tiga ciri Sistem Jemaah Menteri

pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad

II

3 markah

F1

F2

F3

Terdapat lapan badan jemaah menteri

Dianggotai oleh empat pembesar

Setiap jemaah menteri mempunyai tugas masing-

masing

Page 49: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 49/99

c. 

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah

sistem pemerintahan yang cekap penting kepada

pembangunan sesebuah negara?

3 markah 

F1

F2

F3

F4

F5

Tidak bergantung kepada kuasa luar

Mampu berdikari

Dapat memaksimumkan sumber pendapatan

negara

Mengeksplotasi sumber negara yang ada

Menarik kemasukan pelaburan asing

Mana-mana yang munasabah

Page 50: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 50/99

d. 

Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh

diambil untuk memastikan negara berada dalam keadaan

aman dan damai?

3 markah 

F1

F2F3

F4

F5

F6

Hormat menghormati

ToleransiHidup bersatu padu

Menghidupkan semangat kejiranan

Bekerjasama

Tidak membangkit isu sensitif

Mana-mana yang munasabah

Mengapakah Charles Vyner Brooke

Page 51: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 51/99

1a Mengapakah Charles Vyner Brooke

bertindak menyerahkan Sarawak Kepada

kerajaan British?

2markah

F1

F2

F3

F4

Beliau telah tua

Beliau uzur

Anthony Brooke didapati tidak untuk mentadbir

Masalah kewangan selepas pendudukan Jepun

Senaraikan dua persatuan yang menentang

Page 52: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 52/99

b Senaraikan dua persatuan yang menentang

penyerahan Sarawak kepada British

2 markah

F1

F2

F3

F4

Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak

(PKMS)

Barisan Pemuda Sarawak (BPS)

Barisan Pemuda Melayu (BPM) SibuPersatuan Dayak Sarawak (PDS).

B i k h d d k S k

Page 53: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 53/99

c Bagaimanakah cara penduduk Sarawak

menentang penyerahan tersebut?

2 markah

F1

F2

F3

F4

Mereka berdemontrasi

menghantar surat bantahan

Menulis poster

membunuh Duncan Steward

Page 54: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 54/99

d Apakah iktibar yang diambil daridapa

peristiwa penyerahan Sarawak kepada

kerajaan British?

2 markah

F1

F2F3

F4

F5

F6

Berhati-hati dengan kuasa asing

Hidup bersatu paduBekerjasama

Muafakat

Jati diri

Semangat patriotisme

Mana-mana yang munasabah

Page 55: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 55/99

2a Senaraikan ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union

Page 56: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 56/99

2a. Senaraikan ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union2 markah

F1

F2

F3

F4

F5

Diketuai oleh seorang Gabenor Malayan Union

Majlis eksekutif dan Majlis Undangan akan dibentukSingapura diasingkan/ kekal menjadi tanah jajahan mahkota

Kerakyatan Malayan Union berasaskan prinsip Jus Soli

Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja

Seorang Pesuruhjaya Negeri dilantik di setiap negeri sebagai

ketua pentadbir

b Nyatakan sebab penentangan orang Melayu

Page 57: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 57/99

b. Nyatakan sebab penentangan orang Melayuterhadap Malayan Union

2 markah

F1

F2

F3

F4

F5

Membantah tindakan Harold Mac Michael mengugut

Raja-Raja Melayu akan diturunkan daripada takhta

Sultan tidak diberi masa untuk berbincang dengan MajlisMesyuarat Negeri.

Penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu

Pemberian kerakyatan yang longgar/ Jus Soli

Orang Melayu bimbang akan kehilangan warisan tamadun

Bagaimanakah cara penentangan terhadap

Page 58: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 58/99

c Bagaimanakah cara penentangan terhadap

Malayan Union?

2 markah

F1

F2

F3

F4

F5

Akhbar

Demontrasi secara damai

Rapat umumMereka menghantar telegram dan surat

bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London.

