IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEU ¤’ILI¥ NOG ... Poslovne financije BE115 Izv.prof.dr.sc.D. U ¤†kar 30 0 30

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEU ¤’ILI¥ NOG ... Poslovne financije BE115...

 • IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEU ČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG REDOVNOG STUDIJA POSLOVNA EKONOMIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2016 ./2017.

  Mjesto izvo đenja nastave

  Nastava na redovnom sveučilišnom preddiplomskom studiju Poslovne ekonomije izvodi se u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ , Preradovićeva 1/1, u dvoranama 202,203,302,303,402,403,404, Pula, Istra, Informatički laboratorij, Informatički kabinet broj 44.

  Početak i završetak te satnica izvo đenja nastave

  Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

  Početak i završetak nastave definiran je Kalendarom za akademsku godinu 2016./2017., i Planom nastave u akademskoj godini 2016./2017., usvojenim na 6. sjednici Senata Sveučilišta, 10.5.2016. godine.

  Nastava na sveučilišnom preddiplomskom studiju Poslovne ekonomije započinje 3. listopada 2016. godine, te završava 14. lipnja 2017. godine.

  Kalendar za akademsku godinu 2016/2017 i Plan nastave u akademskoj godini 2016./2017. dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr ).

  Satnica izvođenja nastave – raspored nastave, objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fet.unipu.hr ) u rujnu 2016. godine za zimski semestar, te u veljači 2017. godine za ljetni semestar.

  Ispitni rokovi

  Ispiti rokovi za akademsku godinu 2016./2017. objavljuju se u listopadu 2016.godine, nakon izrade i objavljivanja satnice izvođenja nastave. Osam ispitnih rokova raspoređeno je na sljedeći način: - jedan ispitni rok tijekom zimskog semestra - dva ispitna roka u veljači - jedan ispitni rok tijekom ljetnog semestra - jedan ispitni rok u lipnju - dva ispitna roka u srpnju - jedan ispitni rok u rujnu Ispitni rokovi dostupni su studentima na mrežnim stranicama ISVU – a (http://www.oet.unipu.hr/index.php?id=76 )

 • Struktura studija

  Strukturom studija u nastavku prikazan je raspored predmeta po semestrima, nastavnici i suradnici koji izvode nastavu na pojedinom kolegiju, oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe) na pojedinom predmetu te pripadajući broj ECTS bodova.

  Sveučilišni preddiplomski redovni studij POSLOVNE EKONOM IJE

  Studijski program: FINANCIJSKI MANAGEMENT

  I. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P V S ECTS

  Uvod u mikroekonomiju 144709

  UUMIKRO

  Prof.dr.sc.M. Škare-T

  Doc.dr.sc. D.Sinković

  Doc.dr.sc..S. Stjepanović

  Dr.sc.R. Pržiklas Družeta

  15 0 15 4

  Računovodstvena teorija 144723

  RAČTEO

  Prof.dr.sc.L.Mošnja-Škare-

  T

  Izv.prof.dr.sc.R. Zenzerović

  Doc.dr.sc.T. Peruško

  Doc.dr.sc.K. Černe

  A. Galant

  15 15 0 5

  Matematika za

  ekonomiste

  BE101

  Izv.prof.dr.sc. V.Boljunčić

  Doc.dr.sc.D. Rabar

  K. Kostelić

  A. Benazić

  45 45 0 9

  Ekonomska informatika BE102

  Prof.dr.sc.V.Bevanda

  M. Turk

  D. Kukuljan

  30 30 0 6

  Poslovni strani jezik (1):

