Jak dzia¥â€a¤â€ pro-ekologicznie w naszej firmie? Zacznijmy od ... (webinar£³w) ¢â‚¬â€œ zar£³wno naukowych,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jak dzia¥â€a¤â€ pro-ekologicznie w naszej firmie? Zacznijmy od ......

 • Zacznijmy od oszczędzania!

  Jak działać pro-ekologicznie w naszej firmie?

  nr 1/2016 newsletter projektu 3x Środowisko4

 • 2 3x Środowisko

  Projekt „3x Środowisko” dobiega końca. To czas, by mówić o podsumowaniach i postulatach na przyszłość. Czy wybór małych i średnich firm jako głównych odbiorców projektu był dobrą decyzją?

  Zdecydowanie tak. Trzeba pamiętać, że przed- siębiorstwa tego sektora to 99% wszystkich firm w Polsce. Ich łączny wpływ na środowisko jest więc ogromny i warto pracować nad uświadamianiem im tego faktu, bo wiedza na ten temat jeszcze kilka lat temu była skromna.

  Wielu ekspertów zwracało uwagę, że nowe trendy wdrażane są najczęściej w tzw. start up’ach, które powstają z myślą o rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań, są często nowym pomysłem na biznes, który do tej pory nie funkcjonował na rynku. Drugą grupą firm otwartych na nowości są duże koncerny. MŚP otwiera się na te nowości, gdy stają się wymogiem i oczekiwaniem klientów.

  I dlatego warto podsuwać MŚP pomysły, które z jednej strony będą oszczędzały środowisko, a z drugiej mogą zwiększać ich konkurencyjność na rynku.

  Czyli jednym z założeń projektu „3x Środowisko” było dostarczenie przedsiębiorcom gotowych rozwiązań?

  Tak, ale nie tylko. Z jednej strony, jeśli coś jest gotowe, warto to poddać pod rozwagę przedsiębiorców. Z drugiej zaś warto uczyć przedsiębiorców i ich pracowników, jak rozpoznawać marnotrawstwo, nie tylko jawne, lecz także ukryte, i jak je eliminować. Tak robiliśmy na organizowanych w ramach projektu warsztatach. To będzie procentować w przyszłości znajdowaniem nowych rozwiązań oszczędnościowych.

  “świadomy pracownik jest najlepszą inwestycją. Taką też informację kierowaliśmy do przedsiębiorców.”

  Leszek Nowaczyk Marta Krzyżanowska

  ROZMOWA Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU LESZKIEM NOWACZYKIEM

  O „3X ŚRODOWISKO” I PODSUMOWANIU DZIAŁAŃ W KOŃCZĄCYM SIĘ PROJEKCIE

 • 4 3x Środowisko

  Następnie wdrażamy nasze plany i kontrolujemy, jakie są tego efekty, i ulepszamy.

  Analizując zużycie zasobów, widzimy, jaka jest sytuacja, łatwiej wtedy postawić diagnozę. Być może przestarzałe sprzęty generują duże koszty i zakup nowych – energooszczędnych – szybko zwróci się w niższych rachunkach. Być może warto zwrócić uwagę na nawyki pracowników. Bez analizowania kosztów nie będziemy tego wiedzieć.

  Czy pracowników można namówić do oszczędzania?

  Nasi eksperci prowadzący warsztaty przekazywali mi swoje bardzo pozytywne spostrzeżenia. Świadomy pracownik, rozumiejący, jaki jest cel oszczędzania, chętnie podejmuje takie działania – co więcej, często chętnie proponuje nowe rozwiązania. Po prostu świadomy pracownik jest najlepszą inwestycją. Taką też informację kierowaliśmy do przedsiębiorców. Warto uświadamiać pracownikom, w jaki sposób dbamy o środowisko, warto rozmawiać o tym i zachęcać do wspólnego poszukiwania i obserwowania, jakie nawyki narażają nas na marnotrawstwo w codziennej pracy.

  No właśnie, ekologia w biznesie często kojarzy się z inwestycjami…

  Nie zawsze tak musi być. Przeważnie na początek wystarczy praca u podstaw, wyrabianie odpowiednich nawyków u pracowników, np. gaszenie zbędnego światła. A zaoszczędzone dzięki temu pieniądze możemy przeznaczać na inwestowanie w sprzęty, które pozwolą na stałe zwiększanie oszczędności bez zmniejszania jakości produktów czy usług – najpierw drobne, np. źródła światła LED czy perlatory w bateriach z wodą, a z czasem droższe, np. zmywarki przemysłowe.

  Czy oszczędzania musimy się uczyć?

  Przeprowadzone na początku projektu badania potwierdziły, że wielu przedsiębiorców starało się oszczędzać zasoby, jednak robili to w sposób spontaniczny. Najlepsze rezultaty dają jednak rozwią- zania planowane, systemowe. Co zwróciło naszą uwagę – duża część przedsiębiorców w ogóle nie analizuje kosztów za energię, wodę – a w wielu małych i średnich firmach jest to poważny koszt prowadzonej działalności.

  Działając intuicyjnie, niekoniecznie jesteśmy efektywni?