Menghidupkan semula persatuan-persatuan Melayu

Berkongres

N t k khb t k

Page 59: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 59/99

d Nyatakan akhbar yang mengutarakan

tentangan terhadap Malayan Union

2 markah

F1

F2F3

Utusan Melayu

Majlis

Warta Negara.

P d d t d k h B iti h

Page 60: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 60/99

e Pada pendapat anda, mengapakah British

tunduk dengan tuntutan orang Melayu?

2 markah

F1

F2

F3

F4

Bimbang orang Melayu terpengaruh dengan PKM

Sikap orang Melayu yang sedehana

Ketegasan Orang Melayu di bawah pimpinan Datuk OnnSokongan bekas pegawai British

Mana-mana yang munasabah

Namakan tokoh tempatan yang terlibat

Page 61: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 61/99

1a Namakan tokoh tempatan yang terlibat

dalam Sistem Ahli

2 markah

F1

F2

F3

F4

F5

Dato’ Onn Jaafar

Tunku Yaakob ibni Sultan Abdul HamidDr. Lee Tiang Keng

E.E.C Thuraisinggam

Dato Mahmud Mat

Mengapakah British bersetuju memperkenalkan

Page 62: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 62/99

b Mengapakah British bersetuju memperkenalkan

Sistem Ahli?

2 markah

F1

F2

F3

Melatih penduduk tempatan dan kaum

lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu.

permulaan proses perpaduan kaum di

Tanah Melayuproses kearah berkerajaan sendiri

Berikan tiga ciri Sistem Ahli

Page 63: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 63/99

c Berikan tiga ciri Sistem Ahli

3 markah

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Sistem kabinet bayangan yang terdiri beberapa orang

pegawai tadbir

Anggota Sistem Ahli dikenali sebagai Ahli.

Perlantikan Ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi Britishdengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu.

Ahlinya terdiri daripada sembilan orang anggota

lima orang penduduk Tanah Melayu (tiga orang Melayu,

seorang India dan seorang China)empat orang pegawai Inggeris.

Ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi.

d B d k t h j h d k h k ti

Page 64: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 64/99

d. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan

Sistem Ahli kepada penduduk Tanah Melayu?

3 markah

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Tapak asas yang penting untuk melatih penduduk

tempatan ke arah berkerajaan sendiri

Permulaan proses perpaduan kaumAsas penting untuk menentukan kemerdekaan negara

Memberi pengalaman kepada penduduk tempatan

mentadbir

Memberi pengalaman kepada penduduk tempatanuntuk menerajui kerajaan

Mana-mana yang munasabah

2a. Berikan dua faktor yang menyebabkan masyarakat di Tanah

Page 65: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 65/99

2a. Berikan dua faktor yang menyebabkan masyarakat di Tanah

Melayu menghadapi masalah perpaduan kaum.

2 markah

F1

F2

F3

F4

Dasar pecah perintah penjajahPembahagian ekonomi penjajah yang tidak adil

Diskriminasi terhadap penduduk tempatan

Prasangka kaum

Mana-mana yang munasabah

b. Nyatakan dua kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah

Page 66: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 66/99

yata a dua epe t ga e ja j a e se utua a a

Melayu 1957

2 markah

F1

F2

F3

F4

Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan yang kukuh

Penerusan kepada pembinaan negara bangsa

Melahirkan sebuah kerajaan yang sistematikMembentuk sebuah kerajaan yang berperundangan

Namakan tokoh yang telah berjuang

Page 67: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 67/99

c Namakan tiga tokoh yang telah berjuang

menuntut kemerdekaan negara 

3 markah

F1

F2

F3

F4

F5

Tunku Abdul Rahman

Tun Abd Razak

Tun H.S.LeeTun V.T . Sambanthan

Tun Dr Ismail

d Berikan cadangan anda bagaimanakah perpaduan kaum

Page 68: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 68/99

d. Berikan cadangan anda bagaimanakah perpaduan kaum

dapat dipupuk di negara kita?