  Engleski jezik I/1

  Talijanski jezik I/1

  Njemački jezik I/1

  F101E F101I F101G

  Izv.prof.dr.sc.M. Kostić

  Bobanović

  M.Novak

  Mr.sc.M. Nedveš

  K. Djaković

  45

  45

  45

  45

  45

  45

  0

  0

  0

  6

  6

  6

  Ukupno 30

 • II. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P V S ECTS

  Trgovačko pravo EC103

  Prof.dr.sc.Lj. Maurović-T

  Doc.dr.sc.O. Radolović

  T. Hasić

  45 0 45 9

  Uvod u makroekonomiju 144711

  UUMAKRO

  Prof.dr.sc.M. Škare-T

  Doc.dr.sc. D.Sinković

  Doc.dr.sc. S. Stjepanović

  Dr.sc.R. Pržiklas Družeta

  30 0 30 5

  Poslovno računovodstvo 144725

  POSLRAČ

  Prof.dr.sc.L.Mošnja-Škare-

  T

  Izv.prof.dr.sc.R. Zenzerović

  Doc.dr.sc.T. Peruško

  Doc.dr.sc.K. Černe

  A. Galant

  30 30 0 4

  Statistika

  BE105

  Doc.dr.sc.P.Tadić

  B.Pein

  45 45 0 9

  Izborni predmet 3

  Ukupno 30

  Izborni predmeti

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P V S ECTS

  Praktikum S102 Prof.dr.sc.L.Mošnja-Škare-T

  Doc.dr.sc.K. Černe 0 0 30 3

  Metodologija istraživačkog

  rada BE220 Doc.dr.sc.S.Blažević 30 0 15 3

  Njemački jezik II/1* F201G K. Djaković 15 0 15 3

  *predmet mogu upisati studenti koji imaju predznanje iz njemačkog jezika

  III. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P V S ECTS

  Makroekonomija BE106 Izv.prof.dr.sc.A. Belullo

  T. Dužman 45 45 0 9

 • Mikroekonomija 1 BE107 Doc.dr.sc. D. Tomić 45 0 45 9

  Marketing BE300 Izv.prof.dr.sc.A. Nefat

  Doc.dr.sc.D. Benazić 30 30 0 6

  Računovodstveni

  informacijski sustavi BE227

  Izv.prof.dr.sc.R. Zenzerović

  A. Galant 15 0 15 3

  Financijska tržišta BE122 Izv.prof.dr.sc.D. Učkar 15 0 15 3

  Ukupno 30

  IV. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P V S ECTS

  Javne financije BE111 Prof.dr.sc.S. Krtalić 30 0 30 6

  Monetarna ekonomija BE112

  Prof.dr.sc.L. Božina-T

  Izv.prof.dr.sc. M.Benazić

  Doc.dr.sc.M. Božina Beroš

  30 0 30 6

  Organizacija

  BE110

  Prof.dr.sc.D. Križman

  Pavlović

  Doc.dr.sc.M. Paulišić

  Doc.dr.sc..S. Lacmanović

  30 0 30 6

  Poslovni strani jezik

  (1):

  Engleski jezik I/2

  Talijanski jezik I/2

  Njemački jezik I/2

  F102E F102I

  F102G

  Doc.dr.sc.M. Dujmović

  M.Novak

  Mr.sc.M. Nedveš

  K. Djaković

  45

  45

  45

  45

  45

  45

  0

  0

  0

  6

  6

  6

  Izborni predmet 6

  Ukupno 30

  Izborni predmeti

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P V S ECTS

  Financiranje društvenih

  djelatnosti BE300

  Prof.dr.sc.S. Krtalić 30 0 30 6

  Etika u financijama 131431 EFFM Doc.dr.sc.M. Božina Beroš

  15 0 15 3

  Financijske institucije 131433 FIFM Doc.dr.sc.M. Božina Beroš

  15 0 15 3

  Osobne financije BE137 Izv.prof.dr.sc.D. Učkar 30 0 30 6

 • Ekonomska povijest EC105 Prof.dr.sc.M. Bušelić 30 0 30 6

  Njemački jezik II/2 F202G K. Djaković 15 0 15 3

  V. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P V S ECTS

  Gospodarstvo Hrvatske EC112 Doc.dr.sc.K. Afrić Rakitovac 30 0 30 6

  Međunarodna

  ekonomija EC113

  Prof.dr.sc.I. Kersan-Škabić

  Doc.dr.sc.L. Tijanić 30 0 30 6

  Poslovne financije BE115 Izv.prof.dr.sc.D. Učkar 30 0 30 6

  Bankarski management BE119 Izv.prof.dr.sc. M.Benazić

  Doc.dr.sc.M. Božina Beroš 30 0 30 6

  Računovodstvo

  troškova BE117

  Prof.dr.sc.A. Barbieri -T

  Doc.dr.sc.K. Černe 30 30 0 6

  Ukupno 30

  VI. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P V S ECTS

  Management BE118

  Prof.dr.sc.M. Gonan Božac

  Doc.dr.sc.M. Paulišić

  Doc.dr.sc. S. Lacmanović

  45 0 45 9

  Financijsko

  računovodstvo BE116

  Prof.dr.sc.A. Barbieri - T

  Doc.dr.sc.K. Černe 30 30 0 6

  Revizija i analiza

  poslovanja BE225

  Izv.prof.dr.sc.R. Zenzerović

  A. Galant 30 0 30 6

  Izborni predmet 3

  Završni rad 6

  Ukupno 30

  Izborni predmeti

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P V S ECTS

  Računovodstvo banaka BE121 Prof.dr.sc.A. Barbieri-T 15 0 15 3

  Uvod u financijsko

  tržište Europske unije

  118624

  UFTEU Doc.dr.sc.M. Božina Beroš 30 0 15 3

  Povijest novca 144728 Prof.dr.sc. L. Božina 15 0 15 3

 • POVNOV Izv.prof.dr.sc. M. Benazić

  Međunarodno

  poduzetništvo BE217

  Doc.dr.sc.V. Šugar

  R. Kontošić 20 0 20 4

  Poslovni strani jezik

  I/3

  Engleski jezik I/3

  Talijanski jezik I/3

  Njemački jezik 3

  F103E

  F103I

  F103G

  Izv.prof.dr.sc.M. Kostić

  Bobanović

  Mr.sc.M. Nedveš

  K. Djaković

  15

  15

  15

  0

  0

  0

  15

  15

  15

  3

  3

  3

  Interkulturalna

  komunikacija (DACHL) i

  njemačko govorno

  područje

  F205G K. Djaković 15 0 15 3

  Sveučilišni preddiplomski redovni studij POSLOVNE EKONOM IJE

  Studijski program: MARKETINŠKO UPRAVLJANJE

  I. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P V S ECTS

  Uvod u mikroekonomiju 144709

  UUMIKRO

  Prof.dr.sc.M. Škare-T

  Doc.dr.sc. D.Sinković

  Doc.dr.sc.S. Stjepanović

  Dr.sc.R. Pržiklas Družeta

  15 0 15 4

  Računovodstvena

  teorija

  144723

  RAČTEO

  Prof.dr.sc.L.Mošnja-Škare-T

  Izv.prof.dr.sc.R. Zenzerović

  Doc.dr.sc.T. Peruško

  Doc.dr.sc.K. Černe

  A. Galant

  15 15 0 5

  Matematika za

  ekono