  Przez cały czas trwania projektu, podczas warsztatów, spotkań informacyjnych, w materiałach promujących nasze działania, podkreślaliśmy, że zaplanowane działania, które następnie analizujemy i ulepszamy, dają najlepsze rezultaty. A więc np. w przypadku energii elektrycznej zaczynamy od audytu zużycia energii. W mniejszej firmie możemy to zrobić we własnym zakresie. Jak? Można o tym przeczytać w wywiadach z naszymi ekspertami, które są dostępne na stronie projektu www.3xsrodowisko.pl w części „Eksperci wyjaśniają”. Zasadniczo najważniejszy jest sposób podejścia – planujemy zmiany, wcześniej sprawdzając, co przyniesie nam najbardziej widoczne oszczędności.

  Z badań Uniwersytetu Kalifornijskiego wynika, że pracownicy firm zaangażowanych społecznie są o 16% bardziej zaangażowani w to, co robią…

  I nie dziwi mnie ta informacja. Lubimy robić rzeczy pożyteczne, aspekt dbania o środowisko wpisuje się w taki zakres.

  Czy firmy uczestniczące w projekcie „3x Środowisko” odnotowały widoczne zmiany w postawach proekologicznych?

  Z badań porównawczych przeprowadzonych na potrzeby projektu, na początku i pod koniec naszych działań, wynika, że blisko 60% przedsię- biorców wykazało zmianę świadomości ekologicznej w co najmniej 33%. Odbieramy to jako sukces i potwierdzenie, że takie projekty są bardzo potrzebne, chociaż nie takie łatwe w realizacji.

  Rozmawiała Marta Krzyżanowska, koordynator ds. promocji

  Leszek Nowaczyk

  Kierownik projektu „3xŚrodowisko”, PRINCE2 Prac- titioner, Project Manager w Stowarzyszeniu REFA Wiel- kopolska należącym do międzynarodowej grupy REFA z centralą w Darmstadt (Niemcy). Posiada wieloletnie doświad- czenie w zarządzaniu projektami, w tym międzynarodowymi. Doradca i trener w obszarze zarządzania.

  Jakie są planowane działania po zakończeniu projektu?

  Wspólnie z partnerami chcemy, by przygotowane materiały oraz zgromadzona wiedza były nadal wykorzystywane i rozwijane. O szczegółach można przeczytać w „Raporcie dla laika”, który jest dostępny na stronie internetowej projektu www.3xsrodowisko.pl. Zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane wymianą doświadczeń lub współpracą w tym zakresie do kontaktu z realizatorami projektu.

  Dziękuję za rozmowę i zapraszam do współpracy proekologicznej.

  „ O szczegółach można przeczytać w „Raporcie dla laika”, który jest dostępny na stronie internetowej projektu www.3xsrodowisko. pl „

 • 6 3x Środowisko3x Środowisko 7

  W ramach działań przygotowawczych opracowaliśmy pakiet edukacji ekologicznej, w skład którego wchodził m.in. podręcznik „Edukacja ekologiczna dla przed- siębiorstw rzemieślniczych” oraz sześć branżowych informatorów ekologicznych, zawierających przydatne dla przedsiębiorców informacje o przepisach prawnych związanych z ochroną środowiska, a także przykłady proekologicznych rozwiązań gotowych do zastosowania w praktyce. Materiały te były następnie wykorzystywane w ramach kolejnych kampanii projektowych. Można je pobrać ze strony internetowej projektu www.3xsrodowisko.pl (zakładka „Baza wiedzy”). Przygotowaliśmy do pracy 27 Animatorów edukacji ekologicznej, osoby mające m.in. animować działania MŚP oszczędzające zasoby, upowszechniać wśród przedsiębiorców informacje o przepisach w obszarze ochrony środowiska, zbierać opinie przedsiębiorców na temat postulowanych przez nich zmian w przepisach.

  JAK PRACOWALISMY W ramach kampanii edukacyjnej zorganizowaliśmy ponad 40 warsztatów dla blisko 600 uczestników z 500 przedsiębiorstw, którzy uczyli się, jak rozpoznawać marnotrawstwo w użyciu zasobów, jak je eliminować, jak efektywnie wdrażać zmiany w przedsiębiorstwie, oraz wspólnie z prowadzącymi szukali pomysłów na konkretne rozwiązania oszczędnościowe, które można wdrożyć w ich firmach. W ramach warsztatów opracowano dobre praktyki, czyli sposoby pokazujące, jak można z jednej strony zmniejszać koszty przed- siębiorstwa, z drugiej zaś chronić środowisko, np. poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, wody czy drewna, bez pogarszania jakości produko- wanych wyrobów i świadczonych usług. Przykładem może być tu projektowanie mebli o zmniejszonych przekrojach elementów drewnianych, zapewniających taką samą wytrzymałość, jak elementy zużywające więcej drewna. Praktyki umieszczono w bazie danych na portalu internetowym projektu, umożliwiającej wyszukiwanie ich według branży i oszczędzanego zasobu (www.3xsrodowisko.pl, zakładka „Dobre praktyki”).

  W ramach kampanii informacyjnej, mającej na celu podnoszenie świadomości wśród MŚP na temat korzyści ekonomicznych i środowiskowych, zrealizo- waliśmy ponad 30 spotkań informacyjnych z udziałem blisko 1000 zainteresowanych osób reprezentujących sektor MŚP (prawie dwukrotnie więcej niż zakładano). W trakcie tych spotkań zaproszeni uczestnicy mogli m.in. uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich wątpliwości w obszarze interpretacji przepisów środowiskowych,

  Eko-Ambasador projektu, Radek Brzózka – ujęcie z filmu promującego oszczędzanie zasobów.

  Przykłady dobrych praktyk, dostępnych na www.