3 markahF1

F2

F3

F4F5

F6

F7

F8F9

Sukatan pelajaran sekolah yang sama

Penubuhan sekolah wawasan

Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan

Pengamalan kebudayaan

Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormatiMenggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya

bersama

One Malaysia

Sukan untuk semua

Program Latihan Khidmat Negara / PLKNAmalan gotong-royong dan Rukun Tetangga

Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik

danKewarganegaraan

Perkahwinan antara kaum digalakkan

1a. Apakah peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan

Page 69: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 69/99

p p g p

Kaum (JPPK)?

2 markah

F1

F2

F3

Menerangkan kepada orang ramai tentang penubuhan

Malaysia

Mengumpulkan pandangan penduduk

Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia

b. Berikan sebab penduduk Sabah dan Sarawak menyokong

Page 70: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 70/99

p y g

pembentukan Malaysia berdasarkan laporan yang dikemukakan

oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB

3 markah

F1

F2

F3

Usaha yang dijalankan oleh Kerajaan PTM

Mereka ingin merdeka melalui Malaysia

Usaha Parti Perikatan yang membentuk parti yang

menyokong pembentukan perikatan

Namakan DUA tokoh yang menganggotai

Page 71: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 71/99

c Namakan DUA tokoh yang menganggotai

Jawatankuasa Antara Kerajaan?

2 markah

F1

F2

Lord Landsdowne

Tun Abdul Razak.

d Dalam pembentukan negara Malaysia yang berdaulat bagaimanakah

Page 72: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 72/99

d. Dalam pembentukan negara Malaysia yang berdaulat, bagaimanakah

anda berusaha mengisi kemerdekaan negara yang tercinta ini

3 markah

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Bersama-sama berganding bahu memajukan negaraMenekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat

Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial

Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul

Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi

Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa

Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsaMencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru

Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran

Meningkatkan disiplin diri

Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik

Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diridalam

mengembangkan ilmu pengetahuan

Menjauhi diri daripada gejala negatif

Mematuhi ajaran agama

Memelihara jati diri

Mengekalkan perpaduan / Gagasan 1 Malaysia

Mana-mana yang munasabah

1a. Mengapakah lambang negara diwujudkan?

Page 73: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 73/99

2 markah

F1

F2

F3

Rakyat sentiasa bersemangat

Rakyat hidup bersatu padu

Sanggup berkorban untuk mempertahankan negara

b. Senaraikan dua kepentingan jata negara kepada rakyat

Page 74: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 74/99

Malaysia

2 markah

F1

F2

F3

Lambang kemegahan rakyat Malaysia

Melahirkan perasaan cinta akan tanah air

Melambangkan identiti negara

c Terangkan maksud lambang berikut pada jata negara

Page 75: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 75/99

Lima bilah keris

Negeri Melayu Tidak Bersekutu 1 markah

Dua ekor harimau

Lambang Keberanian

1 markahWarna putih, hitam, merah dan kuning

Negeri Melayu Bersekutu

1 markah

d Beri cadangan anda untuk memperkukuhkan perpaduan

Page 76: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 76/99

d. Beri cadangan anda untuk memperkukuhkan perpaduan

dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia

3 markah

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Mana-mana yang munasabah

2a. Apakah nama bendera negara kita ?

Page 77: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 77/99

1 markah

F1

Jalur Gemilang

b

Page 78: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 78/99

Bintang berpecah empat belas 

Empat Belas Buah negeri dalam Persekutuan Malaysia

termasuk Wilayah Persekutuan1 markah

Warna Biru

Lambang Perpaduan rakyat Malaysia 1 markahBulan sabit

Agama Islam sebagai agama rasmi

1 markah

c. Mengapakah bendera kebangsaan diwujudkan

Page 79: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 79/99

2 markah

F1

F2

Identiti sebuah negara

Lambang kemegahan negara

d. Sebagai seorang warganegara yang setia kepada negara ,

Page 80: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 80/99

d. Sebagai seorang warganegara yang setia kepada negara ,

apakah tindakan yang perlu diambil terhadap mereka yang

membakar bendera negara ?

3 markah

F1

F2

F3

F4

F5

Hukuman yang berat

Menjalani kursus kesedaran

Dihukum melaksanakan khidmat masyarakatDipenjara

Sekiranya perlu dilucutkan kewarganegaraan

Mana-mana yang munasabah

1a Berikan dua matlamat Wawasan 2020?

Page 81: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 81/99

2 markah

F1

F2

F3

F4

Menjadi negara maju menjelang tahun 2020

Menjadi negara industri yang menggunakan

acuan sendiri

Setanding dengan negara maju di dunia

Menitikberatkan kemajuan bersepadu

b Nyatakan dua cabaran Wawasan 2020.

Page 82: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 82/99

2 markah

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu

Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransiMembina masyarakat yang maju dan saintifik

Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang

Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya

Memupuk dan membina masyarakat makmur

c. Apakah perkara yang perlu dipupuk dalam melahirkan

Page 83: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 83/99

p p y g p p p

masyarakat yang bermoral dan beretika ?

2 markahF1

F2

F3

F4

F5

F6

Masyarakat perlu menseimbangkan etika dengan kemajuan fizikal

Masyarakat perlu patuh kepada agama

Masyarakat mengamalkan budaya dan tradisi yang cemerlang

Pembinaan masyarakat yang bermoral dan beretika dapat dicapai melalui

sistem pendidikan yang berkesanFalsafah Pendidikan Kebangsaan menekankan usaha melahirkan insan

berilmu, berakhlak, seimbang dan harmonis

Insitusi kekeluargaan yang unggul dapat membina masyarakat bermoral dan

beretika

Mana-mana yang munasabah

d Nyatakan nilai kasih sayang yang terdapat

Page 84: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 84/99

y y g y g p

dalam Wawasan 2020.

2 markah

F1

F2

F3

F4

F5F6

F7

F8

Kasih sayang dalam keluarga

Hubungan sesama manusia

Penekanan dalam agama/ patuh pada agama

Menghidupkan semula budaya tradisi yang penuh dengan nilai murni

Masyarakat penyayangKehidupan masyarakat yang bermuafakat/bekerjasama

Saling memahami/ menghormati/membantu

Meletakkan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan sendiri /

tidak individualistik

Mana-mana yang munasabah

e. Sebagai pelajar, apakah peranan anda ke arah merealisasikan

Page 85: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 85/99

g p j , p p

wawasan 2020?

2 markah

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

Pelajar perlu melibatkan diri dalam pengisian wawasan/sembilan cabaran

Meneruskan kesinambungan perjuangan pemimpin negara

terdahulu

Berusaha mengekalkan kemajuan negaraBerusaha mengekalkan perpaduan

Mengangkat martabat bangsa dan negara di persada dunia

Menguasai pelbagai disiplin ilmu

Menyanjung tinggi budaya bangsa

Menghayati Falsafah Pendidikan Negara

Mana-mana yang munasabah

1a. Apakah matlamat penubuhan NAM?

Page 86: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 86/99

2 markah

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Mengekalkan keamanan dunia

Tidak menyokong blok Barat atau blok komunis

Membangunkan negara anggota

Mengelak campur tangan asing

Bertukar-tukar pendapat untuk keamanan dan pembangunan

Menyelesaikan sebarang pertelingkahan melalui rundingan

dan persefahaman 

b Senaraikan prinsip perjuangan NAM .

Page 87: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 87/99

3 markah

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal

sesebuah negara

Menghormati kedaulatan sesebuah negara

Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negaramelalui rundingan dan persefahaman

Menghormati hak asasi manusia

Membela kepentingan negara anggota / negara sedang

membangun 

c Namakan negara anggota dalam Pertubuhan

Page 88: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 88/99

NAM

1 markah

F1F2

F3

F4

Bekas tanah jajahan Barat (sebut mana-mana negara berkaitan)Negara-negara membangun di Asia/Afrika / Amareka Selatan

Timor Leste

Pulau Catalina 

d. Nyatakan empat isu yang dibangkitkan oleh Malaysia dalam

Page 89: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 89/99

Persiangan Negara-negara Berkecuali (NAM)

4 markahF1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

menyeru kepada PBB menyelesaikan isu Palestin

Benua Antartika menjadi warisan dunia tanpa dimiliki oleh oleh mana-mana

negara.

menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan

Mewujudkan kerjasama sesama negara membangun

menubukan Kumpulan G15

ahli kumpulan 16 membincangkan isu kerjasama politik negara anggota

menghidup kembali NAM

Deklarasi Kuala Lumpur bincangkan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq

2a. Apakah yang anda faham tentang pertubuhan OIC?

Page 90: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 90/99

1 markah

F1

F2

F3

Pertubuhan negara Islam berpusat di Jeddah

Setiausaha pertamanya Tunku Abdul Rahman

Pembentukannya atas idea Tunku Abdul

Rahman

b Berikan dua matlamat penubuhan OIC

Page 91: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 91/99

2 markah

F1

F2

F3

Mengekalkan kedamaian

Menamatkan persengketaan

Memastikan tempat suci umat Islam

dihormati

c Senaraikan tiga sumbangan Malaysia dalam

Page 92: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 92/99

pertubuhan OIC

2 markah

F1F2

F3

F4

F5

F6

Menjadi setiausaha agong OICPengantara menyelesaikan masalah peperangan Iran-Iraq

Memberikan sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin

Menjadi tuan rumah persidangan OIC

Menganjurkan persidangan menentang keganasan

Tawaran biasiswa UIAM kepada para pelajar dari negara OIC

d. Nyatakan dua faedah yang diperoleh Malaysia menerusi OIC.

Page 93: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 93/99

2 markah

F1

F2

F3

menerima bantuan untuk menubuhkan UIAM

Mendapat faedah berupa pinjaman daripada Bank Pembangunan

Islam

Mendapat penghormatan daripada negara anggota lain

e. Pada pendapat anda mengapakah Malaysia perlu menyertai pertubuhan-

pertubuhan antarabangsa?

Page 94: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 94/99

pertubuhan antarabangsa?

2 markah

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

3a Apakah yang dimaksudkan dengan Negara-

negara Selatan?

Page 95: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 95/99

negara Selatan?

2 markah

F1

F2

F3

Dikenali sebagai negara Dunia Ketiga

Mempunyai banyak persamaan latar belakang

ekonomi

Pernah dijajah oleh kuasa barat

b Mengapakah Negara-negara Selatan terpaksa

bergantung kepada negara negara maju?

Page 96: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 96/99

bergantung kepada negara-negara maju?

2 markah

F1

F2

F3

Tiada kepakaran

Kurang modal

hasil utamanya bahan mentah

c Apakah kesan pergantungan tersebut?

Page 97: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 97/99

2 markah

F1

F2

F3

Syarat perdagangan tidak adil

Kawalan terhadap harga bahan mentah

Kadar faedah terhadap pinjaman tinggi

d. Senaraikan dua projek kerjasama yang dirancang dalam

Page 98: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 98/99

Sidang Kemuncak G15 di Kuala Lumpur pada tahun 1990.

2 markah

F1

F2

F3

F4

Kerjasama dalam bidang sains dan

teknologi

Penubuhan pusat pertukaran data

Penubuhan sistem kewangan global

Penubuhan kemudahan kredit dan

mekanisme kewangan

Page 99: Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

8/11/2019 Jawapan bengkel soalan tingkatan 4 dan 5

http://slidepdf.com/reader/full/jawapan-bengkel-soalan-tingkatan-4-dan-5 99/99